Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 06/05/2019 5/6/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190410001 Nguyễn Thị Cúc 9/29/1941 F 81 Phan Văn Đạt, Phường 1
2 LA1190410002 Lê Thị Cân 7/4/1948 F 43b Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
3 LA1190410003 Phạm Gia Nguyên 12/4/2000 M Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
4 LA1190410004 Lương Minh Tâm 8/29/1993 M 61b Ấp 3a, Phước Lợi
5 LA1190410005 Lê Thị Ngọc Kiểng 2/10/1989 F 120 Ấp 1, Hậu Thạnh Đông
6 LA1190410006 Phạm Văn Hùng 1/1/1954 M 64 Ấp Bình Tây 2, Bình Hòa Tây
7 LA1190410007 Lê Thị Kim Oanh 1/29/1968 F 3/3 Khu Phố 6, Tt Bến Lức
8 LA1190410008 Lê Thị Quỳnh My 9/9/2004 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
9 LA1190410009 Phạm Thị Lệ Quyền 4/5/1983 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
10 LA1190410010 Lâm Thanh Dũng 1/1/1969 M Ấp 4, Mỹ Quý Tây
11 LA1190410011 Lâm Huỳnh Hồng Sơn 1/6/2001 M Ấp 4, Mỹ Quý Tây
12 LA1190410012 Võ Bích Thủy 10/29/1947 F Khu Phố 3, Tt Tân Thạnh
13 LA1190410013 Nguyễn Minh Kha 2/13/2000 M Ấp Bàu Nâu, Thái Trị
14 LA1190410014 Nguyễn Ngọc Hân 11/4/1982 F 5/91 Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
15 LA1190410015 Lê Nguyễn Nhật Thanh 4/17/1995 M 9/174c Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
16 LA1190410016 Nguyễn Thị Huệ Vương 5/10/1991 F Ấp 2, Hưng Điền A
17 LA1190410017 Bùi Công Hiếu 11/1/1988 M 17/5 Phan Văn Mảng Kp7, Tt Bến Lức
18 LA1190410018 Phạm Thị Tiến 3/2/1961 F Ấp 3a, Hựu Thạnh
19 LA1190410019 Huỳnh Phạm Trúc Linh 7/6/1985 F Ấp 1b, Hựu Thạnh
20 LA1190410020 Lê Thị Chỉnh 8/20/1956 F Ấp 4, Mỹ Yên
21 LA1190410021 Võ Duy Linh 12/20/1973 M 134a Nguyễn Văn Tuôi Kp6, Tt Bến Lức
22 LA1190410022 Bùi Minh Triết 9/7/2013 M Ấp An Định, An Ninh Đông
23 LA1190410023 Bùi Huỳnh Anh Thư 10/3/2015 F Ấp 2, Hựu Thạnh
24 LA1190410024 Huỳnh Thị Minh Hằng 11/28/1989 F Ấp 2, Hựu Thạnh
25 LA1190410025 Phan Thị Châu Hồng 11/10/1970 F Ấp Thôi Mmoi, Hòa Khánh Đông
26 LA1190410026 Huỳnh Phúc Khang 5/23/1996 M Ấp 7, Lương Hòa
27 LA1190410027 Nguyễn Ngọc Lệ 2/10/1970 F 26 Ấp 1, Thạnh Hòa
28 LA1190410028 Nguyễn Mai Bảo Ngọc 4/26/2015 F Ấp Bàu Trai Thượng, Tân Phú
29 LA1190410029 Nguyễn Mai Như Ngọc 7/28/2012 F 9 Hl Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
30 LA1190410030 Hồ Công Tâm 11/2/1987 M Ấp 4, Long Hậu
31 LA1190410031 Trần Mạnh Tùng 1/12/1980 M 195e Tổ 1 Ấp 5, Đức Hòa Đông
32 LA1190410032 Mai Ngọc Minh 4/17/1978 F 9 Hl 00 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
33 LA1190410033 Lý Huỳnh Đoan Mẫn 6/3/1999 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
34 LA1190410034 Lâm Huỳnh Trọng 9/7/2000 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
35 LA1190410035 Nguyễn Thị Kim Khoăng 1/1/1965 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
36 LA1190410036 Dương Đức Hạnh 3/10/1976 M Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
37 LA1190410037 Nguyễn Minh Lý 1/1/1965 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
38 LA1190410038 Võ Lệ Sương 1/1/1959 F 3a Khu Phố 1c, Tt Cần Đước
39 LA1190410039 Huỳnh Ngọc Anh Thư 11/14/1999 F 191/2 Khu C, Ấp Rạch Đào
40 LA1190410040 Lê Thị Phương 1/1/1962 F 15 C /3 An Hào 2, Bình An
41 LA1190410041 Trần Công Tích 10/10/1994 M Ấp Bà Nghĩa, Tân Chánh
42 LA1190410042 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Như 9/13/2013 F 166/9/1 Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
43 LA1190410043 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 11/22/2009 F 166/9/1 Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩac
44 LA1190410044 Nguyễn Văn Giang 8/20/1982 M Khu Phố 2, Tt Thạnh Hóa
45 LA1190410045 Phạm Duy Minh 5/3/1984 M 332 Châu Thị Kim Kp Bình An 2, Phường 7
46 LA1190410046 Phạm Văn Nhân 4/30/1959 M 332 Châu Thị Kim Kp Bình An 2, Phường 7
47 LA1190410047 Nguyễn Ngọc Vũ 2/22/1971 M 280a Ấp 2, Thạnh Đức
48 LA1190410048 Huỳnh Liên Thiện 3/8/1981 M 166/9/1 Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
49 LA1190410049 Hồ Thanh Phong 5/31/1996 M 218 Lô 4 Kp Thọ Cang, Phường 5
50 LA1190410050 Lê Quý Nghiệp 8/16/1977 M 27 Ql1a Ấp 1, Thạnh Đức
51 LA1190410051 Nguyễn Văn Dũng 6/20/1967 M 221a Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
52 LA1190410052 Lê Văn Thảo 1/1/1970 M 315 Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
53 LA1190410053 Nguyễn Thu Lan 9/6/1971 F 315 Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
