Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 01/07/2019 7/1/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190615001 Triệu Yến Nhi 9/13/2000 F Khu Phố 2, Tt Đông Thành
2 LA1190615002 Nguyễn Thị Kim Tho 3/20/1960 F Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
3 LA1190615003 Lê Ngọc Trung Âu 10/10/1986 M Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
4 LA1190615004 Nguyễn Thị Kim Anh 11/5/1986 F Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
5 LA1190615005 Phạm Văn Hạnh 6/7/1972 M 9 Ấp 3, Phước Tuy
6 LA1190615006 Nguyễn Thị Lan 1/1/1973 F 9 Ấp 3, Phước Tuy
7 LA1190615007 Phạm Thị Hồng Liên 1/22/1998 F 9 Ấp 3, Phước Tuy
8 LA1190615008 Trần Thanh Hệ 12/29/1980 M 290 Ấp Hòa Ngãi, An Vĩnh Ngãi
9 LA1190615009 Võ Trần Phúc Huy 1/20/1988 M 299/3 Ấp 3, Tân Phước Tây
10 LA1190615010 Võ Thị Ngọc Thương 10/22/1986 F Ấp Nhà Dài, Tân Lân
11 LA1190615011 Đỗ Thanh An 4/6/1984 M 36 Khu Phố 3, Tt Tân Thạnh
12 LA1190615012 Nguyễn Thị Phần 8/1/1984 F 36 Khu Phố 3, Tt Tân Thạnh
13 LA1190615013 Nguyễn Tấn Phi 1/1/1966 M 36 D Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
14 LA1190615014 Phạm Văn Chò 1/1/1961 M 33/7 D Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
15 LA1190615015 Nguyễn Thị Thệ 1/20/1962 F 33/7 D Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
16 LA1190615016 Ngô Thị The 1/1/1969 F Ấp Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
17 LA1190615017 Ngô Ri A 1/1/1961 F 29 Nguyễn Du, Kp.1, P.1
18 LA1190615018 Lưu Hoàng Hiếu 5/22/1995 M 29 Nguyễn Du, Kp.1, P.1
19 LA1190615019 Nguyễn Kim Thanh 6/15/1967 F 51 Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
20 LA1190615020 Võ Thị Nhanh 1/10/1961 F Ấp Xuân Khánh 1, Hòa Khánh Nam
21 LA1190615021 Nguyễn Kim Ngân 8/7/2012 F D 42 Khu Vực 5, Tt Hiệp Hòa
22 LA1190615022 Võ Huỳnh Như 1/10/1991 F Ấp 6, Nhị Thành
23 LA1190615023 Nguyễn Đặng Hoàn Nhân 5/23/1995 M Tổ 18, Ấp Tân Hòa, Tân Tập
24 LA1190615024 Võ Thị Kim Hương 11/8/1997 F 322 Ấp Vĩnh Bình, An Vĩnh Ngãi
25 LA1190615025 Nguyễn Võ Thanh Mai 6/2/1993 F 104/3 Ấp Bình Sơn, Bình Quới
26 LA1190615026 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1/1/1988 F Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
27 LA1190615027 Võ Thị Thanh Ngân 8/20/1998 F Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
28 LA1190615028 Trần Thị Bé Năm 10/10/1988 F Ấp Đức Ngãi 1, Đức Lậ Thượng
29 LA1190615029 Lê Hoàng Luân 5/2/1988 M Ấp 5, Vĩnh Châu B
30 LA1190615030 Trần Thị Ngọc Nết 10/16/1975 F 187 Ấp 6, Thạnh Đức
31 LA1190615031 Phạm Thị Ngần 3/26/1957 F Ấp 3, Thạnh Trị
32 LA1190615032 Nguyễn Hoàng Anh Tú 12/8/2014 M Tổ 22, Ấp Long Giêng, Phước Hậu
