Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 07/05/2019 5/7/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190417001 Phan Kim Tuyết 7/5/1956 F Ấp Chợ Trạm, Mỹ Lệ
2 LA1190417002 Võ Thị Yến 9/5/1956 F 55 Ấp Nhà Dài, Tân Lân
3 LA1190417003 Huỳnh Thị Thanh Trúc 1/4/1968 F 8/1 Cử Luyện, Phường 5
4 LA1190417004 Trương Thị Thu Thảo 2/22/2001 F 13 Nguyễn Văn Linh, Kp.1, Tt Vĩnh Hưng
5 LA1190417005 Lê Văn Hiếu 1/1/1968 M 313 Tỉnh Lộ 8, Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
6 LA1190417006 Phan Thị Kim Thi 4/26/1997 F 143/45/27 Ô 5 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
7 LA1190417007 Dương Thị Thu Thảo 9/10/1967 F 719a Ấp Sò Đo, Thị Trấn Hậu Nghĩa
8 LA1190417008 Trần Thị Xoàn 4/14/1962 F 482 Ấp 3, Phước Đông
9 LA1190417009 Nguyễn Minh Thống 8/28/1959 M 482 Ấp 3, Phước Đông
10 LA1190417010 Nguyễn Thị Dách 10/1/1962 F Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
11 LA1190417011 Nguyễn Thị Lung 2/20/1968 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
12 LA1190417012 Phan Thị Xuân Nương 11/12/1989 F Ấp 1a, Long Sơn
13 LA1190417013 Huỳnh Thị Thu Hồng 6/2/1967 F Ấp 5, Thạnh Đức
14 LA1190417014 Phạm Thị Oanh 11/20/1974 F Ấp 1, Hưng Điền A
15 LA1190417015 Lưu Ngọc Hân 8/23/2002 F Số 7, Phan Văn Mãng, Khu Phố 9, Thị Trấn Bến Lức
16 LA1190417016 Phan Thanh Hải 9/22/1959 M Ấp Chánh Nhứt, Long Phụng
17 LA1190417017 Nguyễn Hồng Tân 11/10/1955 M 73 A Ấp 1, Long Khê
18 LA1190417018 Bùi Thị Lan 12/10/1959 F 73 A Ấp 1, Long Khê
19 LA1190417019 Nguyễn Văn Trảo 11/11/1953 M Ấp 3, Bình Hòa Nam
20 LA1190417020 Lôi Thị Trương 1/1/1955 F Ấp Lộc Thạnh, Lộc Giang
21 LA1190417021 Nguyễn Thị Hương Thủy 5/3/1965 F Khu Phố 1, Tt Tân Thạnh
22 LA1190417022 Nguyễn Trường Trử 11/25/1965 M Khu Phố 1, Tt Tân Thạnh
23 LA1190417023 Nguyễn Thị Út 2/12/1965 F 08/21 Tổ 12 Ấp Thuận Tây, Thuận Thành
24 LA1190417024 Phạm Ánh Nguyệt 7/23/1992 F 6/7 Ấp Cầu Kinh, An Lục Long
25 LA1190417025 Võ Huỳnh Yến Anh 3/11/1995 F Âp Tân Long, Nhơn Ninh
26 LA1190417026 Hồ Quốc Dương 5/16/1976 M Ấp Bình Hòa 1, Hiệp Hòa
27 LA1190417027 Hồ Đăng Đẩu 10/4/1963 M 51 Ấp Đạo Thạnh, Hướng Thọ Phú
28 LA1190417028 Hồ Thị Ngọc Trinh 9/12/1995 F Ấp 3, Mỹ Thạnh Đông
29 LA1190417029 Trần Thị Vân 1/21/1968 F 9/3 Cao Văn Lầu, Bình Phú, Phường 5
30 LA1190417030 Lê Thị Tuyết Hồng 1/1/1964 F 181/6 Ấp 6, Vĩnh Công
31 LA1190417031 Nguyễn Thị Kiều Trinh 11/1/1989 F 156 Ấp 4, Quê Mỹ Thạnh
32 LA1190417032 Tô Huyền My 3/1/1998 F 330 Ấp Tân Điền, Long Thượng
33 LA1190417033 Võ Thị Hên 1/1/1952 F 431 Trần Văn Ngà, Ấp Bình Hòa, An Vĩnh Ngãi
34 LA1190417034 Nguyễn Thanh Phong 3/26/1993 M Ấp Xuân Khánh 1, Hòa Khánh Nam
35 LA1190417035 Cao Văn Cho 6/15/1954 M Ấp Long Thạnh, Long An, Châu Thành
36 LA1190417036 Huỳnh Hoàng Hà 12/25/1989 M 258/11 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
