Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 20/03/2019 3/20/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190306001 Nguyễn Văn Dân 2/3/1961 M Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
2 LA1190306002 Đặng Thị Nhật Minh 5/8/1996 F 237 Ấp Trung, Long Hựu Đông
3 LA1190306003 Nguyễn Thị An 7/15/1952 F Ấp An Hòa, An Ninh Tây
4 LA1190306004 Nguyễn Văn Đủ 1/1/1987 M Ấp An Hòa, An Ninh Tây
5 LA1190306005 Nguyễn Văn Chung 5/22/1979 M Ấp An Hòa, An Ninh Tây
6 LA1190306006 Trương Minh Nhựt 3/23/1994 M 144 Ấp Rạch Bộng, Tân Lân
7 LA1190306007 Phan Trung Hiếu 3/1/1989 M Ấp Đức Ngãi 1, Đức Lập Thượng
8 LA1190306008 Võ Khánh Linh 8/8/1995 M Ấp 4, Mỹ Quý Đông
9 LA1190306009 Lý Thị Thanh Yên 4/8/1971 F Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
10 LA1190306010 Lý Thị Thanh Loan 11/10/1976 F Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
11 LA1190306011 Lê Thanh Giang 11/2/1984 M Ấp Lộc Bình, Lộc Giang
12 LA1190306012 Hồ Huỳnh Huân 5/23/1985 M 31 K1 Ô 1, Trương Công Định, Thủ Khoa Thừa, Tt Thủ Thừa
13 LA1190306013 Lê Văn Thanh 3/16/1984 M 756/13 Quốc Lộ 1, Phường 4
14 LA1190306014 Phạm Ngọc Chơn 9/27/1967 F Khu Phố 2, Tt Đông Thành
15 LA1190306015 Trần Văn Cương 12/22/1967 M Khu Phố 2, Tt Đông Thành
16 LA1190306016 Đỗ Hữu Nghĩa 3/20/1955 M 142 Khu Phố 3, Tt Đông Thành
17 LA1190306017 Nguyễn Ngọc Hiếu 5/10/1983 M Ấp 5, Thạnh Đức
18 LA1190306018 Nguyễn Văn Rồng 11/11/1976 M Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
19 LA1190306019 Nguyễn Thị Thanh 8/14/1961 F 371/2 Ấp Lộ Đá, An Lục Long
20 LA1190306020 Nguyễn Thị Ngọc Hai 3/29/1991 F 98/4 Tổ 8, Kp 1, Quốc Lộ 50, Tt Cần Giuộc
21 LA1190306021 Huỳnh Tấn Khương 4/1/1990 M Tổ 8, Ấp Trung, Đông Thạnh
22 LA1190306022 Đặng Thị Kim Loan 8/12/1981 F 03a/5 Ấp 5, Hiệp Thạnh
23 LA1190306023 Đỗ Hữu Tài 6/13/1961 M 135 Đinh Viết Cừu, Kp Bình Đông 3, Phường 3
24 LA1190306024 Mai Thị Kim Tuyến 11/20/1993 F Ấp Hóc Thơm 2, Hòa Khánh Tây
25 LA1190306025 Đoàn Thị Tiếc Trinh 8/6/1982 F Ấp Thanh Tân, Thanh Phú Long
26 LA1190306026 Phạm Văn Thọ 1/1/1966 M Ấp 2, Tân Bửu
27 LA1190306027 Nguyễn Thị Thúy Vân 3/21/1999 F 201 Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
28 LA1190306028 Huỳnh Văn Khuê 1/1/1964 M Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
29 LA1190306029 Nguyễn Thị Diệu Hiền 8/16/1984 F 67/ Ô 3 Ấp 2, Mỹ Phú
30 LA1190306030 Võ Thị Hằng 8/20/1975 F Ấp Cây Cách, Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh
31 LA1190306031 Phạm Thị Châu Hà 9/18/1998 F D446c Kv 5, Tt Hiệp Hòa
32 LA1190306032 Hồ Bình An 6/9/2014 F Ấp Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
33 LA1190306033 Võ Thị Biên Thùy 7/5/1985 F Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
34 LA1190306034 Võ Văn Phụng 7/28/1990 M Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
35 LA1190306035 Nguyễn Thị Huê 1/1/1963 F Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
36 LA1190306036 Đoàn Thanh Hải 7/9/1978 M 83a Lê Thị Thôi, Phường 2
37 LA1190306037 Phạm Thị Thanh Liễu 8/29/1975 F Tổ 2, Ấp Phú Thành, Phước Lý
