Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 15/03/2019 3/15/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190302001 Bùi Văn Diên 2/26/1985 M Ấp Phước Cường, Hậu Thạnh Tây
2 LA1190302002 Phạm Thị Kim Thoa 11/12/1993 F 361 Ấp Cầu Tràm, Long Trạch
3 LA1190302003 Phạm Thành Yên 11/19/1997 M 35 Ấp Cầu Tràm, Long Trạch
4 LA1190302004 Nguyễn Thị Trang Khanh 3/29/1992 F 11 Tổ 01 Ấp Thuận Nam, Thuận Thành
5 LA1190302005 Lê Thị Linh 10/10/1979 F Ấp 5, Nhị Thành
6 LA1190302006 Nguyễn Thị Thu 7/11/1984 F 123 Ấp Bình Thạnh, Nhựt Ninh
7 LA1190302007 Nguyễn Văn Bi 11/11/1996 M 630 Ấp Tân Đại, Tân Tập
8 LA1190302008 Nguyễn Thế Anh 7/4/2014 M 577/5 Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
9 LA1190302009 Nguyễn Thị So Pháp 8/9/1987 F 577/5 Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
10 LA1190302010 Phan Thị Lan Anh 8/23/1989 F 02 Đường Số 2, Kp Bình An 2, Phường 7
11 LA1190302011 Phẩm Thị Ton 1/1/1960 F 02 Đường Số 2, Kp Bình An 2, Phường 7
12 LA1190302012 Nguyễn Văn Út 12/15/1968 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
13 LA1190302013 Nguyễn Thị Trúc Phương 10/23/1995 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
14 LA1190302014 Bùi Kim Tuyến 5/5/1971 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
15 LA1190302015 Bùi Thị Liễu 12/6/1960 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
16 LA1190302016 Phan Thị Mỹ Dung 1/1/1976 F 276 Ấp 5, Long Hòa
17 LA1190302017 Huỳnh Thoại Trân 5/27/1995 F 132 Ấp 1+3, An Nhựt Tân
18 LA1190302018 Lê Thị Kim Ngân 4/13/1990 F 213 Ấp Bình Nam, Bình Tâm
19 LA1190302019 Trần Thị Cẩm Vân 3/20/1986 F 577/8 Ấp Thanh Tân, Thanh Phú Long
20 LA1190302020 Đoàn Công Lễ 5/8/1985 M 18/8 Ấp Thanh Tân, Thanh Phú Long
21 LA1190302021 Phùng Tấn Tài 11/18/1973 M Khu Phố 3, Tt Thạnh Hóa
22 LA1190302022 Phùng Ngô Mạnh Hưng 8/19/2002 M Khu Phố 3, Tt Thạnh Hóa
23 LA1190302023 Ngô Thị Hiền 3/23/1975 F Khu Phố 3, Tt Thạnh Hóa
24 LA1190302024 Phan Thị Hồng 5/28/1948 F 46/33 Sương Nguyệt Anh, P.2
25 LA1190302025 Phùng Ngô Duy Khánh 9/1/1998 M Khu Phố 3, Tt Thạnh Hóa
26 LA1190302026 Võ Duy Thiện Toàn 7/10/1968 M Khu Phố 3, Phường 1
27 LA1190302027 Nguyễn Thị Nhung 3/2/1972 F Khu Phố 3, Phường 1
28 LA1190302028 Nguyễn Lê Duy Phát 7/2/1995 M 12/20 Trần Phong Sắc, Phường 4
29 LA1190302029 Lê Thị Kim Uyên 8/4/1966 F 12/20 Trần Phong Sắc, Phường 4
30 LA1190302030 Nguyễn Tấn Tài 11/22/1991 M 101 Hk Ô 4 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
31 LA1190302031 Nguyễn Đoàn Giang Nam 7/21/1989 M Khu Phố 2, Phường 2