37 LA1190417037 Huỳnh Văn Nghĩa 1/1/1968 M 258/11 A Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
38 LA1190417038 Nguyễn Võ Tấn Mạnh 12/12/2000 M Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
39 LA1190417039 Trần Văn Hậu 12/2/1987 M 258/24 Đ Ô 5 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
40 LA1190417040 Huỳnh Minh Sang 1/1/1970 M 21 Cao Văn Lầu, Bình Phú, Phường 5
41 LA1190417041 Trần Văn Nghĩa 12/20/1992 M 258/24 Ô 5 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
42 LA1190417042 Nguyễn Thị Trúc Phương 12/9/1993 F Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
43 LA1190417043 Huỳnh Thị Minh Tâm 7/27/1995 F 403 E /2 Khu Vực 5, Tt Đức Hòa
44 LA1190417044 Phạm Thị Kim Ngân 11/23/1966 F 50 Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
45 LA1190417045 Phạm Kim Phúc 3/8/1956 F 07 Lý Công Uẩn, Phường 1
46 LA1190417046 Lê Hữu Đức 10/27/1969 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
47 LA1190417047 Nguyễn Thị Loan 1/1/1945 F 147 Tổ 3, Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
48 LA1190417048 Lê Minh Châu 1/1/1948 M Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
49 LA1190417049 Lê Nguyễn Ngọc Hương 3/15/1970 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
50 LA1190417050 Phạm Thị Kim Liên 10/10/1962 F 50 Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
51 LA1190417051 Võ Văn Thống 5/3/1964 M Ấp Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
52 LA1190417052 Đặng Quốc Tuấn 1/1/1967 M Khu Phố 4, Phường 2
53 LA1190417053 Nguyễn Ngọc Loan 12/26/1984 F 40/2/3 Võ Công Tồn, Khu Phố 3, Tt Bến Lức
54 LA1190417054 Trần Thị Thanh Phượng 11/27/1998 F Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
55 LA1190417055 Đỗ Thị Tiếng 12/1/1956 F 96/20/19 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
56 LA1190417056 Huỳnh Đặng Tấn Nhật Vinh 10/30/2003 M 26 Quốc Lộ 1 A, Khu Phố 6, Tt Bến Lức
57 LA1190417057 Phạm Thị Phương Thảo 12/14/2002 F Ấp 1, Long Cang
58 LA1190417058 Nguyễn Hữu Lê Duy 5/11/1992 M Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
59 LA1190417059 Bùi Thị Thùy Dương 7/10/1998 F Ấp Lộc Thanh, Lộc Giang
60 LA1190417060 Nguyễn Võ Minh Lâm 5/28/1984 M Ấp Chánh Nhứt, Long Phụng
61 LA1190417061 Phạm Hải Chiến 12/29/1998 M 29 B/1/1 Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
62 LA1190417062 Lê Thị Mỹ Duyên 8/19/1983 M 276 Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
63 LA1190417063 Lê Thị Hồng Gấm 3/3/1994 F 276 Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
64 LA1190417064 Phan Văn Đức 11/18/1976 M 276 Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
65 LA1190417065 Phạm Ngọc Phương 2/21/1984 M 59 Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
66 LA1190417066 Nguyễn Thị Mít 1/1/1968 F Ấp Chánh, Tân Phú
67 LA1190417067 Phan Nhật Linh 5/16/1995 F Ấp Chánh, Tân Phú
68 LA1190417068 Trần Thị Thùy Trang 7/1/1978 F Ấp Bàu Nâu, Vĩnh Trị
