Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 03/8/2019 8/3/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190719001 Nguyễn Văn Thuận 1/1/1988 M Ấp Gò Dưa, Bình Hiệp
2 LA1190719002 Văn Ngọc Diệp 9/26/2009 F Ấp Cầu Tam Bình, Mỹ Lệ
3 LA1190719003 Phạm Hữu Hơn 10/9/1987 M Ấp Chiến Thắng, Tt Vĩnh Hưng
4 LA1190719004 Đặng Thị Mẫn 3/9/1957 F 176b Tổ 13, Kp 2, Tt Cần Đước
5 LA1190719005 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 2/13/1998 F Hoàng Mai, Hậu Thạnh Đông
6 LA1190719006 Lê Thị Vàng 8/23/1960 F 84/1 Nguyễn Trung Trực, Kp 8, Tt Bến Lức
7 LA1190719007 Võ Thị Thu Thủy 11/29/1982 F 39 Nguyễn Văn Linh, Kp1, Tt Vĩnh Hưng
8 LA1190719008 Nguyễn Thị Kim Bưởi 9/15/1949 F Tổ 8, Ấp Đông An, Phước Vĩnh Đông
9 LA1190719009 Phạm Thị Lệ Thủy 3/6/1968 F 79 Ấp 4, Long Hòa
10 LA1190719010 Đinh Thị Thu Cúc 9/17/1973 F 5/84 Tân Bình, Tt Tân Trụ
11 LA1190719011 Trần Phú Thông 4/15/1968 M 5/84 Tân Bình, Tt Tân Trụ
12 LA1190719012 Trần Thị Mai Vi 2/13/1998 F 5/84 Tân Bình, Tt Tân Trụ
13 LA1190719013 Đào Thị Cẩm Nhung 6/14/1993 F Ấp 2, Hựu Thạnh
14 LA1190719014 Trần Văn Chường 1/1/1962 M Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
15 LA1190719015 Trương Thị Hồng Hạnh 6/24/1988 F 274 Ấp 1, Phước Đông
16 LA1190719016 Phạm Thị Loan 7/23/1967 F Ấp An Thuận, An Ninh Đông
17 LA1190719017 Phan Thị Lệ 1/1/1961 F Ấp An Hiệp, An Ninh Đông
18 LA1190719018 Phan Hồng Nhung 5/19/1991 F Đức Ngãi 1, Đức Lập Thượng
19 LA1190719019 Nguyễn Trọng Hiếu 9/4/1990 M 365 Ấp 4, Long Định
20 LA1190719020 Đinh Hải Vui 7/24/1992 M Ấp 5, An Thạnh
21 LA1190719021 Võ Ngọc Trí 5/14/1979 M 27/277b Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
22 LA1190719022 Huỳnh Quốc Khánh 9/2/1992 M Ấp 3, Tân Đông
23 LA1190719023 Nguyễn Huỳnh Lê 1/1/1972 M Kp 3, Tt Đông Thành
24 LA1190719024 Nguyễn Thị Hiền 1/1/1970 F Kp 3, Tt Đông Thành
25 LA1190719025 Nguyễn Thị Phương Thanh 12/16/1996 F Kp 3, Tt Đông Thành
26 LA1190719026 Trần Minh Toàn 8/30/2003 M Kp 3, Tt Đông Thành
27 LA1190719027 Phạm Thị Trinh 6/20/1972 F Ấp Bình Hửu 2, Đức Hòa Thượng
28 LA1190719028 Nguyễn Ngọc Cẩm 10/24/1962 F Ấp Rạch Bùi, Tt Vĩnh Hưng
29 LA1190719029 Nguyễn Văn Cung 11/5/1956 M Ấp Rạch Bùi, Tt Vĩnh Hưng
30 LA1190719030 Nguyễn Thanh Lâm 1/1/1975 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
31 LA1190719031 Nguyễn Quốc Thái 10/25/2000 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
32 LA1190719032 Nguyễn Thị Anh Thư 11/13/1988 F Tổ 3, Mương Chài, Phước Lại
33 LA1190719033 Võ Thanh Trúc 9/3/1990 F 204/2, Ấp 2, Tân Phước Tây
34 LA1190719034 Giang Vạn Phước 8/22/1990 M 79 Hai Bà Trưng, P1
35 LA1190719035 Lê Thị Ngọc Diễm 4/24/1991 F 11a Hai Bà Trưng,Kp 1, P1
36 LA1190719036 Nguyễn Hoàng Dũng 11/20/1955 M 253 Khu3, Long Bình, Long Hiệp
37 LA1190719037 Bùi Thị Như Ngọc 8/4/1966 F 102 Cầu Tam Bình, Mỹ Lệ
38 LA1190719038 Trần Phúc Thịnh 12/21/1995 M 102 Cầu Tam Bình, Mỹ Lệ
39 LA1190719039 Võ Minh Trung 8/2/1983 M Ấp 4, Long Định
40 LA1190719040 Huỳnh Thị Hồng Phấn 12/24/1988 F Ấp An Hòa, Bình Hòa Bắc
41 LA1190719041 Trần Vĩnh Lộc 1/28/1980 M Ấp 5a, Lương Bình
42 LA1190719042 Phạm Văn Đồng 5/6/1968 M Ấp Lộc Chánh, Lộc Giang
43 LA1190719043 Phạm Thị Thu Quyền 6/29/1996 F Ấp Lộc Chánh, Lộc Giang
44 LA1190719044 Nguyễn Hoàng Ngọc 9/5/1974 M 7b, Khu 1b, Tt Cần Đước
45 LA1190719045 Nguyễn Hoàng Bảo Minh 2/18/2005 M 7b, Tổ 1, Khu 1b, Tt Cần Đước
46 LA1190719046 Nguyễn Trung Hiếu 8/20/1989 M 170 Ấp 5, Tân Phước Tây
47 LA1190719047 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 1/1/1985 F 30 Bình Tây, Mỹ Bình
48 LA1190719048 Lê Thị Tuyết Mai 6/11/1995 F 441/3 Ấp 3, Tân Phước Tây
49 LA1190719049 Trần Thị Bé 4/22/1962 F Tổ 5, Kim Định, Tân Kim
50 LA1190719050 Nguyễn Thị Ninh 7/15/1958 F Thanh Hiệp, Thanh Phú
51 LA1190719051 Phan Vấn 11/12/1958 M Thanh Hiệp, Thanh Phú
52 LA1190719052 Võ Đình Thái 5/22/1984 M 10/17 Ấp 2, Xuân Thới Thượng
53 LA1190719053 Nguyễn Thị Kiều Liên 8/8/1984 F 10/17 Ấp 2, Xuân Thới Thượng
54 LA1190719054 Đinh Quốc Bảo 3/14/1980 M 8/161 Ái Ngãi, Phú Ngãi Trị
55 LA1190719055 Trần Thị Thu Tuyết 8/14/1993 F Ấp 3, Mỹ Thạnh
56 LA1190719056 Nguyễn Xuân Về 1/29/1981 M Tổ 1, Kim Điền, Tân Kim
57 LA1190719057 Lương Thị Khánh Vi 2/4/1988 F 21 Vĩnh Bình, An Vĩnh Ngãi
58 LA1190719058 Phạm Quan Tường 1/11/1997 M An Thạnh, An Ninh Tây
59 LA1190719059 Nguyễn Thị Thu Hà 12/3/1993 F 287 Mỹ Điền, Long Hựu Tây
60 LA1190719060 Nguyễn Quang Đại 7/1/1982 M 268/101/3 Huỳnh Châu Sổ, Kp Xuân Hòa, P6
61 LA1190719061 Khưu Tấn Phát 8/27/1991 M 70 Lê Lợi, P2
62 LA1190719062 Trần Lê Anh Huy 4/11/2002 M 15/5 Nguyễn Văn Tuôi, Kp6, Tt Bến Lức
63 LA1190719063 Huỳnh Minh Triết 2/17/2010 M Ấp 7, Lương Hòa
64 LA1190719064 Nguyễn Võ Gia Hân 1/25/2016 F Ấp 7, Lương Hòa
65 LA1190719065 Nguyễn Võ Gia Huy 10/11/2013 M Ấp 7, Lương Hòa
66 LA1190719066 Nguyễn Thị Vân 1/1/1953 F 141 K10, Ấp 4, Phước Vân
67 LA1190719067 Phan Nghĩa Hiệp 6/25/2003 M Ấp 5 Phước Vân
68 LA1190719068 Lê Thị Thanh Hằng 8/8/1979 F Ấp 5, Phước Vân
