Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 07/03/2019 3/7/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190222001 Nguyễn Thị Thanh 1/1/1966 F Tổ 18 Ấp Vĩnh Thạnh, Phước Vĩnh Đông
2 LA1190222002 Lê Thị Quây 1/1/1958 F Ấp Lộc Bình, Lộc Giang
3 LA1190222003 Võ Thị Trơn 7/22/1954 F Ấp Hựu Lộc, Long Hựu Tây
4 LA1190222004 Lưu Nguyễn Hoài Linh 4/12/1998 F Tổ 7, Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
5 LA1190222005 Nguyễn Thị Mến 1/1/1957 F Ấp 4b, Tân Trạch
6 LA1190222006 Nguyễn Thị Ngọc Hà 6/20/1998 F Ấp Phước Thới, Phước Lại
7 LA1190222007 Phạm Thị Gấm 1/1/1963 F Ấp Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam
8 LA1190222008 Nguyễn Thị Hồng Phượng 2/2/1979 F Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
9 LA1190222009 Nguyễn Thị Hùng 1/1/1952 F Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
10 LA1190222010 Trương Thị Cẩm Vân 8/8/2000 F 14/15 Huỳnh Châu Sổ, Kp 5, Tt Bến Lức
11 LA1190222011 Ngô Thị Phượng 1/1/1972 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
12 LA1190222012 Trần Thị Loan 7/19/1982 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
13 LA1190222013 Nguyễn Thanh Tâm 1/1/1983 M Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
14 LA1190222014 Lê Phước Hạnh 7/20/1978 M 1/283đ Ấp Cầu Lớn, Mỹ Lạc
15 LA1190222015 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9/20/1987 F Ấp 5, Tân Ân
16 LA1190222016 Trương Gia Uyên 3/21/2000 F 91/24 Thủ Khoa Huân, Phường 1
17 LA1190222017 Trần Thị Kim Dung 8/20/1991 F 242c Kv 3, Tt Đức Hòa
18 LA1190222018 Lê Huỳnh Duy 8/25/1994 M 27/13 Phan Đình Phùng, Phường 2
19 LA1190222019 Huỳnh Thị Thu Thủy 1/1/1962 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
20 LA1190222020 Lâm Văn Sang 1/1/1963 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
21 LA1190222021 Nguyễn Thị Kim Nguyền 2/4/1989 F Ấp 2, Bình Thành
22 LA1190222022 Đoàn Văn Kim 3/22/1963 M 211c/1 Võ Văn Ngân, Kv 3, Tt Đức Hòa
23 LA1190222023 Nguyễn Thị Bích Phương 6/19/1992 F 362 Ấp 4, Hướng Thọ Phú
24 LA1190222024 Nguyễn Trọng Nhân 2/20/1995 M A/83 Kv 1, Tt Hiệp Hòa
25 LA1190222025 Nguyễn Thị Sáng 10/28/1947 F 147 Ấp Nhơn Trị, Nhơn Thạnh Trung
26 LA1190222026 Phan Thị Chục 4/16/1949 F 19 Ấp 2, Bình Tâm
27 LA1190222027 Trần Thị Ngọc Nguyện 5/13/1994 F Ấp Lũy, Phước Lại
28 LA1190222028 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 11/6/2000 F Ấp Ngã Tư, Hưng Điền B
29 LA1190222029 Nguyễn Thị Kiểu 1/1/1971 F Ấp Ngã Tư, Hưng Điền B
30 LA1190222030 Huỳnh Ngọc Liểu 4/1/1952 F 78 Trần Minh Châu, Kp Nhơn Hòa 2, Phường 5
31 LA1190222031 Lữ Thanh Tú 10/23/1991 M Ấp Vàm Kinh, Bình An
