Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 24/7/2019 7/24/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190706001 Nguyễn Thị Quý 5/27/1970 F 79e/2, Khu Vực 5, Tt Đức Hòa
2 LA1190706002 Dương Công Cẩn 9/19/1937 M 62b/Ka Vàm Kinh, Bình An
3 LA1190706003 Nguyễn Thanh Tùng 12/27/1976 M 145 Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
4 LA1190706004 Võ Quang Diệp 9/29/1978 M Ấp An Hòa, Bình Hòa Bắc
5 LA1190706005 Trần Cẩm Nhung 3/3/1994 F Ấp Kinh Bích, Tân Ninh
6 LA1190706006 Lưu Văn Lộc 9/10/1989 M 14 Hùng Vương, P 2
7 LA1190706007 Bùi Thị Thanh Mai 5/29/1997 F 1/26 Bình An A, Lợi Bình Nhơn
8 LA1190706008 Trần Quốc Hòa 1/1/1994 M 35 Trần Văn Đấu, Kp Nhơn Hậu 1, P Tân Khánh
9 LA1190706009 Võ Minh Chí 9/4/1993 M Ô A, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
10 LA1190706010 Võ Thị Hồng Huệ 2/27/1993 F Ấp Chánh, Tân Phú
11 LA1190706011 Bùi Phương Toàn 11/9/1990 M Đường Số 7, Lô B, Kdc Khu 1, Tt Thủ Thừa
12 LA1190706013 Phạm Đinh Nguyễn Hoàng 3/18/1997 M 12 Nguyễn Cửu Vân,Kp Binh Yên Đông 1, P 4
13 LA1190706014 Trần Trúc Nhã 3/22/1994 F Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
14 LA1190706015 Lê Thanh Nhã 4/15/1997 M 11 Trần Văn Đấu, P Tân Khánh
15 LA1190706016 Trần Văn Hòa 11/2/1964 M Ấp 2, Thạnh Đức
16 LA1190706017 Ngô Thanh Hằng 6/29/1964 F Ấp 2, Thạnh Đức
17 LA1190706018 Trần Thanh Hiền 10/7/1979 F 33b/1 Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
18 LA1190706020 Đỗ Quang Thắng 10/14/1994 M Bản Si Át, Xã Đăk Ngo, Tuy Đức, Đăk Nông
19 LA1190706021 Nguyễn Thanh Tuấn 10/20/1987 M Ấp Bà Nghĩa, Tân Chánh
20 LA1190706022 Nguyễn Thị Hoài Phương 6/10/2002 F 587 Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng
21 LA1190706023 Phan Chánh Tín 9/27/1997 M 354/1 Ấp Phú Xuân 1, Phú Ngãi Trị
22 LA1190706024 Trần Văn Vương 5/8/1986 M Ấp Vinh, Mỹ Thạnh Tây
23 LA1190706025 Nguyễn Duy Đạt 6/11/2001 M 82a, Châu Thị Kim, Kp 1, P 3
24 LA1190706026 Lê Thị Mỹ Tiên 4/12/1987 F 75/6 Võ Công Tồn, Khu 1, Tt Bến Lức
25 LA1190706027 Phạm Thị Cẩm Thúy 9/23/2000 F 51/1 Đường Liên Thôn 1, Kp 9, Tt Bến Lức
26 LA1190706028 Huỳnh Thị Hai 1/1/1959 F 49/1 Đường Liên Thôn1, Kp 9, Tt Bến Lức
27 LA1190706029 Huỳnh Đặng Thanh Phương 9/21/1999 M 44/1 Tổ 11, Ql 1, Kp 9, Tt Bến Lức
28 LA1190706030 Huỳnh Thị Thuyền 1/1/1968 F 51/1 Đường Liên Thôn 1, Kp 9, Tt Bến Lức
29 LA1190706031 Bùi Thị Cúc 11/2/1954 F 841/16 Ql1, Thủ Tửu, P Tân Khánh
30 LA1190708001 Nguyễn Thị Hồng Đào 7/5/1972 F  
31 LA1190708002 Lê Thị Mộng Hồng 11/20/1988 F Ấp 4, Nhựt Chánh
32 LA1190708003 Phạm Thị Thu Hiền 1/2/1991 F 339 Ấp 5, Lạc Tấn
33 LA1190708004 Đỗ Văn Ngọc 1/1/1987 M Ấp Kinh Bích, Tân Ninh
34 LA1190708005 Lê Thị Mỹ Tiên 6/20/2001 F Ấp Đình, Thạnh Phước
35 LA1190708006 Lê Thị Ấm 1/1/1965 F Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
36 LA1190708007 Nguyễn Ngọc Đào 1/1/1965 F Ấp 1, Phước Đông
37 LA1190708008 Nguyễn Thị Ngọc Mai 12/10/1992 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
38 LA1190708009 Phạm Văn Lọc 6/23/1960 M Ấp 1, Phước Đông
39 LA1190708010 Lê Văn Phú 6/3/1990 M Ấp Lộc An, Lộc Giang
40 LA1190708011 Nguyễn Thị Thanh Thủy 9/17/1995 F Ấp 1, Thạnh Đức
41 LA1190708012 Nguyễn Khắc Huy 1/1/1971 M Ấp 2, Tân Trạch
42 LA1190708013 Nguyễn Thị Thúy Vy 1/16/2003 F Ấp 2, Tân Trạch
43 LA1190708014 Phạm Thị Út 3/21/1955 F Ấp Long Bình, Long Hiệp
44 LA1190708015 Nguyễn Thị Thu Thanh 1/1/1954 F Ấp 4, Long Hòa
45 LA1190708016 Bùi Thanh Nhàn 3/9/1986 M Ấp 4, Long Hòa
46 LA1190708017 Trần Thị Thúy Vy 10/6/2000 F Ấp 4, Long Cang
47 LA1190708018 Trần Thị Thúy An 6/10/1999 F Ấp 4, Long Cang
48 LA1190708019 Mai Thị Kim Yến 1/1/1981 F Ấp 4, Long Cang
49 LA1190708020 Nguyễn Văn Nhờ 1/1/1952 M Ấp 3, An Thạnh
50 LA1190708021 Nguyễn Thị Nguyện 1/1/1954 F Ấp 3, An Thạnh
51 LA1190708022 Phan Thị Quý 2/17/1975 F Ấp 1b, Tân Trạch
52 LA1190708023 Nguyễn Đại Dĩ 7/22/1998 M Ấp Lộc Hưng, Lộc Giang
53 LA1190708024 Nguyễn Minh Long 8/31/2009 M Ấp 6, Thạnh Lợi
54 LA1190708025 Bùi Minh Phước 1/1/1987 M Ấp 2, Mỹ Phú
55 LA1190708026 Mai Công Phước 1/1/1981 M Ấp 2, Mỹ Phú
56 LA1190708027 Nguyễn Nhật Vy 4/23/2009 F 41/22 Nguyễn Văn Tạo, Kp Bình Cư 1, Phường 4
57 LA1190708028 Trần Văn Trọn 10/20/1971 M 369/9 Quốc Lộ 1a, Kp 3, Phường 4
58 LA1190708029 Võ Thị Tài 1/1/1944 F Ấp 7, Lương Hòa
59 LA1190708030 Trần Ái Quốc 1/1/1956 M 104 Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
60 LA1190708031 Trần Trọng Nhân 8/11/1996 M Ấp Mỹ Tây, Mỹ Lệ
61 LA1190708032 Phạm Thúy Ngọc 7/27/1978 F 27c/2 Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
62 LA1190708033 Trần Thị Thùy Dương 4/24/2000 F Ấp 5, Mỹ Quý Tây
63 LA1190708034 Trần Văn Hòa 1/1/1972 M Ấp 5, Mỹ Quý Tây
64 LA1190708035 Trần Thiện Chí 1/1/1991 M Ấp Hương Trang, Bình Hòa Trung
65 LA1190708036 Võ Ngọc Thùy Ngân 6/24/2017 F 358/5 Ấp Bà Phổ, Bình Thạnh
66 LA1190708037 Huỳnh Thị Xuân Nên 10/20/1983 F Ấp 4, Lương Bình
67 LA1190708038 Phạm Thị Mỹ Dung 1/1/1970 F Ấp Lộc Thuận, Lộc Giang
68 LA1190708039 Nguyễn Thị Tuyết Giang 2/9/1985 F Nguyễn Văn Tuôi, Kp 8, Tt Bến Lức
69 LA1190708040 Nguyễn Hồng Trâm 12/25/1998 F 59 Ấp Xóm Mới, Tân Lân
70 LA1190708041 Nguyễn Thị Hoàng Trang 5/24/1998 F 239 Tổ 15, Khu 4, Tt Cần Đước
71 LA1190708042 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 5/11/1990 F 291 Tổ 18, Ấp 1, Long An
72 LA1190708043 Nguyễn Thanh Phương 10/12/1998 M Ấp 5, Phước Tuy
73 LA1190708044 Nguyễn Thành An 5/17/2000 M 111/3 Ấp Chợ Ông Bái, An Lục Long
74 LA1190708045 Nguyễn Sống Dư 1/15/1986 M 13d/2, Tổ 5, Nguyễn Văn Tuôi, Kp 8, Tt Bến Lức
75 LA1190708046 Trần Hoài Phong 1/18/1987 M Tổ 2, Ấp Kim Điền, Tân Kim
76 LA1190708047 Nguyễn Thị Cẩm Bình 11/17/1987 F Tổ 2, Ấp Kim Điền, Tân Kim
77 LA1190708048 Lê Vĩnh Khoa 5/11/2001 M 78 Đỗ Tường Phong, Kp 3, Tt Tâm Vu
78 LA1190708049 Nguyễn Thị Vàng 4/19/1965 F 78 Đỗ Tường Phong, Kp 3, Tt Tâm Vu
79 LA1190708050 Phan Thị Hồng Nhi 6/14/2000 F Ấp 6, An Thạnh
80 LA1190708051 Ngô Thị Kim Phượng 8/1/1994 F Ấp 4, Long Hòa
81 LA1190708052 Phạm Minh Toàn 9/11/1994 M Ấp Cầu Làng, Mỹ Lệ
82 LA1190708053 Trương Thị Bé Hai 10/2/1978 F Tổ 43, Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
83 LA1190708054 Phan Thị Chổi 11/7/1955 F 22 Tổ 4, Ấp Chợ Trạm, Mỹ Lệ
84 LA1190708055 Lê Thị Mười 11/18/1960 F 22 Tổ 4, Ấp Chợ Trạm, Mỹ Lệ
85 LA1190708056 Trần Minh Châu 6/15/1993 M 133/1 Ấp Phú Xuân 1, Phú Ngãi Trị
86 LA1190708057 Trần Tiến Dũng 12/2/1955 M 294/22 Quốc Lộ 62, Phường 6
87 LA1190708058 Dương Thị Ánh Hồng 7/25/1961 F 294/22 Quốc Lộ 62, Phường 6
88 LA1190708059 Đặng Thị Cẩm Vân 5/1/1987 F 375/1 Ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh
89 LA1190708060 Trần Thị Cẩm Giang 4/5/1989 F Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
90 LA1190708061 Hà Thị Mộng Tuyền 1/10/1968 F 39c Khu 3, Tt Đức Hòa
91 LA1190708062 Nguyễn Thị Tuyết Hằng 1/1/1968 F 24a Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
92 LA1190708063 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 2/18/2002 F 24a Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
93 LA1190708064 Huỳnh Nội 4/5/1999 M Ấp 3, An Thạnh
94 LA1190708065 Bùi Trung Đông 7/21/2001 F 197/33b Quốc Lộ 62, Phường 2
95 LA1190708066 Lê Hoàng Anh Thư 1/9/1998 F 129e Khu 5, Tt Đức Hòa
96 LA1190708067 Hồ Thị Ngoan 3/20/1961 F 20 Huỳnh Văn Tạo, Phường 3
97 LA1190708068 Trương Thị Ngọc Linh 12/21/1980 F Tổ 43, Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
98 LA1190708069 Nguyễn Văn Phi 2/17/1995 M Ấp Xóm Cò, Nhơn Ninh
99 LA1190708070 Nguyễn Trà Giang 2/3/1995 F 224a Khu 2, Ấp Chợ, Phước Lợi
100 LA1190708071 Phan Thị Cẩm Nhung 11/14/1994 F 124/5 Ấp Vĩnh Xuân A, Dương Xuân Hội
101 LA1190708072 Trịnh Thị Kim Anh 10/10/1981 F Tổ 10, Ấp Tân Xuân, Tân Kim
102 LA1190708073 Trịnh Phạm Anh Quân 11/3/2013 M Tổ 10, Ấp Tân Xuân, Tân Kim
103 LA1190708074 Trịnh Phạm Anh Thư 9/6/2009 F Tổ 10, Ấp Tân Xuân, Tân Kim
