Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 23/04/2019 5/23/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190502001 Đặng Thị Xuân Hương 10/6/1991 F 238 Tỉnh Lộ 826, Tổ 5, Xóm Chùa, Tân Lân
2 LA1190502002 Trần Thị Tuyết Lan 6/19/1996 F 439 Nguyễn Đình Chiểu, P3
3 LA1190502003 Lê Thị Ngọc Xuân 9/18/1961 F 28a, Đường 816, Ấp 6, Thạnh Đức
4 LA1190502004 Lê Ngọc Liên 1/1/1957 F 23 Kênh Mới, Ấp 5, Thạnh Đức
5 LA1190502005 Châu Thanh Trà 7/20/1996 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
6 LA1190502006 Trần Hoàng Huy 7/6/1999 M Tổ 20, Ấp 9, Lương Hòa
7 LA1190502007 Huỳnh Thị Hoàng Oanh 1/1/1960 F 578/1 Bình Cang1, Bình Thạnh
8 LA1190502008 Nguyễn Thị Minh Trang 7/30/1975 F Vạn Phước, Mỹ Lệ
9 LA1190502009 Trần Thị Bích Phượng 4/19/1981 F Ấp 4, Long An
10 LA1190502010 Võ Hữu Nhân 10/3/1993 M Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
11 LA1190502011 Nguyễn Ái Như 12/29/2006 F Tổ 4 Ấp Long Hưng, Long Thượng
12 LA1190502012 Lê Nhật Tân 7/13/1994 M 464/5 Ấp Bà Phổ, Bình Thạnh
13 LA1190502013 Huỳnh Nguyễn Lan Chi 6/22/1996 F 372 Quốc Lộ 1, Phường 4
14 LA1190502014 Nguyễn Thị Nhã 11/28/1981 F 178 Tổ 14 Khu Phố 5, Tt Cần Đước
15 LA1190502015 Nguyễn Quang Phát 1/14/2005 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
16 LA1190502016 Hồ Điệp 1/27/1966 F 565/5 Ấp 5, Lạc Tấn
17 LA1190502017 Lê Hồ Khải 4/13/1996 M 565/5 Ấp 5, Lạc Tấn
18 LA1190502018 Nguyễn Thị Măng 1/1/1976 F 11a Ấp Long Khánh, Phước Hậu
19 LA1190502019 Bùi Thị Cẩm Hồng Hà 10/9/1980 F 193 Nguyễn Thành A Kp5, Phường 1
20 LA1190502020 Nguyễn Thị Ngọc Thế 12/30/1987 F 218/1 Trần Minh Châu Kp Nhơn Hòa 2, Phường 5
21 LA1190502021 Đặng Thị Tôi 12/8/1964 F 34 Ấp 3 B, Phước Lợi
22 LA1190502022 Trần Thị Thanh Vy 6/15/1998 F 22 Ấp Long Khánh, Phước Hậu
23 LA1190502023 Đặng Đình Lệ Thanh 1/1/1966 F 6 Ấp Long Khánh, Phước Hậu
24 LA1190502024 Phạm Thị Vui 1/1/1959 F Tổ 11, Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
25 LA1190502025 Bùi Đăng Khôi 5/9/2014 M 218/1 Trần Minh Châu Kp Nhơn Hòa 2, Phường 5
26 LA1190502026 Nguyễn Thị Bất 2/22/1959 F Ấp Bà Mía, Mỹ Lạc
27 LA1190502027 Ngô Thị Kim Ngọc 1/1/1959 F Tổ 11, Ấp Long Khánh, Phước Hậu
28 LA1190502028 Huỳnh Phú Nhân 1/5/1994 M Ấp 4, Tân Đông
29 LA1190502029 Trần Lê Minh Đạt 12/27/1989 M 23/238 Ấp Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
30 LA1190502030 Mai Thị Ngọc Cúc 2/9/1990 M 5/95 Thủ Khoa Thừa, Tt Thủ Thừa
31 LA1190502031 Nguyễn Thị Huyền Trân 7/2/1982 F 06 Đường Bờ Chùa Ấp Trong, Phước Hậu
32 LA1190502032 Đỗ Thị Hoàng Giao 8/28/1958 F Ấp Long Thanh, Long Trạch
33 LA1190502033 Mai Thị Thúy Uyên 12/4/1982 F 41 Ấp 1b, Tân Trạch
34 LA1190502034 Trần Thị Thanh Thủy 7/18/1980 F 41 Rạch Lòng Đèn, Phường 7
35 LA1190502035 Lương Thị Mến 1/1/1976 F 172 Ấp Vĩnh Hòa, An Vĩnh Ngãi
36 LA1190502036 Nguyễn Thị Minh Mong 4/1/1964 F 26 Tôn Đức Thắng Kp3, Tt Tân Thạnh
37 LA1190502037 Nguyễn Hiến Chương 11/25/1977 M Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
38 LA1190502038 Bùi Thị Kim Châu 8/19/1977 F Ấp Bình Hữu 2, Đức Hoà Thượng
39 LA1190502039 Nguyễn Châu Tân 12/19/1993 M 4/67 Khu 3 Ô 2 Thủ Khoa Thừa, Tt Thủ Thừa
40 LA1190502040 Nguyễn Minh Nhi 9/9/1989 M Ấp 3, Long Định
41 LA1190502041 Nguyễn Khánh Duy 3/20/1997 M Ấp 7, Lương Hòa
42 LA1190502042 Kha Danh Thọ 9/12/1952 M 159 Quốc Lộ 1, Phường 4
43 LA1190502043 Lê Thị Giàu 1/1/1955 F 159 Quốc Lộ 1, Phường 4
44 LA1190502044 Bùi Thanh Nguyên 6/13/2012 M 31 Nguyễn Công Trung, Phường 3
45 LA1190502045 Bùi Ngọc Minh An 5/2/2010 F 31 Nguyễn Công Trung, Phường 3
46 LA1190502046 Lê Nguyễn Minh Phương 2/14/1992 F 26/4 Võ Công Tồn Kp1, Tt Bến Lức
47 LA1190502047 Đỗ Thị Bé Ba 6/27/1961 F 176a Khu Vực 1, Tt Đức Hòa
48 LA1190502048 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 9/15/1995 F Ấp 1, Nhựt Chánh
49 LA1190502049 Hồ Thị Kim Loan 10/9/1979 F 428 Ấp 3, Long An
50 LA1190502050 Bùi Thị Thoại Huyền 10/16/1994 F Ấp 5, Phước Lợi
51 LA1190502051 Phạm Thị Hồng Sương 9/7/1995 F 95 Ấp 4, Bình Tâm
52 LA1190502052 Lê Văn Bình 1/1/1976 M Ấp 2, Hựu Thạnh
53 LA1190502053 Lê Hoàng Thơ 6/4/1997 F 45/8 Ấp 2, Hựu Thạnh
54 LA1190502054 Nguyễn Văn Re 7/4/1953 M Ấp 3, Nhựt Chánh
55 LA1190502055 Lê Thị Hồ 11/10/1952 F Ấp 3, Nhựt Chánh
56 LA1190502056 Dương Thị Hạnh Diễm 4/15/1983 F 36/1 Huỳnh Châu Sổ Kp1, Tt Bến Lức
57 LA1190502057 Lê Thị Hạnh 10/11/1948 F 36/1 Huỳnh Châu Sổ Kp1, Tt Bến Lức
58 LA1190502058 Dương Đức Hòa 5/20/1942 M 36/1 Huỳnh Châu Sổ Kp1, Tt Bến Lức
59 LA1190502059 Huỳnh Thị Tuyêt Mai 12/14/1995 F 127 Tổ 9 Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
60 LA1190502060 Huỳnh Thị Tuyết Hồng 9/26/1993 F 127/09 Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
61 LA1190502061 Bùi Thị Mãng 12/11/1959 F 470 Quốc Lộ 1 A, P.4
62 LA1190502062 Phạm Thị Thu 9/24/1998 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
63 LA1190502063 Võ Duy Ngươn 9/2/1953 M 470 Quốc Lộ 1 A, P.4
64 LA1190502064 Du Đức Hoàng Long 6/14/1996 M Ấp Tân Chánh B, Nhơn Ninh
65 LA1190502065 Nguyễn Thị Trúc Giang 12/25/1994 F 149 Ấp Bà Chủ, Tân Lân
66 LA1190502066 Nguyễn Thị Trúc Phượng 8/2/1990 F Ấp Bà Chủ, Tân Lân
67 LA1190502067 Phạm Võ Phương Duyên 1/20/1996 F 390/18 Nguyễn Văn Cương, Kp.Nhơn Cầu, P.Tân Khánh
68 LA1190502068 Lê Thái Dương 1/1/1984 M Ấp Bình Cang 2, Bình Thạnh
69 LA1190502069 Hồ My Sên 1/1/1960 F Ấp 1, Long Định
70 LA1190502070 Trương Hoài An 5/17/1997 M Ấp Nhơn Xuyên, Thuận Nghĩa Hòa
71 LA1190502071 Nguyễn Quí Nghiệp 8/15/1994 M 188 Ấp Nguyễn Lộc, Hậu Thạnh Đông
72 LA1190502072 Phạm Hữu Vinh 2/24/1993 M 149a Đường 3/2, Tt Hậu Nghĩa
73 LA1190502073 Dương Đỗ Thị Minh Thùy 9/9/1995 F 168/5 Ấp 5, Phước Tân Hưng
74 LA1190502074 Trương Hoàng Việt 12/31/1992 M Ấp Tây Nam, Tân Hòa
75 LA1190502075 Võ Thị Thanh Thủy 1/28/1995 F 222 Ấp 3, Tân Thành
76 LA1190502076 Mai Thị Reo 1/1/1963 F Ấp 1 B, Hựu Thạnh
77 LA1190502077 Nguyễn Thị Yến 1/1/1954 F Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng
78 LA1190502078 Nguyễn Thị Nhận 1/1/1961 F 220/10 Đường 833 Kp Phú Nhơn, Phường 5
79 LA1190502079 Võ Kim Trúc 12/13/1995 F 220/10 Đường 833 Kp Phú Nhơn, Phường 5
80 LA1190502080 Lê Thị Thúy Kiều 10/26/1996 F Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
81 LA1190502081 Nguyễn Thị Ngọc Thu 9/1/1970 F Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
82 LA1190502082 Nguyễn Phúc Thành 7/27/1995 M Ấp 6, Nhựt Chánh
83 LA1190502083 Lê Thị Phương Sang 8/15/1991 F Ấp 3, Nhơn Hòa Lập
84 LA1190502084 Lê Thị Trường An 2/26/1977 F Ấp 3, Nhựt Chánh
85 LA1190502085 Nguyễn Công Thành 6/21/1980 M 4/76a1 Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
86 LA1190502086 Võ Đặng Phúc Duyên 11/6/1999 F 133 Nguyễn Thị Bảy Kp2, Tt Cần Giuộc
87 LA1190502087 Trần Văn Quận 1/1/1979 M Ấp Vĩnh Bình, An Vĩnh Ngãi
88 LA1190502088 Phạm Thị Hóa 1/1/1977 F 63/3 Võ Công Tồn Kp1, Tt Bến Lức
89 LA1190502089 Dương Quang Minh 12/12/1967 M 63/3 Võ Công Tồn Kp1, Tt Bến Lức
90 LA1190502090 Nguyễn Lê Thanh Nhàn 11/13/2013 F 3/4 Quốc Lộ 1a Kp1, Tt Bến Lức
91 LA1190502091 Lê Thị Hồng Phượng 3/10/1963 F 62 Ql1a Kp6, Tt Bến Lức
92 LA1190502092 Ngô Thị Kim Thư 10/14/1990 F 36/1 Ấp Phú Xuân 1, Phú Ngãi Trị
93 LA1190502093 Nguyễn Bá Nhẫn 2/27/1962 M Ấp 4, Hựu Thạnh
94 LA1190502094 Đặng Hoàng Anh 2/7/2017 M Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
95 LA1190502095 Prangsurang Đoàn Kan 7/23/2017 M 31 Nguyễn Minh Trường, Phường 3
96 LA1190502096 Nguyễn Văn Tuấn Vũ 5/16/1993 M Ấp 1, Hưng Điền A
97 LA1190502097 Phạm Thị Hải Đường 6/11/1961 F 40 Đường Hoàng Anh Kp Thủ Tửu 2, P Tân Khánh
98 LA1190502098 Lương Trung Hải 4/26/1956 M 40 Đường Hoàng Anh Kp Thủ Tửu 2, P Tân Khánh
99 LA1190502099 Đặng Thị Tiểu Phụng 10/19/1999 F Ấp Tây Nam, Tân Hòa
100 LA1190502100 Huỳnh Thị Thúy Hằng 1/11/1996 F 97 Ấp 1, Mỹ Yên
101 LA1190502101 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 3/20/1997 F 482/8 Ấp Thanh Tân, Thanh Phú Long
102 LA1190502102 Nguyễn Văn Sang 9/10/1991 M Tổ 3, Ấp Thanh Hà, Tân Kim
103 LA1190502103 Nguyễn Thị Mỹ Yên 8/16/1994 F Ấp Mương Khai, Tân Thành
104 LA1190502104 Nguyễn Thị Hồng Thu 12/11/1989 F 397 Khu Vực 1, Tt Đức Hòa
105 LA1190502105 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 11/28/1996 F Khu Phố 4, Tt Tân Thạnh
106 LA1190502106 Đặng Thị Lệ Hằng 12/10/1993 F Ấp 6, Mỹ Yên
107 LA1190502107 Nguyễn Thị Diễm Trinh 2/25/1989 F Ấp Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
108 LA1190502108 Hoàng Ngọc Hà 5/9/2015 F Ấp Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
109 LA1190502109 Hoàng Minh Quyền 6/30/2017 M Ấp Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
110 LA1190502110 Hoàng Minh Tuấn 5/2/1985 M Ấp Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
