TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Sơ kết công tác đảm bảo ANTT thi hành quyết định cưỡng chế, thu hồi đất 5/2/2019

Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm thực hiện Quy trình công tác Công an bảo đảm ANTT, phục vụ thi hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.


Qua 04 năm triển khai kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện quy trình công tác Công an bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thi hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, vận dụng thống nhất, linh hoạt Quy trình phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm ANTT, phục vụ thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an không để bị động, bất ngờ.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về “Hướng dẫn thực hiện Quy trình công tác Công an đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ thi hành quyết định cưỡng chế giải phóng mặt bằng”. Qua sơ kết, lực lượng Công an rút ra những vấn đề bất cập, phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

T.PHƯỢNG-M.KHÁNH

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/7/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0