Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 27/06/2019 6/27/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190613001 Trương Thị Hằng 12/20/1992 F 17 Ấp 8, Nhựt Chánh
2 LA1190613002 Phan Tấn Huy 12/5/2002 M 73/7 Long Hòa, Long Trì
3 LA1190613003 Mai Phước Lâm 9/10/1959 M Ấp An Thuận, An Ninh Đông
4 LA1190613004 Đỗ Đặng Giang Trung 8/17/1996 M Ấp 1, Tân Lập
5 LA1190613005 Nguyễn Thị Kiệp 1/1/1966 F Ấp Lộc Chánh, Lộc Giang
6 LA1190613006 Đặng Thùy Dương 6/22/1999 F Ấp Lộc Chánh, Lộc Giang
7 LA1190613007 Trần Văn Thảo 10/29/1952 M Ấp 4, Phước Đông
8 LA1190613008 Đặng Thị Thúy Loan 6/8/1986 F 530 Ấp 3, Long An
9 LA1190613009 Trịnh Văn Bình 1/1/1962 M Ấp 1, Mỹ Phú
10 LA1190613010 Trần Văn Bé 12/10/1957 M Ấp Rạch Đào, Long Hựu Đông
11 LA1190613011 Nguyễn Thị Tư 1/1/1983 F Khu Phố 3, Tt Đông Thành
12 LA1190613012 Nguyễn Quốc Dũng 1/1/1979 M 98 Chánh Hiệp, Long Hiệp
13 LA1190613013 Lê Minh Ngọc 1/1/1979 M Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
14 LA1190613014 Nguyễn Hường Em 1/1/1965 M Ấp Long Bình, Long Hiệp
15 LA1190613015 Nguyễn Thị Lợi 1/1/1965 F Ấp Rọc Chanh A, Tt Tân Hưng
16 LA1190613016 Nguyễn Văn Phương 2/9/1985 M 51 Tổ 2, Tây Bắc, Ấp Thuận Bắc, Thuận Thành
17 LA1190613017 Nguyễn Thị Tươi 1/1/1948 F 51 Tổ 2, Thuận Bắc, Thuận Thành
18 LA1190613018 Đỗ Thị Kim Nhật 4/27/2005 F Ấp 1, Bình Phong Thạnh
19 LA1190613019 Huỳnh Thị Cẩm Em 1/1/1973 F Ấp Long Bình, Long Hiệp
20 LA1190613020 Trần Thị Cẩm Tiên 4/5/1996 F Ấp 4, Hậu Thạnh Tây
21 LA1190613021 Trần Văn Trận 1/1/1962 M 27 Ấp 1, Bình Phong Thạnh
22 LA1190613022 Trần Quốc Hội 1/1/1989 M 27 Ấp 1, Bình Phong Thạnh
23 LA1190613023 Nguyễn Văn Thành 1/1/1965 M Ấp Long Bình, Long Hiệp
24 LA1190613024 Nguyễn Thị Tiếm 1/1/1960 F Ấp Long Bình, Long Hiệp
25 LA1190613025 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 7/14/1958 F Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
26 LA1190613026 Dương Phú Cường 1/14/1984 M Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
27 LA1190613027 Trương Văn Trị 11/7/1961 M Bình Thủy, Tân Phú
28 LA1190613028 Nguyễn Văn On 1/1/1962 M Ấp 3a, Hựu Thạnh
29 LA1190613029 Huỳnh Ngọc Ái Trân 11/27/1995 F Lô A19 Ấp Vàm Kinh, Bình An
30 LA1190613030 Võ Thanh Tâm 1/13/1984 M 130 Kp5, Tt Cần Đước
31 LA1190613031 Phan Minh Trí 6/3/2011 M Ấp 1, Tân Hiệp
32 LA1190613032 Trần Thị Bẻ 1/1/1968 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
33 LA1190613033 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1/11/2005 F 14 Mai Thị Tốt, Kp5, Tt Bến Lức