54 LA1190410054 Nguyễn Chí Tâm 8/2/1995 M 327/1 Ấp Nhà Việc, An Lục Long
55 LA1190410055 Nguyễn Thị Nga 11/30/1970 F Ấp 2, Mỹ Quý Đông
56 LA1190410056 Chung Văn Trừ 1/1/1970 M Ấp 4, Mỹ Quý Đông
57 LA1190410057 Trần Văn Hoàng 5/13/1979 M 25 A Nguyễn Trung Trực, Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
58 LA1190410058 Bùi Thị Thanh Tâm 8/25/1981 F 26 A Nguyễn Trung Trực, Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
59 LA1190410059 Nguyễn Thị Na 1/1/1957 F 24 Nguyễn Hữu Huân, Tt Vĩnh Hưng
60 LA1190410060 Nguyễn Lâm Sơn 1/1/1959 M 24 Nguyễn Hữu Huân, Tt Vĩnh Hưng
61 LA1190410061 Lê Hồng Hiển 2/27/1971 M 98 Nguyễn Thái Bình, Phường 3
62 LA1190410062 Võ Thành Đức 6/7/1977 M 10 Bình Hòa, Bình Tịnh
63 LA1190410063 Bùi Thị Lộc 2/4/1991 F 213 Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
64 LA1190410064 Bùi Thị Tiến 3/10/1980 F 213 Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
65 LA1190410065 Nguyễn Thanh Nghị 4/19/1983 M 276 Ấp 3, Bình Tâm
66 LA1190410066 Đặng Thị Kim Tuyền 12/17/1988 F Ấp Bàu Mua, Thạnh Hưng
67 LA1190410067 Dương Thị Bé Tư 1/1/1990 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
68 LA1190410068 Nguyễn Thái Vinh 5/25/1996 M 86 Ấp 1, Mỹ Yên
69 LA1190410069 Võ Thị Duy Huệ 8/15/1986 F 77 Tổ 18 Ấp Tân Quang 2, Đông Thạnh
70 LA1190410070 Nguyễn Văn Hùng 9/20/1961 M Ấp Xuân Hòa 1, Lợi Bình Nhơn
71 LA1190410071 Lê Tiến Hùng 6/3/1988 M 119 Tổ 08 Ấp Kế Mỹ, Trường Bình
72 LA1190410072 Huỳnh Phương Nghi 3/19/2008 M 23 Trương Thị Sáu, Phường 3
73 LA1190410073 Lương Thị Thu Vân 8/1/1975 F Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng
74 LA1190410074 Nguyễn Bảo Chung 1/10/1995 M Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng
75 LA1190410075 Ngô Thị Mững 3/3/1965 F Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
76 LA1190410076 Nguyễn Thành Luân 1/1/1986 M Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
77 LA1190410077 Nguyễn Thu Thủy 12/16/1983 F 124 Ấp 2, Bình Tâm
78 LA1190410078 Nguyễn Tiến Hồng 1/21/1979 M 72 Võ Văn Môn, Phường 4
79 LA1190410079 Võ Thanh Ngân 9/1/1998 F 549 Ấp 4, Hướng Thọ Phú
80 LA1190410080 Biện Ngọc Phương Vy 1/5/2018 F Ấp Tân Thanh A, Phước Lại
81 LA1190410081 Biện Ngọc Hưng Phương 4/12/1993 M Ấp Tân Thanh A, Phước Lại
82 LA1190410082 Nguyễn Văn Lên 5/20/1970 M Ấp 5, Mỹ Quý Đông
83 LA1190410083 Phạm Ngọc Châu 5/2/1963 F Ấp 5, Tân Bửu
84 LA1190410084 Trà Thanh Lam 9/5/1997 M Tổ 14 Ấp Tân Quang 1, Đông Thạnh
85 LA1190410085 Đỗ Thị Thôi 6/18/1957 F Tổ 14 Ấp Tân Quang 1, Đông Thạnh
86 LA1190410086 Huỳnh Thị Hương 1/1/1962 F Số 8 Hẻm 4 Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
87 LA1190410087 Võ Thị Oanh 1/1/1964 F 42 Đường Số 4 Lô D Kdc Khu 1, Tt Thủ Thừa
88 LA1190410088 Lâm Thị Hằng 1/1/1966 F 4/83 Khu 3 Ô 2 Nguyễn Trung Trực, Tt Thủ Thừa
89 LA1190410089 Nguyễn Thị Yến 1/1/1966 F 4/83 Khu 3 Ô 2, Tt Thủ Thừa
90 LA1190410090 Nguyễn Văn Chiến 10/31/1978 M 26/1 Ấp 1, Quê Mỹ Thạnh
91 LA1190410091 Lê Thị Ngọc Hạnh 2/14/1990 F 44/5a Ấp Bình Nam, Bình Tâm
92 LA1190410092 Trần Nguyên Bảo Trân 2/9/2008 F 340 Đổ Tường Tự Kp2, Tt Tầm Vu
93 LA1190410093 Nguyễn Hữu Đức 3/2/1963 M Ấp 1, Long An
94 LA1190410094 Nguyễn Anh Huy 5/28/1976 M Tổ 16 Ấp 1, Long An
95 LA1190410095 Huỳnh Thị Thúy Kiều 8/7/1982 F Ấp Nhà Thờ, Tân Lân
96 LA1190410096 Nguyễn Minh Tuấn 8/12/1978 M Ấp Nhà Thờ, Tân Lân
97 LA1190410097 Châu Nguyễn Thế Anh 12/30/1992 M 110 Tuyến Tránh Ql1a Kp Bình Quaan, Phường 4
98 LA1190410098 Đỗ Thị Ngò 1/1/1964 F Ấp Huỳnh Thơ, Hậu Thạnh Đông
99 LA1190410099 Nguyễn Thị Mai 6/29/1965 F 23 Trương Thị Sáu, Phường 3
100 LA1190410100 Lê Văn Ba 1/1/1952 M Ấp Bình Lợi, Đức Tân
101 LA1190410101 Võ Thị Thanh Ngân 6/27/1991 F Ấp 1, Hiệp Thạnh
102 LA1190410102 Trần Quang Thái 7/23/1988 M 181/6 Ấp 6, Vĩnh Công
103 LA1190410103 Lê Thị Ngọc Thủy 10/3/1971 F 56/7 Quốc Lộ 1, Phường 2
104 LA1190410104 Nguyễn Thị Lan Hồng 3/9/1986 F Ấp Phước Tỉnh, Long Hiệp
105 LA1190410105 Trần Quốc Dũng 2/2/1985 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
106 LA1190410106 Châu Thị Kim Ngọc 1/1/1996 F Ấp Ngã Tư, Hưng Điền B
107 LA1190411001 Tô Thị Thuận 8/14/1987 F 64 Nguyễn Thái Bình, Kp 2, Tt Vĩnh Hưng
108 LA1190411002 Nguyễn Thị Kim Phiên 1/6/1961 F 110 Khu 7a, Tt Cần Đước
109 LA1190411003 Dương Thị Thúy Kiều 4/30/2000 F Ấp Cây Me, Hưng Điền
110 LA1190411004 Hồ Đình Thắng 9/11/1993 M Ấp 7, Phước Đông
111 LA1190411005 Lý Thanh Hương 5/8/1993 F Ấp Hòa Quới, Tân Chánh