32 LA1190302032 Trần Như Ngọc 3/29/1988 F Ấp Thanh Phong, Tân Trụ
33 LA1190302033 Cao Gia Hân 8/23/2014 F 22 Nguyễn Thái Học, Phường 1
34 LA1190302034 Cao Gia Nghi 5/3/2008 F 22 Nguyễn Thái Học, Phường 1
35 LA1190302035 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/22/1981 F 22 Nguyễn Thái Học, Phường 1
36 LA1190302036 Đinh Thị Ngọc Linh 7/10/1979 F Ấp Nhơn Xuyên, Thuận Nghĩa Hòa
37 LA1190302037 Nguyễn Thị Lan 12/31/1956 F Ấp Nhơn Xuyên, Thuận Nghĩa Hòa
38 LA1190302038 Đặng Nguyễn Đăng Khoa 6/25/2005 M 412/13a Ql1a Kp Bình Cư 2, Phường 4
39 LA1190302039 Đặng Nguyễn Phương Anh 5/16/2012 F 412/13a Ql1a Kp Bình Cư 2, Phường 4
40 LA1190302040 Phạm Ngọc Đa Phúc 1/16/2014 F Ấp 5, An Thạnh
41 LA1190302041 Nguyễn Trí Thạnh 9/1/1994 M 148 Trần Thế Sinh Ấp Voi Lá, Tt Bến Lức
42 LA1190302042 Huỳnh Chí Tuyền 1/8/2004 M 211/2 Ấp Lộ Đá, An Lục Long
43 LA1190302043 Huỳnh Duy Hữu 3/3/1994 M 6a Huỳnh Châu Sổ, Kp Bình Quân 2, Phường 4
44 LA1190304001 Võ Như Thuận 6/7/1991 F 220 Quốc Lộ 1, Khu Phố Phú Nhơn, Phường 5
45 LA1190304002 Trần Văn Kích 1/1/1965 M 35 Hưng Thành, Hưng Thạnh
46 LA1190304003 Võ Thị Tuyết 1/1/1973 F Ấp Gò Gòn, Hưng Thạnh
47 LA1190304004 Trần Hỗ Lữ Lâm Tuyền 3/7/1972 F 19 Hùng Vương, Phường 2
48 LA1190304005 Lương Trường Thịnh 9/3/1996 M 33 Ấp 3, Hướng Thọ Phú
49 LA1190304006 Đỗ Quốc Hoàng 12/14/1999 M 340 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3
50 LA1190304007 Võ Thị Điệp 12/2/1966 F 108 Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
51 LA1190304008 Nguyễn Văn Khoe 5/15/1966 M Ấp An Thủy, An Ninh Tây
52 LA1190304009 Võ Văn Thanh 1/1/1976 M Ấp Hòa Bình 1, Hiệp Hòa
53 LA1190304010 Đào Văn Tài 1/1/1970 M Ấp Hòa Bình 1, Hiệp Hòa
54 LA1190304011 Đoàn Nhựt Phượng 1/1/1974 F Ấp Hòa Bình 1, Hiệp Hòa
55 LA1190304012 Huỳnh Trương Thế Hiển 2/25/2003 M Ấp Bình Đông, Bình Hòa Trung
56 LA1190304013 Huỳnh Văn Tiến 1/1/1970 M 198/1 Ấp Nhà Việc, An Lục Long
57 LA1190304014 Lê Thúy Huỳnh 2/13/1988 F Ấp 2, Đức Hòa Đông
58 LA1190304015 Lê Ngọc Trúc Phương 8/19/1997 F 4/84 Ấp An Hòa 3, Tt Thủ Thừa
59 LA1190304016 Lê Minh Tú 12/11/1996 M Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
60 LA1190304017 Đinh Thanh Tùng 8/20/1964 M 949/11 Quốc Lộ 1a, Kp Nhơn Hậu, Phường Tân Khánh
61 LA1190304018 Nguyễn Phạm Bích Thy 3/26/1996 F Ấp 2b, Tân Ân
62 LA1190304019 Nguyễn Thị Kim Huệ 10/19/1963 F 143/12/3 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
63 LA1190304020 Nguyễn Hồng Phúc 9/12/1987 M Ấp 2, Đức Hòa Đông
64 LA1190304021 Nguyễn Hữu Anh Chương 2/9/1994 M 59/4 Ấp 4, Bình Quới