111 LA1190502111 Trương Tuyết Lâm 3/1/1987 F 61/8 Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
112 LA1190502112 Huỳnh Thị Ngọc Quyền 7/7/1995 F Ấp 4 B, Tân Trạch
113 LA1190502113 Lê Văn Trí 5/29/1958 M 112 Quốc Lộ 62, Phường 2
114 LA1190502114 Huỳnh Thanh Danh 9/27/1996 M Khu Phố 2, Phường 2
115 LA1190502115 Võ Thị Xuân Dung 1/1/1970 F Tổ 7 Ấp Kim Định, Tân Kim
116 LA1190502116 Châu Hoài Mộng 11/12/1996 M Tổ 7 Ấp Kim Định, Tân Kim
117 LA1190502117 Phan Phước Tú 1/1/1992 M Ấp 4, Đức Hòa Đông
118 LA1190502118 Ngô Thị Lệ Quyên 9/2/1973 F 330 Ấp Thuận Lợi, Nhựt Ninh
119 LA1190502119 Đặng Đăng Khoa 11/9/2005 M Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
120 LA1190502120 Đặng Ngọc Như Quỳnh 12/9/2008 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
121 LA1190502121 Nguyễn Hoàng Khôi 9/13/2017 M 4/76a1 Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
122 LA1190502122 Đặng Thị Kim Kha 12/24/1985 F Ấp 3b, Phước Lợi
123 LA1190502123 Lê Phạm Tú Như 9/26/1995 F Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
124 LA1190502124 Mai Hoàng Yến 10/19/1993 F Ấp 5, Đức Hòa Đông
125 LA1190502125 Lê Thúy Liễu 1/1/1952 F Ấp 6, Thạnh Đức
126 LA1190502126 Nguyễn Văn Tưởng 1/1/1951 M Ấp 6, Thạnh Đức
127 LA1190502127 Nguyễn Thanh Trúc 11/13/2000 F 460/8 Ấp Thanh Tân, Thanh Phú Long
128 LA1190502128 Nguyễn Ngọc Thị 7/15/1975 F Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
129 LA1190502129 Đoàn Thị Thúy Nga 9/25/1962 F 102a Châu Thị Kim, Phường 3
130 LA1190502130 Trần Thị Vinh An 8/25/1990 F 36 Đường Số 2, Phường 4
131 LA1190502131 Võ Thị Minh Thư 11/12/2000 F Ấp 4, Đức Hòa Đông
132 LA1190502132 Lý Thị Tuyết Trinh 8/20/1975 F 28a Khu Vực 1, Tt Đức Hòa
133 LA1190502133 Lý Thị Mỹ Hằng 2/17/1979 F 28a Khu Vực 1, Tt Đức Hòa
134 LA1190502134 Nguyễn Hữu Phước 10/9/1999 M Ấp 1/5, Vĩnh Châu A
135 LA1190502135 Lương Thị Hải Thanh 9/15/2006 F 40 Hoàng Anh Kp Thủ Tửu 2, P Tân Khánh
136 LA1190502136 Phạm Thị Trừ 1/1/1956 F 46/5/8a Thủ Khoa Huân, Phường 1
137 LA1190502137 Phạm Văn Sương 4/12/1959 M 38/1 Hẻm 369 Châu Thị Kim Kp An Thuận 2, Phường 7
138 LA1190502138 Đào Thị Phương Thảo 5/7/1975 F Ấp 1/5, Vĩnh Châu A
139 LA1190502139 Lê Quang Hoàng An Khương 7/3/2007 F Ấp 3, Nhựt Chánh
140 LA1190502140 Hồ Chí Lâm 4/7/2013 M Tổ 16 Ấp Lũy, Phước Lại
141 LA1190502141 Nguyễn Thị Vương Phi 12/31/1996 F Ấp Bảy Mét, Kiến Bình
142 LA1190502142 Đỗ Nguyễn Trung Trí 3/27/1998 M Ấp 4, Mỹ Phú
143 LA1190502143 Võ Trường Duy 4/9/2000 M 8/158a Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
144 LA1190502144 Lê Văn Nghĩa 12/4/1995 M Ấp Cây Me, Hưng Điền
145 LA1190502145 Dương Thúy Đào 1/1/1981 F 48 Huỳnh Châu Sổ Kp4, Tt Bến Lức
146 LA1190502146 Phan Tấn Thành 4/2/1965 M 02 Khu 1c, Tt Cần Đước
147 LA1190503001 Đặng Thị Thúy Ngân 1/6/1987 F 137/4 Ấp 4, Hòa Phú
148 LA1190503002 Trần Thị Ba 1/1/1951 F Ấp 5, Thạnh Đức
149 LA1190503003 Nguyễn Tấn Đức 1/1/1980 M 103 H, Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
150 LA1190503004 Lê Thị Mộng Tuyền 10/28/1993 F Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
151 LA1190503005 Trần Thị Hồng Điệp 2/16/1970 F 143/12/5 Tỉnh Lộ 8, Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
152 LA1190503006 Võ Kiều My 2/6/1998 F Đường Số 9, Kdc Thuận Đạo, Kp 8, Tt Bến Lức
153 LA1190503007 Nguyễn Thị Tuyết Nga 3/1/1962 F 09, Ấp 3, Tân Ân
154 LA1190503008 Nguyễn Thị Kim Anh 4/11/1997 F Ấp 6, Bình Đức
155 LA1190503009 Nguyễn Trần Yến Nhi 7/30/1999 F 45 Đường Số 5, P 4
156 LA1190503010 Trần Hồng Ân 1/25/2018 M Tổ 10, Kim Điền, Tân Kim
157 LA1190503011 Lê Thị Tốt 12/26/1947 F Ấp 3, Phước Tuy
158 LA1190503012 Phạm Ngọc Trí Thông 1/28/1990 M 249 Tấn Long, Thanh Phú
159 LA1190503013 Huỳnh Quang Vinh 7/6/1982 M 7/1/5 Huỳnh Châu Sổ, Kp 4, Tt Bến Lức
160 LA1190503014 Trần Thị Hải 1/1/1956 F 26 A, Bình Thạnh, Bình Tịnh
161 LA1190503015 Trương Văn Thành 8/9/1947 M 26 A, Bình Thạnh, Bình Tịnh
162 LA1190503016 Phan Trọng Khôi 1/31/2006 M 117 Đường Số 2, Kdc Kiến Phát, P 6
163 LA1190503017 Phùng Tấn Phúc 9/27/1988 M 499/5 Bà Phổ, Bình Thạnh
164 LA1190503018 Huỳnh Thị Rẫm 1/1/1962 F Ấp 3 A, Hậu Thạnh
165 LA1190503019 Trương Văn Son 1/1/1981 M Ấp 1, Mỹ Thạnh Đông
166 LA1190503020 Võ Thị Cúc 10/11/1958 F Vạn Phước, Mỹ Lệ
167 LA1190503021 Huỳnh Bình 1/1/1956 M Vạn Phước, Mỹ Lệ
168 LA1190503022 Huỳnh Phương Thanh 5/1/1993 F 307/1 Nhà Việc, An Lục Long
169 LA1190503023 Lê Hồng Nhung 8/23/1990 F 356 Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
170 LA1190503024 Hồ Thị Tý 5/20/1972 F Ấp 3, Bình Tâm
171 LA1190503025 Nguyễn Thị Kim Tuyến 8/3/1973 F 25 Ấp 4, Long Hòa
172 LA1190503026 Lý Thanh Vàng 4/19/1988 M 206 Ấp 4, Hựu Thạnh
173 LA1190503027 Lê Thanh Hùng 1/1/1971 M Ấp 1 + 3 An Nhựt Tân, Tân Trụ
174 LA1190503028 Phạm Văn Có 12/19/1971 M Lộc Chánh, Lộc Giang
175 LA1190503029 Nguyễn Văn Sáu 6/11/1957 M Ấp 4, Mỹ Yên
176 LA1190503030 Lê Thị Hồng Diễm 8/31/1980 F Ấp 4, Mỹ Yên
177 LA1190503031 Nguyễn Phong Phú 1/1/1973 M Ấp 4, Nhựt Chánh
178 LA1190503032 Lê Hùng Dũng 5/19/1955 M Ấp 2, Thạnh Đức
179 LA1190503033 Lại Xuân Quang 4/11/1955 M 100 Tổ 5, Chợ Trạm, Mỹ Lệ
180 LA1190503034 Phùng Thị Hà 1/1/1955 F 100 Chợ Trạm, Mỹ Lệ
181 LA1190503035 Trần Văn Tiệp Khắc 3/26/1991 M Kp 2, Tt Thạnh Hóa
182 LA1190503036 Saito Nguyễn Quỳnh Anh 1/8/2019 F 219 Ấp 3, Thạnh Đức
183 LA1190503037 Trần Hà Văn 7/29/2000 M Bùng Binh, Hòa Khánh Tây
184 LA1190503038 Trần Thị Hảo 1/1/1990 F Bùng Binh, Hòa Khánh Tây
185 LA1190503039 Đoàn Chí Hưng 2/14/2002 M Ấp 3, Mỹ Thạnh Bắc
186 LA1190503040 Đỗ Kiến Xuân 6/27/1965 M 471/8 Thanh Tân, Thanh Phú Long
187 LA1190503041 Đoàn Thị Cẩm Thơ 9/10/1996 F 317 Bình Hòa, Đức Tân
188 LA1190503042 Lê Hoàng Dũ 11/24/1979 M Ấp 1 A, Hựu Thạnh
189 LA1190503043 Đặng Thị Tuyết Hồng 3/1/1980 F 345 Đ/1, Kv 4, Tt Đức Hòa
190 LA1190503044 Trần Anh Châu 2/1/1993 M Ấp 2, Hựu Thạnh
191 LA1190503045 Nguyễn Thị Y 8/8/1964 F 238 Ấp Voi Lá, Long Hiệp
192 LA1190503046 Trần Huỳnh Lâm 12/14/1980 M 198 Nguyễn Trung Trực, Kp 8, Tt Bến Lức
193 LA1190503047 Nguyễn Kim Tuyến 10/15/1980 F 198 Nguyễn Trung Trực, Kp 8, Tt Bến Lức
194 LA1190503048 Trần Thị Bích Tần 9/28/1974 F 75a, Tổ 2, Khu 1, Thị Trấn Đức Hòa
195 LA1190503049 Nguyễn Thị Liên 2/23/1976 F Tổ 9, Thanh Ba, Mỹ Lộc
196 LA1190503050 Trương Ngọc Rưa 4/15/1964 M 310 Tân Hội, Đức Lập Thượng
197 LA1190503051 Lê Phát Tài 10/8/1994 M Ấp 4, Tân Đông
198 LA1190503052 Võ Thị Thanh Tuyền 5/5/1994 F 56c, Khu 3, Thị Trấn Đức Hòa
199 LA1190503053 Lê Kim Thoa 12/16/1993 F 526 Bình Đông, Bình Trinh Đông
200 LA1190503054 Nguyễn Tấn Tài 11/20/1966 M 3/31a Bình Hòa, Thị Trấn Tân Trụ
201 LA1190503055 Phan Thị Khang 4/14/1960 F 83 Lê Văn Tao, P2
202 LA1190503056 Nguyễn Vĩnh Tiến 8/17/1996 M 431 Khu 2, Thị Trấn Hiệp Hòa
203 LA1190503057 Mai Duy Khang 3/11/1994 M 352c, Khu 3, Thị Trấn Đức Hòa
204 LA1190503058 Đặng Minh Trí 10/10/1995 F Ấp Chánh, Bình Hòa Bắc
205 LA1190503059 Huỳnh Phước Long 2/20/1995 M Ấp 3, Bình Hòa Nam
206 LA1190503060 Nguyễn Công Danh 8/1/1990 M Lộc Hưng, Lộc Giang
207 LA1190503061 Phạm Thanh Trúc 7/10/1998 F 85 Lê Văn Tao, P.2
208 LA1190503062 Nguyễn Hữu Thắng 1/27/1998 M 90/11 Trần Phong Sắc, P.4
209 LA1190503063 Bùi Đức Luân 11/14/1993 M 87/1 Ấp 1, Tân Phước Tây
210 LA1190503064 Nguyễn Thị Ba 1/1/1930 F Tổ 13, Tân Phước, Tân Kim
211 LA1190503065 Nguyễn Công Phú 1/1/1999 M Ấp 1, Bình Hòa Nam
212 LA1190503066 Đặng Thị Thanh 6/3/1967 F 354 Ấp 7, Phước Đông
213 LA1190503067 Huỳnh Văn Tuấn 1/1/1985 M Ấp 4, Vĩnh Châu B
214 LA1190503068 Lê Thị Loan 3/3/1983 F 25 A4, Kdc Tân Đức, Tổ 7, Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
215 LA1190503069 Nguyễn Thị Mộng Quỳnh 7/31/2009 F Ấp 3, Long Sơn
216 LA1190503070 Huỳnh Thị Lệ Thủy 1/1/1981 F An Định, An Ninh Đông
217 LA1190503071 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 8/30/1989 F Tổ 8, Ấp 3, Long Hậu
218 LA1190503072 Nguyễn Hồ Xuân Huy 7/20/1999 M 21 Lê Văn Tưởng, Thanh Xuân, P 5
219 LA1190503073 Lê Quan Duy Khiêm 10/23/1994 M Ấp 2, Thạnh Đức
220 LA1190503074 Nguyễn Phước Sang 9/11/2000 M 223 Cả Sách, Vĩnh Lợi
221 LA1190503075 Đặng Thị Mỹ Yên 7/19/1994 F Đông Hòa, Thủy Đông
222 LA1190503076 La Quốc Kỳ Anh 10/25/2002 M Ấp 1, Thạnh Lợi
223 LA1190503077 La Quốc An Nhật 10/25/2012 M Ấp 4, Thạnh Lợi
224 LA1190503078 Nguyễn Hoàng Huy 1/1/2014 M 108 Phan Văn Mãng, Kp 7, Tt Bến Lức
225 LA1190503079 Hồ Thị Son 1/1/1952 F 27 Tổ 15, Phú Thành, Phước Lý
226 LA1190503080 Đặng Công Tạn 9/13/1996 M Ấp 2, Phước Lợi
227 LA1190503081 Phạm Thị Yến Nhi 12/21/1988 F Ấp Cả Cỏ, Thạnh Phú
228 LA1190503082 Lê Huỳnh Hải Đăng 3/14/2004 M Ấp 3 A, Hựu Thạnh