32 LA1190222032 Phạm Hoàng Huân 11/28/1972 M 18l Nguyễn Trung Trực, Ấp Bình Hòa, Tt Tân Trụ
33 LA1190222033 Nguyễn Thị Thúy Duy 11/27/1993 F Ấp 3, Đức Hòa Đông
34 LA1190222034 Nguyễn Thị Phương Mai 1/24/1998 F Ấp 1, Nhựt Chánh
35 LA1190222035 Nguyễn Thị Diễm Trinh 10/23/1988 F Ấp Bình Thạnh, Nhựt Ninh
36 LA1190222036 Tăng Thị Phượng 1/1/1968 F Ấp Bình Thạnh, Nhựt Ninh
37 LA1190222037 Jantarach Tuệ Lâm 6/23/2016 M 191e/2 Kv 5, Tt Đức Hòa
38 LA1190222038 Đào Thị Tuyết Nhung 3/15/1995 F 305 Kv 1, Tt Đức Hòa
39 LA1190222039 Lê Thị Phận 9/2/1960 F 9/25 Nguyễn Văn Tiến, Ấp Tân Bình, Tt Tân Trụ
40 LA1190222040 Trương Thanh Trường 5/16/1991 M Kp 3, Tt Thạnh Hóa
41 LA1190222041 Phạm Thành Phước 1/1/1970 M Ấp 7, Phước Đông
42 LA1190222042 Nguyễn Thanh Dũng 12/6/1992 M Tổ 9, Ấp 4, Long Hậu
43 LA1190222043 Bùi Tấn Tài 6/9/1968 M Tổ 9, Ấp 4, Long Hậu
44 LA1190222044 Võ Thị Chính 1/1/1953 F Tổ 10, Ấp 4, Long Hậu
45 LA1190222045 Phạm Thị Hai 3/5/1947 F 151/294f Tổ 8, Ấp 7, Nhị Thành
46 LA1190222046 Nguyễn Thị Bích Ngọc 8/2/1991 F 286/4 Ấp Xuân Hòa 2, Thanh Vĩnh Đông
47 LA1190222047 Nguyễn Thị Khánh Linh 11/23/1995 F 02 Ấp Vĩnh Bình, An Vĩnh Ngãi
48 LA1190222048 Nguyễn Phạm Bé Huỳnh 3/31/1995 F Ấp 4, Đức Hòa Đông
49 LA1190222049 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 9/29/1996 F Ấp An Hòa, An Ninh Tây
50 LA1190222050 Đặng Kim Tiền 11/3/1991 M Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
51 LA1190222051 Nguyễn Thị Yên Nhiên 4/3/1991 F Ấp 3a, Hựu Thạnh
52 LA1190222052 Nguyễn Thị Xanh 1/1/1961 F Ấp 3a, Hựu Thạnh
53 LA1190222053 Trương Văn Hùng 7/19/1977 M Ấp Xuân Hòa 1, Thanh Vĩnh Đông
54 LA1190222054 Phan Đoàn Phương Thúy 2/10/1984 F 274 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
55 LA1190222055 Mai Thị Sương 2/19/1997 F Ấp Thái Vĩnh, Thái Trị
56 LA1190222056 Phạm Văn Hiển 8/9/1971 M Ấp 3, Tân Ân
57 LA1190222057 Cao Hoài Nam 3/1/1981 M 27/3a Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
58 LA1190222058 Nguyễn Thị Khả Tú 4/17/1981 F 27/3a Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
59 LA1190222059 Trần Kim Ngà 3/19/1995 F 122 Tổ 6, Ấp 3, Tân Ân
60 LA1190222060 Huỳnh Trà Mi 12/28/2000 F Ấp 2, Hựu Thạnh
61 LA1190222061 Lê Nguyễn Hoàng Anh 6/2/1994 M Ấp 4, Mỹ Phú
62 LA1190222062 Võ Bảo Vân 1/1/1991 M Ấp Kinh Củ, Hưng Điền B
63 LA1190222063 Mai Thị Thúy Huỳnh 2/6/2001 F Ấp Gò Pháo, Hưng Điền B
64 LA1190222064 Nguyễn Thị Ái Linh 1/5/1958 F Tổ 6b, Ấp Ngoài, Phước Hậu
65 LA1190222065 Nguyễn Văn Hùng 9/9/1958 M 44 Kp 1b, Tt Cần Đước
66 LA1190222066 Huỳnh Hà Nghiêm Trang 5/28/1984 M Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
