Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

Thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân 6/29/2017

 

- Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định, trong  Đơn đề nghị cấp/đổi/cấp lại Chứng minh nhân dân, công dân ghi “có” yêu cầu cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

Bước 3: Trả giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân đã được cấp như thời gian ghi trên giấy hẹn trả kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân.

- Cách thức thực hiện:

trực tiếp tại trụ sở Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân 12 số của công dân.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Sổ hộ khẩu;

b) Đơn đề nghị cấp/đổi/cấp lại Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CMND01);

c) Tờ khai Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CMND02).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc;

+ Đối với trường hợp công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

+ Đối với công dân ở các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cấp Chứng minh nhân dân (9 số) có yêu cầu đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân mới (12 số).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

- Lệ phí (nếu có):

không thu lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Đơn đề nghị cấp/đổi/cấp lại Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CMND01).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+ Thông tư số 05/2014/TT-BCA, ngày 22/01/2014 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân.

+ Thông tư số 18/2014/TT-BCA, ngày 29/4/2014 của Bộ Công an hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân đổi Chứng minh nhân dân.

Các tin khác:


1

Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 20/8/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0