Hướng về cơ sở

Biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc làm theo lời Bác 5/17/2019

Sáng ngày 16/5, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND năm 2019. Đại tá Nguyễn Văn Đức-Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì Hội nghị.


Năm 2018, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Long An về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 04/CT-BCA của Bộ Công an, Công an tỉnh tổ chức cho các Cụm thi đua trong Công an tỉnh, các đơn vị cơ sở trong Cụm và các đơn vị trực thuộc cơ sở ký kết giao ước thi đua. Qua đó, nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đề cao tính nêu gương của Cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương và mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên. Với phương châm "trên trước, dưới sau", "phát động đi đôi với hành động", phòng những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an.

Nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Cấp ủy, lãnh đạo Công an 19 đơn vị, địa phương đối thoại với cơ quan, tổ chức và nhân dân. Đa số ý kiến đại biểu đánh giá cao và cảm thấy hài lòng về công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Qua việc khảo sát lấy ý kiến đóng góp và đối thoại với cơ quan, tổ chức và nhân dân, Công an tỉnh đã chỉ đạo giải quyết, chấn chỉnh về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; văn hóa giao tiếp, ứng xử; công tác cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả công tác phục vụ nhân dân của Công an các đơn vị, địa phương.

Qua thực hiện 02 Chỉ thị trên, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an các cấp trong tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Giao lưu với các cá nhân điển hình tiên tiến.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”, Công an 15 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Hội nghị Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” kết hợp với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, lấy ý kiến phản ánh của nhân dân đối với CBCS thường xuyên trực tiếp giải quyết các công việc có liên quan với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân. Đồng thời, qua diễn đàn, lực lượng Công an các cấp giải trình hơn 1700 ý kiến phản ánh về công tác tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính và tình hình về an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an tỉnh còn tổ chức 02 đợt phát phiếu khảo sát lấy ý kiến sự hài lòng của các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể doanh nghiệp và nhân dân đối với 19 đơn vị, địa phương. Kết quả, có trên 98% ý kiến rất hài lòng về tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ giao tiếp văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an, khi tiếp xúc giải quyết các công việc với các tổ chức và nhân dân.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, CBCS Công an tỉnh vừa tập trung công tác chiến đấu, vừa vận động CBCS đóng góp kinh phí, ngày công và vận động các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động xã hội giúp dân có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách của ngành; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương, đồng đội, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho dân nghèo, học sinh vượt khó ở vùng sâu, vùng xa… đóng góp ngày công lao động giúp dân sửa cầu, làm đường giao thông nông thôn…. Ngoài ra, các bạn ĐVTN tích cực hiến máu tình nguyện, tạo được tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân.

Ngoài việc tận tình giúp đỡ người dân, CBCS Công an Long An còn nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, cấp giấy CMND trong ngày. Thời gian hoàn chỉnh CMND trả cho người dân được rút ngắn xuống còn 01 ngày. Từ đó, giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính Công an Long An còn đến tận nhà làm thủ tục cấp giấy CMND cho những người già, bệnh tật, không có điều kiện đi lại. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an.

 Trao giấy khen cho CBCS đạt  thành tích xuất sắc.

Công an các đơn vị, địa phương xây dựng ít nhất 01 mô hình trong thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Trong đó, có nhiều mô hình hiệu quả được duy trì và nhân rộng như: Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân; Gần dân, lắng nghe dân để phục vụ; mô hình “Mỗi ngày kể 1 mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Công an Thị xã Kiến Tường; “Báo công dân Bác nhân dịp ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5 hàng năm” ở huyện Cần Đước;....

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Đức chỉ đạo, thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an Đảng ủy - BGĐ Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình thực hiện phù hợp; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các chỉ thị trên.

Nhân dịp, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An trao giấy khen cho 30 tập thể và 30 cá nhân có thành tích  xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND./.

THÚY PHƯỢNG

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 20/8/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0