34 LA1190613034 Võ Huỳnh Lâm 12/1/2003 F Tổ 18/1 Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
35 LA1190613035 Phạm Tùng Lai 6/17/1984 M Ấp Chợ, Long Hựu Đông
36 LA1190613036 Nguyễn Thiện Duy Lộc 1/5/2005 M Số 10 Nguyễn Thái Bình, P1
37 LA1190613037 Nguyễn Thị Mai Thảo 8/27/1992 F 52/1 Ấp 1, Phước Tân Hưng
38 LA1190613038 Nguyễn Huỳnh Duy Phong 3/14/1979 M 12/3 Huỳnh Văn Tạo, Phường 3
39 LA1190613039 Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh 8/29/1996 F Ấp 5, Phước Lợi
40 LA1190613040 Lê Thị Sáu 1/1/1945 F Ấp Chánh, Long Hiệp
41 LA1190613041 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi 1/23/2007 F Ấp 5, Đức Hòa Đông
42 LA1190613042 Đặng Ngọc Trâm 5/21/1996 F 147 Ấp 3, Long Sơn
43 LA1190613043 Lê Văn Thành 5/19/1970 M Ấp Đầu Sấu, Tuyên Bình Tây
44 LA1190613044 Tăng Minh Thư 9/2/1990 F 101/1 Ấp Bình Trị 1, Phú Ngãi Trị
45 LA1190613045 Bùi Thị Thanh Hằng 4/24/1993 F 106 Huỳnh Việt Thanh Khu Phố 2, Phường 1
46 LA1190613046 Nguyễn Thị Út 1/1/1965 F 56 Ấp Tân Thanh, Đức Tân
47 LA1190613047 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1/25/1984 F 241 B Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
48 LA1190613048 Phạm Công Thức 6/12/1984 M 241 B Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
49 LA1190613049 Phạm Ngọc Thiên Kim 5/13/2010 F 241 B Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
50 LA1190613050 Đào Thị Ngọc Anh 4/5/1994 F 290 Khu Vực 2, Tt Hiệp Hòa
51 LA1190613051 Trần Nguyễn Hoài An 5/21/2019 M 1/28 C Lê Thị Điền, Phường 3
52 LA1190613052 Bùi Tiến Mẫn 7/6/1976 M 41 Khu Đồng Trầm, Vũ Ninh, Bắc Ninh
53 LA1190613053 Lê Thị Thanh Thở 6/21/1996 F Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
54 LA1190613054 Phạm Thị Thương 1/1/1960 F Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
55 LA1190613055 Nguyễn Anh Chuân 1/1/1970 M 13a, Đường 278, P 7
56 LA1190613056 Nguyễn Thị Sài 5/25/1968 F 199 Tổ 12, Ấp 4, Long An
57 LA1190613057 Nguyễn Đình Nguyên 4/14/2018 M Tổ 12, Ấp 4, Long An
58 LA1190613058 Nguyễn Ngọc Bảo Ân 1/20/1978 M 21d1, Đường Số 7, Kp Thanh Xuân, P 5
59 LA1190613059 Nguyễn Công Tín 4/7/2010 M 21d1 Đường Số 7, Kp Thanh Xuân, P 5
60 LA1190613060 Nguyễn Hà Phi Vũ 7/7/2006 M 21d1 Đường Số 7, Kp Thanh Xuân, P 5
61 LA1190613061 Võ Thị Kim Tuyến 6/5/1968 F 359 Rừng Dầu, Tân Mỹ
62 LA1190613062 Nguyễn Thị Hồng Phúc 5/26/2003 F 444 Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
63 LA1190613063 Trịnh Thị Lẻ 6/19/1963 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
64 LA1190613064 Võ Thị Như Phượng 7/12/1966 F 602a Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
