Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 30/7/2019 7/30/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190716001 Nguyễn Thị Mới 6/26/1958 F 279 C Khu 3, Tt Đức Hòa
2 LA1190716002 Nguyễn Thị Kim Loan 6/12/1961 F 83 Võ Thị Kế, Phường 2
3 LA1190716003 Nguyễn Ngọc Mến 1/1/1977 M Ấp 7, Lương Hòa
4 LA1190716004 Nguyễn Thị Bông 1/1/1949 F 73 C Khu 3, Tt Đức Hòa
5 LA1190716005 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 12/12/2000 F Ấp Vinh, Mỹ Thạnh Tây
6 LA1190716006 Nguyễn Thị Xể 1/1/1958 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
7 LA1190716007 Nguyễn Thị Gái Em 1/1/1985 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
8 LA1190716008 Nguyễn Thị Kim Hoa 3/4/1953 F 265 Khu 2, Ấp Chợ, Phước Lợi
9 LA1190716009 Nguyễn Kim Huệ 1/1/1955 F Ấp 2, Tân Lập
10 LA1190716010 Nguyễn Thị Kim Hồng 3/16/1966 F 17 Châu Văn Giác, Phường 2
11 LA1190716011 Văn Tường Linh 10/10/2009 F 20 Nguyễn Thị Bảy, Bình Cư 3, Phường 6
12 LA1190716012 Nguyễn Thị Phương Nhi 6/12/1996 F Ấp 1, Mỹ Phú
13 LA1190716013 Phạm Thị Kim Hoa 10/20/1967 F Ấp 3, Tân Trạch
14 LA1190716014 Nguyễn Thị Anh Thơ 1/1/1984 F 14/1 Quốc Lộ 1 A, Khu Phố 6, Tt Bến Lức
15 LA1190716015 Nguyễn Thị Ngọc 7/19/1965 F 46 Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
16 LA1190716016 Cung Văn Hoàng 1/1/1958 M 46 Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
17 LA1190716017 Lê Thị Thanh Thảo 11/16/1985 F Ấp 6, Tân Bửu
18 LA1190716018 Nguyễn Thị Hoàng Anh 3/6/1993 F 550 Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
19 LA1190716019 Lê Thành Thật 5/19/1993 M 550 Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
20 LA1190716020 Lương Đại Cương 6/15/1997 M Ấp Kinh Mới, Vĩnh Thuận
21 LA1190716021 Bùi Thị Trúc Liên 12/22/2009 F 289/3 Ấp Long An, Long Trì
22 LA1190716022 Phạm Văn Đực 12/30/1957 M Ấp 5, Phước Vân
23 LA1190716023 Nguyễn Văn Lon 1/1/1956 M Ấp 5, Phước Vân
24 LA1190716024 Lê Văn Ẩn 5/10/1952 M 502 E/2 Khu 5, Tt Đức Hòa
25 LA1190716025 Nguyễn Anh Kiệt 9/14/1967 M Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
26 LA1190716026 Trần Thị Ngọc Sương 8/21/1995 F Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
27 LA1190716027 Nguyễn Văn Là 11/20/1972 M A/67 Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
28 LA1190716028 Ngô Thành Nhân 10/16/1985 M Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
29 LA1190716029 Lê Thị Minh Tần 7/27/1973 F 29 A Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
30 LA1190716030 Nguyễn Thị Gái 1/1/1956 F Ấp Lọc Hưng, Lộc Giang
31 LA1190716031 Nguyễn Bảo Huy 9/20/1982 M 13 Khu 1 Ấp Chánh, Long Hiệp
32 LA1190716032 Phan Nhả An 4/4/2000 F 157 Ấp 5, Phước Đông
33 LA1190716033 Trần Ngọc Minh Anh 11/5/1999 F 116/3 Tổ 8, Khu Phố 1 B, Tt Cần Đước
34 LA1190716034 Nguyễn Thị Bé 1/1/1949 F Ấp 2, Long Hòa
35 LA1190716035 Huỳnh Ngọc Hương 9/7/1973 F 116 B Tổ 8 Khu Phố 1 B, Tt Cần Đước
36 LA1190716036 Lê Minh Hiển 6/9/2001 M 287/1 A Quốc Lộ 1, Phường 4