33 LA1190615033 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 9/30/2009 M Tổ 22, Ấp Long Giêng, Phước Hậu
34 LA1190615034 Phan Gia Huy 6/23/2007 M 253 Nguyễn Hữu Thọ, Kp.2, Tt Bến Lức
35 LA1190615035 Nguyễn Thị Đính 6/10/1961 F 435 Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
36 LA1190615036 Lê Kim Phượng 7/3/1967 F 146 Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
37 LA1190615037 Lê Thị Thùy Trang 11/20/1970 F 146 Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
38 LA1190615038 Nguyễn Thị Lệ Hằng 9/18/1982 F 146 Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
39 LA1190615039 Lê Thanh Tú 8/29/1982 M 146 Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
40 LA1190615040 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10/9/1995 F Ấp Bà Nghĩa, Tân Chánh
41 LA1190615041 Nguyễn Ngọc Tiềm 5/8/1973 M 129 Ấp 4, Long Hòa
42 LA1190615042 Tăng Hoàng Ngân 4/24/2002 F 135 Ấp 4, Long Hòa
43 LA1190615043 Nguyễn Quang Toàn 5/30/1997 M 17/17/2 A Lưu Văn Tế, P.4
44 LA1190617001 Phạm Thị Thu Hồng 8/2/1969 F 88 Tổ 5, Long Thới, Long Thượng
45 LA1190617002 Trần Văn Đằng 12/1/1989 M Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
46 LA1190617003 Nguyễn Ngọc Diễm 7/22/2001 F Ấp 3, Mỹ Quý Tây
47 LA1190617004 Nguyễn Thị Minh Đặng 8/8/1988 F Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
48 LA1190617005 Phan Thị Thanh Tuyền 9/19/2004 F Ấp An Hòa, An Ninh Tây
49 LA1190617006 Phạm Thành Kiêm 1/1/1961 M Ấp Long Thạnh, Long Thượng
50 LA1190617007 Bùi Thanh Sơn 3/20/1982 M 215/8 Thanh Tân, Thanh Phú Long
51 LA1190617008 Huỳnh Thị Kim 1/1/1945 F Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
52 LA1190617009 Lê Thị Thúy Triều 12/20/1972 F Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
53 LA1190617010 Trương Thị Kim Chi 9/27/1993 F Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
54 LA1190617011 Đỗ Thanh Phong 7/1/1954 M 38/8/9 Nguyễn Ngọc Cung, P.16, Q.8, Tp.Hcm
55 LA1190617012 Phạm Tiết Nhung 6/22/1986 F Ấp Chánh, Tân Phú
56 LA1190617013 Võ Đức Thành 1/1/1986 M An Thuận, An Ninh Đông
57 LA1190617014 Nguyễn Văn Dậu 2/10/1958 M 215 Tổ 7, Ấp 7, Phước Tuy
58 LA1190617015 Nguyễn Thị Thêm 8/8/1957 F 215 Tổ 7, Ấp 7, Phước Tuy
59 LA1190617016 Nguyễn Thị Xuân Lý 8/29/1988 F 215 Tổ 7, Ấp 7, Phước Tuy
60 LA1190617017 Nguyễn Việt Thủy 8/1/1950 F 104a Kp1, Tt Đức Hòa
61 LA1190617018 Lê Văn Toàn 8/15/1990 M Ấp 6, Mỹ Quý Đông
62 LA1190617019 Nguyễn Thị Quê 11/23/1992 F Ấp 6, Mỹ Quý Đông
63 LA1190617020 Trương Quang Đạt 8/10/1973 M Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
64 LA1190617021 Đặng Thị Thảo Nguyên 3/17/1996 F Ấp 2, Tân Đông
65 LA1190617022 Nguyễn Thị Huyền Chăm 7/28/1994 F Ấp Bầu Nâu, Vĩnh Trị