65 LA1190304022 Đỗ Tường Vân 7/24/1993 F 125c/2 Ấp 2, Phước Tân Hưng
66 LA1190304023 Lê Bá Khánh Trình 2/14/1995 M 358 Quốc Lộ 62, Phường 6
67 LA1190304024 Mai Thảo Thảo 4/28/1984 F 267/71 Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
68 LA1190304025 Trần Quốc Khánh 10/24/1986 M Ấp 4, Mỹ Quý Đông
69 LA1190304026 Nguyễn Văn Thi 4/20/1989 M 54 Ấp Tây, Long Hựu Tây
70 LA1190304027 Lê Văn Trưởng 11/15/1983 M Ấp Hóc Thơm 2, Hòa Khánh Tây
71 LA1190304028 Huỳnh Anh Tài 2/16/1994 M 357 Ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ
72 LA1190304029 Nguyễn Mạnh Thăng 3/12/1982 M Ấp Hóc Thơm 2, Hòa Khánh Tây
73 LA1190304030 Nguyễn Mộng Trinh 12/5/1996 F 73 Ấp Bình Hòa, Bình Lãng
74 LA1190304031 Nguyễn Thanh Giàu 2/5/1955 M 82/5a Quốc Lộ 1, Kp Phú Nhơn, Phường 5
75 LA1190304032 Trần Thị Thoại Miêu 4/10/1996 F Ấp 5, Mỹ Bình
76 LA1190304033 Nguyễn Huỳnh Xuân Nguyên 1/19/1994 M 130/20 Nguyễn Thái Bình, Kp Bình Đông 1, Phường 3
77 LA1190304034 Nguyễn Chí Hải 12/2/1986 M 232 Bình Đức, Bình Lãng
78 LA1190304035 Lê Thị Huyền Trang 12/30/1995 F Tổ 6, Ấp Thạnh Trung, Phước Vĩnh Đông
79 LA1190304036 Phạm Phương Thảo 6/5/1995 F Tổ 7, Ấp Thạnh Trung, Phước Vĩnh Đông
80 LA1190304037 Nguyễn Thành Đạt 6/15/1989 M 974 Ấp Tây, Long Hựu Tây
81 LA1190304038 Trần Thị Thảnh 1/1/1958 F Tổ 4, Ấp Trong, Phước Hậu
82 LA1190304039 Võ Thị Diễm Thùy 8/1/1994 F 299 Ấp Bình Lợi, Đức Tân
83 LA1190304040 Lê Tấn Lộc 9/8/1993 M 299 Ấp Bình Lợi, Đức Tân
84 LA1190304041 Nguyễn Long Giang 9/19/1977 M Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
85 LA1190304042 Nguyễn Kim Sơn 1/1/1957 M Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
86 LA1190304043 Nguyễn Văn Hóa 1/1/1954 M Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
87 LA1190304044 Trịnh Văn Hải 10/18/1953 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
88 LA1190304045 Hồ Thị Màu 1/7/1954 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
89 LA1190304046 Nguyễn Ngọc Huỳnh 4/4/1996 F 42/10 Lê Văn Khuyên, Kp Nhơn Hòa 1, Phường 5
90 LA1190304047 Lý Kim Anh 11/21/2000 M Ấp 4, Đức Hòa Đông
91 LA1190304048 Nguyễn Ngân Khánh 1/18/1968 F 90 Tl 10, Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
92 LA1190304049 Đỗ Hoàng Tú 4/25/1987 M 101 Kv 2, Tt Hiệp Hòa
93 LA1190304050 Nguyễn Huỳnh Kim Cương 7/29/2015 F Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
94 LA1190304051 Huỳnh Nguyễn Trúc Nghi 11/8/1993 F Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
95 LA1190304052 Trần Văn Khanh 12/8/1998 M Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
