Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 22/11/2018 11/22/2018

STT Số biên nhận                     Tên Ngày sinh Giới tính                                  Địa chỉ
1 LA1181105001 Đinh Nguyễn Thúy Quỳnh 6/9/2007 F Kp 2, Phường 3
2 LA1181105002 Nguyễn Hoàng Ngọc Ẩn Long Vinh 4/1/1986 M Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
3 LA1181105003 Phan Thị Thanh 11/16/1967 F Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
4 LA1181105004 Đỗ Trí Đạt 7/18/1992 M Ấp Nhơn Hòa, Bắc Hòa
5 LA1181105005 Đoàn Thị Hồng Phúc 10/23/1985 F Ấp 3, Quê Mỹ Thạnh
6 LA1181105006 Neang Thị Ánh Loan 7/27/1969 F Ấp 3, Long Định
7 LA1181105007 Đặng Minh Hiếu 6/20/1989 M Quốc Lộ 1a, Khu Dân Cư 135, Voi Lá, Thị Trấn Bến Lức
8 LA1181105008 Hồ Hồng Phúc 4/1/1990 M 32/4/1 Lương Văn Chấn, Khu Phố Quyết Thắng, Phường Khánh Hậu
9 LA1181105009 Ong Thị Bụi 5/25/1992 F 25/1 Bình Xuyên, Bình Quới
10 LA1181105010 Phan Thị Thu Thanh 7/29/1973 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
11 LA1181105011 Lê Thanh Tuấn 3/18/1974 M Tổ 11, Phước Lý, Phước Lý
12 LA1181105012 Nguyễn Ngọc Thanh 11/25/1989 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
13 LA1181105013 Nguyễn Thanh Tuyền 6/18/1994 F 446 Hùng Vương, Phường 3
14 LA1181105014 Trương Thị Mỹ 1/1/1965 F Nguyễn Bảo, Nhơn Hòa Lập
15 LA1181105015 Nguyễn Thị Tiếng 11/3/1950 F Ấp 5, Tân Ân
16 LA1181105016 Nguyễn Ngọc Thuận 6/18/1996 M 6a, Hùng Vương, Phường 2
17 LA1181105017 Nguyễn Minh Tuấn 10/12/1982 M Ấp 2, Thạnh Đức
18 LA1181105018 Nguyễn Thị Thúy Hằng 2/19/1979 F 1/2 Khu Phố Thanh Xuân, Phường 5
19 LA1181105019 Trần Thị Ngọc Dung 1/23/1995 F 228/7 Ấp 7, Vĩnh Công
20 LA1181105020 Phạm Văn Đực 1/1/1957 M Ấp Cầu Tam Binh, Mỹ Lệ
21 LA1181105021 Nguyễn Văn Bắc 1/8/1964 M 151/8 Long Thuận, Long Trì
22 LA1181105022 Kiều Đăng Trung 9/29/1995 M 65a, Nguyễn Thị Bảy, Khu Phố Bình Cư 1, Phường 6
23 LA1181105023 Nguyễn Ngọc Hến 10/20/1984 M Ấp Trương Công Ý, Tân Lập
24 LA1181105024 Nguyễn Thanh Tùng 10/19/1971 M Khu Vực 1, Đông Thành
25 LA1181105025 Mai Thị Mong 1/1/1966 F 24 Ấp Hòa Bình 2, Hiệp Hòa
26 LA1181105026 Phạm Thị Oanh 1/1/1968 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
27 LA1181105027 Nguyễn Kim Thoại 5/8/1996 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Tây
28 LA1181105028 Nguyễn Thành Luân 11/6/1996 M 202 Ấp 3a, Phước Lợi
29 LA1181105029 Trần Ngọc Hải Đăng 9/16/1996 M Khu Phố 2, Thị Trấn Đông Thành
30 LA1181105030 Tạ Văn Nguyễn Hoàng 3/28/1981 M 71/2 Trần Phong Sắc, Khu Phố Bình Yên Đông 1, Phường 4
31 LA1181105031 Lê Thị Hồng Hạnh 5/3/1996 F 68/1 Ấp 2, An Thạnh
32 LA1181105032 Nguyễn Thị Ngà 10/9/1962 F Ấp Nam, Đông Thạnh