66 LA1190617023 Nguyễn Quốc Khánh 2/7/1994 M 313 Thuận Lợi, Nhựt Ninh
67 LA1190617024 Nguyễn Hoàng Vũ 6/18/1959 M 48 Quốc Lộ 62, P2
68 LA1190617025 Nguyễn Ngọc Tuấn 1/1/1971 M Tổ 14 Ấp Tân Đại, Tân Tập
69 LA1190617026 Tăng Thiện Nhân 2/20/2009 M 135 Ấp 4, Long Hòa
70 LA1190617027 Lê Nguyễn Nhật Vy 11/24/2012 F Ấp Bình Tiền 1, Đức Hoà Hạ
71 LA1190617028 Nguyễn Đình Minh Trí 10/15/1995 M 185 Ấp 2, Hướng Thọ Phú
72 LA1190617029 Võ Thị Phuôi 1/1/1980 F Ấp 4, Mỹ Quý Đông
73 LA1190617030 Phan Thị Đừng 5/5/1976 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
74 LA1190617031 Phạm Song Đại Thắng 4/28/2003 M 25b Khu 2, Tt Đức Hòa
75 LA1190617032 Lê Thị Thê 1/1/1956 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
76 LA1190617033 Trần Thị Hồng 1/1/1966 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
77 LA1190617034 Nguyễn Việt Hùng 10/10/1962 M Ấp 1, Mỹ Quý Tây
78 LA1190617035 Nguyễn Thị Hằng Nhi 6/6/1994 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
79 LA1190617036 Nguyễn Văn Long 1/1/1970 M Ấp Tân Đại, Tân Tập
80 LA1190617037 Đặng Văn Đâu 12/1/1953 M 170 Ấp 3, Tân Đông
81 LA1190617038 Võ Thanh Hoàng 2/4/1984 M Ấp 4, Long Sơn
82 LA1190617039 Bùi Đặng Khánh Tiên 1/17/2003 F 81 Trần Minh Châu, Phường 5
83 LA1190617040 Lâm Trần Thị Phương Nhung 6/18/1998 F 121/7 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1
84 LA1190617041 Hồ Quốc Vinh 10/28/1996 M 30/15 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
85 LA1190617042 Trần Hồ Linh Đang 10/10/1982 F Tổ 13 Ấp Tân Điền, Long Thượng
86 LA1190617043 Phạm Thị Hai 12/8/1950 F 1/13 B Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
87 LA1190617044 Trần Ngọc Yến Vy 1/2/2004 F Viii/8 Khu Phố 4, Phường 3
88 LA1190617045 Nguyễn Thị Kiều Vy 10/27/2006 F Khu Phố 3, Tt Tân Thạnh
89 LA1190617046 Phan Nguyễn Quốc Khánh 9/18/1994 M 98 Quốc Lộ 62, Phường 2
90 LA1190617047 Trần Thanh Giàu 12/15/1987 M Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
91 LA1190617048 Phan Thiên Ân 2/14/2015 M 356 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
92 LA1190617049 Phan Đỉnh Thiên Kim 3/24/2009 F 356 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
93 LA1190617050 Trần Thụy Bích Tuyền 10/17/1979 F 356 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
94 LA1190617051 Nguyễn Hữu Lộc 1/1/1981 M Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
95 LA1190617052 Dương Thị Bạch Huệ 3/1/1975 F Tổ 3 Ấp Phước Lý, Phước Lý
96 LA1190617053 Nguyễn Thị Thu Trang 6/29/1988 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
97 LA1190617054 Văn Thị Diễm My 6/14/1993 F 86/2 Ấp 2, Hòa Phú
98 LA1190617055 Nguyễn Thị Mỹ An 11/23/1985 F Ấp Lộc Hòa, Lộc Giang