96 LA1190304053 Nguyễn Phước Vinh 9/14/1995 M 91 Ấp Tân Thạnh, Đức Tân
97 LA1190304054 Nguyễn Huỳnh Chung Song 12/21/2002 M 245 Quốc Lộ 1a, Phường 4
98 LA1190304055 Phan Thị Huệ 7/17/1943 F 79 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
99 LA1190304056 Lê Hoàng Thanh 2/13/1978 M 66 Trần Phong Sắc, P.4
100 LA1190304057 Ngô Mỹ Đình 9/18/2003 F Ấp 4, Mỹ Quý Đông
101 LA1190304058 Trần Quang Thanh Chương 7/6/1976 M 99 Huỳnh Văn Nhứt, Kp Bình An 2, Phường 3
102 LA1190304059 Bùi Thị Yến Lang 3/15/1969 F 52 Bạch Đằng, Phường 2
103 LA1190304060 Trần Nhựt Hiếu 9/18/1992 M Ấp Hòa Hưng, Bắc Hòa
104 LA1190304061 Nguyễn Văn Dũng 6/20/1979 M 31a Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
105 LA1190304062 Hồ Anh Thy Oanh 11/5/1998 F 18c Lý Công Uẩn, Phường 1
106 LA1190304063 Đỗ Thị Huỳnh Như 7/1/2000 F 222 Ấp Bình Tây 1, Bình Hòa Tây
107 LA1190304064 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 8/26/1974 F Ấp 1, Tân Bửu
108 LA1190304065 Trần Hồ Hồng Hà 9/5/1997 F Ấp Kinh Nhà Thờ, Tân Lập
109 LA1190304066 Hồ Hồng Thu 12/22/1978 F Ấp Kinh Nhà Thờ, Tân Lập
110 LA1190304067 Huỳnh Thị Quyên 9/8/1958 F 11/114 Đinh Viết Cừu, Phường 3
111 LA1190304068 Nguyễn Thế Dũng 9/11/1956 M 11/114 Đinh Viết Cừu, Phường 3
112 LA1190304069 Hồ Đạo Lịnh 11/28/1968 M 179 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2
113 LA1190304070 Văn Tấn Phát 11/10/1993 M Ấp 1, Tân Bửu
114 LA1190304071 Nguyễn Phú Trọng 12/19/2012 M Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
115 LA1190304072 Trần Hồ Bửu 6/23/1989 M Ấp Tân Chánh B, Nhơn Ninh
116 LA1190304073 Phan Thị Kim Phượng 9/2/1987 F Ấp Lộc Bình, Lộc Giang
117 LA1190304074 Phạm Thị Kim Hồng 1/1/1972 F Ấp 4, Mỹ Phú
118 LA1190304075 Lê Văn Bảo 8/13/1942 M 79 Sương Nguyệt Ánh, Phường 2
119 LA1190304076 Huỳnh Văn Ngon 1/1/1970 M 54 Ấp 4, Mỹ Phú
120 LA1190304077 Lê Thị Mỹ Dung 1/1/1962 F 189a Khu 2, Ấp Chợ, Phước Lợi
121 LA1190304078 Lê Hữu Trí 9/28/1960 M 189a Khu 2, Ấp Chợ, Phước Lợi
122 LA1190304079 Trần Kim Tuyền 5/19/1987 F 120/5 Ấp Kỳ Châu, Bình Quới
123 LA1190304080 Nguyễn Thị Thúy Hằng 6/3/1999 F Ấp 2, Long Thạnh
124 LA1190304081 Phạm Thị Thu Hằng 9/29/1967 F 85 Nguyễn Trung Trực, Phường 2
125 LA1190304082 Đặng Lê Tuyết Trinh 5/27/1994 F Tổ 9, Ấp Tân Thành, Tân Tập
126 LA1190304083 Trương Duy Thanh 1/1/1987 M Ấp Hưng Trung, Hưng Thạnh
127 LA1190304084 Huỳnh Thị Trinh 6/18/1985 F 09 Ấp 10, Lương Hòa
128 LA1190304085 Lương Quốc Hùng 3/8/1961 M Ấp Tân Qui Hạ, Tân Phú