104 LA1190708075 Trịnh Thị Phương Dung 4/25/1997 F Kp 2, Tt Tân Thạnh
105 LA1190708076 Trần Thị Phượng 10/22/1962 F 24 Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
106 LA1190708077 Nguyễn Hồng Khôi Nguyên 11/6/1997 F 483/A21 Quốc Lộ 1, Kp Bình Quân 2, Phường 4
107 LA1190708078 Phạm Minh Tài 10/10/1993 M Ấp 3, An Thạnh
108 LA1190708079 Đoàn Thị Kim Quyên 12/19/1996 F 302 Ấp Ngoài, Phước Hậu
109 LA1190708080 Huỳnh Quốc Huy 4/25/1993 M Ấp 2, Thạnh Hòa
110 LA1190708081 Nguyễn Thị Điệp 1/1/1962 F Ấp Rạch Mây, Tuyên Bình
111 LA1190708082 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/23/1995 F Ấp 3, Thạnh Lợi
112 LA1190708083 Huỳnh Thị Thanh Thảo 11/15/1981 F 16/7 Ấp 7, Vĩnh Công
113 LA1190708084 Kiến Huỳnh Thảo Linh 9/22/1999 F 243 Đỗ Tường Phong, Kp 2, Tt Tầm Vu
114 LA1190708085 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 8/26/1960 F Tổ 17, Ấp Phước Lý, Phước Lý
115 LA1190708086 Lê Văn Thành Thuận 1/1/1947 M Ấp 4, Nhị Thành
116 LA1190708087 Phạm Thanh Danh 1/1/1998 M Ấp 1, Hiệp Thạnh
117 LA1190708088 Nguyễn Thị Thanh 1/1/1966 F 39 Lê Văn Tao, Phường 2
118 LA1190708089 Nguyễn Thị Kim Loan 1/1/1969 F Ấp 1, Hiệp Thạnh
119 LA1190708090 Phan Lưu Kiến Văn 3/23/2015 M Kv 1, Tt Đông Thành
120 LA1190708091 Võ Thị Phương Nguyên 11/30/1996 F Ấp Vàm Lớn, Thuận Nghĩa Hòa
121 LA1190708092 Mai Thị Kiều Oanh 12/11/1992 F 668 Huỳnh Châu Sổ, Phường 6
122 LA1190708093 Nguyễn Chí Bằng 4/11/1998 M Ấp 5, Tân Thành
123 LA1190708094 Lê Thị Thu Thảo 10/17/1980 F B6/114c Ấp Vàm Kinh, Bình An
124 LA1190708095 Nguyễn Phạm Phương Anh 3/26/2001 F 206 Ấp Chánh, Long Hiệp
125 LA1190708096 Nguyễn Chánh Toàn 10/1/1978 M Tổ 12, Ấp Kim Điền, Tân Kim
126 LA1190708097 Lê Văn Miền 10/10/1967 M Ấp Tân Qui Hạ, Tân Phú
127 LA1190708098 Lê Quang Duy 5/31/1997 M Ấp Tân Qui Hạ, Tân Phú
128 LA1190708099 Phan Thị Bích Phương 11/11/1990 F Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
129 LA1190708100 Lê Quốc Toản 1/9/1986 M Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
130 LA1190708101 Lê Văn Rạng 10/24/1973 M Ấp Tân Qui Hạ, Tân Phú
131 LA1190708102 Trương Ngọc Hiểu 1/1/1971 F 348c Kv 3, Tt Đức Hòa
132 LA1190708103 Lại Thị Mật 9/10/1952 F 12 Tổ 9, Nguyễn Đình Chiểu, Kp 1, Tt Cần Giuộc
133 LA1190708104 Nguyễn Phúc Hậu 11/1/1975 M Il/2 Trần Trung Tam, Phường 3
134 LA1190708105 Nguyễn Hoài Anh Tuấn 2/10/1985 M Ấp 5, Hòa Phú
135 LA1190708106 Trương Mỹ Ngọc 10/30/2002 F 562/7 Châu Thị Kim, Phường 7
136 LA1190708107 Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy 6/18/1989 M Tổ 10, Ấp Thanh Hà, Tân Kim
137 LA1190708108 Châu Thị Hà My 3/18/1981 F Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
138 LA1190708109 Nguyễn Hoàng Gia Huy 7/16/2002 M Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
139 LA1190708110 Lê Huy Cường 10/20/1978 M 276 Hùng Vương, Phường 3
140 LA1190708111 Trần Thị Tú Trinh 8/30/1990 F 104 Ấp Phước Vĩnh, Long Trạch
141 LA1190708112 Trần Nguyên Bảo Cường 6/28/1988 M 66 Tổ 17, Lãnh Binh Thái, Kp 1, Tt Cần Giuộc
142 LA1190708113 Nguyễn Thị Thủy Tiên 8/5/1995 F 66 Hoàng Hoa Thám, Phường 2
143 LA1190708114 Lê Ngọc Cảnh 7/17/2001 M 158/29 Lãnh Bình Thái, Tổ 10, Kp 2, Tt Cần Giuộc
144 LA1190708115 Nguyễn Thị Hải 12/26/1983 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
145 LA1190708116 Vũ Huỳnh Hải An 10/22/1999 F 9a Võ Văn Môn, Phường 4
146 LA1190708117 Phan Thị Ngọc Như 11/6/2003 F Ấp 1, Nhựt Chánh
147 LA1190708118 Dương Ngọc Đỏ 1/1/1966 M Kp 3, Tt Thạnh Hóa
148 LA1190708119 Trương Thị Hiền 1/1/1968 F Kp 3, Tt Thạnh Hóa
149 LA1190708120 Trần Văn Út 11/5/1978 M Tổ 6, Ấp Bắc, Đông Thạnh
150 LA1190708121 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 4/21/1969 F 7/1/3 Võ Công Tồn, Kp 3, Tt Bến Lức
151 LA1190708122 Nguyễn Trần Minh Thùy 7/22/1994 F Ấp 2, Đức Hòa Đông
152 LA1190708123 Nguyễn Thị Tú Trinh 10/6/1983 F 64a, Võ Văn Môn, Phường 4
153 LA1190708124 Trần Văn Tường 1/1/2002 M Ấp 4, Thạnh Hưng
154 LA1190708125 Nguyễn Hoàng Minh 6/22/1984 M Kp 1, Tt Vĩnh Hưng
155 LA1190708126 Nguyễn Thị Nghĩa 5/12/1943 F K2 O2, Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
156 LA1190708127 Trần Chí Hùng 4/23/1958 M 73 Lãnh Bình Thái, Kp 1, Tt Cần Giuộc
157 LA1190708128 Đoàn Thị Kim Ngân 1/1/1977 F 314/1 Ấp 1, Hòa Phú
158 LA1190708129 Nguyễn Thị Huệ 11/10/1957 F Ấp Lộc Trung, Mỹ Lộc
159 LA1190708130 Tô Tấn Thy 11/21/1994 M 23 Phan Văn Đạt, Kp 1, Tt Tầm Vu
160 LA1190708131 Nguyễn Phương Di 4/3/2013 F Ấp 4, Bình Đức
161 LA1190708132 Nguyễn Xuân Hồng Quế 1/12/2008 F 140 Ấp 2, Quê Mỹ Thạnh
162 LA1190708133 Võ Hoàng Phúc 9/1/2003 M 01 Ấp 3, Long Hòa
163 LA1190708134 Trần Thị Chuyện 2/22/1976 F Ấp 2, Thạnh Đức
164 LA1190708135 Lê Ngọc Trân 5/13/2001 F Ấp 2, Thạnh Đức
165 LA1190708136 Võ Hoàng Sơn 1/8/2002 M Ấp 3, Long Hòa
166 LA1190708137 Nguyễn Diễm Hằng 1/1/1982 F 172 Ấp Chánh. Đức Lập Thượng
167 LA1190708138 Trần Thị Mỹ Hồng 2/20/1994 F 179 Ấp 5, Long Hòa
168 LA1190708139 Nguyễn Ngọc Phát 4/12/1990 M Ấp 3, Long Hòa
169 LA1190708140 Mai Thị Bé Tư 1/1/1978 F Kp 2, Tt Thạnh Hóa
170 LA1190708141 Lê Công Huyên 10/30/1961 M 67 Ấp 1, Mỹ Yên
171 LA1190708142 Đào Diễm Phúc 5/2/1992 F Ấp 2, Phước Vĩnh Tây
172 LA1190708143 Nguyễn Hoàng Phú 2/10/1998 M Ấp 1, Long Thạnh
173 LA1190708144 Nguyễn Thị Lệ Xuân 6/29/1993 F Ấp 1, Long Thạnh
174 LA1190708145 Đặng Lê Thúy Như 10/27/2003 F 10 Lê Duẩn, Kp 1, Tt Tân Thạnh
175 LA1190708146 Nguyễn Hoàng Nam 10/20/2013 M 110 Trần Phong Sắc, Kp Bình Yên Đông 1, Phường 4
176 LA1190709001 Phạm Hùng Thịnh 4/28/1996 M An Hòa, Bình Hòa Bắc
177 LA1190709002 Thái Hoàng Dủng 1/1/1990 M Ấp 3, Bình Hòa Nam
178 LA1190709003 Lê Thị Kim Tiến 1/10/1990 F Lập Thành, Hòa Khánh Tây
179 LA1190709004 Hồ Hữu Thông 9/27/2000 M 01 Đường 298c, P 3
180 LA1190709005 Hồ Hữu Đức 6/17/1961 M 01 Đường 298c, P 3
181 LA1190709006 Lương Thị Ngọc 1/1/1966 F 01 Đường 298c, P 3
182 LA1190709007 Nguyễn Thị Kim Liêng 9/5/1948 F 34 Võ Tánh, Kp1, P1
183 LA1190709008 Châu Thanh Sang 6/20/1987 M 137 Ấp 2, Nhựt Chánh
184 LA1190709009 Nguyễn Văn Be 6/3/1965 M 184 Hùng Vương, P2
185 LA1190709010 Nguyễn Tấn Tài 3/21/2006 M Ấp Nhà Thờ, Tân Lân
186 LA1190709011 Nguyễn Tấn Phong 6/20/1995 M Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
187 LA1190709012 Mai Tiến Dũng 11/20/2014 M Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
188 LA1190709013 Võ Trần Đức Thắng 1/22/1984 M 19 Hòa Thuận 2, Trường Bình
189 LA1190709014 Trần Hoàng Thúy Vy 3/3/1993 F 07 Nguyễn Minh Đường, Kp 5, P 2
190 LA1190709015 Quách Đăng Điền 1/28/1973 M 372 Cầu Tràm, Long Trạch
191 LA1190709016 Đào Thị Bân 12/3/1950 F 108 Cầu Tràm, Long Trạch
192 LA1190709017 Nguyễn Thị Hoa Dự 5/15/1974 F Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
193 LA1190709018 Lê Ngọc Minh Tân 10/23/1989 M Tân Bình, Hòa Khánh Tây
194 LA1190709019 Trần Tuấn Kiệt 1/1/1986 M Tân An Ninh B, Tạ An Khương Nam
195 LA1190709020 Huỳnh Quốc Thái 4/27/1995 M Ấp 1, Thạnh Đức
196 LA1190709021 Huỳnh Phước Khải 7/18/1996 M Ấp 5, Nhựt Chánh
197 LA1190709022 Nguyễn Ngọc Duy 1/1/1982 M 471 Bình Hòa, Bình Trinh Đông
198 LA1190709023 Trần Duy Sánh 8/7/1985 M 456 Bình Đông, Mỹ Bình
199 LA1190709024 Võ Thị Như Ngà 1/1/2001 F Rọc Năng, Vĩnh Châu A
200 LA1190709025 Nguyễn Đình Tôn 1/1/1966 M 302 Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
201 LA1190709026 Nguyễn Thị Tình 1/1/1967 F 302 Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
202 LA1190709027 Trần Thị Kim Hương 8/16/1966 F Ấp Chánh, Tân Phú
203 LA1190709028 Võ Anh Phụng 3/24/1997 M Ấp 1, Mỹ Quý Đông
204 LA1190709029 Dương Thị Bạch Lan 10/15/1961 F Ấp 4, Long Định
205 LA1190709030 Đinh Xuân Thảo 12/13/1960 M An Hòa, Bình Hòa Bắc
206 LA1190709031 Phạm Thị Cẩm Châu 11/20/1991 F Trại Lòn Bắc, Nhơn Ninh
207 LA1190709032 Nguyễn Văn Hoàng 11/21/1989 M Trại Lòn Nam, Nhơn Ninh
208 LA1190709033 Nguyễn Hoàng Sơn 11/10/1991 M Trại Lòn Nam, Nhơn Ninh