69 LA1190417069 Nguyễn Thị Phượng 4/19/1970 F 6 A Đường 827 Phường 7
70 LA1190417070 Phan Thị Thùy Dương 11/27/2002 F Ấp An Hiệp, An Ninh Đông
71 LA1190417071 Phạm Tấn Phát 9/18/1987 M 35/12 Châu Văn Bảy, Phường Bảy
72 LA1190417072 Nguyễn Thị Kim Bình 2/2/1998 F Ấp 3, Phước Vân
73 LA1190417073 Huỳnh Thị Kim Hạnh 7/26/1985 F Tân Chánh B, Nhơn Ninh
74 LA1190417074 Nguyễn Thành Trụ 10/7/2000 M A 11 B Kdc Tân Đô, Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
75 LA1190417075 Trần Minh Chiến 7/23/2004 M 99 Võ Văn Môn, Bình Quân 1, Phường 4
76 LA1190417076 Trần Bùi Quốc Khánh 12/2/2003 M 56 Khu 1, Ấp Chợ, Phước Lợi
77 LA1190417077 Nguyễn Thành Nhân 12/11/1982 M Ấp Cả Cát, Vĩnh Lợi
78 LA1190417078 Trần Ngọc Minh 6/27/1990 M 249/5 Ấp Long Trường, Long Trì
79 LA1190417079 Trần Văn Tâm 9/20/1972 M Ấp 2, Phước Tuy
80 LA1190417080 Hà Bội Mẫn 9/29/2012 F 274 Ấp Thanh Hiệp, Thanh Phú
81 LA1190417081 Nguyễn Thị Mừng 1/1/1958 F 274 Ấp Thanh Hiệp, Thanh Phú
82 LA1190417082 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/25/1998 F Ấp Chợ, Long Hựu Đông
83 LA1190417083 Trương Y Phụng 7/30/1997 F 332 Xuân Hòa 1, Lợi Bình Nhơn
84 LA1190417084 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 2/27/2003 F 07 B Khu 1 B, Tt Cần Đước
85 LA1190417085 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 5/27/1998 F 74 Ấp Gò Gòn, Hưng Thạnh
86 LA1190417086 Bùi Văn Đinh 11/10/1989 M Ấp 1, Bình Hòa Hưng
87 LA1190417087 Nguyễn Phước Hải 2/1/1991 M Ấp Nhơn Hòa, Bắc Hòa
88 LA1190417088 Nguyễn Minh Luân 11/15/1991 M Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
89 LA1190417089 Trần Quốc Dương 12/22/1985 M Ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
90 LA1190417090 Trần Thị Vẹn 11/10/1998 F Ấp Cái Đôi Tây, Bình Tân
91 LA1190417091 Nguyễn Thị Hoa 7/19/1981 F Ấp 9, Lương Hòa
92 LA1190417092 Phan Thị Thu Hương 11/8/1975 F Ấp 4, Thạnh Đức
93 LA1190417093 Phạm Thị Phổ 1/1/1978 F Ấp 4, Mỹ Phú
94 LA1190417094 Trần Thị Tố Quyên 8/5/1972 F 32 A Quốc Lộ 62, Phường 2
95 LA1190417095 Lê Trọng Nhân 1/24/1989 M 285 Quốc Lộ 1, Bình Yên Đông 3, Phường 4
96 LA1190417096 Hồ Thị Mộng Thùy 7/26/1993 F 51 Ấp Đạo Thạnh, Hướng Thọ Phú
97 LA1190418001 Nguyễn Thị Kim Loan 8/10/1966 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
98 LA1190418002 Nguyễn Thanh Phú 12/20/1996 M 337 Ấp Bình Hòa, Đức Tân
99 LA1190418003 Fran Sous Tây Thi 1/1/1982 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
100 LA1190418004 Phạm Thị Tuyết 9/12/1969 F Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
101 LA1190418005 Nguyễn Ngọc Như Phúc 11/20/2009 F 12 Mai Thị Tốt, Khu Phố 5, Tt Bến Lức
102 LA1190418006 Nguyễn Ngọc Khả Hân 12/20/2012 F 12 Mai Thị Tốt, Khu Phố 5, Tt Bến Lức
103 LA1190418007 Nguyễn Ngọc Thiên Ý 10/15/2017 F 12 Mai Thị Tốt, Khu Phố 4, Tt Bến Lức
104 LA1190418008 Nguyễn Ngọc Minh Thành 12/24/1982 M Ấp 1 A, An Thạnh