69 LA1190719069 Võ Thị Mỹ Ái 7/14/1983 F Ấp 7, Lương Hòa
70 LA1190719070 Nguyễn Công Tấn 11/6/1982 M 7/8 Ấp 8, Vĩnh Công
71 LA1190719071 Trần Kim Cương 3/9/1990 F Ấp 5, Tân Thành
72 LA1190719072 Dương Thị Tiến 1/1/1982 F Sơn Lợi, An Ninh Tây
73 LA1190719073 Võ Thị Mai Duyên 1/1/1984 F Ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
74 LA1190719074 Nguyễn Trung Kiên 6/24/2001 M 185/2 Ấp 2, Hiệp Thạnh
75 LA1190719075 Lâm Quang Thời 2/19/1985 M 263 Ấp Bình Tây, Bình Trinh Đông
76 LA1190719076 Phạm Thị Thu Thảo 5/20/1993 F Ấp 2, Thạnh Lợi
77 LA1190719077 Đặng Phan Nhã Thy 2/26/2011 F 298 Tổ 7, Kp 4, Tt Cần Giuộc
78 LA1190719078 Đặng Phan Thành 1/1/2016 M 298 Tổ 7 Quốc Lộ 50, Kp 4, Tt Cần Giuộc
79 LA1190719079 Võ Minh Cảnh 9/8/1989 M Ấp Ao Gòn, Tân Lân
80 LA1190719080 Trương Thị Loan 4/24/1964 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
81 LA1190719081 Phạm Thanh Thảo 4/22/1988 M 158 Ấp 4, Long Khê
82 LA1190719082 Võ Nguyễn Minh Thy 3/31/2001 F 134 Ấp Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
83 LA1190719083 Lê Anh Thoại 8/8/2001 M Ấp 6b, Lương Hòa
84 LA1190719084 Trần Thị Ngọc Oanh 3/13/1984 F 69/2 Ấp 3, An Thạnh
85 LA1190719085 Trần Ngọc Thịnh 9/11/1998 M 29 Tổ 1, Ấp 8, Lương Hòa
86 LA1190719086 Nguyễn Phát Đạt 8/24/1970 M 494/5 Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
87 LA1190719087 Phan Thanh Lâm 10/20/1978 M 636/1 Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
88 LA1190719088 Đặng Phi Tân 8/1/1988 M 55a Ấp 3b, Phước Lợi
89 LA1190719089 Nguyễn Thị Kim Loan 1/20/1987 F 55a Ấp 3b, Phước Lợi
90 LA1190719090 Huỳnh Thiên Kim 7/31/1996 F 305 Khu 2, Ấp Voi Lá, Long Hiệp
91 LA1190719091 Huỳnh Thị Tuyền Phương 1/18/1999 F Tổ 8, Ấp Phú Ân, Phước Lý
92 LA1190719092 Huỳnh Thị Tường Nhi 2/18/1996 F 04 Tổ 8, Ấp Phú Ân, Phước Lý
93 LA1190719093 Nguyễn Ái Phương 12/27/1997 F 327 Ấp 5, Lạc Tấn
94 LA1190719094 Trần Thị Diễm Hương 1/2/1992 F Ấp 2, Tân Đông
95 LA1190719095 Chung Thị Huôi 1/1/1962 F 08 Nguyễn Thái Bình, Kp 1, Phường 1
96 LA1190719096 Lê Thị Thảo 9/25/1996 F Ấp Bàu Sậy, Tt Vĩnh Hưng
97 LA1190719097 Lê Minh Thy 10/8/1995 M Ấp Phước Thuận, Phước Lâm
98 LA1190719098 Nguyễn Ngọc Thúy 1/2/1983 F Tổ 9, Ấp Kim Điền, Tân Kim
99 LA1190719099 Nguyễn Đình Phúc 10/17/1968 M 32/19b Trần Phong Sắc, Phường 4
100 LA1190719100 Phạm Mỹ Ái 11/24/1994 F Ấp 1b, Thanh Phú
101 LA1190719101 Võ Hà Quỳnh Thư 11/3/1971 F Ấp 5, Long Hòa
102 LA1190719102 Võ Hữu Phước 3/29/1967 M 571 Ấp 5, Long Hòa
103 LA1190719103 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 3/31/2016 F 19a/2 Ấp An Hòa 1, Bình An
104 LA1190719104 Cao Tấn Thọ 4/18/2010 M 260/8 Ấp Long Thuận, Long Trì
105 LA1190719105 Võ Nguyễn Minh Thành 12/28/2009 M 194 Nguyễn Văn Tuôi, Kp 6, Tt Bến Lức
106 LA1190719106 Nguyễn Thị Thúy An 11/12/1984 F 18/5 Huỳnh Châu Sổ, Kp 4, Tt Bến Lức
107 LA1190719107 Võ Văn Ngôn 10/10/1977 M Ấp Kinh Củ, Hưng Điền B
108 LA1190719108 Võ Hồng Quân 7/24/2001 M Ấp Kinh Cũ, Hưng Điền B
109 LA1190719109 Trần Đăng Khoa 7/17/1983 M 254a Ấp Bình Đức, Bình Lãng
110 LA1190719110 Nguyễn Văn Thái 4/14/1969 M 199 Ấp 2, Tân Bửu
111 LA1190719111 Nguyễn Hồng Ngọc 2/17/2004 F 199 Ấp 2, Tân Bửu
112 LA1190720001 Nguyễn Quốc Long 11/11/2000 M 296 Tổ 1, Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
113 LA1190720002 Nguyễn Kim Sang 7/17/1997 F Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
114 LA1190720003 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa 1/8/1996 M Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
115 LA1190720004 Nguyễn Mai Gia Linh 5/16/2001 F Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
116 LA1190720005 Trần Thị Như Ngọc 9/16/1993 F 28 Đường Số 7, Kp Bình Quân 1, P 4
117 LA1190720006 Nguyễn Sa Din 10/7/1989 M 148/5 Ấp 5, Hòa Phú
118 LA1190720007 Bùi Thanh Đức 3/16/1993 M 190/85, Nguyễn Cửu Vân, P 4
119 LA1190720008 Mai Thành Luyến 3/12/1992 M Tổ 14, Kim Điền, Tân Kim
120 LA1190720009 Nguyễn Thị Thúy Hằng 5/18/1994 F 2/25 Cầu Lớn, Mỹ Lạc
121 LA1190720010 Nguyễn Trọng Vinh 2/15/1971 M 71 Huỳnh Văn Gấm, P 2
122 LA1190720011 Lê Thị Lệ Quyên 5/22/1971 F 71 Huỳnh Văn Gấm, P 2
123 LA1190720012 Lê Quốc Thịnh 2/6/1985 M Ấp 4, Mỹ Phú
124 LA1190720013 Nguyễn Nhật Trường 7/10/1984 M 860đ 19/2 Ấp 1, Mỹ Phú
125 LA1190720014 Lê Huỳnh Diễm Thanh 5/9/1997 F 024 Ấp 1, Phước Tuy
126 LA1190720015 Nguyễn Thị Xuân Mai 9/3/1990 F 34 Ấp 4, Phước Lợi
127 LA1190720016 Hồ Thị Vân Anh 3/10/1994 F Ấp 1, Long Định
128 LA1190720017 Nguyễn Thị Bạch Thu 12/26/1955 F Ấp 1, Long Định
129 LA1190720018 Nguyễn Nhựt Ninh 11/27/1987 M Cả Cóc, Tuyên Bình Tây
130 LA1190720019 Phan Thị Ngọc Thúy 3/10/1974 F 296 Ấp 4, Bình Tâm
131 LA1190720020 Nguyễn Thị Thu Hương 8/2/1974 F 287/1a Ql1, Kp Bình Yên Đông 3, P 4
132 LA1190720021 Phạm Thị Thảo My 8/15/1994 F 112 Ấp 1, Tân Lập
133 LA1190720022 Trần Thị Thanh Yến 2/26/1986 F 46/2 Phú Xuân 2, Phú Ngãi Trị
134 LA1190720023 Chung Thị Quan 1/1/1959 F Tổ 19, Ấp 4, Long Hậu