229 LA1190503083 Lê Thị Thúy Nhi 5/1/1993 F Ấp Dá Biên, Kiến Bình
230 LA1190503084 Đặng Thụy Hoàng Yến 6/23/1979 F 108 Phan Văn Mãng, Kp 7, Tt Bến Lức
231 LA1190503085 Nguyễn Liêu Như Hân 9/21/2007 F 73 Hẻm 2, Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
232 LA1190503086 Đỗ Thị Tân 4/23/1970 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
233 LA1190503087 Nguyễn Liêu Như Lam 5/28/2012 F 73 Hẻm 2, Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
234 LA1190503088 Lại Thị Mừng 1/1/1963 F 258/4 Mỹ Xuân, Dương Xuân Hội
235 LA1190503089 Phan Hữu Hải 1/1/1977 M 406 Kv 1, Tt Đức Hòa
236 LA1190503090 Lâm Thị Thúy Quyên 5/2/1992 F Hưng Trung, Hưng Thạnh
237 LA1190503091 Phạm Phước Huy 8/1/1966 M Tổ 25, Tân Thanh A, Phước Lại
238 LA1190503092 Nguyễn Lâm Bảo 6/6/1991 M Tân Thanh A, Phước Lại
239 LA1190503093 Nguyễn Thị Mai Trân 4/23/2000 F Phước Toàn, Long Hiệp
240 LA1190503094 Trần Chấn Hòa 6/8/1979 M 92/8 Võ Văn Môn, P 4
241 LA1190503095 Nguyễn Văn Đạt 6/20/1987 M Ấp 6, Thạnh Đức
242 LA1190503096 Lâm Nguyễn Yến Vy 10/12/2006 F 4/83 Khu 3, Ô 2, Tt Thủ Thừa
243 LA1190503097 Đặng Nguyễn Hoàn Kim 7/26/2005 F 260/6 Ql50, Tổ 6, Kp 4, Tt Cần Giuộc
244 LA1190503098 Nguyễn Trúc Vi 11/24/1996 F Tân Hòa, Bình Hòa Bắc
245 LA1190503099 Lê Văn Khang 1/13/1997 M Ấp 1, Bình Thành
246 LA1190503100 Đỗ Văn Khương 10/1/1964 M Bàu Công, Tân Mỹ
247 LA1190503101 Nguyễn Ngọc Tuấn 1/1/1967 M Tổ 4, Ấp Trong, Phước Hậu
248 LA1190503102 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 5/4/1981 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
249 LA1190503103 Nguyễn Giang Khanh 8/2/1980 M 40/7 A, Huỳnh Việt Thanh, Kp 3, P 2
250 LA1190503104 Lê Đức Tài 1/24/1993 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
251 LA1190504001 Nguyễn Đình Hội 5/20/1970 M 162 Quốc Lộ 62, Phường 2
252 LA1190504002 Huỳnh Đức Tuấn 2/27/2012 M 292/2 Ấp Bình Cang 2, Bình Thạnh
253 LA1190504003 Nguyễn Đức Tân 11/9/2006 M 75b, Nguyễn Đình Chiểu, P 1
254 LA1190504004 Lại Thị Như Ý 9/9/1964 F 103/9c, Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
255 LA1190504005 Nguyễn Ngọc Yến 10/20/1964 F Kv 1, Tt Hiệp Hòa
256 LA1190504006 Nguyễn Kim Cúc 1/1/1960 F Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
257 LA1190504007 Nguyễn Thị Kim Cúc 1/1/1958 F 290 Kv 2, Tt Hiệp Hòa
258 LA1190504008 Nguyễn Thị Tuyết 7/11/1955 F 208 Bình Tây, Bình Trinh Đông
259 LA1190504009 Nguyễn Văn Đấu 1/1/1952 M 208 Bình Tây, Bình Trinh Đông
260 LA1190504010 Nguyễn Duy Thịnh 9/28/1996 M 82 Châu Thị Kim, P 3
261 LA1190504011 Vương Thùy Linh 5/13/1969 F 341 Quốc Lộ 1, P 4
262 LA1190504012 Trần Công Minh 7/1/1971 M 1108 Ql 1, Kp Quyết Thắng 1, P Khánh Hậu
263 LA1190504013 Võ Hoàng Nam 2/1/1984 M Ô 1/24 Ab Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
264 LA1190504014 Bùi Thị Bạch Tuyết 3/22/1984 F Ô 1/24 Ab, Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
265 LA1190504015 Lê Hồng Nhân 9/23/1976 M Ấp 1, Mỹ Phú
266 LA1190504016 Nguyễn An Khang 3/12/2009 M 28e/1, Kv 5, Tt Đức Hòa
267 LA1190504017 Lượng Phước Trường 5/28/1995 M Ấp Gò Châu Mai, Khánh Hưng
268 LA1190504018 Nguyễn Chí Linh 1/13/1997 M Ấp 3, Hướng Thọ Phú
269 LA1190504019 Võ Thanh Tùng 1/1/1981 M Ấp Gò Gòn, Hưng Thạnh
270 LA1190504020 Bùi Thị Vàng 12/5/1996 F Ấp 3, Tân Thành
271 LA1190504021 Phạm Thị Huỳnh Như 10/29/1995 F Ấp Hóc Thơm 2, Hòa Khánh Tây
272 LA1190504022 Phan Thị Thanh Huyền 4/26/1970 F 17 Trần Văn Trà, Kp 1, Tt Tân Thạnh
273 LA1190504023 Lê Thị Thu Trang 5/18/1980 F Ấp 1, Nhị Thành
274 LA1190504024 Nguyễn Thị Quyên 4/16/1961 F 397 Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
275 LA1190504025 Võ Thị Thanh Hằng 3/14/1977 F 375 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
276 LA1190504026 Lượng Thị Bích Tuyền 1/20/2000 F Ấp Thanh Phong, Bình Lãng
277 LA1190504027 Đường Thị Bích Liễu 7/14/1987 F 220 Ấp Bình Hòa, Bình Lãng
278 LA1190504028 Trương Minh Hiền 1/13/1992 M 71 Lê Văn Trầm, Kp 1, Tt Tân Thạnh
279 LA1190504029 Trần Thị Tâm Cơ 10/25/2001 F 100 Ấp 1b, Long Sơn
280 LA1190504030 Đoàn Minh Phụng 10/29/1989 M Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
281 LA1190504031 Huỳnh Ngọc Mai 11/15/1980 F 15 Trần Hưng Đạo, P 1
282 LA1190504032 Trần Chí Dũng 2/2/2008 M 15 Trần Hưng Đạo, P 1
283 LA1190504033 Trần Anh Tuấn 9/3/2012 M 15 Trần Hưng Đạo, P 1
284 LA1190504034 Nguyễn Lê Duẫn 1/18/2011 M 401/15d, Ql 1, Phường 4
285 LA1190504035 Nguyễn Thị Nga Mi 10/18/1997 F 108 Nguyễn Thị Bảy, P 6
286 LA1190504036 Trần Minh Hiếu 9/19/2003 M Ấp 5, Xã Long Hòa
287 LA1190504037 Trần Thị Mỹ Vy 8/19/2000 F Ấp 5, Long Hòa
288 LA1190504038 Trần Thị Thùy Dương 10/13/1999 F Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
289 LA1190504039 Nguyễn Ngọc Kim Phú 8/6/1997 F 117 Châu Thị Kim, Phường 3
290 LA1190506001 Hồ Nguyễn Thảo Vy 2/9/2010 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
291 LA1190506002 Võ Quốc Trí 4/5/2003 M Ấp 4, Mỹ Quý Tây
292 LA1190506003 Nguyễn Thị Rồi 1/1/1972 F Tổ 15, Tân Điền, Long Thượng
293 LA1190506004 Đặng Thị Mai 1/1/1960 F Tổ 3, Xóm Chùa, Tân Lân
294 LA1190506005 Nguyễn Thị Phí Hằng 2/14/1985 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
295 LA1190506006 Nguyễn Hồ Khương Duy 1/14/1993 M Tổ 8, Tân Phước, Tân Kim
296 LA1190506007 Lê Quốc Thắng 4/30/2003 M 14a Nguyễn Văn Tiến, Tân Bình, Thị Trấn Tân Trụ
297 LA1190506008 Hồ Thị Mỹ Linh 1/1/1972 F 88 Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
298 LA1190506009 Ngô Văn Dẹp 1/1/1970 M 88 Ấp 5, Mỹ Thạn Bắc
299 LA1190506010 Nguyễn Thị Nhiễn 1/1/1985 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
300 LA1190506011 Võ Thị Mỹ Quý 6/14/1984 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
301 LA1190506012 Đỗ Thị Nhận 3/12/1965 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
302 LA1190506013 Trần Thị Bạch Tuyết 8/10/1982 F 165/1 Ấp 1, Hòa Phú
303 LA1190506014 Lê Minh Nguyệt Hằng 5/29/2008 F 20 Trương Công Xưởng, P1
304 LA1190506015 Văn Thị Nguyệt Nga 11/9/2002 F 143 Nguyễn Văn Cương, Tân Khánh
305 LA1190506016 Hồng Anh Tuấn 11/11/1969 M 307c, Khu 3, Thị Trấn Đức Hòa
306 LA1190506017 Nguyễn Thị Thanh Hương 12/21/1970 F 307c, Khu 3, Thị Trấn Đức Hòa
307 LA1190506018 Hồng Nguyệt Quang 2/24/2005 F 307c, Khu 3, Thị Trấn Đức Hòa
308 LA1190506019 Hà Trọng Hữu 12/8/1995 M Ấp Cả Cỏ, Thạnh Phú
309 LA1190506020 Phạm Văn Hai 3/7/1975 M Ấp Chánh Nhứt, Long Phụng
310 LA1190506021 Trần Quang Thanh 7/20/1967 M 160 A Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
311 LA1190506022 Nguyễn Ánh Hoàng Kim 2/26/1999 F 331/1 Khu Vực 5, Tt Đức Hòa
312 LA1190506023 Nguyễn Thị Cẩm Loan 4/15/1974 F Ấp 1, Nhựt Chánh
313 LA1190506024 Phạm Thị Hồng 1/1/1975 F Tổ 3 Ấp Phước Hưng 2, Phước Lâm
314 LA1190506025 Trần Anh Tuấn 3/12/1973 M 160/5 Ấp Cầu Đôi, An Lục Long
315 LA1190506026 Trương Thị Hoàng Như 2/20/1993 F Tổ 3 Ấp Phước Hưng 2, Phước Lâm
316 LA1190506027 Hà Ngọc Huyền Chi 11/11/1980 F Ấp Long Giêng, Phước Hậu
317 LA1190506028 Trương Thanh Tùng 1/14/1995 M 420 Tổ 35 Khu Phố 2, Tt Cần Đước
318 LA1190506029 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 6/12/1995 F 420 Tổ 35 Khu Phố 2, Tt Cần Đước
319 LA1190506030 Trịnh Thới An 3/25/1982 M 139 A/14 Khu Phố 8, Tt Cần Đước
320 LA1190506031 Nguyễn Thị Thúy An 5/6/1995 F Ấp Kinh Văn Phòng, Tân Hòa
321 LA1190506032 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 1/10/1991 F Ấp 5, An Nhựt Tâb
322 LA1190506033 Phan Bảo Khôi 1/23/2019 M 45 Ấp 2, Long Sơn
323 LA1190506034 Phan Thanh Minh 7/7/1960 M 149 Quốc Lộ 1 A, P.5
324 LA1190506035 Phan Quang An 4/10/1988 M 69/6 Ấp 6, An Nhựt Tân
325 LA1190506036 Trần Thị Mỹ Nương 11/1/1989 F Ô 3 3/4 B Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
326 LA1190506037 Nguyễn Huỳnh Kim Thy 6/30/2001 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
327 LA1190506038 Phan Quang An 4/10/1988 M 69/6 Ấp 6, An Nhựt Tân
328 LA1190506039 Đặng Ánh Minh 7/19/1984 F Ấp Thận Cần, Bắc Hòa
329 LA1190506040 Đinh Thị Tuyết Hằng 6/5/1970 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
330 LA1190506041 Nguyễn Thu Cúc 8/22/1980 F Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
331 LA1190506042 Trần Thị Vân Anh 8/26/1998 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
332 LA1190506043 Đỗ Thị Minh Thi 12/12/2007 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
333 LA1190506044 Phạm Quế Lăng 5/11/1998 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
334 LA1190506045 Nguyễn Đình Quế 5/16/1968 M 12 Ngãi Lợi B, Lợi Bình Nhơn
335 LA1190506046 Đinh Thị Kiều Thu 9/15/1971 F 109/3 Ấp 1 A, An Thạnh
336 LA1190506047 Nguyễn Văn Dũng 1/1/1968 M 109/3 Ấp 1 A, An Thạnh
337 LA1190506048 Nguyễn Văn Bình 1/1/1971 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
