Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 27/03/2019 3/28/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190313001 Huỳnh Văn Hường 7/7/1977 M Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
2 LA1190313002 Nguyễn Thị Tố Quyên 8/9/1983 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
3 LA1190313003 Nguyễn Thị Hòa 10/27/2000 F 380 Ấp 2, Mỹ Quý Tây
4 LA1190313004 Đào Giông Tố 11/19/1983 M A 12, Kdc Tân Đức, Tổ 7, Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
5 LA1190313005 Đoàn Tấn Thông 3/16/1983 M Ấp 3, Long Định
6 LA1190313006 Huỳnh Thị Phượng 1/1/1963 F Ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ
7 LA1190313007 Huỳnh Khương Cường 7/9/1959 M 155 Khu 1, Ấp Chợ, Phước Lợi
8 LA1190313008 Trịnh Ngọc Hà 12/12/1981 F 35/1 Ấp Bình Xuyên, Bình Quới
9 LA1190313009 Trần Thị Ngọc Thu 1/1/1983 F 35 Khu Phố 3, Phường 3
10 LA1190313010 Phạm Văn Đến 2/7/1977 M 20/7 Khu Phố 7, Ql 1 A, Tt Bến Lức
11 LA1190313011 Trần Thị Ngọc Hà 6/7/1981 F 20/7 Khu Phố 7, Ql 1a, Tt Bến Lức
12 LA1190313012 Trương Ngọc Tâm 9/16/1990 M 126 Ấp Cầu Xây, Tân Lân
13 LA1190313013 Dương Ngọc Bích 4/14/1990 F 95 Ấp Thuận Nam, Thuận Thành
14 LA1190313014 Phan Thời Thức 3/14/1958 M 176 A Khu Vực 1, Tt Đức Hòa
15 LA1190313015 Võ Tấn Hòa 2/10/1967 M Ấp Đình, Tân Chánh
16 LA1190313016 Lê Kim Anh 12/3/1988 F Thôn Phú Áng, Xã Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị
17 LA1190313017 Hồ Thị Kim Liên 3/15/2000 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
18 LA1190313018 Trịnh Thị Thanh Thúy 10/24/1968 F 156 Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
19 LA1190313019 Trịnh Thị Thanh Dung 6/12/1973 F 117 Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
20 LA1190313020 Nguyễn Thị Kim Liên 4/24/1997 F 117 Ô 6, Khu B, Tt Đức Hòa
21 LA1190313021 Lê Phúc Dương 12/25/1992 M Ấp Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn
22 LA1190313022 Huỳnh Thị Kim Thi 1/18/1987 F 52 Nguyễn Văn Nhâm, Kp 2, Tt Bến Lức
23 LA1190313023 Lê Minh Tiến 9/21/1991 M 417 Ấp 3, Hướng Thọ Phú
24 LA1190313024 Huỳnh Minh Lâm 1/1/2010 M 73, Huỳnh Văn Gấm, Kp 7, P 2
25 LA1190313025 Lê Văn Thống 3/2/1957 M 40/3 Ql 62, Phường 2
26 LA1190313026 Lê Văn Đạm 4/26/1967 M 412/07 Ql 1, Phường 4
27 LA1190313027 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 3/8/1964 F 19 Huỳnh Châu Sổ, K P 1, Tt Bến Lức
28 LA1190313028 Trần Hữu Sang 5/19/1965 M Ấp Bình Trị 2, Phú Ngãi Trị
29 LA1190313029 Lê Thành Trung 8/12/1988 M Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
30 LA1190313030 Nguyễn Thanh Phương 7/12/1995 M Ấp 3, Long Định
31 LA1190313031 Trần Thị Nghiệp 7/5/1957 F 11/4 Huỳnh Châu Sổ, Tt Bến Lức
32 LA1190313032 Trần Quang Phước 7/12/1959 M 10 Nguyễn Minh Trung, Kdc Mai Thị Non, Tt Bến Lức
33 LA1190313033 Nguyễn Tiến Phát 6/1/1997 M 517/16 Huỳnh Châu Sổ, P 6
34 LA1190313034 Võ Thị Mỹ Hạnh 1/1/1980 F Ấp Hóc Thơm 2, Hòa Khánh Tây
35 LA1190313035 Nguyễn Ngọc Linh 9/1/1996 F Tổ 7, Khu Phố 2, Tt Cần Giuộc
36 LA1190313036 Nguyễn Thái An 1/18/1987 M Đường Số 8, Kdc Đàu Tư Xây Dựng Gd 1, Kp Bình Cư 3, P 6
37 LA1190313037 Lê Ngọc Danh 1/1/1954 M Ấp 1, Hậu Thạnh Đông
38 LA1190313038 Bùi Thị Kim Loan 7/19/1965 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
39 LA1190313039 Đặng Ngọc Thơ 2/20/1960 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
40 LA1190313040 Phan Thị Cẩm Thu 7/21/1998 F 902/4 Ấp Bình Trị 1, Thuận Mỹ
41 LA1190313041 Đào Phúc Minh 5/26/2016 M Ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