209 LA1190709034 Võ Hoàng Mưu 3/20/1964 M Ấp 1a, Thanh Phú
210 LA1190709035 Hồ Duy Lâm 5/4/2004 M Ấp 2, Mỹ An
211 LA1190709036 Lê Kim Xoàn 1/1/1958 F Ấp 3, Nhựt Chánh
212 LA1190709037 Nguyễn Ngọc Hoài An 9/15/2003 F Ấp 1, Mỹ Yên
213 LA1190709038 Phan Vĩnh Thảo 1/1/1964 M Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
214 LA1190709039 Phạm Bảo Quốc 10/20/1984 M 1/1 Hl Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
215 LA1190709040 Nguyễn Thành Long 1/1/1976 M Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
216 LA1190709041 Lương Thị Thủy 1/1/1966 F An Ninh, An Ninh Tây
217 LA1190709042 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1/1/1980 F Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
218 LA1190709043 Bùi Khải Hoàng 9/7/2017 M Ấp 5, Nhị Thành
219 LA1190709044 Lâm Bông Cúc 1/1/1958 F D3, Kv 4, Tt Hiệp Hòa
220 LA1190709045 Dương Thị Mỹ 1/1/1965 F Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
221 LA1190709046 Phan Thị Minh Thiêm 6/20/1982 F 97 Kp 1, Ql 1a, Tt Bến Lức
222 LA1190709047 Từ Quốc Cường 1/1/1982 M 97 Kp 1, Ql1a, Tt Bến Lức
223 LA1190709048 Từ Minh Phúc 5/16/2014 M 97 Kp 1, Ql 1 A, Tt Bến Lức
224 LA1190709049 Từ Minh Phát 9/27/2006 M 97 Kp 1, Ql 1a, Tt Bến Lức
225 LA1190709050 Đỗ Hoàng Minh 6/24/1967 M 44 Huỳnh Văn Gấm, P 2
226 LA1190709051 Phan Thị Nữ Dương 3/13/1988 F Ấp 1, Bình Hòa Nam
227 LA1190709052 Phan Cam Pha 12/24/1984 F Ấp 1, Bình Hòa Nam
228 LA1190709053 Lê Thị Hon 1/1/1971 F Tân Hòa, Đức Lập Hạ
229 LA1190709054 Lý Thanh Hương 5/26/2000 F Đức Ngãi 1, Đức Lập Thượng
230 LA1190709055 Lê Hữu Phước 5/21/1986 M Đức Ngãi 1, Đức Lập Thượng
231 LA1190709056 Nguyễn Thành Lể 4/16/1990 M An Thạnh, An Ninh Tây
232 LA1190709057 Phạm Thị Diểm My 9/30/1999 F 410/2 Ấp 2, Phước Tân Hưng
233 LA1190709058 Phan Thị Hoài Phương 9/14/1998 F 124/3 Bình Sơn, Bình Quới
234 LA1190709059 Cam Thị Thảo Trang 3/26/1979 F 196 Tổ 6, Chợ Trạm, Mỹ Lệ
235 LA1190709060 Phan Nguyễn Phương Trang 10/19/1999 F 322/220c Tổ 14, Ấp 1, Nhị Thành
236 LA1190709061 Trần Thị Lộc 5/27/1968 F 48/15 Sương Nguyệt Anh, P 2
237 LA1190709062 Nguyễn Thị Lưu Luyến 2/15/1971 F 16/D6 Nguyễn Thị Hạnh, P 6
238 LA1190709063 Hoàng Việt Hùng 4/3/1964 M 48/15 Sương Nguyệt Anh, P 2
239 LA1190709064 Phạm Tuấn Danh 1/1/1963 M Cả Nga, Vĩnh Lợi
240 LA1190709065 Lê Thị Bé Nhỏ 1/1/1969 F Cả Nga, Vĩnh Lợi
241 LA1190709066 Phạm Thanh Huấn 5/11/2001 M Ấp 1, Long Định
242 LA1190709067 Trương Thị Giúp 1/1/1954 F 6 Phạm Ngọc Thuần, Kp Bàu Sậy, Tt Vĩnh Hưng
243 LA1190709068 Nguyễn Thị Đoan Châu 6/29/1976 F 127/8 Thanh Tân, Thanh Phú Long
244 LA1190709069 Phạm Hiền Trung 1/1/1978 M Ấp 4, Mỹ Thạnh
245 LA1190709070 Đỗ Văn Dư 6/25/1964 M 202 Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
246 LA1190709071 Nguyễn Dương Đan Thanh 11/19/2015 F 107/5 Bà Phổ, Bình Thạnh
247 LA1190709072 Nguyễn Dương Khả Hân 9/29/2017 F 107/5 Bà Phổ, Bình Thạnh
248 LA1190709073 Bùi Thị Tuyết Mai 3/22/1972 F 208a Châu Thị Kim, P 3
249 LA1190709074 Phạm Hửu Tiến 6/10/1987 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Bắc
250 LA1190709075 Huỳnh Văn Đờn 1/1/1964 M 27/43d, Phan Văn Đạt, Kp 1, Tt Tầm Vu
251 LA1190709076 Nguyễn Ngọc Chiến 1/1/1973 M Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
252 LA1190709077 Hồ Ánh Tuyết 5/1/1971 F Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
253 LA1190709078 Nguyễn Trần Thanh Phong 2/24/2000 M 61 Đường 30/4 Kp Gò Thuyền A, Tt Tân Hưng
254 LA1190709079 Võ Hà Kim Xuyến 3/5/2001 F 28/9 Sương Nguyệt Anh, P 2
255 LA1190709080 Hà Thị Xiêm 4/6/1968 F 28/9 Sương Nguyệt Anh, P 2
256 LA1190709081 Ngô Văn Sẻn 1/1/1958 M Bưng Ràm, Hưng Điền B
257 LA1190709082 Võ Thị Ngọc Yến 3/7/1988 F 13/126 Ô 2, Ấp Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
258 LA1190709083 Đỗ Trần Phúc Hậu 8/5/1987 M 15 K1, Ô 1, Hẻm 1, Phan Văn Tình, Thủ Khoa Thừa, Tt Thủ Thừa
259 LA1190709084 Nguyễn Thanh Long 1/1/1984 M Long Thạnh B, Long Khánh A
260 LA1190709085 Lê Tiến Dũng 11/20/1980 M Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
261 LA1190709086 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 10/22/1995 M 13 Ấp 3, Long Sơn
262 LA1190709087 Nguyễn Chí Tùng 1/7/1987 M Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
263 LA1190709088 Lê Thị Ngọc Huệ 1/1/1959 F 9đ/1/2 Kv 4, Tt Đức Hòa
264 LA1190709089 Nguyễn Thị Cẩm Giang 5/8/1987 F 6 Kv 5, Tt Đức Hòa
265 LA1190709090 Nguyễn Thanh Sang 4/13/1998 M Tổ 6, Vĩnh Thạnh, Phước Vĩnh Đông
266 LA1190709091 Nguyễn Thanh Hoàng 7/8/2000 M Tổ 6, Vĩnh Thạnh, Phước Vĩnh Đông
267 LA1190709092 Trần Ngọc Nhã Tiên 12/4/1997 F 145 Đường 827, Khóm 1, Tt Tầm Vu
268 LA1190709093 Dương Thanh Tâm 2/2/1986 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
269 LA1190709094 Nguyễn Tiến Vĩnh 5/28/2001 M Ô 1, 1/22 Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
270 LA1190709095 Nguyễn Ngọc Khả My 5/20/2013 F 50 Đường 831, Kp Rạch Bùi, Tt Vĩnh Hưng
271 LA1190709096 Đinh Thị Kiều Trinh 9/18/1992 F 14/1b Bình Thạnh 1, Thuận Mỹ
272 LA1190709097 Lê Minh Trí 6/10/2015 M Ấp 4, Mỹ Quý Tây
273 LA1190709098 Lê Thị Hồng Hạnh 1/1/1966 F 3/25 Khu 2, Ô 2, Tt Thủ Thừa
274 LA1190709099 Lý Thiên Ngân 1/15/2001 F 3/25 K 2, Ô 2, Giếng Nước, Tt Thủ Thừa
275 LA1190709100 Sữ Thị Kim Hồng 6/6/1990 F Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
276 LA1190709101 Nguyễn Thị Thùy Dương 6/6/1979 F 562/7 Châu Thị Kim, Kp An Thuận 1, P 7
277 LA1190709102 Trương Gia Huy 7/6/2006 M 562/7 Châu Thị Kim, P 7
278 LA1190709103 Trương Thanh Vũ 1/1/1977 M 562/7 Châu Thị Kim, P 7
279 LA1190709104 Lê Lâm Lyn 3/14/1994 F 22 Ql 1, P 5
280 LA1190709105 Huỳnh Vũ Anh Khoa 5/6/1993 M 3/172 Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
281 LA1190709106 Lương Thị Nguyệt Linh 6/28/1996 F 250 Tổ 7, Tân Điền, Long Thượng
282 LA1190709107 Lê Thanh Thủy Trúc 6/27/2009 F Ấp 1, Mỹ Yên
283 LA1190709108 Võ Lữ Hoàng Ka Ly 11/8/1990 M 37 Vĩnh Bình, An Vĩnh Ngãi
284 LA1190709109 Nguyễn Thị Hồng Hải 1/1/1959 F Đồng Tâm, Long Trạch
285 LA1190709110 Nguyễn Thanh Phong 7/15/2000 M Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
286 LA1190709111 Nguyễn Mộng Như Ý 12/9/2002 F Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
287 LA1190709112 Lê Thị Kim Sa 1/19/1989 F Tân Hội, Đức Lập Thượng
288 LA1190709113 Trần Thị Minh Hiếu 1/1/1974 F Tân Hội, Đức Lập Thượng
289 LA1190709114 Phan Văn Hào 8/19/1998 M Tân Hội, Đức Lập Thượng
290 LA1190709115 Lưu Thị Thuộc 1/1/1943 F 185/3 Ấp 3, Tân Phước Tây
291 LA1190709116 Lê Thị Màu 7/6/1967 F Ấp 1 A, Tân Trạch
292 LA1190709117 Đặng Hữu Hưng 12/15/1961 M 13 Đỗ Trình Thoại, P 5
293 LA1190709118 Cao Thị Thúy Liễu 1/1/1984 F Lộc Chánh, Lộc Giang
294 LA1190709119 Nguyễn Phục Nghiệp 11/15/1958 M Tổ 19, Tân Thanh B, Phước Lại
295 LA1190709120 Đinh Phát Khoa 10/10/2003 M 11 Đường 16, Kdc Đại Dương, Kp Nhơn Bình, P 6
296 LA1190709121 Lê Thị Ngọc Bích 11/14/1984 F 25/1 Ấp Vàm Kinh, Bình An
297 LA1190709122 Seah An Kỳ 12/26/2013 F 25/1 Ấp Vàm Kinh, Bình An
298 LA1190709123 Thiều Văn Tiến 12/24/1994 M Ấp 2, Thạnh Hòa
299 LA1190709124 Kha Vy Vy 9/27/2009 F Ấp 1 A, Tân Trạch
300 LA1190709125 Chung Thị Mỹ Phượng 3/5/1980 F Ấp 1 A, Tân Trạch
301 LA1190709126 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 7/1/2009 F 185/3 Ấp 3, Tân Phước Tây
302 LA1190709127 Cao Hoàng Tú Uyên 1/8/2007 F 62 Lý Thường Kiệt, Kp 1, P 1
303 LA1190709128 Phan Phúc Thọ 4/1/1996 M 20/2 Bình Nam, Bình Tâm
304 LA1190710001 Trần Thị Thậm 1/1/1956 F Tổ 07 Ấp Tân Quí, Tân Tập
305 LA1190710002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 1/16/1964 F Ấp 2, Long Sơn
306 LA1190710003 Phạm Xuân Huy 1/26/2001 M Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
307 LA1190710004 Nguyễn Văn Nghĩa 10/5/1954 M Ấp 5, Long Sơn
308 LA1190710005 Lữ Thanh Duy 11/29/2003 M Ấp 1, Thạnh Trị
309 LA1190710006 Đinh Thị Yến Khoa 1/15/1997 F Ấp 1, Thạnh Trị