129 LA1190304086 Đoàn Phước Em 5/28/1994 M 106 Ấp Kinh Bích, Tân Ninh
130 LA1190304087 Huỳnh Minh Hải 1/1/1977 M Ấp Cầu Ván, An Lục Long
131 LA1190304088 Đặng Thanh Rong 3/20/1964 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
132 LA1190304089 Đặng Quốc Khánh 9/2/1994 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
133 LA1190304090 Đặng Quốc Ngữ 8/11/1988 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
134 LA1190304091 Nguyễn Thị Mỹ Cẩm 4/17/1994 F 177 Ấp Vĩnh Hòa, Tân Tập
135 LA1190304092 Nguyễn Thanh Thảo 4/18/1990 F Tổ 5, Ấp Vĩnh Hòa, Tân Tập
136 LA1190304093 Nguyễn Ánh Tuyết 12/21/2018 F C227 Kv 2, Tt Hiệp Hòa
137 LA1190304094 Võ Bá Lợi 1/2/2000 M Ấp 1, Tân Thành
138 LA1190304095 Phạm Thị Diễm Kha 10/15/1999 F 499 Tổ 13, Ấp Tân Thành, Tân Tập
139 LA1190304096 Nguyễn Hữu Nhã 5/23/1996 M Tổ 7, Ấp Tân Quang 2, Đông Thạnh
140 LA1190304097 Biện Văn Qui 1/1/1980 M Ấp 4, Mỹ Quý Tây
141 LA1190304098 Phan Thị Diệp 10/17/1978 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
142 LA1190304099 Võ Hoài Hận 12/17/1983 M 11/8 Hai Bà Trưng, Phường 1
143 LA1190304100 Sơn Thị Hồng Liên 1/1/1986 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
144 LA1190304101 Lê Thanh Lam 1/1/1980 M 401 Ấp Bình Hòa, Bình Trinh Đông
145 LA1190304102 Nguyễn Thị Hương 1/1/1965 F 47 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
146 LA1190304103 Nguyễn An Bảo Châu 6/7/1996 F 160 Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
147 LA1190304104 Trần Thị Ngọc Như 12/24/2000 F Kp 1, Tt Thạnh Hóa
148 LA1190304105 Nguyễn Ngọc Toàn 11/10/1990 M Ấp Hương Trang, Bình Hòa Trung
149 LA1190304106 Trần Thị Hương 7/4/1956 F 553/1 Ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh
150 LA1190304107 Lê Mẫn 4/4/1958 M 553/1 Ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh
151 LA1190304108 Đinh Thị Lê 1/10/1985 F 118/12 Võ Văn Môn, Phường 4
152 LA1190304109 Nguyễn Thị Bình 3/24/1954 F Ấp Tân Hòa, Bình Hòa Bắc
153 LA1190304110 Nguyễn Thị Bé 10/10/1967 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
154 LA1190304111 Tô Hải Đăng 10/30/1996 M Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
155 LA1190304112 Nguyễn Tất Đạt 11/10/1980 M 567/4 Bình Trị 1, Thuận Mỹ
156 LA1190304113 Huỳnh Thị Ngọc Hân 10/13/1998 F Kdc Nam Long, Ấp 4, An Thạnh
157 LA1190304114 Phạm Thị Kim Ngân 2/13/1995 F Ấp 4, Thạnh Đức
158 LA1190304115 Đặng Thị Linh Chi 6/17/1994 F Ấp Trung, Tân Hòa
159 LA1190304116 Trần Thị Mỹ Linh 1/1/1975 F 162/14 B, Quốc Lộ 1 A, Kp Phú Nhơn, Phường 5
160 LA1190304117 Phan Thị Kim Liên 1/1/1977 F 203/9 A, Quốc Lộ 62, Bình Cư 2, Phường 4