67 LA1190222067 Đỗ Trường Xuân 5/10/1991 M 24/8 Ấp Voi Lá, Tt Bến Lức
68 LA1190222068 Nguyễn Thị Quế Trân 12/11/2000 F Ấp Ngọc Ân, Hậu Thạnh Tây
69 LA1190222069 Võ Phú Trung 7/21/2000 M Ấp Gò Tranh, Bình Tân
70 LA1190222070 Nguyễn Trí Thức 5/3/1999 M Ấp Ông Nhân Đông, Bình Hiệp
71 LA1190222071 Nguyễn Thanh Như 6/23/1994 F 252 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
72 LA1190222072 Bùi Thị Cẩm Ti 1/31/2000 F Ấp Hòa Quới, Tân Chánh
73 LA1190222073 Đặng Hồng Hải 1/1/1975 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
74 LA1190222074 Nguyễn Thanh Quyên 9/1/1976 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
75 LA1190222075 Võ Thị Thanh Hằng 5/5/1982 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
76 LA1190222076 Trang Thị Diễm 1/30/1994 F Ấp 1, Long Thạnh
77 LA1190222077 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 8/8/2001 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
78 LA1190222078 Bùi Kim Long 7/1/1965 M 203 Ấp 4a, Tân Trạch
79 LA1190222079 Nguyễn Dương Mỹ Anh 9/29/1997 F 287c Kv 3, Tt Đức Hòa
80 LA1190222080 Lê Thị Kim Hồng 1/11/1992 F Tổ 12, Ấp Tân Chánh, Tân Tập
81 LA1190222081 Trần Thị Lệ Huyền 7/7/1992 F Tổ 22, Ấp Tân Chánh, Tân Tập
82 LA1190222082 Nguyễn Thị Thu Ngân 8/8/1992 F Tổ 01, Ấp Bắc, Đông Thạnh
83 LA1190222083 Trần Thị Hoài Ân 7/11/2003 F 196 Ấp 3, Bình Tâm
84 LA1190222084 Nguyễn Văn Phúc 12/12/1977 M Ấp Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam
85 LA1190222085 Phạm Lê Hoàng Phúc 4/13/1995 M 732 Quốc Lộ 1, Phường 4
86 LA1190222086 Lê Thị Hải 1/1/1965 F 40 Nguyễn Văn Tiếp, Kp Bình Phú, Phường 5
87 LA1190222087 Nguyễn Thị Hoài Thương 10/5/1993 F Ấp 6, Nhị Thành
88 LA1190222088 Lê Văn Châu 4/12/1988 M Kp 4, Phường 1
89 LA1190222089 Trần Thị Ngọc Ngân 8/8/1983 F Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
90 LA1190222090 Nguyễn Dung Em 3/8/1991 F 41/3a Nguyễn Văn Tạo Kp Bình Cư 1, Phường 4
91 LA1190222091 Kiều Thanh Thúy 10/4/1993 F Ấp 5, Nhị Thành
92 LA1190222092 Nguyễn Hoàng Nhân 6/26/1991 M Ấp 6, Nhị Thành
93 LA1190222093 Phạm Thảo Vy 12/4/2001 F 144/6 Thủ Khoa Huân, Phường 1
94 LA1190222094 Nguyễn Thị Bông 10/19/1956 F D57 Kv 5, Tt Hiệp Hòa
95 LA1190222095 Nguyễn Tấn Dương 9/18/1990 M 401 Tổ 9, Ấp Trong, Phước Hậu
96 LA1190222096 Nguyễn Văn Khanh 8/8/1978 M 601 Ấp Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam
97 LA1190222097 Phan Thị Phượng Quyền 5/5/1992 F 108 Ấp Trung, Long Hựu Đông
98 LA1190222098 Tưởng Thị Kim Út 10/30/1943 F Ấp 5, Nhị Thành
99 LA1190222099 Lê Thị Huỳnh Như 11/29/1997 F Ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh
100 LA1190222100 Nguyễn Quang Duy 1/8/1992 M 10 Khu 2 Ô 1, Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
101 LA1190222101 Võ Hoàng Xuân Hiếu 10/18/1995 F 352 Châu Thị Kim, Kp Bình An 2, Phường 7
102 LA1190222102 Châu Thị Thanh Trúc 5/1/1995 F 2/80 Ấp Xuân Hòa 1, Lợi Bình Nhơn
103 LA1190222103 Phạm Thị Quỳnh Như 9/17/1997 F Ấp Trương Công Ý, Tân Lập
104 LA1190222104 Danh Lê Trà My 2/14/1997 F Ấp Cây Sao, Tân Lập
105 LA1190223001 Võ Hoa Dùng 8/20/1987 M 51a/2 Bình Lợi, Tt Tân Trụ
106 LA1190223002 Ngô Thị Thạo 11/4/1989 F Ấp 2, Bình Hòa Đông
107 LA1190223003 Trương Thị Mỹ Linh 7/6/1991 F Ấp 3, Thạnh Trị
108 LA1190223004 Trương Khánh Duy 7/30/1992 M 370 Bình Điện, Bình Tịnh
109 LA1190223005 Trần Ngọc Anh 12/14/1999 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
110 LA1190223006 Trần Tiến Anh 4/10/2002 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
111 LA1190223007 Nguyễn Văn Lèo 10/6/1969 M 245 Ấp 3, Tân Trạch
112 LA1190223008 Bùi Nguyễn Phương Quỳnh 12/5/2014 F 245 Ấp 3, Tân Trạch
113 LA1190223009 Cái Văn Phúc 2/3/1964 M Ấp 1 Đức Hòa Đông
114 LA1190223010 Phùng Văn Láng 7/1/1936 M 34 Đường Nội Ô, Kp 3, Tt Thạnh Hóa
115 LA1190223011 Huỳnh Thị Huệ 7/1/1940 M 34 Đường Nội Ô, Kp 3, Tt Thạnh Hóa
116 LA1190223012 Nguyễn Thanh Tâm 12/20/1992 M An Thuận, An Ninh Đông
117 LA1190223013 Phan Trung Lập 1/10/1990 M Ô 15/8b, Ấp 4, Mỹ An
118 LA1190223014 Phan Văn Chuẩn 1/1/1980 M Ấp 2, Thạnh Hòa
119 LA1190223015 Trần Thị Mộng Kiều 10/7/1995 F Tổ 3, Thuận Tây 1, Thuận Thành
120 LA1190223016 Hồ Minh Nhân 10/27/1996 M Tổ 2, Thuận Bắc, Thuận Thành
121 LA1190223017 Đặng Gia Thông 9/3/2011 M 244/1 Bình Cang 1, Bình Thạnh
122 LA1190223018 Huỳnh Thị Lệ Thủy 3/15/1972 F 244/1 Bình Cang 1, Bình Thạnh
123 LA1190223019 Đặng Văn Thọ 12/12/1971 M Ấp 7, Thạnh Đức
124 LA1190223020 Đặng Thanh Phương 12/11/1979 M 412/13a Quốc Lộ 1 A, Bình Cư 2, Phường 4
125 LA1190223021 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9/20/1979 F 412/13a Quốc Lộ 1 A, Bình Cư 2, Phường 4
126 LA1190223022 Nguyễn Hoàng Sơn 12/19/1992 M Ấp Chánh, Tân Phú
127 LA1190223023 Bùi Thị Thảo Ân 8/30/1992 F Tổ 14 Phước Lý, Phước Lý
128 LA1190223024 Võ Ngọc Tuấn Anh 3/5/1986 M 53 Nguyễn Trung Trực, P.2
129 LA1190223025 Trần Thị Thu Thủy 11/28/1987 F 53 Nguyễn Trung Trực, P.2
130 LA1190223026 Nguyễn Hữu Anh Kiệt 10/9/2009 M Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
131 LA1190223027 Nguyễn Dương An 2/7/2007 F Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
132 LA1190223028 Thái Thiện An 1/1/1967 M 146 Ấp 3, Thạnh Lợi
133 LA1190223029 Phan Huỳnh Luân 12/19/1984 M 200 Huỳnh Văn Đảnh, P.3
