Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 28/01/2019 1/28/2019

STT Số biên nhận Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1190109001 Trần Văn Thảo 1/1/1986 M 700 Ấp 5, Đức Hòa Đông
2 LA1190109002 Trần Mỹ Thương 6/20/2000 F 16 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2
3 LA1190109003 Võ Thúy Liễu 11/13/1967 F 408 Ấp Bình Đông, Mỹ Bình
4 LA1190109004 Huỳnh Kim Ngân 10/28/2012 F Khu Vực 2, Tt Đông Thành
5 LA1190109005 Lê Thị Ngọc Lựu 1/1/1953 F 73 Nguyễn Thông, Phường 3
6 LA1190109006 Võ Hoàng Tâm 1/1/1956 M Ấp 1 ( Mỹ Nhơn), Tân Bửu
7 LA1190109007 Nguyễn Thị Ten 1/1/1960 F Ấp 1, Tân Bửu
8 LA1190109008 Đoàn Thị Kim Hoan 1/29/1976 F 68 Bình An, Bình Lãng
9 LA1190109009 Huỳnh Văn Sương 12/10/1973 M Ấp 6, Mỹ Tây
10 LA1190109010 Nguyễn Thị Tấm 5/14/1975 F Ấp 2, Bình Hòa Hưng
11 LA1190109011 Huỳnh Hồng Khánh Linh 8/24/1995 F Ấp 1 A, Hựu Thạnh
12 LA1190109012 Nguyễn Thị Tuyết Anh 2/1/1987 F 124 Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
13 LA1190109013 Nguyễn Thị Hoàng Dung 8/9/1996 F Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
14 LA1190109014 Nguyễn Thị Bích Phượng 10/10/1993 F 14 Tổ 1 Khu C, Tt Cần Đước
15 LA1190109015 Nguyễn Thụy Hồng Vân 1/1/1975 F 07 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
16 LA1190109016 Phan Thị Phụng 3/23/1949 F 007 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
17 LA1190109017 Nguyễn Phan Thanh 3/29/1994 M Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
18 LA1190109018 Lê Minh Quốc Huy 8/18/1995 M Tổ 2, Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
19 LA1190109019 Trần Minh Châu 4/19/1970 M Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
20 LA1190109020 Nguyễn Huỳnh Minh Châu 5/14/1992 F 379 Ấp 1, Long Khê
21 LA1190109021 Huỳnh Thị Kim Loan 11/28/1967 F 379 Ấp 1, Long Khê
22 LA1190109022 Đặng Nguyễn Tuyết Anh 5/11/1979 F Quốc Lộ 62, Khu 1, Phường 3
23 LA1190109023 Trương Hoàng Huy 11/16/1998 M 150 Ấp 4, Long Định
24 LA1190109024 Hồ Minh Phương 1/14/1998 M Ấp 2, Tân Bửu
25 LA1190109025 Nguyễn Hiền Phương 6/17/1998 F Ấp 2, Phước Lợi
26 LA1190109026 Trần Thị Ngọc Hân 8/20/2002 F 234 Quốc Lộ 62, Phường 2
27 LA1190109027 Lê Hồng Vinh 7/30/1985 M 131 Lê Lợi, Khu Phố 4, Phường 1
28 LA1190109028 Cao Thị Hiền Muội 7/30/1995 F Ấp Gãy, Thuận Bình
29 LA1190109029 Hồ Quang Minh 12/4/1970 M 15/146a, Nhà Dài, Thị Trấn Thủ Thừa
30 LA1190109030 Hồ Quốc Trúc 9/25/1981 M Ấp 3, Mỹ An
31 LA1190109031 Lê Phương Thảo 3/1/1982 F Số 7a Quốc Lộ 50, Khu 1b, Thị Trấn Cần Đước
32 LA1190109032 Nguyễn Minh Hùng 1/1/1968 M 234 Quốc Lộ 1 A, Khu Phố 3, Tt Bến Lức
33 LA1190109033 Nguyễn Thị Thơ 7/31/1991 F Ấp Hòa Quới, Tân Chánh
34 LA1190109034 Nguyễn Thị Hồng Hoa 2/27/1963 F Ấp 3, Thạnh Đức
35 LA1190109035 Nguyễn Thị Tố Uyên 10/9/2000 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
36 LA1190109036 Nguyễn Thanh Đức 8/12/1994 M 116 Ấp Phước Thuận, Phước Lâm
37 LA1190109037 Thái Thị Bích Thuận 2/17/1956 F 168 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3
38 LA1190109038 Trần Thanh Vũ 7/18/1987 M Ấp Lộc Chánh, Lộc Giang
39 LA1190109039 Võ Thị Mười 1/1/1976 F 412/2 Ấp 2, Phước Tân Hưng
40 LA1190109040 Ngô Huỳnh Trà My 9/7/2006 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
41 LA1190109041 Tạ Ngọc Thảo Vy 10/30/2008 F 408 Ấp Bìnhđông, Mỹ Bình
42 LA1190109042 Võ Nguyễn Phương Giang 1/1/1985 M Ấp 4, Thạnh Hòa
43 LA1190109043 Phạm Lê Tường Minh 2/6/2011 M Khu Phố 5, Phường 2
44 LA1190109044 Nguyễn Hữu Trọng 12/6/1989 M 20 Phạm Thị Đẩu, Phường
45 LA1190109045 Nguyễn Thành Quốc Hưng 5/19/1990 M Ấp Bùng Binh, Hòa Khánh Tây
46 LA1190109046 Nguyễn Thị Ngọc Mai 3/29/1988 F Ấp Chợ, Long Hựu Đông
47 LA1190109047 Lê Thị Thanh Liên 10/12/1977 F 168/1 Ấp 1, Hiệp Thạnh
48 LA1190109048 Nguyễn Thanh Sang 9/16/1998 M 168/1 Ấp 1, Hiệp Thạnh
49 LA1190109049 Lê Thị Kim Ngân 10/15/1997 F 90 Võ Văn Môn, Phường 4
