Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 27/11/2018 11/28/2018

STT Số biên nhận  Tên Ngày sinh Giới tính                                  Địa chỉ
1 LA1181110001 Đặng Lê Trường An 5/26/1993 M Tổ 18, Tân Phước, Tân Kim
2 LA1181110002 Đặng Thị Lang 7/10/1959 F Ấp Tây, Long Hựu Tây
3 LA1181110003 Phạm Nghĩa Bằng 1/19/1991 M Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
4 LA1181110004 Trần Quốc Huy 5/14/1994 M 393, Kv 2, Tt Hiệp Hòa
5 LA1181110005 Nguyễn Ngọc Nhung 3/16/1994 F 92, Kv 4, Tt Hiệp Hòa
6 LA1181110006 Nguyễn Thanh Hoài 1/4/1991 M Ấp 3, Nhựt Chánh
7 LA1181110007 Nguyễn Phúc Hiển 12/26/1988 M 47 Bình Hòa, Bình Tịnh
8 LA1181110008 Hoàng Thị Ngọc Vy 6/1/1995 F Tổ 4, Ấp 2/6, Long Hậu
9 LA1181110009 Trương Văn Đẹp 11/15/1963 M 31/646 Châu Thị Kim, Kp An Thuận 1, Phường 7
10 LA1181110010 Hồ Thanh Phương 12/29/1997 F 9 Huỳnh Châu Sổ, Kp 1, Tt Bến Lức
11 LA1181110011 Trần Nguyễn Thanh Vân 12/9/1989 F 120 Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
12 LA1181110012 Nguyễn Mai Thái Đăng 8/20/2016 M 102/23 Thủ Khoa Huân, Phường 1
13 LA1181110013 Nguyễn Thị Diểm Phương 10/23/1995 F Ấp 5, Phước Vân
14 LA1181112001 Nguyễn Lê Thanh Thủy 7/2/1991 F Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam
15 LA1181112002 Lưu Thị Thu Thúy 3/11/1992 F Long Hưng, Long Hựu Tây
16 LA1181112003 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 6/29/2004 F 192a Ấp 9, Lương Hòa
17 LA1181112004 Nguyễn Gia Huy 1/22/1997 M Quốc Lộ 62, Kp 9, Tt Mộc Hóa
18 LA1181112005 Vỏ Thị Dòn 1/1/1950 F Ấp 3, Bình Hòa Nam
19 LA1181112006 Đặng Thị Anh 3/13/1952 F 64/2/9 Bạch Đằng, Khu Phố 2, Phường 2
20 LA1181112007 Lê Hiếu Kiên 10/21/2000 F Ấp 4, Nhị Thành
21 LA1181112008 Huỳnh Hải Long 1/31/2013 M 229 Khu 2, Ấp Chợ, Phước Lợi
22 LA1181112009 Kiều Thanh Hằng 7/23/1993 F 362 Quốc Lộ 62 Phường 6
23 LA1181112010 Lê Thị Thùy Dương 5/12/1997 F 302 Ấp 1, Hướng Thọ Phú
24 LA1181112011 Đỗ Thị Chá 1/1/1964 F 27/17/5a Ô 3 Khu A, Thị Trấn Hậu Nghĩa
25 LA1181112012 Nguyễn Văn Tốt 1/1/1957 M 27/17/5a, Ô 3 Khu A, Thị Trấn Hậu Nghĩa
26 LA1181112013 Phan Thanh Ngân 5/28/2000 F Ấp Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
27 LA1181112014 Triệu Trương Quốc Hiếu 8/6/1997 M Ấp 6, Thạnh Đức
28 LA1181112015 Huỳnh Thị Kim Thoa 1/11/1999 F 234/6 Ấp 6, Hiệp Thạnh
29 LA1181112016 Nguyễn Thị Hà Phương 5/15/1996 F Ấp An Định, An Ninh Đông
30 LA1181112017 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 2/16/1998 F 27 Trương Văn Bang, Khu Phố 3, Thị Trấn Cần Giuộc
31 LA1181112018 Nguễn Thị Kim Duyên 9/9/1969 F 685 Ấp 1, Phước Đông
32 LA1181112019 Trương Thị Kim Nhựt 3/30/1994 F Khu Phố 5, Phường 2
33 LA1181112020 Nguyễn Quốc Hồng 1/16/1981 M 119/26 Hl, Ô 4 Khu A, Thị Trấn Hậu Nghĩa
34 LA1181112021 Võ Tấn Phùng 10/3/1953 M 83/6 Ấp 6, Vĩnh Công
