THÔNG BÁO về việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 6/6/2017

Ngày 30/05/2017, UBND tỉnh có Công văn số 2247/UBND-NCTCD về việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.

Công an tỉnh thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cập nhật kịp thời những nội dung tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.(file đính kèm)./.