38 LA1190306038 Phạm Thị Thúy Phương 10/20/1971 F 308 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
39 LA1190306039 Nguyễn Duy Tâm 5/14/1969 M 308 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
40 LA1190306040 Nguyễn Thanh Hương 8/25/1986 F 159đ/7 Kv 4, Tt Đức Hòa
41 LA1190306041 Bùi Thị Hồng Vân 12/16/1982 F 159c Kv 3, Tt Đức Hòa
42 LA1190306042 Nguyễn Thị Huỳnh Như 11/14/1998 F 17 Ấp 5, An Nhựt Tân
43 LA1190306043 Phan Thị Sáng 1/1/1974 F Ấp Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh Đông
44 LA1190306044 Đỗ Thị Mỹ Yến 2/7/1994 F 272 Ấp 3, Bình Tâm
45 LA1190306045 Huỳnh Thị Hồng Ân 8/23/1982 F Kp 1, Tt Đông Thành
46 LA1190306046 Lương Thị Thu Hoài 11/8/1983 F Kp 3, Tt Đông Thành
47 LA1190306047 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/16/1989 F Kp 1, Tt Đông Thành
48 LA1190306048 Nguyễn Thị Hồng Thu 5/15/1982 F Kp 1, Tt Đông Thành
49 LA1190306049 Nguyễn Thị Kiệp 4/17/1958 F Ấp Tân Hòa, Bình Hòa Bắc
50 LA1190306050 Phan Thị Bích Thủy 11/6/1976 F Tổ 8, Ấp Lộc Hậu, Mỹ Lộc
51 LA1190306051 Phạm Thị Gấm 3/3/1953 F Ô 10/85 Ấp 3, Mỹ An
52 LA1190306052 Phạm Văn Mười 10/12/1970 M 86 Đường Tỉnh 830, Tổ 22, Ấp Tân Chánh, Tân Tập
53 LA1190306053 Phùng Thị Kiểng 7/12/1994 F Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
54 LA1190306054 Trần Văn Minh Thái 5/15/1996 M Ấp 5, Vĩnh Bửu
55 LA1190306055 Nguyễn Thị Như Ý 12/26/1989 M Kp 3, Tt Đông Thành
56 LA1190306056 Nguyễn Thị Cẩm 1/1/1965 F Ấp 2, Đức Hòa Đông
57 LA1190306057 Nguyễn Khắc Huy 4/7/1993 M Ấp An Ninh, An Ninh Tây
58 LA1190306058 Lê Hoàng Yến Thanh 2/8/1995 F 78/62đ Ấp 4, Nhị Thành
59 LA1190306059 Trần Thị Ngàn 1/1/1944 F Ấp Cầu Chùa, Mỹ Lệ
60 LA1190306060 Trần Thị Viên 6/30/1949 F Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
61 LA1190306061 Võ Thị Thu Trang 7/12/1991 F 46/2 Thủ Khoa Huân, Phường 1
62 LA1190306062 Hồ Thị Xuân Lai 2/25/1964 F 70/4 Hoàng Hoa Thám, Phường 2
63 LA1190306063 Đặng Thị Diệu Hiền 2/22/1995 F Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
64 LA1190306064 Huỳnh Khả Lâm 9/26/2010 F 27 Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
65 LA1190306065 Nguyễn Ngọc Khang 7/9/1996 M Ấp 1, Mỹ Yên
66 LA1190306066 Nguyễn Trung Thịnh 1/13/1978 M 6/121b Ô 2 Khu 3, Tt Thủ Thừa
67 LA1190306067 Nguyễn Thị Oanh 1/1/1975 F 6/121b Ô 2 Khu 3, Tt Thủ Thừa
68 LA1190306068 Lê Đoàn Minh Xuân 1/14/2014 M 767/8 Ấp Thanh Tân, Thanh Phú Long
69 LA1190306069 Phan Thị Nguội 1/1/1968 F 64 Ấp Minh Thiện, Long Trạch
70 LA1190306070 Nguyễn Văn Quang 1/1/1959 M 371/2 Ấp Lộ Đá, An Lục Long
71 LA1190306071 Trần Thị Tuyết Hoa 8/25/1993 F 417 Kv 1, Tt Đức Hòa
72 LA1190306072 Kiều Đức Tạc 11/8/1985 M Ấp 5, Phước Vân
73 LA1190306073 Lưu Thành Nhân 7/2/1999 M Ấp 4, Thanh Phú
74 LA1190306074 Nguyễn Tân Kỳ Công 1/14/1999 M 06 Đồ Chiểu, Kp 1, Tt Cần Giuộc
75 LA1190306075 Nguyễn Hoàng Tuấn 6/21/1971 M 163/2a Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
76 LA1190306076 Nguyễn Thị Nguyệt 2/26/1974 F 163/2a Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