65 LA1190613065 Võ Thị Phương Dung 6/18/2000 F 33/2 Phú Tây B, Thanh Phú Long
66 LA1190613066 Trần Thị Ngọc Hưởng 12/22/1997 F 204/1 Ấp 1, Lạc Tấn
67 LA1190613067 Lê Minh Nhựt 1/1/1992 M Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn
68 LA1190613068 Kiều Thị Hai 1/1/1959 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
69 LA1190613069 Nguyễn Văn Cái 1/1/1960 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
70 LA1190613070 Trần Thị Ngọc Hằng 7/9/1976 F 92/16a, Nguyễn Cửu Vân, P 4
71 LA1190613071 Nguyễn Thị Kim Cương 10/7/2000 F Rọc Năng, Vĩnh Châu A
72 LA1190613072 Trần Thị Ngọc Yến 9/5/1960 F 127 Lê Anh Xuân, Kp 4, P 1
73 LA1190613073 Nguyễn Đặng Quỳnh Như 6/14/2016 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
74 LA1190613074 Lai Thanh Nhi 12/30/2000 F 15a, Nguyễn Văn Tiếp, P 5
75 LA1190613075 Trương Ngọc Trinh 12/15/2001 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
76 LA1190613076 Trương Ngọc Nhi 9/7/1996 F 276 Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
77 LA1190613077 Lâm Thị Ngà 2/22/1953 F 1/16 Ô 1, Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
78 LA1190613078 Trương Thị Thu Sương 6/18/2002 F Ô 5, Ấp 2, Mỹ An
79 LA1190613079 Trần Đại Hiển 3/4/2009 M 111 Lãnh Binh Thái, Kp 1, Tt Cần Giuộc
80 LA1190613080 Trần Vinh Hiển 2/22/2006 M 111 Lãnh Binh Thái, Kp 1, Tt Cần Giuộc
81 LA1190613081 Đỗ Tiến Phát 3/7/2011 M 72 Tổ 20, Lãnh Binh Thái, Kp 1, Tt Cần Giuộc
82 LA1190613082 Trần Nguyễn Thanh Hiền 8/7/2002 F 145 Tổ 20, Lãnh Binh Thái, Kp 1, Tt Cần Giuộc
83 LA1190613083 Đỗ Thị Kim Liên 10/24/1973 F 204/2 Ấp Chợ, Tt Bến Lức
84 LA1190613084 Võ Thị Diễm Thúy 12/7/1970 F 204/2 Ấp Chợ, Tt Bến Lức
85 LA1190613085 Nguyễn Thị Điền 2/4/1971 F 460 Quốc Lộ 1, Phường 4
86 LA1190613086 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 2/17/2001 F 198/5 A Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
87 LA1190613087 Nguyễn Ngọc Hiếu Ngân 1/12/2006 F 198/5 A Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
88 LA1190613088 Phạm Trọng Cầu 5/14/1989 M 305 Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
89 LA1190613089 Lê Thành Liêm 3/18/1960 M Ấp 4, Mỹ Yên
90 LA1190614001 Bùi Đỗ Như Ngọc 10/31/2005 F 56 Bạch Đằng, Kp 2, Phường 2
91 LA1190614002 Mai Quỳnh Như 4/18/2012 F 7/125a Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
92 LA1190614003 Mai Nhật Minh 11/17/2010 M 7/125a Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
93 LA1190614004 Lê Thị Thúy Ngọc 7/30/1997 F 208 Ấp Cầu Ngang, Long Hựu Đông
