Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 26/06/2019 6/26/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190611001 Phùng Hải Triều 1/17/2004 M 6a Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
2 LA1190611002 Nguyễn Văn Bảy 1/1/1974 M Ấp Sơn Lợi, An Ninh Tây
3 LA1190611003 Trần Văn Sáng 4/22/1982 M Ấp 6, An Thạnh
4 LA1190611004 Phùng Văn Ri 5/15/1945 M 147 Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
5 LA1190611005 Lê Thị Định 4/15/1973 F Kp 1, Tt Tân Thạnh
6 LA1190611006 Nguyễn Văn Kiệt 5/5/1968 M Kp 1, Tt Tân Thạnh
7 LA1190611007 Bùi Thị Phương Thảo 10/26/1997 F 646 Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
8 LA1190611008 Nguyễn Thị Tránh 12/12/1956 F Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
9 LA1190611009 Nguyễn Văn Dững 6/25/1953 M Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
10 LA1190611010 Ngô Thanh Vy 1/23/2009 F Ấp Long Thạnh, Long Thượng
11 LA1190611011 Huỳnh Thúy Đào 2/2/2000 F Ấp 1b, An Thạnh
12 LA1190611012 Nguyễn Thị Chao 1/1/1939 F Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
13 LA1190611013 Phạm Thành Lũy 10/10/1968 M Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
14 LA1190611014 Đặng Aly 1/1/1989 M Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
15 LA1190611015 Tô Ngọc Ẩn 3/13/1959 M Hẻm 1003/1, Kp Nhơn Hậu 1, Phường Tân Khánh
16 LA1190611016 Hồ Thị Thúy Diễm 7/20/1983 F 294/3 Ấp Bình Sơn, Bình Quới
17 LA1190611017 Lê Thị Tuyết Vân 1/23/1977 F 270 Ấp 2, Bình Tâm
18 LA1190611018 Lâm Thị Huệ Khanh 2/4/1950 F 16 Trương Công Định, Kp 1, Tt Cần Giuộc
19 LA1190611019 Nguyễn Văn Đường 10/13/1951 M 20b Kv 2, Tt Đức Hòa
20 LA1190611020 Mai Hà Anh 9/11/2015 F 260 Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
21 LA1190611021 Mai Trung Kiên 4/27/2017 M 260 Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
22 LA1190611022 Nguyễn Công Minh 11/27/2006 M 260 Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
23 LA1190611023 Nguyễn Minh Thơ 8/23/2008 F 260 Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
24 LA1190611024 Phạm Thị Đông Thu 7/15/1991 F 260 Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
25 LA1190611025 Mai Thị Huyền Linh 8/12/1977 F 260 Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
26 LA1190611026 Đỗ Thị Thảo Nghi 3/13/1988 F Kp 6, Phường 2
27 LA1190611027 Nguyễn Ngọc Ngân 3/25/1997 F 286 Kp Xuân Hòa 1, Lợi Bình Nhơn
28 LA1190611028 Nguyễn Phong Phú 10/9/1987 M 23/5 Ấp 5, Vĩnh Công
29 LA1190611029 Lương Xuân Phát 1/1/1997 M 399 Đường 833, Kp Thọ Cang, Phường 5
30 LA1190611030 Nguyễn Văn Triển 1/11/1997 M Ấp 2, Bình Hòa Hưng
31 LA1190611031 Dương Tấn Thành 3/4/1964 M Kp 3, Tt Đông Thành
32 LA1190611032 Võ Thị Trúc Sinh 4/13/1987 F Ấp Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
33 LA1190611033 Phạm Đình Cầu 11/22/1989 M Ấp Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
34 LA1190611034 Nguyễn Ngọc Cẩm Giang 11/28/1999 F 61/21 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