42 LA1190313042 Đào Phúc Nguyên 3/3/2014 M Ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
43 LA1190313043 Võ Văn Điền 1/1/1962 M 19d Ấp Sò Đo, Tt. Hậu Nghĩa
44 LA1190313044 Nguyễn Thị Phụng 5/12/1969 F 78/8 Ấp 8, Vĩnh Công
45 LA1190313045 Nguyễn Bá Thạch 11/5/1984 M Ấp 2, Bình Thành
46 LA1190313046 Đỗ Thị Thu Đông 4/9/1995 F Ấp 4, Mỹ Phú
47 LA1190313047 Nguyễn Ngân Tâm 8/11/1991 M 92 , Tổ 1, Ấp Thuận Nam, Thuân Thành
48 LA1190313048 Trương Thị Thùy Trang 6/15/1987 F 48, Đường Số 3, Phường 4
49 LA1190313049 Phan Hồng Trường 4/18/1966 M 85 Phan Văn Đạt, Phường 1
50 LA1190313050 Võ Quang Thiện 6/25/1988 M Ấp Xuân Khánh 1, Hòa Khánh Nam
51 LA1190313051 Nguyễn Bạch Đằng 5/12/1971 M Ấp 1, Tân Bửu
52 LA1190313052 Phạm Chiêu Huỳnh 5/30/1981 M 203 Nguyễn Văn Tuôi, Kp 8, Tt Bến Lức
53 LA1190313053 Văn Thị Mỹ Hường 4/7/1962 F 28a/3 Khu Phố 2, Tt Cần Đước
54 LA1190313054 Nguyễn Thị Ngọc Hà 7/5/1995 F 28a/3 Khu Phố 2, Tt Cần Đước
55 LA1190313055 Nguyễn Linh Tâm 9/15/2001 M Ấp Lập Điền, Tân Mỹ
56 LA1190313056 Nguyễn Thanh Phong 1/25/1996 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
57 LA1190313057 Huỳnh Bảo Sa 1/1/1976 M Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
58 LA1190313058 Huỳnh Thị Ngọc Hương 7/20/1981 F 25/28a Oo3, Khu A, Tt. Hậu Nghĩa
59 LA1190313059 Trần Thị Tuyết Phương 4/28/1978 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
60 LA1190313060 Huỳnh Quốc Khánh 9/1/1997 M 25/28a Ô 3, Khu A, Tt. Hậu Nghĩa
61 LA1190313061 Huỳnh Thị Tố Trinh 1/25/1985 F 114h Ô 3, Khu A, Tt. Hậu Nghĩa
62 LA1190313062 Trần Ngọc Lan Phương 4/27/2013 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
63 LA1190313063 Trần Thị Mộng Thu 8/1/1983 F 274/25/6h Ô 3, Khu A, Tt. Hậu Nghĩa
64 LA1190313064 Đinh Minh Đông 12/26/1992 M 122 Ấp 1, Hướng Thọ Phú
65 LA1190313065 Nguyễn Văn Đồng 1/1/1954 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
66 LA1190313066 Phan Mạnh Cường 1/13/1991 M Ấp Bàu Trai Thượng, Tan Phú
67 LA1190313067 Nguyễn Thị Thúy 1/1/1960 F An Thạnh, An Ninh Tây
68 LA1190313068 Đoàn Văn Toàn 4/15/1995 M 348/10a Khóm 2, Tt Tầm Vu
69 LA1190313069 Lê Thanh Vũ 12/4/1979 M 101 Nguyễn Thông, Phường 3
70 LA1190313070 Nguyễn Thị Minh Tuyền 6/30/1976 F Ấp 2, Thạnh Đức
71 LA1190313071 Nguyễn Thị Kim Hương 11/1/1992 F 107 Trần Văn Ngà, Ấp Hòa Bình, An Vĩnh Ngãi
72 LA1190313072 Trần Thị Jacques Line 10/27/1989 F 2/85 Ấp Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn
73 LA1190313073 Võ Thị Lê 5/31/1946 F 402/26 Ql 1, Phường 4
74 LA1190313074 Lữ Thị Bích Nga 12/30/1967 F 18a, Phú Thạnh, Tt Tầm Vu
75 LA1190313075 Lê Kiến Phong 2/22/1982 M 407/8 Ấp 8, Hiệp Thạnh
76 LA1190313076 Đặng Minh Khôi 5/24/1992 M 49 Nguyễn Thanh Cần, Phường 2
77 LA1190313077 Ngô Thị Điệp 1/1/1956 F 476/17 Tl 10, Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
78 LA1190313078 Ngô Thị Thu 1/1/1950 F Khu Phố Bình Cư 3, Phường 6
79 LA1190313079 Nguyễn Văn Cất 1/1/1952 M 476/17 Tl 10, Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
80 LA1190313080 Ngô Văn Hữu 1/1/1963 M 474/4 Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
81 LA1190313081 Trần Minh Thức 6/3/1984 M Ấp Cái Đôi Đông, Bình Tân
82 LA1190313082 Nguyễn Hoàng Phát 9/7/2002 M 605 Ấp Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam
83 LA1190313083 Nguyễn Thị Bích Liên 7/15/1979 F 605 Ấp Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam
84 LA1190313084 Nguyễn Hoàng Ân 4/17/1990 M 109/1 Ấp 1, Hòa Phú