77 LA1190306077 Phan Thị Xuân Hồng 2/6/1980 F 46/31 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
78 LA1190306078 Thạch Thị Điệp 1/1/1971 F Ấp Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
79 LA1190306079 Nguyễn Thị Hồng Đào 8/21/1957 F 17 Trần Thế Sinh, Ấp Voi Lá, Tt Bến Lức
80 LA1190306080 Huỳnh Văn Tư 12/3/1958 M 17 Trần Thế Sinh, Ấp Voi Lá, Tt Bến Lức
81 LA1190307001 Trần Bảo Tuệ 7/14/2013 F Ấp Phú Ân, Phước Lý
82 LA1190307002 Huỳnh Tú Khanh 8/16/1957 F 13/4 Huỳnh Châu Sổ, Kp 1, Tt Bến Lức
83 LA1190307003 Huỳnh Văn Phúc 1/1/1966 M Ấp Cầu Đôi, An Lục Long
84 LA1190307004 Mai Thị Ngọc Cúc 12/20/1976 F 56/48 Quốc Lộ 1, Phường 2
85 LA1190307005 Trần Anh Phước 1/1/1975 M Ấp Bình Thủy, Tân Phú
86 LA1190307006 Huỳnh Thị Kham 1/1/1975 F Ấp Bình Thủy, Tân Phú
87 LA1190307007 Đỗ Thị Ngọc Ánh 10/8/1965 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
88 LA1190307008 Nguyễn Minh Toàn 9/24/1994 M 58 Lê Thị Điền, Phường 3
89 LA1190307009 Võ Thị Đính 1/1/1960 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
90 LA1190307010 Mai Thị Thoa 1/1/1984 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
91 LA1190307011 Ngô Thị Anh Thư 7/2/2008 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
92 LA1190307012 Nguyễn Thị Hồng Anh 10/22/1984 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
93 LA1190307013 Nguyễn Bình Lê Bảo 8/8/2009 M Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
94 LA1190307014 Nguyễn Thanh Phong 8/30/1980 M Ấp An Hòa, An Ninh Tây
95 LA1190307015 Phạm Thị Bé 1/1/1948 F 58 Ấp Bàu Trai Thượng, Tân Phú
96 LA1190307016 Lê Thị Hồng Điệp 3/11/1964 F Ấp 3, Mỹ An
97 LA1190307017 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 3/24/1961 F 72 Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
98 LA1190307018 Văn Hoàng Anh 3/1/2007 F Ấp Bình Trị 1, Thuận Mỹ
99 LA1190307019 Nguyễn Thị Phi Loan 11/20/1967 F Ấp Bình Trị 1, Thuận Mỹ
100 LA1190307020 Nguyễn Văn Rớt 10/23/1982 M Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
101 LA1190307021 Nguyễn Thị Loan 2/23/1978 F Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
102 LA1190307022 Nguyễn Thị Kim Tuyến 5/20/1974 F 448 Ấp 5, Long Hòa
103 LA1190307023 Hồ Thị Cửa 11/15/1953 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
104 LA1190307024 Nguyễn Văn Phỉ 1/1/1949 M Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
105 LA1190307025 Đặng Minh Tuấn 1/1/1962 M Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
106 LA1190307026 Phan Thị Kim Uyên 7/19/1992 F Ấp Thận Cần, Bắc Hòa
107 LA1190307027 Trần Thị Liên 1/1/1962 F Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
108 LA1190307028 Nguyễn Thị Thùy Dương 2/3/1992 F 463 Ấp 2, Long Khê
109 LA1190307029 Võ Thị Ngọc Mai 11/18/1980 F Ấp Gò Ớt, Tuyên Thạnh
110 LA1190307030 Hoàng Văn Vũ 2/17/1973 M Ấp Chánh, Tân Phú
111 LA1190307031 Huỳnh Phúc Tú 5/20/2003 M 27/9 Kp 1, Tt Tầm Vu
112 LA1190307032 Nguyễn Tấn Sang 1/20/1996 M Ấp Xuân Khánh 2, Hòa Khánh Nam
113 LA1190307033 Phạm Thảo Nguyên 3/10/2016 F 8/74 Quốc Lộ 1, Kp Nhơn Phú, Phường 5