134 LA1190223030 Hồ Chí Cường 2/29/1996 M 66 Ấp 7, Nhựt Chánh
135 LA1190223031 Trần Kim Lệ 8/22/1956 F 16 Trương Thị Sáu, Bình An, P3
136 LA1190223032 Lê Sơn Thạch 5/29/1952 M 16 Trương Thị Sáu, Bình An, P3
137 LA1190223033 Võ Thành Đạt 8/8/1997 M Tổ 12, Tân Xuân, Tân Kim
138 LA1190223034 Nguyễn Thị Trúc Mai 5/4/1988 F 331 Ấp 4, Phước Đông
139 LA1190223035 Đinh Thị Mừng 11/28/1964 F Ô 13/43 Ấp 3, Mỹ An
140 LA1190223036 Hà Trương Hoàng Trúc 9/25/1995 F 51/5 Nguyễn Văn Tuôi, Kp 6, Tt Bến Lức
141 LA1190223037 Nguyễn Phương Vy 2/16/1992 F Phước Toàn, Long Hiệp
142 LA1190225001 Thái Kim Quyền 12/20/1989 F 267/19 Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
143 LA1190225002 Phạm Khắc Huy 2/2/1996 M 217 Ấp Thuận Lợi, Nhựt Ninh
144 LA1190225003 Trương Thị Thu Hương 6/6/1955 F Ấp Phước Kế, Phước Lâm
145 LA1190225004 Nguyễn Trần Kỳ Trung 8/25/1993 M 199 Tổ 5, Ấp Thuận Nam, Thuận Thành
146 LA1190225005 Phạm Văn Hảnh 3/10/1955 M 170 Ấp Ao Gòn, Tân Tân
147 LA1190225006 Phạm Thị Khảnh 5/10/1962 F Ấp 5, Long Hòa
148 LA1190225007 Lê Thị Minh Hằng 5/2/1980 F 90a Huỳnh Văn Tạo, Kp Bình An, Phường 3
149 LA1190225008 Võ Minh Tuấn 11/15/2013 M 90a Huỳnh Văn Tạo, Kp Bình An, Phường 3
150 LA1190225009 Nguyễn Nguyệt Ánh 11/5/2008 F 90a Huỳnh Văn Tạo, Kp Bình An, Phường 3
151 LA1190225010 Thi Văn Chá 1/1/1950 M Ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
152 LA1190225011 Nguyễn Thị Xây 2/1/1966 F Ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
153 LA1190225012 Lê Văn Trọng 5/29/2000 M Ấp Hải Hưng, Tân Lập
154 LA1190225013 Huỳnh Hoài Phong 7/11/1997 M Ấp 3, Tân Thành
155 LA1190225014 Võ Thị Mỹ Duyên 10/8/1998 F 39/1 Ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh
156 LA1190225015 Lê Thị Tính 1/1/1961 F Ấp 3, Long Thạnh
157 LA1190225016 Trần Thị Ngọc Sương 1/1/1981 F Kp Rọc Chanh, Tt Tân Hưng
158 LA1190225017 Lê Văn Tèo 9/10/1969 M Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
159 LA1190225018 Nguyễn Trường Phương Vi 8/13/2002 F Ấp 1, Nhựt Chánh
160 LA1190225019 Mai Hoàng Hà 4/5/1994 F Ấp 4, Thạnh Lợi
161 LA1190225020 Lê Ngọc Như Huỳnh 11/26/2016 F Ấp An Định, An Ninh Đông
162 LA1190225021 Lê Hiệp Hòa 6/16/1992 M Ấp An Định, An Ninh Đông
163 LA1190225022 Nguyễn Thị Tuyết 1/1/1973 F Ấp Tân Chánh B, Nhơn Ninh
164 LA1190225023 Trần Thị Như Ý 7/21/1996 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
165 LA1190225024 Lưu Thị Hồng Loan 6/11/1977 F 55a Lê Văn Khuyên ,Kp Nhơn Hòa 1, Phường
166 LA1190225025 Nguyễn Văn Là 2/6/1947 M 118 Ấp 4, Long Khê
167 LA1190225026 Trần Huỳnh Đức 12/6/1995 M Ấp Trung Chánh, Thái Bình Trung