35 LA1181112022 Nguyễn Thị Gấm 8/15/1951 F 83/6 Ấp 6, Vĩnh Công
36 LA1181112023 Nguyễn Văn Khắc 1/1/1973 M Ấp Cả Bát, Vĩnh Thạnh
37 LA1181112024 Nguyễn Thị Ngọc 4/25/1996 F Ấp Cả Bát, Vĩnh Thạnh
38 LA1181112025 Trần Duy Thuất 1/1/1991 M An Thạnh, An Ninh Tây
39 LA1181112026 Nguyễn Thị Thanh Vân 4/21/1996 F Ấp 6, Nhị Thành
40 LA1181112027 Trần Thị Huỳnh Như 3/15/1995 F Ấp 1, Tân Đông
41 LA1181112028 Lê Thanh Toàn 10/27/1992 M Lộc Bình, Lộc Giang
42 LA1181112029 Phan Minh Tiên 8/23/1989 M 53 Ấp 8, Nhựt Chánh
43 LA1181112030 Ngô Thị Xi 1/1/1947 F Ấp 2, Long Sơn
44 LA1181112031 Võ Thị Hồng Nga 4/14/1999 F 217/8 Long Thuận, Long Trì
45 LA1181112032 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/29/1990 F 101 Trần Văn Đấu, Nhơn Hậu 1, Phường Tân Khánh
46 LA1181112033 Phan Phú An 10/2/1986 M Ấp Gãy, Thuận Bình
47 LA1181112034 Lê Xuân Nghĩa 11/26/1995 M 28k, K1, Ô 1 Trương Công Định, Thị Trấn Thủ Thừa
48 LA1181112035 Trần Thị Rãi 1/1/1953 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
49 LA1181112036 Nguyễn Thị Út 1/1/1970 F 31 Ấp 3, Hướng Thọ Phú
50 LA1181112037 Huỳnh Võ Tú Uyên 6/30/1999 F Tổ 10, Ấp 4, Long Hậu
51 LA1181112038 Võ Thị Cẩm Nhung 4/19/1974 F Tổ 10, Ấp 4, Long Hậu
52 LA1181112039 Trần Thị Hóa 1/1/1956 F Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
53 LA1181112040 Chung Hoàng Yến 2/25/1995 F 137/1 Ấp 1, Hiệp Thành
54 LA1181112041 Phạm Thị Thủy 1/1/1955 F Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
55 LA1181112042 Nguyễn Thị Nguyệt 6/28/1965 F 280/2 Bình Cang, Bình Quới
56 LA1181112043 Hồ Thanh Toàn 8/4/1999 M 25/7 Bình Thới 1, Thuận Mỹ
57 LA1181112044 Nguyễn Chí Tâm 1/19/1989 M 403 Cầu Xây, Long Trạch
58 LA1181112045 Hồ Quốc Lương 12/25/1950 M 71 Nguyễn Trãi, Khu 3, Thị Trấn Cần Đước
59 LA1181112046 Nguyễn Cao Thắng 3/26/1994 M Nhơn Hòa, Bắc Hòa
60 LA1181112047 Nguyễn Thị Kim Loan 9/3/1960 F 40a, Phạm Văn Ngũ, Kp 5, Thị Trấn Bến Lức
61 LA1181112048 Phạm Thị Thúy Duy 2/5/1999 F 110/5 Bà Phổ, Bình Thạnh
62 LA1181112049 Võ Thanh Hùng 5/17/1982 M Ấp Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
63 LA1181112050 Phạm Thanh Hường 1/1/1972 F Tổ 17, Phú Thạnh, Long Phụng
64 LA1181112051 Nguyễn Minh Hùng 1/9/1967 M Tổ 17, Phú Thạnh, Long Phụng
65 LA1181112052 Nguyễn Thị Thu Diệu 7/7/1997 F Tổ 5, Đông Bình, Phước Vĩnh Đông
66 LA1181112053 Nguyễn Thị Chúc Giang 8/4/1995 F Tổ 10, Thạnh Trung, Phước Vĩnh Đông
67 LA1181112054 Văn Thị Cẩm Nhung 10/20/1989 F Ấp 3, Tân Ân
68 LA1181112055 Võ Thị Kiếm 7/1/1973 F 8/2/4a, Cử Luyện, Nhơn Phú, Phường 5
69 LA1181112056 Nguyễn Minh Linh 6/23/1971 M 8/2/4a Cử Luyện, Nhơn Phú, Phường 5
70 LA1181112057 Nguyễn Thị Mộng Thùy 8/7/1987 F 57/3 Võ Công Tồn, Kp1, Thị Trấn Bến Lức
71 LA1181112058 Đặng Thị Kim Tỷ 7/24/1990 F 57/3 Võ Công Tồn, Kp 1, Thị Trấn Bến Lức