112 LA1190411006 Trần Hữu Tâm 1/1/1978 M 90/1c Trần Phong Sắc, Kp Bình Yên Đông 2, Phường 4
113 LA1190411007 Huỳnh Công Phú 3/10/1991 M 76 Nguyễn Công Trung, Phường 3
114 LA1190411008 Nguyễn Thành Phước 10/9/1990 M Ấp 5, Thạnh Lợi
115 LA1190411009 Huỳnh Thị Hồng Phúc 10/16/1991 F 106 Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
116 LA1190411010 Trần Minh Tân 3/31/1992 M Tổ 19, Ấp Tân Phước, Tân Kim
117 LA1190411011 Phạm Văn Nhân 10/20/1979 M Ấp 1a, Hựu Thạnh
118 LA1190411012 Lê Hoàng Hải 7/15/1996 M Tổ 3, Ấp Kim Định, Tân Kim
119 LA1190411013 Châu Ngọc Kim Ngân 6/19/2012 F 125h Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
120 LA1190411014 Lê Hoàng Diệp Anh 9/14/2017 F Ấp Lộc Bình, Lộc Giang
121 LA1190411015 Nguyễn Thị Lý Phương 12/15/1983 F Ấp Lộc Bình, Lộc Giang
122 LA1190411016 Lê Hoàng Sang 1/1/1978 M Ấp Lộc Bình, Lộc Giang
123 LA1190411017 Châu Văn Ai 1/1/1976 M Ấp Tân Qui Thượng, Tân Phú
124 LA1190411018 Lê Hoàng Minh 5/8/2011 M Ấp 1b, Hựu Thạnh
125 LA1190411019 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 1/18/2008 F Ấp 3a, Hựu Thạnh
126 LA1190411020 Nguyễn Hòa Thành 5/19/1992 M 79 Ấp Chợ Trạm, Mỹ Lệ
127 LA1190411021 Nguyễn Trần Quốc Thịnh 10/19/2015 M Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
128 LA1190411022 Trịnh Thị Hiển 10/15/1962 F Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
129 LA1190411023 Nguyễn Thế Hùng 11/16/1970 M 350 Nguyễn Huỳnh Đức, Kp Quyết Thắng 1, Phường Khánh Hậu
130 LA1190411024 Nguyễn Thị Quê 5/17/1976 F Tổ 22, Ấp 1, Long An
131 LA1190411025 Vỏ Vỉnh Cường 2/23/1992 M 102/1 Ấp Bình Thạnh 1, Thuận Mỹ
132 LA1190411026 Đào Thị Huỳnh Như 2/5/1996 F Ấp Đức Hạnh 1, Đức Lập Hạ
133 LA1190411027 Lưu Quốc Vũ 11/19/1997 M Ấp Tân Chánh A, Nhơn Ninh
134 LA1190411028 Nguyễn Thị Minh Tú 6/10/1997 F 113b/1 Ấp 1, Phước Tân Hưng
135 LA1190411029 Nguyễn Thị Kim Liễu 12/27/1946 F 18 Nguyễn Văn Siêu, Kp 3, Tt Bến Lức
136 LA1190411030 Âu Dương Thanh 3/9/1969 M 18 Nguyễn Văn Siêu, Kp 3, Tt Bến Lức
137 LA1190411031 Âu Thị Thùy Linh 11/2/1992 F 8/2 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
138 LA1190411032 Đỗ Thị Thủy Tiên 6/12/1996 F 297 Ấp Mỹ Điền, Long Hựu Tây
139 LA1190411033 Lương Thị Giồng 1/1/1963 F Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
140 LA1190411034 Phan Thị Kiều Tiên 8/15/2000 F Tổ 9, Ấp Nam, Đông Thạnh
141 LA1190411035 Võ Bá Hoàng Đạt 1/9/1998 M Ấp 4, Mỹ Phú
142 LA1190411036 Nguyễn Văn Chuột 1/1/1986 M Ấp Gãy, Thuận Bình
143 LA1190411037 Lê Thị Mỹ Lan 1/1/1986 F Ấp Lăng, Tân Chánh
144 LA1190411038 Nguyễn Thị Xuân 1/1/1964 F 10 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu Phố 2, Phường 1
145 LA1190411039 Nguyễn Văn Mận 1/1/1959 M 10 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu Phố 2, Phường 1
146 LA1190411040 Nguyễn Thị Ngọc Hà 7/4/1993 F Ấp Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh Đông
147 LA1190411041 Phạm Thị Ngọc Yến 1/24/1996 F Ấp Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh Đông
148 LA1190411042 Phan Thị Kim Tuyền 1/1/1989 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
149 LA1190411043 Lê Thị Hoàng Mai 2/5/1995 F 276 Ấp Bình Lợi, Đức Tân
150 LA1190411044 Võ Hồng Huỳnh 1/1/1941 M 04/4 Tổ 4, Ấp Thuận Bắc, Thuận Thành
151 LA1190411045 Huỳnh Kim Thanh 4/3/1957 F 68/5 Ấp Cầu Đôi, An Lục Long
152 LA1190411046 Nguyễn Chí Yên 11/13/1964 F 303a Kv 4, Tt Hiệp Hòa
153 LA1190411047 Nguyễn Ngọc Đăng Kha 3/15/1985 M 73 Tl 8 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
154 LA1190411048 Lê Thị Thảo 1/1/1965 F Ấp 1, Bình Phong Thạnh
155 LA1190411049 Phan Chí Ân 3/23/1986 M 73/10 Nguyễn Thị Bảy, Tổ 12, Kp 2, Tt Cần Giuộc
156 LA1190411050 Phan Phương Thanh 6/16/2011 M 73/10 Nguyễn Thị Bảy, Kp 2, Tt Cần Giuộc
157 LA1190411051 Nguyễn Hữu Trọng 10/17/1996 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
158 LA1190411052 Trần Thanh Nhiều 6/7/2015 F 107 Ấp Bà Nghĩa, Tân Chánh
159 LA1190411053 Huỳnh Hoàng Nhựt 8/11/1999 M 337a Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
160 LA1190411054 Huỳnh Văn Mỹ 3/21/1973 M 337a Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
161 LA1190411055 Nguyễn Xuân Nguơn 5/10/1946 M 16 Hoàng Hoa Thám, Phường 2
162 LA1190411056 Nguyễn Thành Tựu 3/12/1993 M Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
163 LA1190411057 Hoàng Thị Thu Hà 2/12/1972 F 47 Kp 5, Tt Tân Thạnh