35 LA1190611035 Nguyễn Thị Thu Hương 1/17/1984 F 212 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
36 LA1190611036 Trần Thị Ngọc Phượng 8/11/1975 F Ấp Phú Xuân 2, Phú Ngãi Trị
37 LA1190611037 Phạm Trần Thảo Quyên 9/29/2002 F Ấp Phú Xuân 2, Phú Ngãi Trị
38 LA1190611038 Nguyễn Quế Linh 6/25/2002 F Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
39 LA1190611039 Phạm Thị Hồng Xen 6/14/1991 F Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
40 LA1190611040 Mai Văn Hoàng Lâm 12/8/1972 M 419 Ấp Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
41 LA1190611041 Trần Văn Xuân 1/1/1963 M Ấp 3, Thạnh Hòa
42 LA1190611042 Trần Thị Ngọc Rạng 4/9/1963 F 11 Đường 298c, Kp Bình An 1, Phường 3
43 LA1190611043 Đỗ Thị Bích Hằng 12/23/1975 F 141/4 Ấp Bình Lương 1, Bình Thạnh
44 LA1190611044 Mai Đỗ Luân 12/15/2007 M 141/4 Ấp Bình Lương 1, Bình Thạnh
45 LA1190611045 Nguyễn Thị Hiền 1/1/1949 F Ấp 4, Thanh Phú
46 LA1190611046 Lâm Văn Hò 1/1/1960 M Ấp 2, Mỹ Quý Tây
47 LA1190611047 Cao Thị Thẩm 1/1/1963 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
48 LA1190611048 Trần Thị Hiệp 1/1/1962 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
49 LA1190611049 Nguyễn Văn Bảy 1/1/1960 M Ấp 2, Mỹ Quý Tây
50 LA1190611050 Võ Thị Mạng 1/1/1960 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
51 LA1190611051 Bùi Lê Tuấn Minh 10/22/2009 F 270 Ấp 2, Bình Tâm
52 LA1190611052 Lê Văn Ênh 1/1/1958 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
53 LA1190611053 Trang Thị Chăm 5/15/1957 F Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
54 LA1190611054 Nguyễn Tấn Tài 7/18/2008 M 158 Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
55 LA1190611055 Lê Thái Phương 12/18/1978 M 19 Lô G, Ấp An Hòa 3, Tt Thủ Thừa
56 LA1190611056 Đặng Thị Xuân Thảo 2/1/1993 F 6/111 K3 Ô 3, Tt Thủ Thừa
57 LA1190611057 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 6/30/1966 F 6/111 K3 Ô 2, Tt Thủ Thừa
58 LA1190611058 Đinh Nguyễn Ngọc Mai 11/16/2003 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
59 LA1190611059 Nguyễn Thị Bích Loan 4/19/1973 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
60 LA1190611060 Đinh Văn Nhi 1/1/1970 M Ấp 2, Mỹ Quý Tây
61 LA1190611061 Nguyễn Lê Minh 2/21/1997 M 223 Tổ 19, Khu 1a, Tt Cần Đước
62 LA1190611062 Lê Thị Bích Uyên 3/2/1974 F 223 Tổ 19, Khu 1a, Tt Cần Đước
63 LA1190611063 Đặng Thị Ngọc Nga 4/4/1970 F Ấp 4, Nhị Thành
64 LA1190611064 Phan Thị Sia 1/1/1953 F 133e Kv 5, Tt Đức Hòa
65 LA1190611065 Hồ Thị Hà Linh 8/20/1973 F 219e/2 Kv 5, Tt Đức Hòa
66 LA1190611066 Huỳnh Tấn Giàu 4/20/1993 M Tổ 08, Ấp 3, Phước Vĩnh Tây
67 LA1190611067 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 6/29/2011 F Ấp Hòa Ngãi, An Vĩnh Ngãi
68 LA1190611068 Phạm Thị Tư 1/1/1933 F Tổ 6, Ấp Tân Xuân, Tân Kim
69 LA1190611069 Nguyễn Huỳnh Tâm 10/17/2004 M 51/3 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
70 LA1190611070 Nguyễn Ngọc Phương Nguyên 1/17/2011 F 253 Nguyễn Hữu Thọ, Kp 2, Tt Bến Lức