50 LA1190109050 Huỳnh Lợi 10/14/1997 M 92b Cmt8, Phường 1
51 LA1190109051 Ngô Thị Kim Loan 9/9/1958 F 52 Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
52 LA1190109052 Lưu Thị Khoai 2/2/1969 F 285/24 Khu Phố 3, Tt Cần Giuộc
53 LA1190109053 Phan Thị Thu Hồ 8/28/1967 F Ấp 2, Mỹ An
54 LA1190109054 Huỳnh Công Đạt 10/9/1984 M 12 Hồ Văn Long Tổ 1a Khu Phố 1, Tt Cần Giuộc
55 LA1190109055 Huỳnh Kim Lân 2/18/1990 M 181 Ấp Cầu Xây, Long Trạch
56 LA1190109056 Nguyễn Văn Giàu 8/26/1979 M Ấp 5, Thạnh Hòa
57 LA1190109057 Nguyễn Thị Thu Thảo 3/17/1998 F Ấp 2, Vĩnh Bình
58 LA1190109058 Đỗ Tường Kim 1/1/1989 M 234 Quốc Lộ 62, Phường 2
59 LA1190110001 Lê Thị Minh Loan 6/1/1958 F 1b Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
60 LA1190110002 Lê Ngọc Ẩn 10/22/1958 M 1b Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
61 LA1190110003 Phan Văn Thành Truyển 3/3/1961 M Ấp 3a, Hựu Thạnh
62 LA1190110004 Mai Quốc Sanh 12/31/1974 M Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
63 LA1190110005 Lê Thị Ngọc Yến 11/1/1996 F 316 Ấp Tân Hòa, Đức Tân
64 LA1190110006 Lê Minh Tiến 7/7/1994 M Ấp Tân Hòa, Tân Tập
65 LA1190110007 Trương Công Đức 3/17/1997 M Tổ 15, Ấp Trị Yên, Tân Kim
66 LA1190110008 Hoàng Lưu Thanh Nhã 8/9/2005 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
67 LA1190110009 Lầu Tú Bội 4/22/1981 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
68 LA1190110010 Đinh Xuân Chương 1/1/1972 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
69 LA1190110011 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 11/15/1986 F 33 Lô 1, Ấp 7 A Mỹ Yên
70 LA1190110012 Nguyễn Xuân Hùng 7/26/1985 M 439 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
71 LA1190110013 Nguyễn Thị Minh Huệ 12/4/1966 F Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
72 LA1190110014 Nguyễn Hữu Tài 5/1/1981 M Ấp 1, Long Cang
73 LA1190110015 Phạm Võ Thanh Tùng 5/1/1973 M 161b K2, Ấp Chợ, Phước Lợi
74 LA1190110016 Võ Thanh Phú 4/20/1981 M 39 Nguyễn Thái Bình, Phường 3
75 LA1190110017 Nguyễn Văn Hớn 7/8/1950 M 122/3 Ấp 3, Hòa Phú
76 LA1190110018 Nguyễn Thanh Sơn 1/1/1973 M 44 Nguyễn Thanh Cần, Phường 2
77 LA1190110019 Trần Ngọc Liên 1/1/1960 F 1/12 B Khu 2, Ô 2, Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
78 LA1190110020 Võ Thị Hồng Nhung 9/24/2000 F Ấp Vinh, Mỹ Thạnh Tây
79 LA1190110021 Võ Văn Nhĩ 6/7/1973 M Ấp Vinh, Mỹ Thạnh Tây
80 LA1190110022 Nguyễn Thị Thu Hà 10/8/1950 F 217 Tổ 11, Khu 5, Tt Cần Đước
81 LA1190110023 Phạm Thị Hồng Nga 3/14/1963 F 203 Khu 6, Tt Cần Đước
82 LA1190110024 Phạm Thị Diệu Hiền 7/5/1978 F 46 Tổ 4, Khu 1 A, Tt Cần Đước
83 LA1190110025 Phạm Thị Yến 8/20/1974 F Ấp 4, Tân Ân
84 LA1190110026 Nguyễn Thị Tuyết Mai 8/5/1967 F Ấp 1, Tân Ân
85 LA1190110027 Phan Thị Hồng Ngân 8/14/1975 F 178 Tổ 7, Ấp 1 B, Long Sơn
86 LA1190110028 Lê Huỳnh Khánh Như 11/29/2007 F Ấp 1, Mỹ Yên
87 LA1190110029 Lê Quốc Thắng 7/24/2009 M Ấp 1, Mỹ Yên
88 LA1190110030 Phạm Tuấn Khang 7/24/2006 M Ấp 4, Lạc Tấn
89 LA1190110031 Nguyễn Thị Hoàng Dung 6/9/1982 F 79 Tổ 10, Long Thới, Long Thượng
90 LA1190110032 Phạm Thị Thúy Liễu 2/4/1996 F 12 Ấp 3, Quê Mỹ Thạnh
91 LA1190110033 Lê Văn Khởi 1/1/1966 M Sơn Lợi, An Ninh Tây
92 LA1190110034 Đặng Hoàng Ân 11/24/1987 M 378 Kv 5, Tt Hiệp Hòa
93 LA1190110035 Nguyễn Công Phúc 1/1/1992 M Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
94 LA1190110036 Nguyễn Văn Minh 11/30/1964 M 310 Khu 4, Long Bình, Long Hiệp
95 LA1190110037 Nguyễn Thị Dũ 1/1/1962 F 310 Khu 4, Long Bình, Long Hiệp
96 LA1190110038 Hồ Thị Hoa 5/15/1962 F 8/5 Kp 4, Phường 3
97 LA1190110039 Nguyễn Hữu Phong 11/28/1984 M 311/1 Bình Cang 1, Bình Thạnh
98 LA1190110040 Lê Thị Ri 9/26/1956 F Ấp 1, Bình Đức
99 LA1190110041 Ngô Thị Ánh Hồng 1/1/1965 F Ấp 1b, Thanh Phú
100 LA1190110042 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2/22/1993 F Ấp Bàu Sen, Đức Lập Hạ
