TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Sơ kết Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 3/11/2019

Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, 2018.


Trong 2 năm qua, đã phối hợp kiểm tra 12 Đảng ủy cơ sở Công an huyện và 03 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an cấp huyện; Giám sát 05 Đảng ủy cơ sở Công an huyện và 02 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án”; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”…

Qua đó, UBKT Huyện uỷ Tân Hưng đã xem xét, quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với 01 đảng viên vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước; UBKT Huyện uỷ Thạnh hóa đã tiến hành xem xét, kiểm tra việc xử lý thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng uỷ cơ sở Công an huyện về thực hiện xử lý kỷ luật 01 đảng viên đúng thẩm quyền và có đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng tích cực và làm chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành, giúp cho Đảng ủy cơ sở Công an cấp huyện (nhất là người đứng đầu cấp ủy) trong công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu; những biểu hiện vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong, nếp sống văn hóa; tinh thần trách nhiệm trong công tác, vì nhân dân phục vụ,.. không để xảy ra sai phạm nghiêm trọng và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế kịp thời, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại tá Nguyễn Văn Đức- Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy - Trần Văn Dũng và Đại tá Nguyễn Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo: UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh và UBKT các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ cần phải chủ động hơn nữa trong tham mưu giúp cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh và cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an cấp huyện, nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ cơ sở Công an các huyện, thị xã, thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong tình hình mới./.

MINH TÂM

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 14/5/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0