Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

Thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân 6/29/2017

- Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

Bước 3: Nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện:

trực tiếp tại trụ sở Công an nơi đã cấp Chứng minh nhân dân 12 số cho công dân.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Chứng minh nhân dân 12 số;

b) Chứng minh nhân dân (9 số) đã bị cắt góc (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc;

+ Đối với trường hợp công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

+ Đối với công dân ở các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân (12 số) hoặc mất giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân đã được cấp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

- Lệ phí (nếu có):

không thu lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+ Thông tư số 05/2014/TT-BCA, ngày 22/01/2014 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân.

+ Thông tư số 18/2014/TT-BCA, ngày 29/4/2014 của Bộ Công an hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân đổi Chứng minh nhân dân.

Các tin khác:


1

Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 20/8/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0