164 LA1190411058 Đặng Hoàng Thông 5/16/1991 M Tổ 03, Ấp Chánh Nhứt, Long Phụng
165 LA1190411059 Trần Thị Suốt 1/1/1961 F 522 Ấp Nhơn Trị, Nhơn Thạnh Trung
166 LA1190411060 Souter Huỳnh Elie Nhi 6/23/2009 F 21b Lý Công Uẩn, Phường 1
167 LA1190411061 Đoàn Thị Thu Xuân 3/1/1992 F Ấp Phước Tỉnh, Long Hiệp
168 LA1190411062 Ngô Nguyễn Kiều Thanh 7/7/1995 F Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
169 LA1190411063 Lê Đặng Quỳnh Hương 11/12/2003 F 49/36 Lê Anh Xuân, Kp 6, Phường 1
170 LA1190411064 Huỳnh Thị Kim Ngân 2/3/1994 F Kp 1, Tt Tân Thạnh
171 LA1190411065 Nguyễn Đình Phong 3/24/2016 M Ấp 5, Thạnh Lợi
172 LA1190411066 Võ Văn Trận 3/26/1981 M Ấp Cây Me, Hưng Điền
173 LA1190411067 Nguyễn Phương Lâm 5/19/1989 M Ấp An Thủy, An Ninh Tây
174 LA1190411068 Phạm Thị Hoài Thương 10/8/1999 F Ấp An Hiệp, An Ninh Đông
175 LA1190411069 Nguyễn Thị Khã Ái 4/16/1999 F Ấp Hòa Hiệp. Hiệp Hòa
176 LA1190411070 Võ Hương Trà 9/2/1993 F 528 Kv 5, Tt Đức Hòa
177 LA1190411071 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/12/1991 F 80/7 Nguyễn Thị Bảy, Tổ 21, Kp 2, Tt Cần Giuộc
178 LA1190411072 Phạm Thị Cẩm Vân 11/3/1991 F Tổ 06, Ấp Tân Thanh B, Phước Lại
179 LA1190411073 Nguyễn Thanh Hải 11/15/1967 M 321 Khu 4, Ấp Long Bình, Long Hiệp
180 LA1190411074 Lê Thị Thanh Thủy 6/25/1995 F Ấp 5, Bình Đức
181 LA1190411075 Lê Thị Kim Ngân 12/9/2000 F Ấp Nguyễn Bảo, Nhơn Hòa Lập
182 LA1190411076 Trần Mộng Tuyền 9/15/1986 M Ấp Tân Đại, Tân Tập
183 LA1190411077 Nguyễn Thị Diệu 11/9/2000 F Ấp Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam
184 LA1190411078 Nguyễn Tấn Khan 8/9/1995 M 19/4 Huỳnh Châu Sổ, Kp 4, Tt Bến Lức
185 LA1190411079 Nguyễn Trần Vy 1/25/2000 M 376 Ấp 2, Hướng Thọ Phú
186 LA1190411080 Nguyễn Đức Sóng 1/1/1967 M Kp 1, Tt Tân Thạnh
187 LA1190411081 Phẩm Thị Đeo 1/1/1963 F Kp 1, Tt Tân Thạnh
188 LA1190411082 Phan Khánh Duy 1/20/2004 M 97/2/3 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
189 LA1190411083 Hoareau Nguyễn Noah Long 3/20/2019 M 103 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
190 LA1190411084 Trương Phùng Thùy Vinh 6/28/1981 F Kp 3, Phường 1
191 LA1190411085 Nguyễn Trọng Thật 3/29/1981 M 42 Nguyễn Minh Trường, Phường 3
192 LA1190411086 Nguyễn Hoàng Anh 9/17/1989 M 131b/6 An Nhựt Tân
193 LA1190411087 Nguyễn Thị Thùy Trang 2/10/1976 F 18/72 Ô 2, Ấp Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
194 LA1190411088 Nguyễn Chánh Ngôn 10/9/1986 M 50 Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
195 LA1190411089 Nguyễn Ngôn Thuận 1/21/2011 M Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
196 LA1190411090 Võ Thị Bích Trinh 1/17/2000 F Ấp 1, Thạnh Hưng
197 LA1190411091 Lương Minh Trang 9/14/1997 F 988 Quốc Lộ 1, Kp Quyết Thắng 1, Phường Khánh Hậu
198 LA1190411092 Nguyễn Thị Út 1/1/1977 F 740 Ấp Vĩnh Bình, An Vĩnh Ngãi
199 LA1190411093 Lâm Thanh Tuyền 7/29/1959 M Ấp 5, Long Hòa
200 LA1190411094 Lê Hải Lưu 9/22/1995 M Tổ 12, Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
201 LA1190411095 Nghiêm Thị Thùy Hương 12/6/1961 F 266 K3 Lô 2, Ấp 7, Lương Hòa
202 LA1190411096 Lê Thị Thúy Loan 1/1/1983 F Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
203 LA1190411097 Võ Trần Vân Anh 8/4/1995 F 11 Cử Luyện, Kp.Bình Phú, P.5
204 LA1190411098 Nguyễn Thị Quỳnh Như 4/5/1998 F Ấp 2, Thạnh Lợi
205 LA1190411099 Trần Minh Mẫn 4/19/1985 M 55 Tô Vĩnh Diện, Kp.Rọc Chanh, Tt Tân Hưng
206 LA1190411100 Trần Thị Ngọc Ánh 4/5/1995 F Ấp 2, Mỹ Thạnh Đông
207 LA1190411101 Nguyễn Tuấn Tài 4/13/2000 M 48 A Nguyễn Đình Chiểu, P.1
208 LA1190411102 Võ Minh Vũ 3/10/1983 M Ấp 7 Mét, Kiến Bình
209 LA1190412001 Đặng Văn Tám 5/1/1967 M Ấp 3, Thạnh Hòa
210 LA1190412002 Nguyễn Thị Chẹm 4/10/1955 F Ấp 6, Mỹ Quý Đông
211 LA1190412003 Huỳnh Giang 6/17/1999 F Ấp 3, An Thạnh
212 LA1190412004 Lê Thị Thanh Thủy 5/14/1959 F 306 Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
213 LA1190412005 Huỳnh Thị Chấm 7/1/1961 F 48 Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
214 LA1190412006 Nguyễn Nhật Trường 5/15/2001 M Tổ 7, Ấp Đông An, Phước Vĩnh Đông
215 LA1190412007 Lâm Văn Thời 2/28/1993 M Ấp Láng Lớn, Thái Trị
216 LA1190412008 Nguyễn Thị Thủy 12/13/1964 F 67 Phan Văn Lại, Phường 6
217 LA1190412009 Sầm Văn Ngộ 6/6/1957 M 118 Ấp Cầu Ngang, Long Hựu Đông
218 LA1190412010 Tô Thị Kim Thắng 8/10/1957 F 118 Ấp Cầu Ngang, Long Hựu Đông
219 LA1190412011 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 10/1/1986 F 717 Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