114 LA1190307034 Đỗ Thị Thiên Trang 12/19/1998 F Ấp 4, Đức Hòa Đông
115 LA1190307035 Nguyễn Thanh Hoàng 1/1/1981 M Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
116 LA1190307036 Huang Hựu Hâm 10/27/2018 M 10/2 Phạm Văn Chiêu, Phường 6
117 LA1190307037 Phạm Minh Thái 10/22/1997 M Ấp 4, Tân Bửu
118 LA1190307038 Đặng Minh Sang 4/21/1998 M Ấp 9, Lương Hòa
119 LA1190307039 Đỗ Thị Phúc 10/15/1983 F Ấp 1, Long Hậu
120 LA1190307040 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/16/2006 F 371/2 Ấp Lộ Đá, An Lục Long
121 LA1190307041 Cao Quốc Anh 3/27/1997 M Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
122 LA1190307042 Trần Lê Trọng Phúc 12/14/2016 M Ấp An Hiệp, An Ninh Đông
123 LA1190307043 Trần Lê Kỳ Duyên 11/5/2014 F Ấp An Hiệp, An Ninh Đông
124 LA1190307044 Phan Thị Kim Xinh 9/1/1992 F Khóm 1, Tt Thạnh Hóa
125 LA1190307045 Nguyễn Tiến Thành 4/14/1984 M 227 Ấp 2, Bình Tâm
126 LA1190307046 Võ Thị Phương Thúy 7/16/1985 F Ấp Cầu Chùa, Mỹ Lệ
127 LA1190307047 Trần Việt Huy 1/21/1967 M 152 Nguyễn Văn Siêu, Ấp Tấn Long, Thanh Phú
128 LA1190307048 Phạm Văn Giang 11/9/1966 M Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
129 LA1190307049 Trần Mộng Huyền 6/20/1957 F 52 Trần Phong Sắc, Phường 4
130 LA1190307050 Nguyễn Thị Hồng Phúc 8/2/1977 F Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
131 LA1190307051 Nguyễn Thị Phương Trâm 5/15/1991 F 95e Kv 5, Tt Đức Hòa
132 LA1190307052 Nguyễn Đình Báu 10/22/1958 M Kp 4, Tt Tân Thạnh
133 LA1190307053 Võ Thế Phát 10/12/1996 M Ấp Trại Lòn Bắc, Nhơn Ninh
134 LA1190307054 Lê Quốc Lộc 6/12/1996 M 34 Ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
135 LA1190307055 Kiều Thị Trúc Ly 12/27/1997 F 679 Ấp 4, Long Định
136 LA1190307056 Nguyễn Ngọc Tuyền 2/26/1988 F 26 Lý Thường Kiệt, Kp 1, Phường 1
137 LA1190307057 Lê Trần Quốc Tuấn 8/19/1984 M 26 Lý Thường Kiệt, Kp 1, Phường 1
138 LA1190307058 Ngô Thị Hồng Thúy 6/14/1971 F 352/10 Đường Số 10, Kdc Thuận Đạo, Kp 8, Tt Bến Lức
139 LA1190307059 Nguyễn Thị Rí 1/1/1947 F 13/2 Ấp Bình Cang, Bình Quới
140 LA1190307060 Nguyễn Thanh Phong 9/19/1970 M Ấp 1b, Long Hòa
141 LA1190307061 Lê Anh Di Thư 5/12/1991 F Kp 2, Tt Thạnh Hóa
142 LA1190307062 Lê Thị Anh Thư 4/1/2012 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
143 LA1190307063 Lê Tấn Phát 12/25/2013 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
144 LA1190307064 Lê Hoàng Long 8/16/2016 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
145 LA1190307065 Lê Văn Học 4/6/1983 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
146 LA1190307066 Kiều Nguyễn Thảo Hiền 12/1/1997 F 203 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
147 LA1190307067 Nguyễn Thị Thủy Tiên 3/28/1994 F Ấp 4, Bình Đức
148 LA1190307068 Phạm Thị Kim Phụng 1/30/1981 F 125/12 Kv 2, Tt Đức Hòa
149 LA1190307069 Lê Thị Dung 2/9/1979 F Ấp 1b, An Thạnh
150 LA1190307070 Nguyễn Thị Bạch 2/28/1982 F Ấp Tân Long, Nhơn Ninh
151 LA1190307071 Nguyễn Huỳnh Như 6/2/1993 F (Cổng Sau Cấp 3 Đức Hòa) Kv 4, Tt Đức Hòa
