Hướng về cơ sở

Tọa đàm về xây dựng ý thức vì nhân dân phục vụ trong đoàn viên thanh niên 7/6/2018

Chi đoàn cơ sở phòng Tham mưu Công an tỉnh vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xây dựng ý thức vì nhân dân phục vụ trong đoàn viên thanh niên” nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, khẳng định vai trò xung kích, tính tiên phong của cán bộ, đoàn viên Công an tỉnh trong việc rèn luyện, xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong giai đoạn hiện nay,


Theo đó, nội dung thảo luận tập trung về:  “phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nêu trong Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và liên hệ bản thân, đơn vị về thực hiện phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong thời gian qua; những biện pháp, mô hình, cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và nâng cao ý thức vì nhân dân phục vụ trong đoàn viên thanh niên; đề ra những biện pháp đổi mới và nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đoàn để thu hút ngày càng nhiều đoàn viên thanh niên tham gia.

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với sự tham gia đóng góp ý kiến của từng đoàn viên thanh niên. Đây là cơ hội để đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn phòng Tham mưu Công an tỉnh tích cực phấn đấu thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ./.

YẾN TRINH

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 19/3/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0