310 LA1190710007 Trần Văn Thông 4/4/1958 M Ấp Tây, Đông Thạnh
311 LA1190710008 Trang Thanh Thủy 6/2/1957 F Ấp Tây, Đông Thạnh
312 LA1190710009 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh 8/4/1997 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
313 LA1190710010 Võ Huỳnh Đào 1/1/1976 M Ấp Mỹ Điền, Long Hựu Tây
314 LA1190710011 Nguyễn Thị Kim Phượng 12/24/1994 F 422 Ấp Nhơn Trị, Nhơn Thạnh Trung
315 LA1190710012 Trần Thị Tận 1/1/1963 F 422 Ấp Nhơn Trị, Nhơn Thạnh Trung
316 LA1190710013 Phan Trình 3/13/1942 M Ấp 5, Nhị Thành
317 LA1190710014 Nguyễn Thị Hồng Phúc 12/11/1971 F Ấp Cầu Tam Binh, Mỹ Lệ
318 LA1190710015 Văn Hoàng Huân 1/8/2003 M Ấp Cầu Tam Binh, Mỹ Lệ
319 LA1190710016 Thi Phan Minh Trí 9/11/2000 M Ấp 5, Nhị Thành
320 LA1190710017 Văn Kiều Phụng 12/12/1993 F 121 Ấp Nhà Thờ, Tân Lân
321 LA1190710018 Lê Thị Hương Lan 11/28/1994 F Ấp 2, Long Thuận
322 LA1190710019 Trần Thị Cẩm Linh 8/3/1997 F 385/2 Ấp 2, Phước Tân Hưng
323 LA1190710020 Nguyễn Lý Thiên Ngân 11/22/1997 F Khu Phố 3, Tt Tân Thạnh
324 LA1190710021 Lê Thị Yêm 5/5/1982 F Ấp Võ Văn Be, Vĩnh Bửu
325 LA1190710022 Nguyễn Văn Rết 11/30/1966 M Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
326 LA1190710023 Đỗ Minh Thư 1/8/2001 F 1/18 Ab, Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
327 LA1190710024 Phan Thị Đào Yêm 7/12/1987 M Ấp Gò Sao, Tân Phú
328 LA1190710025 Ngô Nguyễn Khắc Duy 1/4/1993 M Tổ 17, Tân Hòa, Tân Tập
329 LA1190710026 Trần Quốc Tuấn 10/6/1980 M 222/14b Ô 5 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
330 LA1190710027 Ngô Nguyễn Khắc Huy 7/10/1999 M Tổ 17, Tân Hòa, Tân Tập
331 LA1190710028 Nguyễn Thị Xuân 8/19/1969 F Tổ 6, Kim Điền, Tân Kim
332 LA1190710029 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 5/29/1993 F 50 Đường Số 10, Kdc Mai Thị Non, Kp2, Tt Bến Lức
333 LA1190710030 Nguyễn Lâm Thùy Dương 11/29/1984 F Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
334 LA1190710031 Huỳnh Thị Mỹ Thu 10/4/1970 F Ấp 4, Long Cang
335 LA1190710032 Liêu Kim Huệ 9/10/1956 F 147/4 Bến Đò, Bình Quới
336 LA1190710033 Nguyễn Văn Nhứt 4/24/1973 M 14/15 Nguyễn Thái Bình Tổ 11 Kp4, Tt Cần Giuộc
337 LA1190710034 Trần Cao Thắng 4/24/1973 M 58 Nguyễn Thái Bình Kp4, Tt Cần Giuộc
338 LA1190710035 Phạm Minh Tiến 8/10/1994 M 88/2 Ấp An Hòa 1, Bình An
339 LA1190710036 Phạm Minh Khánh 2/19/1990 M Ấp Bà Nghiệm, Mỹ Lạc
340 LA1190710037 Nguyễn Thị Phượng Trang 5/15/1983 F Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
341 LA1190710038 Nguyễn Thị Nguyệt 5/20/1982 F 631 Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
342 LA1190710039 Tô Thị Năm 3/26/1952 F 42 Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
343 LA1190710040 Trần Hữu Dũng 1/1/1976 M 631 Tổ 6, Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
344 LA1190710041 Huỳnh Thị Tuyết Ánh 8/27/1990 F Ấp Phước Hưng 2, Phước Lâm
345 LA1190710042 Ngô Văn Chính 1/1/1966 M Tổ 17 Ấp Tân Hòa, Tân Tập
346 LA1190710043 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 10/11/1998 F Ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
347 LA1190710044 Trần Võ Trang Thư 10/26/1994 F 34 Ấp Phước Hưng 2, Phước Lâm
348 LA1190710045 Mai Nhã Linh 6/5/2002 F 59 Ấp Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
349 LA1190710046 Văn Thị Kim Liên 8/8/1994 F 55 Ấp Chợ, Mỹ Lệ
350 LA1190710047 Lê Quan Phương Tùng 7/29/1993 M Ấp 2, Thạnh Đức
351 LA1190710048 Phạm Ngọc Minh Trí 11/22/2003 M 156a Thủ Khoa Huân, Phường 1
352 LA1190710049 Nguyễn Thị Kim Phượng 5/27/1970 F 156a Thủ Khoa Huân, Phường 1
353 LA1190710050 Phan Thị Định 2/9/1973 F 16 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1
354 LA1190710051 Trần Thị Thành 5/16/1954 F 233d Châu Thị Kim Kp Bình An 1, Phường 7
355 LA1190710052 Phạm Văn Trung 6/13/2006 M Ấp Bình An A, Lợi Bình Nhơn
356 LA1190710053 Phạm Ngọc Hân 12/20/1986 F Ấp 1a, Long Hòa
357 LA1190710054 Cao Hoàng Khánh Vy 11/30/1999 F 136/5 Ấp Vĩnh Xuân A, Dương Xuân Hội
358 LA1190710055 Hồ Văn Thượt 8/8/1979 M 64 Ấp Đình, Thạnh Phước
359 LA1190710056 Huỳnh Hữu Hậu 12/17/1971 M Ấp 4, Phước Vân
360 LA1190710057 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 12/9/2003 F Ấp 7, Lương Hòa
361 LA1190710058 Huỳnh Thị Tường Vi 4/28/1998 F 248/1 Ql50 Tổ 6 Kp4, Tt Cần Giuộc
362 LA1190710059 Huỳnh Văn Nhiểu 1/1/1970 M Ấp Đức Ngãi 1, Đức Lập Thượng
363 LA1190710060 Nguyễn Thanh Vũ 1/1/1982 M 8 Ấp 1, Phước Vĩnh Tây
364 LA1190710061 Nguyễn Ngọc Ý 8/14/1996 F Ấp Nước Trong, Thủy Đông
365 LA1190710062 Trần Thị Tuyết Anh 12/30/1946 F Ấp 5, Nhị Thành
366 LA1190710063 Nguyễn Thị Giàu 10/28/1969 F Tổ 6 Ấp 6b, Lương Hòa
367 LA1190710064 Phạm Thị Lệ Phú 6/2/1976 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
368 LA1190710065 Võ Văn San Do 12/7/2001 M Ấp 4, Mỹ Quý Đông
369 LA1190710066 Lê Đức Tân 5/18/2006 M 98 Nguyễn Văn Tiếp, Phường 5
370 LA1190710067 Lê Đức Tấn 10/10/2007 M 98 Nguyễn Văn Tiếp, Phường 5
371 LA1190710068 Huỳnh Tấn Đạt 3/9/2001 M 4 Tổ 14 Khu Phố 1, Tt Cần Giuôc
372 LA1190710069 Lê Thị Ngọc Điệp 9/9/1997 F Khu Phố 3, Phường 2
373 LA1190710070 Trần Hưng Thịnh 6/8/1994 M 413/1 Bình Trị 1, Phú Ngãi Trị
374 LA1190710071 Nguyễn Thị Thùy Trang 5/21/1997 F 05 Tổ 12, Kp 1, Ql 50, Tt Cần Giuộc
375 LA1190710072 Huỳnh Phúc Nhật An 4/6/1997 F Ttor 6, Kim Điền, Tân Kim
376 LA1190710073 Lão Thị Anh Thư 9/19/1998 F Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
377 LA1190710074 Đỗ Tấn Phát 8/20/2008 M 213b/1 Kv 2, Tt Đức Hòa
378 LA1190710075 Huỳnh Trung Nghĩa 9/4/1964 M Nguyễn An Ninh, Tổ11, Kp3, Tt Cần Giuộc
379 LA1190710076 Trần Chí Cường 9/18/1969 M Ấp Phước Kế, Phước Lâm
380 LA1190710077 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 7/2/2004 F 137 Kv 5, Tt Hiệp Hòa
381 LA1190710078 Trần Thanh Trực 1/14/1987 M Tổ 22, Ấp 4, Long Hậu
382 LA1190710079 Trần Hoàng Phúc 9/1/2007 M Tổ 22, Ấp 4, Long Hậu
383 LA1190710080 Trần Hoàng Gia Hân 7/6/2014 F Tổ 22, Ấp 4, Long Hậu
384 LA1190710081 Thạch Thị Phương Thảo 8/20/1986 F Tổ 22, Ấp 4, Long Hậu
385 LA1190710082 Đặng Thị Cúc 1/1/1968 F Ấp 5, Nhựt Chánh
386 LA1190710083 Lê Văn Gia 1/1/1975 M Vườn Xoài, Thuận Nghĩa Hòa
387 LA1190710084 Trần Thanh Chí Linh 8/29/1999 M Tổ 22, Tân Chánh
388 LA1190710085 Hồ Thủy Triều 11/19/2000 M Ấp 1, Thạnh Đức
389 LA1190710086 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 5/20/1961 F Kp 1, Tt Thạnh Hóa
390 LA1190710087 Nguyễn Thị Tú Trinh 11/5/1999 F Ấp Vinh, Mỹ Thạnh Tây
391 LA1190710088 Phạm Thị Bích Hà 1/10/1970 F Ấp 1 B, An Thạnh
392 LA1190710089 Huỳnh Phạm Đỗ Quyên 10/11/2004 F Ấp 1 B, An Thạnh
393 LA1190710090 Huỳnh Thị Cẩm Loan 5/18/1971 F 44 Tôn Đức Thắng, Kp 3, Tt Tân Thạnh
394 LA1190710091 Võ Thị Huyền Trân 3/4/1996 F Tổ 9, Mương Chài, Phước Lại
395 LA1190710092 Phạm Thị Thúy Hằng 10/3/1990 F Ấp 4, Tân Thành
396 LA1190710093 Phạm Thị Ngọc Thúy 2/10/1988 F Ấp 4, Tân Thành
397 LA1190710094 Nguyễn Hoàng Kha 3/13/1994 M Tổ 2, Lộc Tiền, Mỹ Lộc
398 LA1190710095 Trương Thị Chinh 7/17/1996 F Tổ 2, Lộc Tiền, Mỹ Lộc
399 LA1190710096 Phạm Thị Cuộng 1/1/1942 F Tổ 33/3, Lộc Tiền, Mỹ Lộc
400 LA1190710097 Ngô Thị Thừa 1/1/1941 F Tổ 4, Phước Hưng 1, Phước Lâm
401 LA1190710098 Nguyễn Thị Lũy 3/25/1954 F 01 Nguyễn Trung Trực, Tt Tân Trụ
402 LA1190710099 Trần Thị Nu 7/20/1962 F 229/6 Bình Hòa, Bình Tịnh
403 LA1190710100 Cao Thị Diệp Mai 8/1/1978 F 329/3 Nguyễn Huỳnh Đức, Khánh Hậu
404 LA1190710101 Tăng Minh Hoàng 7/13/2010 M 172 Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
405 LA1190710102 Tăng Gia Mẫn 5/2/2006 F 172 Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
406 LA1190710103 Lại Thị Thanh Thùy 6/7/1968 F 180/5 Vĩnh Xuân B, Dương Xuân Hội
407 LA1190711001 Phạm Lê Thuận 8/31/1998 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
408 LA1190711002 Phạm Lê Phát 8/31/1998 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
409 LA1190711003 Đặng Anh Tuấn 9/15/1998 M Voi Lá, Tt Bến Lức
