TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

VKSND tỉnh Long An thực hiện tốt công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự 7/10/2018

Thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác kháng nghị án dân sự và tăng cưng các biện pháp nâng cao chất lưng, hiệu quả công tác kim sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao


… Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc Dân sự - Hôn nhân và Gia đình (Phòng 9) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn chú trọng công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự, tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định giải quyết các vụ, việc dân sự của Tòa án. Kết quả, từ tháng 12/2017 đến nay hai cấp kiểm sát Viện kiểm sát Long An đã kháng nghị phúc thẩm 35 vụ, tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Tòa án đã đưa ra xét xử chấp nhận kháng nghị 27/28 vụ = 96,4%.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm Phòng 9 quán triệt cán bộ, Kiểm sát viên thường xuyên nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp quản lý, tác nghiệp. Thực hiện phân công, phân nhiệm khoa học, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên chuyên sâu một việc nhưng biết nhiều việc và phụ trách địa bàn cấp huyện. Việc quản lý điều hành thực hiện phương châm “phân công, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra”.

Kiểm sát viên phát biểu bảo vệ kháng nghị tại một phiên tòa.

Bên cạnh đó, tang cường thực hiện công tác tự đào tạo, bồi dưỡng kinh nghiệm, đẩy mạnh quan hệ phối hợp trong công tác giữa hai cấp kiểm sát, rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp bằng hình thức: mạnh dạn trao đổi trực tiếp giữa hai cấp kiểm sát để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong áp dụng pháp luật, định hướng đường lối giải quyết án; thông qua công tác duyệt văn bản đến và kiểm sát bản án, quyết định do cấp huyện gửi kịp thời trao đổi, khắc phục những thiếu sót trong cách viết văn bản, áp dụng biểu mẫu nghiệp vụ; thông qua chuyên đề nghiệp vụ, các thông báo rút kinh nghiệm để trao đổi, học tập kinh nghiệm phát hiện vi phạm; đồng thời qua kiểm sát lập hồ sơ, tham gia phiên tòa, phiên họp đã thẳng thắn trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm về những ưu điểm, những thiếu sót trong kiểm sát việc lập hồ sơ, nhận định đánh giá chứng cứ, kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, trong thời gian tới, công tác kháng nghị phúc thẩm tiếp tục được quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa./.

Ngọc Liên-P9

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 15/10/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0