71 LA1190611071 Nguyễn Thành Hải Đăng 8/17/2014 M 253 Nguyễn Hữu Thọ, Kp 2, Tt Bến Lức
72 LA1190611072 Huỳnh Thị Lệ 1/1/1963 F 222 Châu Thị Kim, Phường 3
73 LA1190611073 Phan Ngọc Châu 1/1/1972 F Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
74 LA1190611074 Lê Dũ Linh 9/29/1993 M Lý Thường Kiệt, Kp Gò Thuyền, Tt Tân Hưng
75 LA1190611075 Võ Thị Yến Nhi 1/1/1995 F Ấp 4, Vĩnh Châu B
76 LA1190611076 Phan Văn Thanh 5/15/1951 M 5c Kv 3, Tt Đức Hòa
77 LA1190611077 Dương Phúc Nghi 1/1/1983 F Tổ 4, Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
78 LA1190611078 Phạm Thị Bé 12/14/1957 F Tổ 4, Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
79 LA1190611079 Nguyễn Hoàng Long 9/9/1991 M Ấp 2, Bình Đức
80 LA1190611080 Phạm Minh Tâm 10/14/1987 M 123 K10 Ấp 4, Phước Vân
81 LA1190611081 Trần Thị Thu 1/1/1963 F Ấp 3, Long Định
82 LA1190611082 Nguyễn Ngọc Trâm 11/13/1999 F Ấp 3, Long Định
83 LA1190611083 Lê Ngọc Hải 9/8/1955 M Ấp 4, Nhị Thành
84 LA1190611084 Nguyễn Văn Hải 5/16/1959 M Ấp 4, Nhị Thành
85 LA1190611085 Hồ Thị Trúc Phương 10/27/1985 F Tổ 12, Ấp Tân Phước, Tân Kim
86 LA1190611086 Võ Văn Thịnh 1/26/1983 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
87 LA1190611087 Nguyễn Hoàng Nam 7/30/2002 M Ấp Xuân Khánh 1, Hòa Khánh Nam
88 LA1190611088 Nguyễn Minh Tuấn 11/19/1997 M Ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
89 LA1190611089 Huỳnh Minh Hiếu 9/9/1990 M Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
90 LA1190611090 Lưu Văn Dũng 4/22/1977 M Ấp 2, Long Sơn
91 LA1190611091 Lưu Văn Lâm Phát 3/1/2003 M Ấp 2, Long Sơn
92 LA1190611092 Võ Lê Ngọc Trân 9/17/2007 F Ấp 4, Tân Bửu
93 LA1190611093 Lê Thị Thu Hồng Chín 4/15/2003 F Ấp 4, Tân Bửu
94 LA1190611094 Bùi Thị Thùy Trang 4/5/1995 F 76/18 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
95 LA1190611095 Trần Ngọc Ánh Mai 4/24/2008 F 05 Lưu Văn Tế, Kp Bình Cư 2, Phường 4
96 LA1190611096 Đặng Văn Bình 2/12/1987 M Ấp Phú Ân, Phước Lý
97 LA1190611097 Mai Văn Sự 4/23/1986 M Ấp Phú Ân, Phước Lý
98 LA1190611098 Nguyễn Thụy Thảo Vy 3/25/1996 F 10/195 Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
99 LA1190611099 Phạm Thị Hiệp 1/1/1961 F Ấp 5, Tân Tây
100 LA1190611100 Đào Minh Tấn 7/10/1996 M Ấp 6, Phước Đông
101 LA1190611101 Lê Lâm Phương Trân 10/19/2007 F 19 Lô G Kdc An Hòa 3, Tt Thủ Thừa
102 LA1190611102 Phạm Công Trứ 7/26/1991 M Tổ 5, Ấp Phước Hưng 2, Phước Lâm
103 LA1190611103 Phạm Thị Huê 1/1/1934 F 190 Trần Hưng Đạo, Khu 6, Tt Cần Đước
104 LA1190611104 Trần Quang Sang 4/11/2004 M 359/1 Ấp 1, Hòa Phú
105 LA1190611105 Đỗ Ngọc Hân 2/27/1987 F Ấp Đông Bắc, Tân Hòa
106 LA1190611106 Nguyễn Thị Thu Thảo 3/6/1990 F 156/12b Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
107 LA1190611107 Huỳnh Thị Minh Đoan 2/8/1982 F Ấp Xuân Khánh 1, Hòa Khánh Nam
108 LA1190611108 Dương Minh Vương 8/14/1990 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
109 LA1190611109 Đỗ Thị Uyên Phương 8/23/1977 F 176/3 Ấp Hồi Xuân, Dương Xuân Hội