85 LA1190313085 Nguyễn Thị Huệ Anh 12/29/1996 F 581 Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
86 LA1190313086 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 12/1/1988 F 43a, Ấp 3a, Phước Lợi
87 LA1190313087 Nguyễn Hoàng Nhựt Minh 9/28/1997 M Ấp 4, Lương Bình
88 LA1190313088 Trần Thị Thủy 6/2/1989 F Ấp Đồng Tâm, Long Trạch
89 LA1190313089 Trương Thị Thúy Hằng 10/11/1992 F Ấp Gò Châu Mai, Khánh Hưng
90 LA1190313090 Nguyễn Khắc Bình 6/16/1987 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
91 LA1190313091 Nguyễn Văn Giáo 7/17/1965 M Ấp Long Khánh, Phước Hậu
92 LA1190313092 Võ Ngọc Nha 10/30/1984 M Ấp Bốn, Long Hậu
93 LA1190313093 Lê Thị Hồng Gấm 9/7/1997 F Ấp 3, Vĩnh Công
94 LA1190313094 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 9/2/1998 F Ấp Kênh Văn Phòng, Tân Hòa
95 LA1190313095 Lê Thị Hồng Thủy 10/11/1991 F Ấp Long Ninh, Long Hựu Đông
96 LA1190313096 Nguyễn Thị Tài 7/7/1996 F Ấp Trung Trực, Thái Bình Trung
97 LA1190313097 Nguyễn Minh Nhứt 3/12/1961 M Ấp Lộc An, Lộc Giang
98 LA1190313098 Bùi Phan Hoàng Vân 5/27/1976 F 56 Cầu Tràm, Long Trạch
99 LA1190313099 Lê Thị Lắn 9/18/1963 F 474/4 Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
100 LA1190313100 Trần Nhựt Tân 6/9/1981 M 35 Phạm Văn Thành, Phường Tân Khánh
101 LA1190313101 Lê Thị Phương Dung 5/29/1983 F Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
102 LA1190313102 Huỳnh Văn Trí 1/15/1980 M 181 Đt 826c Ấp 1, Phước Vĩnh Tây
103 LA1190313103 Nguyễn Hoàng Nam 9/26/1990 M 173 Nguyễn Thái Bình, P.3
104 LA1190313104 Lê Thị Ngọc Xuyến 11/18/1981 F Ấp 5, Tân Bửu
105 LA1190313105 Nguyễn Thị Tiết 1/1/1948 F Ấp 5, Long Hòa
106 LA1190313106 Huỳnh Ngọc Trân 1/10/1963 M 13 Võ Văn Môn, Kp.Bình Quân 1, P.4
107 LA1190313107 Lê Thị Hạnh 1/1/1980 F 109 C/ Kb Ấp Vàm Kinh, Bình An
108 LA1190313108 Trần Thị Hiền 9/18/1966 F 56 Đỗ Tường Phong, Kp.3, Tt Tầm Vu
109 LA1190313109 Trương Thị Gái 11/11/1960 F 23/1/1a Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
110 LA1190314001 Lê Văn Liền 1/1/1978 M Ấp An Thủy, An Ninh Tây
111 LA1190314002 Châu Thành Phong 11/25/1976 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
112 LA1190314003 Tôn Thất Hùng 10/23/1954 M 57a Nguyễn Trung Trực, Phường 2
113 LA1190314004 Huỳnh Ngọc Trúc Anh 11/7/2017 F Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
114 LA1190314005 Ngô Thị Huỳnh Như 3/21/1994 F 228/13 Quốc Lộ 1, Phường 2
115 LA1190314006 Nguyễn Hoàng Thám 11/30/1986 M 4/2 Ấp 1b, An Thạnh
116 LA1190314007 Lê Thị Công 6/5/1965 F 25 Đặng Thị Mành, Kp 1, Phường 1
117 LA1190314008 Phạm Tấn Tươi 12/1/1961 M 25 Đặng Thị Mành, Kp 1, Phường 1
118 LA1190314009 Phạm Minh Hải 12/16/2002 M Ấp 4, Bình Thành
119 LA1190314010 Nguyễn Thị Tuyết Phượng 12/22/1980 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
120 LA1190314011 Trần Thị Hồng Điệp 1/2/1964 F 13 Đõ Trình Thoại, Phường 5
121 LA1190314012 Phạm Thị Hồng Vân 1/1/1954 F 24 Lô 2, Ấp 5, Mỹ Yên
122 LA1190314013 Trần Tấn Phước 4/27/1952 M 24 Lô 2, Ấp 5, Mỹ Yên
123 LA1190314014 Vỏ Thị Hồng Chúc 7/1/1985 F 4/592đ Ấp Bà Mía, Mỹ Lạc
124 LA1190314015 Nguyễn Văn Anh 1/1/1985 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
125 LA1190314016 Đặng Thị Kim Mai 10/12/1979 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
126 LA1190314017 Nguyễn Kim Hồng 1/1/1966 F Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
127 LA1190314018 Nguyễn Minh Bằng 1/1/1970 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
128 LA1190314019 Trần Trọng Nghĩa 6/7/1990 M 584 Ấp 4a, Tân Trạch