37 LA1190716037 Lê Minh Thịnh 11/4/2007 M 287/1 A Quốc Lộ 1 A, Bình Yên Đông 3, Phường 4
38 LA1190716038 Võ Thị Mộng Truyền 1/1/1984 F 499/31 Huỳnh Châu Sổ, Phường 6
39 LA1190716039 Phạm Nguyên Ngọc 2/22/2011 F Ấp 1, Long Cang
40 LA1190716040 Lâm Thị Kim Loan 1/1/1966 F 73 Tổ 5, Khu 1 B, Tt Cần Đước
41 LA1190716041 Võ Chí Trung 11/5/2003 M Ấp 2, Hựu Thạnh
42 LA1190716042 Võ Văn Gỏ 1/23/1979 M Ấp 2, Hựu Thạnh
43 LA1190716043 Võ Thị Bé 1/1/1957 F 485/31 Huỳnh Châu Sổ, Phường 6
44 LA1190716044 Huỳnh Thị Kim Ngân 6/19/2000 F Ấp 1, Thạnh Đức
45 LA1190716045 Hồ Chí Hải 7/13/2002 M 23 Nguyễn Thị Quãng, Khu Phố 1, Phường 1
46 LA1190716046 Bùi Thị Tài Linh 9/29/1991 F Ấp Kinh Mới, Vĩnh Thuận
47 LA1190716047 Lê Trung Trực 1/3/1978 M Ấp 6, Mỹ Thạnh Đông
48 LA1190716048 Nguyễn Thị Yến Nhi 5/4/1993 F 274 B Khu 2, Ấp Chợ, Phước Lợi
49 LA1190716049 Lê Thị Hồng Cúc 12/9/1973 F 7 Đường Số 10, Khu Dân Cư Mai Thị Non, Khu Phố 2, Tt Bến Lức
50 LA1190716050 Phạm Ngọc Yến 4/27/2001 F 7 Đường Số 10, Khu Dân Cư Mai Thị Non, Khu Phố 2, Tt Bến Lức
51 LA1190716051 Trần Lê Hồng Phúc 11/11/1992 M 55/16 Lương Văn Chấn, Quyết Thắng 1, Khánh Hậu
52 LA1190716052 Ngô Bảo Anh 6/24/2013 F 55 Khu 2, Tt Đức Hòa
53 LA1190716053 Nguyễn Trường Linh 1/1/1977 M Ấp 1 B, Hựu Thạnh
54 LA1190716054 Huỳnh Thanh Thủy 5/26/1982 F Ấp 1 B, Hựu Thạnh
55 LA1190716055 Nguyễn Minh Chiêu 12/12/1971 M Ấp Đức Ngãi 1, Đức Lập Thượng
56 LA1190716056 Võ Thị Phương Liên 1/1/1986 F 485/31 Huỳnh Châu Sổ, Phường 6
57 LA1190716057 Bùi Thị Đá 1/1/1963 F Ấp Kinh Mới, Vĩnh Thuận
58 LA1190716058 Văn Thị Kim Hoa 6/2/1980 F Ấp 2, Tân Tây
59 LA1190716059 Nguyễn Võ Khánh Huy 7/5/2012 M 134/3/12 Quốc Lộ 1, Phường 2
60 LA1190716060 Hồ Quốc Huy 1/7/2000 M 13 Thủ Khoa Huân, Phường 1
61 LA1190716061 Nguyễn Tấn Lộc 1/1/1974 M 417e Kp 5, Tt Đức Hòa
62 LA1190716062 Phạm Thị Đông Phương 1/1/1973 F Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
63 LA1190716063 Đặng Văn Hùng 5/5/1975 M Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
64 LA1190716064 Võ Văn Nhiều 8/19/1997 M Tổ 2, Ấp Mương Chài, Tân Kim
65 LA1190716065 Phạm Thị Yến Nhi 5/21/1999 F Ấp Lũy, Phước Lại
66 LA1190716066 Mai Thị Thanh Thúy 4/21/1990 F Tổ 1, Thuận Tây, Thuận Thành
67 LA1190716067 Lê Minh Tâm 2/24/2003 F 11 Đ/1 Khu Vực 4, Tt Đức Hòa
68 LA1190716068 Bùi Thị Ngọc Dung 3/4/1983 F 8 Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3
69 LA1190716069 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 11/8/1995 F 258/8 Ấp 8, Phước Tân Hưng
70 LA1190716070 Nguyễn Thành Công 1/15/1997 M Ấp Bà Nghĩa, Tân Chánh
71 LA1190716071 Nguyễn Thị Oanh Yến 11/11/1980 F Ấp 3, Long Hòa
72 LA1190716072 Thái Thị Kim Loan 12/6/1960 F 421 Ấp 5, Long Hòa
73 LA1190716073 Nguyễn Hữu Toàn 2/25/1968 M 160/2 Ấp Phú Tây B, Thanh Phú Long
74 LA1190716074 Phạm Thái Ngọc Linh 11/11/1991 F 421 Ấp 5, Long Hòa
75 LA1190716075 Tạ Thị Mỹ Dung 10/30/1983 F 16/5 Huỳnh Châu Sổ, Khu Phố 4, Tt Bến Lức
76 LA1190716076 Nguyễn Ngọc Tường Vy 9/10/2009 F 240/3 Đỗ Tường Phong, Khu Phố 1, Tt Tầm Vu