101 LA1190110043 Lê Thành Chung 1/1/1938 M 40 Hùng Vương, Phường 2
102 LA1190110044 Trịnh Thị Kim Phụng 5/1/1990 F Ấp Hòa Bình 1, Hiệp Hòa
103 LA1190110045 Phan Thị Ngọc Tuyết 5/6/1999 F Ấp An Hòa, An Ninh Tây
104 LA1190110046 Võ Anh Tuấn 11/23/1984 M 203/9a Quốc Lộ 62, Phường 4
105 LA1190110047 Nguyễn Văn Tám 1/1/1957 M Ấp 2, Phước Lợi
106 LA1190110048 Đinh Thị Phấn 9/24/1951 F 122/3 Ấp 3, Hòa Phú
107 LA1190110049 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 1/1/1983 F 296/10 Châu Thị Kim, Phường 7
108 LA1190110050 Nguyễn Văn Ngọc 3/7/1967 M Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
109 LA1190110051 Ngô Văn Rớt 10/30/1963 M Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
110 LA1190110052 Hồ Quốc Thắng 8/29/1980 M Ấp 8, Nhựt Chánh
111 LA1190110053 Thái Nguyễn Gia Phúc 10/8/2002 F 32/36 Sương Nguyệt Anh, Bình Cư 1, Phường 4
112 LA1190110054 Đinh Thị Phi Khanh 12/5/1958 F Ấp 3, Long Cang
113 LA1190110055 Lê Thị Mỹ Phượng 6/5/1988 F Ấp 11, Tt Thủ Thừa
114 LA1190110056 Lê Nguyễn Duy Phương 8/5/1984 M 10 Bùi Thị Đồng, Phường 1
115 LA1190110057 Đặng Thị Mỹ Linh 2/21/1993 F 118 Khu1a, Tt Cần Đước
116 LA1190110058 Trương Châu Thái 10/17/1986 M 209/1 Ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh
117 LA1190111001 Tạ Thị Tuyến 6/15/1960 F 29/3 Ấp Bào Dài, Thanh Phú Long
118 LA1190111002 Trần Thị Thu Hằng 1/9/1980 F 60/52 Đ, Ấp 4, Nhị Thành
119 LA1190111003 Trần Thị Thu Hương 7/29/1966 F 41 Nguyễn Thông, Phường 3
120 LA1190111004 Nguyễn Thị Ngọc Luyến 5/25/1995 F 045, Tân Bình, Hòa Khánh Tây
121 LA1190111005 Phạm Thanh Phong 2/28/1942 M 12 Nguyễn Hữu Thọ, Kp 3, Tt Bến Lức
122 LA1190111006 Phạm Thị Ngọc Hân 12/14/1997 F Ấp 3, Tân Ân
123 LA1190111007 Lê Thị Ngọc Trinh 1/1/1980 F Ấp 3, Tân Ân
124 LA1190111008 Phạm Thị Tường Oanh 12/17/1998 F 40/4 Huỳnh Việt Thanh, Kp 3, Phường 2
125 LA1190111009 Trần Thị Sanh 10/1/1956 F 123 Tổ 12, Khu 8, Tt Cần Đước
126 LA1190111010 Nguyễn Thị Anh Thư 5/23/1998 F Ấp 1, Long Thạnh
127 LA1190111011 Võ Văn Lụm 1/1/1979 M An Hòa, Bình Hòa Bắc
128 LA1190111012 Huỳnh Thị Ba 5/4/1945 F Ấp 4, Thạnh Lợi
129 LA1190111013 Lê Phước Hưởng 2/3/1940 M Ấp 3, Thạnh Hòa
130 LA1190111014 Võ Thanh Dũng 9/12/1973 M 109 Ấp 4, Bình Tâm
131 LA1190111015 Phạm Văn Thân 1/1/1986 M 453 Bình Đông, Bình Trinh Đông
132 LA1190111016 Lương Vũ Minh Trí 1/1/1990 M 524 Bình Đông, Bình Trinh Đông
133 LA1190111017 Huỳnh Văn Dư 1/1/1951 M Xóm Mới, Vĩnh Thuận
134 LA1190111018 Phùng Văn Hậu 11/30/1982 M 121 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
135 LA1190111019 Trần Mỹ Hiền 3/11/1982 F 60 A, Võ Văn Môn, Bình Quân 1, Phường 4
136 LA1190111020 Phan Hoàng Trang 12/5/1986 F 04/13 Trương Văn Bang, Tổ 11, Kp 3, Tt Cần Giuộc
137 LA1190111021 Phạm Ngọc Đây 10/2/1987 M 4/13 Trương Văn Bang, Tổ 11, Kp 3, Tt Cần Giuộc
138 LA1190111022 Phạm Phan Gia Khang 2/18/2014 M 04/13 Trương Văn Bang, Tổ 11, Kp 3, Tt Cần Giuộc
139 LA1190111023 Lê Thị Thu An 12/16/1963 F Ấp Lập Điền, Tân Mỹ
140 LA1190111024 Nguyễn Hoàng Thuyên 9/16/1984 M 194 Bình Hòa, Bình Trinh Đông
141 LA1190111025 Lê Thị Ngọc Ánh 12/17/1993 F 53/7 Ấp Thanh Hòa, Thanh Phú Long
142 LA1190111026 Trương Quỳnh Như 12/21/1966 F Ấp Lập Điền, Tân Mỹ
143 LA1190111027 Lê Thị Ngành 10/10/1952 F Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
144 LA1190111028 Nguyễn Văn Ngọc Châu 4/22/1958 M Ấp 8, Lương Hòa
145 LA1190111029 Nguyễn Văn Nam 1/1/1958 M Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
146 LA1190111030 Huỳnh Văn Nhân 8/20/1977 M Ấp 7, Lương Hòa
147 LA1190111031 Lý Văn Món 1/1/1962 M Ấp 5, Bình Đức
148 LA1190111032 Nguyễn Minh Sơn 8/16/1974 M 15, Tổ 1, Ấp 3, Tân Ân
149 LA1190111033 Mai Thị Ánh Tuyết 12/12/1978 F 141 Tổ 9, Kp 4, Tt Cần Đước
150 LA1190111034 Hồ Cẩm Vân 11/10/1985 F An Thủy, An Ninh Tây
151 LA1190111035 Võ Thị Hồng Thúy 1/29/1981 F Ấp 3, Tân Ân
