Truy nã - Truy tìm

Thông báo truy tìm chủ sở hữu hàng hóa (lần 1) 6/26/2018

Trong công tác chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Cụ thể:

-Ngày 19/3/2018: bắt giữ 1.300 bao thuốc lá ngoại các loại và 02 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 19/3/2018: bắt giữ 1.300 bao thuốc lá ngoại các loại và 01 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 20/3/2018: bắt giữ 1.450 bao thuốc lá ngoại các loại và 01 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 20/3/2018: bắt giữ 1.300 bao thuốc lá ngoại các loại và 01 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 20/3/2018: bắt giữ 1.450 bao thuốc lá ngoại các loại và 01 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 20/3/2018: bắt giữ 1.000 bao thuốc lá ngoại các loại tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 11/4/2018: bắt giữ 1.450 bao thuốc lá ngoại các loại và 02 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 11/4/2018: bắt giữ 1.400 bao thuốc lá ngoại các loại và 02 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 11/4/2018: bắt giữ 1.450 bao thuốc lá ngoại các loại và 02 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 11/4/2018: bắt giữ 1.370 bao thuốc lá ngoại các loại và 01 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 17/4/2018: bắt giữ 1.400 bao thuốc lá ngoại các loại và 03 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 17/4/2018: bắt giữ 1.090 bao thuốc lá ngoại các loại tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 27/4/2018: bắt giữ 1.300 bao thuốc lá ngoại các loại và 01 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 27/4/2018: bắt giữ 1.200 bao thuốc lá ngoại các loại và 01 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 27/4/2018: bắt giữ 1.450 bao thuốc lá ngoại các loại và 01 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 27/4/2018: bắt giữ 1.400 bao thuốc lá ngoại các loại và 01 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 27/4/2018: bắt giữ 1.400 bao thuốc lá ngoại các loại tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 27/4/2018: bắt giữ 1.350 bao thuốc lá ngoại các loại tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 27/4/2018: bắt giữ 1.480 bao thuốc lá ngoại các loại tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 27/4/2018: bắt giữ 1.200 bao thuốc lá ngoại các loại tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 27/4/2018: bắt giữ 1.220 bao thuốc lá ngoại các loại tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 02/5/2018: bắt giữ 1.000 bao thuốc lá ngoại các loại và 02 xe môtô là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 02/5/2018: bắt giữ 1.000 bao thuốc lá ngoại các loại tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

-Ngày 02/5/2018: bắt giữ 1.000 bao thuốc lá ngoại các loại tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

Vậy ai là chủ sở hữu số hàng hóa nêu trên đến liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, địa chỉ số 08, đường Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An để giải quyết.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến nhận thì cơ quan ra thông báo sẽ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 19/3/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0