410 LA1190711004 Đỗ Thị Gàn 12/21/1985 F Rừng Dầu, Tân Mỹ
411 LA1190711005 Phạm Quốc Dũng 2/8/1982 M 132a/1 Nguyễn Trung Trực, Kp 8, Tt Bến Lức
412 LA1190711006 Phan Thị Mỹ Thuận 8/9/1985 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
413 LA1190711007 Uông Sĩ Vinh 11/28/2001 M 07 Nguyễn Thái Bình, Tt Tân Hưng
414 LA1190711008 Phan Thị Đô La 3/19/1985 F Kp 2, Tt Thạnh Hóa
415 LA1190711009 Trần Thế Anh 8/21/2012 M Kp 2, Tt Thạnh Hóa
416 LA1190711010 Trần Ngọc Phương Anh 9/9/2017 F Kp 2, Tt Thạnh Hóa
417 LA1190711011 Cổ Thành Châu 1/1/1951 M 337 Khu 4, Ấp 7, Lương Hòa
418 LA1190711012 Nguyễn Thị Tuyết Mảnh 9/3/1960 F 337 Khu 4, Ấp 7, Lương Hòa
419 LA1190711013 Nguyễn Thị Mai Loan 1/1/1988 F 31a Lưu Văn Tế, P 4
420 LA1190711014 Phan Thanh Tùng 1/1/1962 M B124 Kv 3, Tt Hiệp Hòa
421 LA1190711015 Sầm Nhựt Vy 1/27/2002 M Cầu Ngang, Long Hựu Đông
422 LA1190711016 Sầm Thị Thu Hà 1/1/1975 F Cầu Ngang, Long Hựu Đông
423 LA1190711017 Sầm Thị Tường Vy 3/21/1998 F Cầu Ngang, Long Hựu Đông
424 LA1190711018 Sầm Ngô Phương Quang 5/22/2001 M Cần Ngang, Long Hựu Đông
425 LA1190711019 Nguyễn Nhật Duy 8/1/1998 M Tà Nu, Khánh Hưng
426 LA1190711020 Nguyễn Thị Kim Thúy 7/9/1998 F Tổ 4, Thanh Ba, Mỹ Lộc
427 LA1190711021 Trương Nguyễn Tố Trinh 9/17/1998 F 188 Ấp 8, Nhựt Chánh
428 LA1190711022 Hà Tiểu My 2/8/2000 F 286b Kv 5, Tt Hiệp Hòa
429 LA1190711023 Đặng Thị Ngọc Bích 9/11/1992 F Hiệp Thành, Tân Bình
430 LA1190711024 Lê Mai Hoa 11/11/1953 F C40, Kv 2, Tt Hiệp Hòa
431 LA1190711025 Phan Văn Lầm 3/10/1951 M C40, Kv 2, Tt Hiệp Hòa
432 LA1190711026 Trần Thị Vũ 10/18/1961 F 177 Đường 838, Kp 3, Tt Đông Thành
433 LA1190711027 Nguyễn Thị Vũ An 9/25/1985 F 177 Đường 838, Kp 3, Tt Đông Thành
434 LA1190711028 Lê Văn Bảy 12/26/1958 M 1/8a K2, Ô 2, Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
435 LA1190711029 Nguyễn Thanh Hoàng 5/29/1972 M 347 Xoài Đôi, Long Trạch
436 LA1190711030 Huỳnh Thị Đặng 1/1/1973 F B124 Kv 3, Tt Hiệp Hòa
437 LA1190711031 Nguyễn Thị Thu Thủy 7/1/1967 F 53/8 Phạm Thị Đẩu, P 2
438 LA1190711032 Trương Thanh Tú 9/5/1988 M Nhà Trường, Tân Lập
439 LA1190711033 Vỏ Văn Lâm 6/9/1974 M An Thủy, An Ninh Tây
440 LA1190711034 Phạm Thị Thùy Trang 7/25/1994 F 508 Ấp 4, Long Định
441 LA1190711035 Trần Thái Duy Anh 12/17/2009 M Lập Điền, Tân Mỹ
442 LA1190711036 Lữ Thị Thanh Diệu 11/11/1994 F 558 Ấp 2, Long Khê
443 LA1190711037 Huỳnh Thị Nốp 11/1/1953 F 33 Trương Định, P 1
444 LA1190711038 Trần Thị Ngọc Trinh 6/22/1972 F 33 Trương Định, P 1
445 LA1190711039 Huỳnh Thị Bích Nhung 5/21/2003 F 33 Trương Định, P 1
446 LA1190711040 Phạm Huỳnh Minh Thùy 1/11/1988 F Lộc Thạnh, Lộc Giang
447 LA1190711041 Lê Thị Tiếu 1/1/1945 F 46/1/3 Thủ Khoa Huân, P 1
448 LA1190711042 Võ Ngọc Mai Nhi 8/5/2001 F 149 Kinh Bích, Tân Ninh
449 LA1190711043 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 3/27/2000 F 34 Huỳnh Văn Tạo, P 3
450 LA1190711044 Nguyễn Thị Bích Ngọc 3/8/1962 F 34 Huỳnh Văn Tạo, P 3
451 LA1190711045 Nguyễn Lâm Cát Tiên 9/13/2006 F 16 Nguyễn Đình Chiểu, P 1
452 LA1190711046 Võ Minh Hoàng 8/9/1964 M 387/1 Ấp 1, Hòa Phú
453 LA1190711047 Lê Ngọc Huệ 9/11/1961 F 162a Kv 2, Tt Hiệp Hòa
454 LA1190711048 Lê Thị Ngọc An 3/2/1992 F Ấp 2, Nhị Thành
455 LA1190711049 Trần Kim Châu 1/1/1976 F 17/19d Ấp 11, Tt Thủ Thừa
456 LA1190711050 Trần Thị Thúy Hằng 9/10/1988 F Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
457 LA1190711051 Ngô Văn Khang 5/4/1998 M Tân Long, Nhơn Ninh
458 LA1190711052 Lai Hùng Cường 4/18/1999 M 322 Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
459 LA1190711053 Lữ Thị Trúc Chi 11/10/1998 F 188 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
460 LA1190711054 Nguyễn Hoàng Khánh 9/6/2007 M 563/13 Ql 1, Bình Quân 2, P 4
461 LA1190711055 Võ Thị Kim Thoại 6/9/1996 F Ấp 4, Mỹ Quý Đông
462 LA1190711056 Phạm Thị Hồng Hạnh 12/3/1996 F Ấp 5, Mỹ Yên
463 LA1190711057 Trần Hạnh Liên 1/1/1962 F 8b, Kv 2, Tt Đức Hòa
464 LA1190711058 Võ Thị Kim Qui 4/28/1982 F Gò Pháo, Hưng Điền B
465 LA1190711059 Lê Phước Bảo 8/1/1980 M Ấp 5, Bình Đức
466 LA1190711060 Nguyễn Thành Thái 1/1/1976 M Ấp 3, Tân Trạch
467 LA1190711061 Phan Trung Nghĩa 3/2/1997 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh
468 LA1190711062 Nguyễn Minh Tâm 8/14/1989 M Đông Hòa, Thủy Đông
469 LA1190711063 Vũ Thị Phương Linh 10/5/2001 F Sậy Giăng, Khánh Hưng
470 LA1190711064 Huỳnh Thị Chúc Mi 1/1/2001 F Cả Trốt, Khánh Hưng
471 LA1190711065 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 3/21/2001 F Cả Trốt, Khánh Hưng
472 LA1190711066 Lê Thị Ngọc Uyên 7/5/2016 F Rừng Dầu, Tân Mỹ
473 LA1190711067 Lê Quang Thắng 11/1/2008 M Rừng Dầu, Tân Mỹ
474 LA1190711068 Nguyễn Minh Tỷ 10/9/1995 M 283 Khu 3, Ấp Chợ, Phước Lợi
475 LA1190711069 Nguyễn Thị Thu Thủy 5/12/1995 F 509 Tổ 11, Tân Điền, Long Thượng
476 LA1190711070 Nguyễn Thị Hồng Vân 2/1/1982 F Ấp 1, Long Cang
477 LA1190711071 Đặng Thị Nhi 6/9/1984 F 75/9b Kv 2, Tt Đức Hòa
478 LA1190711072 Đinh Duy Tân 1/1/1975 M 6/105a K3, Ô 1, Thủ Khoa Thừa, Tt Thủ Thừa
479 LA1190711073 Đinh Duy Bảo 9/23/2003 M 6/105a K 3, Ô 1, Thủ Khoa Thừa, Tt Thủ Thừa
480 LA1190711074 Nguyễn Thị Bích Phượng 2/15/1979 F 61 Khu A, Rạch Đào, Tt Thủ Thừa
481 LA1190711075 Phạm Văn Cường 6/26/1976 M 478 Tl 10, Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
482 LA1190711076 Lê Thị Hạnh Em 1/1/1986 F 390 Bình Hòa, Đức Tân
483 LA1190711077 Nguyễn Khắc Nhu 7/14/1964 M 206/9 Ql 50, Tổ 5, Kp 4, Tt Cần Giuộc
484 LA1190711078 Nguyễn Xuân Mai 6/19/2002 F 29c/14 Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
485 LA1190711079 Đào Kim Loan 1/1/1978 F 29c/14 Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
486 LA1190711080 Nguyễn Thành Long 1/1/1978 M Ấp 5, Đức Hòa Đông
487 LA1190711081 Huỳnh Hữu Nghĩa 1/1/1964 M Ấp 3, Nhị Thành
488 LA1190711082 Huỳnh Thị Sáng 1/1/1963 F 17/1 Ấp 1 A, An Thạnh
489 LA1190711083 Đặng Thị Bảy 5/9/1962 F 120 Tổ 6, Thuận Đông, Thuận Thành
490 LA1190711084 Nguyễn Văn Vũ 2/16/1959 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
491 LA1190711085 Nguyễn Hoàng Ẩn 8/9/1990 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
492 LA1190711086 Nguyễn Thị Điệp 12/24/1977 F Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
493 LA1190711087 Lê Thị Hoa 12/10/1952 F 480/3 Ql 1, P 4
494 LA1190711088 Đặng Văn Rở 10/20/1980 M 105 Tân Hòa, Đức Tân
495 LA1190711089 Phạm Thị Tuyết Mai 6/14/1966 F 2b Võ Công Tồn, P 1
496 LA1190711090 Đỗ Thị Kim Ngân 9/3/1993 F 249 Lê Lợi, Kp 3, P 1
497 LA1190711091 Nguyễn Thị Kiều Như 6/25/1990 F 4/14a Ấp 11, Tt Thủ Thừa
498 LA1190711092 Nguyễn Song Bích Ngọc 4/15/1995 F 88c/2 Kv3, Tt Đức Hòa
499 LA1190711093 Nguyễn Thị Kim Hương 1/1/1976 F Ấp 5, Nhựt Chánh
500 LA1190711094 Võ Thị Muội 9/18/2002 F Ông Hiếu, Thạnh Phú
501 LA1190711095 Nguyễn Thị Kim Ngân 7/7/1977 F 147 Kv 1, Tt Đức Hòa
502 LA1190712001 Nguyễn Đức Hùng 12/2/2009 M Đức Hạnh, Đức Lập Hạ
503 LA1190712002 Đinh Văn Thành 11/9/1971 M 122 Cầu Xây, Long Trạch
504 LA1190712003 Phạm Trường Vinh 9/18/1985 M 96/20/29 Huỳnh Việt Thanh, P 2
505 LA1190712004 Trịnh Hữu Trọng 2/24/1991 M Nhơn Xuyên, Thuận Nghĩa Hòa
506 LA1190712005 Nguyễn Thị Khánh 1/1/1982 F Cái Tràm, Vĩnh Thạnh
507 LA1190712006 Phạm Gia Bảo 8/11/2010 M 139 Tổ 13, Khu 1a, Tt Cần Đước
508 LA1190712007 Lê Thị Liễu 1/1/1973 F 139 Tổ 13, Khu 1a, Tt Cần Đước
509 LA1190712008 Ngô Thành Phương 8/13/1984 M Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
510 LA1190712009 Hồ Ngọc Diệu Minh 8/27/2018 F 02-04 Phan Văn Mảng, Kp 7, Tt Bến Lức
511 LA1190712010 Phan Thành Tâm 10/15/1968 M 98 Xóm Chùa, Tân Lân
512 LA1190712011 Phùng Minh Dũng 1/20/1979 M Bà Phổ, Bình Thạnh
513 LA1190712012 Trần Phước Lợi 6/10/1992 M 117 Bình Điền, Bình Tịnh
514 LA1190712013 Nguyễn Thị Bích 5/28/1965 F Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
515 LA1190712014 Nguyễn Văn Dãi 5/30/1963 M Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