135 LA1190720024 Đoàn Trường An 2/15/1991 M 10/05 Nguyễn Du, Kp 1, P 1
136 LA1190720025 Đoàn Trường Long 7/31/1986 M 10/05 Nguyễn Du, Kp 1, P 1
137 LA1190720026 Trịnh Nguyễn Hồng Phúc 5/3/1989 F 8/150 Khu 3, Ô 2, Thủ Khoa Thừa, Tt Thủ Thừa
138 LA1190720027 Huỳnh Thiện Cang 1/1/1983 M 11/54/15 Nguyễn Minh Trường, Kp Bình Đông 4, P 3
139 LA1190720028 Trương Thị Thu An 10/5/2000 F Ấp 6, Nhựt Chánh
140 LA1190720029 Ôn Thị Mỹ Phượng 5/7/1966 F 139/16 Nguyễn Đình Chiểu, Kp 4, P 1
141 LA1190722001 Cao Thị Huyền Trang 10/10/1990 F Ấp Cá Tôm, Kiến Bình
142 LA1190722002 Nguyễn Hoàng Phong 5/4/1988 M 34 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
143 LA1190722003 Nguyễn Hoàng Vân 1/1/1968 M 34 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
144 LA1190722004 Trần Nguyễn Phước Đáo 9/19/1993 M Khu Phố Gò Thuyền A, Tt Tân Hưng
145 LA1190722005 Trần Văn Sương 1/1/1962 M Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
146 LA1190722006 Trần Thanh Trúc 2/2/2009 F 631 Ấp Bình Tả M2, Đức Hòa Hạ
147 LA1190722007 Đinh Thị Ngọc Mai 5/1/1971 F Ấp An Hòa, Bình Hòa Bắc
148 LA1190722008 Nguyễn Văn Phấn 6/3/1949 M 177 Tổ 13 Khu 2, Tt Cần Đước
149 LA1190722009 Trần Hoài Thanh 1/1/1988 M 378 Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
150 LA1190722010 Trần Quốc Hào 9/30/2013 M 483/C17 Quốc Lộ 1, Kp Bình Quân 2, Phường 4
151 LA1190722011 Phạm Bưu Ram 1/1/1974 M Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
152 LA1190722012 Trần Thị Tân 1/1/1958 F 143 Lê Văn Kiệt, Kp Bình Cư 3, Phường 6
153 LA1190722013 Huỳnh Lê Hoàng Quyên 10/29/1995 F 209/7 Quốc Lộ 1, Kp Thanh Xuân, Phường 5
154 LA1190722014 Trương Hoài Phú 10/3/2001 M Kp 3, Phường 3
155 LA1190722015 Trương Thị Cẩm Nhung 1/1/1996 F Ấp 2, Phước Vân
156 LA1190722016 Trần Ly Ly Ngọc 9/24/1994 F Ấp 4, Phước Đông
157 LA1190722017 Huỳnh Thanh Lam 9/26/1988 M Ấp 4, Tân Ân
158 LA1190722018 Lê Văn Chung 1/1/1984 M Ấp 4, Mỹ Phú
159 LA1190722019 Võ Tấn Tùng 6/29/1968 M 8 Lê Thị Thôi, Phường 2
160 LA1190722020 Nguyễn Thị Nhỏ 1/1/1948 F 178/B/5 Ấp 5, Lạc Tấn
161 LA1190722021 Nguyễn Thị Hồng Thắm 10/20/1995 F 290 Ấp Bà Thoại, Tân Lân
162 LA1190722022 Trương Công Trường 8/4/1987 M 161/4 Ấp 4, Vĩnh Công
163 LA1190722023 Nguyễn Trương Bảo Trân 9/7/1995 F Ấp Vườn Chuối, Vĩnh Châu A
164 LA1190722024 Phạm Quốc Phục 4/12/1994 M Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
165 LA1190722025 Phạm Duy Phích 1/1/1958 M Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
166 LA1190722026 Đặng Văn Út Mười 1/1/1971 M Ấp Gò Nôi, Nhơn Hòa
167 LA1190722027 Trần Quốc Đạt 6/2/1991 M 455 Ấp Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
168 LA1190722028 Nguyễn Văn Gành 1/1/1940 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
169 LA1190722029 Nguyễn Thị Thùy Trinh 1/1/1981 F Ấp 4, Nhị Thành
170 LA1190722030 Trần Như Huỳnh 2/1/2001 F 75 Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
171 LA1190722031 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 2/24/1997 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
172 LA1190722032 Nguyễn Thị Hoằng 6/24/1970 F 75 Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
173 LA1190722033 Nguyễn Trần Phát Đạt 10/1/2000 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
174 LA1190722034 Trần Thị Hà Tiên 12/27/2000 F Ấp An Thuận, An Ninh Đông
175 LA1190722035 Trần Mai Hiếu Nhi 8/21/1997 M Ấp Bàu Trai Thượng, Tân Phú
176 LA1190722036 Nguyễn Thị Tuyết Vân 1/1/1977 F Ấp Bắc Chan 2, Tuyên Thạnh
177 LA1190722037 Đỗ Văn Lắm 1/1/1973 M Ấp Bắc Chan 2, Tuyên Thạnh
178 LA1190722038 Huỳnh Hồng Phát 10/18/1999 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
179 LA1190722039 Trương Thị Thùy Như 12/26/1998 F 313 Ấp Bình Hòa, Bình Lãng
180 LA1190722040 Đào Võ Tòng 12/10/1993 M Ấp 2, Bình Thành
181 LA1190722041 Lê Thị Ngọc Trinh 8/16/1994 F 178/3 Bình Sơn, Bình Quới
182 LA1190722042 Trần Hoàng Minh 3/3/1993 M Ấp 3 A, Hựu Thạnh
183 LA1190722043 Nguyễn Thanh Liêm 2/20/1967 M Ấp Ông Rèn, Long Hựu Đông
184 LA1190722044 Nguyễn Hoàng Huy 11/10/1996 M 298 Rạch Chanh,Lợi Bình Nhơn
185 LA1190722045 Huỳnh Thị Cẩm Tú 1/31/1981 F V/5 Khu Phố 4, Phường 3
186 LA1190722046 Đặng Huỳnh Hoàng Minh 3/5/2002 M V/5 Khu Phố 4, Phường 3
187 LA1190722047 Nguyễn Thị Đen 1/1/1973 F Khu Vực 3, Tt Đông Thành
188 LA1190722048 Trần Lê Yến Quyên 4/5/1994 F Ấp 1, Mỹ Yên
189 LA1190722049 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 6/13/1998 F Ấp 3, Tân Hiệp
190 LA1190722050 Hà Văn Cường 4/27/1981 M Ấp Sơn Lợi, An Ninh Tây
191 LA1190722051 Nguyễn Văn Kế 1/1/1950 M Ấp 2, Mỹ Quý Tây
192 LA1190722052 Đặng Thị Bích Thủy 9/12/1959 F 50 Bạch Đằng, Phường 2
193 LA1190722053 Trương Minh Tuấn 2/10/1991 M Ấp Long Bình, Long Hiệp
194 LA1190722054 Nguyễn Thành Danh 7/5/1983 M Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghiã
195 LA1190722055 Tiết Phùng Trà My 7/12/2001 F Ấp 4, Phước Đông
196 LA1190722056 Huỳnh Thanh Xuân 1/31/1997 M 123 Hoàng Hoa Thám, Phường 2
197 LA1190722057 Nguyễn Thị Phượng 12/9/1966 F 29 Ấp 3, Hướng Thọ Phú