152 LA1190111036 Cao Hiền Muội 10/1/1991 F 278 Ấp 3, Bình Phong Thạnh
153 LA1190111037 Nguyễn Nhân Quí 8/18/2008 M Ấp Năm Ngàn, Tân Ninh
154 LA1190111038 Nguyễn Thị Thúy Kiều 2/16/1960 F Lập Điền, Tân Mỹ
155 LA1190111039 Phan Anh Dũng 1/1/1965 M 305 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3
156 LA1190111040 Hồ Quang Duy 4/9/2007 M 46 Tổ 4, Khu 1 A, Tt Cần Đước
157 LA1190111041 Trần Thị Bé 1/10/1955 F Lập Điền, Tân Mỹ
158 LA1190111042 Trịnh Thị Ngọc Diễm 4/13/1971 F 305 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3
159 LA1190111043 Phạm Quốc Đạo 9/21/1995 M 87/5 Bà Phổ, Bình Thạnh
160 LA1190111044 Đặng Hoài Nghĩa 7/23/1949 M K 3, Ô 2, 1/7 Thủ Khoa Thừa, Tt Thủ Thừa
161 LA1190111045 Vũ Dương Tuyết Lan 11/2/1995 F 1/52 C Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
162 LA1190111046 Dương Lê Ngọc Hiền 1/30/2003 F 398/1 Ấp Nhà Việc, An Lục Long
163 LA1190111047 Trần Ngọc Dung 12/1/1997 F Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam
164 LA1190111048 Nguyễn Thanh Phong 2/7/1982 M Tổ 16 Ấp Long Giêng, Phước Hậu
165 LA1190111049 Trần Quang Thái 9/7/1996 M 556/7/1 Tỉnh Lộ 10, Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
166 LA1190111050 Ngô Nguyễn Xuân Thùy 9/6/1993 F Ấp Đồng Tre, An Lục Long
167 LA1190111051 Lê Thị Hồng Anh 12/30/1975 F Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
168 LA1190111052 Trương Thị Thanh Tuyền 12/17/1992 F 223 A, Tổ 17, Khu 2, Tt Cần Đước
169 LA1190111053 Trương Thanh Tuyến 9/28/1999 F 223 A, Tổ 17, Khu 2, Tt Cần Đước
170 LA1190111054 Lê Bảo Ngọc 3/16/2008 F 25 Kp 5, Mai Thị Tốt, Tt Bến Lức
171 LA1190111055 Nguyễn Thành Phương 9/2/1981 M 4 Đường Tuyên Bình, Kp 1, Tt Vĩnh Hưng
172 LA1190111056 Đoàn Thị Ngọc Lan 10/11/1953 F 84 Lê Văn Tao, Kp 3, Phường 2
173 LA1190111057 Đặng Ngọc Điệp 1/15/1973 F Ấp 1, Mỹ Thạnh Bắc
174 LA1190111058 Lê Thị Thu Nhi 7/5/1971 F 25 Mai Thị Tốt, Kp 5, Tt Bến Lức
175 LA1190111059 Khưu Thị Thanh Hà 10/26/1963 F Ấp 4, Lương Bình
176 LA1190111060 Nguyễn Thị Thủy 2/2/1969 F Ấp 1, Mỹ Yên
177 LA1190111061 Phạm Thị Lan Phương 10/3/1986 F Tổ 5, Long Khánh, Phước Hậu
178 LA1190111062 Võ Thị Nguyên Phương 11/30/1996 F Vàm Lớn, Thuận Nghĩa Hòa
179 LA1190111063 Nguyễn Thị Trợ 10/2/1966 F 312 Thanh Phong, Bình Lãng
180 LA1190111064 Nguyễn Thị Thoại Anh 5/11/1994 F 112 Ấp 6, An Nhựt Tân
181 LA1190111065 Nguyễn Thị Tuyết Anh 10/8/1988 F 112 Ấp 6, An Nhựt Tân
182 LA1190111066 Võ Hữu Phước 9/10/1960 M Ấp 2, Long An
183 LA1190111067 La Mỹ Tiên 6/20/2006 F 97/1 Đường Liên Thôn 1, Kp 9, Tt Bến Lức
184 LA1190111068 Nguyễn Ngọc Thúy Vi 11/8/1999 F 145 B/4, Bình Thủy, Bình Quới
185 LA1190111069 Lê Thị Lớn 7/10/1974 F Ấp 5, Thạnh Lợi
186 LA1190111070 Trịnh Thị Nguyễn 1/1/1965 F Ấp 5, Thạnh Lợi
187 LA1190111071 Võ Anh Kha 5/19/2007 M 198/8 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
188 LA1190111072 Văn Bảo Châu 7/10/1987 M Ấp 3, Nhơn Hòa Lập
189 LA1190111073 Trần Trọng Thức 7/27/1996 M Ấp Đá Biên, Kiến Bình
190 LA1190111074 Võ Thị Thu Nga 6/15/1969 F 282-284 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
191 LA1190111075 Bùi Nguyệt Bảo Định 7/14/1969 M 282-284 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
192 LA1190111076 Nguyễn Thị Thanh Sang 5/3/1991 F 45/27 Quốc Lộ 62, Phường 2
193 LA1190111077 Phạm Thị Ngọc Hiền 1/1/1998 F 410/8 Ấp 8, Hiệp Thạnh
194 LA1190111078 Hồ Hoàng Khôn 12/22/1964 M 8 D/1 Kp 1, Tt Thạnh Hóa
195 LA1190111079 Lưu Ngọc Dung 10/21/1974 F 209 Tỉnh Lộ 10, Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
196 LA1190111080 Nguyễn Quý Hưng 7/3/2003 M 61/69 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
197 LA1190112001 Nguyễn Võ Anh Thư 8/16/1997 F Tổ 22 Ấp Trị Yên, Tân Kim
198 LA1190112002 Huỳnh Hữu Văn 9/9/1965 M Ấp Hồ Xuân, Dương Xuân Hội
199 LA1190112003 Đinh Văn Tân 1/1/1968 M 8c Nguyễn Trung Trực Ấp Bình Hòa, Tt Tân Trụ