94 LA1190614005 Đặng Thị Vìa 1/1/1963 F Tổ 19 Ấp Trong, Phước Hậu
95 LA1190614006 Nguyễn Hoàng Kha 11/3/1999 M Ấp Lộc Hòa, Lộc Giang
96 LA1190614007 Huỳnh Văn Phú 1/7/1995 M 151đ/1 Khu Vực 4, Tt Đức Hòa
97 LA1190614008 Phan Văn Vinh 5/10/1973 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
98 LA1190614009 Trần Ngọc Đức 1/1/1972 M Ấp 2, Đức Hòa Đông
99 LA1190614010 Trần Anh Nhựt Nam 5/25/1996 M Ấp 2, Đức Hòa Đông
100 LA1190614011 Nguyễn Công Thuần 1/1/1964 M Ấp 2, Đức Hòa Đông
101 LA1190614012 Phạm Thị Loan 1/1/1973 F 323 Ấp Bình Hòa, Đức Tân
102 LA1190614013 Lê Nguyễn Hoàng Uyên 9/14/2006 F 331 Tổ 3 Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
103 LA1190614014 Lê Hoàng Minh Duy 10/22/2009 M 331 Tổ 3 Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
104 LA1190614015 Nguyễn Thị Thu Hương 9/9/1995 F Ấp An Ninh, An Ninh Tây
105 LA1190614016 Nguyễn Văn Tiên 8/10/1950 M Ấp An Ninh, An Ninh Tây
106 LA1190614017 Phí Thị Ngọc Huyền 11/13/1993 F Ấp 2, Nhị Thành
107 LA1190614018 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2/9/1995 M Tổ 7 Ấp 3, Phước Vĩnh Tây
108 LA1190614019 Võ Trần Nhật Duy 4/26/1992 M Ấp Hòa Thuận 1, Hiệp Hòa
109 LA1190614020 Nguyễn Văn Nghiệm 2/15/1995 M Ấp Sơn Lợi, An Ninh Tây
110 LA1190614021 Nguyễn Yến Nhi 7/7/1997 F Ấp Sơn Lợi, An Ninh Tây
111 LA1190614022 Nguyễn Thị Mỹ Ánh 1/1/1968 F Ấp Sơn Lợi, An Ninh Tây
112 LA1190614023 Nguyễn Thị Bích Đào 11/24/1983 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
113 LA1190614024 Võ Hoàng Luân 4/2/1979 M 7 Nguyễn Minh Đường, Phường 4
114 LA1190614025 Biện Hữu Đặng 9/7/1952 M A7 Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
115 LA1190614026 Trần Thị Chi 1/1/1950 F A7 Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
116 LA1190614027 Lý Thị Trang 1/1/1969 F Ấp Vàm Lớn, Thuận Nghĩa Hòa
117 LA1190614028 Nguyễn Thanh Hoài 6/15/1998 M Khu Phố 1, Tt Đông Thành
118 LA1190614029 Lưu Trọng Thuận 10/8/1987 M Phước Toàn, Long Hiệp
119 LA1190614030 Trịnh Minh Mẫn 12/8/2003 M 335 Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
120 LA1190614031 Trần Cẩm Điệp 9/2/1960 F Ấp 5, Nhị Thành
121 LA1190614032 Âu Dương Thoại Liên 4/23/1956 F 86 Tổ 5, Lãnh Binh Thái, Kp 2, Tt Cần Giuộc
122 LA1190614033 Mao Phạm Minh Hằng 5/23/1998 F Tổ 1 Kim Điền, Tân Kim
123 LA1190614034 Lý Truyền Quang 4/29/1950 M 91 Tổ 5 Trương Định, Tt Cần Giuộc
124 LA1190614035 Nguyễn Thị Don 1/1/1964 F 303/5 Tân Long, Thanh Phú Long
125 LA1190614036 Nguyễn Thành Lý 8/19/1984 M Tổ 5, Ấp 1, Long An
126 LA1190614037 Châu Thị Ngọc Hương 1/10/1985 F 81 Ấp 3, Long An
