TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Viện trưởng Viện KSND tối cao 8/22/2019

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 đã xác định toàn Ngành thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới –Trách nhiệm, kỷ cương –Thực chất, hiệu quả” với mục tiêu chính, đó là “Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bãn lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật.


Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trọng tâm đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện KSND hai cấp đã tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án hình sự; trọng tâm là các giải pháp nhằm chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, nhất là giai đoạn đầu của tố tụng hình sự trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đồng thời nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính. Toàn ngành Kiểm sát Long An đã thực hiện phương châm “bám sát, quyết liệt” và “thực chất, hiệu quả”. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, Viện KSND tỉnh Long An đã đạt được một số kết quả như sau:

Thứ nhất, đơn vị đã xây dựng được 03 chuyên đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất”, “chuyên đề “Giải pháp hạn chế bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình bị Tòa án xét xử tuyên hủy, chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án ma túy trên địa bàn tỉnh Long An trong tình hình hiện nay” và tổ chức tập huấn bằng hình thức trực tuyến đến 15 điểm cầu Viện KSND cấp huyện.

Thứ hai, tổ chức có chất lượng phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự qua hình thức trực tuyến đến cấp huyện. Từ đó, Kiểm sát viên các đơn vị có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau, Lãnh đạo VKSND tỉnh và Lãnh đạo các đơn vị cấp huyện cùng kiểm tra, so sánh và đánh giá chất lượng cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

Thứ ba, tăng cường thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, kiểm sát điều tra ngay từ giai đoạn thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kịp thời chú trọng đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và nâng cao chất lượng bản yêu cầu điều tra vụ án hình sự. Các khâu công tác được duy trì thực hiện đều có hiệu quả như chất lượng kháng nghị hình sự 41 vụ, phối hợp tổ chức đạt kết quả tốt 26 phiên tòa rút kinh nghiệm dân sự, hình sự. Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 78 kiến nghị yêu cầu các cơ quan chức năng khắc phục vi phạm (19 kiến nghị vi phạm trong hoạt động tư pháp và 59 kiến nghị các cơ quan hữu quan về các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật), 13 thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng, chất lượng công tác của cấp huyện. Qua đó, tiến độ và chất lượng giải quyết án được nâng lên, trách nhiệm công tố được tăng cường trong tất cả các giai đoạn tố tụng hình sự, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Qua việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, với mục tiêu “Xây dựng bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quã, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.  6 tháng đầu năm 2019 Viện KSND tỉnh Long An đã chọn công tác đột phá trong công nghệ thông tin nổi bật như sau:

Lãnh đạo đã có kế hoạch số 16/KH-VKS ngày 19 tháng 3 năm 2019 tổ chức “Phiên tòa giả định” cho các Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự để đánh giá trình độ nghiệp vụ, ứng xử của cán bộ, Kiểm sát viên để bồi dưỡng, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường của từng cá nhân….

Tại phiên tòa giả định, lần đầu tiên thiết bị công nghệ thông tin được sử dụng để trình chiếu tài liệu, chứng cứ trong quá trình xét xử. Cụ thể, trong khu vực xét xử được lắp đặt 01 màn chiếu có cở lớn kết nối với máy vi tính của Kiểm sát viên để trình chiếu các video clip chứng cứ, tài liệu được số hóa… phục vụ cho hoạt động tranh tụng tại phiên tòa đạt hiệu quả cao hơn, trên cơ sở hướng dẫn số hóa hồ sơ của Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau thành công của phiên tòa giả định, và cũng là vụ án hình sự đầu tiên áp dụng việc trình chiếu tài liệu, chứng cứ nên còn gặp một số khó khăn trong quá trình thao tác, nhưng với quyết tâm của tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, cùng sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An, việc số hóa hồ sơ tái liệu và trình chiếu tài liệu, chứng cứ đã được số hóa theo chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao sẽ đạt hiệu quả cao trong thời gian tới… qua đó tiến độ giải quyết và chất lượng giải quyết án được nâng lên, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Hồng Hạnh

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 12/11/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0