200 LA1190112004 Châu Như Ngọc 1/27/1996 F 193 Ô 5 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
201 LA1190112005 Trương Khoan Thạch 1/1/1924 M 91 Ấp Bình Lợi, Đức Tân
202 LA1190112006 Trương Khoan Cấn 5/10/1963 M 487 Ấp Bình Lợi, Đức Tân
203 LA1190112007 Trương Văn Hượt 1/1/1952 M Ấp Bình Lợi, Đức Tân
204 LA1190112008 Huỳnh Thị Hà 1/1/1965 F 88 Ấp 1, Mỹ Yên
205 LA1190112009 Trần Huỳnh Lâm Giang 3/3/1984 M Ấp 4, Tân Thành
206 LA1190112010 Đỗ Trần Công Định 3/10/1997 M Ấp 4, Tân Thành
207 LA1190112011 Phạm Thị Ngọc Trang 4/27/1990 F 76 Nguyễn Trãi Kp3, Tt Cần Đước
208 LA1190112012 Huỳnh Thị Anh Thư 9/13/1995 F 148/1 Ấp Phú Xuân 1, Phú Ngãi Trị
209 LA1190112013 Nguyễn Văn Chí 8/14/1957 M 509 Khu 3 Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
210 LA1190112014 Phan Qui Quyền 3/2/1992 M 221 Ấp 4, Thanh Phú
211 LA1190112015 Phạm Kim Diễm An 12/2/1989 F 32/2 Ấp Bình Trị 2, Phú Ngãi Trị
212 LA1190112016 Hoàng Hữu Hiệp 5/11/1991 M 379/5 Ấp Vĩnh Viễn, Thanh Vĩnh Đông
213 LA1190112017 Phạm Quang Lợi 12/13/1990 M 182/10/7 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
214 LA1190112018 Nguyễn Thị Bạch Nhung 1/1/1967 F Tổ 2 Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
215 LA1190112019 Trần Kiên Trung 3/3/1993 M 89kb Ấp Vàm Kinh, Xã Bình An
216 LA1190112020 Hồ Nhật Tuyết Băng Tâm 6/2/2003 F 29a Lê Hữu Nghĩa Kp Bình Quân 2, Phường 4
217 LA1190112021 Trần Thị Phương Hoài 8/30/1996 F 269 Ấp Nguyễn Khỏe, Hậu Thạnh Tây
218 LA1190112022 Nguyễn Ngọc Kim Hằng 8/22/1997 F Kdc Khu 1, Tt Thủ Thừa
219 LA1190114001 Trần Quý Duy 11/12/1995 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
220 LA1190114002 Trần Minh Đức 9/20/1995 M 150 Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
221 LA1190114003 Võ Thị Kim Tuyền 1/6/1977 F 162 Châu Thị Kim, Vĩnh Hòa, An Vĩnh Ngãi
222 LA1190114004 Trần Ngọc Tiến Minh 5/17/2015 M 125 Nguyễn Kim Công, Bình Quân 2, Phường 4
223 LA1190114005 Phạm Thị Nhung 8/20/1985 F 125 Nguyễn Kim Công, Bình Quân 2, Phường 4
224 LA1190114006 Phạm Thị Kim Đồng 1/1/1981 F Gò Sao, Tân Phú
225 LA1190114007 Nguyễn Văn Được 10/12/1969 M 278 Ấp 2, Phước Vân
226 LA1190114008 Trần Thị Hiệp 7/1/1975 F 382 Quốc Lộ 1, Phường 4
227 LA1190114009 Nguyễn Ngọc Giàu 10/1/1975 M 107 Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
228 LA1190114010 Nguyễn Thị Thảo 7/10/1994 F 426 Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
229 LA1190114011 Phạm Văn Phúc 1/1/1979 M Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
230 LA1190114012 Lợi Văn Phước 10/24/1959 M 07 Hai Bà Trưng, Phường 1
231 LA1190114013 Nguyễn Thị Nhiển 10/5/1942 F Ấp Bìn Thủy, Hòa Khánh Đông
232 LA1190114014 Vũ Hoàng Ngọc Anh 1/1/1998 F Tổ 1, Tân Hòa, Tân Tập
233 LA1190114015 Lê Ngọc Thạch 5/23/1995 M Ấp 1 A, An Thạnh
234 LA1190114016 Nguyễn Phước Mải 10/19/1995 M Ấp 2, An Thạnh
235 LA1190114017 Lê Công Bằng 11/20/1980 M 54 A/7, Ấp Kinh, An Lục Long
236 LA1190114018 Nguyễn Minh Thuận 10/10/1971 M Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
237 LA1190114019 Trần Thị Lệ 1/1/1951 F 223, Bình Thạnh, Nhựt Ninh
238 LA1190114020 Nguyễn Văn Tiệm 8/15/1953 M 223 Bình Thạnh, Nhựt Ninh
239 LA1190114021 Võ Văn Thừa 10/17/1984 M Ấp 5, Mỹ Thạnh Đông
240 LA1190114022 Phan Đan Thanh 6/22/2017 F Ấp 5 A, Lương Bình
241 LA1190114023 Nguyễn Thị Thúy Đua 1/1/1993 F Ấp 7 Mét, Kiến Bình
242 LA1190114024 Ngô Thị Thanh Vân 12/16/1955 F Xóm 15 Ấp 1, Tân Ân
243 LA1190114025 Trần Hoàng Phi Yến 1/18/1998 F 548/1 Tl 10, Sò Đo Tt Hậu Nghĩa
244 LA1190114026 Huỳnh Chí Hiếu 10/10/1994 M 27 D, Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
245 LA1190114027 Nguyễn Tấn Hữu Tâm 3/7/1997 M 27/2 Huỳnh Châu Sổ, Tt Bến Lức
246 LA1190114028 Phan Trọng Tài 1/15/1985 M Ấp 2, Tân Trạch
247 LA1190114029 Lê Kim Long 3/9/2000 M 12 Khu A, Vàm Kinh, Bình An
248 LA1190114030 Nguyễn Văn Công 1/1/1985 M Lộc Hòa, Lộc Giang
