Hướng về cơ sở

Hơn 15 ngàn hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa tiêu biểu 7/9/2019

Qua 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp chặt hẽ với các ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dụng phong trào toàn dân bao vệ ANTQ và các phong trào thi đua khác của đơn vị, địa phương.


Trong quá trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn gắn liền với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; trong đó, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua 05 năm thực hiện, đã phối hợp vận động “Qũy vì người nghèo” số tiền hơ 85 triệu đồng; xây dựng 2.340 căn nhà Đại đoàn kết, với số tiền hơn 72 tỷ đồng; sửa chữa 426 căn nhà, với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng và hỗ trợ cho hộ nghèo về con, cây giống để phát triển sản xuất; vận động đóng góp “Qũy khuyến học”, với số tiền 63,551 tỷ đồng; “Qũy đền ơn đáp nghĩa”, với số tiền 19,675 tỷ đồng. Ngoài ra, còn vận động nhân dân đóng góp 2.639 tỷ đồng; hiến hơn 01 triệu m2 đất và hơn 500 ngàn ngày công lao động để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, phúc lợi công cộng.

Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Qua đó, có 468 cá nhân và hộ gia đình được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích tốt thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; UBND cấp huyện, xã tặng Giấy khen cho 15.372 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; các hoạt động xã hội tặng quà hộ chính sách, hộ nghèo số tiền 36,517 tỷ đồng./.

PV

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/7/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0