77 LA1190716077 Cao Thị Cẩm Vân 9/15/1997 F 563 Ấp Thuận Tây 1, Thuận Thành
78 LA1190716078 Cao Thị Kim Ngân 5/18/1993 F 563 Ấp Thuận Tây 1, Thuận Thành
79 LA1190716079 Đặng Đức An 10/29/2004 M 432 Châu Thị Kim, Phường 7
80 LA1190716080 Nguyễn Đình Tùng 12/29/2000 M Ấp 3, Mỹ Quý Tây
81 LA1190716081 Nguyễn Đạt Cường 4/17/2001 M 261/8 Ấp Long Thuận, Long Trì
82 LA1190716082 Phạm Thị Sớm 11/3/1951 F 62/7 Nguyện Cửu Vân, Phường 4
83 LA1190716083 Võ Thị Thu Trinh 7/16/1997 F Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
84 LA1190716084 Nguyễn Thành Phát 1/14/2004 M Ấp 1, Nhựt Chánh
85 LA1190716085 Đặng Thị Thanh Huyên 1/1/1979 F Ấp 1, Nhựt Chánh
86 LA1190716086 Đổ Thị Bay 1/1/1955 F Ấp 3, Phước Vân
87 LA1190716087 Điền Khắc Phong 3/1/1983 M Ấp 3, Phước Vân
88 LA1190716088 Phạm Thị Ngân Vang 6/21/2006 F Ấp 2, Long Hòa
89 LA1190716089 Bùi Thị Hồng 5/28/1974 F 95 Khu 8 Tổ 10, Tt Cần Đước
90 LA1190716090 Huỳnh Văn Minh 1/1/1950 M 630 Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
91 LA1190716091 Nguyễn Văn An 12/1/2000 M Ấp Kinh Nhà Thờ, Tân Lập
92 LA1190716092 Trần Văn Hằng 10/12/1943 M 73 C Khu Vực 3, Tt Đức Hòa
93 LA1190716093 Đặng Thị Anh Đào 10/10/1985 F Kdc Nam Long, Ấp 4, An Thạnh
94 LA1190716094 Lê Thị Phương Quyên 1/3/1988 F Ấp 3, Tân Trạch
95 LA1190716095 Đặng Thị Ngọc Sơn 1/1/1957 F Ấp 3, Tân Trạch
96 LA1190716096 Mai Huy Hoàng 12/15/1984 M Ấp An Hưng, An Ninh Đông
97 LA1190717001 Trịnh Tuấn Nhân 10/1/2008 M 243 Kp 1, Tt Thạnh Hóa
98 LA1190717002 Hoàng Văn Hạnh 8/4/1964 M Ấp 2, Hòa Hưng
99 LA1190717003 Nguyễn Ngọc Trâm 2/1/1940 F 21/5 Huỳnh Châu Sổ, Kp 4, Tt Bến Lức
100 LA1190717004 Nguyễn Thị Liễu 1/13/1986 F Ấp Gò Cát, Vĩnh Trị
101 LA1190717005 Trương Thị Yến Vy 9/22/2005 F Ấp Gò Cát, Vĩnh Trị
102 LA1190717006 Dương Anh Hào 9/29/2000 M 448 Kv 5, Tt Hiệp Hòa
103 LA1190717007 Trần Thị Minh Tâm 2/15/1966 F 448 Kv 5, Tt Hiệp Hòa
104 LA1190717008 Nguyễn Thị Kim Trang 9/30/1985 F Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
105 LA1190717009 Võ Phước Lâu 1/1/1965 M Ấp An Thuận, An Ninh Đông
106 LA1190717010 Trần Đức Thịnh 10/3/1998 M 400/6 Ấp Bình Khương, Thuận Mỹ
107 LA1190717011 Trần Thị Mộng Thảo 5/16/1976 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
108 LA1190717012 Đặng Quang Sang 10/18/1995 M Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
109 LA1190717013 Đặng Ngọc Trinh 2/12/2003 F Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
110 LA1190717014 Nguyễn Quốc Trung 12/15/1990 M Ấp 5, Tân Thành
111 LA1190717015 Nguyễn Thị Tuyết Duy 9/12/1995 F Ấp 5, Tân Thành
112 LA1190717016 Trần Văn Thanh 7/4/1958 M Vlll/6 Kp 4, Phường 3
113 LA1190717017 Nguyễn Văn Nhâm 12/20/1949 M 65/1.7 Châu Văn Giác, Phường 2
114 LA1190717018 Võ Văn Phúc 1/1/1969 M Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
115 LA1190717019 Đặng Văn Nỏn 1/1/1949 M Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
116 LA1190717020 Trương Thị Cẩm Hên 5/1/1991 F 344/5 Ấp Bà Phổ, Bình Thạnh