105 LA1190418009 Lê Thị Thu Thủy 3/22/1967 F 23 Đường Số 7, Khu Dân Cư Đtxd Giai Đoạn 1, Phường 6
106 LA1190418010 Trương Văn Đẹp 1/1/1958 M Ấp Thanh Hòa, Thanh Phú Long
107 LA1190418011 Lê Thị Ngọc Cúc 1/21/1965 F Lê Văn Trầm, Khu Phố 1, Tt Tân Thạnh
108 LA1190418012 Võ Đăng Khoa 5/11/1993 M 55 A Trần Phong Sắc, Phường 4
109 LA1190418013 Phan Thị Phương Trang 11/7/1993 F 183/12 Quốc Lộ 1, Phường 4
110 LA1190418014 Lê Minh Hiếu 1/5/1994 M Ấp An Thủy, An Ninh Tây
111 LA1190418015 Lê Thị Hồng Miên 1/16/1977 F Ấp An Thuận, An Ninh Đông
112 LA1190418016 Nguyễn Thị Huyền 10/9/1985 F 82/2/10 Nguyễn Thị Bảy, Tổ 22 Khu Phố 2, Tt Cần Giuộc
113 LA1190418017 Nguyễn Công Đức 10/20/1988 M 82/2/10 Nguyễn Thị Bảy, Tổ 22 Khu Phố 2, Tt Cần Giuộc
114 LA1190418018 Trần Văn Sáu 1/1/1957 M Ấp 2, Phước Tân Hưng
115 LA1190418019 Phan Thị Mơ 1/1/1953 F 42 Ấp An Thuận, Hiệp Hòa
116 LA1190418020 Phạm Trung Hậu 12/11/1979 M Ấp 4, Mỹ Hạnh
117 LA1190418021 Lê Thị Hoàng Yến 7/30/2003 F 21/20 Võ Văn Tần, Khóm 1, Phường 2
118 LA1190418022 Nguyễn Thị Náo 1/1/1965 F An Thủy, An Ninh Tây
119 LA1190418023 Trần Hồng Giang 5/1/1992 F Ấp Mỹ Tây, Mỹ Lệ
120 LA1190418024 Ngô Thành Sanh 8/22/1987 M Ấp 3, Tân Trạch
121 LA1190418025 Quách Tuấn Nhứt 4/4/1991 M 25 Khu Vực 5, Thị Trấn Hiệp Hòa
122 LA1190418026 Triệu Thạch Lam 1/1/1972 M Ấp 2, Phước Vân
123 LA1190418027 Nguyễn Thị Dục 1/1/1971 F Ấp 2, Phước Vân
124 LA1190418028 Trần Thị Bích Trâm 2/10/1981 F 12 Mai Thị Non, Khu Phố 5, Thị Trấn Bến Lức
125 LA1190418029 Nguyễn Thị Thanh Vi 2/19/1995 F Ấp 3, Mỹ Yên
126 LA1190418030 Cao Thị Hồng Cẩm 1/1/1967 F Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
127 LA1190418031 Trần Thị Trầm 1/1/1961 F Ấp 3, Bình Hòa Nam
128 LA1190418032 Nguyễn Phương Thanh 7/20/1997 F Ấp Tây, Đông Thạnh
129 LA1190418033 Võ Văn Bước 1/1/1960 M Ấp 3, Bình Thành
130 LA1190418034 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/19/2000 F Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
131 LA1190418035 Nguyễn Văn Tuyến 1/1/1975 M Ấp Long Giêng, Phước Hậu
132 LA1190418036 Võ Văn Nhu 4/17/1981 M Ấp Bảy Ngàn, Tân Ninh
133 LA1190418037 Nguyễn Hoàng Phi 4/8/1993 M 266 K3 Lô 2, Ấp 7, Lương Hòa
134 LA1190418038 Nguyễn Văn Hoàng 4/15/1961 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
135 LA1190418039 Thái Ánh Tuyết 1/1/1954 F Ấp Voi Lá, Long Hiệp
136 LA1190418040 Huỳnh Kim Thạch 1/1/1959 M 99 Nguyễn Trung Trực, Phường 2
137 LA1190418041 Nguyễn Thị Thanh Hà 12/28/1963 F Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
138 LA1190418042 Huỳnh Thị Bích Huyền 11/16/1992 F 18/1a, Trần Văn Giàu, Khu Phố 2, Thị Trấn Tầm Vu
139 LA1190418043 Phạm Thị Diễm My 9/6/1994 F 297 Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn
140 LA1190418044 Nguyễn Chí Thanh 5/16/1990 M Tân Hội, Đức Lập Thượng
141 LA1190418045 Nguyễn Thị Yến 9/28/1960 F 45 Nguyễn Văn Tiếp, Khu Phố 3, Thị Trấn Bến Lức
