TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Kiến nghị khắc phục vi phạm trong giải quyết các vụ án hành chính 8/22/2019

Thời gian qua việc tranh chấp, khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Long An diễn biến phức tạp, nổi lên là các khiếu kiện về thu hồi đất, giải tỏa, bồi thường và chính sách tái định cư sau thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…


Nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp khiếu kiện phát sinh từ việc xác định giá trị quyền sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích công cộng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội chưa sát với giá thị trường chuyển nhượng đất tại địa phương, nên khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho việc thực hiện các dự án gặp không ít khó khăn do người dân không đồng tình với mức giá bồi thường tập trung thành nhóm để khiếu nại với chính quyền địa phương hay khiếu kiện tới cơ quan Tòa án gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Mặt khác, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều sơ hở, thiếu sót dẫn đến phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Chủ yếu do các cơ quan chức năng, cá nhân có thẩm quyền chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong thi hành công vụ như: Khi có khiếu nại thì chậm giải quyết, giải quyết kéo dài. Từ đó làm phát sinh khiếu kiện các vụ án hành chính tại Tòa án, cơ quan chức năng người có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, chậm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bị kiện theo quy định của Luật Tố tụng hành chính dẫn đến vụ án giải quyết bị kéo dài, làm giảm lòng tin của nhân dân.

Cụ thể từ ngày 01/12/2017 đến ngày 30/4/2019,  số vụ án hành chính đã được mở phiên tòa xét xử  là 77 vụ (sơ thẩm 58, phúc thẩm 19) nhưng không có vụ nào mà người bị kiện là (UBND, chủ tịch UBND cấp huyện có đại diện tham gia, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bị kiện trong quá trình giải quyết vụ án, hoặc tham gia phiên tòa theo quy định tại Điều 60 Luật Tố tụng hành chính). Bên cạnh việc không tham gia phiên tòa, qua công tác xét xử còn có các vi phạm phổ biến như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng không đúng đối tượng sử dụng đất theo Điều 100 Luật Đất đai; vi phạm trong việc ban hành các quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vi phạm trong việc lập hồ sơ, sổ bộ, quản lý, sử dụng đất công…

Trước các vi phạm nêu trên ngày 28/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã ban hành kiến nghị Số 08/KN-VKS kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo khắc phục vi phạm, tăng cường trách nhiệm thi hành công vụ liên quan đến giải quyết các vụ án hành chính.

Tiếp nhận kiến nghị trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành văn bản số 3200/UBND-NCTCD ngày 24/6/2019 chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An khắc phục các vi phạm, tăng cường trách nhiệm thi hành công vụ, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay việc chậm cung cấp tài liệu chứng cứ, không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu chứng cứ nhưng không có lý do chính đáng là nguyên nhân dẫn đến các vụ án chậm đưa ra xét xử; những người được Tòa án triệu tập, mời, đối chất, dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và đối thoại, tham gia thẩm định, xác minh, dự phiên tòa …phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, tạo điều kiện cho Tòa án đưa vụ án ra xét xử đúng thời gian quy định; tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực mà UBND, Chủ tịch UBND các cấp, các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đó phải thi hành án; giao cho các cơ quan chức năng thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến các vụ án hành chính… có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, phê bình hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Long An giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu nội dung Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị để rà soát lại các thủ tục, trình tự, xác định, điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất khi nhà nước thu hồi sử dụng vào lợi ích công cộng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm nguyên tắc phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước và theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

Hồng Hạnh

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 12/11/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0