117 LA1190717021 Trương Thị Cẩm Tiên 11/27/1997 F 344/5 Ấp Bà Phổ, Bình Thạnh
118 LA1190717022 Võ Thành Sơn 7/2/1998 M 291 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3
119 LA1190717023 Trần Thị Huỳnh Như 12/23/2000 F Ấp 5, Đức Hòa Đông
120 LA1190717024 Nguyễn Thị A Huỳnh 1/1/1979 F Ấp 5, Đức Hòa Đông
121 LA1190717025 Lê Thị Hích 1/1/1955 F Ấp 4, Đức Hòa Đông
122 LA1190717026 Đặng Tấn Tài 5/12/1957 M 336 Khu 3, Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
123 LA1190717027 Trần Thị Thích 1/1/1957 F 336 Khu 3, Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
124 LA1190717028 Đỗ Thị Hảnh 7/31/1958 F Ấp 4, Phước Tuy
125 LA1190717029 Huỳnh Thái Hoàng Niệm 12/1/1976 M Ấp 1b, Tân Trạch
126 LA1190717030 Phạm Thị Ngọc Ơi 12/14/1963 F Ấp 7, Nhị Thành
127 LA1190717031 Nguyễn Văn Ngộ 12/12/1966 M 70/6a Phan Văn Lại, Phường 6
128 LA1190717032 Bùi Thị Kim Chiến 1/1/1954 F Ấp Xóm Chùa, Tân Lân
129 LA1190717033 Thái Thị Cẩm Nhung 8/4/1979 F Ấp Xóm Chùa, Tân Lân
130 LA1190717034 Nguyễn Thị Hậu 1/1/1990 F 7c/2 Ấp 5, An Thạnh
131 LA1190717035 Nguyễn Thị Hà 1/1/1968 F Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
132 LA1190717036 Nguyễn Hùng Dũng 10/5/1966 M Ấp 2, Thủy Tây
133 LA1190717037 Trương Thị Kim Thoa 6/26/1982 F 317/6 Ấp 6, An Nhựt Tân
134 LA1190717038 Lê Minh Hùng 10/8/1989 M Ấp 4, Tân Thành
135 LA1190717039 Cao Thị Xuân Nga 5/3/1969 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
136 LA1190717040 Nguyễn Thị Lan 1/16/1993 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
137 LA1190717041 Nguyễn Giác Ngộ 1/1/1968 M Ấp Lộc An, Lộc Giang
138 LA1190717042 Trương Hoàng Thiện 11/14/1991 M 196 Ấp 2, Hướng Thọ Phú
139 LA1190717043 Võ Thị Loan 1/1/1964 F 576 Tổ 5, Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
140 LA1190717044 Nguyễn Ngọc Anh Thy 3/31/2001 F 43 Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
141 LA1190717045 Nguyễn Ngô Bích Nga 6/16/1965 F 43 Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
142 LA1190717046 Nguyễn Hữu Fax 2/15/1997 M Ấp 2, Bình Phong Thạnh
143 LA1190717047 Nguyễn Duy Khánh 1/11/1997 M Ấp Bàu Chứa, Thạnh Hưng
144 LA1190717048 Phạm Ngọc Thiên Phúc 3/26/1995 M 362 Ấp 2, Long Sơn
145 LA1190717049 Võ Thị Nâu 9/17/1978 F Ấp Ông Quới, Thạnh Phước
146 LA1190717050 Đặng Thị Quế Chi 5/6/1997 F Ấp An Thuận, An Ninh Đông
147 LA1190717051 Huỳnh Minh Mẫn 7/5/1986 M Ấp 1a, An Thạnh
148 LA1190717052 Phạm Thị Tú 8/5/1975 F Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
149 LA1190717053 Nguyễn Thị Minh Tuyết 4/24/1977 F 1/15 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
150 LA1190717054 Huỳnh Thanh Phơi 8/9/1958 M 18 Nguyễn Huệ, Khu 3, Tt Cần Đước
151 LA1190717055 Nguyễn Thị Kim Phượng 6/22/1961 F 18 Nguyễn Huệ, Khu 3, Tt Cần Đước
152 LA1190717056 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 11/15/1972 F 11 Nd Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1
153 LA1190717057 Đặng Thị Phương Trúc 8/8/1999 F Ấp An Thuận, An Ninh Đông