142 LA1190418046 Nguyễn Thị Sen 10/8/1962 F P3 Khu Phố 4, Phường 3
143 LA1190418047 Trương Thị Quỳnh Mai 1/25/2000 F 38/8 Ấp Cầu Đúc, An Lục Long
144 LA1190418048 Lê Thị Phấn 1/1/1951 F 4/17 K 2 Ô 2 Tt Thủ Thừa
145 LA1190418049 Bùi Lê Xuân Giao 10/13/1997 F 16/6 Khu Phố 3, Tt Bến Lức
146 LA1190418050 Hà Thị Hoàng Tú 11/4/1995 F Ấp 3, Long Thạnh
147 LA1190418051 Trần Quang Sang 1/1/1971 M 126 A/5 Ấp 5, Lạc Tấn
148 LA1190418052 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 6/3/1994 F Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
149 LA1190418053 Dương Quốc Anh 3/19/1994 M Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
150 LA1190418054 Nguyễn Thị Yến Nhi 8/25/1989 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
151 LA1190418055 Nguyễn Thị Khê 1/1/1946 F Ấp 3, Mỹ Thạnh Đông
152 LA1190418056 Nguyễn Huỳnh Trung 1/17/1956 M 2/058 Ô 2 Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
153 LA1190418057 Nguyễn Phước Hùng 12/29/1993 M Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
154 LA1190418058 Phùng Châu Quốc Mỹ 2/7/1982 M 262 Tl 10 Ô 5 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
155 LA1190418059 Lê Thành Đạt 4/29/1991 M Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
156 LA1190418060 Ngô Thanh Trà 10/5/1995 M Ấp 3a, Hựu Thạnh
157 LA1190418061 Trần Thị Ngọc Nguyên 2/24/1996 F Ấp Thận Cần, Bắc Hòa
158 LA1190418062 Lê Hoàng Ngọc Lễ 8/28/1986 M 380 Ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
159 LA1190418063 Nguyễn Văn Quang 8/28/1983 M Ấp Lũy, Phước Lại
160 LA1190418064 Lê Thị Hồng Quyên 4/4/1990 F Ấp Lũy, Phước Lại
161 LA1190418065 Lê Đắc Phương Giao 10/22/1998 F Ấp 3, Tân Lập
162 LA1190418066 Đinh Trọng Phúc 4/19/1976 M 223 Võ Công Tồn Khu Phố 3, Tt Bến Lức
163 LA1190418067 Vũ Hương Lan 8/13/2014 F 76 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2
164 LA1190418068 Lê Xuân Phú 5/15/1995 M Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
165 LA1190418069 Lê Quốc Cường 9/14/1978 M Ấp 2, Long Sơn
166 LA1190418070 Lại Thành Khoa 3/12/1987 M Ấp Lộc Hòa, Lộc Giang
167 LA1190418071 Lê Thị Kiều Oanh 9/24/1996 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
168 LA1190418072 Trần Văn Chỉ 10/5/1991 M 143 A Tổ 10 Khu Phố 6, Tt Cần Đước
169 LA1190418073 Trần Văn Huân 4/24/1968 M 143 A Khu 6, Tt Cần Đước
170 LA1190418074 Trần Anh Tuấn 2/8/1998 M 143 A Khu 6, Tt Cần Đước
171 LA1190418075 Đỗ Thanh Bình 9/23/1978 M 16 Tổ 10 Khu Phố Xuân Hòa 2, Phường 6
172 LA1190418076 Võ Thị Kim Anh 6/19/1999 F An Thạnh, An Ninh Tây
173 LA1190418077 Võ Thị Kim Mai 4/11/1999 F Ấp Lộc Hòa, Lộc Giang
174 LA1190418078 Nguyễn Thị Kim Tuyền 10/23/1999 F Ấp Sơn Lợi, An Ninh Tây
175 LA1190418079 Nguyễn Thị Thùy Trang 1/22/1977 F Ấp Phước Tú, Thanh Phú
176 LA1190418080 Ngô Thị Hoàng My 5/6/2000 F Ấp Trại Lòn Nam, Nhơn Ninh