161 LA1190304118 Nguyễn Văn Dạt 1/1/1971 M Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
162 LA1190304119 Tiêu Thị Xinh 1/1/1961 F 279 Gò Pháo, Hưng Điền B
163 LA1190304120 Phạm Văn Yên 4/1/1966 M 33 Tổ 3, Ấp 2 B, Tân Ân
164 LA1190304121 Nguyễn Văn Khỏa 3/15/1964 M 172 Tổ 1, Ấp Trung, Đông Thạnh
165 LA1190304122 Lê Thị Mỹ Hạnh 6/25/1991 F 79 Lý Thường Kiệt, Tt Tân Hưng
166 LA1190304123 Đặng Thành Long 1/11/1993 M 233 Ấp 3, Tân Đông
167 LA1190304124 Nguyễn Minh Thạnh 1/1/1945 M Tổ 3, Ấp Lũy, Phước Lại
168 LA1190304125 Nguyễn Thái Bình 8/9/1987 M 176 Bình Hòa, Bình Trinh Đông
169 LA1190304126 Mai Trần Thanh Châu 2/13/1995 F 359 Ấp 6, Thạnh Đức
170 LA1190304127 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1/24/1966 F Lộc An, Lộc Giang
171 LA1190304128 Nguyễn Hiếu Hạnh 11/14/1996 F Tấn Long, Thanh Phú
172 LA1190304129 Huỳnh Kim Phụng 1/1/1954 F 1199/40/2 Quốc Lộ 1, Nhơn Cầu, Tân Khánh
173 LA1190304130 Nguyễn Thị Thái Châu 1/29/1974 F Ấp 3, Long Hòa
174 LA1190304131 Dương Thị Ánh Hồng 1/1/1991 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
175 LA1190304132 Lượng Thị Kim Lan 6/15/1979 F 529 Bình An, Bình Lãng
176 LA1190304133 Trương Văn Dẫn 2/6/1983 M 560/30 Quốc Lộ 62, Phường 6
177 LA1190304134 Nguyễn Huỳnh Gia Long 3/15/2013 M Ấp 4, Mỹ An
178 LA1190304135 Nguyễn Hoàng Phương 7/25/1977 M 25/1 Long Thạnh, Bình An
179 LA1190304136 Lê Thị Mai Thương 1/8/1976 F 101 Khu 1, Ấp Chợ, Phước Lợi
180 LA1190304137 Phạm Thị Linh Trang 11/8/2000 F 337 Ấp 1+3, An Nhựt Tân
181 LA1190304138 Trần Thị Thanh Hoài 12/17/2000 F 268 Ấp 5, An Nhựt Tân
182 LA1190304139 Trương Thị Thanh Thủy 3/11/1976 F Ô 1, 5/43 Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
183 LA1190304140 Phạm Hoàng Trung 12/6/1977 M Ấp 3, Long Cang
184 LA1190304141 Nguyễn Thị Hương Lan 11/14/2000 F Kinh Nhà Thờ, Tân Lập
185 LA1190304142 Võ Thị Kim Sang 4/11/1968 F 368 Quốc Lộ 62, Phường 6
186 LA1190304143 Huỳnh Hữu Đức 1/1/1968 M Gò Thuyền A, Tt Tân Hưng
187 LA1190304144 Nguyễn Khánh Vân 6/23/1997 F 616 Huỳnh Châu Sổ, Xuân Hòa 1, Phường 6
188 LA1190304145 Phan Thanh Thảo 9/5/1987 F 320 Quốc Lộ 62, Phường 6
189 LA1190304146 Võ Thị Hồng Chuyên 4/19/1985 F Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
190 LA1190304147 Nguyễn Hoàng Phúc 10/24/2000 M 160/1 Nguyễn Trung Trực, Kp 8, Tt Bến Lức
191 LA1190304148 Nguyễn Thị Hiếu 6/22/1971 F 223/10 Nguyễn Huỳnh Đức, Khánh Hậu
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 14/5/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0