154 LA1190717058 Huỳnh Quốc Thuận Thanh 3/9/2001 M 61/7 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
155 LA1190717059 Nguyễn Thị Xiệt 2/16/1976 F 192 Ấp Thái Trị, Nhơn Thạnh Trung
156 LA1190717060 Phạm Văn Phước 5/24/1972 M Ấp 4, Mỹ Phú
157 LA1190717061 Nguyễn Thị Hồng Châu 12/24/1975 F Ấp 6, Vĩnh Công
158 LA1190717062 Nguyễn Ngọc Thanh Uyên 5/15/1999 F Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
159 LA1190717063 Ngô Đặng Phúc Hải 3/26/2001 M 112 Ấp 1, Thạnh Đức
160 LA1190717064 Hồ Thị Hoài Thương 9/18/1999 F Ấp Long Mỹ, Mỹ Lệ
161 LA1190717065 Trần Dương Thắng 3/5/2003 M Ấp 6, Mỹ Thạnh Đông
162 LA1190717066 Nguyễn Tấn Danh 11/21/1977 M 108 Ấp 6, Thạnh Đức
163 LA1190717067 Mai Thanh Bền 1/1/1964 M Kp 3, Tt Tân Thạnh
164 LA1190717068 Trần Văn Á 1/1/1964 M Kp 3, Tt Vĩnh Hưng
165 LA1190717069 Nguyễn Thanh Nhựt 5/26/1981 M 135 Ấp 4, Tân Bửu
166 LA1190717070 Võ Huỳnh Lê Minh 7/7/1994 M 32 Nguyễn Du, Kp 2, Phường 1
167 LA1190717071 Nguyễn Văn Thuần 10/8/1947 M 151 Châu Thị Kim, Phường 3
168 LA1190717072 Lê Thị Xuân Thu 2/22/1972 F 192 Quốc Lộ 50, Tổ 4, Kp 4, Tt Cần Giuộc
169 LA1190717073 Huỳnh Công Tâm 8/17/1989 M Ấp Ao Gòn, Tân Lân
170 LA1190717074 Nguyễn Thị Hà 8/20/1955 F Ấp An Hòa, An Ninh Tây
171 LA1190717075 Phan Thị Thanh Liêm 3/18/1966 F 88/2 Nguyễn Trung Trực, Phường 2
172 LA1190717076 Phan Quang Toàn 9/1/2002 M 88/2 Nguyễn Trung Trực, Phường 2
173 LA1190717077 Phan Thành Đông 1/1/1977 M 277/14 Quốc Lộ 62, Phường 6
174 LA1190717078 Nguyễn Ngọc Thiếp 11/20/1975 F 100 Ấp 1a, Long Sơn
175 LA1190717079 Huỳnh Thái Hoàng Duy 12/17/2008 M Ấp 1b, Tân Trạch
176 LA1190717080 Lê Thành Đạt 6/5/2006 M 59b Kv 2, Tt Đức Hòa
177 LA1190717081 Nguyễn Lê Phát Đạt 1/26/2001 M Kp 3, Tt Thạnh Hóa
178 LA1190717082 Nguyễn Thành Trung 5/3/1989 M Kp 3, Tt Tân Thạnh
179 LA1190717083 Nguyễn Thị Trà My 7/8/1989 F Kp 3, Tt Tân Thạnh
180 LA1190717084 Nguyễn Thị Mỹ Linh 8/7/1995 F Ô 18/10 Ấp 2, Mỹ An
181 LA1190717085 Nguyễn Văn Mười 1/1/1952 M 186 Quốc Lộ 1, Phường 5
182 LA1190717086 Phan Thị Thu Hồng 12/17/1982 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
183 LA1190717087 Nguyễn Thị Bạn 1/1/1955 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
184 LA1190717088 Nguyễn Quyền Trưng 3/21/1985 F 220a Ấp 3, Tân Bửu
185 LA1190717089 Trần Tấn Phước 5/1/1991 M 305/10 Lãnh Bình Thái, Tổ 16, Kp 2, Tt Cần Giuộc
186 LA1190717090 Phạm Quốc Thành Tâm 2/18/1975 M 07 Đường Số 10, Kp 2, Tt Bến Lức
187 LA1190717091 Lê Nhật Quang Duy 7/11/2007 F 317/6 Ấp 6, An Nhựt Tân
188 LA1190717092 Lê Bảo Long 8/25/2012 M 317/6 Ấp 6, An Nhựt Tân
189 LA1190717093 Cao Thị Thúy Kiều 4/9/1992 F Ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ
190 LA1190717094 Phan Nguyễn Thanh Trung 10/15/2014 M 1/15 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
191 LA1190717095 Phạm Huỳnh Vũ Kiên 8/23/1993 M 16/12 Bạch Đằng, Phường 2
192 LA1190717096 Võ Nguyệt Huế 11/12/1992 F Ấp 1, Tân Thành
193 LA1190717097 Tăng Thành Trung 4/17/1990 M Ấp 3, Mỹ Yên