338 LA1190506049 Dương Mai Trang 3/1/1993 F 496 Tl 10 Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
339 LA1190506050 Trịnh Hồng Phương Minh 5/6/1993 F 61 Hl Ô 4 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
340 LA1190506051 Nguyễn Thị Kim Ánh 12/25/1992 F Ấp Bàu Trai Thượng, Tân Phú
341 LA1190506052 Lê Quốc Thái 5/21/1990 M 19 Đường Số 11, Bình Quân 2, Phường 4
342 LA1190506053 Nguyễn Hữu Tâm 1/24/1989 M Ấp 3, Mỹ Phú
343 LA1190506054 Nguyễn Thị Bích Loan 1/2/1965 F 158/16 Lãnh Binh Thái, Tổ 9 Khu Phố 2, Tt Cần Giuộc
344 LA1190506055 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1/1/1970 F 158/16 Lãnh Binh Thái, Tổ 9, Khu Phố 2
345 LA1190506056 Nguyễn Huy Hoàng 8/20/1986 M 158/16 Lãnh Binh Thái, Tổ 9, Khu Phố 2, Tt Cần Giuộc
346 LA1190506057 Trần Văn Bé 12/25/1954 M 81/8 Ấp 8, Hiệp Thạnh
347 LA1190506058 Nguyễn Thanh Tuyền 1/1/1965 M Ấp Hòa Quới, Tân Chánh
348 LA1190506059 Lê Thị Ngọc Hiền 1/1/1955 F 16 Mai Thị Tốt, Kp.5, Tt Bến Lức
349 LA1190506060 Vỏ Văn Bộng 1/1/1962 M Ấp Xuân Khánh 1, Hòa Khánh Nam
350 LA1190506061 Nguyễn Thanh Huỳnh 9/15/1959 M 337/1 Ấp 1, Hiệp Thạnh
351 LA1190506062 Huỳnh Thiên Phúc 8/9/1990 F 295/5 Ấp Kỳ Châu, Bình Quới
352 LA1190506063 Đặng Thị Thanh Nga 7/10/1964 F 314 Khu 3 Ấp Chợ, Phước Lợi
353 LA1190506064 Võ Thị Minh Hạc 1/19/1984 F Ấp 4, Mỹ Hạnh Bắc
354 LA1190506065 Trần Ngọc Hoa 5/28/1976 M Ấp Lũy, Phước Lại
355 LA1190506066 Lữ Thị Son 1/1/1956 F Ấp Tây Phú, Long Phụng
356 LA1190506067 Lê Nhật Trường 2/22/1998 M 323 Ấp 2, Bình Tâm
357 LA1190506068 Nguyễn Thị Bảo Hằng 2/10/1997 F 263/5 Ấp Kỳ Châu, Bình Quới
358 LA1190506069 Phan Văn Lé 1/1/1961 M Ấp Đức Chánh, Đức Lập Hạ
359 LA1190506070 Nguyễn Quang Phương 8/23/1978 M 499/18 Huỳnh Châu Sổ, Xuân Hòa 1, Phường 6
360 LA1190506071 Bùi Thị Dương Ngọc 8/27/1990 F 249 Xuân Hòa 1, Lợi Bình Nhơn
361 LA1190506072 Dương Nhật Quang 7/29/1988 M 460/5 Ấp 5, Lạc Tấn
362 LA1190506073 Nguyễn Thị Hồng Thoa 1/1/1979 F 83/10 Nguyễn Văn Rành, Phường 7
363 LA1190506074 Nguyễn Minh Yến Phụng 2/28/2004 F 83/10 Nguyễn Văn Rành, Phường 7
364 LA1190506075 Nguyễn Thị Hạnh 5/2/1977 F 78/8 Lê Hữu Nghĩa, Bình Quân 3, Phường 4
365 LA1190506076 Nguyễn Trọng Nhân 8/18/1983 M 125 Bạch Đằng, Khu Phố 2
366 LA1190506077 Nguyễn Văn Đông 5/19/1958 M 555 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
367 LA1190506078 Trần Thị Ngọc Hòa 8/16/1997 F Ấp Chánh, Tân Phú
368 LA1190506079 Võ Văn Quới 9/20/1962 M 106 Quốc Lộ 1, Phường 5
369 LA1190506080 Võ Hoàng Tấn 10/12/1962 M 30 D Huỳnh Công Thân, Kh A, Ô 3 Tt Hậu Nghĩa
370 LA1190506081 Phan Thị Vân Nhi 1/5/1990 F 262 Khu 1 A, Tt Cần Đước
371 LA1190506082 Nguyễn Văn Út Em 1/1/1987 M Ấp Trầu Hôi, Thạnh Xuân
372 LA1190506083 Hồ Huy Hoàng 7/16/1992 M 31 Trương Công Định K1 Ô1, Thủ Khoa Thừa
373 LA1190506084 Nguyễn Nhật Duy 11/3/2000 M Ấp Kinh Văn Phòng, Tân Hòa
374 LA1190506085 Châu Ngọc Nguyên 5/5/1986 M Ấp 5, Mỹ Thạnh
375 LA1190506086 Phan Quốc Bảo 2/23/1998 M Ấp 3, Quê Mỹ Thạnh
376 LA1190506087 Nguyễn Nhựt Trường 7/13/1996 M Ấp Bình Hòa B, Tâm Bình
377 LA1190506088 Nguyễn Thị Thanh Hà 10/14/1996 F Ấp 2, Thủy Tây
378 LA1190506089 Nguyễn Thị Kim Ngân 1/2/1998 F Gò Châu Mai, Khánh Hưng
379 LA1190506090 Nguyễn Văn Quốc 6/24/1963 M Nước Trong, Thủy Đông
380 LA1190506091 Lê Duy Thức 8/27/1994 M Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
381 LA1190506092 Hồ Thị Bé Ba 12/11/1970 F 226/2 Phú Xuân 2, Phú Ngãi Trị
382 LA1190506093 Nguyễn Phước Toàn 11/16/1982 M 79 A Ấp 1, Bình Đức
383 LA1190506094 Nguyễn Quốc An 5/17/2009 M 2/12 A K2 Ô 1, Trương Công Định, Tt Thủ Thừa
384 LA1190506095 Nguyễn Trung Kiên 7/12/2007 M 2/12 A K2 Ô 1, Trương Công Định, Tt Thủ Thừa
385 LA1190506096 Nguyễn Quốc Khang 5/17/2009 M 2/12 A K2 Oo1 Trương Công Định, Tt Thủ Thừa
386 LA1190506097 Phạm Thị Thúy Anh 8/20/1990 F Ấp Hòa Quới, Tân Chánh
387 LA1190506098 Nguyễn Đoàn Yến Xuân 1/1/1992 F 464/3 Ấp 3, Long Thuận
388 LA1190506099 Đồng Thị Kiều Nương 3/17/1989 F Ấp Cá Tôm, Kiến Bình
389 LA1190506100 Huỳnh Thị Kim Lương 12/21/1982 F Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
390 LA1190506101 Bùi Thị Hồng Cẩm 4/24/1981 F Ấp 3, Mỹ An
391 LA1190506102 Trương Đông An 8/29/1978 M Ấp 3, Mỹ An
392 LA1190506103 Nguyễn Thị Ánh Loan 7/6/1982 F Ấp 3, Mỹ An
393 LA1190506104 Dương Hoàng Châu 11/13/1978 M Ấp Bà Nghiệm, Mỹ Lạc
394 LA1190506105 Lê Phạm Ngọc An 9/1/2018 F Ấp 2, Tân Trạch
395 LA1190506106 Nguyễn Thành Kính 4/26/1953 M 182 Ấp Thanh Hiệp, Thanh Phú
396 LA1190506107 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 8/26/1995 F 153 Ấp 2, Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
397 LA1190506108 Nguyễn Thị Mai 1/4/1957 F 29/1 Quốc Lộ 1, Phường 2
398 LA1190506109 Võ Nguyễn Xuân Mai 2/15/1996 F Tổ 4, Ấp Lũy, Phước Lại
399 LA1190506110 Nguyễn Thị Tuyết 4/10/1959 F Ấp Bình Điện, Bình Tịnh
400 LA1190506111 Huỳnh Chí Hiếu 1/14/1992 M 4 C Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
401 LA1190506112 Huỳnh Văn Hạnh 3/20/1967 M 4 C Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
402 LA1190506113 Nguyễn Duy Khang 4/5/1995 M 33 Ấp 1, Phước Tuy
403 LA1190506114 Nhan Ngọc Thúy 9/27/1970 F 4 C Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
404 LA1190506115 Nguyễn Thị Tám 11/1/1960 F 246 A/5 Ấp 5, Lạc Tấn
405 LA1190506116 Lương Nguyễn Thanh Ngân 9/3/1995 F Ấp 1 A, An Thạnh
406 LA1190506117 Đặng Thành Đông 6/14/1995 M Ấp 7, Tân Bửu
407 LA1190506118 Kiều Thị Kim 1/1/1964 F Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
408 LA1190506119 Lê Trung Hiếu 11/20/2007 M Ấp 1, Tân Bửu
409 LA1190506120 Huỳnh Phạm Duy Khang 4/27/1990 M 250 B/2 Ấp Lộ Đá, An Lục Long
410 LA1190506121 Phó Thị Minh Hằng 8/5/1984 F 23 Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3
411 LA1190506122 Cao Đại Vủ 11/24/1997 M Tổ 05 Ấp Thuận Nam, Thuận Thành
412 LA1190506123 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12/22/1996 F 157 Huỳnh Châu Sổ, Khu Phố 5, Tt Bến Lức
413 LA1190506124 Nguyễn Xuân Thắng 10/13/1990 M 157 Huỳnh Châu Sổ, Khu Phố 5, Tt Bến Lức
414 LA1190506125 Hồ Kim Hằng 9/15/1995 F 216/1/16 Lãnh Binh Thái, Khu Phố 2, Tt Cần Giuộc
415 LA1190506126 Nguyễn Thị Thùy Dương 8/31/1995 F 139 Ấp 3, Tân Bửu
416 LA1190506127 Nguyễn Hoàng Khang 1/17/1999 M 359 Ấp 3, Hướng Thọ Phú
417 LA1190506128 Nguyễn Duy Phúc 5/14/2009 M 966 Quốc Lộ 1, Quyết Thắng 1, Khánh Hậu
418 LA1190506129 Nguyễn Duy Khang 11/16/2014 M 966 Quốc Lộ 1, Quyết Thắng, Khánh Hậu
419 LA1190506130 Phan Thị Thu Hằng 1/1/1975 F Ấp 1, Mỹ Phú
420 LA1190506131 Nguyễn Văn Phương 1/1/1979 M 92/1 A Đường Số 1, Phường 4
421 LA1190506132 Nguyễn Hoàng Tâm 9/15/1970 M Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
422 LA1190506133 Đoàn Ngọc Nhật Viên 5/1/1982 M 105/8 Lương Văn Chấn, Khánh Hậu
423 LA1190506134 Hồ Thị Yến 1/1/1959 F 176 Ấp 7, Vĩnh Công
424 LA1190506135 Lưu Chí Tâm 2/12/1994 M 46 Trương Công Định K1 O1 , Tt Thủ Thừa
425 LA1190506136 Đỗ Phạm Duy Trinh 2/16/1994 F Măng Đa, Tt Vĩnh Hưng
426 LA1190506137 Nguyễn Thị Liên 6/5/1971 F 134 Ấp 1, Nhựt Chánh
427 LA1190506138 Huỳnh Công Kha 4/13/2011 M Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
428 LA1190506139 Phạm Thị Thanh Hòa 10/25/1975 F 23 Nguyễn Hữu Huân, Tt Tầm Vu
429 LA1190506140 Lê Thị Minh Thư 2/8/2003 F 112 Ấp 1, Mỹ Phú
430 LA1190506141 Lê Văn Lưu 11/10/1966 M 59/6 Ấp Bình Nam, Bình Tâm
431 LA1190506142 Lê Chí Tâm 2/13/2003 M Ấp 1, Mỹ Phú
432 LA1190506143 Lại Quang Vinh 10/15/1985 M 8 Nguyễn Thái Học, Phường 1
433 LA1190506144 Lê Anh Tuấn 7/22/2002 M Ấp 1, Mỹ Phú
434 LA1190506145 Nguyễn Trọng Hải Đường 2/14/1996 F 256/4 Ấp Bình Thủy, Bình Quới
435 LA1190506146 Nguyễn Võ Đông Huy 2/2/2009 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
436 LA1190506147 Nguyễn Thị Kim 1/1/1955 F 289/6 Ấp 6, Bình Khương, Thuận Mỹ
437 LA1190506148 Lưu Tấn Phú Quí 4/2/1995 M Ấp Nhà Thờ, Tân Lân
438 LA1190507001 Nguyễn Thị Như Thi 2/13/1995 F 141 Khu Vực 1, Tt Đức Hòa
439 LA1190507002 Phạm Hoàng Thư 10/8/2003 F Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
440 LA1190507003 Đặng Phương Duyên 9/3/2018 F Ấp , Tân Thành
441 LA1190507004 Nguyễn Đắc Lâm 4/20/2001 M Ấp 2, Mỹ Quý Tây
442 LA1190507005 Trần Công Thiện 6/25/1996 M 57/1 Long Thạnh, Bình An
443 LA1190507006 Lý Hồng Phương 12/25/1980 M 211 Tổ 7, Quốc Lộ 50 Khu Phố 3, Tt Cần Giuộc
444 LA1190507007 Lý Hồng Huỳnh 6/27/1947 M 211 Tổ 7 Quốc Lộ 50, Khu Phố 3, Tt Cần Giuộc
445 LA1190507008 Trương Văn Phước 12/29/1970 M Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
446 LA1190507009 Ngô Văn Huệ 1/1/1974 M Ấp 1, Thủy Tây
447 LA1190507010 Nguyễn Trọng Phú 6/13/1990 M Ấp 2, Mỹ Quý Đông