152 LA1190307072 Quách Hải Đăng 8/14/2010 M Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
153 LA1190307073 Trần Ngọc Sơn 11/1/1971 M Ấp Hòa Hiệp, An Ninh Đông
154 LA1190307074 Nguyễn Thị Mỹ Linh 6/16/1989 F Kp 3, Tt Đông Thành
155 LA1190307075 Nguyễn Thị Gái 1/1/1968 F Kp 3, Tt Đông Thành
156 LA1190307076 Nguyễn Minh Dương 10/15/1993 M 370 Ấp Cầu Xây, Long Trạch
157 LA1190307077 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1/2/1978 F Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
158 LA1190307078 Phạm Minh Thanh 4/8/1968 M 71 Tổ 1, Ấp Mỹ Tây, Mỹ Lệ
159 LA1190307079 Trần Minh Ẩn 2/19/1964 M 64 Ấp 1, Hướng Thọ Phú
160 LA1190307080 Thái Thành Nhân 9/22/1994 M Kp 1, Phường 1
161 LA1190307081 Trần Minh Nhựt 10/28/1994 M Kp 1, Phường 3
162 LA1190307082 Mai Hoàng Thiên Bảo 4/21/2017 M 308 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
163 LA1190307083 Lê Thị Ngọc Trang 4/25/1983 F Ấp 1a, An Thạnh
164 LA1190307084 Nguyễn Lâm Duy 11/22/1993 M 25/1 Phan Văn Lại, Phường 6
165 LA1190307085 Nguyễn Thành Danh 5/24/1964 M 392/2 Ấp Lộ Đá, An Lục Long
166 LA1190307086 Nguyễn Thị Phượng 1/1/1969 F 392/2 Ấp Lộ Đá, An Lục Long
167 LA1190307087 Ngô Thành Phương Sang 5/24/1994 M 63a Nguyễn Công Trung, Phường 3
168 LA1190307088 Lê Quang Đỉnh 7/15/1959 M Ấp 6, Thạnh Đức
169 LA1190307089 Lý Thị Dương Liễu 10/9/1957 F 43 Khu 1, Ấp Chợ, Phước Lợi
170 LA1190307090 Phan Thị Xuân Hưng 3/14/1960 F 15 Khu 1, Ấp Chợ, Phước Lợi
171 LA1190307091 Nguyễn Tấn Cường 1/4/1994 M Ấp Lò Gạch, Long Hiệp
172 LA1190307092 Huỳnh Anh Thư 1/15/1995 F Ấp 2, Hựu Thạnh
173 LA1190307093 Đỗ Kim Hoàng Ngân 5/29/2008 F 448 Ấp 5, Long Hòa
174 LA1190307094 Lê Thị Huyền Trân 12/28/2012 F Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
175 LA1190307095 Võ Văn Chuyển 1/1/1962 M Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
176 LA1190307096 Thái Văn Phúc 5/14/1979 M 1/6 Ấp Ngãi Lợi B, Lợi Bình Nhơn
177 LA1190307097 Võ Văn Út 1/1/1968 M 26/3 Đường Số 1, Phường 4
178 LA1190307098 Phạm Tuấn Bình 2/22/1992 M Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
179 LA1190307099 Nguyễn Thị Vân 1/4/1969 F 85/14 Lê Anh Xuân, Phường 1
180 LA1190307100 Lâm Kim Đình 5/1/1958 M 23 Huỳnh Châu Sổ, Kp 1, Phường 1
181 LA1190307101 Nguyễn Hửu Tấn 10/11/1991 M Ấp Cầu Ngang, Long Hựu Đông
182 LA1190307102 Lê Thị Thu Hiền 4/23/1977 F 91 Nguyễn Thái Bình, Phường 3
183 LA1190308001 Lê Văn Dũng 1/1/1970 M Ấp 1, Tân Đông
184 LA1190308002 Võ Thị Thanh Vân 5/26/1972 F Ấp 1, Tân Đông
185 LA1190308003 Lê Vũ Anh Duy 11/30/1994 M Ấp 1, Tân Đông
186 LA1190308004 Trần Quốc Cơ 9/25/2002 M 3/140 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
187 LA1190308005 Trịnh Thanh Long 1/1/1972 M Kp 2, Tt Đông Thành
188 LA1190308006 Nguyễn Hoàng Long 4/17/2008 M Ấp Cầu Chùa, Mỹ Lệ
189 LA1190308007 Hồ Thanh Hằng 4/14/1995 F Ấp Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
190 LA1190308008 Trương Hoàng Minh 4/12/1992 M Hòa Hiệp 2, Hòa Hiệp
191 LA1190308009 Lê Minh Gấm 6/22/1996 M 178 Ấp 5, Tân Bửu