129 LA1190314020 Phan Thị Kim Ngân 4/2/1999 F 711 Tl 10, Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
130 LA1190314021 Phạm Thanh Tâm 2/5/1972 M 13 Lê Văn Vịnh. Khu Phố 3, Tt Bến Lức
131 LA1190314022 Nguyễn Ngọc Hiền 12/21/2005 M 28/7 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
132 LA1190314023 Nguyễn Hoàng Giang 8/18/1965 M Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc
133 LA1190314024 Nguyễn Hoàng Lộc 2/4/1997 M Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc
134 LA1190314025 Dương Hoàng Linh 12/30/2001 M Ấp Sơn Lợi, An Ninh Tây
135 LA1190314026 Dương Hoàng Lợi 2/2/1972 M Ấp Sơn Lợi, An Ninh Tây
136 LA1190314027 Bùi Văn Tân 3/29/1994 M 140/5 Ấp Cầu Đôi, An Lục Long
137 LA1190314028 Mai Thanh Thủy 12/17/1991 F 20 Bùi Thị Đồng, Khu Phố 4, Tt Bến Lức
138 LA1190314029 Chung Thị Kết 1/1/1963 F 20 Bùi Thị Đồng, Khu Phố 4, Tt Bến Lức
139 LA1190314030 Ngô Vân Thảo 9/12/2000 F 3/4 Võ Hồng Cúc K2 Ô 1, Tt Thủ Thừa
140 LA1190314031 Phạm Hữu Khanh 8/3/1995 M Ấp 2 B, Tân Ân
141 LA1190314032 Nguyễn Thị Đầy 2/13/1960 F Tổ 33/3 Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
142 LA1190314033 Nguyễn Thị Gẫm 7/7/1953 F Tổ 33/3 Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
143 LA1190314034 Nguyễn Nghĩa Hiệp 4/4/1961 M 3/22 Trương Định, Phường 2
144 LA1190314035 Nguyễn Thị Hậu 8/15/1958 F Tổ 8 Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc
145 LA1190314036 Nguyễn Quốc Cường 8/11/1987 M 125/1 Ấp 1 A, An Thạnh
146 LA1190314037 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 8/27/1988 F 125/1 Ấp 1 A, An Thạnh
147 LA1190314038 Nguyễn Thị Oanh 3/23/1969 F 125/1 Ấp 1 A An Thạnh
148 LA1190314039 Nguyễn Quốc Hòa 6/6/1993 M 125/1 Ấp 1 A, An Thạnh
149 LA1190314040 Phan Hoàng Khôi 11/7/1983 M Nguyễn An Ninh, Tổ 1, Khu Phố 3, Tt Cần Giuộc
150 LA1190314041 Phạm Thị Năm 12/15/1962 F Tổ 16 Ấp 1, Long An
151 LA1190314042 Huỳnh Thị Kim Tuyết 10/20/1983 F Tổ 19 Ấp Tân Phước, Tân Kim
152 LA1190314043 Đoàn Tấn Trọng 1/1/1966 M Ấp 3, Long Định
153 LA1190314044 Trần Công Thiện 10/12/2000 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
154 LA1190314045 Đỗ Thanh Tuấn 11/7/1988 M 304 Tổ 15 Ấp Long Thạnh, Long Thượng
155 LA1190314046 Phan Thị Hằng 9/28/1989 F Kp.2, Tt. Vĩnh Hưng
156 LA1190314047 Nguyễn Thị Thúy Hậu 4/25/1986 F 92 Ấp Giồng Ngang, Hòa Khánh Đông
157 LA1190314048 Đinh Thị Cúc Hương 11/11/1986 F Ấp Bàu Nâu, Vĩnh Trị
158 LA1190314049 Nguyễn Nhật Lê Vy 10/1/2001 F Số 1 Trần Hưng Đạo, Kp.1, P.1
159 LA1190314050 Nguyễn Thị Yến Nhi 8/15/1991 F Kp. Măng Đa, Tt. Vĩnh Hưng
160 LA1190314051 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 8/12/1999 F 553 Ql1, Kp. Bình Quân 2, P.4
161 LA1190314052 Nguyễn Thị Kim Xuyến 1/1/1990 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
162 LA1190314053 Đặng Văn Cường 2/1/1994 M Ấp Võ Văn Be, Vĩnh Bửu
163 LA1190314054 Nguyễn Văn Vẹn 1/1/1995 M Khu Phố Rạch Chanh A, Tt Tân Hưng
164 LA1190314055 Huỳnh Nhất Phương 12/6/1985 M 23 Trương Thị Sáu, Phường 3
165 LA1190314056 Nguyễn Thị Lộ 1/1/1946 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
166 LA1190314057 Nguyễn Phạm Chí Khang 4/6/2010 M 537 Bình Đức, Bình Lãng
167 LA1190314058 Võ Hoàng Gia Bảo 6/15/2005 M 537 Bình Đức, Bình Lãng
168 LA1190314059 Trần Thị Gọt 2/12/1969 F Ấp Bàu Sen, Đức Lập Hạ
169 LA1190314060 Phạm Thị Cẩm Hồng 7/23/1989 F 391/ 4 Ấp 4, Tân Phước Tây
170 LA1190314061 Nguyễn Thị Cẩm Phiến 7/14/1994 F Ấp Bàu Nâu, Vĩnh Trị
171 LA1190314062 Mai Thị Thảo Ly 4/20/1979 F 274 Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