448 LA1190507011 Tang Nhã Uyên 9/16/2018 F 289 Ấp Long Thanh, Long Trạch
449 LA1190507012 Tôn Thọ Minh 4/20/1962 M 246 A/5 Ấp 5, Lạc Tấn
450 LA1190507013 Nguyễn Thị Cẩm Giang 10/20/1999 F Ấp 3, Mỹ Quý Tây
451 LA1190507014 Hoàng Văn Quý 6/3/1957 M 85/6 Khu Phố 7, Tt Bến Lức
452 LA1190507015 Lê Quang Củng 8/1/1952 M 2/20 Nguyễn Văn Tuôi, Khu Phố 6, Tt Bến Lức
453 LA1190507016 Trần Thị Kiến 1/1/1954 F 2/2 Nguyễn Văn Tuôi Khu Phố 5, Tt Bến Lức
454 LA1190507017 Trịnh Trần Ngọc Thể 7/17/1965 F Ấp Xuân Hòa 1, Lợi Bình Nhơn
455 LA1190507018 Lê Thị Ánh 5/9/1960 F Ấp Thanh Phong, Bình Lãng
456 LA1190507019 Phùng Bảo Thiên Ân 7/14/2017 M Ấp 3, Tân Đông
457 LA1190507020 Nguyễn Thị Thanh Quyến 9/14/1986 F Ấp 3, Tân Đông
458 LA1190507021 Trần Lâm Khanh 11/11/1982 M Tổ 3 Ấp 2, Phước Vĩnh Tây
459 LA1190507022 Lê Minh Thế 5/25/1995 M Ấp An Hòa, An Ninh Tây
460 LA1190507023 Ngũ Hậu Phương 12/5/1994 M Ấp Hòa Hiệp 1, An Ninh Đông
461 LA1190507024 Nguyễn Hoài Phong 8/9/1998 M Ấp An Hiệp, An Ninh Đông
462 LA1190507025 Đồng Hoàng Kim 11/14/2001 F Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
463 LA1190507026 Phạm Thị Kim Vui 12/20/2000 F Ấp Hòa Hiệp 1, An Ninh Đông
464 LA1190507027 Đoàn Thị Kiều Hạnh 1/1/1993 F Ấp Gò Gòn, Hưng Thạnh
465 LA1190507028 Nguyễn Thị Như Ý 2/20/1989 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
466 LA1190507029 Trần Thị Hoạch 1/1/1953 F Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
467 LA1190507030 Nguyễn Thị Thu Hà 7/17/1971 F Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
468 LA1190507031 Nguyễn Thúy Diễm 10/9/1991 F 100 A Quốc Lộ 62, Phường 2
469 LA1190507032 Ngô Văn Tuân 12/28/1971 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
470 LA1190507033 Cao Thị Tâm 10/14/1971 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
471 LA1190507034 Nguyễn Ngọc Như Ý 7/25/2016 F 262 Tổ 21, Khu 1 A, Tt Cần Đước
472 LA1190507035 Đoàn Công Lập 5/28/1988 M Ấp Gò Sao, Tân Phú
473 LA1190507036 Phan Thế Hưng 1/3/1998 M 54/24 Huỳnh Văn Tạo, Phường 3
474 LA1190507037 Phạm Duy Khánh 5/28/1994 M Ấp Hòa Thuận 1, Hiệp Hòa
475 LA1190507038 Lê Thị Minh Trang 10/20/1983 F 505 Ấp Bình Đông, Mỹ Bình
476 LA1190507039 Lê Tiên Hoàng 5/28/1964 M Ấp 4, Mỹ Quý Tây
477 LA1190507040 Nguyễn Kim Tiên 2/27/1987 F 5/91 B Ấp Tân Bình, Tt Tân Trụ
478 LA1190507041 Nguyễn Phan Hải Thy 8/7/1997 F 204/17 A Quốc Lộ 62, Phường 2
479 LA1190507042 Võ Văn Dũng 1/1/1962 M 46/33 C Thủ Khoa Huân, Phường 1
480 LA1190507043 Ngô Thị Phương Thảo 2/2/1971 F 46/33 C Thủ Khoa Huân, Phường 1
481 LA1190507044 Bùi Thị Tiết 5/19/1959 F 291 Đỗ Tường Tự, Ấp 2, Bình Tâm
482 LA1190507045 Nguyễn Văn Bé Hai 2/3/1972 M 296 Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
483 LA1190507046 Nguyễn Huy Hoàng 10/27/1995 M Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
484 LA1190507047 Trần Trọng Nghĩa 5/3/1993 M Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
485 LA1190507048 Nguyễn Thị Kim Oanh 1/2/1986 F 112/18 Nguyễn Huỳnh Đức, Giồng Dinh, Khánh Hậu
486 LA1190507049 Nguyễn Công Thương 10/15/1995 M Ấp An Hòa, An Ninh Tây
487 LA1190507050 Lê Hoàng Sang 1/27/1993 M Ấp An Hòa, An Ninh Tây
488 LA1190507051 Bùi Phước Duy 8/17/1993 M Ấp Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh Đông
489 LA1190507052 Trần Thị Xuân Đào 1/1/1966 F 177 Ấp Bắc Chan 1, Tuyên Thạnh
490 LA1190507053 Nguyễn Thanh Phương 1/1/1966 M 177 Ấp Bắc Chan 1, Tuyên Thạnh
491 LA1190507054 Nguyễn Hoàng An 11/20/1997 M 177 Ấp Bắc Chan 1, Tuyên Thạnh
492 LA1190507055 Lê Thị Vân Anh 12/28/1990 F 99 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Phố 3, Tt Bến Lức
493 LA1190507056 Trương Thị Minh Hoàng 5/21/1983 F Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
494 LA1190507057 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 7/8/1962 F 27 Trương Công Xưởng, Phường 1
495 LA1190507058 Nguyễn Văn Hoàng 12/10/1982 M Ấp Mới Một, Mỹ Hạnh Nam
496 LA1190507059 Trần Kim Nhu 5/31/1995 F 317 Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
497 LA1190507060 Trương Thị Hồng Khanh 1/1/1985 F 76 Mai Bá Hương, Phường 5
498 LA1190507061 Đinh Thị Thanh Truyền 12/20/1972 F Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
499 LA1190507062 Ngô Thị Khang 1/1/1954 F Tổ 20, Ấp Phước Thới, Phước Lại
500 LA1190507063 Lê Thị Khen 1/1/1944 F Tổ 5, Ấp Long Vân, Phước Lại
501 LA1190507064 Nguyễn Thị Út 1/1/1948 F 206/6 Ấp Thanh Phú, Thanh Phú Long
502 LA1190507065 Nguyễn Thị Phương Liên 2/25/1991 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
503 LA1190507066 Nguyễn Thị Thùy Vân 6/12/1986 F 165/9 Ấp Đồng Tre, An Lục Long
504 LA1190507067 Nguyễn Văn Nhật 5/1/1972 M Ấp 2, Thạnh Trị
505 LA1190507068 Đào Đăng Trung 1/1/1987 M Ấp 3, Nhị Thành
506 LA1190507069 Lê Văn Quốc 12/16/1988 M Ấp An Hòa, Bình Hòa Bắc
507 LA1190507070 Phạm Hồng Thái 5/29/1969 M 127 Nguyễn Hữu Thọ, Kp 3, Tt Bến Lức
508 LA1190507071 Hồ Thế Viễn 4/6/1977 M 16 Đường Số 10, Kdc Mai Thị Non, Kp 2, Tt Bến Lức
509 LA1190507072 Phan Thị Kim Loan 1/1/1961 F Ấp 2, Tân Trạch
510 LA1190507073 Phan Thị Đành 11/14/1983 F 2/13 Nguyễn Văn Tuôi, Kp 6, Tt Bến Lức
511 LA1190507074 Trương Thị Quyến 2/17/1972 F Ấp 4, Long Định
512 LA1190507075 Lê Thị Đào 7/4/1987 F 430/4 Ấp Bình Trị 2, Thuận Mỹ
513 LA1190507076 Trương Thị Tiến 1/1/1966 F Nguyễn Trung Trực, Kdc Thuận Đạo, Kp 8, Tt Bến Lức
514 LA1190507077 Lê Thị Ngọc Diểm 6/14/1972 F 528 Ấp Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
515 LA1190507078 Lê Thị Tuyết 1/1/1970 F 215 Ấp 4, Long Định
516 LA1190507079 Mạc Thị Mỹ Trưng 8/3/1985 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
517 LA1190507080 Trần Công Danh 11/19/1987 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
518 LA1190507081 Bùi Bảo Bảo 9/17/1993 M Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
519 LA1190507082 Nguyễn Thị Thu Vân 6/20/1984 F Ấp 4, Nhựt Chánh
520 LA1190507083 Đào Phú Lập 1/1/1958 M 112 Ấp 4, Long Hòa
521 LA1190507084 Trần Thị Kim Hoa 1/1/1960 F 112 Ấp 4, Long Hòa
522 LA1190507085 Đặng Hồng Thịnh 7/9/1996 M Ấp 5, Long Hòa
523 LA1190507086 Nguyễn Thị Đồng 1/1/1941 F Ấp 5, Long Hòa
524 LA1190507087 Hồ Thị Diểm Thúy 1/1/1977 F Ấp Thủy Tây, Mỹ Lệ
525 LA1190507088 Võ Tuấn Kiệt 7/4/1992 M Ấp Nhà Việc, An Lục Long
526 LA1190507089 Phạm Văn Toàn 1/1/1953 M Ấp Hà Thanh, Hưng Hà
527 LA1190507090 Dương Thị Thu Nữ 1/1/1969 F 7 K1 Ô 2 H4, Tt Thủ Thừa
528 LA1190507091 Lưu Thị Kim Oanh 1/1/1971 F Ấp 2, Mỹ Thạnh
529 LA1190507092 Nguyễn Minh Luân 4/20/1982 M 15 Lê Thị Thôi, Phường 2
530 LA1190507093 Nguyễn Ngọc Dũng 8/6/1957 M 36 Lê Thị Thôi, Phường 2
531 LA1190507094 Nguyễn Thị Minh Tâm 1/2/1982 F 36 Lê Thị Thôi, Phường 2
532 LA1190507095 Nguyễn Minh Bảo Nghi 8/16/2009 F 36 Lê Thị Thôi, Phường 2
533 LA1190507096 Nguyễn Minh Bảo Khang 2/23/2012 M 36 Lê Thị Thôi, Phường 2
534 LA1190507097 Trần Vinh Lộc 1/1/1969 M 45 K1 Ô 2 H2, Tt Thủ Thừa
535 LA1190507098 Nguyễn Khắc Bảo 5/12/2007 M 298 Ấp Phước Tú, Thanh Phú
536 LA1190507099 Huỳnh Phúc Nguyên Anh 8/8/2017 F 289/6 Ấp Bình Khương, Thuận Mỹ
537 LA1190507100 Lê Minh Hải 1/1/1978 M Ấp Phước Lý, Phước Lý
538 LA1190507101 Võ Thị Kim Thanh 12/21/1978 F Ấp 5, Phước Đông
539 LA1190507102 Trần Lương Bảo Ngọc 10/30/2013 F 61 Huỳnh Thị Mai, Phường 2
540 LA1190507103 Phan Thị Kim Yến 1/3/1989 F Ấp Thuận Nam, Thuận Thành
541 LA1190507104 Lê Thanh Khương 4/25/1994 M Ấp Cả Nổ, Tân Thành
542 LA1190508001 Trần Thị Thúy Vi 6/19/1992 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
543 LA1190508002 Nguyễn Đô La 9/20/1982 M Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
544 LA1190508003 Nguyễn Thị Lang 1/1/1948 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
545 LA1190508004 Nguyễn Thị Lớn 1/1/1958 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
546 LA1190508005 Nguyễn Văn Tươi 6/21/1951 M Ấp 5, Tân Bửu
547 LA1190508006 Lê Thị Ánh 1/1/1957 F Ấp 5, Tân Bửu
548 LA1190508007 Nguyễn Thị Kiển 1/1/1971 F Ấp Lộc Bình, Lộc Giang
549 LA1190508008 Lý Ngọc Thanh Huy 2/14/1992 M 19/1 Trần Minh Châu, Phường 5
550 LA1190508009 Trần Việt Xô 6/4/1988 M Kp 1, Tt Đông Thành
551 LA1190508010 Lê Hà Văn 10/24/1998 M Ấp Hòa Hiệp 1, An Ninh Đông
552 LA1190508011 Võ Thị Kim Loan 7/31/1989 F Ấp Hòa Hiệp 1, An Ninh Đông
553 LA1190508012 Nguyễn Đức Tài 12/6/1985 M Ấp Hòa Hiệp 1, An Ninh Đông
554 LA1190508013 Phạm Trung Nghĩa 2/5/2001 M Ấp Hòa Hiệp 1, An Ninh Đông
555 LA1190508014 Võ Văn Tuấn 7/26/2000 M Ấp An Hiệp, An Ninh Đông
556 LA1190508015 Nguyễn Trọng Trí 11/6/1971 M 70a/1 Kv 1, Tt Đức Hòa
557 LA1190508016 Huỳnh Thị Uyên Linh 5/8/1972 F 70a/1 Kv 1, Tt Đức Hòa
558 LA1190508017 Nguyễn Huỳnh Thiên Ân 4/23/2007 F 70a/1 Kv 1, Tt Đức Hòa
559 LA1190508018 Huỳnh Quốc Tuấn 1/15/1965 M 46 Nguyễn Duy, P.1