110 LA1190611110 Trương Thành Khiêm 6/17/1965 M 97/56 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
111 LA1190611111 Phạm Thị Mèo 1/1/1967 F Ấp 2, Hựu Thạnh
112 LA1190611112 Huỳnh Minh Phước 12/22/1965 M Ấp 2, Hựu Thạnh
113 LA1190611113 Võ Thị Mỹ Dung 5/6/1968 F 13 Tỉnh Lộ 827, Phường 3
114 LA1190611114 Trần Đình Nghĩa 6/22/1983 M Ấp Bình Đông, Bình Hòa Trung
115 LA1190611115 Võ Minh Đức 1/1/1978 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
116 LA1190611116 Nguyễn Thị Ngọc Duy 9/23/1998 F 42/7 Hẻm 646 Châu Thị Kim, Kp An Thuận 1, Phường 7
117 LA1190611117 Trần Văn Trẻ 3/19/1952 M Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
118 LA1190611118 Nguyễn Thị Trưng 1/1/1988 F 60/3 Ấp Long An, Long Trì
119 LA1190611119 Nguyễn Nhật Chân Tâm 11/12/1984 M 221 Châu Thị Kim, Phường 7
120 LA1190611120 Dương Thanh Lâm 12/24/1966 M 13 Tỉnh Lộ 827, Phường 3
121 LA1190611121 Lê Phương Uyên 9/12/2013 F Tổ 12, Ấp Tân Phước, Tân Kim
122 LA1190611122 Nguyễn Phước Toại 6/9/1959 M Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
123 LA1190611123 Đặng Thị Tuyết 11/24/1956 F 171 Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
124 LA1190611124 Nguyễn Nhật Chân Như 7/8/2015 F 221 Châu Thị Kim, P.7
125 LA1190611125 Nguyễn Hữu Phúc 12/1/1986 M 175 Quốc Lộ 62, Phường 2
126 LA1190611126 Trần Quang Mẫn 1/1/1987 M 36/8a Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
127 LA1190611127 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 4/9/2012 F Ấp 6, Nhựt Chánh
128 LA1190611128 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 4/6/2010 F Ấp 6, Nhựt Chánh
129 LA1190611129 Phan Thị Hồng Thanh 1/16/1997 F Ấp 4, Thanh Phú
130 LA1190611130 Nguyễn Phương An Bình 10/6/2018 F Ấp Voi Lá, Long Hiệp
131 LA1190612001 Nguyễn Lê Anh Thư 9/6/2009 F 223 Tổ 19, Khu 1 A, Tt Cần Đước
132 LA1190612002 Nguyễn Lê Minh Thư 9/6/2009 F 223 Tổ 19, Khu 1 A, Tt Cần Đước
133 LA1190612003 Đặng Nguyễn Thảo Vy 5/19/2003 F 8/8 Ấp 11, Tt Thủ Thừa
134 LA1190612004 Nguyễn Thị Ngọc Hậu 12/10/2003 F Tổ 1 Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
135 LA1190612005 Nguyễn Trâm Anh 1/1/1976 F 150/5 C Huỳnh Văn Gấm, Phường 2
136 LA1190612006 Nguyễn Thị Thới 12/21/1941 F Tổ 1, Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
137 LA1190612007 Trần Lê Tuyết Ngân 4/5/2002 F 363 Khu 3, Ấp Chợ, Phước Lợi
138 LA1190612008 Nguyễn Văn Bao 3/26/1970 M 30 Phạm Văn Chiêu, Phường 6
139 LA1190612009 Nguyễn Thị Gái 1/1/1958 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
140 LA1190612010 Nguyễn Thị Hồng Ngát 5/24/1974 F 0 Phạm Văn Chiêu, Phường 6
141 LA1190612011 Lê Thị Phượng Khánh 1/3/1978 F 29 Chu Văn Trinh, Khu Phố 4, Phường 1
142 LA1190612012 Võ Thị Phương Dung 8/30/1978 F Ấp Bắc Chan 1, Tuyên Thạnh
143 LA1190612013 Dương Thị Ngọc Tuyết 10/10/1967 F 322 B Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
144 LA1190612014 Phạm Đình Vinh 9/9/1975 M 20 Trương Công Xưởng, Phường 1