172 LA1190314063 Nguyễn Thanh Phương 12/14/1968 M 274 Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
173 LA1190314064 Nguyễn Hoàng Huy Tâm 9/12/1994 M Khu Phố 2, Tt Thạnh Hóa
174 LA1190314065 Nguyễn Minh Kha 11/7/1997 M 383 Khu Vực 5, Tt Hiệp Hòa
175 LA1190314066 Nguyễn Hữu Phương 1/15/1989 M Ấp 4, Bình Hòa Nam
176 LA1190314067 Võ Thị Hằng 1/1/1953 F Ấp Bằng Lăng, Tân Lập
177 LA1190314068 Nguyễn Hoàng Khen 12/25/1987 M 76/2 Ấp Lộ Đá, An Lục Long
178 LA1190314069 Nguyễn Văn Út 1/1/1969 M Ấp Gò Sao, Tân Phú
179 LA1190314070 Võ Văn Quít 12/11/1958 M 102 A Trần Văn Nam, Phường 7
180 LA1190314071 Lê Hoàng Tâm 10/14/1987 M 231 Ấp 3, Tân Trạch
181 LA1190314072 Trần Ngọc Bảo Trân 5/16/1993 F 40 A Ấp 3, Bình Tâm
182 LA1190314073 Châu Hoài Thịnh 2/18/1990 M Ấp Vườn Xoài, Thuận Nghĩa Hòa
183 LA1190314074 Lê Thị Vân 7/4/1953 F 272/5 Tỉnh Lộ 10 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
184 LA1190314075 Trần Thị Sương Nhi 6/30/1992 F 280 Khu Vực 4, Tt Hiệp Hòa
185 LA1190314076 Trần Trung Tám 11/20/1963 M 09 Ấp Sồ Đô, Thạnh Hưng
186 LA1190314077 Nguyễn Thị Xân 6/4/1976 F 418 Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
187 LA1190314078 Lại Huỳnh Phong 11/24/1972 M 418 Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
188 LA1190314079 Lại Thị Quế Anh 11/23/1999 F 418 Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
189 LA1190314080 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/4/1993 F 178a/5 Ấp Vĩnh Xuân B, Dương Xuân Hội
190 LA1190314081 Trương Quốc Huy 1/1/1973 M 18 Ấp Rạch Bùi, Tt Vĩnh Hưng
191 LA1190314082 Trần Tấn Lập 3/3/1994 M 42 Ấp Bình Bắc, Bình Hòa Tây
192 LA1190314083 Barnardo Thị Jasmine Ngọc 11/23/2008 F 1/2 Phan Văn Mãng, Kp 7, Tt Bến Lức
193 LA1190314084 Barnardo Văn Pablo 9/24/2012 M 1/2 Phan Văn Mãng, Kp 7, Tt Bến Lức
194 LA1190314085 Barnardo Văn Kimi 9/24/2012 M 1/2 Phan Văn Mãng, Kp 7, Tt Bến Lức
195 LA1190314086 Tất Hoàng Phú 4/7/1993 F 11 Nguyễn Văn Tiến, Ấp Tân Bình, Tt Tân Trụ
196 LA1190314087 Nguyễn Minh Khoa 1/10/2001 M 72a Tổ 6, Kp 2, Tt Cần Đước
197 LA1190314088 Nguyễn Trọng Hiếu 9/12/1974 M Ấp 1, Long An
198 LA1190314089 Nguyễn Thị Thùy Dương 9/12/1997 F Ấp Bến Long, Tân Mỹ
199 LA1190314090 Đặng Thị Nhủ 5/1/1963 F Ấp 6, Mỹ Quý Tây
200 LA1190314091 Nguyễn Thị Trang 4/14/1969 F 116b Tổ 8, Khu 6, Tt Cần Đước
201 LA1190314092 Trần Thị Nga 1/1/1972 F 125 Tổ 8, Khu 1b, Tt Cần Đước
202 LA1190314093 Trần Văn Bích Su 1/1/1971 M 87 Ấp Chánh, Tân Mỹ
203 LA1190314094 Thành Kim Sang 4/20/1975 M Ấp Lộc An, Lộc Giang
204 LA1190314095 Bùi Thị Kim Loan 6/20/1956 F 97 Lê Văn Kiệt, Phường 6
205 LA1190314096 Nguyễn Văn Tèo 1/1/1983 M 26 Lý Thường Kiệt, Kp 1, Phường 1
206 LA1190314097 Lê Thị Thủy Tiên 1/1/1979 F 26 Lý Thường Kiệt, Kp 1, Phường 1
207 LA1190314098 Lê Văn Sử 2/2/1957 M Kp 1, Phường 1
208 LA1190314099 Trần Thị Thanh Thủy 1/1/1955 F Kp 1, Phường 1
209 LA1190314100 Trương Thị Quế Trân 11/2/1977 F Ấp 7, Nhị Thành
210 LA1190314101 Lê Thị Ánh 10/20/1958 F 08 K1 Ô 2, H5, Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
211 LA1190314102 Nguyễn Thị Thanh Vân 2/20/1979 F 36 Khu A, Ấp Rạch Đào, Tt Thủ Thừa
212 LA1190314103 Đặng Thị Thanh Xuân 1/1/1978 F Ấp 5, Nhị Thành
213 LA1190314104 Lê Thị Huỳnh Như 3/24/1981 F 315/8 Ấp 8, Hiệp Thạnh
214 LA1190314105 Nguyễn Ngọc Hiếu 2/10/1972 M Ô 3, Khu 3, Tt Thủ Thừa
215 LA1190314106 Hồ Hữu Nghĩa 11/12/1983 M 285b Châu Thị Kim, Kp Bình An 1, Phường 7
216 LA1190314107 Nguyễn Văn Đạt 1/1/1970 M 110/7 Ấp Bình Thới 1, Thuận Mỹ
