Hướng về cơ sở

Quan tâm công tác hòa giải tại cơ sở 4/12/2019

Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Cần Giuộc đã luôn phát huy vai trò nòng cốt phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.


Bên cạnh đó, đã làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn két xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện có hiệu quả mô hình ‘Camera trong tôn giáo” với 78/87 cơ sở tôn giáo đã lắp đặt 252 Camera phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; mô hình “Móc khóa tố giác tội phạm” với 51.500 móc khóa.

Huyện Cần Giuộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.

Đặc biệt, kể từ tháng 6/2018 đến nay, MTTQ đã tập trung hướng dẫn và thường xuyên tổ chức kiểm tra các xã, thị trấn quan tâm thực hiện công tác hòa giải các tranh chấp, mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân; trong đó, tập trung củng cố 79 tổ hòa giải, với 492 hòa giải viên; qua đó, các hòa giải viên đã nâng cao ý thức, trách nhiệm và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tranh chấp, mâu thuẩn xảy ra tại cơ sở; chỉ tính trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, đã tiếp nhận 152 tường hợp, đã tiến hành hòa giải thành 134 trường hợp (đạt 88,1%).

Do quan tâm củng cố nâng hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải tại cơ sở, nên hầu hết các tranh chấp, mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân đều được phát hiện và hòa giải kịp thời; tạo sự gắn kết tình làng nghĩa xóm; không có kéo kiện đông người vượt cấp, gây mất an ninh, trật tự./.

PV

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 18/6/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0