145 LA1190612015 Nguyễn Thị Kim Huệ 1/26/2006 F 51/3 Võ Công Tồn ,Khu Phố 1, Tt Bến Lức
146 LA1190612016 Nguyễn Hàn Hải 4/23/1989 M 25/5 Ấp 5, Tân Hòa
147 LA1190612017 Nguyễn Huỳnh Phương Uyên 6/3/2005 F 13 A Đường 278 Phường 7
148 LA1190612018 Trần Văn Thanh 1/9/1976 M 140 Trần Văn Ngà, Ấp Hòa Bình, An Vĩnh Ngãi
149 LA1190612019 Lê Thị Hiếu 11/24/1959 F 393 Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
150 LA1190612020 Trần Văn Sơn 3/28/1975 M Ấp 3, Long Cang
151 LA1190612021 Võ Nguyễn Nam Anh 1/21/2005 F Khóm 2, Tt Thạnh Hóa
152 LA1190612022 Trần Thị Ngọc Ẩn 12/11/1980 F 129 Ấp 2, An Nhựt Tân
153 LA1190612023 Huỳnh Nhựt Linh 1/1/1985 M 394/2 Ấp 4, Mỹ Quý Tây
154 LA1190612024 Ngô Tấn Huy 11/20/1967 M 96 Huỳnh Văn Tạo, Phường 3
155 LA1190612025 Huỳnh Thị Tám 1/1/1979 F 13 A Đường 278, Phường 7
156 LA1190612026 Nguyễn Hồng Thúy 2/26/1994 F Ấp 1 B, Hựu Thạnh
157 LA1190612027 Nguyễn Thị Yến Như 3/28/1996 F Tổ 11 Ấp Lộc Trung, Mỹ Lộc
158 LA1190612028 Trần Thành Nhân 1/1/1977 M 119 Ấp Tân Chánh, Tân Tập
159 LA1190612029 Lê Văn Sáu 3/16/1955 M 15 Khu 1, Ấp Chợ, Phước Lợi
160 LA1190612030 Đỗ Thị Ngọc Huyền 5/15/1992 F Ấp Cả Nổ, Tân Thành
161 LA1190612031 Tạ Thị Lang 1/1/1955 F Khu Phố Bàu Sậy, Tt Vĩnh Hưng
162 LA1190612032 Phạm Thị Bích Tuyền 12/5/1984 F 365 Ấp 4, An Nhựt Tân
163 LA1190612033 Nguyễn Thị Kim Nhi 2/7/1982 F 254 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Phố 2, Tt Bến Lức
164 LA1190612034 Võ Thái Bình 2/15/1995 M 202 Quốc Lộ 62, Phường 2
165 LA1190612035 Phạm Thị Bạc 11/13/1958 F 202 Quốc Lộ 62, Phường 2
166 LA1190612036 Trương Thị Phương Anh 12/5/1982 F Khu Phố 4, Tt Vĩnh Hưng
167 LA1190612037 Thái Đặng Quỳnh Như 5/1/2001 F 83 A Cử Luyện, Phường 5
168 LA1190612038 Nguyễn Thị Rê 1/1/1949 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
169 LA1190612039 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3/15/1983 F 540 Tổ 9, Phước Tỉnh, Long Hiệp
170 LA1190612040 Nguyễn Văn Thơi 1/1/1943 M 78 Ấp Nguyễn Khỏe, Hậu Thạnh Tây
171 LA1190612041 Bùi Thị Tốt 1/1/1944 F 78 Ấp Nguyễn Khỏe, Hậu Thạnh Tây
172 LA1190612042 Nguyễn Ngọc Hùng 1/15/1997 M Ấp Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
173 LA1190612043 Nguyễn Huỳnh Thảo Ngân 4/21/2003 F 13 A Đường 278, Phường 7
174 LA1190612044 Trần Hoàng Ải 9/12/1989 M Ấp Bàu Nâu, Thái Trị
175 LA1190612045 Nguyễn Hồng Phúc 10/17/1987 M 16 Tl 8 Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
176 LA1190612046 Nguyễn Thị Tuyết 2/12/1973 F 81 Hùng Vương, Phường 2
177 LA1190612047 Trần Minh Trí 1/1/1950 M 8/2 Nguyễn Văn Tạo, Phường 4
178 LA1190612048 Tôn Thị Huỳnh Như 4/11/1998 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
179 LA1190612049 Nguyễn Văn Đỏ 12/11/1962 M 44/5 Khu Phố 6, Tt Bến Lức
180 LA1190612050 Lê Thị Hồng Loan 3/8/1967 F 44/5 Khu Phố 6, Tt Bến Lức
181 LA1190612051 Nguyễn Văn Hảo 1/1/1977 M 150/5 C Huỳnh Văn Gấm, Phường 2
182 LA1190612052 Nguyễn Lệ Huyến 5/25/1963 F 10 A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1
