Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 28/11/2018 11/28/2018

STT Số biên nhận Tên Ngày sinh Giới tính                                  Địa chỉ
1 LA1181115001 Nguyễn Thanh Phương 1/1/1977 M Ấp Hòa Hiệp 1, An Ninh Đông
2 LA1181115002 Trần Ngọc Lam Thuyên 8/7/2001 F 27a Sương Nguyệt Anh, Phường 2
3 LA1181115003 Trương Thị Út 1/1/1976 F Ấp Ông Lễ, Bình Hiệp
4 LA1181115004 Nguyễn Thị Mười 1/1/1963 F Ấp 5, Tân Ân
5 LA1181115005 Lê Anh Huy 6/28/1991 M Ấp 5, Đức Hòa Đông
6 LA1181115006 Đoàn Thị Thu Hồng 12/12/1965 F Ấp Voi Lá, Long Hiệp
7 LA1181115007 Nguyễn Văn Hiếu 1/8/1957 M 159/7 Ấp 7, Hiệp Thạnh
8 LA1181115008 Trần Thị Trầm 1/1/1961 F Ấp 3, Bình Hòa Nam
9 LA1181115009 Võ Văn Bước 1/1/1960 M Ấp 3, Bình Hòa Nam
10 LA1181115010 Trương Thị Yến Ngọc 9/29/1997 F 95/6b Ấp Bình Khương, Thuận Mỹ
11 LA1181115011 Cao Minh Luân 10/10/1953 M 563/18 Quốc Lộ 1, Kp Bình Quân 2, Phường 4
12 LA1181115012 Đặng Thị Diễm Kiều 4/19/1998 F Ấp 6, Nhị Thành
13 LA1181115013 Trần Lê Phương Thảo 1/21/1997 F 363 Ấp Long Giêng, Phước Hậu
14 LA1181115014 Nguyễn Minh Tâm 1/1/1962 M Ấp Lộc Chánh, Lộc Giang
15 LA1181115015 Dương Tấn Lực 4/19/1995 M Ấp 1, Mỹ Thạnh Bắc
16 LA1181115016 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 9/16/1995 F Ấp 1, Tân Thành
17 LA1181115017 Trịnh Phước Hải 1/4/1965 M 76/5 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
18 LA1181115018 Trịnh Hồng Cẩm Đoan 7/14/2003 F 76/5 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
19 LA1181115019 Đặng Thành Của 2/24/1990 M Ấp Tây Nam, Tây Hòa
20 LA1181115020 Phạm Thị Thúy An 3/24/1987 F Ấp 3, Mỹ Quý Đông
21 LA1181115021 Huỳnh Thị Thành 1/1/1972 F Ấp 1, Mỹ Thạnh Bắc
22 LA1181115022 Phạm Thị Thái Lan 10/26/1966 F Ấp 5, Tân Bửu
23 LA1181115023 Nguyễn Thị Nga 4/11/1966 F 76/5 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
24 LA1181115024 Trịnh Nguyễn Minh Kha 4/1/1990 M 76/5 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
25 LA1181115025 Nguyễn Quang Mẫn 1/1/1961 M 48/4 Ấp Long Bình, Long Trì
26 LA1181115026 Lê Văn Đường 1/1/1971 M Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
27 LA1181115027 Nguyễn Thị Hồng Yến 1/14/1965 F Tổ 7, Ấp Kim Điền, Tân Kim
28 LA1181115028 Trần Hải Đăng 8/1/2000 M Ấp 2, Mỹ Quý Tây
29 LA1181115029 Lê Vy 3/8/2000 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
30 LA1181115030 Phan Văn Giang 1/1/1977 M Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
31 LA1181115031 Nguyễn Thị Kim Hồng 12/7/1980 F 203c Kv 3, Tt Đức Hòa
32 LA1181115032 Phan Nguyễn Như Ý 5/3/2014 F 203c Kv 3, Tt Đức Hòa
33 LA1181115033 Hồng Thị Thúy 10/11/1977 F Ấp Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
34 LA1181115034 Nguyễn Văn Đen 10/12/1995 M Ấp 5, Tân Thành
35 LA1181115035 Trần Văn Thành 1/1/1964 M Ấp 3, Mỹ Thạnh Đông
36 LA1181115036 Nguyễn Kỳ Công 4/10/1965 M Kp 1, Phường 1
37 LA1181115037 Nguyễn Thị Tư 8/17/1969 F 383 Ấp Lộc An, Lộc Giang
38 LA1181115038 Nguyễn Huỳnh Đức 1/5/1996 M Kp 1, Phường 1
39 LA1181115039 Nguyễn Thị Lam Truyền 3/22/2000 F Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
40 LA1181115040 Lê Thị Cẩm Nhung 6/1/1969 F Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
