TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Phòng Cảnh sát kinh tế triển khai, quán triệt và tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) 1/4/2019

Ngày 28/12/2018, Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát kinh tế tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, học tập các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII) cho 37 đảng viên.


Đ/c Thượng tá Nguyễn Quốc Cường- Phó Bí thư Đảng ủy đã trực tiếp truyền đạt đến đảng viên những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã giúp đảng viên trong toàn Đảng ủy cơ sở nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của Ngành. Kết thúc đợt học tập, cán bộ đảng viên, chiến sỹ viết bài thu hoạch nhằm đánh giá nhận thức về thực trạng, những điểm mới, mục tiêu giải pháp, từ đó liên hệ bản thân về thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị./.

Bảo Trân

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 18/6/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0