560 LA1190508019 Nguyễn Thị Giào 9/23/1992 F Kp 1, Tt Đông Thành
561 LA1190508020 Nguyễn Văn Mới 1/1/1953 M Ấp Vĩnh Phước, Phước Lý
562 LA1190508021 Lâm Tuyết Mỹ 1/1/1977 F Ấp Vĩnh Phước, Phước Lý
563 LA1190508022 Lê Nguyễn Đức Minh 10/11/2014 M 16 Hoàng Hoa Thám, Phường 2
564 LA1190508023 Trần Thị Thu Vân 3/18/1996 F Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
565 LA1190508024 Lê Thị Trắng 1/1/1959 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
566 LA1190508025 Nguyễn Thị Nga 1/1/1968 F Ấp 4, Mỹ Phú
567 LA1190508026 Tôn Thị Ngọc Trinh 1/1/1972 F 311 Ấp Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn
568 LA1190508027 Nguyễn Thị Hồng 1/1/1984 F Ấp Tân Thanh B, Phước Lại
569 LA1190508028 Huỳnh Ngụy Hào Phúc 6/20/1998 M 2/4 Phan Văn Mãng, Kp 9, Tt Bến Lức
570 LA1190508029 Võ Công Lập 8/20/1985 M Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
571 LA1190508030 Nguyễn Thị Ly 1/1/1954 F Ấp Sông Trăng, Hưng Hà
572 LA1190508031 Nguyễn Thị Chum 1/1/1952 F Kv 2, Tt Đông Thành
573 LA1190508032 Nguyễn Thị Hồng 1/1/1951 F Kp 2, Tt Đông Thành
574 LA1190508033 Biện Thị Ngọc Dung 3/30/1977 F Ấp 1, Mỹ Bình
575 LA1190508034 Lâm Thị Kim Hằng 12/1/1984 F Ấp 4, Mỹ Quý Đông
576 LA1190508035 Hà Thị Lang 1/26/1959 F 226 Lãnh Binh Thái, Tổ 18, Kp 2, Tt Cần Giuộc
577 LA1190508036 Ngô Thị Ngẫu 8/12/1947 F Ấp Thuận Tây, Thuận Thành
578 LA1190508037 Trần Thị Thùy Duyên 11/9/1964 F 88 Nguyễn Thái Bình, Kp 4, Tt Cần Giuộc
579 LA1190508038 Lê Thanh Phong 6/14/1974 M 58 Phan Đình Phùng, Phường 2
580 LA1190508039 Nguyễn Thị Thích 4/10/1962 F Ấp 4, Kdc Nam Long, An Thạnh
581 LA1190508040 Cù Văn Ghi 1/1/1961 M Ấp 4, Kdc Nam Long, An Thạnh
582 LA1190508041 Phạm Minh Tùng 1/1/1983 M Ấp Bình Tây 1, Bình Hòa Tây
583 LA1190508042 Nguyễn Thị Huỳnh 2/20/1973 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
584 LA1190508043 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1/13/1992 F 547 Quốc Lộ 1, Phường 4
585 LA1190508044 Ngụy Gia Bảo 4/12/1998 M 190 Quốc Lộ 1a, Kp 7, Tt Bến Lức
586 LA1190508045 Trần Nguyễn Hà Uyên 5/6/2014 F Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
587 LA1190508046 Nguyễn Thị Liếp 7/20/1961 F Kp 2, Tt Đông Thành
588 LA1190508047 Lâm Văn Út 1/1/1970 M Kp 1, Tt Đông Thành
589 LA1190508048 Lương Thị Thúy Kiều 9/15/1976 F Kp 1, Tt Đông Thành
590 LA1190508049 Phùng Sơn Quí 5/2/1972 M 258 Kp 3, Tt Đông Thành
591 LA1190508050 Nguyễn Thị Ngọc Dung 7/25/1975 F Kv 3, Tt Đông Thành
592 LA1190508051 Trần Thị Bích Tuyền 11/4/1996 F 237 Kp 4, Tt Cần Đước
593 LA1190508052 Nguyễn Thành Sơn 1/1/1987 M Ấp 5, Mỹ Yên
594 LA1190508053 Nguyễn Thị Lệ Hoa 2/8/1981 F Ấp Hòa Hiệp, An Ninh Đông
595 LA1190508054 Nguyễn Thị Lành 6/3/1968 F Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
596 LA1190508055 Huỳnh Thanh Tân 1/12/1982 M Ấp 2/5, Long Hậu
597 LA1190508056 Phạm Văn Tý 10/20/1961 M Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
598 LA1190508057 Dương Thị Tiểu Thơ 5/5/1983 F Ấp 2/5, Long Hậu
599 LA1190508058 Võ Thị Sáng 5/23/1988 F Ấp 2, Hậu Thạnh Tây
600 LA1190508059 Lâm Tấn Phát 12/15/1960 M 450a Quốc Lộ 1, Phường 4
601 LA1190508060 Nguyễn Thị Hoàng Thúy 10/20/1977 F 34 Ấp Bình Đức, Bình Lãng
602 LA1190508061 Nguyễn Thị Lệ 8/17/1966 F 171 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
603 LA1190508062 Phan Ngọc Đắc 3/17/1976 M 120 Nguyễn Thái Bình, P.3
604 LA1190508063 Trần Văn Hoanh 5/6/1957 M 311 Ấp Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn
605 LA1190508064 Nguyễn Thị Huỳnh Như 5/1/1994 F 202 Ấp 4, Bình Tâm
606 LA1190508065 Nguyễn Thị Thu Khá 10/27/2000 F Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
607 LA1190508066 Nguyễn Thị Thùy Vân 6/12/1986 F 165/9 Ấp Đồng Tre, An Lục Long
608 LA1190508067 Nguyễn Thanh Tú 9/14/1979 M Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
609 LA1190508068 Phạm Thị Chung 4/16/1989 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
610 LA1190508069 Nguyễn Thành Trụ 10/7/2000 M Đường A11b Kdc Tân Đô, Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
611 LA1190508070 Nguyễn Thị Ngọc Bích 10/22/1971 F 517 Ấp 5, Long Hòa
612 LA1190508071 Nguyễn Thị Phượng 10/10/1960 F 60b Ấp Tân Thạnh, Đức Tân
613 LA1190508072 Trần Trọng Nhân 5/19/1986 M 60b Ấp Tân Thạnh, Đức Tân
614 LA1190508073 Nguyễn Thị Hồng 5/15/1985 F Ấp Ao Gòn, Hưng Thạnh
615 LA1190508074 Trần Ngọc Hiệp 2/20/1972 M 517 Ấp 5, Long Hòa
616 LA1190508075 Trần Thị Tuyết Mai 8/8/1995 F Tổ 9, Nguyễn Thái Bình, Kp 4, Tt Cần Giuộc
617 LA1190508076 Lương Thị So 1/1/1958 F 114 Ấp 3, Phước Vân
618 LA1190508077 Nguyễn Thị Kim Loan 1/1/1983 F Ấp 1, Vĩnh Bình
619 LA1190508078 Lê Bùi Minh Trí 6/19/1997 M 195 Huỳnh Châu Sổ, Kp 5, Tt Bến Lức
620 LA1190508079 Đặng Thị Hoài Dung 1/1/1969 F 871 Quốc Lộ 1, Kp Thủ Tửu 2, Phường Tân Khánh
621 LA1190508080 Nguyễn Thị Kim Hường 3/15/1967 F 58/103f Ấp 6, Nhị Thành
622 LA1190508081 Phạm Văn Mừng 1/1/1965 M 4/154 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
623 LA1190508082 Nguyễn Thị Anh Đào 2/12/1974 F Ấp 2, Mỹ An
624 LA1190508083 Lê Tấn Lộc 4/30/1997 M 148/3a1 Thủ Khoa Huân, Phường 1
625 LA1190508084 Lê Minh Sáng 1/1/1971 M Ấp 2, Mỹ An
626 LA1190508085 Võ Đình Anh Kiệt 9/29/1979 M 423/3 Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
627 LA1190508086 Phan Duy Trường 1/1/1981 M 76 Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
628 LA1190508087 Phan Thị Minh Nguyệt 7/20/1978 F Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
629 LA1190508088 Liêu Ngọc Thảo Vy 1/18/2009 F Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
630 LA1190508089 Liêu Phúc Khang 5/15/2016 M Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
631 LA1190508090 Liêu Ngọc Cát Tường 4/6/2006 F Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
632 LA1190508091 Lê Văn Chiến 4/28/1952 M Ấp Hòa Quới, Tân Chánh
633 LA1190508092 Phạm Thị Thu Tâm 10/18/1964 F Ấp Phước Tỉnh, Long Hiệp
634 LA1190508093 Phạm Thị Lan Hương 8/5/2003 F 33 Trương Định, Phường 1
635 LA1190508094 Đào Quang Tuấn 10/7/1986 M Kp 1, Tt Thạnh Hóa
636 LA1190508095 Huỳnh Thị Kim Hoa 5/4/1965 F 28 Võ Thị Kế, Phường 2
637 LA1190508096 Nguyễn Thị Kim Thanh 2/10/1975 F Ấp 2, Tân Trạch
638 LA1190509001 Lâm Thanh Thảo 3/1/1944 M 169/18 Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
639 LA1190509002 Nguyễn Văn Hùng 11/21/1949 M 47 B Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
640 LA1190509003 Phạm Chí Thân 3/4/1987 M Ấp Bà Mía, Mỹ Lạc
641 LA1190509004 Trần Văn Hiệp 9/20/1960 M Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
642 LA1190509005 Lê Trần Phú 5/9/1990 M Ấp An Hòa, An Ninh Tây
643 LA1190509006 Nguyễn Văn Được 9/2/1994 M Tổ 16, Ấp Phú Thành. Phước Lý
644 LA1190509007 Mai Thanh Nhàn 1/1/1975 F Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
645 LA1190509008 Nguyễn Hữu Quảng 4/20/1987 M Ấp Sậy Giăng, Khánh Hưng
646 LA1190509009 Nguyễn Thị Ngọc Kim 4/24/1991 F Ấp Sậy Giăng, Khánh Hưng
647 LA1190509010 Nguyễn Thị Thông 5/5/1953 F Ấp 3a, Phước Lợi
648 LA1190509011 Dương Thị Trúc Quí 11/13/1990 F Ấp 4, Đức Hòa Đông
649 LA1190509012 Lê Thị Hồng Long 6/6/1977 F 212 Nguyễn Thông, Phường 3
650 LA1190509013 Cao Minh Hoàng 8/27/1962 M Ấp Tân Thanh A, Phước Laị
651 LA1190509014 Đặng Văn Quan 4/16/1953 M Ấp Tân Thanh A, Phước Lại
652 LA1190509015 Nguyễn Thị Trúc Phương 8/17/1990 F Ấp An Hiệp, An Ninh Đông
653 LA1190509016 Nguyễn Thị Kiều Phương 3/8/1993 F Ấp An Hiệp, An Ninh Đông
654 LA1190509017 Nguyễn Chế Lan 4/10/1997 F Ấp 1b, Hựu Thạnh
655 LA1190509018 Nguyễn Văn Rúng 8/4/1958 M D301 Kv 4, Tt Hiệp Hòa
656 LA1190509019 Nguyễn Thanh Hùng 6/5/1964 M Ấp 1, Quê Mỹ Thạnh
657 LA1190509020 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1/1/1975 F Ấp 1b, An Thạnh
658 LA1190509021 Mai Quốc Hùng 5/3/1972 M 61/5 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
659 LA1190509022 Trần Thanh Điệp 5/11/1979 F Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
660 LA1190509023 Bùi Hồng Phương 1/1/1975 M Ấp Kinh Văn Phòng, Tân Hòa
661 LA1190509024 Văn Thị Mỹ Tiên 10/1/1991 F Ấp Xóm Chùa, Tân Lân
662 LA1190509025 Đặng Thị Đẹp 8/15/1966 F 7/1 Nguyễn Văn Siêu, Kp 3, Tt Bến Lức
663 LA1190509026 Phan Hữu Nghĩa 5/12/1999 M Tổ 14, Ấp Long Khánh, Phước Hậu
664 LA1190509027 Lê Đình An 8/5/1994 M Tổ 16. Ấp Tân Điền, Long Thượng
665 LA1190509028 Lý Minh Đường 1/1/1971 M 329 Tỉnh Lộ 827, Kp 2, Tt Tầm Vu
666 LA1190509029 Lê Ngọc Tâm 10/22/1968 M 63 K1 Ô 2, Tt Thủ Thừa
667 LA1190509030 Châu Vĩnh Định 1/7/1985 M Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
668 LA1190509031 Nguyễn Thị Mai 4/18/1971 F Ấp 4b, Tân Trạch
669 LA1190509032 Nguyễn Thị Thu Hồng 1/1/1964 F 35/4 Quốc Lộ 62, Phường 2