192 LA1190308010 Nguyễn Thị Lệ 9/14/1953 F Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
193 LA1190308011 Phạm Công Hiểu 1/1/1973 M Ấp Bình Đông, Bình Trinh Đông
194 LA1190308012 Phạm Thị Bé Liêm 1/22/1971 F 289 Ấp Bình Đông, Bình Trinh Đông
195 LA1190308013 Nguyễn Thị Xuân Phượng 4/9/1973 F 298 Khu 3, Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
196 LA1190308014 Phạm Ngọc Giàu 3/29/1973 F 349 Khu 2, Ấp Chợ, Phước Lợi
197 LA1190308015 Nguyễn Quang Danh 5/22/1994 M 291/10 Ấp Ái Ngãi, Phú Ngãi Trị
198 LA1190308016 Tống Hoàng Hà 1/30/1971 F H 2 Khu Phố 4, P.3
199 LA1190308017 Lê Thị Nữa 2/15/1964 F Ấp 1, Long Định
200 LA1190308018 Tống Thị Thúy Huỳnh 6/29/2000 F Ấp 3, Đức Hòa Đông
201 LA1190308019 Lê Thị Thanh Nga 10/21/1960 F 43 Nguyễn Văn Tạo, Kp Bình Cư 1, Phường 4
202 LA1190308020 Đỗ Hữu Hạnh 7/1/1961 M 43 Nguyễn Văn Tạo, Kp Bình Cư 1, Phường 4
203 LA1190308021 Lê Thị Phúc 1/1/1956 F 239/32b Nguyễn Văn Rành, Kp Bình An 2, Phường 7
204 LA1190308022 Bùi Nguyễn Gia Bảo 11/16/2013 M Kp 3, Tt Đông Thành
205 LA1190308023 Nguyễn Văn Quý 1/1/1968 M Ấp Thái Vĩnh, Thái Trị
206 LA1190308024 Nguyễn Thị Bích Thủy 1/1/1969 F Ấp Thái Vĩnh, Thái Trị
207 LA1190308025 Trần Quốc Tú 1/16/1996 M Ấp Đầu Sấu, Tuyên Bình Tây
208 LA1190308026 Nguyễn Thị Vào 6/26/1986 F Ấp Hóc Thơm 2, Hòa Khánh Tây
209 LA1190308027 Bùi Thị Thư 8/9/1973 F 09 Lộ Láng, Kp 5, Phường 2
210 LA1190308028 Võ Thị Hợp 10/25/1969 F Ấp Bình Đức, Bình Lãng
211 LA1190308029 Huỳnh Thị Nương 11/12/1981 F 291/5 Ấp Kỳ Châu, Bình Quới
212 LA1190308030 Nguyễn Anh Tài 4/30/1979 M 291/5 Ấp Kỳ Châu, Bình Quới
213 LA1190308031 Nguyễn Anh Tú 7/27/2011 M 291/5 Ấp Kỳ Châu, Bình Quới
214 LA1190308032 Nguyễn Quỳnh Trâm 1/30/2016 F 291/5 Ấp Kỳ Châu, Bình Quới
215 LA1190308033 Nguyễn Thị Như Băng 3/25/1983 F Ấp 1, Phước Lợi
216 LA1190308034 Trần Thị Lan Phương 8/6/1962 F Ấp 1, Phước Lợi
217 LA1190308035 Lê Thị Hảo 1/1/1979 F Ấp Bàu Sen, Khánh Hưng
218 LA1190308036 Lê Thị Hiệp 1/1/1982 F Ấp Bàu Sen, Khánh Hưng
219 LA1190308037 Huỳnh Thị Ngọc Ngân 1/14/1984 F 61 Ấp Minh Thuận, Long Trạch
220 LA1190308038 Phan Thị Khuê 1/1/1946 F Ấp An Hòa, An Ninh Tây
221 LA1190308039 Nguyễn Thị Mai Thuận 7/25/1991 F Ấp 5, Tân Bửu
222 LA1190308040 Nguyễn Thị Mai Thẳng 10/31/1988 F Ấp 5, Tân Bửu
223 LA1190308041 Phan Gia Hân 4/13/2017 F 159c Kv 3, Tt Đức Hòa
224 LA1190308042 Phan Tấn Thành 8/17/2014 M 159c Kv 3, Tt Đức Hòa
225 LA1190308043 Lê Huy Khánh 11/30/2016 M 159đ/7 Kv 4, Tt Đức Hòa
226 LA1190308044 Phạm Thị Thùy Trang 2/22/1998 F Ấp Vàm Kinh, Bình An
227 LA1190308045 Trần Bá Huy 4/28/1996 M 480/6 Ấp Bình Khương, Thuận Mỹ
228 LA1190308046 Lê Chí Tâm 5/23/1996 M Ấp Cả Nga, Vĩnh Thuận
229 LA1190308047 Đoàn Quỳnh Hoa 9/6/1994 F Ấp 2, Tân Đông
230 LA1190308048 Nguyễn Thị Thứ 1/1/1940 F Ấp Bàu Sen, Khánh Hưng
231 LA1190308049 Nguyễn Thị Thiếp 1/1/1984 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Bắc
232 LA1190308050 Nguyễn Trần Minh Quang 9/21/1999 M Ấp 1a, An Thạnh
233 LA1190308051 Võ Thị Huỳnh Như 1/2/1998 F 246 Phan Văn Mảng, Kp 8, Tt Bến Lức