72 LA1181112059 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 5/17/2012 F An Ninh, An Ninh Tây
73 LA1181112060 Lê Thị Xuân 8/1/1961 F 3/116 K2, Ô 2, Thủ Khoa Thừa, Thị Trấn Thủ Thừa
74 LA1181112061 Bùi Thị Bạch Cúc 6/16/1951 F Tổ 8, Ấp Tân Xuân, Tân Kim
75 LA1181112062 Phan Thị Bích Chi 3/7/1984 F 9 Châu Thị Kim, Phường 3
76 LA1181112063 Bùi Nhật Huy 3/11/1992 M Ấp Đông, Long Hựu Đông
77 LA1181112064 Trần Nguyễn Anh Thư 4/10/1992 F Ấp 6, Tân Ân
78 LA1181112065 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 4/16/1997 F Ấp 6, Thạnh Đức
79 LA1181112066 Nguyễn Thị Thùy Dương 11/7/1960 F 213 Ô 6, Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa
80 LA1181112067 Lê Hoàng Thao Tiên 7/23/1972 M Tổ 4, Long Khánh, Phước Hậu
81 LA1181112068 Lê Hoàng Phi Thương 10/9/1999 F Tổ 4, Long Khánh, Phước Hậu
82 LA1181112069 Nguyễn Thị Hạnh 1/1/1965 F 151/8 Long Thuận, Long Trì
83 LA1181112070 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 11/21/1973 F Ấp 1, Long An
84 LA1181112071 Lê Hoàng Bảo Trâm 10/29/2002 F Tổ 13, Ấp 1, Long An
85 LA1181112072 Bùi Thị Út 9/7/1969 F 131 Ấp 7, Phước Đông
86 LA1181112073 Đỗ Thị Mai Liên 11/25/1969 F 91 Oo4, Khu A, Thị Trấn Hậu Nghĩa
87 LA1181112074 Phạm Thị Mai 1/1/1948 F 151 Ấp Ái Ngãi, Phú Ngãi Trị
88 LA1181112075 Châu Thị Thùy Trang 8/25/1981 F 301 Khu Phố 2, Tt Tầm Vu
89 LA1181112076 Nguyễn Văn Nên 6/10/1988 M Ấp Vĩnh Hòa, Tân Tập
90 LA1181112077 Phạm Thị Hoàng Linh 2/17/1975 F Ấp 3a, Xã Phước Lợi
91 LA1181112078 Hồ Hoàng Nam 1/1/1977 M Tổ 7, Phú Ân, Phước Lý
92 LA1181112079 Lê Văn Thuần 11/19/1970 M 102/98 Thủ Khoa Huân, Phường 1
93 LA1181112080 Nguyễn Thị Thúy Hằng 2/22/1983 F Ấp Đá Biên, Thạnh Phước
94 LA1181112081 Nguyễn Võ Thu Ngân 3/20/2004 F 236 Tổ 9, Ấp 4, Xã Long Hòa
95 LA1181112082 Lê Thanh Hoài 10/13/1983 M Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
96 LA1181112083 Trần Thị Hoa 4/1/1967 F Ấp Long Hòa, Xã Long Trì
97 LA1181112084 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 11/23/1978 F 47, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Tịnh
98 LA1181112085 Bạch Ngọc Vương Linh 9/27/1996 M 757b, Lộc Tiền, Mỹ Lộc
99 LA1181113001 Nguyễn Hồng Vủ 10/16/1977 M Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
100 LA1181113002 Huỳnh Văn Hữu 1/1/1961 M 11/9 Ấp 4, Hựu Thạnh
101 LA1181113003 Nguyễn Công Nghệ 1/1/1968 M Ấp 4, Đức Hòa Đông
102 LA1181113004 Lê Thị Đành 1/1/1944 F Ấp 4, Mỹ An
103 LA1181113005 Huỳnh Thị Bé 1/1/1966 F Ấp Hòa Thuận 1, Hiệp Hòa
104 LA1181113006 Phạm Thị Công 1/1/1964 F Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
105 LA1181113007 Mai Gia Phúc 5/3/1999 F 352c Kv 3, Tt Đức Hòa
106 LA1181113008 Nguyễn Thị Tồn 7/12/1945 F 185/2 Ấp Phú Tây B, Thanh Phú Long
107 LA1181113009 Lê Thị Hoa 3/22/1973 F 185/2 Ấp Phú Tây B, Thanh Phú Long