198 LA1190722058 Trần Thị Thu Hương 7/12/1966 F 42 Hồ Văn Long, Phường 2
199 LA1190722059 Trần Minh Thuận 11/9/1995 M 336 Ấp Bình Hòa, Bình Lãng
200 LA1190722060 Nguyễn Văn Lành 10/16/1964 M Khu Phố 3, Tt Đông Thành
201 LA1190722061 Trần Hoàng Cảnh 6/19/2003 M 442 Xuân Hòa 1, Lợi Bình Nhơn
202 LA1190722062 Bao Huỳnh Ngọc Thảo 6/3/2019 F Tổ 4 Ấp Thuận Đông, Thuận Thành
203 LA1190722063 Trần Thanh Tùng 1/1/1979 M 150 Nguyễn Văn Tuôi Khu Phố 8, Tt Bến Lức
204 LA1190722064 Trần Văn Dày 1/1/1956 M Ấp 4, Long Cang
205 LA1190722065 Nguyễn Trung Hậu 1/26/1997 M 398 Ấp 2, Long Định
206 LA1190722066 Võ Ngọc Trâm Anh 1/5/2014 F 237 Ô 5 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
207 LA1190722067 Trịnh Kiều Ngọc Xuyến 10/6/2004 F Đường Số 15 Kdc Long Kim Kp9, Tt Bến Lức
208 LA1190722068 Phạm Mỹ Linh 2/10/1999 F 184 Quốc Lộ 1, Phường 2
209 LA1190722069 Bùi Thị Ngọc Sương 1/1/1964 F Khu Phố 4, Tt Đông Thành
210 LA1190722070 Lê Minh Tấn 7/2/1989 M 180 Ấp 4, Hướng Thọ Phú
211 LA1190722071 Nguyễn Hoàng Long 11/24/1987 M 134/4 Ấp 4, Lạc Tấn
212 LA1190722072 Nguyễn Thị Đoan 5/6/1998 F Ấp Cả Sáu, Thạnh Phước
213 LA1190722073 Lê Thị Chiến 1/1/1952 F Ấp Hòa Thuận, Trường Bình
214 LA1190722074 Huỳnh Thanh Phong 1/1/1990 M Ấp Vĩnh Hòa, Tân Tập
215 LA1190722075 Nguyễn Thị Kim Nguyên 2/16/1990 F Tổ 3ấp Long Vân, Phước Lại
216 LA1190722076 Hồ Thị Tưởng 1/1/1962 F 235 Ấp Tân Thạnh, Đức Tân
217 LA1190722077 Nguyễn Ngọc Trọng 12/23/1992 M 316/7 Ấp Thanh Hòa, Thanh Phú Long
218 LA1190722078 Hồ Thị Bền 1/1/1968 F 236 Ấp Tân Thạnh, Đức Tân
219 LA1190722079 Nguyễn Thị Thúy Ngân 12/8/1998 F Khu Phố 1, Tt Vĩnh Hưng
220 LA1190722080 Nguyễn Thị Thu Thủy 1/1/1962 F Ấp Phú Thanh, Long Phụng
221 LA1190722081 Phan Văn Nghiệm 1/1/1961 M Tổ 8 Ấp Phú Thanh, Long Phụng
222 LA1190722082 Phạm Huy Hiển 2/9/1972 M 6 Khu 1, Tt Tân Thạnh
223 LA1190722083 Huỳnh Kim Định 1/1/1983 F Ấp 3, Mỹ Phú
224 LA1190722084 Trần Thanh Phong 1/1/1978 M 383 Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
225 LA1190722085 Đinh Hoàng Nam 8/6/1981 M Khu Phố 6, Tt Bến Lức
226 LA1190722086 Nguyễn Thị Thu Hồng 9/27/1965 F 68a Trương Định, Phường 1
227 LA1190722087 Nguyễn Thị Ẩn 1/1/1963 F Ấp 1, Tân Đông
228 LA1190722088 Lê Thị Nhã Trúc 1/27/2000 F 100 Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
229 LA1190722089 Trần Hữu Phúc 12/8/1971 M Tổ 4 Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
230 LA1190722090 Trần Thị Thúy Kiều 4/10/1998 F 77 A Ấp Rạch Đào, Tt Thủ Thừa
231 LA1190722091 Nguyễn Thị Anh Thư 3/8/1966 F Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
232 LA1190722092 Nguyễn Thị Lơi 1/1/1962 F Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
233 LA1190722093 Lê Minh Tấn 11/6/1989 M Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
234 LA1190722094 Huỳnh Thị Thanh Trúc 7/10/1978 F Ấp Đá Biên, Kiến Bình
235 LA1190722095 Nguyễn Ngọc Thanh 12/17/1982 M Ấp Phú Xuân 2, Phú Ngãi Trị
236 LA1190722096 Nguyễn Tuấn Phong 3/16/1980 M Ấp 4, Mỹ Yên
237 LA1190722097 Nguyễn Thị Lâm Trúc 4/16/1997 F 21a/1 Ấp Long Thạnh, Bình An
238 LA1190722098 Nguyễn Thị Thùy Linh 3/8/1985 F Ấp 4, Mỹ Yên
239 LA1190722099 Bùi Nguyễn Kim Ngân 9/18/1995 F 9/4 A Nguyễn Hữu Huân, Khóm 2, Tt Tầm Vu
240 LA1190722100 Trần Thị Thanh Trúc 7/7/2000 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
241 LA1190722101 Phạm Thị Tuyết Dung 8/24/1972 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
242 LA1190722102 Nguyễn Bảo Hân 2/4/2013 F Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
243 LA1190722103 Đoàn Phương Dung 10/7/2003 F Tổ 5 Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
244 LA1190722104 Trương Phước Thịnh 1/8/2008 M 76/3 Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
245 LA1190722105 Phạm Thị Kim Ngân 6/14/1986 F Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
246 LA1190722106 Trương Thị Khánh Vy 5/15/2001 F 76/3 Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
247 LA1190722107 Lê Thị Bích Phượng 6/28/1983 F Ấp 3, Đức Hòa Đông
248 LA1190722108 Nguyễn Văn Tâm 6/15/1954 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
249 LA1190722109 Nguyễn Ngọc Ni 1/1/1968 F Ấp Long Ninh, Long Hựu Đông
250 LA1190722110 Nguyễn Ngọc Lan Anh 9/17/2001 F Ấp Long Ninh, Long Hựu Đông
251 LA1190722111 Nguyễn Minh Cường 10/16/1993 M 127 Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
252 LA1190722112 Phan Thị Thanh Trúc 7/5/2001 F 125 Hoàng Hoa Thám, Phường 2
253 LA1190722113 Lương Thị Kiều Phương 4/10/2000 F Ấp 1, Phước Đông
254 LA1190722114 Diệp Thị Thúy Linh 5/6/1994 F Ấp 1b, Long Sơn
255 LA1190722115 Đoàn Thị Liên 5/2/1955 F 31/1 D Trần Phong Sắc, Phường 4
256 LA1190722116 Trần Kim Bảo Trâm 11/8/2001 F 664 Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
257 LA1190722117 Nguyễn Thị An 10/24/1987 F Ấp Hà Long, Hưng Hà
258 LA1190722118 Nguyễn Văn Bình 3/23/1982 M Ấp Hà Long, Hưng Hà
259 LA1190722119 Trần Hoàng Lâm 5/2/2016 M 13 A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