168 LA1190225027 Trần Hoàng Bảo 8/13/2011 M 163 Ấp Bình Lợi, Đức Tân
169 LA1190225028 Huỳnh Văn Nhân 1/1/1978 M Kp Rọc Chanh A, Tt Tân Hưng
170 LA1190225029 Trần Trọng Hậu 6/7/1996 M Ấp 4, Mỹ Phú
171 LA1190225030 Trần Thị Diệp Linh 4/22/1990 F Ấp 1, Bình Thành
172 LA1190225031 Trần Hoài Vũ 7/6/1985 M 232 Ấp 2, Nhựt Chánh
173 LA1190225032 Cao Thị Tuyết Lan 11/26/1984 F 5/21 Nguyễn Văn Chánh, Kp Giồng Dinh, P.Khánh Hậu
174 LA1190225033 Phạm Thị Trưng 1/29/1963 F 32 Ngô Quyền, Kp 5, Phường 2
175 LA1190225034 Trần Hữu Lợi 3/24/1983 M Ấp 9, Lương Hòa
176 LA1190225035 Trần Thị Bình 1/3/1991 F Ấp 4, Tân Ân
177 LA1190225036 Võ Thị Kim Loan 12/12/1967 F 208/3 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
178 LA1190225037 Nguyễn Thanh Liêm 10/26/1979 M 162a Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
179 LA1190225038 Cao Hùng Cường 10/2/1968 M 97/3/2 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
180 LA1190225039 Lê Thị Hồng Chi 8/6/1987 F Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
181 LA1190225040 Nguyễn Thành Long 12/29/1980 M 26/4 Cao Văn Lầu, Phường 5
182 LA1190225041 Nguyễn Thị Bé Tư 7/2/1969 F 133/5 Ấp Bà Phổ, Bình Thạnh
183 LA1190225042 Trần Văn Nhỏ 1/1/1974 M Ấp 4, Nhị Thành
184 LA1190225043 Nguyễn Thị Diễm Trinh 12/4/1997 F Ấp 2, Long Định
185 LA1190225044 Nguyễn Thị Diễm Hương 4/14/1996 F Ấp Lò Gạch, Long Hiệp
186 LA1190225045 Trần Trọng Nghĩa 11/14/1990 M Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
187 LA1190225046 Nguyễn Thị Hậu 10/10/1996 F 12 Đường 838, Kp 3, Tt Đông Thành
188 LA1190225047 Nguyễn Thị Kim Thoa 1/1/1989 F Ấp 2, Thủy Tây
189 LA1190225048 Lê Thị Thùy Giang 9/23/1996 F 403/2 Ấp Lộ Đá, An Lục Long
190 LA1190225049 Lương Thị Ninh Kiều 5/29/1989 F Ấp An Định, An Ninh Đông
191 LA1190225050 Bùi Hữu Thành 7/27/1981 M Ấp 3b, Phước Lợi
192 LA1190225051 Nguyễn Hoàng Minh 11/13/1995 M 12 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
193 LA1190225052 Trương Lê Hoàng Quốc Chí 3/3/1996 M Ấp An Hòa, Bình Hòa Bắc
194 LA1190225053 Huỳnh Hải Vân 12/2/1996 M 182 Ấp 4, Bình Tâm
195 LA1190225054 Phạm Thanh Hùng 1/1/1978 M 222/65 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
196 LA1190225055 Nguyễn Hữu Thành 7/7/1996 M Ấp 6, Nhị Thành
197 LA1190225056 Lê Thị Mướt 10/6/1961 F Ấp An Hòa, Bình Hòa Bắc
198 LA1190225057 Phan Thiện An 10/13/1991 M Ấp 2, Nhơn Hòa Lập
199 LA1190225058 Nguyễn Thị Bạch 1/1/1949 F 49 Quốc Lộ 1, Phường 2
200 LA1190225059 Lê Minh Nhàn 5/20/1986 M Ấp 1, Mỹ Thạnh Bắc
201 LA1190225060 Chung Thị Tố Quyên 1/25/1985 F 95 Ấp 1, Mỹ Thạnh Bắc