220 LA1190412012 Nguyễn Thị Phương Linh 5/4/2008 F 229 Khu 2, Ấp Chợ, Phước Lợi
221 LA1190412013 Lương Văn Thấy 5/28/1959 M 28a Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
222 LA1190412014 Trương Thị Trúc Phương 8/27/2003 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
223 LA1190412015 Nguyễn Anh Kiệt 6/16/1993 M 119 Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc
224 LA1190412016 Nguyễn Thị Kim Loan 2/24/1983 F 52 Nguyễn Duy, Phường 1
225 LA1190412017 Đỗ Minh Kiệt 12/9/2002 M 147 Tổ 20, Lãnh Binh Thái, Kp 1, Tt Cần Giuộc
226 LA1190412018 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10/22/1973 F 08 Cao Văn Lầu, Kp 1, Tt Tầm Vu
227 LA1190412019 Lê Văn Nhạn 11/8/1967 M 08 Cao Văn Lầu, Kp 1, Tt Tầm Vu
228 LA1190412020 Đặng Thị Ngọc Thùy 11/15/1963 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
229 LA1190412021 Đặng Thị Khanh 10/24/1959 F 443/1 Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
230 LA1190412022 Nguyễn Bạch Tuyết 1/21/1956 F 62/27 Quốc Lộ 1, Kp 3, Phường 2
231 LA1190412023 Nguyễn Hoàng Giang 2/21/1982 M Ấp 3, Bình Hòa Nam
232 LA1190412024 Nguyễn Văn Chấn 5/20/1952 M 50/1 Ấp 1, Hòa Phú
233 LA1190412025 Trần Thủy Tiên 2/27/1996 F 187 Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
234 LA1190412026 Phạm Công Hồi 9/11/1981 M 189a/1 Kv 1, Tt Đức Hòa
235 LA1190412027 Nguyễn Tấn Thanh 1/1/1976 M Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
236 LA1190412028 Trần Thị Chi 3/6/1955 F 52 Nguyễn Duy, Phường 1
237 LA1190412029 Nguyễn Thị Tố Nhi 3/29/1994 F Ấp Bình Thủy, Tân Phú
238 LA1190412030 Nguyễn Thị Kim Uyên 12/27/1997 F Ấp Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh Đông
239 LA1190412031 Lê Thảo My 9/11/1998 F B6/68 Ấp Vàm Kinh, Bình An
240 LA1190412032 Nguyễn Thị Kim Tuyến 5/20/1984 F Tổ 25, Ấp Long Hưng, Long Thượng
241 LA1190412033 Nguyễn Văn Thanh 3/24/1976 M 26 Ấp 5, Phước Lợi
242 LA1190412034 Đỗ Thị Kim Phượng 10/14/1991 F 363 Ấp Long Thanh, Long Trạch
243 LA1190412035 Nguyễn Thị Lan Phương 4/4/1992 F 206 Ấp Trong, Phước Hậu
244 LA1190412036 Nguyễn Thị Hằng 4/10/1986 F Tổ 7, Ấp Long Thới, Long Thượng
245 LA1190412037 Phạm Thị Thu Uyên 4/9/1991 F Ấp 5, Nhị Thành
246 LA1190412038 Đào Hòa Hưng 2/15/1979 M 286 Quốc Lộ 1, Phường 5
247 LA1190412039 Nguyễn Cao Vy 12/11/1996 F 9/14h Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
248 LA1190412040 Phó Thị Thanh Mai 10/23/1996 F 53h Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
249 LA1190412041 Nguyễn Huỳnh Tuấn Tài 11/15/2015 M Ấp Nhà Thờ, Tân Lân
250 LA1190412042 Nguyễn Huỳnh Tuấn Tú 12/29/2008 M Ấp Nhà Thờ, Tân Lân
251 LA1190412043 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 2/7/1966 F 60 Huỳnh Hoàng Hiển, Kp An Thuận 2, Phường 7
252 LA1190412044 Huỳnh Phạm Hải Đăng 10/25/1994 M 108a Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
253 LA1190412045 Nguyễn Thị Anh Thư 1/4/1996 F 225 Kv 4, Tt Hiệp Hòa
254 LA1190412046 Nguyễn Lê Phi Long 9/22/2009 M 304 Quốc Lộ 62, Kp Bình Cư 3, Phường 6
255 LA1190412047 Đào Nguyễn Quang Lễ 5/31/2005 M 10 Phan Văn Đạt, Phường 1
256 LA1190412048 Nguyễn Thành Long 3/4/1991 M 205/5 Ấp Bình Lợi, Tt Tân Trụ
257 LA1190412049 Phạm Thị Kim Ngân 12/5/1989 F Ấp Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
258 LA1190412050 Nguyễn Minh Thành 2/16/1997 M Ấp Kế Mỹ, Trường Bình
259 LA1190412051 Nguyễn Thắng 4/26/1981 M 577/5 Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
260 LA1190412052 Nguyễn Anh Kiệt 7/14/2006 M Ấp Phước Tú, Thanh Phú
261 LA1190412053 Nguyễn Phạm Hoài Anh 9/8/2014 F Ấp 4, Thanh Phú
262 LA1190412054 Trần Thanh Tâm 9/18/1987 M Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
263 LA1190412055 Nguyễn Kim Xuyến 9/21/1954 F 17 A Nguyễn Trung Trực, Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
264 LA1190412056 Nguyễn Hoàng Hải 9/23/1978 M 222 Ấp 4, Thanh Phú
265 LA1190412057 Trương Ngọc Siêu 4/22/1977 M 104 Nguyễn Cửu Vân, P.4
266 LA1190412058 Nguyễn Huỳnh Kim 10/22/1995 F 204 Ql 1 A, Kp.Phú Nhơn, P.5
267 LA1190412059 Trần Thị Kim Liên 7/28/1995 F Ấp 4, Hựu Thạnh
268 LA1190412060 Nguyễn Văn Dũng 5/25/1991 M Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
269 LA1190412061 Phạm Long Hồ 4/5/1995 M 386 Ấp Bình Đông, Bình Trinh Đông
270 LA1190412062 Nguyễn Thị Thu Vân 1/4/1995 F Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
271 LA1190412063 Dương Vỉnh Tường 8/15/1992 M 193 Ấp Bắc Chan 2, Tuyên Thạnh