260 LA1190722120 Trương Thị Tí Ti 1/1/1990 F Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
261 LA1190722121 Đinh Hoàng Ngọc Hương 4/14/2013 F 17/5 Hẻm 369 Châu Thị Kim Kp An Thuận 2, Phường 7
262 LA1190722122 Đinh Hoàng Thùy Trang 1/1/2009 F 17/5 Hẻm 369 Châu Thị Kim Kp An Thuận 2, Phường 7
263 LA1190722123 Huỳnh Anh Khôi 2/19/2010 M Tổ 10 Ấp 2, Long An
264 LA1190722124 Nguyễn Tạ Bảo Khang 7/19/2011 M Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
265 LA1190722125 Nguyễn Thị Ngọc Thuận 10/30/1968 F Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
266 LA1190722126 Lâm Phú Thịnh 10/10/2002 M 4 Nguyễn Du Khu Phố 1, Phường 1
267 LA1190722127 Đặng Huỳnh Gia Bảo 6/7/2006 M V/5 Khu Phố 4, Phường 3
268 LA1190722128 Tô Đức Điềm 4/2/1977 M 153 Hai Bà Trưng Kp3, Phường 2
269 LA1190722129 Võ Lý Hưng 2/9/1994 M Ấp 6, Vĩnh Công
270 LA1190722130 Lê Quang Phong 10/29/1964 M Ấp 2, Mỹ An
271 LA1190722131 Phạm Minh Chánh 8/3/1995 M 70 Huỳnh Hữu Thống, Phường 3
272 LA1190722132 Trần Thị Tuyết Trân 9/15/1994 F Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
273 LA1190722133 Nguyễn Văn Tựu 2/7/1977 M Ấp 5, Quê Mỹ Thạnh
274 LA1190722134 Bùi Thị Nương 1/1/1951 F Ấp 5, Quê Mỹ Thạnh
275 LA1190722135 Nguyễn Thị Cẩm Thu 2/28/1992 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Bắc
276 LA1190722136 Nguyễn Huy Mão 6/26/1963 M 42 Hồ Văn Long, Phường 2
277 LA1190722137 Trần Lệ Hoa 1/1/1961 F 99/1 Nguyễn Trung Trực Kp8, Tt Bến Lức
278 LA1190722138 Nguyễn Thị Hồng Anh 12/25/1968 F 145 Khu Phố 3, Tt Tân Thạnh
279 LA1190722139 Huỳnh Thị Lạ 1/1/1978 F Ấp Đức Ngãi 1, Đức Lập Thượng
280 LA1190722140 Huỳnh Công Đức 11/22/2002 M Ấp Đức Ngãi 1, Đức Lập Thượng
281 LA1190722141 Tô Văn Gừng 10/17/1944 M Ấp 4, Phước Đông
282 LA1190722142 Nguyễn Thi Tuấn Kiệt 1/3/2005 M Ấp 1a, Hựu Thạnh
283 LA1190722143 Nguyễn Ánh Nguyệt 11/10/1946 F Ấp 4, Phước Đông
284 LA1190722144 Võ Thị Kim Ngân 6/17/1991 F 367 C Tổ 6, Ấp 1, Nhị Thành
285 LA1190722145 Nguyễn Thị Cẩm Huyền 12/19/1997 F 27/4 Ấp 4, Tân Phước Tây
286 LA1190722146 Lê Trang Chí Lin 10/2/1987 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
287 LA1190722147 Phạm Nữ Anh Thư 7/7/1984 F 246 Ấp 2, Long Sơn
288 LA1190722148 Trần Thị Hoa 1/1/1953 F Tổ 22 Ấp 9, Lương Hòa
289 LA1190722149 Trần Nhân Hậu 1/1/1982 M Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
290 LA1190722150 Đặng Thị Trung Nam 5/25/1955 F Ấp Long Giêng, Phước Hậu
291 LA1190722151 Nguyễn Khánh Nhã 11/30/1981 M Ấp Long Giêng, Phước Hậu
292 LA1190722152 Dương Văn Bảnh 1/1/1965 M Ấp 3, Long Cang
293 LA1190722153 Đặng Thị Hồng Nga 7/14/1985 F Ấp Long Giêng, Phước Hậu
294 LA1190722154 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 5/14/1971 F 844/4 Ấp Bình Trị 1, Thuận Mỹ
295 LA1190722155 Ngô Thị Phương Trúc 6/27/1994 F 844/4 Ấp Bình Trị 1, Thuận Mỹ
296 LA1190722156 Phan Thanh Khang 5/31/2001 M Ấp 6, Thạnh Đức
297 LA1190722157 Trần Khả Ái Thùy Dương 11/30/1996 F Ấp Nhơn Hòa, Bắc Hòa
298 LA1190722158 Phạm Thị Tường Vi 2/21/1996 F 214 Nguyễn Trung Trực, Tt Tân Trụ
299 LA1190722159 Cao Xuân Lộc 8/6/1983 M Thôn 1, Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
300 LA1190722160 Cao Trí Đạt 7/7/2010 M 19 E/2 Trần Thế Sinh, Ấp Voi Lá, Tt Bến Lức
301 LA1190722161 Lâm Văn Ngoan 9/24/1976 M Khu Phố 6, Tt Tân Thạnh
302 LA1190722162 Trần Thị Yến Nhi 1/11/2016 F Ấp 2, Mỹ Thạnh
303 LA1190722163 Đoàn Anh Dũng 11/16/2009 M Tổ 05 Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
304 LA1190722164 Trần Thị Ngọc Thúy 4/11/1983 F Ấp 5, Tân Bửu
305 LA1190722165 Nguyễn Thành Phương 11/23/1983 M 089 Ấp 5, Tân Bửu
306 LA1190722166 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 10/29/2000 F 154 Ấp Đông Nhất 3, Tân Chánh
307 LA1190722167 Nguyễn Xuân Toàn 5/28/1978 M Ấp Giồng Ngang, Hòa Khánh Đông
308 LA1190722168 Lưu Thị Thu Hương 11/23/1972 F 461 Ấp 5, Long Hòa
309 LA1190722169 Lê Hoàng Tường Vy 6/24/2002 F 461 Ấp 5, Long Hòa
310 LA1190722170 Lê Hoàng Bảo Duy 1/2/2000 M 461 Ấp 5, Long Hòa
311 LA1190722171 Lê Thị Tài Linh 2/19/1996 F Ấp Cả Bác, Vĩnh Thạnh
312 LA1190722172 Phan Anh Duy 9/2/1994 M 9/1/3 Khu Phố 3, Tt Bến Lức
313 LA1190722173 Phan Lê Xuân Quỳnh 5/14/2007 F Ấp 5, Phước Vân
314 LA1190722174 Trần Nguyên Phương Uyên 5/9/2013 F 68/42a Hùng Vương, Phường 2
315 LA1190722175 Trần Thiên Phú 8/19/2006 M 32/1d Trần Phong Sắc, Phường 4
316 LA1190722176 Nguyễn Tấn Bảo 8/20/1997 M Ấp 3, Long Khê
317 LA1190723001 Lê Thị Huỳnh Nho 7/10/1995 F An Thủy, An Ninh Tây
318 LA1190723002 Lê Văn Ghé 1/1/1969 M An Thủy, An Ninh Tây
319 LA1190723003 Đỗ Thị Kim Ngân 9/25/1993 F 5/15a K2 Ô 2 Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
320 LA1190723004 Nguyễn Thị Gái 1/1/1971 F An Thủy, An Ninh Tây
321 LA1190723005 Trương Trần Hiếu Trung 10/23/1992 M 233/2 Quốc Lộ 50, Tổ 7, Kp 3, Tt Cần Giuộc
322 LA1190723006 Lê Thị Tuyết Nhung 12/28/1981 F 62/2 Ấp 2, Tân Phước Tây
323 LA1190723007 Nguyễn Thị Kim Tuyền 7/15/1980 F Ấp 5, Nhựt Chánh
