Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 08/03/2019 3/8/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190226001 Trương Thị Loan 4/10/1964 F Ấp Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
2 LA1190226002 Nguyễn Hoàng Dũng 12/8/1972 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
3 LA1190226003 Võ Đăng Khoa 4/21/1992 M Ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ
4 LA1190226004 Võ Ngọc Thiên Kim 9/23/2016 F Ấp Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
5 LA1190226005 Phạm Văn Bảnh 8/10/1955 M Kp 2, Tt Đông Thành
6 LA1190226006 Nguyễn Văn Hiền 3/5/1963 M Ấp Đức Ngãi 1, Đức Lập Thượng
7 LA1190226007 Nguyễn Hoàng Dũng 1/1/1969 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
8 LA1190226008 Đặng Thành Lập 12/1/1955 M 27/60/8a Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
9 LA1190226009 Lê Thị Kim Loan 2/28/1973 F An Hiệp, An Ninh Đông
10 LA1190226010 Phan Minh Tú 10/25/1994 M 246 Ấp 6, Nhựt Chánh
11 LA1190226011 Nguyễn Thị Bé 1/1/1966 F An Hiệp, An Ninh Đông
12 LA1190226012 Phạm Anh Tuấn 11/19/1985 M 32/5 Sương Nguyệt Anh, Phường 4
13 LA1190226013 Nguyễn Thị Thúy 10/13/1979 F Trung Chánh, Thái Bình Trung
14 LA1190226014 Trần Minh Kỳ 10/5/1983 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
15 LA1190226015 Trần Hoàng Nhân 12/15/1993 M Ấp 5, Tân Ân
16 LA1190226016 Lê Thị Kim Hải 1/1/1986 F Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
17 LA1190226017 Lê Thị Kim Minh 1/1/1983 F An Hiệp, An Ninh Đông
18 LA1190226018 Lê Thị Trinh 1/1/1965 F An Hưng, An Ninh Đông
19 LA1190226019 Phan Thị Cẩm Nhung 7/10/1991 F Ấp Trong, Phước Hậu
20 LA1190226020 Lê Hoàng Nam 11/12/1981 M Tổ 10, Thuận Bắc, Thuận Thành
21 LA1190226021 Phan Minh Quân 9/15/1997 M Ấp 5, Long Sơn
22 LA1190226022 Đoàn Thị Hồng Hạnh 10/17/1996 F 519 Tổ 2, Long Khánh, Phước Hậu
23 LA1190226023 Trần Thị Yến Phượng 5/4/1992 F Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
24 LA1190226024 Mai Hoàng Anh 12/19/2014 M Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
25 LA1190226025 Trần Thị Mộng 1/11/2000 F Hòa Hiệp, An Ninh Đông
26 LA1190226026 Đào Trường Giang 10/15/2000 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Bắc
27 LA1190226027 Ngô Đăng Quan 6/16/1983 M 126-128 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
28 LA1190226028 Huỳnh Thị Ba 4/20/1954 F 63 Mai Thị Tốt, Kp 5, Tt Bến Lức
29 LA1190226029 Trần Thị Nhung 7/7/1957 F 274 Khu 2, Ấp Chợ, Phước Lợi
30 LA1190226030 Nguyễn Duy Thành 1/1/1984 M Nguyễn Tán, Nhơn Hòa Lập
31 LA1190226031 Tô Thị Mỹ Loan 4/20/1998 F 07 Ấp 2, Mỹ Thạnh
32 LA1190226032 Nguyễn Xuân Sang 1/1/1974 M Tổ 14, Ấp 4, Long An
33 LA1190226033 Nguyễn Thị Ngọc Trăm 6/9/1994 F Vườn Chuối, Vĩnh Châu A
34 LA1190226034 Phan Linh Sơn 10/9/1966 M Ấp 4 B, Tân Trạch
35 LA1190226035 Lê Văn Nhà 1/1/1952 M 310 Tổ 14, Ấp 4, Long An
36 LA1190226036 Hồ Thị Nhỏ 1/1/1954 F Ấp 4, Long An
37 LA1190226037 Bùi Phương Vy 11/9/2013 F 41/3 A, Nguyễn Văn Tạo, Phường 4
38 LA1190226038 Nguyễn Hoàng Anh 6/4/1963 M Ấp 4, Long An
39 LA1190226039 Nguyễn Thị Oanh 1/1/1943 M 393 Ấp 4, Tân Bửu
40 LA1190226040 Lê Ngọc Vận 3/27/1959 M 397 Quốc Lộ 62, Kp 1, Phường 2
41 LA1190226041 Nguyễn Thị Hiền 1/10/1969 F Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
42 LA1190226042 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 2/6/2000 F Ấp 6, Mỹ Quý Tây
43 LA1190226043 Võ Văn Thừa 12/28/1990 M Mương Chài, Phước Lại
44 LA1190226044 Dương Thị Mười 3/4/1969 F 78 Kp 4, Tt Bến Lức
45 LA1190226045 Nguyễn Minh Tín 4/9/2002 M Ấp 3, Đức Hòa Đông
46 LA1190226046 Nguyễn Minh Thoại 5/21/1997 M Ấp 3, Đức Hòa Đông
47 LA1190226047 Nguyễn Minh Nhựt 3/5/1967 M Ấp 3, Đức Hòa Đông
48 LA1190226048 Nguyễn Thanh Bình 5/30/1975 M 44 Võ Văn Tần, Phường 2