194 LA1190717098 Nguyễn Văn Vân 6/17/1957 M Q3 Kp 4, Phường 3
195 LA1190717099 Bùi Thị Nguyên 5/16/1998 F Ấp Đầu Sấu, Tuyên Bình Tây
196 LA1190717100 Phạm Văn Quận 4/12/1957 M 217 Kp 1a, Tt Cần Đước
197 LA1190717101 Dương Nguyên Nhi 10/5/2014 F 256 Đỗ Tường Phong, Kp 1, Tt Tầm Vu
198 LA1190717102 Dương Phúc Nguyên Khang 4/6/2012 M 256 Đỗ Tường Phong, Kp 1, Tt Tầm Vu
199 LA1190717103 Phùng Khôi Bảo Thy 1/24/2009 F 454/5 Ấp Bà Phổ, Bình Thạnh
200 LA1190718001 Trần Thị Quỳnh Như 12/29/1997 F Ấp Đông Nhì, Tân Chánh
201 LA1190718002 Văn Khánh Linh 3/31/1999 F Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
202 LA1190718003 Phan Thị Ánh Nguyệt 5/13/1967 F 48 Kv 2, Tt Hiệp Hòa
203 LA1190718004 Dương Ngọc Thiện 1/21/1966 M 48 Kv 2, Tt Hiệp Hòa
204 LA1190718005 Nguyễn Thị Phương Trâm 1/1/1969 F 133 Kp 1, Tt Đông Thành
205 LA1190718006 Hồ Quyền Trân 2/23/1994 M Ấp Lập Điền, Tân Mỹ
206 LA1190718007 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 8/13/2002 F Ấp 4, Đức Hòa Đông
207 LA1190718008 Trần Văn Thịnh 1/1/1976 M Ấp 5, Đức Hòa Đông
208 LA1190718009 Đoàn Phước Lộc 11/8/2009 M 252a, Khu 1, Tt Đức Hòa
209 LA1190718010 Ngô Văn Hường 10/29/1963 M Ấp 4, Lương Bình
210 LA1190718011 Võ Thị Kim Oanh 5/29/1964 F Ấp 4, Lương Bình
211 LA1190718012 Nguyễn Thị Ánh Cúc 1/1/1959 F 263 Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
212 LA1190718013 Võ Văn Tâm 10/9/1994 M Ấp Bà Chủ, Tân Lân
213 LA1190718014 La Ngọc Quế Anh 4/7/2002 F 13 Sương Nguyệt Ánh, Phường 2
214 LA1190718015 Đặng Thị Trường Duy 9/19/1996 F Ấp 2, Bình Hòa Nam
215 LA1190718016 Nguyễn Thành Tấn 12/14/1962 M 563/13 Bình Quân 2, P4
216 LA1190718017 Huỳnh Đức Bình Nhựt 3/20/1983 M B6/99a Ấp Vàm Kinh, Bình An
217 LA1190718018 Mai Văn Thắng 1/1/1966 M Ấp An Thủy, An Ninh Tây
218 LA1190718019 Trần Thị Ngọc Mai 7/9/1988 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
219 LA1190718020 Trần Văn Thu 3/27/1956 M Ấp Lò Gạch, Long Hiệp
220 LA1190718021 Nguyễn Văn Hoành 6/2/1958 M Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
221 LA1190718022 Trần Thị Kim Anh 8/19/1985 F Ấp 6, Mỹ Quý Đông
222 LA1190718023 Lê Thị Tuyết 6/6/1971 F Ấp Chánh Đức, Đức Lập Thượng
223 LA1190718024 Dương Văn Trọng 2/7/1986 M Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
224 LA1190718025 Võ Thị Kim Loan 7/1/1973 F 04 Phú Thành, Phước Lý
225 LA1190718026 Bùi Văn Thanh 3/20/1967 M 80 Quốc Lộ 62, P2
226 LA1190718027 Võ Thuận Thảo 6/5/1960 M 123 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
227 LA1190718028 Nguyễn Thị Thu Trang 4/18/1985 F 168a Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
228 LA1190718029 Biện Anh Tiển 5/19/1984 M Ấp Bàu Sen, Đức Lập Hạ
229 LA1190718030 Phạm Thanh Duy 2/3/1958 M Ấp 2, Mỹ Yên
230 LA1190718031 Lê Minh Khang 2/23/2006 M 36 Võ Ngọc Quân, P6
231 LA1190718032 Nguyễn Tâm Thanh 3/1/1966 M Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
232 LA1190718033 Nguyễn Sơn 10/10/1942 M Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