177 LA1190418081 Nguyễn Thị Trúc Mai 2/8/1995 F 64 Ấp 4, Quê Mỹ Thạnh
178 LA1190418082 Mai Quế Trâm 7/4/1994 F Ấp 4, Phước Đông
179 LA1190418083 Phan Huỳnh Thảo Nguyên 5/30/2004 F Ấp 5, Thạnh Đức
180 LA1190418084 Huỳnh Ngọc Ánh Mai 5/3/2004 F Ấp Tấn Long, Thanh Phú
181 LA1190418085 Nguyễn Duy Lĩnh 9/25/1981 M Ấp 3, An Thạnh
182 LA1190418086 Nguyễn Thị Thúy Phượng 1/28/1979 F D34/5 Tổ 13, Vĩnh Phước, Phước Lý
183 LA1190418087 Nguyễn Thị Sánh 10/20/1965 F 113/3 Ấp Tân Bình, Tt Tân Trụ
184 LA1190418088 Võ Phước Lâm 12/22/1994 M Tổ 10 Ấp Bắc, Đông Thạnh
185 LA1190418089 Diệp Tuyết Linh 3/22/2007 F 424 Ư/E/3 Khu Vực 5, Tt Đức Hòa
186 LA1190418090 Diệp Bảo Ngọc 11/22/2012 F 424 E/3 Khu Vực 5, Tt Đức Hòa
187 LA1190418091 Nguyễn Trọng Nghĩa 8/14/1993 M Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
188 LA1190418092 Nguyễn Anh Quân 7/21/1991 M 148/22 Quốc Lôh 1, Phường 2
189 LA1190418093 Hà Văn Mười 12/25/1960 M 31 Lô 2 Ấp 1, Mỹ Yên
190 LA1190418094 Hà Thị Quỳnh Giao 5/25/2001 F 31 Lô 2 Ấp 1, Mỹ Yên
191 LA1190418095 Phạm Thị Diễm 9/9/1971 F 113/1 B Nguyễn Trung Trực, Ấp Tân Bình, Tt Tân Trụ
192 LA1190418096 Nguyễn Thị Như Quyền 9/5/1998 F Ấp 3, Long Định
193 LA1190418097 Nguyễn Thị Kim Lâm 10/26/1997 F Tổ 17 Ấp Tân Thanh B, Phước Lại
194 LA1190418098 Huỳnh Thị Hồng Xuyến 4/14/1984 F Ấp 3, Thạnh Đức
195 LA1190418099 Trương Minh Thiện 11/26/1996 M 1142 Quốc Lộ 1, Khánh Hậu
196 LA1190418100 Trịnh Thị Ánh Đào 5/3/1978 F 42 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
197 LA1190418101 Phan Văn Son 2/6/1957 M 06 Tổ 14 Ấp Phú Thành
198 LA1190418102 Lữ Phước Cao 2/6/1965 M Ấp Phú Ân, Phước Lý
199 LA1190418103 Nguyễn Văn Tạc 12/5/1965 M Ấp Long Thuận, Long Trì
200 LA1190418104 Nguyễn Thị Lựu 5/4/1965 F 375/1 Ấp Nhà Việc, An Lục Long
201 LA1190418105 Trần Thái Bình 10/25/1976 M 32/50 Sương Nguyệt Anh, Phường 4
202 LA1190418106 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9/15/1993 F 32/50 Sương Nguyệt Anh, Phường 4
203 LA1190419001 Hà Ngọc Diễm Hằng 7/2/1991 F 103 A Sương Nguyệt Anh, P.2
204 LA1190419002 Nguyễn Duy Khương 6/10/1990 M 57 Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
205 LA1190419003 Phạm Thị Phương Oanh 3/18/1985 F 20 Nguyễn Minh Trường, Phường 3
206 LA1190419004 Lê Quốc Phong 5/25/1987 M Ấp Lộc Thuận, Lộc Giang
207 LA1190419005 Trần Thị Xuân Thu 1/1/1960 F Ấp 4, Mỹ Phú
208 LA1190419006 Trần Văn Huyện 11/5/1952 M Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
209 LA1190419007 Đặng Thị Kim Tuyến 9/7/1990 F Ấp Lộc Thuận, Lộc Giang
210 LA1190419008 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1/1/1985 F Ấp 2a, Tân Ân
211 LA1190419009 Đinh Tiến Mạnh 8/16/1997 M 363 Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn
212 LA1190419010 Đặng Văn Thân 1/1/1970 M Hiệp Thành, Tân Bình
213 LA1190419011 Trần Thị Huệ 1/1/1964 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