272 LA1190412064 Trần Tấn Tài 10/9/1993 M Ấp Tân Hòa, Tân Tập
273 LA1190412065 Đỗ Trí Công 9/30/1998 M 297 Ấp Mỹ Điền, Long Hựu Tây
274 LA1190412066 Phạm Hoàng Thanh 1/30/1992 M Ấp Tân Chánh, Tân Tập
275 LA1190412067 Trần Nhựt Quang 3/31/2000 M 68 Trần Phong Sắc, Phường 4
276 LA1190412068 Nguyễn Thị Xuân 5/28/1957 F 75 Nguyễn Văn Tạo, Phường 4
277 LA1190412069 Nguyễn Hùng Dũng 1/1/1970 M Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
278 LA1190412070 Huỳnh Thị Tuyết Vân 12/25/1994 F Ấp 1, Phước Vân
279 LA1190412071 Lê Văn Thơm 3/19/1966 M Ấp 5, Hiệp Thạnh
280 LA1190412072 Lưu Trọng Đức 3/17/2003 M 235 Quốc Lộ 1, Phường 5
281 LA1190412073 Nguyễn Thị Kim Oanh 6/28/1983 F 235 Quốc Lộ 1, Phường 5
282 LA1190412074 Nguyễn Trường Ngoan 1/1/1995 M Ấp 3, Long Định
283 LA1190412075 Phạm Quốc Huy 3/6/1969 M 97/36 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
284 LA1190412076 Huỳnh Ngọc Long 1/13/2002 M 118 Ấp Nhơn Trị, Nhơn Thạnh Trung
285 LA1190412077 Đỗ Thị Ngọc Tuyền 4/15/1997 F 490 Trần Văn Đấu, Kp Nhơn Hậu 2, Phường Tân Khánh
286 LA1190412078 Võ Thị Minh Thư 3/25/1992 F 113b Châu Thị Kim, Phường 3
287 LA1190412079 Phan Nguyễn Tâm 7/28/1998 M Ấp 4, Phước Lợi
288 LA1190412080 Nguyễn Thị Cẩm Thu 6/24/1999 F Tổ 8, Ấp Phước Lý, Phước Lý
289 LA1190412081 Lê Thị Kiều Loan 12/6/1974 F 77 Phan Văn Đạt, Phường 1
290 LA1190412082 Trần Bá Lộc 12/2/1976 M 140/B8 Nguyễn Minh Đường, Kp Byđ 3, Phường 4
291 LA1190412083 Trần Bá Khôi Nguyên 11/14/2007 M 140/B8 Nguyễn Minh Đường, Kp Byđ 3, Phường 4
292 LA1190412084 Nguyễn Thành Thuận 11/15/2006 M Ấp 1, Nhị Thành
293 LA1190412085 Nguyễn Thị Diễm Châu 4/3/1994 F 214 Trần Minh Châu, Phường 5
294 LA1190412086 Võ Cao Hiếu 1/5/1994 M 61/48 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
295 LA1190412087 Phùng Phi Yến 6/23/2000 F 661/6a Kp Thủ Tửu 1, Phường Tân Khánh
296 LA1190412088 Lê Phước Hiệp 1/1/1986 M Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
297 LA1190412089 Phan Như Mai 8/21/1981 F Ấp 3, Nhựt Chánh
298 LA1190412090 Nguyễn Thị Hồng Thanh 10/1/1958 F 196 Nguyễn Thông, Phường 3
299 LA1190412091 Đặng Lương Minh Nhựt 4/15/2000 M 83 Nguyễn Trung Trực, Phường 2
300 LA1190412092 Nguyễn Thị Thảo Linh 2/1/1999 F 63/4 Ấp 5, Thạnh Đức
301 LA1190412093 Nguyễn Thị Phương 5/1/1959 F Ấp 5, Thạnh Đức
302 LA1190412094 Nguyễn Ngọc Nhã Thy 3/14/2014 F Ấp 7, Lương Hòa
303 LA1190412095 Nguyễn Cao Anh Hoài 7/13/1990 M Ấp 2, Mỹ Quý Tây
304 LA1190412096 Võ Thanh Tuấn 1/1/1975 M Ấp Đầu Sấu, Tuyên Bình Tây
305 LA1190412097 Đặng Ngô Tuấn Du 11/25/2015 M Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
306 LA1190413001 Đào Thị Thùy Vân 12/24/1986 F Kp Măng Đa, Tt Vĩnh Hưng
307 LA1190413002 Lê Thị Ngọc Hân 6/1/1981 F 96/4/6 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
308 LA1190413003 Phạm Doãn Trình 9/5/1963 M Kp Măng Đa, Tt Vĩnh Hưng
309 LA1190413004 Phạm Quốc Thắng 5/1/1999 M 15 A Đường Số 9, Bình Quân 1, Phường
310 LA1190413005 Nguyễn Công Luận 10/12/1979 M G 1 Khu Phố 3, Phường 3
311 LA1190413006 Trần Minh Nhựt 11/9/1991 M Ấp Phú Ân, Phước Lý
312 LA1190413007 Nguyễn Thị Hạnh Phương 3/8/1986 F 213/2 Ấp 2, Hòa Phú
313 LA1190413008 Nguyễn Thị Thu Thảo 11/8/1995 F 30 Ấp Chánh Nhứt, Long Phụng
314 LA1190413009 Nguyễn Hồng Anh Thy 7/22/2005 F 12 Trương Thị Sáu, Phường 3
315 LA1190413010 Bùi Nguyệt Minh 8/19/1995 F 109/4 Ấp Bình Lợi, Tt Tân Trụ
316 LA1190413011 Nguyễn Vũ Tiệp 7/31/1994 M Ấp Hải Hưng, Nhơn Hòa
317 LA1190413012 Nguyễn Ngọc Thông Tuệ 5/13/1995 M 184/24 Hùng Vương, Kp1, Phường 2
318 LA1190413013 Lê Thị Phương Thanh 5/26/1989 F 03 Cư Xá Sở Nn Và Ptnt, Kp Thanh Xuân, Phường 5
319 LA1190413014 Nguyễn Hoàng Lộc 12/18/1992 M 337 Ấp Bình Đông, Mỹ Bình
320 LA1190413015 Nguyễn Công Toại 2/25/1954 M 23/14 Lê Văn Tưởng, Kp Thanh Xuân, Phường 5
321 LA1190413016 Phạm Văn Tên 8/30/1952 M 391 Đỗ Đình Thoại, Ấp 3, Hướng Thọ Phú
322 LA1190413017 Phan Thị Tuyết Nhung 3/19/1996 F 133 Khu 6, Ấp 3, Phước Vân
323 LA1190413018 Trần Hồng Anh 8/19/1976 F 2/12 K2 O1 Trương Công Định, Tt Thủ Thừa
324 LA1190413019 Trần Minh Hạnh 7/12/1966 F 2/12 K2 O1 Trương Công Định, Tt Thủ Thừa
325 LA1190413020 Hồ Ngọc Bảo Hân 1/18/2016 F Ấp 1, Long Khê
326 LA1190413021 Ngô Trường Lệ Thương 1/17/1996 F Kp 2, Tt Thạnh Hóa
327 LA1190416001 Nguyễn Hồng Uyển Nhi 8/30/1999 F 12 Trương Thị Sáu, Phường 3
328 LA1190416002 Nguyễn Thị Ngọc Sương 1/1/1965 F 184 Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