233 LA1190718034 Trương Minh Nhi 7/26/1995 M Ấp 3, Bình Phong Thạnh
234 LA1190718035 Trần Văn Búp 10/20/1983 M Rạch Cát, Long Hựu Đông
235 LA1190718036 Ngô Như Hà 9/20/1979 F Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
236 LA1190718037 Trương Trà My 6/23/1988 F Ấp Bình Hòa Tây 1, Bình Hòa Tây
237 LA1190718038 Nguyễn Thanh Thảo 12/21/1994 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
238 LA1190718039 Nguyễn Thành Khoa 7/1/1976 M Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
239 LA1190718040 Huỳnh Ngọc Tường Vi 6/28/1997 F 13 Võ Văn Môn, P4
240 LA1190718041 Trần Văn Hường 1/1/1974 M Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
241 LA1190718042 Nguyễn Kim Thoại 8/22/1993 F Ấp 3, Mỹ Quý Tây
242 LA1190718043 Trần Văn Minh 12/11/1982 M Ấp 3, Mỹ Quý Tây
243 LA1190718044 Lê Thành Đức 12/11/1990 M Ô 7/33 Ấp 2, Mỹ An
244 LA1190718045 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 3/26/2000 F 299/11 Quốc Lộ 62, P6
245 LA1190718046 Trần Thị Gái 1/22/1975 F Ấp Long Bình, Long Hiệp
246 LA1190718047 Nguyễn Thị Kim Yến 4/24/1992 F 129a Tân Bình, Tt Tân Trụ
247 LA1190718048 Trần Ngọc Đậm 9/6/1986 F Ấp 2, Long Sơn
248 LA1190718049 Nguyễn Thanh Tùng 6/18/1984 M Ấp 5, Long Sơn
249 LA1190718050 Bùi Thu Hậu 2/12/1998 F 203 Ấp 4a, Tân Trạch
250 LA1190718051 Võ Anh Thư 9/19/1994 F Ấp 2, Mỹ Quý Đông
251 LA1190718052 Lê Phạm Ngọc Châu 7/20/2000 F 23 Trương Định, Tổ 1, Kp1, Tt Cần Giuộc
252 LA1190718053 Bùi Thị Tố Quyên 4/24/1981 F Gò Thuyền, Tt Tân Hưng
253 LA1190718054 Nguyễn Ngọc Hậu 1/16/1994 M Tổ 13, Phước Kế, Phước Lâm
254 LA1190718055 Trần Thị Lỷ 1/1/1967 F Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng
255 LA1190718056 Trần Hồng Phi Phụng 12/14/2000 F Lê Thị Hồng Gấm, Kp Măng Đa, Tt Vĩnh Hưng
256 LA1190718057 Nguyễn Thị Bích Thư 12/29/1984 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
257 LA1190718058 Đỗ Hồng Vinh 8/28/1988 F Ấp Đông Trung, Tân Chánh
258 LA1190718059 Huỳnh Hửu Phước 6/26/1998 M Tổ 12, Ấp Tân Thanh A, Phước Lại
259 LA1190718060 Trần Thị Yến Quyên 9/17/1985 F 116e Ấp 5, Nhị Thành
260 LA1190718061 Trần Thiên Bảo 2/6/2015 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
261 LA1190718062 Trần Bảo Kha 8/16/2008 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
262 LA1190718063 Phan Phú Quý 7/18/2012 M 11/29 Nguyễn Minh Trường, Phường 3
263 LA1190718064 Lê Minh Kha 10/10/1995 M Ấp 4, Mỹ Thạnh
264 LA1190718065 Trần Hữu Lộc 7/15/1970 M Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
265 LA1190718066 Võ Thị Huệ 1/1/1970 F Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
266 LA1190718067 Trần Thiện Lâm 6/16/2012 M Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
267 LA1190718068 Đoàn Thị Mộng Quyền 10/16/1983 F 544/3 Ấp 3, Long Thuận
268 LA1190718069 Hồ Thị Liễu 1/1/1978 F Ấp Bà Mía, Mỹ Lạc
269 LA1190718070 Nguyễn Công Toại 4/27/1998 M 476/19 Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
270 LA1190718071 Phạm Thị An Thanh 4/14/1994 F Ấp Cây Me, Hưng Diền