214 LA1190419012 Ngô Thành Tài 12/16/1952 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
215 LA1190419013 Nguyễn Thị Kim Phượng 1/24/1960 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
216 LA1190419014 Nguyễn Khang 7/17/2016 M Ấp 2 A, Tân Ân
217 LA1190419015 Trương Thị Ngắn 1/1/1960 F Ấ Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam
218 LA1190419016 Đặng Thị Kim Lệ 10/17/1964 F Vĩnh Phước, Phước Lý
219 LA1190419017 Nguyễn Ngọc Cương 10/10/1963 M 69 B Nguyễn Văn Tạo, P.4
220 LA1190419018 Trần Thiện Tâm 4/6/1995 M Vĩnh Phước, Phước Lý
221 LA1190419019 Cao Thị Hoàng 2/10/1966 F 69 B Nguyễn Văn Tạo, Kp.Bình Cư 1, P.4
222 LA1190419020 Trần Văn Dũng 6/10/1965 M Vĩnh Phước, Phước Lý
223 LA1190419021 Nguyễn Thị Bích Tuyền 8/28/1982 F 21/3a, Võ Công Tồn, Khu Phố 1, Thị Trấn Bến Lức
224 LA1190419022 Tony Nguyên 10/21/2001 M Ấp 5, Bình Đức
225 LA1190419023 Diệp Văn Sơn 12/12/1964 M Ấp 1/5 Vĩnh Châu A
226 LA1190419024 Mai Thị Hồng Gấm 1/1/1975 F Ấp Hiệp Thành, Tân Bình
227 LA1190419025 Trần Thị Thanh Thảo 4/15/1995 F 164 Tổ 15, Khu 1a, Tt Cần Đước
228 LA1190419026 Phan Văn Doanh 7/10/1956 M Ấp 7, Nhị Thành
229 LA1190419027 Nguyễn Văn Sơn 11/20/1972 M 474 Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
230 LA1190419028 Trương Thị Kim Phượng 10/1/1970 F Ấp 1a, Hựu Thạnh
231 LA1190419029 Phạm Thị Út 1/1/1956 F Tổ 2 Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
232 LA1190419030 Trương Thị Hương Duyên 1/8/1992 F Ấp Gò Gòn, Hưng Thạnh
233 LA1190419031 Trương Thị Bích Thủy 9/19/1957 F 32 Đường Tỉnh 833, Phường 5
234 LA1190419032 Nguyễn Hữu Thành 11/8/1996 M 57 Nguyễn Thông, Phường 3
235 LA1190419033 Trần Nguyễn Đăng Khoa 7/27/2008 M 4/8 Võ Văn Tần, Phường 2
236 LA1190419034 Nguyễn Thanh Quân 11/7/2000 M Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
237 LA1190419035 Lê Văn Mãnh 1/1/1981 M Ấp Trong, Phước Hậu
238 LA1190419036 Lê Văn Ngót 1/1/1938 M Tổ 26 Ấp Trong, Phước Hậu
239 LA1190419037 Nguyễn Thị Hồng Nhung 3/23/1986 F Ấp Phước Tú, Thanh Phú
240 LA1190419038 Nguyễn Ngọc Minh Anh 2/16/2006 F Ấp 4, Nhựt Chánh
241 LA1190419039 Ngô Hoàng Nhân 3/28/1995 M Tổ 6 Ấp Tân Điền, Long Thượng
242 LA1190419040 Nguyễn Minh Thuật 11/3/1987 M Tổ 1 Ấp Lũy, Phước Lại
243 LA1190419041 Huỳnh Thị Thúy An 8/28/1991 F C11a/163 Ấp Vàm Kinh, Bình An
244 LA1190419042 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 4/3/1997 F Ấp 3, Thạnh Đức
245 LA1190419043 Đỗ Thị Thùy Linh 11/24/1993 F 356/5 Ấp Vĩnh Xuân A, Dương Xuân Hội
246 LA1190419044 Lâm Thị Huyền Trân 11/8/1998 F Ấp 1, Long Hậu
247 LA1190419045 Nguyễn Thị Ngọc Lệ 3/5/1961 M Ấp 7, Nhị Thành
248 LA1190419046 Lê Nguyễn Kim Quyên 1/6/1996 F 312 Ấp 2, Thạnh Hòa
249 LA1190419047 Nguyễn Thị Kim Linh 4/24/2001 F Ấp Tà Nu, Khánh Hưng
250 LA1190419048 Phạm Quang Lợi 12/13/1990 M 182/10/7 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