217 LA1190314108 Phan Hoàng Thiên Hào 11/11/2016 M Nguyễn An Ninh, Tổ 1, Kp 3, Tt Cần Giuộc
218 LA1190314109 Phan Huỳnh Khánh Thy 8/8/2013 F Nguyễn An Ninh, Tổ 1, Kp 3, Tt Cần Giuộc
219 LA1190314110 Trần Văn Khưu 1/1/1982 M Ấp 5, Thạnh Hòa
220 LA1190315001 Bùi Đức Sanh 3/15/1949 M Ấp 2, Vĩnh Châu B
221 LA1190315002 Nguyễn Thị Muộn 6/2/1980 F Ấp An Ninh, An Ninh Tây
222 LA1190315003 Phạm Tấn Đạt 4/20/1972 M Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
223 LA1190315004 Huỳnh Thị Lộc 1/1/1972 F Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
224 LA1190315005 Trần Quốc Toản 1/12/1981 M 511 Lê Lợi, Kp.5, P.1
225 LA1190315006 Nguyễn Thị Yến Oanh 12/20/2001 F Ấp 2, Bình Hòa Nam
226 LA1190315007 Dư Hoài Phương 6/27/1999 M Ấp Lộc Chánh, Lộc Giang
227 LA1190315008 Lê Văn Út 3/5/1982 M Ấp Ái Ngãi, Phú Ngãi Trị
228 LA1190315009 Đỗ Hoàng Việt 6/26/1955 M 111 Đường Số 4 Kdc Phường 6, P.6
229 LA1190315010 Lại Thị Huỳnh Anh 6/17/2009 F 418 Ô 3, Kh A, Tt Hậu Nghĩa
230 LA1190315011 Trần Thị Yến Ngọc 3/15/1992 F Ấp Cả Nga, Vĩnh Thuận
231 LA1190315012 Võ Tấn Tới 7/28/1993 M Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
232 LA1190315013 Trần Nguyễn Đăng Tuyên 6/2/1993 M 288 Khu Phố Thủ Tửu 1, Tân Khánh
233 LA1190315014 Huỳnh Tuấn Kiệt 8/27/2001 M Ấp 1 A, An Thạnh
234 LA1190315015 Hồ Thị Loan 2/19/1972 F Ấp 1 A, An Thạnh
235 LA1190315016 Trần Thanh Phong 1/12/1993 M Ấp 5, Tân Ân
236 LA1190315017 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 3/24/1995 F Ấp 3, Long Cang
237 LA1190315018 Trần Quốc Tuấn 11/26/1971 M Ấp Tân Hòa, Đức Hòa Hạ
238 LA1190315019 Nguyễn Huy Cường 3/13/1981 M Ấp 1, Tân Hiệp
239 LA1190315020 Nguyễn Minh Vũ 10/20/1988 M Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc
240 LA1190315021 Phạm Thị Ngọc Thi 9/18/1977 F Ấp Ông Hiếu, Thạnh Phú
241 LA1190315022 Nguyễn Thị Mai Hương 2/3/1981 F 294 Ấp 3, Bình Tâm
242 LA1190315023 Phạm Nguyễn Kim Phụng 5/3/1995 F Hẻm 12/4 Huỳnh Châu Sổ, Khu Phố 1, Tt Bến Lức
243 LA1190315024 Nguyễn Đạt Liêm 2/24/1993 M Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
244 LA1190315025 Lê Thị Hiền Mụi 7/18/1993 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
245 LA1190315026 Lê Đình Trung 12/19/1977 M 304 Quốc Lộ 62, Bình Cư, Phường 6
246 LA1190315027 Nguyễn Thị Lụa 9/2/1976 F Ấp Bình Đông, Bình Trinh Đông
247 LA1190315028 Lâm Trung Hiếu 10/28/1996 M Tổ 7 Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
248 LA1190315029 Trần Thị Thu Liểu 1/1/1973 F Ấp Bình Thạnh, Nhựt Ninh
249 LA1190315030 Hà Sỹ Anh 7/26/1984 M Ấp An Hòa, An Ninh Tây
250 LA1190315031 Huỳnh Thị Tuyết Nga 9/11/1997 F 81/1 Ấp 1 A, An Thạnh
251 LA1190315032 Lâm Kiều Yến Phương 3/26/1997 F Ấp 5, An Thạnh
252 LA1190315033 Nguyễn Thị Bích Phượng 1/6/1976 F Ấp 5, An Thạnh
253 LA1190315034 Phạm Thị Hồng Thúy 3/4/1964 F 92/48 E Ấp 5, Nhị Thành
254 LA1190315035 Lâm Văn Dẩu 5/10/1949 M Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
255 LA1190315036 Lại Thị Ngọc Thu 2/3/1975 F 39 A Khu Vực 1, Tt Đức Hòa
256 LA1190315037 Lâm Thanh Sơn 10/1/1969 M 31 C Khu Vực 3, Tt Đức Hòa
257 LA1190315038 Trần Nhật Thoại 8/21/1998 M Ấp Hòa Tây, Bình Hòa Bắc
258 LA1190315039 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10/6/1988 F 150/6 Nguyễn Thị Bảy, Bình Cư 1, Phường 6
259 LA1190315040 Nguyễn Thị Hồng Của 3/18/1972 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
260 LA1190315041 Phan Hải Đăng 1/17/1996 M 15 Ấp Xóm Mới, Tân Lân
