TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Triển khai quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng 7/12/2018

Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng cho các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy; Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh; Bí thư Đoàn thanh niên và Chủ tịch hội phụ nữ Công an tỉnh.


Hội nghị tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi 03 nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra; đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh- chủ trì hội nghị yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, Đảng viên trong đơn vị, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an Long An ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

YẾN TRINH

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 19/3/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0