Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 30/01/2019 1/31/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190121001 Nguyễn Hùng Yến Phương 9/17/1990 F Ấp 3, Tân Bửu
2 LA1190121002 Phạm Thị Tuyết Nga 4/7/1991 F Ấp 1b, Thanh Phú
3 LA1190121003 Đào Thị Kim Sang 1/1/1967 F 114 Kv 3, Tt Hiệp Hòa
4 LA1190121004 Trương Tấn Phú 10/3/1989 M 119 Lê Văn Kiệt, Kp Bình Cư 3, Phường 6
5 LA1190121005 Nguyễn Võ Tấn Phúc 8/12/1997 M Ấp Kinh Văn Phòng, Tân Hòa
6 LA1190121006 Trần Văn Phú 5/20/1981 M Kp Bàu Sậy, Tt Vĩnh Hưng
7 LA1190121007 Hồ Ngọc Cẩm 10/20/1959 F Ấp An Thuận, An Ninh Đông
8 LA1190121008 Phạm Thị Hồng Thủy 2/28/1979 F 207/9 Quốc Lộ 1, Phường 4
9 LA1190121009 Đặng Quốc Kính 10/31/1977 M 207/9 Quốc Lộ 1, Phường 4
10 LA1190121010 Nguyễn Nhất Anh 12/19/1996 M 04 Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
11 LA1190121011 Nguyễn Minh Trọng 10/6/1986 M Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
12 LA1190121012 Trần Thu Liễu 1/1/1984 F Ấp 1, Long Định
13 LA1190121013 Dương Thị Kim Khoa 11/20/1995 F Ấp 2, Bình Hòa Nam
14 LA1190121014 Lê Xuân Hùng 7/25/1987 M Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
15 LA1190121015 Võ Ngọc Sinh 4/26/1982 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
16 LA1190121016 Trương Thành Trí 1/1/1966 M 150 Ấp Thuận Bắc, Thuận Thành
17 LA1190121017 Trương Thị Chín 9/27/1943 F 4/66 Ấp Ái Ngãi, Phú Ngãi Trị
18 LA1190121018 Hồ Trọng Nghiêm 6/20/1994 M 463 Kv 5, Tt Hiệp Hòa
19 LA1190121019 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 7/17/1990 F Ấp Rạch Mây, Tuyên Bình
20 LA1190121020 Bùi Trần Anh Thư 6/5/2012 F Cao Phú, Đồng Phú, Đông Hưng, Thái Bình
21 LA1190121021 Nguyễn Tấn Định 2/1/1992 M 01 Tổ 09, Kp Xuân Hòa 2, Phường 6
22 LA1190121022 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1/9/1985 F 137a Huỳnh Văn Đảnh, Kp 2, Phường 3
23 LA1190121023 Mai Minh Tiến 1/7/1993 M 2b/6 Ấp 6, Phước Tân Hưng
24 LA1190121024 Huỳnh Văn Giàu 1/1/1958 M Kp 1, Tt Đông Thành
25 LA1190121025 Đổ Thị Thu 1/1/1954 F Kp 1, Tt Đông Thành
26 LA1190121026 Trần Đình Nhật 1/1/1983 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
27 LA1190121027 Phạm Thị Hồng Đào 6/16/1996 F D184 Kv 4, Tt Hiệp Hòa
28 LA1190121028 Nguyễn Thị Mộng Linh 1/20/1985 F Ấp Năm Ngàn, Tân Ninh
29 LA1190121029 Trương Đức Tuyền 12/30/1988 F Ấp Chánh, Tân Phú
30 LA1190121030 Nguyễn Thị Hồng Diệu 1/22/1995 F 133 Ấp 3, Long An
31 LA1190121031 Dương Thị Liểu 10/10/1960 F Ấp Tân Hòa, Bình Hòa Bắc
32 LA1190121032 Huỳnh Thanh Sang 6/29/2004 M 32 Ấp Bà Nghĩa, Tân Chánh
33 LA1190121033 Nguyễn Ngọc Hiền 5/19/1996 F Ấp An Ninh, An Ninh Tây
34 LA1190121034 Nguyễn Thị Trang 1/1/1984 F Ấp 1a, Hựu Thạnh
35 LA1190121035 Đào Văn Năm 12/16/1950 M 119 Quốc Lộ 62, Phường 6
36 LA1190121036 Võ Thị Giang 1/1/1954 F 119 Quốc Lộ 62, Phường 6
37 LA1190121037 Bùi Thị Hồng Nhi 2/17/1988 F Ấp Chợ, Long Hựu Đông
38 LA1190121038 Bùi Thị Mộng Tuyền 8/2/1991 F Ấp Chợ, Long Hựu Đông
39 LA1190121039 Bùi Mộng Kiều 8/19/1996 F Ấp Chợ, Long Hựu Đông
40 LA1190121040 Lê Phạm Thanh Uyên 10/22/1999 F 15/1 Võ Ngọc Quận, Phường 6
41 LA1190121041 Phạm Anh Phi 6/26/1969 M 131 Nguyễn An Ninh, Phường 1
42 LA1190121042 Nguyễn Hà Quí Nhật Quang 5/31/2005 M 207/9 Quốc Lộ 1, Phường 4
43 LA1190121043 Đặng Ngọc Thiên Thanh 11/13/2016 F 207/9 Quốc Lộ 1, Phường 4
44 LA1190121044 Đặng Hoàng Ngọc Lê 3/1/2012 F Ấp 3, Đức Hòa Đông
45 LA1190121045 Đặng Khả Hân 1/24/2018 F Ấp 3, Đức Hòa Đông
46 LA1190121046 Nguyễn Huỳnh Phương Tuyền 12/3/1999 F 49 Châu Thị Kim, Phường 3
47 LA1190121047 Trần Thị Ngọc Huyền 9/13/1995 F 485/2 Ấp Bình Cang 2, Bình Thạnh
48 LA1190121048 Nguyễn Thị Thôi 5/10/1949 F 123 Quốc Lộ 62, Phường 2
49 LA1190121049 Phan Anh Khoa 1/3/1975 M Ấp 6, Nhị Thành
50 LA1190121050 Lê Thanh Sơn 11/11/1993 M 336/6 Ấp Bình Khương, Thuận Mỹ
51 LA1190121051 Trịnh Thị Bích Phượng 1/1/1966 F 17/62 Ấp Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/7/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0