670 LA1190509033 Nguyễn Văn Cu Em 1/1/1972 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
671 LA1190509034 Nguyễn Thanh Bình 11/14/1954 M 71 Huỳnh Văn Tạo, Kp Bình An, Phường 3
672 LA1190509035 Danh Hoàng Phương 3/30/1988 M 18/178 Ô 2, Ấp Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
673 LA1190509036 Nguyễn Thị Hiền Sinh 1/1/1969 F 264đ/1 Kv 4, Tt Đức Hòa
674 LA1190509037 Nguyễn Thị Thảo 4/13/1977 F 15/1 Nguyễn Văn Siêu, Kp 3, Tt Bến Lức
675 LA1190509038 Đoàn Thị Mết 1/1/1962 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
676 LA1190509039 Nguyễn Minh Ngân 9/3/1994 M Ấp Long Bình, Long Hiệp
677 LA1190509040 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/19/2000 F Ấp 2, Long Thạnh
678 LA1190509041 Huỳnh Thị Thuyên 12/6/1956 F 80/12 Lê Văn Tao, Phường 2
679 LA1190509042 Đặng Tuyết Ngân 12/1/2000 F Ấp 4, Vĩnh Châu B
680 LA1190509043 Đặng Nhựt Hằng 4/23/1980 M 43 Ấp 4, Vĩnh Châu B
681 LA1190509044 Lê Thị Khả Hân 7/19/1993 F 348 Quốc Lộ 1a, Kp 9, Tt Bến Lức
682 LA1190509045 Huỳnh Tấn Trọng 3/3/1998 M Ấp 1, Phước Tuy
683 LA1190509046 Dương Geeyong Gia Khánh 9/7/2012 M Ấp 4, Đức Hòa Đông
684 LA1190509047 Võ Hoàng Huỳnh Anh 3/28/1997 F 106/8/25 Võ Văn Môn, Phường 4
685 LA1190509048 Nguyễn Thị Mỹ Tho 11/11/1993 F 01 Hùng Vương Nối Dài, Kp 7, Phường 2
686 LA1190509049 Phạm Tiến Đạt 8/9/1995 M Kp Bàu Sậy, Tt Vĩnh Hưng
687 LA1190509050 Nguyễn Thiện Nhân 12/4/1995 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
688 LA1190509051 Trương Diệu Huỳnh 9/15/1995 F 76/19 Tl10 Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
689 LA1190509052 Hồ Hoàng Thương 1/1/1973 M Ấp Gò Thuyền, Vĩnh Thạnh
690 LA1190509053 Huỳnh Nhật Bình 4/2/1992 M 30 Ấp Nhà Thờ, Tân Lân
691 LA1190509054 Vương Bỉnh Nam 1/16/1961 M Tổ 10, Vĩnh Phước, Phước Lý
692 LA1190509055 Lê Thị Hằng 1/1/1964 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
693 LA1190509056 Lê Thị Ngắm 1/1/1968 F Ấp 1, Mỹ Thạnh Bắc
694 LA1190509057 Nguyễn Đăng Quang 8/21/1996 M 48/32 Sương Nguyệt Anh, P 2
695 LA1190509058 Đoàn Công Jean 8/29/1989 M Ấp 1, Mỹ Thạnh Đông
696 LA1190509059 Huỳnh Quý 8/17/1995 M Ấp 3, Mỹ Thạnh Đông
697 LA1190509060 Nguyễn Văn Sáu 9/9/1960 M Ấp 2/5, Long Hậu
698 LA1190509061 Nguyễn Thị Hực 1/1/1966 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
699 LA1190509062 Huỳnh Dương Tiểu My 10/31/2013 F Ấp 2/5, Long Hậu
700 LA1190509063 Trần Ngọc Minh Châu 8/4/2015 F 97 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
701 LA1190509064 Lê Thị Kim Xuân 6/2/1975 F 32/38 Sương Nguyệt Anh, P 4
702 LA1190509065 Trương Thị Mức 1/1/1940 F Ấp 2/5, Long Hậu
703 LA1190509066 Nguyễn Hữu Trường 6/30/1971 M 401/18 Kp.Bình Quân 1, P.4
704 LA1190509067 Mai Hoàng Linh 5/11/1960 M 08 H 1, Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
705 LA1190509068 Trần Minh Đức 1/1/1937 M 100a, Ấp Vĩnh Hòa, An Vinh Ngãi
706 LA1190509069 Nguyễn Thị Ngọc Trầm 2/11/1994 F Khu Phố 1, Tt Vĩnh Hưng
707 LA1190509070 Võ Minh Thi 5/7/1994 M Ấp 3, Thạnh Đức
708 LA1190509071 Nguyễn Thị Thủy Tiên 2/21/1999 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
709 LA1190509072 Nguyễn Thị Hiền 3/16/1992 F Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
710 LA1190509073 Đào Tuấn Kiệt 2/5/1988 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
711 LA1190509074 Trần Duy Thanh 3/12/1990 M Ấp 2, Bình Hòa Nam
712 LA1190509075 Nguyễn Thị Bé Hai 1/1/1956 F 28/14 Lê Hữu Nghĩa, Kp Bình Quân 2, P 4
713 LA1190509076 Lê Thị Quỳnh Như 5/8/1998 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
714 LA1190509077 Nguyễn Thị Thanh Phương 1/1/1969 F 210 Nguyễn Trung Trực, Tt Tân Trụ
715 LA1190509078 Lý Hồng Nhân 5/25/1983 M 600 Tl 834b, Ấp 3, Mỹ Phú
716 LA1190509079 Lương Thị Thu Trang 11/28/1990 F K2, Ô 2, 1/12 Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
717 LA1190509080 Võ Xuân Quang 4/7/1999 M Ấp Chợ, Long Hựu Đông
718 LA1190509081 Trương Hoàng Huân 8/10/1981 M Ấp 7, Thạnh Đức
719 LA1190509082 Lê Phúc Hòa 4/17/1969 M Thôn Triều Sơn, Xuân Thọ 2
720 LA1190509083 Huỳnh Thị Bé Tư 7/25/1961 F 16 Ấp Cầu Xây, Long Trạch
721 LA1190509084 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 10/4/1989 F 1/75 Ấp Hồi Xuân, Tt Tầm Vu
722 LA1190509085 Phan Hoàng Vũ 12/30/1993 M Ấp Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
723 LA1190509086 Nguyễn Thanh Bền 1/6/1969 M Ấp 3b, Phước Lợi
724 LA1190509087 Phạm Văn Giáo 1/20/1960 M 16 Ấp Cầu Xây, Long Trạch
725 LA1190509088 Lê Nguyễn Đan Phương 8/1/2006 F 123 Ql 62, Tp Tân An
726 LA1190509089 Nguyễn Huỳnh Linh Nhi 11/3/1995 F Ấp Bàu Mua, Thạnh Hưng
727 LA1190509090 Nguyễn Hồng Thanh 12/10/1969 M 375/12 Kv 3, Tt Đức Hòa
728 LA1190509091 Ngô Thành Viên 1/1/1982 M Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
729 LA1190509092 Lý Thanh 2/12/1975 F 30 Bùi Thị Đồng, Kp 4, Tt Bến Lức
730 LA1190510001 Trần Thị Danh 1/1/1944 F 67 Ấp 5, Mỹ Yên
731 LA1190510002 Nguyễn Thị Nhân Ái 2/7/1992 F Ấp Hòa Tân, Bắc Hòa
732 LA1190510003 Trương Thanh Tuyền 7/20/1998 F Ấp Hóc Thơm 2, Hòa Khánh Tây
733 LA1190510004 Nguyễn Việt Hà 7/20/1963 F 76/21/4 Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
734 LA1190510005 Lê Thị Thanh Liêm 8/6/1975 F 90 Quốc Lộ 1, Nhơn Phú, Phường 5
735 LA1190510006 Nguyễn Văn Kham 5/27/1950 M 156 Tổ 3 Ấp Xóm Chùa, Tân Lân
736 LA1190510007 Nguyễn Kim Thủy 9/15/1953 F 156 Tổ 3 Ấp Xóm Chùa, Tân Lân
737 LA1190510008 Phạm Kiều Phi Yến 6/20/1990 F 407 Khu Phố 1, Tt Đức Hòa
738 LA1190510009 Nguyễn Thanh Nhã 4/14/1992 M 87 Nguyễn Thông, Phường 3
739 LA1190510010 Trần Thị Huyền Trang 8/17/1963 F 134/14 Nguyễn Thái Bình, Phường 3
740 LA1190510011 Lý Trung Hậu 8/16/1997 M Ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ
741 LA1190510012 Nguyễn Văn Thành 1/1/1967 M 410 Khu Phố 1, Tt Đức Hòa
742 LA1190510013 Diệp Thanh Hoài 7/28/1996 M Ấp Trà Cú, Thuận Nghĩa Hòa
743 LA1190510014 Nguyễn Văn Tuấn 1/1/1979 M Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
744 LA1190510015 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1/1/1968 F 122/6 Ấp Long Thành, Long Trì
745 LA1190510016 Huỳnh Ngọc Thi 10/20/1969 F Ấp 4, Hựu Thạnh
746 LA1190510017 Nguyễn Thành Long 1/1/1970 M Ấp 2, Hựu Thạnh
747 LA1190510018 Nguyễn Trung Thu 12/1/1960 F 126 C Khu Phố 3, Tt Đức Hòa
748 LA1190510019 Phạm Trần Diễm Trinh 1/9/1991 F Ấp 1, Long Cang
749 LA1190510020 Lê Thị Ngọc Hân 10/20/1970 F 379 Châu Thị Kim,Phường 7
750 LA1190510021 Bùi Đức Minh 11/4/1992 M Ấp Đông Trung, Tân Chánh
751 LA1190510022 Nguyễn Thị Thanh Trúc 3/29/1974 F 77 A/1 Khu Vực 1, Tt Đức Hòa
752 LA1190510023 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/10/2003 F Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
753 LA1190510024 Nguyễn Vũ Lam 6/20/1984 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Bắc
754 LA1190510025 Trần Sơn Thuận 3/8/1983 M 39/1 Ấp Thanh Bình 1, Thanh Phú Long
755 LA1190510026 Hứa Thị Ngọc Thảo 9/1/1988 F Ấp Tân Qui Hạ, Tân Phú
756 LA1190510027 Trần Thanh Tùng 1/1/1973 M Ấp 6, Mỹ Thạnh Đông
757 LA1190510028 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1/1/1976 F Ấp 6, Mỹ Thạnh Đông
758 LA1190510029 Phẩm Vũ Linh Vương 12/23/1997 M Ấp 4, Thanh Đức
759 LA1190510030 Phạm Thị Mỹ Hương 11/26/1998 F 205/3 Ấp Bình Thạnh 3, Thuận Mỹ
760 LA1190510031 Nguyễn Hoàng Duy Lâm 11/13/1994 M 179 Ấp 4, Phước Lợi
761 LA1190510032 Cao Võ Hải Đăng 6/9/1988 M Khu Phố 5, Phường 2
762 LA1190510033 Phan Thị Hồng 1/1/1966 F 13 Đường Tỉnh Lộ 824 Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
763 LA1190510034 Nguyễn Thị Tám 1/1/1970 F Ấp 3 A.Phước Lợi
764 LA1190510035 Lê Thị Minh Thiện 10/20/1974 F 79 Khu Vực 2, Tt Hiệp Hòa
765 LA1190510036 Trần Duy Tiến 8/25/1996 M Ấp 1 A, An Thạnh
766 LA1190510037 Huỳnh Anh 9/27/1994 F 144 A Ấp 1 A, Thạnh Phú
767 LA1190510038 Lê Thị Tuyết 12/1/1961 F 200 Ấp 4, Hướng Thọ Phú
768 LA1190510039 Hồ Nguyễn Hoàng Phát 9/18/2012 M 530/3 Ấp Bình Sơn, Bình Sơn
769 LA1190510040 Dương Văn Tuấn 12/20/1986 M Ấp 2, Bình Hòa Hưng
770 LA1190510041 Lê Hoàng Quân 8/31/1971 M 4/26 Phan Văn Tình Khu 2 Ô 2 , Tt Thủ Thừa
771 LA1190510042 Trương Thái Châu 5/12/1979 M 4/26 Phan Văn Tình K2 Ô2, Tt Thủ Thừa
772 LA1190510043 Trần Đặng Kim Ái 3/14/1989 F 57 Đường Số 9, Khu Dc Xây Dựng Đoạn 1, Khu Phố Bình Cư 3, Phường 6
773 LA1190510044 Lê Long Hồ 8/26/1989 M Ấp Bình Bắc, Bình Hòa Tây
774 LA1190510045 Nguyễn Thị Thu Hiền 2/12/1991 F Ấp 6, Mỹ Thạnh Đông
775 LA1190510046 Trần Hải Đăng 10/25/1994 M Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
776 LA1190510047 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 1/13/1983 F 58/4 Ấp 4, Hòa Phú