49 LA1190226049 Nguyễn Thị Thu Hương 12/26/1957 F 44/2 Bà Chánh Thâu, Kp 2, Tt Bến Lức
50 LA1190226050 Nguyễn Phúc Mai Thy 3/20/2009 F 150/5 C Huỳnh Văn Gấm, Phường 2
51 LA1190226051 Đoàn Ngọc Ba 11/3/1964 M Ấp 2, Nhị Thành
52 LA1190226052 Trương Thị Cẩm Tú 9/20/1992 F 136 Tổ 4, Ấp 4, Bình Đức
53 LA1190226053 Trần Tấn Đạt 1/25/1993 M Tổ 15, Vĩnh Thạnh, Phước Vĩnh Đông
54 LA1190226054 Nguyễn Thị Ngọc Tươi 3/14/1993 F Tổ 11 Ấp 3, Long Hậu
55 LA1190226055 Trần Thanh Thiện 7/5/1985 M Tổ 24, Hòa Thuận 2, Trường Bình
56 LA1190226056 Trần Thị Ngọc Loan 6/28/1990 F Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
57 LA1190226057 Phan Như Yến 11/15/1995 F Cái Môn, Vĩnh Thạnh
58 LA1190226058 Nguyễn Quốc Thắng 1/1/1950 M Phước Toàn, Long Hiệp
59 LA1190226059 Bùi Thị Nhụy 12/14/1953 F 74 Phước Toàn, Long Hiệp
60 LA1190226060 Nguyễn Thị Mỹ Dung 12/18/1977 F 44 Võ Văn Tần, Kp 2, Phường 2
61 LA1190226061 Nguyễn Thị Trách 1/1/1955 F Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
62 LA1190226062 Nguyễn Lý Thông 1/6/1998 M Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
63 LA1190226063 Phạm Thị Ngọc Tú 6/14/1994 F 221 Ấp 1, Phước Vân
64 LA1190226064 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 3/4/1962 F 125 Hoàng Hoa Thám, Phường 2
65 LA1190226065 Mai Anh Nhã 12/10/1986 M Ấp Chánh, Tân Phú
66 LA1190226066 Mai Minh Hiếu 1/1/1973 M Ấp 4, Bình Thành
67 LA1190226067 Phạm Ngọc Xuân 1/1/1955 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
68 LA1190226068 Trần Thị Út Hồng 12/10/1984 F Ấp 3, Long Sơn
69 LA1190226069 Nguyễn Thị Tuyến Vy 6/23/1996 F Kinh Văn Phòng, Tân Hòa
70 LA1190226070 Trần Thị Trúc Phương 5/13/1994 F Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
71 LA1190226071 Nguyễn Minh Châu 11/7/1981 M 2/4 Huỳnh Châu Sổ, Kp 4, Tt Bến Lức
72 LA1190226072 Nguyễn Thị Kim Phượng 11/6/1985 F 78/19 Tổ 9, Kp 1, Quốc Lộ 50, Tt Cần Giuộc
73 LA1190226073 Nguyễn Ngọc Hoa 6/22/1963 F 04 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1
74 LA1190226074 Hứa Trung Hiếu 11/11/1981 M Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
75 LA1190226075 Bùi Minh Ẩn 1/12/1982 M Ấp 1, Mỹ Phú
76 LA1190226076 Trần Thị Thu Thảo 11/28/1997 F Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
77 LA1190226077 Mai Trần Quốc Anh 9/29/2017 M Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
78 LA1190226078 Nguyễn Thị Bạch Lan 1/1/1960 F Đông An, Phước Vĩnh Đông
79 LA1190226079 Phạm Thị Hồng Tươi 8/10/2002 F Vĩnh Thạnh, Phước Vĩnh Đông
80 LA1190226080 Trần Văn Xuân 7/19/1994 M Vàm Lớn, Thuận Nghĩa Hòa
81 LA1190226081 Trần Văn Phước 1/1/1940 M 41 Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
82 LA1190226082 Phùng Tấn Đạt 7/17/1997 M 421 Bình Lợi, Đức Tân
83 LA1190226083 Nguyễn Quốc Thịnh 4/6/1995 M 10 Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
84 LA1190226084 Nguyễn Thanh Liêm 2/1/1997 M Đông Trung, Tân Chánh
85 LA1190226085 Đinh Ngọc Mai Thanh 2/25/2013 F 85/9/12 Lê Anh Xuân, Kp 4, Phường 1
86 LA1190226086 Lê Thị Thu 7/3/1970 F Ấp 7, Lương Hòa
87 LA1190226087 Huỳnh Thị Cẩm Vân 5/15/1992 F Ấp 7, Lương Hòa
88 LA1190226088 Bùi Quốc Anh 7/20/1997 M 01 Ấp 2, Long Khê
89 LA1190226089 Nguyễn Hoàng Giang 5/12/1991 M Kinh Văn Phòng, Tân Hòa
90 LA1190226090 Trần Thị Kim Cương 1/2/1990 F 277/5 Vĩnh Xuân A, Dương Xuân Hội
91 LA1190226091 Phùng Ngọc Liên Phương 8/17/1997 F 68/59 Hùng Vương, Phường 2
92 LA1190226092 Đặng Văn Minh 10/7/1965 M 101 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
93 LA1190226093 Bùi Thị Thùy An 7/12/1997 F 254a/5 Ấp 5, Phước Tân Hưng
94 LA1190226094 Nguyễn Lộc Phương Nghi 1/4/2005 F 12a/4 Ấp Mỹ Xuân, Dương Xuân Hội
95 LA1190226095 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1/14/1986 F 247/5 Ấp Kỳ Châu, Bình Quới