329 LA1190416003 Huỳnh Thị Ái Nhân 4/25/1996 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
330 LA1190416004 Phùng Thanh Lập 5/17/1990 M 62 Ấp 6, Nhựt Chánh
331 LA1190416005 Nguyễn Trung Tính 6/20/1996 M 29/17/7 Ấp 10, Lương Hòa
332 LA1190416006 Trần Nguyễn Công Minh 6/11/2000 M 269/8 Châu Thị Kim, Phường 7
333 LA1190416007 Phan Văn Son 2/6/1957 M 06 Tôt 14 Ấp Phú Thành, Phước Lý
334 LA1190416008 Lâm Thanh Thanh 1/7/1994 F 153 A Khu C, Ấp Rạch Đào, Tt Thủ Thừa
335 LA1190416009 Ngô Tấn Huy 1/30/2004 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
336 LA1190416010 Nguyễn Phát Tài 7/2/1997 M Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
337 LA1190416011 Phan Hoàng Chiến 7/20/1996 M Ấp 2, Bình Hòa Nam
338 LA1190416012 Lê Thị Bé Út 1/1/1970 F Ấp 5, Đức Hòa Đông
339 LA1190416013 Trần Thị Hà 8/12/1957 F 1/15 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
340 LA1190416014 Nguyễn Ngọc Thanh 1/16/1977 M 238 Tôt 6 Đường Quốc Lộ 50, Tt Cần Giuộc
341 LA1190416015 Lý Minh Phương 12/1/1994 F 335/2 Ấp 2, Hòa Phú
342 LA1190416016 Nguyễn Phước Tiến 5/8/1958 M Ấp 1, Long An
343 LA1190416017 Trần Thị Mỹ Dung 12/12/1970 F 328 Ấp 5, Phước Đông
344 LA1190416018 Nguyễn Thanh Sơn 5/6/1975 M 34/4 Ấp 4, Hòa Phú
345 LA1190416019 Nguyễn Văn Hoanh 1/1/1947 M 108/2 Ấp Bình Cang, Bình Quới
346 LA1190416020 Trần Văn Bích 1/1/1965 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
347 LA1190416021 Trần Hoài Nam 10/31/1997 M Ấp 2, Mỹ Phú
348 LA1190416022 Huỳnh Thụy Mai Thy 3/2/1985 F 12/2 A Trần Văn Hý, Bình Đông 3, Phường 3
349 LA1190416023 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/17/1981 F 101/1 Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 8, Tt Bến Lức
350 LA1190416024 Đỗ Thị Ngọc Quyền 2/14/2000 F 101/1 Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 8, Tt Bến Lức
351 LA1190416025 Đỗ Thị Uâng 1/1/1947 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
352 LA1190416026 Nguyễn Quang Phục 1/1/1980 M Ấp Bàu Sen, Đức Lập Hạ
353 LA1190416027 Hồ Thị Anh Thi 2/26/1986 F 619 Tổ 5 Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
354 LA1190416028 Lê Thị Thùy Trang 10/30/1992 F 89 Nguyễn Trung Trực, Ấp Bình Hòa, Tt Tân Trụ
355 LA1190416029 Nguyễn Văn Huy 1/12/1997 M 652 Ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
356 LA1190416030 Huỳnh Thị Trúc Linh 6/2/1994 F Ấp 1, Lương Bình
357 LA1190416031 Huỳnh Anh Tú 12/22/1982 M 1/24 Ô 4 Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
358 LA1190416032 Trần Đào Huy Cường 10/10/1993 M 181 Ấp 3, Phước Vân
359 LA1190416033 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 10/15/1979 M 349 Ấp Bình An, Bình Lãng
360 LA1190416034 Huỳnh Trí Thức 2/19/1991 M Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
361 LA1190416035 Hà Ngọc Mai Thy 12/25/1999 F 20 Tổ 10, Quốc Lộ 50, Khu Phố 1, Tt Cần Giuộc
362 LA1190416036 Lê Thanh Bình 2/12/1997 M 92/2 Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
363 LA1190416037 Lê Đinh Quỳnh Anh 7/20/2000 F 807/2 Quốc Lộ 1 A, Tân Khánh
364 LA1190416038 Trần Văn Lưng 1/1/1985 M Ấp Nguyễn Khỏe, Hậu Thạnh Tây
365 LA1190416039 Nguyễn Quới Nhựt 7/2/1969 M 222 Quốc Lộ 62, Phường 2
366 LA1190416040 Nguyễn Thị Thu Hà 1/1/1982 F Ấp Cả Trốt, Khánh Hưng
367 LA1190416041 Trương Anh Tuấn 1/1/1970 M Ấp 1, Thạnh Đức
368 LA1190416042 Trương Đình Trắng 6/22/1957 M 208/1 Ấp Nhà Việc, An Lục Long
369 LA1190416043 Đinh Thị Lan Anh 5/1/1969 F 807/2 Quốc Lộ 1 A, Tân Khánh
370 LA1190416044 Huỳnh Kim Lân 7/19/1971 M Ấp Cả Trốt, Khánh Hưng
371 LA1190416045 Trần Nguyễn Thanh Tuyền 4/29/2000 F 92 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1
372 LA1190416046 Diêng Thị Nguyệt 2/5/1987 F Ấp 1, Hướng Thọ Phú
373 LA1190416047 Phạm Thiên Như Ý 5/12/2018 F Tổ 13 Long Thới, Long Thượng
374 LA1190416048 Lê Đăng Khoa 9/13/1984 M Ấp 2, Long An
375 LA1190416049 Ngô Thị Ngọc Lan 3/1/1957 F Ấp 2, Mỹ Yên
376 LA1190416050 Huỳnh Văn Thân 5/12/1962 M Ấp 3, Nhị Thành
377 LA1190416051 Phạm Anh Tuấn 5/2/1954 M 03 H2 Ô 1 Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
378 LA1190416052 Huỳnh Mỹ Hân 9/30/2004 F Ấp 1 A, An Thạnh
379 LA1190416053 Trần Ngọc Lam Phương 6/13/1999 F 5 K1 Ô 1, Trương Công Định, Tt Thủ Thừa
380 LA1190416054 Lê Nguyễn Trường An 8/26/1978 F Khu Phố 3, Phường 1
381 LA1190416055 Bùi Tấn Tiếp 2/22/1992 M 17/48 Ấp 11, Tt Thủ Thừa
382 LA1190416056 Phan Thị Huỳnh Ngân 1/12/1997 F Ấp Sơn Lợi , An Ninh Tây