108 LA1181113010 Phạm Quốc Dũng 2/8/1982 M 132a/1 Nguyễn Trung Trực, Kp 8, Tt Bến Lức
109 LA1181113011 Võ Thanh Vũ 3/22/1977 M Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
110 LA1181113012 Trần Thị Cẫm Đào 4/27/2000 F Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
111 LA1181113013 Hồ Thị Lan 1/1/1968 F Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
112 LA1181113014 Huỳnh Thanh Tới 9/1/1993 M Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
113 LA1181113015 Võ Thị Kim Xuân 1/1/1948 F 423/14 Phạm Văn Ngô, Kp Nhơn Cầu, Phường Tân Khánh
114 LA1181113016 Nguyễn Thành Lập 1/1/1954 M Ấp Lộc Bình, Lộc Giang
115 LA1181113017 Nguyễn Nhật Trường 5/14/1991 M Ấp Lộc Bình, Lộc Giang
116 LA1181113018 Đặng Hữu Toàn 4/10/2008 M Ấp 1, Nhựt Chánh
117 LA1181113019 Mai Thúy Liễu 7/13/1957 F 98/5 Ấp Bà Phổ, Bình Thạnh
118 LA1181113020 Nguyễn Ngọc Anh 3/11/1985 F 72 Huỳnh Việt Thanh, Kp 2, Phường 1
119 LA1181113021 Nguyễn Thị Phương Yến 10/22/1988 F Ấp Ao Gòn, Tân Lân
120 LA1181113022 Võ Thị Lan Hương 8/12/1969 F 51 Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
121 LA1181113023 Trần Thị Diễm 1/1/1982 F Ấp Gò Ớt, Tuyên Thạnh
122 LA1181113024 Phạm Văn Thi 1/1/1984 M Ấp Trung Trực, Thái Bình Trung
123 LA1181113025 Nguyễn Hoài Nam 1/1/1968 M 119 Nguyễn Thị Bảy, Kp 2, Tt Cần Giuộc
124 LA1181113026 Nguyễn Thị Phương Thanh 10/20/1999 F Kp 1, Tt Thạnh Hóa
125 LA1181113027 Nguyễn Thanh Lai 8/29/1989 M Ấp 4a, Tân Trạch
126 LA1181113028 Ngô Nguyễn Hồng Phẩm 10/15/1993 M 160b Ấp 4, Long Khê
127 LA1181113029 Lê Thái Thanh 7/5/1986 M 39/2/18 Huỳnh Văn Nhứt, Kp Bình An 1, Phường 3
128 LA1181113030 Nguyễn Thị Huỳnh Ngân 12/1/1995 F Tổ 1, Ấp Bắc, Đông Thạnh
129 LA1181113031 Nguyễn Đặng Hồng Sang 5/16/1995 F Tổ 1, Ấp Trung, Đông Thạnh
130 LA1181113032 Tô Điền Lang 8/26/1973 M Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng
131 LA1181113033 Nguyễn Hữu Trung 10/15/1977 M Ấp 1, Long Khê
132 LA1181113034 Trần Hoàng Thanh Lãm 12/30/1976 M Ấp 3a, Phước Lợi
133 LA1181113035 Trần Văn Điệp 1/1/1966 M Ấp Long Thanh, Long Trạch
134 LA1181113036 Trần Thị My 6/14/1971 F 222 Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
135 LA1181113037 Huỳnh Thị Ngọc Thanh 1/1/1981 F Ấp Long Thanh, Long Trạch
136 LA1181113038 Lê Hoàng Giang 9/13/1970 M 222 Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
137 LA1181113039 Trương Thị Như Ý 4/14/1996 F 568/4 Ấp Bình Trị 1, Thuận Mỹ
138 LA1181113040 Nguyễn Thu Sương 1/1/1961 F Ấp An Hòa, An Ninh Tây
139 LA1181113041 Trần Thành Hưng 5/15/1971 M Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
140 LA1181113042 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/15/1989 F Ấp An Hưng, An Ninh Đông
141 LA1181113043 Nguyễn Vân Khánh 10/23/2012 F 12 Nguyễn Duy, Phường 1