41 LA1181115041 Đặng Hoàng Tấn 7/2/1991 M Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
42 LA1181115042 Lê Thị Bích Phượng 1/1/1971 F Long Thanh, Long Trạch
43 LA1181115043 Nguyễn Thị Cẩm Hà 1/1/1974 F Ấp 5, Thạnh Lợi
44 LA1181115044 Trần Minh Vọi 6/9/1984 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
45 LA1181115045 Nguyễn Thị Bích Hạnh 7/22/1989 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
46 LA1181115046 Phạm Thị Tuyết Nhi 3/12/1998 F Số 10 Ngô Văn Miều, Khu Phố 4, Phường 1
47 LA1181115047 Trần Phạm Thị Hồng Cương 9/16/1995 F Ấp Tân Chánh, Tân Tập
48 LA1181115048 Mai Thị Ngọc Hiền 10/25/1986 F Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
49 LA1181115049 Nguyễn Thị Huyền 8/7/1993 F Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
50 LA1181115050 Võ Văn Nhân 9/22/1971 M 358 Ấp 4, Hướng Thọ Phú
51 LA1181115051 Huỳnh Gia Thịnh 10/27/2011 M 143 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
52 LA1181115052 Huỳnh Gia Phát 7/2/2016 M 143 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
53 LA1181115053 Huỳnh Cát Tường 5/31/2015 F 143 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
54 LA1181115054 Huỳnh Thị Cẩm Vân 3/18/1997 F 144 Khu 2, Ấp 1, Phước Vân
55 LA1181115055 Trần Thị Bảo Ngân 11/6/2005 F Ấp Tân Long, Nhơn Ninh
56 LA1181115056 Nguyễn Thành Sang 12/10/1979 M Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
57 LA1181115057 Huỳnh Thị Dạ Thảo 2/2/2009 F Ấp 5, Thạnh Lợi
58 LA1181115058 Phạm Minh Vũ 7/10/1991 M Tổ 17, Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc
59 LA1181115059 Trần Văn Le 1/1/1962 M Ấp Cả Cóc, Tuyên Bình
60 LA1181115060 Võ Thành Nam 5/9/2001 M Ấp Tân Chánh, Tân Tập
61 LA1181115061 Trần Đức Phin 11/16/1949 M Ấp Tân Chánh, Tân Tập
62 LA1181115062 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/20/1993 F Ấp 5, Phước Vân
63 LA1181115063 Lê Thị Tiển 9/15/1966 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
64 LA1181115064 Phạm Văn Thắng 11/21/1967 M Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
65 LA1181115065 Nguyễn Thị Mỏng 1/1/1970 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
66 LA1181115066 Phan Văn Bắp 1/1/1967 M Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
67 LA1181115067 Phạm Thị Như Linh 7/15/1955 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
68 LA1181115068 Lê Châu Á 3/13/1999 M Ấp Lộc An, Lộc Giang
69 LA1181115069 Đỗ Trúc Linh 1/1/1979 M 724 Ấp Tây, Long Hựu Tây
70 LA1181115070 Phạm Lê Thiên Lĩnh 1/9/1985 M Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
71 LA1181115071 Trần Thị Tuyết Vân 11/8/1999 F Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
72 LA1181115072 Trần Gia Huy 8/14/1996 M 172c Nguyễn Thông, Kp 3, Phường 3
73 LA1181115073 Nguyễn Thị Kim Hân 10/16/1983 F 528 Tl 10, Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
74 LA1181115074 Phạm Thái Sơn 2/11/1990 M 13/3/3 Quốc Lộ 1, Kp 4, Tt Bến Lức
75 LA1181115075 Phạm Tấn Tài 10/5/2009 M 13/3/3 Quốc Lộ 1, Kp 4, Tt Bến Lức
76 LA1181115076 Lê Thị Kiều 9/20/1972 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
77 LA1181115077 Đoàn Lê Tuyết Ngân 1/12/1997 F Ấp Voi Lá, Long Hiệp
78 LA1181115078 Nguyễn Thị Kiều Trang 12/9/1994 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
