Truy nã - Truy tìm

Truy tìm chủ sở hữu tang vật bị tạm giữ (lần 1) 2/26/2019

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Long An tiến hành bắt giữ hàng hóa nhập lậu, cụ thể:

-Ngày 06-12-2018: bắt giữ 1.360 gói thuốc lá ngoại các loại, 01 xe mô tô tại ấp 3, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 06-12-2018: bắt giữ 1.040 gói thuốc lá ngoại các loại, 01 xe mô tô tại ấp 3, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 09-12-2018: bắt giữ 1.370 gói thuốc lá ngoại các loại, 02 xe mô tô tại ấp 4, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 09-12-2018: bắt giữ 1.430 gói thuốc lá ngoại các loại, 01 xe mô tô tại ấp 4, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 09-12-2018: bắt giữ 800 gói thuốc lá ngoại các loại tại ấp 4, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 19-12-2018: bắt giữ 1.100 gói thuốc lá ngoại các loại, 02 xe mô tô tại ấp 3, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

 -Ngày 19-12-2018: bắt giữ 1.100 gói thuốc lá ngoại các loại, 02 xe mô tô tại ấp 3, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 19-12-2018: bắt giữ 900 gói thuốc lá ngoại các loại, 01 xe mô tô tại ấp 3, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 22-12-2018: bắt giữ 1.000 gói thuốc lá ngoại các loại, 02 xe mô tô tại ấp 3, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 22-12-2018: bắt giữ 1.200 gói thuốc lá ngoại các loại, 02 xe mô tô tại ấp 3, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 22-12-2018: bắt giữ 900 gói thuốc lá ngoại các loại, 01 xe mô tô tại ấp 3, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 25-12-2018: bắt giữ 1.300 gói thuốc lá ngoại các loại, 01 xe mô tô tại ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 25-12-2018: bắt giữ 1.000 gói thuốc lá ngoại các loại, 01 xe mô tô tại ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 25-12-2018: bắt giữ 1.100 gói thuốc lá ngoại các loại, 01 xe mô tô tại ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 25-12-2018: bắt giữ 1.200 gói thuốc lá ngoại các loại, 01 xe mô tô tại ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 28-12-2018: bắt giữ 1.400 gói thuốc lá ngoại các loại tại ấp 3, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

-Ngày 28-12-2018: bắt giữ 1.490 gói thuốc lá ngoại các loại, 01 xe mô tô tại ấp 3, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vậy ai là chủ hàng hóa nói trên đến liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh (địa chỉ: số 08, Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An) để giải quyết. 

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến nhận thì cơ quan ra thông báo sẽ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 14/5/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0