Ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 5/10/2019

Tại Thánh thất Cao đài Tây Ninh- Họ đạo Phường 2, Tp Tân An, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Tân An và Ban Cai quản Thánh thất Cao đài Tây Ninh- Họ đạo Phường 2 tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ lần thứ 14 năm 2019.


Các đại biểu  được nghe triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tiến tới tổ chức ngày hội toàn dân BV ANTQ tại Thánh thất Cao đài Tây Ninh- Họ đạo Phường 2- TP Tân An.

Tại hội nghị, Thượng tá Đào Văn Nghiền - Phó Trưởng CATP Tân An, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Tân An và Lễ Sanh Thượng Tạo Thanh- Phó Ban cai quản Thánh thất Cao đài Tây Ninh- Họ đạo Phường 2, TP Tân An tiến hành ký kết thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ lần thứ 14 năm 2019 tại Thánh thất Cao đài Tây Ninh- Họ đạo Phường 2, TP Tân An./.

THANH NHUNG