383 LA1190416057 Lê Anh Quốc 1/1/1970 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
384 LA1190416058 Lê Thanh Tuấn 9/30/1992 M Ấp Gò Sao, Tân Pgus
385 LA1190416059 Ngô Ngọc Bảo Trân 11/14/1999 F Ấp Bình Nam, Bình Hòa Trung
386 LA1190416060 Nguyễn Thị Yến Ly 10/20/1986 F 127 Quốc Lộ 62 Khu Phố 3, Tt Tân Thạnh
387 LA1190416061 Nguyễn Ngọc Trọng 8/14/1981 M 127 Quốc Lộ 62, Khu Phố 3, Tt Tân Thạnh
388 LA1190416062 Nguyễn Hữu Hiếu 9/9/1989 M 99 Trương Định, Phường 1
389 LA1190416063 Nguyễn Thị Lệ Do 4/18/1986 F 68 Hẻm 1, Nguyễn Huỳnh Đức, Tường Khánh, Khánh Hậu
390 LA1190416064 Nguyễn Thị Gái 9/27/1968 F Ấp Bình Hữu, Đức Hòa Thượng
391 LA1190416065 Trần Nguyễn Khôi Nguyên 9/2/1996 F Khu Phố 3, Tt Đông Thành
392 LA1190416066 Nguyễn Anh Tùng 2/17/1975 M 480/10 B Quốc Lộ 1, Bình Cư 2, Phường 4
393 LA1190416067 Lê Thị Mộng Tuyền 7/3/1998 F 1/264 Ấp Vườn Cò, Mỹ Lạc
394 LA1190416068 Nguyễn Thị Sang 1/1/1958 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
395 LA1190416069 Lê Quốc Toản 8/18/1992 M Ấp 4, Tân Thành
396 LA1190416070 Hồng Hải Huy 1/15/1994 M 20/2 Ấp 2,Long Thạnh
397 LA1190416071 Trần Thị Bích Hồng 12/10/1984 F 133 Ấp Chợ, Long Hựu Đông
398 LA1190416072 Nguyễn Văn Quốc Vương 12/20/1990 M Ấp Tân Long, Nhơn Ninh
399 LA1190416073 Nguyễn Bạch Tuyết 9/7/1997 F Ấp Kinh Cũ, Hưng Điền B
400 LA1190416074 Cổ Kim Ngân 8/17/1991 F Ấp Cầu Ngang, Long Hựu Đông
401 LA1190416075 Cổ Hoàn Thành 1/31/1996 M 174 Tổ 16 Khu Phố 1 A, Tt Cần Đước
402 LA1190416076 Nguyễn Chí Thảo 12/25/1995 M Ấp Bà Thoại, Tân Lân
403 LA1190416077 Nguyễn Diệu Tâm 5/24/2012 F 170/2 Ấp Bình Cang 2, Bình Thạnh
404 LA1190416078 Nguyễn Thiện Đức 9/24/2017 M 170/2 Ấp Bình Cang 2, Bình Thạnh
405 LA1190416079 Trần Thanh Sang 8/9/1992 M 399 Tổ 4, Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
406 LA1190416080 Lưu Thị Hột 1/1/1966 F 251 Ấp Long Thanh, Long Trạch
407 LA1190416081 Lê Thị Kim Phượng 9/20/1986 F 7 Trần Hưng Đạo, Khu 3, Tt Cần Đước
408 LA1190416082 Kiều Minh Vương 4/8/1999 M Ấp 4,Long Định
409 LA1190416083 Lê Thị Mận 2/2/1953 F 228/60 Quốc Lộ 1, Phường 2
410 LA1190416084 Đỗ Thị Tặng 10/25/1985 F Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 8, Tt Bến Lức
411 LA1190416085 Nguyễn Thành Hưng 1/26/1988 M 243 Ấp Bình Đông, Mỹ Bình
412 LA1190416086 Võ Anh Nguyên 2/1/1982 M Ấp 4, Đức Hòa Đông
413 LA1190416087 Phùng Đang Trường 6/12/1974 M Ấp 5, Đức Hòa Đông
414 LA1190416088 Huỳnh Công Danh 11/20/1970 M 277 Khu 3, Ấp Chợ, Phước Lợi
415 LA1190416089 Nguyễn Ngọc Hoàng Oanh 5/17/1970 F 277 Khu 3, Ấp Chợ, Phước Lợi
416 LA1190416090 Huỳnh Nguyễn Mỹ Linh 11/24/1998 F 277 Khu 3, Ấp Chợ, Phước Lợi
417 LA1190416091 Liêu Thị Ngọc Phương 7/20/1984 F 159/5 Ấp Kỳ Châu, Bình Quới
418 LA1190416092 Nguyễn Thị Kim Khánh 2/15/1997 F Ấp 7, Nhựt Chánh
419 LA1190416093 Nguyễn Thị Thu Thủy 2/1/1964 F Ấp Đông Trung, Tân Chánh
420 LA1190416094 Mai Thanh Phong 1/1/1978 M Ấp 5, Đức Hòa Đông
421 LA1190416095 Ngô Thị Len 1/1/1971 F Ấp Bà Nghĩa, Tân Chánh
422 LA1190416096 Nguyễn Thị Lang 1/1/1964 F Ấp Đông Trung, Tân Chánh
423 LA1190416097 Võ Ngọc Truyền 5/13/1970 F 11 Trần Văn Ngà, Hòa Bình, An Vĩnh Ngãi
424 LA1190416098 Trần Quốc Khương 4/26/1980 M 233/1 Ấp Phú Xuân 1, Phú Ngãi Trị
425 LA1190416099 Nguyễn Thị Mỹ Lan 6/12/1963 F Ấp Đông Trung, Tân Chánh
426 LA1190416100 Phan Thị Gắn 1/1/1965 F Ấp Đông Nhất, Tân Chánh
427 LA1190416101 Phạm Thị Cúc 12/19/1965 F 238/3 Ấp Bình Lợi, Tt Tân Trụ
428 LA1190416102 Nguyễn Trung Nghĩa 12/21/1999 M 271/6 Ấp Cầu Ván, An Lục Long
429 LA1190416103 Lê Văn Thanh Tuấn 8/7/1999 M Tổ 11 Ấp Tân Quí, Tân Tập
430 LA1190416104 Bùi Thị Tuyết Phượng 1/1/1975 F 154/2 Ấp 2, An Nhựt Tân
431 LA1190416105 Nguyễn Đinh Vinh Quang 7/26/1994 M 4/7 K2 Ô 2 Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
432 LA1190416106 Đinh Thị Ngọc Liên 8/25/1964 F 4/7 K2 Ô 2 Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
433 LA1190416107 Nguyễn Văn Minh 3/31/1959 M 45 A Nguyễn Văn Tạo, Phường 4
434 LA1190416108 Nguyễn Thị Nhì 11/28/1955 F Ấp 4, Tân Bửu
435 LA1190416109 Lê Văn Quya 1/1/1957 M Ấp 2, Tân Hiệp
436 LA1190416110 Lâm Thanh Bình 1/1/1973 M 4 A Trần Phong Sắc, Phường 4
437 LA1190416111 Nguyễn Hữu An 2/4/1966 M Ấp Thuận Nam, Thuận Thành
438 LA1190416112 Trần Phạm Quỳnh Như 2/27/2001 F Tổ 3 Ấp Lộc Hậu, Mỹ Lộc
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/7/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0