99 LA1190617056 Đặng Minh Kha 10/7/1987 M 49 Nguyễn Thanh Cần, Phường 2
100 LA1190617057 Huỳnh Tấn Tài 2/17/1990 M Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
101 LA1190617058 Đặng Thị Phượng 1/1/1965 F 211a Quốc Lộ 62, Phường 6
102 LA1190617059 Nguyễn Minh Tân 11/19/1976 M 73 Nguyễn Huỳnh Đức Kp Tường Khánh, P Khánh Hậu
103 LA1190617060 Phạm Thị Nên 8/22/1953 F Ấp 1, Nhựt Chánh
104 LA1190617061 Hồ Thị Mọt 1/1/1958 F Ấp 1, Thạnh Đức
105 LA1190617062 Lê Minh Khoa 2/25/1985 M 397/6 Ấp 6, An Nhựt Tân
106 LA1190617063 Nguyễn Ngọc My 1/12/1999 F 406 Ấp Lộc An, Lộc Giang
107 LA1190617064 Lưu Minh Nhựt 11/13/1990 M 239 Tổ 2 Ấp 1, Phước Đông
108 LA1190617065 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 5/10/1998 F Ấp 1, Nhị Thành
109 LA1190617066 Lê Thị Kim Thoa 10/15/1998 F Ấp 2, Thạnh Đức
110 LA1190617067 Trần Thái Bình 5/19/2002 M 552 Ấp Bình Đức, Bình Lãng
111 LA1190617068 Nguyễn Thanh Tùng 5/1/1965 M 274 Tl10 Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
112 LA1190617069 Đặng Hoàng Tấn 1/1/1996 M 640 Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
113 LA1190617070 Nguyễn Thị Cẩm Vy 3/17/2002 F 404/1 Ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh
114 LA1190617071 Diệp Tấn Hải 8/22/1979 M Ấp 1a, An Thạnh
115 LA1190617072 Huỳnh Thị Kim Tuyền 12/12/1984 F Ấp 2, An Thạnh
116 LA1190617073 Nguyễn Thị Trúc Phương 11/2/1984 F 6/8 Khu Phố 4, Tt Bến Lức
117 LA1190617074 Nguyễn Hồng Diệu 8/1/1983 M 7/1 Khu Phố 4, Tt Bến Lức
118 LA1190617075 Nguyễn Tấn Hoàng 2/27/1989 M 98/5 Tổ 8 Ql50 Kp 1, Tt Cần Giuộc
119 LA1190617076 Nguyễn Hồng Nhựt 4/15/1985 M Tổ 6 Ấp Trị Yên, Tân Kim
120 LA1190617077 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến 1/25/1990 F Ấp 3, Phước Vĩnh Tây
121 LA1190617078 Nguyễn Thị Phương Trinh 10/27/1979 F 45 Võ Thị Kế, Phường 2
122 LA1190617079 Mai Tuấn Hải 10/29/1996 M Ấp 1b, Long Sơn
123 LA1190617080 Phan Ngọc Tường Lan 8/21/1987 F Ấp Tân Đông, Tân Tập
124 LA1190617081 Trịnh Ngọc Bảo Thư 5/18/2017 F Ấp Gò Châu Mai, Khánh Hưng
125 LA1190617082 Phan Nguyễn Trọng Nhân 11/4/2009 M 71a/1 Khu Vực 1, Tt Đức Hòa
126 LA1190617083 Lý Kim Quyên 1/11/1991 F 163 Ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
127 LA1190617084 Mai Diệp Hùng 2/28/1986 M Ấp Chánh, Tân Phú
128 LA1190617085 Trương Thu Nguyệt 4/24/1956 F Ấp 5, Long Hòa
129 LA1190617086 Nguyễn Thị Kim Nguyên 1/1/1972 F 406 Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
130 LA1190617087 Trần Thị Ngọc Lài 11/13/1978 F 9đ/31/1 Khu Vực 4, Tt Đức Hòa
131 LA1190617088 Nguyễn Thị Lan Anh 12/28/2003 F 9đ/31/1 Khu Vực 4, Tt Đức Hòa
132 LA1190617089 Bùi Xuân Hoàng 1/21/1996 M 60 Nguyễn Huệ, Phường 1