127 LA1190614038 Lương Huỳnh Tuấn Lâm 9/12/2005 M 73/1 Hoàng Anh, Thủ Tửu 2, Tân Khánh
128 LA1190614039 Nguyễn Đình Huấn 6/18/1984 M 291 Tổ 18, Ấp 1, Long An
129 LA1190614040 Nguyễn Thị Lan 11/1/1994 F Tổ 4, Thôn 6, Mé Pu
130 LA1190614041 Nguyễn Lê Phương Khanh 9/25/2002 F 390 Nguyễn Đình Chiểu, P3
131 LA1190614042 Nguyễn Văn Vàng 11/2/1937 M 01 Thủ Khoa Huân, P1
132 LA1190614043 Nguyễn Thị Kim Oanh 7/2/1941 F 01 Thủ Khoa Huân, P1
133 LA1190614044 Lê Cao Tài 10/16/1981 M 201 Nguyễn An Ninh, Kp1, P3
134 LA1190614045 Trần Hoàng Kiệt 8/26/1985 M 37/6 Long Thành, Long Trì
135 LA1190614046 Nguyễn Văn Huy 2/16/1973 M 99 Ấp 3, Lạc Tấn
136 LA1190614047 Lê Thị Thu Cẩm 5/10/1996 F 106 Nhơn Hòa 1, P5
137 LA1190614048 Nguyễn Thị Lài 1/1/1950 F 428 Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
138 LA1190614049 Tăng Hải 10/27/1968 M 135 Ấp 4, Long Hòa
139 LA1190614050 Trần Thị Xin 10/3/1951 F Long Thanh, Long Trạch
140 LA1190614051 Trương Tuấn Kiệt 1/22/1993 M 193/7 Ấp 7, Hiệp Thạnh
141 LA1190614052 Nguyễn Văn Hai 6/9/1956 M 252 Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
142 LA1190614053 Nguyễn Thị Bồng 4/30/1954 F 23/14 Nguyễn Công Trung, P3
143 LA1190614054 Ngô Huỳnh Diệu Ý 9/24/2014 F Ấp 3, Tân Đông
144 LA1190614055 Mai Văn Toàn 4/3/1967 M 63 Nguyễn Trãi, Kp3, Tt Cần Đước
145 LA1190614056 Nguyễn Thị Linh 1/1/1967 F 63 Nguyễn Trãi, Kp3, Tt Cần Đước
146 LA1190614057 Nguyên Công Tạo 5/12/1982 M Ấp 7, Phước Tuy
147 LA1190614058 Nguyễn Thị Nhờ 2/15/1954 F 71a Trần Minh Châu, P5
148 LA1190614059 Nguyễn Văn Tho 11/18/1990 M 145 Ấp 2, Phước Tây
149 LA1190614060 Nguyễn Thới Minh Thống 5/9/1995 M 270 Ấp 5, Quê Mỹ Thạnh
150 LA1190614061 Bùi Thị Kim Vui 4/9/1989 F 106/11 Trần Minh Châu, P5
151 LA1190614062 Nguyễn Huỳnh Vân 1/8/1989 F 155 Nguyễn Thái Bình, P3
152 LA1190614063 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 11/20/2009 F 222/37 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
153 LA1190614064 Huỳnh Thị Nhanh 1/1/1960 F 222/37 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
154 LA1190614065 Nguyễn Hồng Phong 1/22/1995 M Ấp 4, Nhựt Chánh
155 LA1190614066 Nguyễn Ngọc Hương 8/7/1962 F 189 Rạch Bộng, Tân Lân
156 LA1190614067 Nguyễn Minh Luân 4/11/2005 M Ấp 5, Thạnh Lợi
157 LA1190614068 Huỳnh Thị Ngọc Phượng 1/1/1990 F 408/7 Ấp 7, Vĩnh Công
158 LA1190614069 Nguyễn Thị Lệ 1/1/1966 F 408/7 Ấp 7, Vĩnh Công
159 LA1190614070 Võ Văn Nhân 4/23/1992 M 133 Khu Phố 3, Phường 3
160 LA1190614071 Bùi Đức Thịnh 7/26/1982 M 101c Nguyễn Trung Trực, Phường 1