251 LA1190419049 Nguyễn Hữu Cơ 5/5/1998 M Ấp 4, Đức Hòa Đông
252 LA1190419050 Cao Thị Minh Thủy 1/31/1982 F 104/2 Ấp 2, Hòa Phú
253 LA1190419051 Nguyễn Văn Khải 6/12/1953 M 104/2 Ấp 2, Hòa Phú
254 LA1190419052 Chung Tấn Bảo 2/15/1988 M 18/21 Khu Phố 2, Tt Tầm Vu
255 LA1190419053 Nguyễn Thanh Sang 4/2/1995 M Ấp Bà Mua, Thạnh Hưng
256 LA1190419054 Trần Bá Nhật Đông 7/29/1999 M 61/65 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
257 LA1190419055 Võ Nguyễn Quang Nhật 9/9/2010 M Ấp Phước Tú, Thanh Phú
258 LA1190419056 Võ Nguyễn Phương Nga 9/12/2003 F Ấp Phước Tú, Thanh Phú
259 LA1190419057 Trần Văn Hòa 5/19/1976 M 26/6 Hẻm 26 Nguyễn Thông Khóm 3, Tt Tầm Vu
260 LA1190419058 Võ Ngọc Quỳnh Như 11/19/2001 F 27/27b Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
261 LA1190419059 Trần Thanh Thủy 5/15/1968 F 57 Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
262 LA1190419060 Nguyễn Thị Hà Phương 12/7/1998 F Ấp 1, Bình Hòa Đông
263 LA1190419061 Trương Thị Cẩm Minh 11/13/1992 F Tổ 9 Ấp Mương Chài, Phước Lại
264 LA1190419062 Đỗ Thành Nam 11/29/1988 M Ấp 2, Phước Vĩnh Tây
265 LA1190419063 Đỗ Thị Thu Hương 6/3/1991 F Tổ 7 Ấp 2, Phước Vĩnh Tây
266 LA1190419064 Phạm Thị Bưởi 1/1/1950 F Ấp 2, Phước Vĩnh Tây
267 LA1190419065 Hồ Như Ngọc 7/7/1989 F Ấp 2, Phước Vĩnh Tây
268 LA1190419066 Ngô Thành Lập 9/29/1969 M Ấp Hòa Bình 1, Hiệp Hòa
269 LA1190419067 Võ Ngọc Bạch 11/22/1974 F Ấp Hòa Bình 1, Hiệp Hòa
270 LA1190419068 Hồ Vũ Hoàng Nam 3/30/2001 M 28b Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
271 LA1190419069 Nguyễn Thị Cúc 3/27/1953 F 28b Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
272 LA1190419070 Trần Hoàng Yến 10/29/2009 F 177 Ấp Bình Thạnh, Bình Tịnh
273 LA1190419071 Trần Ngọc Hải Yến 6/1/2007 F 177 Ấp Bình Thạnh, Bình Tịnh
274 LA1190419072 Nguyễn Thị Diễm Ngọc 11/14/1992 F Khu Phố 1, Tt Tân Thạnh
275 LA1190419073 Huỳnh Vuy Thái Học 12/26/1989 M Ấp 1b, Hựu Thạnh
276 LA1190419074 Huỳnh Công Tâm 1/1/1955 M Ấp 1b, Hựu Thạnh
277 LA1190419075 Võ Ngọc Nhiều 9/25/1984 M Ấp 6, Thạnh Đức
278 LA1190419076 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 1/1/1973 F Ấp Trong, Phước Hậu
279 LA1190419077 Trần Vỹ Cường 1/24/2013 M Kdc Nam Long, An Thạnh
280 LA1190419078 Lưu Kiều Trân 12/7/1978 F 298 Ấp Phước Tú, Thanh Phú
281 LA1190419079 Nguyễn Ngọc Song Châu 1/29/2005 F 298 Ấp Phước Tú, Thanh Phú
282 LA1190419080 Nguyễn Vũ Linh 9/27/1992 M 35b/4, Khóm 2, Thị Trấn Thạnh Hóa
283 LA1190419081 Nguyễn Thị Thảo Linh 2/8/1995 F Khu Phố 4, Thị Trấn Thạnh Hóa
284 LA1190419082 Nguyễn Thị Thùy Trang 3/4/1998 F 83/1 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
285 LA1190419083 Lê Thị Na 1/1/1953 F 107/1 Hoàng Hoa Thám, Phường 2
286 LA1190419084 Nguyễn Ngọc Minh Thùy 12/24/2010 F Ấp Lò Gạch, Long Hiệp
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/7/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0