324 LA1190723008 Nguyễn Thị Phả 1/1/1976 F 89/3 Ấp 3, Hòa Phú
325 LA1190723009 Võ Thái Tài 4/5/2001 M 89/3 Ấp 3, Hòa Phú
326 LA1190723010 Liêu Thị Phi Loan 3/7/1964 F 194 Khu Vực 4, Tt Hiệp Hòa
327 LA1190723011 Huỳnh Văn Bình 5/19/1973 M 1/2 Nguyễn Huệ, P.1
328 LA1190723012 Đặng Hồng Phương 1/1/1983 M Ấp 5, Nhựt Chánh
329 LA1190723013 Huỳnh Quốc Bảo 11/21/2000 M Ấp 2, Long Cang
330 LA1190723014 Lê Thị Bửu 6/1/1954 F Ấp 2, Long Cang
331 LA1190723015 Võ Văn Dứt 8/3/1984 M Ấp 2, Mỹ Thạnh Bắc
332 LA1190723016 Nguyễn Thị Cẩm 1/1/1983 F Ấp 8, Lương Hòa
333 LA1190723017 Nguyễn Huỳnh Duy Khoa 8/20/1983 M Ấp 8, Lương Hòa
334 LA1190723018 Nguyễn Hoàng Tuấn 5/21/1965 M Ấp Hiệp Thành, Tân Bình
335 LA1190723019 Trương Chí Thanh 6/1/1983 M Ấp Gò Cát, Vĩnh Trị
336 LA1190723020 Ngô Quang Kỳ 4/21/1944 M 365 Ấp 4, Bình Tâm
337 LA1190723021 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/12/1993 F Ấp 2, Đức Hòa Đông
338 LA1190723022 Huỳnh Thị Kiều Oanh 1/1/1982 F 6/34 Nguyễn Thanh Cần, Phường 2
339 LA1190723023 Phan Ngọc Thãnh 7/27/1992 M Ấp Đông Hòa, Thùy Đông
340 LA1190723024 Lê Thị Diễm Lan 2/26/1998 F Kh Phố Măng Đa, Tt Vĩnh Hưng
341 LA1190723025 Phan Nhựt Hào 10/9/2003 M 488 Quốc Lộ 1, Phường 5
342 LA1190723026 Lê Hữu Tân 1/1/1973 M Ấp 1, Thạnh Lợi
343 LA1190723027 Nguyễn Văn Tân 8/15/1970 M Ấp 5, Thạnh Lợi
344 LA1190723028 Phan Thanh Hiền 12/8/1980 M 488 Quốc Lộ 1, Phường 5
345 LA1190723029 Đỗ Thanh Phương 1/1/1993 F 249 A Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
346 LA1190723030 Lê Hồng Hoàng Luân 8/13/1988 M Tổ 3, Phú Thành, Phước Lý
347 LA1190723031 Võ Thành Tài 10/3/2007 M 89/3 Ấp 3, Hòa Phú
348 LA1190723032 Huỳnh Tuấn Khang 8/23/2007 M Ấp 3, Long Cang
349 LA1190723033 Huỳnh Gia Hân 4/19/2009 F Ấp 3, Long Cang
350 LA1190723034 Nguyễn Thành Phát 9/19/1996 M Ấp 4, Thủy Tây
351 LA1190723035 Huỳnh Thị Mỹ Dung 5/28/1991 F 183 Ấp 1 B, Tân Trạch
352 LA1190723036 Phạm Thị Lan Thanh 3/2/1999 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
353 LA1190723037 Trương Văn Mạnh 12/10/1957 M 57 Ấp Long Thạnh, Long Thượng
354 LA1190723038 Huỳnh Ngọc Dung 8/21/1952 F 365 Ấp 4, Bình Tâm
355 LA1190723039 Trần Khánh Linh 7/15/2004 F 308 Quốc Lộ 62, P.6
356 LA1190723040 Nguyễn Thị Hồng Quyên 10/10/1995 F Ấp 2, Mỹ Bình
357 LA1190723041 Trần Thị Dũng 1/1/1958 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
358 LA1190723042 Phùng Văn Phi 1/1/1962 M Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
359 LA1190723043 Lê Thị Luyến 7/5/1980 F 481 Vũ Tiến Trung, An Vĩnh Ngãi
360 LA1190723044 Trần Thị Thanh Thơ 1/19/1998 F Khu Phố 6, Tt Tân Thạnh
361 LA1190723045 Trần Thị Thanh Thư 3/7/1993 F Khu Phố 6, Tt Tân Thạnh
362 LA1190723046 Phùng Thị Cẩm Tú 1/1/1993 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
363 LA1190723047 Huỳnh Quốc Thắng 7/30/1991 M Tổ 7, Phú Thành
364 LA1190723048 Nguyễn Thị Kim Hoa 6/10/1975 F 7 B Tổ 1, Khu 1 B, Tt Cần Đước
365 LA1190723049 Nguyễn Đỗ Ngọc Tú 10/15/1995 F 553 Quốc Lộ 62 Khu Phố 6, Phường 2
366 LA1190723050 Nguyễn Thị Quế Tú 11/13/1999 F 553 Quốc Lộ 62, Khu Phố 6, Phường 2
367 LA1190723051 Lê Thị Tuyết 5/20/1950 F 162 A Ô 5 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
368 LA1190723052 Huỳnh Thị Phương Thảo 11/16/1987 F 48/6 B Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
369 LA1190723053 Võ Thị Tám 5/15/1971 F 11 Tổ 3, Bà Chùa, Khu Phố 1, Tt Cần Giuộc
370 LA1190723054 Phan Ngọc Quyên 3/28/2013 F 488 Quốc Lộ 1, Phường 5
371 LA1190723055 Nguyễn Đại Phi 3/26/2000 M Ấp 4, Thạnh Lợi
372 LA1190723056 Huỳnh Tấn Phát 2/28/1995 M Ấp Xóm Cò, Nhơn Ninh
373 LA1190723057 Trương Anh Tuấn 1/1/1970 M Ấp 1, Thạnh Đức
374 LA1190723058 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 10/4/1986 F 79/14 Phạm Văn Ngô, Tân Khánh
375 LA1190723059 Lê Bình Trọng 8/26/1986 M Đức Hạnh 1, Đức Lập Hạ
376 LA1190723060 Phạm Thị Thu Thủy 10/6/1979 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
377 LA1190723061 Nguyễn Thị Bích Hạnh 1/1/1982 F 244 C/2 Khu Vực 3, Tt Đức Hòa
378 LA1190723062 Trương Đình Thái 8/10/2014 M 244 C/2 Khu Vực 3, Tt Đức Hòa
379 LA1190723063 Trương Anh Kỳ 3/9/2013 F 244 C/2 Khu Vực 3, Tt Đức Hòa
380 LA1190723064 Nguyễn Văn Chí 11/10/1969 M 30 A Khu Phố 1 B, Tt Cần Đước
381 LA1190723065 Lê Thị Hồng Xuân 11/20/1997 F 300 Tổ 4, Ấp 7, Lương Hòa
382 LA1190723066 Đoàn Quốc Thịnh 5/6/1990 M Ấp 2, Mỹ An
383 LA1190723067 Huỳnh Thị Ngọc Bích 11/15/1988 F Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
384 LA1190723068 Trịnh Thị Mộng Trinh 2/20/1985 F Ấp 1b, Long Hòa
385 LA1190723069 Trần Thị Thanh Trúc 11/26/1987 F Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
386 LA1190723070 Nguyễn Minh Tuấn 1/1/1990 M Ấp 2, Hựu Thạnh
387 LA1190723071 Lý Thị Điệp 7/15/1970 F Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
388 LA1190723072 Lý Thị Thảo 1/1/1979 F Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
389 LA1190723073 Biện Thị Tám 12/16/1967 F Tổ 4, Ấp 3, Phước Vĩnh Tây