79 LA1181115079 Phạm Thị Phương Mai 4/25/1991 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
80 LA1181115080 Lê Thị Thứ 1/1/1957 F Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
81 LA1181115081 Nguyễn Thị Sự 7/27/1964 F Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
82 LA1181115082 Nguyễn Lê Minh Thư 7/4/2000 F 129h Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
83 LA1181115083 Nguyễn Thị Gái 10/14/1969 F Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
84 LA1181115084 Nguyễn Thị Thu Hồng 6/20/1994 F Tổ 18, Ấp 4, Long Hậu
85 LA1181115085 Nguyễn Hữu Phước 1/1/1975 M Ấp Gò Gòn, Hưng Thạnh
86 LA1181115086 Võ Nguyễn Tuấn Khương 9/12/1985 M 08 Ấp Bình Hòa, Bình Tịnh
87 LA1181115087 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 3/4/1987 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
88 LA1181115088 Đoàn Khắc Điềm 11/14/1986 F Ấp 3, Thủy Tây
89 LA1181115089 Nguyễn Hoàng Anh 3/3/1998 F Ấp Bắc Chan 1, Tuyên Thạnh
90 LA1181116001 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10/20/1993 F Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
91 LA1181116002 Trương Tấn Đạt 5/10/1985 M 68 Ấp Rạch Bộng, Tân Lân
92 LA1181116003 Phan Văn Oanh 10/16/1966 M 97/2/3 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
93 LA1181116004 Phan Thị Nưng 4/12/1965 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
94 LA1181116005 Trần Thị Ngọc Trinh 8/31/1973 F Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
95 LA1181116006 Huỳnh Văn Cường 1/1/1969 M Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
96 LA1181116007 Ngô Thị Cẩm Tiên 10/15/1992 F Tổ 14/2 Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
97 LA1181116008 Phan Hữu Hà 11/26/1965 M 142 Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
98 LA1181116009 Nguyễn Văn Việt 1/1/1968 M Ấp Xuân Hòa 2, Thanh Vĩnh Đông
99 LA1181116010 Nguyễn Thành Trắng 12/27/1997 M 5/2 Ấp Lộ Đá, An Lục Long
100 LA1181116011 Trương Thị Rây 1/1/1965 F Ấp Đình, Tân Chánh
101 LA1181116012 Trương Chí Hải 11/6/1994 M Ấp Bưng Tràm, Hưng Điền B
102 LA1181116013 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 11/13/1957 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
103 LA1181116014 Hồ Hoàng Phước 10/25/1997 M 111/3 Ấp 3, An Nhựt Tân
104 LA1181116015 Phạm Thị Hồng Nhung 8/14/1996 F Kp 2, Tt Đông Thành
105 LA1181116016 Nguyễn Phú Thọ 6/10/1997 M Ấp Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
106 LA1181116017 Huỳnh Văn Khuân 8/1/1953 M 538 Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
107 LA1181116018 Nguyễn Trần Tường Anh 2/9/1992 F 15/3 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
108 LA1181116019 Phạm Thị Trăm 1/1/1945 F Ấp 4, Mỹ Thạnh
109 LA1181116020 Nguyễn Thành Phú 8/12/1999 M 58/1 Ấp Thanh Bình 1, Thanh Phú Long
110 LA1181116021 Phan Thị Diễm My 1/1/1997 F Ấp Bào Dài, Thanh Phú Long
111 LA1181116022 Phạm Tấn Phát 1/1/1989 M 62/1 Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
112 LA1181116023 Phạm Thị Dạn 1/1/1950 F 3/140 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
113 LA1181116024 Nguyễn Văn Ngọc 9/22/1961 F 07 Đường Số 1, Kdc Đại Dương, Kp Nhơn Bình, Phường 6