142 LA1181113044 Lê Thị Thu Hiền 11/18/1997 F Ấp 3, Long Cang
143 LA1181113045 Nguyễn Trần Gia Minh 3/1/2009 M 294/9/12 Quốc Lộ 62, Phường 6
144 LA1181113046 Trần Thị Bích Vân 4/21/1977 F 294/9/12 Quốc Lộ 62, Phường 6
145 LA1181113047 Nguyễn Hữu Danh Thanh 8/8/1969 M 294/9/12 Quốc Lộ 62, Phường 6
146 LA1181113048 Nguyễn Thanh Thảo Vy 4/25/2000 F Ấp Phước Thuận, Trường Bình
147 LA1181113049 Lê Văn Sơn 1/1/1979 M Ấp 3, Thanh Phú
148 LA1181113050 Nguyễn Thị Anh Luân 7/18/2000 F Ấp Đồn A, Thuận Bình
149 LA1181113051 Nguyễn Việt Hiếu 6/7/1989 M Ấp 5, Quê Mỹ Thạnh
150 LA1181113052 Võ Thị Hồng Phúc 1/2/1998 F Ấp Tân Chánh, Tân Tập
151 LA1181113053 Nguyễn Thị Hà 5/2/1959 F 501 Quốc Lộ 1, Kp Bình Quân 2, Phường 4
152 LA1181113054 Phạm Văn Tú 1/10/1959 M 103 Quốc Lộ 62, Phường 2
153 LA1181113055 Phạm Văn Nhuận 3/20/1964 M Tổ 1, Ấp Phú Thạnh, Long Phụng
154 LA1181113056 Nguyễn Lam Phương 7/9/2018 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
155 LA1181113057 Trần Văn Thực 10/20/1985 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
156 LA1181113058 Lê Thị Hồng Phương 2/10/1980 F 392/6 Ấp 6, An Nhựt Tân
157 LA1181113059 Phạm Thị Tú Nhi 9/16/1984 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Bắc
158 LA1181113060 Hà Quang Minh 1/1/1971 M 224a Kv 4, Tt Hiệp Hòa
159 LA1181113061 Nguyễn Thị Lài 6/1/1957 F Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
160 LA1181113062 Nguyễn Hoàng Nhật Huy 8/6/2000 M 412/4d Quốc Lộ 1, Phường 4
161 LA1181113063 Nguyễn Hữu Số 3/10/1968 M Ấp 4, Nhựt Chánh
162 LA1181113064 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 5/12/1994 F Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
163 LA1181113065 Nguyễn Thanh Thiện 8/8/1995 M Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
164 LA1181113066 Phan Phước Duy 1/16/1997 M Ấp 4, Long Hòa
165 LA1181113067 Lê Ngọc Thủy Tiên 3/8/1997 F Tổ 25, Ấp Tân Thanh A, Phước Lại
166 LA1181114001 Nguyễn Thị Tuôi 1/1/1968 F Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
167 LA1181114002 Lê Thị Thanh Thủy 7/16/1964 F 16c/23 Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
168 LA1181114003 Trần Thị Bích Vân 2/10/1981 F 67/6 An Lục Long
169 LA1181114004 Phạm Thái Hòa 10/23/1975 M Ấp 6, Phước Tuy
170 LA1181114005 Lê Thị Thanh Hà 6/17/1966 F 25 Châu Thị Kim, Phường 3
171 LA1181114006 Nguyễn Đức Tài 7/31/1999 M Ấp 6, Mỹ Thạnh Đông
172 LA1181114007 Nguyễn Văn Đánh 1/1/1970 M Ấp Bình Thới 1, Thuận Mỹ
173 LA1181114008 Phạm Mộng Cúc 2/4/1973 F 427 Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
174 LA1181114009 Nguyễn Thị Chung 6/16/1968 F Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
175 LA1181114010 Nguyễn Văn Sùng 5/10/1964 M Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây
176 LA1181114011 Lâm Thị Bé Tí 1/1/1988 F Ấp Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
177 LA1181114012 Trịnh Nguyễn Quốc An 9/19/1999 M 213/4 Ấp 4, Hòa Phú
178 LA1181114013 Trịnh Nguyễn Quốc Khánh 5/26/1993 M 213/4 Ấp 4, Hòa Phú
179 LA1181114014 Đỗ Mỹ Thuật 6/5/1996 M 385 Quốc Lộ 1, Phường 4
180 LA1181114015 Võ Trần Tuấn Thanh 9/12/1983 M 67 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, Tphcm
181 LA1181114016 Huỳnh Văn Rượu 1/1/1933 M Ấp 6, Bình Đức
182 LA1181114017 Nguyễn Văn Xuân 1/1/1965 M Ấp 5, Long Hòa
183 LA1181114018 Nguyễn Thị Nhịn 1/1/1962 F 352 Ấp 5, Long Hòa
184 LA1181114019 Lương Hải Hưng 10/23/1966 M 51 Tl 10, Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
185 LA1181114020 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 3/17/1977 F Ấp Cả Sáu, Thạnh Phước
186 LA1181114021 Nguyễn Văn Long 1/1/1974 M Ấp 2, Tân Bửu
187 LA1181114022 Nguyễn Thị Thúy Duyên 10/10/1996 F Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Lạc
188 LA1181114023 Lê Thị Hồng Thắm 2/10/1995 F Ấp 4, Tân Đông
189 LA1181114024 Phạm Thị Xuân Hạnh 8/9/1996 F Ấp Bình Thạnh 3, Thuận Mỹ
190 LA1181114025 Nguyễn Nhựt Trí 6/9/1995 M 142/50 Nguyễn Huỳnh Đức, Kp Giồng Dinh, Phường Khánh Hậu
191 LA1181114026 Võ Hữu Phước 10/9/1960 M Ấp 2, Long An
192 LA1181114027 Bùi Minh Sang 7/24/1993 M Ấp Bảy Mét, Kiến Bình
193 LA1181114028 Phan Văn Lực 9/3/1960 M 111c Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
194 LA1181114029 Lương Tấn Công 1/12/1976 M Ấp 4a, Tân Trạch
195 LA1181114030 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/19/1993 F Ấp 6, Mỹ Thạnh Đông
196 LA1181114031 Nguyễn Thanh Toàn 2/2/1978 M Ấp 4, Lương Bình
197 LA1181114032 Trần Thị Ngọc Nhẫn 4/23/1961 F Ấp 2, Hựu Thạnh
198 LA1181114033 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 3/9/1985 F Ấp 2, Hựu Thạnh
199 LA1181114034 Ngô Đắc Hảo 10/19/1996 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
200 LA1181114035 Trần Trọng Đạt 12/9/1989 M Ấp 3, Thạnh Hòa
201 LA1181114036 Lê Nhân Ái 9/15/1978 M 96 Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
202 LA1181114037 Phạm Thị Phượng Hằng 2/16/1994 F Ấp Thái Hòa 2, Phủ Túc, Định Quán, Đồng Nai
203 LA1181114038 Phạm Văn Sơn 11/14/1991 M Ấp Sậy Giăng, Vĩnh Trị
204 LA1181114039 Nguyễn Thị Ngọc Sương 1/1/1965 F 145/3 Châu Thị Kim, Kp 4, Phường 3
205 LA1181114040 Nguyễn Ngọc Anh Thư 10/2/1993 F 145/3 Châu Thị Kim, Kp 4, Phường 3
206 LA1181114041 Nguyễn Nhựt Minh 5/6/2012 M Ấp An Thủy, An Ninh Tây
207 LA1181114042 Lê Huỳnh Nhật Linh 10/30/1997 F Ấp Sơn Lợi, An Ninh Tây
208 LA1181114043 Nguyễn Thị Náo 1/1/1965 F Ấp An Thủy, An Ninh Tây
209 LA1181114044 Vũ Thị Hồng Nhung 7/23/1993 F Ấp Gò Nôi, Nhơn Hòa
210 LA1181114045 Nguyễn Công Hậu 5/1/1994 M 165 Ấp Lộc Hưng, Lộc Giang
