Công an TP Tân An biểu dương các điển hình tiên tiến 5/15/2019

Công an thành phố Tân An tổ chức hội nghị Sơ kết và biểu dương, điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.


Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công an thành phố, các chi bộ trực thuộc và Chi bộ Công an phường, xã, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị mình xây dựng kế hoạch, triển khai cho cán bộ chiến sỹ, đảng viên nắm và đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện. Mỗi tập thể, cá nhân xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và phong trào thi đua Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Từ việc học tập, thấm nhuân sâu sắc các chuyên đề tư tưởng, đạo đức phong cách HCM, đã giúp cho Cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chính trị, đạo đức cách mạng của người chiến sỹ CAND, từ đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tá Nguyễn Văn Lưu - Phó Trưởng Công an TP Tân An trao tặng phẩm lưu niệm cho các cá nhân và tập thể.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu như: Công an phường 2, Công an phường 3, Đội cảnh sát hình sự, Đội cảnh sát QLHC về TTXH, Thiếu tá Lê Lệ Trinh- Phó đội trưởng Đội XDPTBVANTQ, Thiếu úy Nguyễn Hải Triều- cán bộ Đội Cảnh sát hình sự…có thành tích xuất sắc trong thực hiện CT 05 của Bộ Chính trị, góp phần giữ vững tình hình ANCT, TTATXH tại địa phương.

Tại hội nghị, 3 tập thể, 8 cá nhân được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018./.

THANH NHUNG