Hướng về cơ sở

Phụ nữ thành phố Tân An tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6/12/2019

Trong những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố Tân An đã chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Công an xây dựng, triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


Nổi bật là tập trung thực hiện các mô hình, loại hình phù hợp trong phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH); phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia và thực hiện công tác động viên hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển bền vững, góp phần giữ vững tình hình ANTT, tạo điều kiện thúc đẩy phát trển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Tân An Nguyễn Thị Ngọc Dư, cho biết “Xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò hết sức quan trọng trong công tác giữ gìn và bảo vệ ANTT gắn với sự phát triển toàn diện của thành phố. Thời gian qua, tôi đã chỉ đạo và triển khai, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; Hội LHPN từ thành phố đến xã, phường phối hợp với Công an thưc hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp. Cụ thể đã quán triệt sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về PCTP, TNXH; đặc biệt, là xây dựng và vận động thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện có hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở…”

Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tặng quà Công an và BVDP Phường 3, TP.Tân An dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Hiện tại, phụ nữ thành phố đã và đang thực hiện nhiều mô hình PCTP, TNXH có hiệu quả, như: mô hình “Vừa là hội viên, vừa là an ninh viên”; “5 quản, 3 giảm, 3 không”; ‘Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”; “Ngõ sạch vì một đô thị không rác’’ các mô hình trên đã được nhân rộng 14/14 xã, phường tại 83/83 ấp, khu phố; mô hình “Gia đình hội viên không gây rối khi uống rượu”… Qua 05 năm (2014- 2019) thông qua thực hiện mô hình đã tổ chức tuyên truyền được 2.126 cuộc, 63.780 lượt người dự; các cấp hội đã nhận lãnh, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 21 trường hợp phụ nữ vi phạm pháp luật và 03 đối tượng áp dụng Nghị định 111/CP, hiện đã có 20/21 chị đã hoàn lương, có việc làm ổn định.

Ngoài ra, còn thực hiện nhiều loại hình, như: Câu lạc bộ phụ nữ chấp hành pháp luật; Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; Câu lạc bộ gia đình không phạm tội và TNXH; mô hình “Tố giác tội phạm qua đường dây điện thoại”…

Chủ tịch Hội LHPN thành phố còn cho biết “Muốn phong trào phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất và bền vững thì công tác xây dựng lực lượng nòng cốt phải được đặt lên hàng đầu. Hàng năm, đểu có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng nòng cốt cơ sở; qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở, có 83 chi hội vững mạnh, với 9.185 hội viên…”

Từ những hoạt động cụ thể trên hội viên phụ nữ thành phố đã nâng cao thức và thể hiện trách nhiệm cao trong PCTP, TNXH; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đã góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố trong thời gain qua./.

PV

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 20/8/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0