249 LA1190114031 Bùi Thị Tuyền 7/17/1990 M Bàu Sen, Khánh Hưng
250 LA1190114032 Nguyễn Hùng Văn 1/1/1961 M 80/13 Quốc Lộ 1, Kp 2, Phường 2
251 LA1190114033 Trương Thanh Bình 9/15/1975 M 246, Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
252 LA1190114034 Phan Thị Tuyết Hằng 1/1/1978 F Ấp Gò Nôi, Nhơn Hòa
253 LA1190114035 Trần Văn Khéo 1/1/1979 M Gò Nôi, Nhơn Hòa
254 LA1190114036 Nguyễn Thụy Ngọc Tiền 11/16/1977 M 139 Kp 3, Tt Cần Giuộc
255 LA1190114037 Võ Thị Chiểu 1/1/1950 F 21/3 H, Khu A, Ô 3, Tt Hậu Nghĩa
256 LA1190114038 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 3/19/1994 F 271/1 Ấp 1, Hòa Phú
257 LA1190114039 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1/30/1999 F Tổ 8, Ấp 2, Phước Vĩnh Tây
258 LA1190114040 Trần Phương Nam 9/17/1997 M 93 Khu 10, Ấp 4, Phước Vân
259 LA1190114041 Phạm Chí Thanh 1/1/1975 M Long Ninh, Long Hựu Đông
260 LA1190114042 Phạm Thị Trà My 9/15/1991 F Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
261 LA1190114043 Nguyễn Kim Quyên 1/10/1996 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
262 LA1190114044 La Thành Ngoan 1/1/1977 M 296 C Kp 3, Tt Đức Hòa
263 LA1190114045 Nguyễn Thị Phương Hồng 1/1/1972 F 126 A/5, Ấp 5, Lạc Tấn
264 LA1190114046 Nguyễn Hoàng Danh 6/14/1997 M 184/1 Bình Trị 1, Phú Ngãi Trị
265 LA1190114047 Nguyễn Thị Bích Liễu 11/23/1987 F Cà Na, Vĩnh Thuận
266 LA1190114048 Phạm Thị Sên 1/1/1951 F Vườn Xoài, Thuận Nghĩa Hòa
267 LA1190114049 Văn Mộc 11/10/1971 M 202 Tổ 4, Ấp Chợ, Long Hựu Đông
268 LA1190114050 Nguyễn Hoàng Quân 5/23/1984 M 171/1 Bình Trị 1, Phú Ngãi Trị
269 LA1190114051 Dương Tấn Tín 9/12/2001 M Kế Mỹ, Trường Bình
270 LA1190114052 Trương Quang Huy 10/23/1997 M Tổ 8, Kim Định, Tân Kim
271 LA1190114053 Trần Công Nghị 12/20/1990 M Bình Thủy, Tân Phú
272 LA1190114054 Trần Thị Huyền 7/20/1987 F Ấp 2, Long An
273 LA1190114055 Lê Văn Lang 2/29/1948 M 46, Lê Hữu Nghĩa, Kp 1, Tt Tân Thạnh
274 LA1190114056 Nguyễn Văn Bình 12/20/1987 M Ấp 5, Nhị Thành
275 LA1190114057 Nguyễn Thị Thúy 12/25/1980 F 23 Tổ 1, Ấp 3, Tân Ân
276 LA1190114058 Huỳnh Thị Cúc 10/18/1958 F 226 Ấp 2, Long An
277 LA1190114059 Hà Ngọc Vy 11/24/2004 F 134 B/2 Quốc Lộ 1, Kp 5, Tt Bến Lức
278 LA1190114060 Lê Nguyễn Tiền Phong 8/20/1975 M 46 Lê Hữu Nghĩa, Kp 1, Tt Tân Thạnh
279 LA1190114061 Lý Thanh Nam 4/3/1990 M Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
280 LA1190114062 Lê Thị Cẩm 1/1/1961 F Tân Long, Thanh Phú
281 LA1190114063 Trần Công Hạnh 11/21/1961 M Ấp 2, Tân Bửu
282 LA1190114064 Nguyễn Thị Phương Thảo 9/21/1995 F Ấp 1, Long Định
283 LA1190114065 Nguyễn Phương Quyên 5/2/1995 F 109 Kp 8, Tt Bến Lức
284 LA1190114066 Nguyễn Tấn Phước 1/1/1970 M 227 Ấp 2, Long An
285 LA1190114067 Ngô Văn Hồng 4/29/1958 M 225 Tổ 10, Ấp 2, Long An
286 LA1190114068 Huỳnh Thị Hạnh Dung 1/1/1961 F 225 Tổ 10, Ấp 2, Long An
287 LA1190114069 Lê Trần Anh Thư 7/27/1995 F Kỳ Châu, Bình Quới
288 LA1190114070 Nguyễn Ngọc Tiểu Lam 1/29/2014 F 3/3 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
289 LA1190114071 Nguyễn Ngọc Anh Thư 8/31/1995 F 5 Nguyễn Thị Bảy, Kp.Bình Cư 1, P.6
290 LA1190114072 Hồ Trường Minh Giàu 4/20/2007 M Ấp 4, Hựu Thạnh
291 LA1190114073 Hồ Trường Sơn 10/1/1971 M 102 Ấp 4, Hựu Thạnh
292 LA1190114074 Đặng Cẩm Duyên 1/1/1971 F 102 Ấp 4, Hựu Thạnh
293 LA1190114075 Phạm Lê Hướng Tinh 12/15/2004 M 31 Kênh Cửa Đông, Phường 2
294 LA1190114076 Huỳnh Quốc Vủ 8/15/1980 M Ấp Đông, Long Hựu Đông
295 LA1190114077 Nguyễn Xuân Minh 2/4/1996 F 376/4 Xuân Hòa 2, Thanh Vĩnh Đông
296 LA1190114078 Nguyễn Quang Vinh 7/27/1977 M Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
297 LA1190114079 Nguyễn Thị Hằng 4/5/1972 F Ấp 1 B, Long Sơn
298 LA1190114080 Phan Kim Tuyến 9/24/2000 F 32 Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
299 LA1190114081 Trần Khắc Thành Đạt 9/27/2013 M Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