271 LA1190718072 Phẩm Ngọc Thủy 9/1/1956 F 69ka Ấp Rạch Đào, Tt Thủ Thừa
272 LA1190718073 Phẫm Ngọc Yến 5/26/1966 F 62 Khu A, Ấp Rạch Đào, Tt Thủ Thừa
273 LA1190718074 Thái Thị Thu Trâm 1/7/2001 F Tổ 09, Ấp Long Hưng, Long Thượng
274 LA1190718075 Võ Anh Linh 6/23/1975 M 27 Lê Thị Thôi, P.2
275 LA1190718076 Lê Vũ Minh Tuệ 9/8/2006 F 69 Lê Hữu Nghĩa, Kp 4, Phường 1
276 LA1190718077 Lê Vũ Anh Tịnh 7/12/2009 F 69 Lê Hữu Nghĩa, Kp 4, Phường 1
277 LA1190718078 Nguyễn Ngọc Cảnh 3/1/1997 M Ấp 6a, Lương Hòa
278 LA1190718079 Nguyễn Văn Còn 5/24/1971 M 17 Ấp 6a, Lương Hòa
279 LA1190718080 Nguyễn Công Thành 1/1/1972 M 138 Kv 1, Tt Đức Hòa
280 LA1190718081 Nguyễn Thanh Ngoan 1/1/1979 M 228 Nguyễn Văn Tuôi, Kp 6, Tt Bến Lức
281 LA1190718082 Trần Văn Thanh 1/1/1970 M Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
282 LA1190718083 Đào Vĩnh Phú 9/24/1998 M Ấp 6, Phước Đông
283 LA1190718084 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 6/1/1993 F 21 Chùa Bà, Tổ 3, Kp 1, Tt Cần Giuộc
284 LA1190718085 Huỳnh Thị Như Huyền 2/22/2000 F 367 Ấp Tân Quang 2, Đông Thạnh
285 LA1190718086 Đào Thị Kim Hồng Em 7/20/1974 F 367 Ấp Tân Quang 2, Đông Thạnh
286 LA1190718087 Huỳnh Thị Như Hảo 2/21/1997 F Ấp Tân Quang 2, Đông Thạnh
287 LA1190718088 Huỳnh Văn Huy 9/4/2002 M Ấp Tân Quang 2, Đông Thạnh
288 LA1190718089 Nguyễn Thị Tường Vy 2/14/1997 F 2/42 Cử Luyện, Phường 5
289 LA1190718090 Trần Thị Kiều Mi 8/9/1995 F Ấp 4, Thủy Tây
290 LA1190718091 Nguyễn Thị Kim Cúc 9/19/1970 F 402/1 Ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh
291 LA1190718092 Nguyễn Đắc Thắng 11/20/1976 M 291đ/2 Kv 4, Tt Đức Hòa
292 LA1190718093 Võ Thị Gái 1/1/1979 F 291đ/2 Kv 4, Tt Đức Hòa
293 LA1190718094 Võ Thị Mỹ Linh 11/7/2000 F Ấp Lộ Đá, An Lục Long
294 LA1190718095 Nguyễn Khương Mưa 4/21/1966 M Ấp 3, Long Định
295 LA1190718096 Nguyễn Hoàng Chí 1/9/1986 M 51/5 Nguyễn Minh Trường, Phường 3
296 LA1190718097 Nguyễn Thanh Tuấn 4/10/1989 M Kp Gò Thuyền, Tt Tân Hưng
297 LA1190718098 Phan Trí Dũng 11/20/1994 M 895 Quốc Lộ 1a, Kp Hửu Tửu 2, Phường Tân Khánh
298 LA1190718099 Nguyễn Tấn Lam Sơn 3/22/1990 M 318c/11 Kv 3, Tt Đức Hòa
299 LA1190718100 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 5/28/2001 F Ấp Cầu Lớn, Mỹ Lạc
300 LA1190718101 Võ Tấn Hòa 4/24/1963 M Ấp 5, Lạc Tấn
301 LA1190718102 Nguyễn Hoàng Nhân 1/1/1980 M Ấp An Thủy, An Ninh Tây
302 LA1190718103 Trần Minh Long 2/1/1975 M Kp 1, Phường 2
303 LA1190718104 Huỳnh Thị Ngọc Phượng 8/1/2000 F Ấp 9, Lương Hòa
304 LA1190718105 Nguyễn Phan Nguyệt Hằng 10/20/1979 F 54b Ấp Bình An, Bình Lãng
305 LA1190718106 Phan Trường An 6/28/1991 M 264/5 Ấp Vĩnh Xuân B, Dương Xuân Hội
306 LA1190718107 Đào Trọng Phúc 4/9/2006 M Ấp 4, Long Hòa
307 LA1190718108 Đào Trọng Hiệp 3/7/2009 M Ấp 4, Long Hòa
308 LA1190718109 Đào Thiện Luân 4/5/1981 M Ấp 4, Long Hòa
309 LA1190718110 Dương Đức Phát 8/16/2018 M 108 Nguyễn Minh Trường, Phường 3
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 15/10/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0