183 LA1190612053 Huỳnh Minh Huy 3/12/2012 M 424a Kv 1, Tt Đức Hòa
184 LA1190612054 Hồ Minh Tiến 11/21/1989 M 20 Lý Công Uẩn, Phường 1
185 LA1190612055 Trần Thị Nem 1/8/1956 F 148 Tổ 8 Ấp 7, Tân Ân
186 LA1190612056 Lê Văn Tằng 3/3/1954 M Khu Phố 6, Tt Cần Đước
187 LA1190612057 Trần Minh Nhật 4/12/1986 M Ấp Phú Thành, Phước Lý
188 LA1190612058 Nguyễn Tấn Tài 7/3/1996 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
189 LA1190612059 Châu Khánh Duy 10/3/1996 M Ấp 2, Mỹ Quý Đông
190 LA1190612060 Trần Thị Ngọc Cẩm 10/3/1981 F 219 Võ Công Tồn, Kp 3, Tt Bến Lức
191 LA1190612061 Nguyễn Hoàng Mai Chi 7/19/1976 F 198/5 Huỳnh Việt Thanh, P 2
192 LA1190612062 Lê Bùi Văn Khỏe 5/8/1978 M 73 Tân Thạnh, Đức Tân
193 LA1190612063 Huỳnh Việt Anh Phi 6/23/1998 F Ấp 2, Tân Bửu
194 LA1190612064 Trần Quốc Anh 3/23/2008 M 97/2/4/8 Ô 5 Khu B, Tt Đức Hòa
195 LA1190612065 Trương Thị Lệ Hà 7/11/1971 F Ấp 1, Thạnh Đức
196 LA1190612066 Ngô Tuấn Hào 8/12/2014 M Ấp 1, Thạnh Đức
197 LA1190612067 Ngô Ngọc Trân Châu 4/9/2007 F Ấp 1, Thạnh Đức
198 LA1190612068 Kiều Công Trí 7/24/1999 M 118/6 Ấp Cầu Ván, An Lục Long
199 LA1190612069 Huỳnh Minh Trung 4/16/1987 M 14/19/14 Tỉnh Lộ 827, Bình An 1, Phường 7
200 LA1190612070 Nguyễn Phương Điền 1/11/1988 M 155 Quốc Lộ 62, Phường 2
201 LA1190612071 Huỳnh Tấn Khánh 2/14/1997 M 246/2 Nguyễn Huỳnh Đức, Quyết Thắng, Khánh Hậu
202 LA1190612072 Bùi Thị Nữ 1/1/1958 F Ấp 7, Vĩnh Công
203 LA1190612073 Phạm Văn Chiến 1/1/1969 M 220/7 Ấp 7, Vĩnh Công
204 LA1190612074 Huỳnh Thị Hồng Vân 4/15/1994 F Khu 1 Ấp 4, Lương Bình
205 LA1190612075 Nguyễn Thị Điệp 1/1/1970 F 220/7 Ấp 7, Vĩnh Công
206 LA1190612076 Phạm Thị Mộng Thu 2/6/1996 F 220/7 Ấp 7, Vĩnh Công
207 LA1190612077 Dương Thị Hiếu Thảo 9/29/1969 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
208 LA1190612078 Nguyễn Việt Cường 10/8/1976 M 10 Ấp 2, Long Sơn
209 LA1190612079 Lưu Tấn Vũ 12/22/1991 M Ấp 2, Long Sơn
210 LA1190612080 Thi Diệu Hỷ 1/1/1960 F Quốc Lộ 50, Tổ 14, Khu Phố 2, Tt Cần Giuộc
211 LA1190612081 Nguyễn Thanh Tùng 12/24/1961 M 224 Tổ 18, Lãnh Binh Thái, Khu Phố 2 Tt Cần Giuộc
212 LA1190612082 Nguyễn Ngọc Như Ý 9/12/2012 F 155 Quốc Lộ 62, Phường 2
213 LA1190612083 Nguyễn Thị Thu Hà 4/20/1979 F 32 Bình Đông, Bình Trinh Đông
214 LA1190612084 Hồ Mai Khanh 3/20/2003 F 4/4/8 Quốc Lộ 1, P2
215 LA1190612085 Nguyễn Thị Kiều Oanh 9/15/1980 F 4/4/8 Quốc Lộ 1, P2
216 LA1190612086 Đỗ Thị Thu Hà 5/11/1965 F 115 Lê Lợi, Kp4, P1
217 LA1190612087 Phan Văn Lấn 1/1/1987 M Ấp Cả Cóc, Tuyên Bình Tây
218 LA1190612088 Đào Anh Nguyên 10/8/1985 M 170 Phước Vĩnh, Long Trạch
219 LA1190612089 Nguyễn Thị Thanh Thúy 6/16/1986 F 102/27 Huỳnh Châu Sổ, P 6
220 LA1190612090 Nguyễn Thị Thu Thảo 6/7/1977 F Ấp 7, Phước Tuy
221 LA1190612091 Nguyễn Thị Kim Phượng 4/16/1982 F Tổ 23, Phú Ân, Phước Lý
222 LA1190612092 Huỳnh Hoàng Thơ 7/10/2003 F 222 Châu Thị Kim, P 3
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 12/11/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0