234 LA1190308052 Phan Thị Dình 1/1/1959 F Ấp Tân Quang 2, Đông Thạnh
235 LA1190308053 Bùi Chánh Tín 1/15/1993 M Ấp 3, Nhựt Chánh
236 LA1190308054 Nguyễn Thị Cúc Hoa 1/14/2000 F Ấp 3, Mỹ Bình
237 LA1190308055 Nguyễn Hữu Tài 7/24/1984 M Ấp 2, Tân Đông
238 LA1190308056 Hồ Thị Mộng Thu 11/29/1980 F 51 Ấp Đạo Thạnh, Hướng Thọ Phú
239 LA1190308057 Lê Thị Tịch 1/1/1979 F Ấp Giồng Ngang, Hòa Khánh Đông
240 LA1190308058 Nguyễn Võ Lợi Phát 12/8/2002 M 183/25 Quốc Lộ 1, Phường 4
241 LA1190308059 Lâm Huỳnh Tâm Như 12/9/2008 F Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
242 LA1190308060 Lâm Thành Danh 2/26/2011 M Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
243 LA1190308061 Cái Thị Hồng Gấm 10/6/1984 F Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
244 LA1190308062 Huỳnh Tuấn Kiệt 8/5/1996 M Ấp Tà Nu, Hưng Điền A
245 LA1190308063 Nguyễn Văn Thanh 7/20/1986 M 2/55 Ô 2, Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
246 LA1190308064 Nguyễn Thị Trúc Giang 7/11/2000 F Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
247 LA1190308065 Nguyễn Thị Vẹn 1/1/1966 F 27a/6 Quốc Lộ 1a, Kp 3, Tt Bến Lức
248 LA1190308066 Phạm Ngọc Trai 5/22/1984 M 163b Tổ 7, Khu 1c, Tt Cần Đước
249 LA1190308067 Nguyễn Thị Nha Lệ 1/1/1965 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
250 LA1190308068 Bùi Thị Tuyết Mai 1/1/1963 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
251 LA1190308069 Phạm Thị Kim Nguyên 5/16/1995 F Ấp 4, Hựu Thạnh
252 LA1190308070 Lê Công Bình 1/1/1985 M 427 Ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
253 LA1190308071 Lê Thị Thu Oanh 10/4/1969 F 752 Nhơn Thuận, Nhơn Thanh Trung
254 LA1190308072 Phùng Văn Thành 6/30/1968 M 478 Ql 62, Phường 6
255 LA1190308073 Nguyễn Huy Cường 11/2/1987 M 64/5 Bạch Đằng, Phường 2
256 LA1190308074 Phạm Thành Long 10/17/1972 M Tổ 13, Tân Chánh, Tân Tập
257 LA1190308075 Phạm Thị Diễm Hồng 2/28/1999 F 105a, Mỹ Tây, Mỹ Lệ
258 LA1190308076 Trần Thị Kim Trúc 10/20/1961 F 87 Ấp Tân Đông, Tân Tập
259 LA1190308077 Phạm Nguyễn Hoàng Long 4/2/2000 M 896 Ql 1, Kp Tường Khánh, P Khánh Hậu
260 LA1190308078 Nguyễn Hoàng Dủ 11/25/1995 M Ấp Cá Nổ, Tân Thành
261 LA1190308079 Lê Thị Trà My 8/7/1995 F Ấp Bình Nam, Bình Hòa Trung
262 LA1190309001 Nguyễn Thị Thúy An 2/17/1991 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
263 LA1190309002 Nguyễn Hữu Phong 8/27/1981 M 30 Trương Định, Phường 1
264 LA1190309003 Trần Hải Sơn 4/24/1969 M 85a/9 Ấp Nhà Việc, An Lục Long
265 LA1190309004 Trần Minh Khánh 10/3/1994 M 162/2 Ấp Bình Cang 2, Bình Quới
266 LA1190309005 Nguyễn Thị Trúc Ly 1/29/1990 F Ô 4/12b Ấp 11, Tt Thủ Thừa
267 LA1190309006 Trịnh Văn Bình 1/1/1962 M Ấp 1, Mỹ Phú
268 LA1190309007 Huỳnh Hoàng Uy Vũ 9/14/1977 M 143 Đường 827, Khóm 1, Tt Tầm Vu
269 LA1190309008 Lưu Thị Kim Hạnh 10/25/1988 F Kp 1, Phường 1
270 LA1190309009 Huỳnh Lưu Bảo Anh 4/19/2014 F Kp 1, Phường 1
271 LA1190309010 Đặng Quang Thái 8/24/2010 M 11 Tổ 1, Kp 7b, Tt Cần Đước
272 LA1190309011 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 8/25/1995 F 79/2 Trương Định, Tổ 5, Kp 1, Tt Cần Giuộc