390 LA1190723074 Lê Thị Minh Hương 1/6/2002 F 7/1/3 Võ Công Tồn, Khu Phố 3, Tt Bến Lức
391 LA1190723075 Trần Thị Cẫm Tiên 1/1/2001 F 554/2 Ấp Phú Xuân 2, Phú Ngãi Trị
392 LA1190723076 Lê Minh Khôi 11/23/2005 M Ấp 2, Long Sơn
393 LA1190723077 Lê Quốc Nam 5/26/2010 M Ấp 2, Long Sơn
394 LA1190723078 Võ Văn Thành 1/1/1955 M Ấp 7 B, Mỹ Yên
395 LA1190723079 Nguyễn Văn Cường 8/7/1970 M Ấp 7 B, Mỹ Yên
396 LA1190723080 Hà Thị Sen 10/26/1992 F Ấp Cây Sao, Tân Lập
397 LA1190723081 Trà Vinh 3/12/1993 M Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
398 LA1190723082 Nguyễn Thành Trọng 4/23/1993 M Ấp Tân Quy Thượng, Tân Phú
399 LA1190723083 Võ Tấn Tài 11/10/1974 M 309 Phạm Văn Ngô, Nhơn Hậu 2, Tân Khánh
400 LA1190723084 Đặng Thị Thê 2/27/1958 F Khu Phố 2, Tt Vĩnh Hưng
401 LA1190723085 Ngô Thị Bạch Huệ 9/30/1960 F 109 Hùng Vương, Phường 2
402 LA1190723086 Lê Thị Cẩm Nhung 6/19/1995 F 41 Lô H1 Khu Dân Cư An Hòa 3, Tt Thủ Thừa
403 LA1190723087 Huỳnh Anh Tú 8/15/1982 M Ấp 4, Lương Bình
404 LA1190723088 Bùi Thị Thiên Hương 10/6/1970 F Ấp 4, Lương Bình
405 LA1190723089 Hồ Công Danh 5/1/1999 M Ấp 2, Long Sơn
406 LA1190723090 Dương Công Định 12/26/1983 M 48 Huỳnh Châu Sổ, Khu Phố 4, Tt Bến Lức
407 LA1190723091 Phan Thị Xuân 1/1/1967 F 426 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
408 LA1190723092 Nguyễn Wen Diễn Ý 11/2/2015 F 32/1 Ấp Bình Trị 1, Phú Ngãi Trị
409 LA1190723093 Trần Anh Kỳ 9/22/2005 F Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
410 LA1190723094 Nguyễn Thanh Tùng 1/1/1998 M 38 Tổ 4, Ấp Long Thạnh, Long Thượng
411 LA1190723095 Võ Thị Băng Châu 10/20/1979 F Khu Phố 1, Tt Vĩnh Hưng
412 LA1190723096 Lê Thị Được 1/1/1967 F Đồn A, Thuận Bình
413 LA1190723097 Trương Thị Thu Oanh 2/28/1985 F Tổ 8 Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc
414 LA1190723098 Lê Thị Ngoan 5/23/1976 F Ấp 4, Tân Bửu
415 LA1190723099 Trương Thị Hường 8/8/1977 F Ấp 2/5 Long Hậu
416 LA1190723100 Lâm Thành Tú 6/14/1996 M Ấp 2/5 Long Hậu
417 LA1190723101 Nguyễn Thanh Hóa 2/8/1991 M Láng Biển, Hưng Điền
418 LA1190723102 Nguyễn Ngọc Diễm 11/8/2003 F 148/5 Ấp 5 Hòa Phú,
419 LA1190723103 Dương Thị Ngọc Huyền 3/20/1996 F Ấp 4, Thạnh Hòa
420 LA1190723104 Lê Quốc Kiếm 12/5/1995 M 176/6 Ấp 6, Nhựt Tân
421 LA1190723105 Nguyễn Thị Hồng Sương 8/30/1984 F Ấp Vĩnh Viễn, Thanh Vĩnh Đông
422 LA1190723106 Nguyễn Tấn Tài 3/23/1997 M Ấp Gò Châu Mai, Khánh Hưng
423 LA1190724001 Nguyễn Thị Bích Hải 8/15/1968 F T3 Khu Phố 4, Phường 3
424 LA1190724002 Nguyễn Văn Tuấn 1/27/1967 M T3 Khu Phố 4, Phường 3
425 LA1190724003 Bùi Thị Hiệp 3/1/1994 F Tổ 23 Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
426 LA1190724004 Phan Thành Châu 8/20/1969 M 124 Khu Vực 3, Tt Hiệp Hòa
427 LA1190724005 Nguyễn Thị Tuyết 2/20/1987 F 115/3 Ấp Chợ Ông Bái, An Lục Long
428 LA1190724006 Nguyễn Thị Thu Vân 1/1/1958 F 20 Nguyễn Minh Trường, Phường 3
429 LA1190724007 Đặng Quang Hưng 4/8/2005 M 46/35 Thủ Khoa Huân, Phường 1
430 LA1190724008 Võ Thị Thu Thủy 4/30/1973 F 28/2 Khu Phố Bình An 1, Phường 7
431 LA1190724009 Đặng Hoàng Trung 5/18/1988 M Ấp 6, Phước Tuy
432 LA1190724010 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1/14/2001 F Ấp Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
433 LA1190724011 Nguyễn Văn Ẩn 7/10/1963 M 943 Đường 14 A Khu Dân Cư Tân Đức, Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
434 LA1190724012 Nguyễn Thị Như Hạnh 7/8/1961 F 943 Đường 14 A Khu Dân Cư Tân Đức, Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
435 LA1190724013 Trần Văn Thi 1/1/1993 M 508 Ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
436 LA1190724014 Nguyễn Thị Kiểu 1/1/1966 F 17 N27 Khu Phố 5, Phường 1
437 LA1190724015 Nguyễn Anh Tú 3/19/2003 M Khu Phố 1, Tt Tân Thạnh
438 LA1190724016 Nguyễn Thanh Xuân Lan 5/27/1967 F 650 Quốc Lộ 1, Bình Quân 2, Phường 4
439 LA1190724017 Lê Hoàng Sơn 1/1/1970 M Ấp Rượng Lưới, Vĩnh Thạnh
440 LA1190724018 Ngô Hoàng Ẩn 7/12/1984 M Khu Phố 3, Tt Tân Thạnh
441 LA1190724019 Nguyễn Thị Đấu 1/1/1955 F Khu Phố 3, Tt Tân Thạnh
442 LA1190724020 Nguyễn Thị Mỷ Lệ 4/19/1997 F Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
443 LA1190724021 Trần Thị Thúy Liễu 9/15/1959 F 184/38 Hùng Vương, Phường 2
444 LA1190724022 Phan Thị Luyến 10/5/1971 F 308 Hùng Vương, Phường 3
445 LA1190724023 Trần Bích Lâm 10/10/2003 F Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
446 LA1190724024 Trương Hoàng Vũ 10/9/1990 M An Thủy, An Ninh Tây
447 LA1190724025 Lê Thị Tỵ 1/1/1989 F Ấp Hóc Thơm 2, Hòa Khánh Tây
448 LA1190724026 Lê Kim Hùng 10/20/1983 M Ấp Hóc Thơm, Hòa Khánh Tây
449 LA1190724027 Mai Thị Hồng Phát 7/30/1986 F 115/5 Ấp 5, Tân Phước Tây
450 LA1190724028 Nguyễn Ngọc Như Ý 10/14/1996 F Ấp An Thuận, An Ninh Đông
451 LA1190724029 Nguyễn Phúc Vinh 12/20/1970 M Ấp Chánh, Bình Hòa Bắc
452 LA1190724030 Đặng Thị Ảo 2/25/1970 F Ấp Chánh, Bình Hòa Bắc
453 LA1190724031 Võ Văn Cho 1/1/1957 M 149 Ấp Kinh Bích, Tân Ninh
454 LA1190724032 Đoàn Thụy Thanh Trúc 1/14/2001 F Tổ 12, Phước Thuận, Trường Bình