211 LA1181114046 Nguyễn Thị Thúy Phượng 10/8/1975 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
212 LA1181114047 Nguyễn Thị Kiền 1/28/1973 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
213 LA1181114048 Phùng Ngọc Xuân Hạ 9/16/1989 M Ấp 1b, Hựu Thạnh
214 LA1181114049 Dương Tấn Lộc 6/3/2014 M Ấp Hòa Tân, Bắc Hòa
215 LA1181114050 Nguyễn Hoàng Khải 10/13/1986 M 417/3 Ấp Bình Sơn, Bình Quới
216 LA1181114051 Trần Thị Ngọc Yến 11/28/1997 F Ấp Bắc Chan 1, Tuyên Thạnh
217 LA1181114052 Trần Chí Hùng 8/10/1990 M 36e/2 Kv 5, Tt Đức Hòa
218 LA1181114053 Nguyễn Thanh Giàu 12/27/1985 M Ấp 4b, Tân Trạch
219 LA1181114054 Trịnh Thị Cẩm Loan 1/1/1976 F Kp 3, Phường 2
220 LA1181114055 Phạm Hồng Mộng Thúy 4/5/1973 F 38 Đs 4, Kdc Đầu Tư Xd Gđ 1, Kp.Bình Cư 3, P.6
221 LA1181114056 Nguyễn Ngọc Minh Châu 2/19/2001 F 38 Đs 4, Kdc Đầu Tư Gđ 1, Kp.Bình Cư 3, P.6
222 LA1181114057 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 9/28/2005 F 38 Đs 4, Kdc Đầu Tư Gđ 1, Kp.Bình Cư 3, P.6
223 LA1181114058 Nguyễn Thị Mai Nương 6/19/1987 F 146b/5 Ấp 5, Quê Mỹ Thạnh
224 LA1181114059 Nguyễn Thị Bích Phương 2/26/1998 F Kp 3, Phường 2
225 LA1181114060 Nguyễn Ngô Tuấn Anh 9/17/1997 M Kp 1, Tt Đông Thành
226 LA1181114061 Nguyễn Thị Thùy Trang 5/26/2011 F 157a Lương Văn Chấn, Phường Khánh Hậu
227 LA1181114062 Nguyễn Quốc Khánh 4/2/2008 M 157a Lương Văn Chấn, Phường Khánh Hậu
228 LA1181114063 Thạch Thị Kiều 1/1/1987 F 157a Lương Văn Chấn, Phường Khánh Hậu
229 LA1181114064 Nguyễn Văn Thương 4/9/1987 M 157a Lương Văn Chấn, Phường Khánh Hậu
230 LA1181114065 Huỳnh Thị Cẩm Nguyên 9/20/1992 F 204/1 Kv 2, Tt Đức Hòa
231 LA1181114066 Nguyễn Thị Kim Liên 1/1/1970 F Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
232 LA1181114067 Nguyễn Thị Cúc 9/25/2000 F 4/77 B1 Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
233 LA1181114068 Nguyễn Hoàng Kha 7/16/1994 M 103/2 Ấp 2, Phước Tân Hưng
234 LA1181114069 Phan Thị Ớt 1/1/1965 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
235 LA1181114070 Nguyễn Thị Đà 1/1/1968 F Ấp 1, Thạnh Lợi
236 LA1181114071 Hồ Thị Tươi 1/1/1963 F Ấp 1, Thạnh Lợi
237 LA1181114072 Phạm Thị Nguyệt 12/12/1959 F 1/14 K3 Ô 2, Nguyễn Trung Trực, Tt Thủ Thừa
238 LA1181114073 Trần Văn Thành 1/1/1958 M 10 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 4
239 LA1181114074 Đoàn Thị Ngọc Ánh 10/15/1959 F 364 Quốc Lộ 1, Phường 4
240 LA1181114075 Võ Thành Danh 12/5/1997 M 25 Ấp 5, Nhựt Chánh
241 LA1181114076 Huỳnh Thị Hiệp 1/1/1975 F Ấp 5, Nhựt Chánh
242 LA1181114077 Lê Thị Đẹp 10/15/1949 F Ấp 2, Tân Hiệp
243 LA1181114078 Dương Thị Ngọc Phượng 4/9/1969 F 52/1 Quốc Lộ 62, Phường 2
244 LA1181114079 Huỳnh Thị Mộng Tưởng 1/1/1981 F 14a Ngô Quyền, Phường 1
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/7/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0