516 LA1190712015 Phùng Lê Như Hảo 6/26/1996 F Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
517 LA1190712016 Mã Minh Huy 9/15/1996 M Ấp 4, Mỹ Yên
518 LA1190712017 Lê Hải 5/22/2001 M Ấp 2, Đức Hòa Đông
519 LA1190712018 Nguyễn Hoài Tâm 11/11/1980 M 17/5 Ấp 5, Lạc Tấn
520 LA1190712019 Nguyễn Thị Yêm 1/1/1956 F 6/7 Ấp 7, Vĩnh Công
521 LA1190712020 Hồ Thanh Trúc 9/19/1983 F 6/7 Ấp 7, Vĩnh Công
522 LA1190712021 Nguyễn Bảo Lộc 4/4/1994 M 164/5 Ấp 5, An Nhựt Tân
523 LA1190712022 Võ Bá Lâm Truyền 12/20/1980 M 58 Ô 2, Ấp 4, Mỹ Phú
524 LA1190712023 Đoàn Văn Hải 8/4/1990 M 252a Kv1, Tt Đức Hòa
525 LA1190712024 Lê Ngọc Uyên 6/23/1986 F 85 Hùng Vương, P2
526 LA1190712025 Lưu Thị Kim Châu 12/28/1976 F 63b Tổ 5, Khu 1b, Tt Cần Đước
527 LA1190712026 Nguyễn Lưu Thanh Toàn 11/1/2004 M 63b Tổ 5, Khu 1b, Tt Cần Đước
528 LA1190712027 Nguyễn Thị Lan 1/1/1965 F Tân Hoà, Bình Hòa Bắc
529 LA1190712028 Võ Thị Quỳnh Giao 8/2/1981 F 148/8 Thủ Khoa Huân, P1
530 LA1190712029 Cao Thanh Thanh Hiền 5/2/2001 M 2/3 Ấp An Hòa 2, Bình An
531 LA1190712030 Nguyễn Quốc Cường 11/3/1967 M 2b Võ Công Tồn, P1
532 LA1190712031 Phạm Chí Hiếu 6/24/2000 M Ấp Ông Lẹt, Vĩnh Thuận
533 LA1190712032 Giang Quốc Tuấn 5/13/1993 M 224 Tổ 5, Khóm 5, Tt Cần Đước
534 LA1190712033 Đinh Ngọc Bảo Phương 3/21/2008 F 6/105 A K3 Ô 1, Thủ Khoa Thừa, Tt Thủ Thừa
535 LA1190712034 Lê Phạm Khắc Chung 4/22/2007 M Bình Châu, Tuyên Bình
536 LA1190712035 Lê Phạm Ngọc Hương 5/15/2014 F Bình Châu, Tuyên Bình
537 LA1190712036 Nguyền Hoàng Tâm 5/3/1976 M Tổ 12, Tân Quang 1, Đông Thạnh
538 LA1190712037 Phạm Thị Nàng 1/1/1976 F Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
539 LA1190712038 Huỳnh Thị Thu Hằng 1/1/1952 F 363 Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
540 LA1190712039 Bùi Thị Mỹ Duyên 10/24/1985 F 464 Kp 2, Tt Đông Thành
541 LA1190712040 Nguyễn Thị Lùng 1/1/1952 F Tổ 12, Tân Quang, Đông Thành
542 LA1190712041 Phan Thành Tân 1/1/1985 M Đông Hòa, Thủy Đông
543 LA1190712042 Đặng Tuấn An 2/24/1969 M Tổ 8, Ấp 1, Phước Vĩnh Tây
544 LA1190712043 Ngô Minh Trường 5/29/1975 M Ấp 4, Mỹ Phú
545 LA1190712044 Trần Thi Hoàng Thi 3/26/1994 F Ấp 2 Bình Thành
546 LA1190712045 Nguyễn Hữu Hạnh 1/1/1972 M 81/1 Phú Xuân 1, Phú Ngãi Trị
547 LA1190712046 Trần Ngọc Khánh Quỳnh 5/19/2014 F 3043/56 Khu 2, P Ngã Bảy
548 LA1190712047 Hà Văn Khen 10/25/1953 M Ấp Tấn Long, Thanh Phú
549 LA1190712048 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1/1/2001 F 357 Ấp 1, Hướng Thọ Phú
550 LA1190712049 Võ Tấn Lộc 3/3/1998 M 367 Thuận Lợi, Nhựt Ninh
551 LA1190712050 Trần Thị Thùy Liên 1/10/1995 F 115 Cầu Tràm, Long Trạch
552 LA1190712051 Nguyễn Thị Mỹ Lan 12/14/1999 F Tổ 5, Vĩnh Phước, Phước Lý
553 LA1190712052 Trần Thị Huyền Trang 8/11/1998 F Sồ Đô, Thạnh Hưng
554 LA1190712053 Nguyễn Ngọc Khải 1/1/1975 M Tổ 6, Ấp 6b, Lương Hòa
555 LA1190712054 Ngô Thị Quế Anh 5/30/2001 F Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
556 LA1190712055 Huỳnh Nguyễn Dương 12/12/1992 M 247 Bạch Đằng, Kp 2, P 1
557 LA1190712056 Nguyễn Vũ Thu Thảo 1/13/1992 F 44 Đỗ Văn Bốn, P 1
558 LA1190712057 Nguyễn Thị Kim Hoàng 4/15/1954 F 101 Nguyễn Trung Trực, P 2
559 LA1190712058 Lê Thị Cẩm Hai 12/10/1982 F Măng Đa, Tt Vĩnh Hưng
560 LA1190712059 Lê Tài Lộc 12/12/1981 M Măng Đa, Tt Vĩnh Hưng
561 LA1190712060 Lê Thị Thu 1/1/1976 F Gò Thuyền, Tt Tân Hưng
562 LA1190712061 Trần Thị Tuyết Nhung 11/10/1992 F Sồ Đô, Thạnh Hưng
563 LA1190712062 Lê Thị Ngọc Dung 1/1/1969 F Sồ Đô, Thạnh Hưng
564 LA1190712063 Trần Thị Thơm 1/1/1984 F 547 Ấp 2, Long Sơn
565 LA1190712064 Võ Thị Hồng Nhi 6/30/1990 F Ấp 2, Long Sơn
566 LA1190712065 Nguyễn Thanh Liêm 10/19/1988 M Ông Lễ, Bình Hiệp
567 LA1190712066 Ngô Thị Nga 11/1/1971 F 80/10/11 Nguyễn Văn Cương, Nhơn Cầu, Tân Khánh
568 LA1190712067 Nguyễn Trần An Nhiên 3/24/2016 F 254/4 Ấp 4, Mỹ Thạnh
569 LA1190712068 Lê Thị Thanh Trà 2/23/1989 F 78 Giồng Ngang, Hòa Khánh Đông
570 LA1190712069 Nguyễn Thành Nhân 6/10/1997 M Bà Mía. Mỹ Lạc
571 LA1190712070 Lê Thị Vàng 1/1/1970 F Đông Trung, Tân Chánh
572 LA1190712071 Nguyễn Minh Châu 12/22/1976 M 199 Đường 838 Kp 1, Tt Đông Thành
573 LA1190712072 Trương Nguyễn Huyền Trân 10/13/1994 F Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh Đông
574 LA1190712073 Phạm Thị Thu Rơi 4/24/1975 F Tà Nu, Khánh Hưng
575 LA1190712074 Trần Hữu Thoại 6/17/1976 M 290b, Khu 3, Ấp Chợ, Phước Lợi
576 LA1190712075 Nguyễn Minh Tâm 11/13/1998 M 207 Ấp 2, Long Khê
577 LA1190712076 Nguyễn Thị Phượng 4/10/1975 F Đông Trung, Tân Chánh
578 LA1190712077 Phan Thị Kim Ngân 1/31/2001 F Đông Trung, Tân Chánh
579 LA1190712078 Trần Thị Gái 7/8/1989 F 19 Phước Toàn, Long Hiệp
580 LA1190712079 Nguyễn Thị Diệu Ái 1/1/1967 F Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
581 LA1190712080 Lê Văn Dụ 1/1/1960 M Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
582 LA1190712081 Nguyễn Thành Nhân 1/1/1962 M Ấp 1b, Hựu Thạnh
583 LA1190712082 Đào Thị Viên 3/20/1954 F Xóm Mới, Vĩnh Thuận
584 LA1190712083 Đào Bảo Sơn 6/13/1985 M 190/39 Nguyễn Cửu Vân, Bình Quân 2, P 4
585 LA1190712084 Nguyễn Văn Dẫn 1/1/1952 M Xóm Mới, Vĩnh Thuận
586 LA1190712085 Nguyễn Thị Thanh Thảo 5/17/1983 F 256 Đường 827, Khóm 1, Tt Tầm Vu
587 LA1190712086 Dương Gia Phúc 1/4/1983 M 346 Ấp 4, Long Khê
588 LA1190712087 Phạm Thị Huỳnh Như 1/1/1996 F Ngọc Ân, Hậu Thạnh Tây
589 LA1190712088 Trần Thị Ngọc Trâm 2/20/2004 F 523 Tl 10, Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
590 LA1190712089 Trần Văn Đỏ 1/1/1970 M 80 Nguyễn Thị Bảy, P 6
591 LA1190712090 Nguyễn Thị Nhung 1/1/1971 F 80 Nguyễn Thị Bảy, P 6
592 LA1190712091 Nguyễn Văn Hòa 6/26/1983 M Ấp 1, Mỹ Phú
593 LA1190712092 Trần Minh Thiện 7/29/2000 M 429 Ấp 4, Bình Tâm
594 LA1190712093 Trương Thị Phương Dung 8/20/1986 F 283c Kv3, Tt Đức Hòa
595 LA1190712094 Nguyễn Trương Thái Bảo 10/22/2014 M 283c Kv3, Tt Đức Hòa
596 LA1190712095 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 1/12/1980 F Ấp 5, Nhựt Chánh
597 LA1190712096 Trần Minh Quốc 1/1/1943 M Tổ 13, Thanh Ba, Mỹ Lộc
598 LA1190712097 Trương Thị Phương Chi 1/1/1963 F Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
599 LA1190712098 Nguyễn Thùy Sa Lệ Nương 7/15/1963 F 113c Kv3, Tt Đức Hòa
600 LA1190712099 Nguyễn Thị Sành 2/19/1956 F 228/36 Ql 1, P 2
601 LA1190712100 Trần Gia Hưng 11/13/2017 M 483/B10 Kp Bình Quân 2, P 4
602 LA1190712101 Đặng Thị Mai Vy 2/14/1995 F 1 Ô 1, K 1, Trương Công Định, Tt Thủ Thừa
603 LA1190712102 Trương Quế Chi 10/20/1997 F Ấp 5, Phước Lợi
604 LA1190712103 Văn Hồng Hạnh 4/26/2001 F 102 Khu 1, Ấp Chợ, Phước Lợi
605 LA1190712104 Lê Văn Trường 1/1/1972 M Ấp 3, Thạnh Hưng
606 LA1190712105 Nguyễn Thị Nhung 1/1/1981 F Ấp 3, Thạnh Hưng
607 LA1190712106 Lê Thị Mỹ Lụa 10/20/2001 F Ấp 3, Thạnh Hưng
608 LA1190712107 Phan Thị Kiều Oanh 1/1/1990 F Ấp 4, An Nhựt Tân
609 LA1190712108 Phạm Thị Ngọc Thủy 12/9/1975 F 60 Hùng Vương, P 2
610 LA1190712109 Nguyễn Thị Phương 1/1/1959 F 2/19 K2, Ô 2, Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
611 LA1190712110 Phan Đình Gia An 7/4/2009 M 60 Hùng Vương, P 2
612 LA1190712111 Nguyễn Thanh Hải 3/8/1995 M 222 Ql 62 Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
613 LA1190712112 Đặng Thị Tuyết Nhung 10/2/1988 F 339/7 Ấp 7, Phước Tân Hưng
614 LA1190712113 Lê Thiên Phúc 7/7/2014 M Măng Đa, Tt Vĩnh Hưng
615 LA1190713001 Võ Thị Tuyết 8/5/1984 F Ấp 6, Phước Tuy
616 LA1190713002 Võ Thị Tùy Trang 2/27/1998 F Ấp 6, Phước Tuy
617 LA1190713003 Ngô Quang Tạo 12/22/1998 M Ấp Gò Tranh, Bình Tân
618 LA1190713004 Lương Thị Ngọc Trâm 9/16/1995 F 258 Khu 3 Ấp Long Bình, Long Hiệp
619 LA1190713005 Nguyễn Thanh Hưng 9/11/1997 M Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
620 LA1190713006 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 5/2/1995 F Ấp 1, Mỹ Yên
621 LA1190713007 Hoàng Thy Mộng Thơ 6/9/1972 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