777 LA1190510048 Phan Hoàng Thuận 1/19/2009 M Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
778 LA1190510049 Mai Vạn Ngọc 1/26/2001 F 397/9 Huỳnh Châu Sổ, Phường 6
779 LA1190510050 Bùi Đăng Danh 8/6/1976 M Tổ 12, Ấp Tân Điền, Long Thượng
780 LA1190510051 Trần Minh Yến 12/24/1999 F Ấp Hóc Thơm 1, Hòa Khánh Tây
781 LA1190510052 Nguyễn Hữu Lương 11/21/2000 M 87 Kênh Cửa Đông 1, Khu Phố 5, Phường 2
782 LA1190510053 Phan Nguyễn Gia Phú 4/29/2008 M 202/3 Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
783 LA1190510054 Phan Dũng Chinh 9/25/1985 M 202/3 Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
784 LA1190510055 Lê Nguyễn Anh Thư 1/5/2002 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
785 LA1190510056 Võ Thị Kim 10/16/1981 F Ấp 2, Long Thạnh
786 LA1190510057 Nguyễn Chí Tâm 12/18/1975 M Ấp 1 B, Tân Trạch
787 LA1190510058 Lê Hoàng Phước 6/14/1992 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
788 LA1190510059 Lê Văn Linh 3/28/1996 F 504 Ấp Trong, Phước Hậu
789 LA1190510060 Phạm Như Ngọc Thành 12/17/1990 M Tổ 15 Ấp Trị Yên, Tân Kim
790 LA1190510061 Nguyễn Thị Bé 1/1/1949 F Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
791 LA1190510062 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 1/25/1975 F 6 Phạm Thị Đẩu, Phường 2
792 LA1190510063 Huỳnh Kim Vui 11/15/1957 F Ấp Phước Hưng 1, Phước Lâm
793 LA1190510064 Huỳnh Công Thành 10/16/1966 M 249 C Khu 3, Tt Đức Hòa
794 LA1190510065 Đặng Văn Sáu 11/30/1963 M Ấp Mới 2, Mỹ Thạnh Nam
795 LA1190510066 Lê Ngọc Tuân 3/8/1974 M 41/4 Ấp Long Bình, Long Trì
796 LA1190510067 Huỳnh Thị Diệu 4/27/1984 F Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
797 LA1190510068 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 8/7/1946 F 315/2 Hội Xuân, Tt Tầm Vụ
798 LA1190510069 Trần Thị Cẩm Nhung 4/26/1983 F Ấp Kinh Mới, Hưng Điền B
799 LA1190510070 Trần Minh Anh 1/8/1998 F 10 Đường Công Trường Phát Lộc , Tổ 15 Khu Phố 1, Tt Cần Giuộc
800 LA1190510071 Nguyễn Thị Kim Loan 6/21/1968 F Ấp Tân Quy Hạ, Tân Phú
801 LA1190510072 Nguyễn Thị Minh Xuyến 1/1/1957 F Ấp Tân Quy Hạ, Tân Phú
802 LA1190510073 Biện Thị Thu Hà 9/8/1990 F 110/5 Ấp Kế Mỹ, Trường Bình
803 LA1190510074 Huỳnh Thị Cội 1/1/1959 F Ấp Đồn A, Thuận Bình
804 LA1190510075 Võ Văn Nhỏ 1/1/1956 M Ấp Đồn A, Thuận Bình
805 LA1190510076 Võ Thị Sáng 5/23/1988 F Ấp 2, Hậu Thạnh Tây
806 LA1190510077 Lê Thị Kim Tuyền 12/22/1988 F Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
807 LA1190510078 Trần Thị Minh Nguyệt 1/10/1971 F Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
808 LA1190510079 Trần Thị Hiến 4/30/1939 F Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
809 LA1190510080 Trần Đăng Khoa 8/29/1994 M Ấp Kinh Mới 1, Hưng Điền B
810 LA1190510081 Huỳnh Gia Nghi 7/1/2017 F 439 Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
811 LA1190510082 Lê Thị Phượng 5/19/1974 F Ấp Vĩnh Ân, Vĩnh Đại
812 LA1190510083 Phan Thị Diệu Tín 7/9/1995 F Ấp Tây Bắc, Tân Hòa
813 LA1190510084 Trần Như Thoại 1/1/1970 M Ấp Thanh Quới, Thanh Phú Long
814 LA1190510085 Nguyễn Quang Lăng 10/8/1981 M Ấp A, Tân Bửu
815 LA1190510086 Lu Trí An 4/10/2019 M Ấp 4, Đức Hòa Đông
816 LA1190510087 Trương Quang Cường 11/1/1977 M 32 Đường Số 3, Phường 4
817 LA1190510088 Nguyễn Kiều Khánh Minh 12/9/2013 F 33 B/4 Ấp Bình Trị 1, Thuận Mỹ
818 LA1190510089 Phạm Hoàng Phương Duy 4/18/1988 M 335 Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
819 LA1190510090 Lê Văn Trí 10/28/2003 M 276 Hùng Vương, Phường 3
820 LA1190510091 Trần Thanh Xuân 6/16/1967 M 276/5 A Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
821 LA1190510092 Huỳnh Kim Oanh 8/19/1970 F 276/5 A Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
822 LA1190510093 Lê Phúc An 3/26/2015 M 407 Khu Phố 1, Tt Đức Hòa
823 LA1190510094 Phạm Quỳnh Anh 7/18/2010 F 407 Khu Phố 1, Tt Đức Hòa
824 LA1190510095 Huỳnh Dương Anh Nhật 9/9/2006 M Ấp 2/5, Long Hậu
825 LA1190510096 Võ Thanh Sang 3/11/2017 M Khu Phố 1, Tt Đông Thành
826 LA1190510097 Nguyễn Thị Hồng Khang 7/1/1982 F 345 Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
827 LA1190510098 Nguyễn Việt Duy Khang 12/19/1980 M 345 Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
828 LA1190510099 Trần Xuân Nhơn 5/3/1996 M Ấp 5, Đức Hòa Đông
829 LA1190510100 Ngô Văn Hà 4/20/1965 M 76/87a Tl10 Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
830 LA1190510101 Nguyễn Hoàng Hải My 11/4/2000 F 175 Ấp 4, Tân Bửu
831 LA1190510102 Nguyễn Khánh Nguyên 11/20/1994 M 86 Tổ 3 Ấp Chợ Mỹ, Mỹ Lệ
832 LA1190510103 Tô Hồng Thiên Ân 2/2/1989 M Tổ 12 Ấp Tân Chánh, Tân Tập
833 LA1190510104 Ni Chấn Văn 3/5/2018 M Ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ
834 LA1190510105 Hồ Thị Hạnh 1/1/1983 F Ấp Kinh Củ, Hưng Điền B
835 LA1190510106 Lâm Thanh Hải 1/1/1978 M Ấp Kinh Củ, Hưng Điền B
836 LA1190510107 Võ Thị Ngọc Giàu 9/1/1968 F 194/3 Ấp 3, Hòa Phú
837 LA1190510108 Huỳnh Công Định 8/30/1984 M 29/1 Phan Văn Mãng Kp7, Tt Bến Lức
838 LA1190510109 Nguyễn Thị Thảo Trang 4/9/1988 F 29/1 Phan Văn Mãng Kp7, Tt Bến Lức
839 LA1190510110 Vỏ Thị Phương Quyên 11/14/2000 F Tổ 21 Ấp 4, Long Hậu
840 LA1190510111 Nguyễn Văn Đức 1/1/1968 M 122/6 Ấp Long Thành, Long Trì
841 LA1190510112 Trương Sô Viết Hồng 6/25/1985 F 48 Võ Thị Kế, Phường 2
842 LA1190510113 Phạm Thành Ái Trân 12/2/1983 F 248 A Võ Công Tồn, Khu Phố 1, Tt Bến Lức
843 LA1190510114 Hồ Huệ Chi 1/7/1983 F Ấp 1, Mỹ Thạnh Bắc
844 LA1190510115 Hồ Văn Hưởng 1/1/1962 M Ấp 1, Mỹ Thạnh Bắc
845 LA1190510116 Trương Thị Nàng 1/1/1963 F Ấp 1, Mỹ Thạnh Bắc
846 LA1190510117 Nguyễn Thị Hoàng Diễm 9/4/1980 F 9/2 Võ Công Tồn, Khu Phố 3, Tt Bến Lức
847 LA1190510118 Chu Quyền Nhân 10/3/2007 M 27/2 H Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
848 LA1190510119 Lê Quân Bảo 8/26/2005 M 4/26 Phan Văn Tình K 2 Ô 2, Tt Thủ Thừa
849 LA1190510120 Lê Quân Hiếu 9/17/2008 M 4/26 Phan Văn Tình, K2 Ô 2, Tt Thủ Thừa
850 LA1190510121 Phùng Tấn Khang 10/23/2000 M 114 A Khu C, Rạch Đào, Tt Thủ Thừa
851 LA1190510122 Lê Thị Trúc Phương 4/20/1989 F Khu Phố 1, Tt Tân Thạnh
852 LA1190510123 Phạm Minh Hiếu 3/24/1983 M Khu Phố 1, Tt Tân Thạnh
853 LA1190510124 Trần Huỳnh Như 12/30/1998 F Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
854 LA1190510125 Võ Thị Thùy Hương 10/15/1989 F 37 Tổ A, Chợ Trạm, Mỹ Lệ
855 LA1190510126 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 10/10/1976 F 175 Ấp 4, Tân Bửu
856 LA1190510127 Nguyễn Bùi Ngọc Trang 11/27/2000 F 192 Ấp Đạo Thạnh, Hướng Thọ Phú
857 LA1190510128 Đào Công Luân 5/11/2000 M 123 Ấp 1, Quê Mĩ Thạnh
858 LA1190510129 Nguyễn Thị Lan 8/7/1987 F 440 Ấp 4, Bình Tâm
859 LA1190510130 Nguyễn Trí Quốc 12/10/1980 M 1/53 Ô 1 Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
860 LA1190511001 Nguyễn Đức Thịnh 5/25/1987 M Ấp 7, Phước Tuy
861 LA1190511002 Nguyễn Thị Châu 1/1/1958 F Ấp Gò Ớt, Tuyên Thạnh
862 LA1190511003 Điều Thị Diễm Kiều 8/6/1999 F 82a/5 Ấp Cầu Đôi, An Lục Long
863 LA1190511004 Trương Huỳnh Yến 11/20/1986 F Ấp Bình Lợi, Tt Tân Trụ
864 LA1190511005 Nguyễn Thị Thu Thủy 9/26/1965 F 230/18 Nguyễn Văn Trỗi Khu 3, Tt Cần Đước
865 LA1190511006 Nguyễn Thị Diễm My 3/1/1995 F Tổ 6 Ấp 1, Phước Vĩnh Tây
866 LA1190511007 Nguyễn Văn Nghĩa 1/1/1967 M Tổ 1 Ấp 1, Phước Vĩnh Tây
867 LA1190511008 Nguyễn Ngọc Anh Duy 11/5/2003 M Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
868 LA1190511009 Lê Thiên Hương 3/16/2009 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
869 LA1190511010 Lê Thị Kiều Nương 11/5/1981 F Ấp 3, An Thạnh
870 LA1190511011 Lê Quang Vinh 1/1/1981 M 122 Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
871 LA1190511012 Lê Minh Bằng 8/11/1978 M 458 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
872 LA1190511013 Phạm Thị Thêu 7/11/1988 F 69/6 Ấp 6, An Nhựt Tân
873 LA1190511014 Nguyễn Hoàng Phúc 12/15/1997 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
874 LA1190511015 Trương Ngọc Anh 9/30/1992 F 369 Khu Vực 2, Tt Hiệp Hòa
875 LA1190511016 Nguyễn Thị Thu Trang 4/7/1995 F 372 Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
876 LA1190511017 Nguyễn Lưu Y 1/1/1962 M Ấp Nhơn Xuyên, Thuận Nghĩa Hòa
877 LA1190511018 Trừ Thành Tâm 8/30/1997 M Ấp Phước Tỉnh, Long Hiệp
878 LA1190511019 Ngô Phương Thảo 10/23/1998 F Khu Phố 5, Phường 2
879 LA1190511020 Trần Thành Tâm 3/16/1983 M Tổ 4 Ấp Tây, Đông Thạnh
880 LA1190511021 Lê Thị Tố Anh 1/1/1966 F 1/14 Khu 1 Ô 3, Tt Thủ Thừa
881 LA1190511022 Trần Thị Hồng Nhung 9/16/1992 F 5/1c K2 Ô 2 Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
882 LA1190511023 Lê Thị Thu 10/8/1961 F 105 E Khu Vực Vực 5, Tt Đức Hòa
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 20/8/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0