300 LA1190114082 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 1/1/2017 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
301 LA1190114083 Nguyễn Hoàng Thục Quyên 4/2/1997 F 245 Ấp 2, Bình Tâm
302 LA1190114084 Võ Thị Hồng Nhung 3/18/1986 F 299 C, Kv 3, Tt Đức Hòa
303 LA1190114085 Trần Thanh Nhàn 6/22/1990 M Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
304 LA1190114086 Đặng Thị Tiền 11/24/1950 F 204 Ấp 3, Long An
305 LA1190114087 Trần Thị Phương Thảo 1/17/1996 F 24/3 D, Bình Nam, Bình Tâm
306 LA1190114088 Nguyễn Thị Kim Ngân 3/21/2001 F 24/3 D, Bình Nam, Bình Tâm
307 LA1190114089 Trần Thị Xuân Duyên 1/1/1962 F Ấp 2, Phước Tân Hưng
308 LA1190115001 Nguyễn Văn Tư 8/19/1953 M 241 Ấp 3, Mỹ Thạnh Đông
309 LA1190115002 Trần Văn Đức 1/1/1951 M 295 Kp 3, Tt Đông Thành
310 LA1190115003 Nguyễn Văn Giữ 1/1/1958 M Ấp Đồng Tâm, Long Trạch
311 LA1190115004 Phạm Thị Quyên 8/23/1964 F 178 Ấp Phước Vĩnh, Long Trạch
312 LA1190115005 Nguyễn Hữu Hạnh 1/1/1972 M Ấp Cầu Làng, Mỹ Lệ
313 LA1190115006 Trần Thị Mỹ Dung 1/1/1960 F 323 Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
314 LA1190115007 Huỳnh Văn Bảnh 9/11/1960 M 323 Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
315 LA1190115008 Quách Đăng Tùng 2/24/1984 M 254 Ấp Cầu Xây, Long Trạch
316 LA1190115009 Trần Thanh Tâm 1/23/1984 M Ấp 3, Phước Tuy
317 LA1190115010 Trần Thị Thương 10/29/1972 F Ấp 3, Phước Tuy
318 LA1190115011 Nguyễn Thị Thúy An 10/24/1991 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
319 LA1190115012 Lê Thị Kỷ 3/13/1988 F Ấp Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
320 LA1190115013 Nguyễn Văn Tấn 2/16/1982 M Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
321 LA1190115014 Lê Kim Quí 1/16/1981 M 60 A Võ Văn Môn, Kp.Bình Quân 1, P.4
322 LA1190115015 Lê Minh Anh 3/30/2006 F 60 A Võ Văn Môn, Kp.Bình Quân 1, P.4
323 LA1190115016 Lê Hoàng Anh 2/13/2009 M 60 A Võ Văn Môn, Kp.Bình Quân 1, P.4
324 LA1190115017 Nguyễn Thị Chuộc 1/1/1951 F 88 Tổ 8, Khu 7a, Tt Cần Đước
325 LA1190115018 Lương Khắc Xinh 1/1/1982 M 79 Tổ 10, Ấp Long Thới, Long Thượng
326 LA1190115019 Lương Phúc Thành 3/23/2014 M 79 Tổ 10, Ấp Long Thới, Long Thượng
327 LA1190115020 Lương Phúc Lộc 6/16/2009 M 79 Tổ 10, Ấp Long Thới, Long Thượng
328 LA1190115021 Lê Thị Thanh Vân 1/1/1959 F 108/2 Ấp 2, Tân Phước Tây
329 LA1190115022 Nguyễn Hùng Phong 2/27/1969 M 37 Nguyễn Duy, Phường 1
330 LA1190115023 Nguyễn Hoàng Thông 10/18/1992 M 56 Nguyễn Trung Trực, Phường 2
331 LA1190115024 Phùng Quốc Thông 3/2/1982 M Ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
332 LA1190115025 Phan Thị Hai 1/14/1943 F 95/1 Tl 10, Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
333 LA1190115026 Lê Tùng Quân 1/1/1962 M Ấp Long Khánh, Phước Hậu
334 LA1190115027 Nguyễn Thanh Hồng Mít 5/25/1987 F 9/15 Ấp 11, Tt Thủ Thừa
335 LA1190115028 Cao Lê Cẩm Bình 6/20/1991 F 21/2 Ấp An Hòa 1, Bình An
336 LA1190115029 Nguyễn Kha Long 1/1/1955 M 199 Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
337 LA1190115030 Nguyễn Phước Tiến 10/15/1991 M Ấp 4, Quê Mỹ Thạnh
338 LA1190115031 Ngô Thị Kim Gương 1/1/1973 F Kp 1, Phường 3
339 LA1190115032 Nguyễn Ngọc Tài 1/1/1970 M Kp 1, Phường 3
340 LA1190115033 Hà Võ Thanh Tài 6/21/1993 M Ấp 1, Mỹ Yên
341 LA1190115034 Hà Võ Thanh Danh 7/8/1990 M Ấp 1, Mỹ Yên
342 LA1190115035 Nguyễn Đình Toàn 6/26/1978 M 8/8 Hùng Vương, Phường 2
343 LA1190115036 Lại Phúc Thịnh 11/21/1988 M 287 Tl 8, Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
344 LA1190115037 Võ Thanh Điền 8/15/1991 M Ấp Kinh Mới, Vĩnh Thuận
345 LA1190115038 Huỳnh Thị Thu Tâm 10/10/1991 F Ấp 4, Bình Thành
346 LA1190115039 Nguyễn Thị Kim Phụng 5/19/1979 F Tổ 12, Ấp Tân Xuân, Tân Kim
347 LA1190115040 Lê Thị Thanh Loan 10/1/1977 F 92/19c Trần Phong Sắc, Kp Bình Yên Đông 1, Phường 4