114 LA1181116025 Nguyễn Thị Thảo Trinh 11/13/1993 M 183/8 Ấp 8, Hiệp Thạnh
115 LA1181116026 Nguyễn Hữu Nghĩa 2/5/1995 M Ấp Tân Thanh B, Phước Lại
116 LA1181116027 Nguyễn Thanh Thảo 12/20/1998 F Ấp Thuận Đông, Thuận Thành
117 LA1181116028 Võ Thị Kim Xuân 11/30/1998 F Ấp Cầu Tam Binh, Mỹ Lệ
118 LA1181116029 Trương Văn Triều 3/8/1964 M Ấp 2, Mỹ Yên
119 LA1181116030 Nguyễn Hoài Trong 1/28/1990 M Ấp 5, Mỹ Thạnh
120 LA1181116031 Nguyễn Văn Thêm 4/7/1982 M Ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh
121 LA1181116032 Phạm Thị Hoàng Vinh 6/10/1989 F 738, Ấp 4, Long Định
122 LA1181116033 Phan Tường Vy 4/27/1994 F 151 Trần Hưng Đạo, Kp5, Tt Cần Đước
123 LA1181116034 Đỗ Thị Trúc Anh 9/1/1982 F 64/3, Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
124 LA1181116035 Đặng Thị Ngọc Sương 7/18/1996 F 227 Lộc Thạnh, Lộc Giang
125 LA1181116036 Nguyễn Kim Tuấn 2/27/1959 M 27/12 Phan Văn Đạt, Thị Trấn Tầm Vu
126 LA1181116037 Lê Thị Thu 1/1/1966 F 27/12 Phan Văn Đạt, Thị Trấn Tầm Vu
127 LA1181116038 Nguyễn Thị Thúy An 5/15/1996 F Tổ 2, Long Giêng, Phước Hậu
128 LA1181116039 Võ Hoàng Minh Khôi 3/21/2011 M 71a, Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 6, Thị Trấn Bến Lức
129 LA1181116040 Phan Văn Lê 10/20/1995 M 215 Lộc Thạnh, Lộc Giang
130 LA1181116041 Nguyễn Văn Giỏi 2/25/1996 M Lộc Thạnh, Lộc Giang
131 LA1181116042 Nguyễn Thị Thanh Nga 2/13/1998 F Số 83 Nguyễn Văn Tuôi, Khu Phố 8, Thị Trấn Bến Lức
132 LA1181116043 Huỳnh Hoàng Anh Phong 12/2/1962 M Ấp 6, Hiệp Thạnh,
133 LA1181116044 Nguyễn Thị Lan Duy 3/3/1997 F 242 Ấp 6, Nhựt Chánh
134 LA1181116045 Bùi Ngọc Linh San 4/15/1993 F Số 19, Tổ 2, Phước Lý, Phước Lý
135 LA1181116046 Nguyễn Đặng Thành Danh 4/12/1992 M 97/5 Ấp 5, Phước Tân Hưng
136 LA1181116047 Nguyễn Ngô Thy Yến 2/2/2001 F 75 Tân Chánh, Tân Tập
137 LA1181116048 Nguyễn Ngô Thy Phụng 12/13/1995 F 75 Ấp Tân Chánh, Tân Tập
138 LA1181117001 Nguyễn Trung Hiếu 10/26/1975 M 63 Châu Thị Kim, Phường 3
139 LA1181117002 Nguyễn Mạnh Tuân 3/4/1960 M 98 Nguyễn Văn Tiếp, Phường 5
140 LA1181117003 Bùi Thị Kim Hà 9/26/1964 F 98 Nguyễn Văn Tiếp, Phường 5
141 LA1181117004 Lê Thị Hồng Gấm 10/30/1963 F Ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông
142 LA1181117005 Củ Nhịt Cú 1/19/1990 F Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
143 LA1181117006 Đỗ Ngọc Tường 6/5/1996 M 385 Quốc Lộ 1, Phường 4
144 LA1181117007 Nguyễn Thị Tươi 2/15/1993 F 207 Ấp 2, Bình Tâm
145 LA1181117008 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 8/14/1997 F 65/6 Ấp Bình Nam, Bình Tâm
146 LA1181117009 Kiều Tuệ Mẫn 10/25/2017 F 216 Ấp Tân Long, Thanh Phú Long
147 LA1181117010 Nguyễn Thị Kim Thủy 3/8/1963 F 125b Kv 2, Tt Đức Hòa
148 LA1181117011 Huỳnh Sĩ Nguyên 3/16/2002 M 158 Thủ Khoa Huân, Kp 4, Phường 1
149 LA1181117012 Nguyễn Thị Kim Phụng 11/9/1995 F 36 Phạm Văn Trạch, Phường 6
150 LA1181117013 Bùi Thị Kim Quyên 1/22/2000 F Ấp 1, Tân Tây
151 LA1181117014 Nguyễn Lê Thị Huyền Trang 12/30/1991 F 150 Ấp 1, Thạnh Đức
152 LA1181117015 Trần Thị Kim Thơ 2/11/1994 F 365 Ấp Bình Hòa, Đức Tân
153 LA1181117016 Trương Thị Liên 2/10/1970 F 32/34 Đường Số 1, Phường 4
           
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/7/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0