273 LA1190309012 Phạm Minh Hòa 5/13/2017 M Ấp 5, Tân Bửu
274 LA1190309013 Vũ Lê Minh 2/22/1995 M 17/18 Đường Số 5, Kp Bình Cư 2, Phường 4
275 LA1190309014 Phan Thành Long 12/7/1969 M 045 Ấp Tân Chánh, Tân Tập
276 LA1190309015 Ngô Minh Tâm 8/25/1990 M Ấp Tân Đông, Tân Tập
277 LA1190309016 Trần Thị Tâm 1/1/1955 F Ấp 1a, Tân Trạch
278 LA1190309017 Lương Hoàng Tuyết Ngân 1/24/1981 F Ấp 1a, Tân Trạch
279 LA1190309018 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11/17/1992 F 16/1 Ấp 1, Lạc Tấn
280 LA1190309019 Trần Thị Thanh Thúy 11/26/1967 F Kp 4, Phường 1
281 LA1190309020 Nguyễn Phú Thịnh 2/9/2000 M Kp 4, Phường 1
282 LA1190309021 Lương Hoàng Lý 6/10/1979 M Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
283 LA1190309022 Mai Thị Trúc Giang 12/18/1983 F 222/50/1 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
284 LA1190309023 Võ Thị Mến 1/1/1954 F Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
285 LA1190309024 Lương Minh Khôi 11/7/2010 F 222/50/1 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
286 LA1190309025 Lương Tú Minh 2/14/2007 F 222/50/1 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
287 LA1190309026 Huỳnh Hửu Tài 12/12/1994 M 538/8 Ấp Thanh Tân, Thanh Phú Long
288 LA1190309027 Nguyễn Ngọc Anh Thơ 4/14/1994 F 224 Ấp 4a, Tân Trạch
289 LA1190309028 Phạm Nhứt Điền 1/2/1977 M 08/155 Ấp Bình Hòa, Tt Tân Trụ
290 LA1190309029 Trương Văn Vui 1/1/1949 M Kp 3, Phường 3
291 LA1190309030 Phan Thị Chiền 1/1/1951 F Kp 3, Phường 3
292 LA1190309031 Nguyễn Thị Kim Nhật 8/7/1989 F 59 Ấp Tân Hòa, Đức Tân
293 LA1190309032 Đỗ Trọng Phú 2/18/1991 M Kp 3, Phường 3
294 LA1190309033 Trần Trương Minh Thành 12/15/1996 M Ấp 3, Lạc Tấn
295 LA1190309034 Nguyễn Thị Út 8/17/1965 M Ấp An Thủy, An Ninh Tây
296 LA1190309035 Lê Thái Bình 2/12/1966 M Ấp An Thủy, An Ninh Tây
297 LA1190309036 Nguyễn Thị Như Ngọc 2/17/1993 F 233/261b Tổ 5, Ấp 2, Nhị Thành
298 LA1190309037 Nguyễn Hoàng Lâm 9/12/1960 M 19 Đường Số 06, Kdc Nam Trung Tâm Hành Chính Tỉnh, Kp Bình Cư 2, Phường 6
299 LA1190309038 Lê Ngọc Lang Thảo 9/4/1971 F 19 Đường Số 06, Kdc Nam Trung Tâm Hành Chính Tỉnh, Kp Bình Cư 2, Phường 6
300 LA1190309039 Nguyễn Hồng Minh 11/5/1967 M 259 Ấp 2, Bình Tâm
301 LA1190309040 Hồ Thị Ngọc Thanh 5/16/1965 F 259 Ấp 2, Bình Tâm
302 LA1190309041 Phạm Thanh Tiến 2/6/2006 M 144/22 Thủ Khoa Huân, Phường 1
303 LA1190309042 Trần Văn Thiện 3/2/1983 M Ấp 2, Tân Bửu
304 LA1190309043 Võ Văn Nguyên 1/1/1982 M Ấp 2, Tân Bửu
305 LA1190309044 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 2/1/1985 F Ấp 2, Tân Bửu
306 LA1190309045 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11/7/1982 F Ấp 2, Tân Bửu
307 LA1190309046 Nguyễn Phan Minh Tuyến 3/4/2001 F 327 Ấp Bình Hòa, Bình Lãng
308 LA1190309047 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1/5/1993 F 327 Ấp Bình Hòa, Bình Lãng
309 LA1190309048 Nguyễn Thị Kim Thùy 7/20/1994 F 154/4 Ấp 4, Mỹ Thạnh
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 18/6/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0