261 LA1190315042 Đặng Hữu Đạt 6/20/1996 M 53 Ll E, Kdc K1, Tt Thủ Thừa
262 LA1190315043 Nguyễn Thị Thi 5/1/1989 F Ấp Lũy, Phước Lại
263 LA1190315044 Nguyễn Thanh Trinh 1/1/1983 F Ấp An Thuận, An Ninh Đông
264 LA1190315045 Lê Thanh Hùng 11/7/1964 M 71 D Trần Phong Sắc, Phường 4
265 LA1190315046 Nguyễn Bình Bảo Phúc 9/2/2013 M Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
266 LA1190315047 Trương Thị Hồng Cúc 5/24/1990 F 27/34/8a Ô 3, Khu A, Tt. Hậu Nghĩa
267 LA1190315048 Trương Thị Kiều Chi 9/27/1989 F 63 Khu Phố Nhơn Hòa 1, Phường 5
268 LA1190315049 Võ Trọng Nghĩa 5/10/1985 M Tổ 6, Ấp Vĩnh Phước, Phước Lý
269 LA1190315050 Trần Dương Triều 9/27/1996 M 07 Ấp Cầu Ngang, Long Hựu Đông
270 LA1190315051 Hồ Thanh Đạm 8/24/1984 M 132 B Ấp Tân Thạnh, Đức Tân
271 LA1190315052 Ngô Phát Đạt 10/6/1991 M 216/5 Ấp Tân Long, Thanh Phú Long
272 LA1190315053 Nguyễn Văn Năm 1/1/1959 M Kdc Gò Đen, Ấp 4, Phước Lợi
273 LA1190315054 Nguyễn Thị Hồng An 12/17/1971 F 106/4 Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
274 LA1190315055 Nguyễn Thị Kim Liên 6/20/1964 F Kdc Gò Đen, Ấp 4, Phước Lợi
275 LA1190315056 Nguyễn Phương Lâm 7/6/2000 M Ấp 2/5 Long Hậu
276 LA1190315057 Nguyễn Thanh Liêm 1/1/1973 M Ấp 2/5 Long Hậu
277 LA1190315058 Trịnh Hùng Minh 12/10/1966 M Tổ 21, Ấp 1, Long An
278 LA1190315059 Trịnh Hùng Minh 12/10/1966 M Tổ 21, Ấp 1, Long An
279 LA1190315060 Nguyễn Thái Thanh Ngọc 11/6/2012 F 12 Mai Thị Tốt, Khu Phố 5, Tt Bến Lức
280 LA1190315061 Trịnh Hùng Minh 12/10/1966 M Tổ 21, Ấp 1, Long An
281 LA1190315062 Nguyễn Thị Kim Liên 1/1/1958 F 24 Vàm Kinh, Bình An
282 LA1190315063 Dương Võ Cao Đỉnh 9/25/1992 M Tổ 2, Phú Ân, Phước Lý
283 LA1190315064 Nguyễn Thanh Liêm 9/3/1990 M Ấp 2, Thủy Tây
284 LA1190315065 Nguyễn Thị Thiên Trinh 7/25/1993 F Tổ 12 Ấp Tân Đại, Tân Tập
285 LA1190315066 Nguyễn Hữu Nghĩa 6/19/1993 M Ấp Cái Tràm, Vĩnh Thạnh
286 LA1190315067 Phan Thị Ngọc Thi 12/27/1995 F Ấp 2, An Nhựt Tân
287 LA1190315068 Phạm Hồ Khương Duy 10/17/1996 M 99 Tổ 4, Phước Kế
288 LA1190315069 Âu Thiên Ngân 6/15/2011 F 8/2 Võ Công Tồn, Khu Phố 1, Tt Bến Lức
289 LA1190315070 Âu Thiên Phát 8/10/2012 M 8/2 Võ Công Tồn, Khu Phố 1, Tt Bến Lức
290 LA1190315071 Trần Âu Như Ngọc 11/29/2007 F 8/2 Võ Công Tồn, Khu Phố 1, Tt Bến Lức
291 LA1190315072 Trần Thị Phương Dung 3/14/1993 F 388 Ấp Long Giêng, Phước Hậu
292 LA1190315073 Trần Anh Tuấn 12/1/1971 M 73 Ấp Long Thạnh, Long Thượng
293 LA1190315074 Nguyễn Thị Xem 1/1/1951 F 73 Tổ 3 Ấp Long Thạnh, Long Thượng
294 LA1190315075 Nguyễn Thị Bích Phượng 3/10/1957 F 478 Quốc Lộ 1, Phường 4
295 LA1190315076 Nguyễn Đức Chính 11/10/1957 M 190 Quốc Lộ 62, Phường 2
296 LA1190315077 Huỳnh Thị Xủng 12/16/1950 F 2/15 K2 Ô 2, Thủ Khoa Thừa
297 LA1190315078 Huỳnh Công Minh 5/3/1990 M 2/15 K2 Ô 2, Thủ Khoa Huân, Tt Thủ Thừa
298 LA1190315079 Huỳnh Minh Tân 7/28/1989 M Iii/10 Khu Phố 4, Phường 3
299 LA1190315080 Lê Thị Ngọc Xinh 11/17/1985 F 23 Trương Thị Sáu, Phường 3
300 LA1190315081 Phạm Đình Quang 11/2/1994 M 485/23/6 Huỳnh Châu Sổ, Xuân Hòa 1, Phường 6
301 LA1190315082 Trần Thanh Loan 6/20/1979 F Ấp Chánh, Tân Mỹ
302 LA1190315083 Trần Thị Hồng Giàu 6/17/2001 F Ấp Bình Thủy, Tân Phú
303 LA1190315084 Nguyễn Chí Luân 4/13/1973 M 47 Lê Lợi, Phường 1
304 LA1190315085 Trần Quốc Thanh 11/5/1980 M 150 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
305 LA1190315086 Nguyễn Trần Hoàng Sơn 3/21/1988 M 39/2/8 Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3
306 LA1190315087 Lê Phong Nhã 10/23/1999 M 17 Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