133 LA1190617090 Huỳnh Thị Kim Giao 3/15/1962 F 155đ Khu Vực 4, Tt Đức Hòa
134 LA1190617091 Đặng Thị Thanh 10/13/1967 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
135 LA1190617092 Phan Thị Hương Giang 5/16/1995 F Ấp Chợ, Long Hựu Đông
136 LA1190617093 Nguyễn Thị Ngọc Cúc 1/1/1966 F 43/7/12 Cao Văn Lầu, Phường 5
137 LA1190617094 Phan Văn Khoắn 3/21/1965 M Ấp 4, Phước Lợi
138 LA1190617095 Nguyễn Thị Hoa 9/30/1984 F 77 Hẻm 1 Nguyễn Huỳnh Đức Kp Tường Khánh, P Khánh Hậu
139 LA1190617096 Võ Trương Hòa Nhã 10/18/2001 F Ấp Bằng Lăng, Tân Ninh
140 LA1190617097 Phạm Thị Ngọc Điệp 1/1/1958 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
141 LA1190617098 Lương Thị Kim Oanh 4/20/1956 F 20/2 Đường Số 2, Phường 5
142 LA1190617099 Huỳnh Hữu Nghĩa 5/8/1985 M 25 Cao Văn Lầu Kp1, Tt Tầm Vu
143 LA1190617100 Võ Phúc Đạo 6/9/1978 M Ấp Bằng Lăng, Tân Ninh
144 LA1190617101 Nguyễn Thị Thanh Tâm 4/2/1995 F 83 Lê Hữu Nghĩa, Phường 4
145 LA1190617102 Trịnh Tuyết Nhung 10/12/2006 F 378/1 Ấp 1, Hòa Phú
146 LA1190617103 Võ Trần Phi 9/7/1993 M Ấp 2, Mỹ An
147 LA1190617104 Lý Mậu Toàn 10/31/1996 M 130 Tổ 1 Ql50 Kp 4, Tt Cần Giuộc
148 LA1190617105 Phạm Thị Hoàng Oanh 6/10/1986 F 200/7 Ấp Cầu Ván, An Lục Long
149 LA1190617106 Nguyễn Thị Hạnh 9/14/1986 F Kdc Ấp 6, Thạnh Đức
150 LA1190617107 Nguyễn Thị Huệ 10/25/1955 F Ấp 2, Hựu Thạnh
151 LA1190617108 Lý Gia Hân 11/30/2000 F 91 Tổ 5 Trương Định Kp1, Tt Cần Giuộc
152 LA1190617109 Nguyễn Thị Ước 9/21/1979 F 743/5 Ấp 5, Lạc Tấn
153 LA1190617110 Thân Thanh Duy 4/9/1997 M 81 Nguyễn Thông, Phường 3
154 LA1190617111 Lê Thị Thúy An 12/14/2002 F Ấp 7, Lương Hòa
155 LA1190617112 Nguyễn Thị Kim Hương 6/3/1980 F 109 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2
156 LA1190617113 Nguyễn Văn Gần 10/5/1962 F 109 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2
157 LA1190617114 Nguyễn Thị Quởn 9/14/1946 F 97 Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
158 LA1190617115 Phạm Song Bảo Ngọc 8/23/2010 F 25b Khu 2, Tt Đức Hòa
159 LA1190617116 Trần Kim Phụng 1/1/1970 F 17 Lãnh Binh Tiến, Phường 1
160 LA1190617117 Trần Thị Trúc Linh 7/10/1983 F 3/172 Ql62 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
161 LA1190617118 Huỳnh Vũ Alpha 10/24/1983 M 3/172 Ql62 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
162 LA1190617119 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/26/1973 F 61/69 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
163 LA1190617120 Nguyễn Thị Tường Vinh 10/27/1970 F 91 Quốc Lộ 62, Phường 2
164 LA1190617121 Nguyễn Hồng Anh 11/12/1995 F 112/04 Quốc Lọ 1, Phường 4
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 12/11/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0