455 LA1190724033 Trần Thị Bích Hằng 1/1/1978 F Tổ 12 Phước Thuận, Trường Bình
456 LA1190724034 Phan Thị Tư 8/5/1950 F Tổ 12 Phước Thuận, Trường Bình
457 LA1190724035 Phạm Văn Út 1/1/1969 M 21/2/33 Nguyễn An Ninh, Tổ 12, Khu Phố 3, Tt Cần Giuộc
458 LA1190724036 Trương Thị Yến Nhi 10/19/1998 F Long Hưng, Long Hựu Tây
459 LA1190724037 Nguyễn Thị Khương 1/1/1972 F Ấp 2, Phước Tuy
460 LA1190724038 Đỗ Ngọc Minh Kỳ 3/7/1991 M Ấp 7, Lương Hòa
461 LA1190724039 Nguyễn Minh Xum 1/1/1967 M 238 Ấp 5, Tân Bửu
462 LA1190724040 Trương Thị Mai 1/1/1967 F 238 Ấp 5, Tân Bửu
463 LA1190724041 Nguyễn Thị Mỹ 1/1/1959 F 140 B/8 Ấp 8, Vĩnh Công
464 LA1190724042 Trần Minh Chiêu 5/14/1959 M 140 B/8 Ấp 8, Vĩnh Công
465 LA1190724043 Nguyễn Thạch Thảo 12/22/1993 F Ấp Lập Thạnh, Hòa Khánh Tây
466 LA1190724044 Trương Thị Hồng Nhung 11/24/1992 F Ấp 2, Thạnh Đức
467 LA1190724045 Lâm Văn Lực 1/1/1985 M Ấp 3, Mỹ Quý Tây
468 LA1190724046 Nguyễn Thị Kiều An 9/26/2007 F Ấp 5, Tân Bửu
469 LA1190724047 Nguyễn Ngọc Hoài An 5/25/2015 F 89 Ấp 5, Tân Bửu
470 LA1190724048 Huỳnh Thị Xuân Mới 6/10/1988 F Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
471 LA1190724049 Nguyễn Võ Thanh Ngọc 11/5/2009 F 41 Tổ 3, Chùa Bà, Khu Phố 1, Tt Cần Giuộc
472 LA1190724050 Võ Thành Nguyên 4/15/1984 M Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
473 LA1190724051 Nguyễn Thị Điểu 1/1/1958 F 268 Lãnh Binh Thái, Tổ 18,Khu Phố 2, Tt Cần Giuộc
474 LA1190724052 Lê Trường Kiệt 7/29/1981 M 725 A Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
475 LA1190724053 Phùng Minh Thêm 6/12/1978 M Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
476 LA1190724054 Lê Đức Tiến 2/10/1975 M 207 A Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
477 LA1190724055 Võ Đông Nhu 6/6/1989 M Ấp 3, Mỹ Quý Tây
478 LA1190724056 Phạm Văn Sang 4/17/1944 M Ấp 2, Đức Hòa Đông
479 LA1190724057 Nguyễn Thị Ngọc Yến 12/24/1983 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
480 LA1190724058 Lê Phát Lộc 9/19/1996 M Ấp Tân Chánh A, Nhơn Ninh
481 LA1190724059 Nguyễn Minh Nghệ 8/12/1982 M Tổ 1, Ấp Lũy, Phước Lại
482 LA1190724060 Nguyễn Thị Thanh Nga 2/16/2004 F Đông Hòa, Thủy Đông
483 LA1190724061 Trần Thị Mỹ Kiều 12/27/1986 F 356 Kv5, Tt Hiệp Hòa
484 LA1190724062 Lại Thị Phương 2/7/1979 F Đức Hạnh 1, Đức Lập Hạ
485 LA1190724063 Châu Thị Ngọc Thủy 1/11/1979 F 76/36 Tl 10, Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
486 LA1190724064 Mai Châu Quốc Thịnh 12/21/1998 M 76/36 Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
487 LA1190724065 Mai Ngọc Thủy Tiên 4/6/2003 F 76/36 Tl 10, Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
488 LA1190724066 Nguyễn Thị Năm 5/3/1952 F Đức Hạnh 1, Đức Lập Hạ
489 LA1190724067 Phạm Hoàng Tiến Đạt 8/3/2008 M Kim Định, Tân Kim
490 LA1190724068 Nguyễn Thị Mười 10/20/1961 F 151/8 Ấp 8, Vĩnh Công
491 LA1190724069 Nguyễn Trí Thức 12/20/1963 M 147 Kp Thọ Cang, P 5
492 LA1190724070 Phạm Văn Hồng Chương 9/2/1990 M Tổ 11, Trị Yên, Tân Kim
493 LA1190724071 Nguyễn Sỹ Hiển 12/1/2001 M 5 Trần Công Vịnh, Kp 3, P 2
494 LA1190724072 Ngô Thị Kim Ngà 10/28/1973 F 5 Trần Công Vịnh, Kp 3, P 2
495 LA1190724073 Nguyễn Thị Kiều Ly 1/24/1977 F Đức Hạnh 1, Đức Lập Hạ
496 LA1190724074 Nguyễn Thị Ngọc Thuyền 1/1/1990 F Thái Kỳ, Thái Trị
497 LA1190724075 Sao Thị Bích Quyên 8/20/1994 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
498 LA1190724076 Dương Thị Ngọc Bích 1/1/1960 F 475 Ấp 1+3, An Nhựt Tân
499 LA1190724077 Nguyễn Tấn Tùng 10/14/1979 M 94 Trần Phong Sắc, P 4
500 LA1190724078 Nguyễn Trung Thông 2/9/1985 M Tổ 31, Thanh Ba, Mỹ Lộc
501 LA1190724079 Phạm Ngọc Chứa 10/28/1962 M 68 A, Trương Định, P 1
502 LA1190724080 Nguyễn Tuấn Anh 8/23/1999 M 676/8 Thanh Tân, Thanh Phú Long
503 LA1190724081 Trần Văn Quít 3/15/1954 M 32 Ngô Quyền, Kp 5, P 2
504 LA1190724082 Hà Ngọc Cẩm Cương 7/15/1984 F Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
505 LA1190724083 Nguyễn Thị Lài 9/20/1967 F 50 Hùng Vương, P 2
506 LA1190724084 Nguyễn Văn Chương 8/17/1999 M 06 Long Thạnh, Long Thượng
507 LA1190724085 Trần Văn Vương 11/14/1994 M Tổ 1, Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
508 LA1190724086 Nguyễn Thị Mai 9/18/1957 F 205 Kp Thanh Xuân, P 5
509 LA1190724087 Trịnh Hồng Trang 9/23/1999 F Tổ 2, Long Thạnh, Long Thượng
510 LA1190724088 Ngô Thị Phượng Nhung 2/15/1993 F Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
511 LA1190724089 Võ Diết Vinh 5/12/1989 M Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
512 LA1190724090 Võ Diệt Trinh 5/17/1992 F Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
513 LA1190724091 Ngô Lý Phượng Châu 8/15/1997 F 174/6 Thanh Phú, Thanh Phú Long
514 LA1190724092 Phan Nhật Hào 4/18/2001 M Cả Lóc, Tuyên Bình Tây
515 LA1190724093 Lê Hào Phúc Khang 10/17/2009 M 135 Lê Anh Xuân, P 1
516 LA1190724094 Phạm Vũ An Nhiên 10/13/2011 F 176 Kp 3, Tt Đông Thành
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 15/10/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0