161 LA1190614072 Phan Ngọc Hiếu 1/1/1981 M 132/5 Nguyễn Huỳnh Đức, P Khánh Hậu
162 LA1190614073 Hồ Thị Lài 1/1/1970 F 3/5 Ấp 3, Hướng Thọ Phú
163 LA1190614074 Đặng Mẫn Nghi 11/10/2001 F 40 Đường 24/3 Kp Gò Thuyền A, Tt Tân Hưng
164 LA1190614075 Trương Trúc Linh 11/15/2011 F Ấp Vàm Lớn, Thuận Nghĩa Hòa
165 LA1190614076 Ngô Văn Chúc 8/31/1949 M 139 Tổ 9 Kp 4, Tt Cần Đước
166 LA1190614077 Châu Bạch Tuyết 11/10/1951 F 139 Tổ 9 Kp 4, Tt Cần Đước
167 LA1190614078 Trần Thanh Tuấn 3/6/1987 M Ấp Gò Châu Mai, Khánh Hưng
168 LA1190614079 Phạm Văn Thịnh 5/1/1978 M 83/2 Nguyễn Văn Rành Kp Bình An 1, Phường 7
169 LA1190614080 Lê Tấn Tài 11/29/1970 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
170 LA1190614081 Nguyễn Thành Tài 5/2/1973 M 525 Ấp Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
171 LA1190614082 Lê Minh Tâm 1/1/1968 M Khu Phố 1, Tt Vĩnh Hưng
172 LA1190614083 Lê Thị Mộng Tuyền 12/23/1996 F Khu Phố 1, Tt Vĩnh Hưng
173 LA1190614084 Nguyễn Thị Mơ 7/10/1993 F Ấp Kinh Giữa, Nhơn Ninh
174 LA1190614085 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/5/1992 F Ấp 4b, Tân Trạch
175 LA1190614086 Đặng Thị Như Quỳnh 3/5/1997 F 204 Ấp 5, Lạc Tấn
176 LA1190614087 Biện Thị Hóa 1/1/1958 F Ấp 3, Phước Vĩnh Tây
177 LA1190614088 Võ Thị Thanh Tuyền 1/4/1990 F Ấp Bàu Chứa, Thạnh Hưng
178 LA1190614089 Võ Thị Lài 5/10/1984 F Ấp Cái Tràm, Vĩnh Thạnh
179 LA1190614090 Võ Thị Thấm 2/16/1990 F Ấp 5, Vĩnh Châu B
180 LA1190614091 Lê Thị Kim Xuyến 1/29/1996 F 6/112c Khu 3 Ô 2, Tt Thủ Thừa
181 LA1190614092 Võ Thị Thanh Kiều 1/8/1992 F 4/76a Khu 3, Ô 2, Tt Thủ Thừa
182 LA1190614093 Phạm Văn Phước 8/28/1971 M 144 Khu 11 Ấp 4, Phước Vân
183 LA1190614094 Võ Thị Thảo Phương 10/16/1989 F 25/6 Trần Phong Sắc Kp Bình Yên Đông 1, Phường 4
184 LA1190614095 Phan Thị Hến 5/15/1986 F 111 Hai Bà Trưng Kp5, Phường 1
185 LA1190614096 Nguyễn Thị Kim Phượng 9/23/1965 F Ấp Bắc Chan 1, Tuyên Thạnh
186 LA1190614097 Phan Thị Nâu 12/9/1946 F Ấp Bình Nam, Bình Tâm
187 LA1190614098 Đào Thị Đỏ 1/1/1963 F Ấp 2, Bình Hòa Hưng
188 LA1190614099 Võ Văn Thống 1/1/1963 M Ấp 2, Bình Hòa Hưng
189 LA1190614100 Trà Hoa Xuân Mai 9/7/2001 F 79 Ấp Nhà Trường, Tân Lân
190 LA1190614101 Lâm Văn Bảy 12/4/1965 M 92/48e Ấp 5, Nhị Thành
191 LA1190614102 Lê Thị Kim Loan 1/23/1978 F 47 Bảo Định, Phường 2
192 LA1190614103 Nguyễn Ngọc Đạt 12/16/1978 M Tổ 2 Ấp 4, Lương Bình
193 LA1190614104 Trương Hoàng Nam 8/22/1991 M 04 Nguyễn Đình Chiểu Tổ 15 Kp1, Tt Cần Giuộc
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 17/9/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0