202 LA1190225061 Đỗ Thị Bé Nga 9/2/1967 F 130/28 Quốc Lộ 1, Kp4, Phường 2
203 LA1190225062 Trần Tín Đạt 4/10/1999 M 130/28 Quốc Lộ 1, Kp 4, Phường 2
204 LA1190225063 Lương Hoàng Kim 3/17/1993 F 49 Tl10 Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
205 LA1190225064 Nguyễn Hoàng Trà My 8/9/2018 F 39 Tổ 1, Ấp Xóm Chùa, Tân Lân
206 LA1190225065 Trần Thị Ngọc Nga 8/24/1990 F 39 Tổ 1, Ấp Xóm Chùa, Tân Lân
207 LA1190225066 Đỗ Đồng Tâm 4/7/1989 M Ấp Đông Trung, Tân Chánh
208 LA1190225067 Đỗ Trần Gia Huy 11/3/2014 M Ấp Đông Trung, Tân Chánh
209 LA1190225068 Giang Văn Phát 1/1/1971 M 30/7 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
210 LA1190225069 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 3/13/1997 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
211 LA1190225070 Nguyễn Huỳnh Việt Cường 9/12/1992 M 227a/1 Kv 1, Tt Đức Hòa
212 LA1190225071 Nguyễn Thanh Khải 11/18/2000 M Ấp Hải Hưng, Tân Lập
213 LA1190225072 Lê Thị Mỹ Hạnh 5/30/1986 F 129a/4 Ấp 4, Hiệp Thạnh
214 LA1190225073 Trần Đình Khôi 9/5/1997 M 65 Ấp 3a, Phước Lợi
215 LA1190225074 Phạm Ngọc Lê 5/26/1995 F 572 Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
216 LA1190225075 Phạm Thị Thanh Thủy 11/15/1966 F Ấp Phú Thành, Phước Lý
217 LA1190225076 Hồ Thị Chớn 1/1/1968 F Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
218 LA1190225077 Hồ Thị Gái 1/1/1962 F Ấp Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
219 LA1190225078 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 2/12/1987 F Ấp An Hòa, An Ninh Tây
220 LA1190225079 Nguyễn Thị Thu Yến 7/12/1991 F 20 Ấp Lộc Trung, Mỹ Lộc
221 LA1190225080 Nguyễn Hoàng Thanh 8/27/1991 M Ấp 6, Bình Đức
222 LA1190225081 Cao Kỳ Duyên 8/11/2012 F 27/3a Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
223 LA1190225082 Cao Quỳnh Như 10/5/2008 F 27/3a Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
224 LA1190225083 Nguyễn Thị Thái Bình 10/16/1974 F Ấp 2, Đức Hòa Đông
225 LA1190225084 Huỳnh Thị Trúc Ly 4/9/1985 F 133 Lê Anh Xuân, Phường 1
226 LA1190225085 Bùi Thị Ánh 11/6/1950 F Ấp 1, Nhựt Chánh
227 LA1190225086 Lê Thị Ngọc Việt 2/12/1990 F Ấp Chòi Mòi, Tuyên Bình
228 LA1190225087 Nguyễn Cao Trọng 3/2/1999 M Kp 3, Tt Vĩnh Hưng
229 LA1190225088 Nguyễn Thị Mơ 11/22/1996 F Ấp 6, Mỹ Quý Đông
230 LA1190225089 Nguyễn Lê Bảo Chiêu 9/24/1995 F 92 Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
231 LA1190225090 Lê Minh Đạt 10/24/1996 M 59/6 Ấp Bình Nam, Bình Tâm
232 LA1190225091 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 5/21/1994 F Ấp 3, Phước Vĩnh Tây
233 LA1190225092 Đàm Văn Chung 6/1/1982 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
