TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Đoàn kiểm tra số 02 của Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự VKSND tỉnh Long An. 3/28/2019

Ngày 21/3/2019, Đoàn kiểm tra số 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Đình Cán- Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.


Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên,Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Thời gian qua, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Long An quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai, quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm túc bằng nhiều hình thức.Công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII và các quy định của Đảng, Nhà nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.Trên cơ sở đó, hàng năm Ban cán sự đều có ban hành Nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ hàng năm để lãnh đạo VKSND hai cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt như: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 95% (vượt 5%), tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt trên 87% (vượt 7%), tỷ lệ án do Viện kiểm sát truy tố đúng thời gian và đúng tội danh đạt 100% (vượt 5%), ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị trên các lĩnh vực,được chấp nhận với tỷ lệ cao.Nhiều Viện kiểm sát cấp huyện, phòng nghiệp vụ đổi mới phương pháp tác nghiệp, qua đó đem lại hiệu quả tích cực trong công tác. Kết quả, hàng năm VKSND tỉnh được VKSND tối cao đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2016 đạt Cờ thi đua Chính phủ, năm 2017, 2018 được VKSNDtối cao tặng Cờ thi đua).

Trong sinh hoạt chi bộ, họp đơn vị hàng tháng, chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4, đồng thời tự soi rọi lại bản thân nhằm tránh vi phạm 27 biểu hiện suy thoái đã nêu trong Nghị quyết. Năm 2017, Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề chống suy thoái theo Nghị quyết TW4 khóa XII để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Năm 2018, Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để mỗi đảng viên tự soi rọi lại mình, tự tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Tuy nhiên, lãnh đạo một số đơn vị còn tập trung nhiều vào công tác chuyên môn, chưa thật sự quan tâm thực hiện việc nêu gương nên hiệu quả mang lại chưa cao. Trong năm 2018, một số đảng viên chưa nêu cao ý thức tự rèn luyện, chưa quyết tâm phấn đấu nên có 03 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 01 đồng chí bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Tại buổi làm việc, một số thành viên đoàn kiểm tra đề nghị Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh quan tâm hơn đến công tác lưu trữ các văn bản của Ban cán sự, Đảng ủy trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với việc thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII và các quy định về nêu gương. Cần đưa ra giải pháp thiết thực để khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đình Cán ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức, triển khai và thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và các quy định về nêu gương tại Đảng bộ VKSNDtỉnh. Đồng thời, đề nghị Ban cán sự Đảng, Đảng ủy VKSND tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết TW4 và các quy định về nêu gương, trong đó chú ý thường xuyên việc soi sọi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm, giám sát. Xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần phải thực hiện./.

Tống Hương

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 15/10/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0