307 LA1190315088 Nguyễn Duy Khanh 1/1/1988 M 130/1 Ấp Long Hưng, Long Trì
308 LA1190315089 Trang Lê Ninh 11/5/1999 M 721 Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
309 LA1190315090 Đinh Thị Lanh 7/9/1989 F Khu Phố Bàu Sậy, Tt Vĩnh Hưng
310 LA1190315091 Hồ Thị Thu Hà 1/1/1970 F 3/140 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
311 LA1190315092 Lý Thị Tú Hảo 7/20/1997 F Ấp Cái Tôm, Kiến Bình
312 LA1190315093 Nguyễn Thanh Hoàng 8/10/1985 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
313 LA1190315094 Nguyễn Thị Thanh Tròn 3/10/1986 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
314 LA1190315095 Nguyễn Ngọc Cát Tường 4/3/2017 F 490 Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
315 LA1190316001 Đặng Thành Thép 12/15/1987 M 334 Ấp Bình Hòa, Bình Tịnh
316 LA1190316002 Huỳnh Thị Thanh Vân 10/27/1971 F Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
317 LA1190316003 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 5/27/1963 F Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
318 LA1190316004 Nguyễn Thị Nhã Trân 5/21/1992 F Ấp 1, Long Định
319 LA1190316005 Phạm Ngọc Quỳnh Như 1/21/2005 F 19 Nguyễn Huệ, P 1
320 LA1190316006 Nguyễn Văn Tuấn Bình 1/15/1982 M Kp Rạch Chạnh A, Tt Tân Hưng
321 LA1190316007 Nguyễn Thị Kim Phụng 6/22/1987 F Ấp Hòa Hiệp, Hiệp Hòa
322 LA1190316008 Phạm Minh Lể 12/15/1984 M Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
323 LA1190316009 Phan Tấn Có 10/4/1969 M Ấp 5, Thạnh Đức
324 LA1190316010 Lê Thị Thùy Trinh 7/29/1994 F Ấp Vàm Gừa, Vĩnh Bửu
325 LA1190316011 Đào Đức Anh 6/3/1998 M Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
326 LA1190316012 Nguyễn Văn Tú 1/1/1985 M Ấp Bình Tây 1, Bình Hòa Tây
327 LA1190316013 Lương Thị Ngọc Tú 6/17/1981 F 61 Huỳnh Thị Mai, P 2
328 LA1190316014 Nguyễn Thị Tú Ngọc 12/23/1973 F 123 Ql 62, Phường 2
329 LA1190316015 Nguyễn Ngọc Băng Ngân 9/14/1993 F Ấp 4, Mỹ An
330 LA1190316016 Trần Thanh Tùng 8/20/1984 M Kp 2, Tt Thạnh Hóa
331 LA1190316017 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 8/18/1958 F 87c, Khu 1, Ấp Chợ, Phước Lợi
332 LA1190316018 Ngô Văn Quýt 12/9/1968 M 42 Kp 3, Tt Đông Thành
333 LA1190316019 Dương Minh Vũ 2/12/1988 M 17 Nguyễn Thành A, Kp 3, P 1
334 LA1190316020 Trịnh Thế Quyền 1/5/1991 M Ấp Mới, Bình Tân
335 LA1190316021 Nguyễn Thị Ngọc Luyến 6/20/1992 F 18/176 Ấp Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
336 LA1190316022 Nguyễn Huỳnh My 12/28/1998 F 6/122 Ấp Bình Hòa, Tt Tân Trụ
337 LA1190316023 Đỗ Tiến Thuận 5/1/1989 M 71 Lê Anh Xuân, Kp 5, Phường 2
338 LA1190316024 Võ Thị Dừa 1/1/1968 F 171 Ấp 4, Tân Bửu
339 LA1190316025 Bùi Lê Hồng Nhung 12/2/1996 F 148/6 Thủ Khoa Huân, P 1
340 LA1190316026 Nguyễn Thị Kim Ngân 5/20/1996 F 13b, Bình An, Bình Lãng
341 LA1190316027 Nguyễn Thị Ngọc Truyền 5/29/1995 F 288 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
342 LA1190316028 Hồ Thị Thanh Thúy 10/18/1995 F Tổ 5, Phước Kế, Phước Lâm
343 LA1190316029 Thái Thị Hằng 9/1/1995 F Ấp Ông Lễ, Bình Hiệp
344 LA1190316030 Trương Thị Khánh Linh 3/15/1995 F Khu Phố 1, Phường 2
345 LA1190316031 Nguyễn Thị Hồng Gấm 6/11/1983 F Ấp 3, Long Hòa
346 LA1190316032 Trương Công Bình 3/1/1982 M Ấp 3, Long Hòa
347 LA1190316033 Nguyễn Tiến Đạt 4/15/2007 M Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
348 LA1190316034 Nguyễn Thanh Ngọc 5/8/2015 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 20/8/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0