234 LA1190225093 Hồ Nam Thùy 9/3/1999 F Ấp Lộc Hưng, Lộc Giang
235 LA1190225094 Dương Thị Lệ 1/1/1956 F 39 Quốc Lộ 1, Kp 2, Phường 2
236 LA1190225095 Huỳnh Thị Thảo 5/5/1964 F 11/116 Nguyễn Minh Trường, Phường 3
237 LA1190225096 Đặng Hoàng Oanh 12/25/1997 F 325/3 Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
238 LA1190225097 Võ Út Bé 8/13/1991 F Ấp Vĩnh Thạnh, Phước Vĩnh Đông
239 LA1190225098 Trần Thị Thủy Trúc 6/5/2000 F Ấp 3, Phước Vân
240 LA1190225099 Trương Văn Nhanh 6/27/1955 M 133đ Kv 4, Tt Đức Hòa
241 LA1190225100 Huỳnh Ngọc Hãi 6/29/1957 M 142đ Kv 4, Tt Đức Hòa
242 LA1190225101 Huỳnh Thị Mai Thanh Phượng 7/30/1996 F 61 Tổ 3, Ấp 4, Tân Ân
243 LA1190225102 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 9/18/2000 F 61 Tổ 3, Ấp 4, Tân Ân
244 LA1190225103 Võ Anh Tuấn 4/27/1995 M 68 Hai Bà Trưng, Phường 1
245 LA1190225104 Trần Thị Thùy Trang 9/5/1994 F Ấp 2, Bình Đức
246 LA1190225105 Nguyễn Thị Thu Vân 1/1/1960 F Ấp 5, Long Hòa
247 LA1190225106 Lê Vẹn Toàn 7/26/1992 M Ấp 4, Phước Tuy
248 LA1190225107 Nguyễn Thành Đạt 1/1/1984 M 223b/26 Kv 2, Tt Đức Hòa
249 LA1190225108 Nguyễn Thị Hồng Liên 1/10/1984 F Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
250 LA1190225109 Hồ Thị Thu Ngân 12/3/2000 F Ấp 1, Mỹ Phú
251 LA1190225110 Nguyễn Thị Ánh Linh 12/11/1993 F Ấp 1, Long Định
252 LA1190225111 Trương Thị Ngọc Nga 4/28/1983 F Ấp 5, Phước Lợi
253 LA1190225112 Triệu Thị Hải 7/16/1961 F 217b/7 Ấp 7, Vĩnh Công
254 LA1190225113 Đinh Thị Kiệp 3/17/1973 F Ô 14, Ấp 4, Mỹ An
255 LA1190225114 Đinh Thị Mai Lan 1/1/1967 F Ấp 4, Mỹ An
256 LA1190225115 Đinh Văn Sáu 10/18/1968 M Ấp 4, Mỹ An
257 LA1190225116 Phạm Ngọc Yến Phương 12/7/1994 F 4/2 Nguyễn Văn Tuôi, Kp 6, Tt Bến Lức
258 LA1190225117 Huỳnh Văn Ngoan 6/3/1956 M 121/B2 Khu B, Ấp Rạch Đào, Tt Thủ Thừa
259 LA1190225118 Đoàn Thị Lối 1/1/1955 F Ấp 3, Long Sơn
260 LA1190225119 Huỳnh Tấn Chi 2/26/1979 M 121b2 Khu B, Ấp Rạch Đào, Tt Thủ Thừa
261 LA1190225120 Dương Thị Cẩm Lệ 6/2/1960 F 121b2 Khu B, Ấp Rạch Đào, Tt Thủ Thừa
262 LA1190225121 Huỳnh Văn Dũng 10/15/1982 M Ấp 4, Nhị Thành
263 LA1190225122 Nguyễn Thị Hoài Thương 6/21/1976 F 157 Huỳnh Việt Thanh, Kp 7, Phường 2
264 LA1190225123 Bùi Hữu Minh Khôi 2/11/1999 M 109/4 Ấp Bình Lợi, Tt Tân Trụ
265 LA1190225124 Nguyễn Vĩnh Phú 9/14/1989 M 111 Nguyễn Hữu Thọ, Kp 3, Tt Bến Lức
266 LA1190225125 Nguyễn Hoàng Vũ 5/22/2015 M Ấp 6, Nhị Thành
267 LA1190225126 Trần Thanh Tùng 9/16/1984 M 274 Ấp Tấn Long, Thanh Phú
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 14/5/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0