622 LA1190713008 Huỳnh Hải Đông 7/29/2010 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
623 LA1190713009 Huỳnh Hải Đăng 10/13/2005 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
624 LA1190713010 Phạm Hoàng Phúc 9/14/2007 M Khu Phố 1, Tt Vĩnh Hưng
625 LA1190713011 Phạm Phương Vy 11/30/2008 F Khu Phố 1, Tt Vĩnh Hưng
626 LA1190713012 Trương Thị Mưng 1/1/1964 F Ấp Kinh Mới, Vĩnh Thuận
627 LA1190713013 Nguyễn Thị Kim Thoa 2/12/1992 F Ấp Kinh Mới, Vĩnh Thuận
628 LA1190713014 Võ Thị Hồng Oanh 1/15/1962 F Ấp Phước Hưng 1, Phước Lâm
629 LA1190713015 Nguyễn Thị Ngọc Ân 9/10/1990 F Ấp Phước Hưng 1, Phước Lâm
630 LA1190713016 Nguyễn Ngọc Cảnh 11/13/1962 M Ấp Phước Hưng 1, Phước Lâm
631 LA1190713017 Lê Thị Ngọc Hoa 8/28/1966 F 32 Trà Quý Bình, Kp.1, P.2
632 LA1190713018 Nguyễn Tấn Lộc 9/9/1974 M Ấp 4, Đức Hòa Đông
633 LA1190713019 Huỳnh Ngọc Thủy 1/1/1970 F 2110/1 Khu Vực 4, Tt Đức Hòa
634 LA1190713020 Châu Tá Phương 7/18/1989 M 152 Ấp Nhà Trường, Tân Lân
635 LA1190713021 Huỳnh Ngọc Phụng 8/4/1978 F 211d/5 Khu Vực 4, Tt Đức Hòa
636 LA1190713022 Nguyễn Huỳnh Khang 10/10/2001 M 60 Ấp 2, Hựu Thạnh
637 LA1190713023 Mai Lê Vy 1/20/1998 F 211d/5 Khu Vực 4, Tt Đức Hòa
638 LA1190713024 Lâm Hoài Sơn 9/15/1989 M Ấp 6, Mỹ Quý Đông
639 LA1190713025 Nguyễn Thị Thảnh 1/1/1966 F Khu Phố 3, Tt Đông Thành
640 LA1190713026 Phạm Thu Trang 6/30/1979 F Ấp 2a, Tân Ân
641 LA1190713027 Phạm Minh Khôi 9/19/1996 M Ấp Kinh Giữa, Nhơn Ninh
642 LA1190713028 Trần Thị Nhãn 9/27/1994 F Ấp Long Thanh, Long Trạch
643 LA1190713029 Ngô Nguyễn Hồng Phúc 1/24/2009 M 72 Lê Văn Tao, Phường 2
644 LA1190713030 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/18/1993 F 278 Ấp 4, Tân Phước Tây
645 LA1190713031 Thái Thị Yến Oanh 3/8/1991 F 81/1 Ấp 1b, An Thạnh
646 LA1190713032 Nguyễn Thị Ngọc Toàn 7/5/1968 F 7 K1 Ô 1, Tt Thủ Thừa
647 LA1190713033 Phạm Thành Hưng 8/12/2018 M 2/19 K2 Ô 2 Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
648 LA1190713034 Phạm Thị Vẹn 6/20/1996 F Ấp Phước Hưng 1, Phước Lâm
649 LA1190713035 Nguyễn Văn Đời 10/6/1960 M 2/50 Cử Luyện, Phường 5
650 LA1190713036 Trần Thị Chín 12/16/1966 F 2/50 Cử Luyện, Phường 5
651 LA1190713037 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1/17/1998 F 478 Ấp 4, Phước Đông
652 LA1190713038 Lê Tấn Phong 12/2/1995 M 43 Khu 1b, Tt Cần Đước
653 LA1190713039 Nguyễn Tiến Trung 3/15/1993 M 309 Ấp Bình Điện, Bình Tịnh
654 LA1190713040 Trần Thị Giang Thanh 8/24/1990 F V7 Khu Phố 4, Phường 3
655 LA1190713041 Lê Hoàng Long 11/20/2005 M 7 K1 Ô 1, Tt Thủ Thừa
656 LA1190713042 Nguyễn Văn Quan 6/15/1966 M Ấp Bình Lợi, Đức Tân
657 LA1190713043 Nguyễn Công Danh 10/12/1997 M Ấp Bình Lợi, Đức Tân
658 LA1190715001 Võ Thị Cẩm Vân 11/3/1986 F Ấp Kinh Mới, Vĩnh Thuận
659 LA1190715002 Đặng Thị Diễm 7/15/1970 F 101/6//1a, Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
660 LA1190715003 Nguyễn Văn Son 9/10/1953 M 13 Tổ 10, Trương Văn Bang, Kp3, Tt Cần Giuộc
661 LA1190715004 Lê Kim Luông 3/8/1959 F 13 Tổ 10 Trương Văn Bang, Tt Cần Giuộc
662 LA1190715005 Nguyễn Thị Thanh Thủy 11/20/1963 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
663 LA1190715006 Phạm Thị Mơi 9/15/1964 F Ấp Lộc Hòa, Lộc Giang
664 LA1190715007 Cao Minh Tha 1/1/1966 M Tân Hòa, Đức Lập Hạ
665 LA1190715008 Phan Trọng Ngân 3/2/1999 M Ấp Lập Điền, Tân Mỹ
666 LA1190715009 Nguyễn Thị Tuyết 1/1/1963 F Ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ
667 LA1190715010 Nguyễn Ngọc Hải Đông 11/21/2002 M 115/7 B Lương Văn Chấn, Khánh Hậu
668 LA1190715011 Nguyễn Quốc Khánh 9/18/1999 M Ấp Cầu Xây, Tân Lân
669 LA1190715012 Nguyễn Thị Bích Châu 5/7/1989 F Ấp Cầu Xây, Tân Lân
670 LA1190715013 Nguyễn Thị Thùy Linh 5/11/1969 F Ấp Vàm Gừa, Vĩnh Bửu
671 LA1190715014 Lê Phương Tâm 1/25/1966 M Ấp Vàm Gừa, Vĩnh Bửu
672 LA1190715015 Lê Văn Nghiệp 9/19/1957 M Ấp 4, Bình Đức
673 LA1190715016 Lê Hoàng Hiệp 3/8/1989 M 123/2 Ấp 2, Lạc Tấn
674 LA1190715017 Huỳnh Thị Mảnh 1/1/1974 F Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
675 LA1190715018 Phan Huỳnh Bảo Ngọc 3/7/2004 F Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
676 LA1190715019 Phạm Thị Phúc Dành 11/29/2001 F Ấp 2, Đức Hòa Đông
677 LA1190715020 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6/18/2000 F 277 Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
678 LA1190715021 Bùi Thị Huyền 1/1/1956 F 155/1 Ấp Bình Xuyên, Bình Quới
679 LA1190715022 Nguyễn Huỳnh Anh 7/27/1995 F 276/4 Ấp Bình Lương 1, Bình Thạnh
680 LA1190715023 Võ Bá Anh Khoa 8/27/2003 M 122 Tổ 1, Quốc Lộ 50, Khu Phố 4, Tt Cần Giuộc
681 LA1190715024 Nguyễn Hữu Đạt 7/8/1987 M Ấp 4, Tân Thành
682 LA1190715025 Nguyễn Hồng Điệp 5/10/1960 M 162/21/2 A Quốc Lộ 1, Kp Phú Nhơn
683 LA1190715026 Trần Thị Luống 6/17/1971 F Ấp Ông Lễ, Bình Hiệp
684 LA1190715027 Tô Thị Ngọc Yến 4/22/2000 F Ấp Cà Nhíp, Tân Bình
685 LA1190715028 Lê Thị Ngọc Hân 2/9/1980 F Khu Phố 2, Tt Thạnh Hóa
686 LA1190715029 Lê Thị Hợp 6/24/1975 F Khu Phố 2, Tt Thạnh Hóa
687 LA1190715030 Trần Thị Nguyệt 5/10/1962 F Ấp 3, Long Định
688 LA1190715031 Phan Trọng Nghĩa 1/1/1953 M 31 Tổ 16 Lãnh Binh Thái, Khu Phố 1, Tt Cần Giuộc
689 LA1190715032 Lê Anh Khoa 12/1/1998 M Ấp 2, Long An
690 LA1190715033 Lê Văn Hạc 8/17/1984 M Ấp An Định, An Ninh Đông
691 LA1190715034 Hồ Thị Nghe 1/1/1964 F Ấp 2, Long An
692 LA1190715035 Lê Thị Quế Băng 1/5/2003 F Ấp 4, Thạnh Đức
693 LA1190715036 Nguyễn Văn Êm 11/1/1950 M Lê Văn Tao, Khu Phố 3, Tt Thạnh Hóa
694 LA1190715037 Nguyễn Thị Bê 1/10/1951 F Lê Văn Tao, Khu Phố 3, Tt Thạnh Hóa
695 LA1190715038 Đào Văn Năng 1/1/1982 M Ấp Mương Khai, Mỹ Hương
696 LA1190715039 Huỳnh Nguyễn Duy Phong 12/5/1997 M Ấp 1 A, Hựu Thạnh
697 LA1190715040 Huỳnh Đặng Thiện Toàn 10/8/1997 M 173 B Ấp 4, Phước Lợi
698 LA1190715041 Bùi Mỹ Ngọc 12/9/1997 F Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
699 LA1190715042 Nguyễn Thị Hồng Đào 11/1/1997 F 118 Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
700 LA1190715043 Thi Thị Tý 1/1/1954 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
701 LA1190715044 Võ Văn Bộn 1/1/1947 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
702 LA1190715045 Lê Đức Thọ 3/27/1986 M Ấp Phước Lý, Phước Lý
703 LA1190715046 Lê Thạnh Trung 12/31/1993 M Ấp Phước Lý, Phước Lý
704 LA1190715047 Nguyễn Văn Hải 4/22/1955 M 504 Quốc Lộ 1, Thọ Cang, Phường
705 LA1190715048 Sầm Thị Thu Vân 1/1/1970 F Ấp Chợ, Long Hựu Đông
706 LA1190715049 Ngụy Vĩnh Quang 2/12/1954 M 32 Huỳnh Việt Thanh, Khu Phố 2, Phường 1
707 LA1190715050 Trần Kim Ngọc 12/15/1949 M 115 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Phố 3, Tt Bến Lức
708 LA1190715051 Võ Thị Thiều 1/1/1953 F Tổ 4, Ấp Xóm Chùa, Tân Lân
709 LA1190715052 Nguyễn Thị Cẩm Dung 8/24/1991 F Tổ 4, Ấp Xóm Chùa, Tân Lân
710 LA1190715053 Phan Thị Ánh Hồng 12/30/1972 F 15 Đường Số 9, Kdc Mai Thị Non, Kp 2, Tt Bến Lức
711 LA1190715054 Trần Thanh Hiếu 1/1/1997 M 106 Ấp 5, Lạc Tấn
712 LA1190715055 Thái Thị Như Ý 1/4/2004 F Tổ 6, Ấp 6 B, Lương Hòa
713 LA1190715056 Phan Văn Sáu 1/1/1964 M Ấp Thanh Lập, Thanh Phú
714 LA1190715057 Nguyễn Thị Thu Thủy 2/18/1964 F Ấp Thanh Lập, Thanh Phú
715 LA1190715058 Trần Duy Tuấn 5/4/1983 M 14/1 Quốc Lộ 1 A, Khu Phố 6, Tt Bến Lức
716 LA1190715059 Nguyễn Thị Lệ 9/2/1951 F Ấp 3, Đức Hòa Đông
717 LA1190715060 Phạm Thị Bay 1/1/1960 F Ấp 1, Long Cang
718 LA1190715061 Nguyễn Huỳnh Thanh Xuân 5/13/1995 F Tổ 11 Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
719 LA1190715062 Bùi Ngọc Đông Châu 11/28/1995 M 2 B Ngô Văn Lớn, Phường 4
720 LA1190715063 Trần Nhã Kỳ 9/12/2018 F Khu Phố 3, Tt Đông Thành
721 LA1190715064 Trần Nguyễn Uyên Thảo 9/19/2013 F 714 Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
722 LA1190715065 Vũ Kiên Ân 5/1/1975 F 236 Nguyễn Thông, Phường 3
723 LA1190715066 Trần Thủy Tiên 2/27/1996 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
