TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN 9/11/2019

Nhằm quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng (QP)An ninh (AN) trong tình hình mới, để CBCS vận dụng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công an tỉnh t chức 06 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Lễ khai giảng.


Nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề như: Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, quản lý Nhà nước về ANTT trong tình hình mới; Chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đỗ đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Giáo dục QP-AN, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục QP-AN; Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 07/01/2015 của Bộ Công an quy định về công tác Giáo dục QP-AN trong CAND.

Tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu mỗi CBCS trong quá trình học tập, nắm chắc nội dung cơ bản, biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tham mưu và thực hiện nhiệm vụ QP - AN ở đơn vị, địa phương theo từng lĩnh vực công tác./.

THÚY PHƯỢNG

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 17/9/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0