348 LA1190115041 Lê Thành An 1/21/2000 M 92/19c Trần Phong Sắc, Kp Bình Yên Đông 1, Phường 4
349 LA1190115042 Nguyễn Thị Kim Ngọc 10/10/1998 F Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
350 LA1190115043 Nguyễn Thị Thật 1/1/1971 F Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
351 LA1190115044 Lê Ngọc Duyên 9/10/1980 F Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
352 LA1190115045 Trần Quốc Trọng 3/31/1990 M 14/23 Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
353 LA1190115046 Nguyễn Văn Phương 11/22/1992 M Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
354 LA1190115047 Lê Văn Viện 1/1/1962 M 476 Quốc Lộ 1, Phường 4
355 LA1190115048 Phan Thị Tuyết Hoa 11/20/1952 F Ấp Hòa Bình, Hiệp Hòa
356 LA1190115049 Hồ Thị Kim Quyên 5/30/1994 F Kp 3, Tt Thạnh Hóa
357 LA1190115050 Nguyễn Thụy Thảo Vy 5/21/1983 F 116b Kv 2, Tt Đức Hòa
358 LA1190115051 Lê Văn Tuấn 8/1/1972 M Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
359 LA1190115052 Nguyễn Lê Gia Long 1/1/2009 M 92/19c Trần Phong Sắc, Kp Bình Yên Đông 1, Phường 4
360 LA1190115053 Trần Hữu An 11/14/1994 M 59/2 Ấp An Hòa 1, Bình An
361 LA1190115054 Đặng Thị Tuyết Hồng 3/1/1980 F 345đ/1 Kv 4, Tt Đức Hòa
362 LA1190115055 Lê Hoàng Dũ 11/24/1979 M Ấp 1a, Hựu Thạnh
363 LA1190115056 Nguyễn Thị Lan 12/15/1956 F 304đ Kv 4, Tt Đức Hòa
364 LA1190115057 Lưu Việt Phương Trang 10/28/1990 F 104 Hùng Vương, Phường 2
365 LA1190115058 Phạm Phú Thịnh 12/23/1986 M Ấp Bình Đông, Bình Hòa Trung
366 LA1190115059 Huỳnh Thị Lệ 1/1/1955 F 345đ Kv 4, Tt Đức Hòa
367 LA1190115060 Ngô Minh Trung 4/19/1978 M 345 Tổ 14/1, Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
368 LA1190115061 Võ Thành Thật 10/2/1979 M Ấp Lò Gạch, Long Hiệp
369 LA1190115062 Phan Thị Trúc Linh 5/19/1987 F Ấp Lò Gạch, Long Hiệp
370 LA1190115063 Nguyễn Long Hồng Phi 9/10/1994 M 42/6 Nguyễn Thị Nhỏ, Kp Bình Cư 1, Phường 4
371 LA1190115064 Nguyễn Thị Phương Trúc 8/15/1992 F Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
372 LA1190115065 Trần Thị Kim Ngân 7/11/1994 F Ấp Thanh Lập, Thanh Phú
373 LA1190115066 Đỗ Thị Hương 1/1/1973 F 184/1 Ấp Bình Trị 1, Phú Ngãi Trị
374 LA1190115067 Trần Lê Gia Huy 10/18/2012 M Đường Tỉnh 826c, Ấp 4, Long Hậu
375 LA1190115068 Huỳnh Ngọc Minh 1/12/1980 M Ấp Đông Trung, Tân Chánh
376 LA1190115069 Cao Thị Kim Hà 12/31/1978 F 32 Ấp Bà Nghĩa, Tân Chánh
377 LA1190115070 Huỳnh Minh Quang 8/20/1999 M Ấp Bà Nghĩa, Tân Chánh
378 LA1190115071 Huỳnh Thị Tuyết 10/28/1997 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
379 LA1190115072 Mai Hoa Hồng Thắm 3/3/1974 F 443/15 Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
380 LA1190115073 Nguyễn Hoàng Ân 3/4/2000 M 443/15 Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
381 LA1190115074 Nguyễn Thị Bữu Châu 1/1/1967 F 27/15/1 A Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
382 LA1190115075 Lê Thị Thanh Hà 4/8/1973 F 119/13 Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
383 LA1190115076 Nguyễn Thị Đa 1/1/1974 F 519 Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
384 LA1190115077 Nguyễn Điệt Hoàng Anh 3/26/1987 M Ấp 1 A, An Thạnh
385 LA1190115078 Nguyễn Ngọc Xuân Yên 7/27/1990 F Số 1 Phạm Văn Ngũ, Kp.5, Tt Bến Lức
386 LA1190115079 Trần Thị Hồng Nhung 10/24/1994 F Tổ 29/1 Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
387 LA1190115080 Huỳnh Lệ Ngân 11/23/1975 F 156a Thủ Khoa Huân, Phường 1
388 LA1190115081 Nguyễn Thị Dòn 1/1/1972 F Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
389 LA1190115082 Nguyễn Ngọc Thanh Ngà 12/12/1996 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
390 LA1190115083 Ngô Đắc Ý 10/1/1995 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
391 LA1190115084 Nguyễn Chí Trung 12/31/1999 M Ấp 1/5, Vĩnh Châu A
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/7/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0