724 LA1190715067 Phạm Khánh Dăn 9/20/1994 M Ấp Lộc An, Lộc Giang
725 LA1190715068 Nguyễn Tấn Thanh 1/1/1976 M Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
726 LA1190715069 Lê Ngọc Thảo 12/10/2001 F Ấp Kinh Bích, Tân Ninh
727 LA1190715070 Trần Thị Thu Vân 8/14/1973 F 116 B Nguyễn Thái Bình, Phường 3
728 LA1190715071 Phạm Thị Lùng 9/9/1968 F 165 Ấp 4, Long Khê
729 LA1190715072 Đinh Thị Ngọc Ánh 5/26/1999 F Ấp Bắc Chan 1, Tuyên Thạnh
730 LA1190715073 Bùi Thị Minh Tiến 1/1/1979 F Ấp Bắc Chan 1, Tuyên Thạnh
731 LA1190715074 Lạc Kiều Trinh 12/1/1970 F Ấp 1, Phước Lợi
732 LA1190715075 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 6/12/1990 F Ấp Bà Mía, Mỹ Lạc
733 LA1190715076 Võ Thị Chùm 11/15/1964 F Ấp Bà Mía, Mỹ Lạc
734 LA1190715077 Lê Hoàng Hùng 3/17/1957 M 627 Ấp 1 Long Định
735 LA1190715078 Tô Minh Hải 3/20/1977 M 397 Ấp Chợ, Long Hựu Đông
736 LA1190715079 Nguyễn Thị Yến Vân 9/19/2004 F Ấp 2, Long Thạnh
737 LA1190715080 Huỳnh Danh Dự 8/3/1988 M 7 Nguyễn Thông, Khu Phố 3, Tt Tầm Vu
738 LA1190715081 Trần Thị Hoàng Anh 11/15/1989 F 7 Nguyễn Thông, Khu Phố 3, Tt Tầm Vu
739 LA1190715082 Nguyễn Văn Sơn 4/17/1994 M 23/301 Võ Văn Tần, Phường 2
740 LA1190715083 Hà Thị Kim Cương 1/1/1962 F Ấp 4, Thạnh Phú
741 LA1190715084 Trần Thùy Vân 2/1/2010 F Khu Phố Bàu Sậy, Tt Vĩnh Hưng
742 LA1190715085 Trần Thị Hồng Nga 2/12/1990 F 312 Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
743 LA1190715086 Đặng Minh Tuấn 1/1/1962 M Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
744 LA1190715087 Huỳnh Trọng Tính 5/9/1993 M Ấp Rừng Dầu, Tân Phú
745 LA1190715088 Nguyễn Thị Đem 11/28/1967 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
746 LA1190715089 Nguyễn Thị Tem 1/1/1969 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
747 LA1190715090 Nguyễn Thanh Tuấn 1/1/1984 M 528 Ấp Long Thanh, Long Trạch
748 LA1190715091 Trần Minh Hải 8/31/1997 M 598 Ấp Long Thanh, Long Trạch
749 LA1190715092 Lưu Thị Hương 10/16/1978 F 4 Đường Số 12, Kdc Đường Số 10, Khu Phố 3, Tt Bến Lức
750 LA1190715093 Lê Hoàng Tú Anh 8/7/2011 F 04 Đường Số 12, Kdc Đường 10 Khu Phố 3, Tt Bến Lức
751 LA1190715094 Tạ Văn Tim 1/1/1974 M Khu Phố 3, Tt Vĩnh Hưng
752 LA1190715095 Trần Quốc Lập 7/8/1984 M Tổ 11 Ấp Phước Hưng 2, Phước Lâm
753 LA1190715096 Tạ Văn Chung 11/5/1964 M Ấp 3, Lò Gạch, Vĩnh Trị
754 LA1190715097 Lê Thị Kim Nhung 12/28/1967 F Ấp 3, Lò Gạch, Vĩnh Trị
755 LA1190715098 Lê Thị Tựu 1/1/1963 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
756 LA1190715099 Huỳnh Thị Yến Nhi 3/24/2001 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
757 LA1190715100 Nguyễn Thị Thúy 1/1/1973 F Ấp 3, Mỹ Bình
758 LA1190715101 Lâm Thị Nhung 7/2/1972 F 243 Khóm 1, Tt Thạnh Hóa
759 LA1190715102 Nguyễn Minh Thuận 8/3/1998 M Ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
760 LA1190715103 Lê Thị Ngọc Hương 2/18/1961 F 56/24 Quốc Lộ 1, Phường 2
761 LA1190715104 Võ Thị Lững 1/1/1960 F Ấp 2, Mỹ Thạnh Bắc
762 LA1190715105 Trần Văn Muốn 1/1/1986 M Bình Hòa 2, Hiệp Hòa
763 LA1190715106 Phạm Văn Hồng 5/22/1969 M 377/5 Ấp Bà Phổ, Bình Thạnh
764 LA1190715107 Nguyễn Thị Ánh 1/1/1954 F 143 Hòa Hiệp, An Ninh Đông
765 LA1190715108 Lê Nguyễn Thư Kỳ 1/30/2013 F Ấp 1, Mỹ Bình
766 LA1190715109 Đặng Thị Thanh Nhàn 5/25/1981 F 394/1 Ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh
767 LA1190715110 Lê Thị Mỹ Dung 9/16/1992 F 296 Ấp Thanh Phong, Bình Lãng
768 LA1190715111 Lê Thị Hồng Thắm 1/1/1975 F 108/4 Ấp Bình Thủy, Bình Quới
769 LA1190715112 Lê Trần Hữu Trí 9/7/1994 M Tổ 3, Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
770 LA1190715113 Võ Nhật Huy 11/24/1974 M Ấp Tân Qui Hạ, Tân Phú
771 LA1190715114 Phan Thị Ngọc Thùy 4/29/1972 F Tổ 9 Ki, Điền, Tân Kim
772 LA1190715115 Lê Bảo Phúc 8/17/2012 M 92a, Châu Văn Giác, P 4
773 LA1190715116 Nguyễn Hoàng Liệt 10/22/1964 M Khu Phố 1, Tt Tân Thạnh
774 LA1190715117 Lê Thảo Vy 9/19/2000 F Khu Phố 3, Tt Thạnh Hóa
775 LA1190715118 Võ Thị Phượng 6/20/1977 F Khu Phố 1, Tt Tân Thạnh
776 LA1190715119 Hà Thúy Nghi 12/19/1987 F 250 Khu Vực 4, Tt Hòa Hiệp
777 LA1190715120 Hồ Thị Thuẩn 1/1/1948 F Khu Phố 2, Tt Thạnh Hóa
778 LA1190715121 Lê Văn Liêm 1/1/1965 M 17 Đường 836 B Ấp 1, Thạnh An
779 LA1190715122 Lê Thị Mộng Thúy 7/8/1969 F 19 Đường Số 2, Khu Dân Cư Mai Thị Non, Tt Bến Lức
780 LA1190715123 Huỳnh Thị Ngộ 9/21/1954 F 4/1 Quốc Lộ 1 A, Khu Phố 4, Tt Bến Lức
781 LA1190715124 Mai Phương Bình 10/19/1979 M Tổ 2 Ấp Kim Điền, Tân Kim
782 LA1190715125 Dương Công Minh 1/1/1968 M 343 Lãnh Binh Thái, Tổ 19, Khu Phố 2, Tt Cần Giuộc
783 LA1190715126 Dương Thị Ngọc Tuyền 4/17/2004 F 343 Lãnh Binh Thái, Tổ 19, Khu Phố 2, Tt Cần Giuộc
784 LA1190715127 Nguyễn Thị Hằng 1/1/1972 F 343 Lãnh Binh Thái, Khóm 2, Tt Cần Giuộc
785 LA1190715128 Dương Văn Lùng 1/1/1967 M Ấp 6, Thạnh Lợi
786 LA1190715129 Nguyễn Trần Tấn Phát 4/9/2004 M 14 Trương Định , Tổ 5 Khu Phố 1, Tt Cần Giuộc
787 LA1190715130 Mai Thanh Thảo 4/10/1997 F Ấ 4, Bình Thành
788 LA1190715131 Trần Thị Lành 3/15/1976 F 14 Trương Định, Tổ 5, Khu Phố 1, Tt Cần Giuộc
789 LA1190715132 Nguyễn Minh Tuấn 2/23/1973 M Tổ 33 Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
790 LA1190715133 Huỳnh Thị Ngọc Hương 11/3/1993 F Ấp 1 A, An Thạnh
791 LA1190715134 Phạm Thảo Ly 4/6/1992 F 12/8 A Nguyễn Văn Tiếp, Kp.Bình Phú, P.5
792 LA1190715135 Nguyễn Thị Tuyết Mai 8/25/2003 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
793 LA1190715136 Trần Thị Thu Lan 11/25/1979 F 2/1/8 Huỳnh Châu Sổ, Tt Bến Lức
794 LA1190715137 Nguyễn Hoàng Duy 8/10/2007 M Ấp Lập Điền, Tân Mỹ
795 LA1190715138 Phan Long Ngân 7/25/2000 F Ấp Lập Điền, Tân Mỹ
796 LA1190715139 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 5/21/1989 F Ấp 1 A, An Thạnh
797 LA1190715140 Nguyễn Đình Thông 10/20/1961 M Ấp 2, Hướng Thọ Phú
798 LA1190715141 Trần Thị Thu Liên 1/1/1965 F 110 Ấp 2, Hướng Thọ Phú
799 LA1190715142 Nguyễn Thị Diễm Hương 2/6/1996 F Ấp Bàu Sen, Đức Lập Hạ
800 LA1190715143 Nguyễn Hữu Tài 5/19/1996 M Ấp 2, Mỹ Phú
801 LA1190715144 Lê Bích Vân 5/10/1982 F V/12 D Trần Trung Tam, P.3
802 LA1190715145 Trương Thị Thanh Tuyền 5/17/1997 F 1/6 A Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
803 LA1190715146 Trương Phong Phú 7/7/2001 M Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
804 LA1190715147 Nguyễn Quốc Bảo 4/4/1994 M Ấp 4, Tân Tây
805 LA1190715148 Hồ Chí Cường 5/7/1997 M Ấp 6, Lương Hòa
806 LA1190715149 Nguyễn Tuấn Anh 6/16/2000 M Ấp 7, Lương Hòa
807 LA1190715150 Nguyễn Thị Kim Oanh 1/1/1971 F 144 Khu 2, Ấp 7, Lương Hòa
808 LA1190715151 Lê Võ Thùy Trang 1/6/1991 F Ấp 2, Mỹ Thạnh
809 LA1190715152 Huỳnh Minh Nhật 2/26/2011 M Ấp 3, Mỹ Phú
810 LA1190715153 Huỳnh Minh Phước 5/19/1980 M Ấp 3, Mỹ Hạnh
811 LA1190715154 Cao Thị Thu Hà 7/20/1986 F Ấp 3, Mỹ Phú
812 LA1190715155 Lê Nguyễn Thiên Ngọc 11/8/2017 F 43 Khi 1b, Tt Cần Đước
813 LA1190715156 Lê Đặng Huỳnh Trâm 12/14/1993 F 17 Đường 836b, Ấp 1, Thạnh An
814 LA1190715157 Trần Văn Nhan 1/1/1972 M 410 Ấp Trong, Phước Hậu
815 LA1190715158 Đặng Thị Tuyết Nga 1/1/1973 F 410 Ấp Trong, Phước Hậu
816 LA1190715159 Nguyễn Văn Ngân 1/1/1991 M Ấp 2, Hậu Thạnh Đông
817 LA1190715160 Nguyễn Tuấn Vũ 8/25/1994 M Khu Phố 1, Tt Thạnh Hóa
818 LA1190715161 Trần Kim Nhân 2/1/1985 M Tổ 22 Ấp Phú Ân, Phước Lý
819 LA1190715162 Lê Quốc Cường 4/28/1993 M 8 Cao Văn Lầu, Khu Phố 1, Tt Tầm Vu
820 LA1190715163 Lê Mỹ Kim 8/24/2015 F Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
821 LA1190715164 Lê Hoàn Mỹ 10/23/2012 F Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
822 LA1190715165 Đặng Thị Mai Hương 2/19/1967 F 175 A Nguyễn Thông, Bình Đông 2, Phường 3
823 LA1190715166 Đặng Thanh Nhàn 10/11/2007 F 432 Châu Thị Kim, Phường 7
824 LA1190715167 Nguyễn Ngọc Bảo Khánh 5/27/2014 F V/12 D Trần Trung Tam, Phường 3
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 15/10/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0