33 LA1181105033 Nguyễn Thanh Tấn 11/8/1986 M Ấp 3, Tân Bửu
34 LA1181105034 Trần Ngọc Long Châu 11/6/1995 M 263/8 Long Thuận, Long Trì
35 LA1181105035 Nguyễn Văn Khánh 9/11/1988 M 184 Ấp 1, Hướng Thọ Phú
36 LA1181105036 Tô Ngân Thảo Trang 7/1/1997 F Ấp Rạch Bùi, Thị Trấn Vĩnh Hưng
37 LA1181105037 Nguyễn Đại Anh Khoa 6/15/1984 M 7/138 Ấp 3, Nhà Thương, Thị Trấn Thủ Thừa
38 LA1181105038 Lượng Thị Trúc Linh 9/10/1992 F 213 Ấp Bình An, Bình Lãng
39 LA1181105039 Lê Thị Há 1/1/1950 F 175 Tổ 12, Khu Phố 1b, Thị Trấn Cần Đước
40 LA1181105040 Nguyễn Tiến Dũng 7/20/1982 M 24/17 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 4
41 LA1181105041 Nguyễn Hoàng Nguyễn 10/29/1972 M 409 Ấp 1, Phước Đông
42 LA1181105042 Nguyễn Ngọc Thanh 6/6/1971 M Tổ 7, Ấp Kim Điền, Tân Kim
43 LA1181105043 Nguyễn Văn Hai 1/1/1961 M Tổ 3, Ấp Nam, Đông Thạnh
44 LA1181105044 Trương Minh Chí 11/17/1991 M 140/1 Ấp 1, Hiệp Thạnh
45 LA1181105045 Trần Thị Gái 7/1/1967 F 24/1 Khu Vực 2, Thị Trấn Đức Hòa
46 LA1181105046 Nguyễn Kim Thái 12/11/1968 M 241/ Khu Vực 2, Thị Trấn Đức Hòa
47 LA1181105047 Đặng Hùng Minh 9/21/1965 M 163 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2
48 LA1181105048 Liêu Thị Thanh Nhàn 1/1/1954 F 52 Nguyễn Trung Trực, Phường 2
49 LA1181105049 Trương Văn Tựu 1/1/1956 M 236/10 Ấp Ái Ngãi, Phú Ngãi Trị
50 LA1181105050 Nguyễn Thị Minh Tơ 8/8/1990 F Bàu Trai Hạ, Tân Phú
51 LA1181105051 Huỳnh Thành Đại 3/8/1998 M Ô 11/78b, Ấp 3, Mỹ An
52 LA1181105052 Nguyễn Huỳnh Thanh Phương 5/15/1993 F T9, Nguyễn Đình Chiễu, Khu Phố 4, Phường 3
53 LA1181105053 Trần Hiếu Minh 10/3/1968 M 204 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
54 LA1181105054 Võ Thị Tuyến 1/1/1967 F 405/4 Xuân Hòa 2, Thanh Vĩnh Đông
55 LA1181105055 Nguyễn Thị Lệ Quyên 6/30/1994 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
56 LA1181105056 Đỗ Thị Thúy Nga 2/14/1985 F Ấp 4, Mỹ Phú
57 LA1181105057 Võ Ngọc Thuận 5/17/1992 M Ấp Nước Trong, Thủy Đông
58 LA1181105058 Nguyễn Thị Kim Duyên 10/3/1995 F 43 Lô H, Kdc Ấp An Hòa 3, Thị Trấn Thủ Thừa
59 LA1181105059 Nguyễn Chí Thanh 1/1/1969 M 36 Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
60 LA1181105060 Nguyễn Thị Như Ngọc 3/23/1998 F 75 Ấp 1, Hưng Điền A
61 LA1181105061 Hà Thành Phú Vĩnh 12/25/1988 M 167 Ấp 1, Hướng Thọ Phú
62 LA1181105062 Nguyễn Thị Tín 11/10/1968 F Ấp An Ninh, An Ninh Tây
63 LA1181105063 Bùi Thị Thanh Bình 12/26/1993 F Tổ 2, Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc
64 LA1181105064 Huỳnh Thị Thủy Tiên 5/15/1992 F Ấp 1, Long Thuận
65 LA1181105065 Nguyễn Thị Hoàng Xuân 3/11/2003 F Ấp 3, Phước Đông
66 LA1181105066 Nguyễn Hoàn Sơn 5/11/1971 M Ấp 3, Phước Đông
67 LA1181105067 Trang Thị Ngọc Tuyết 5/27/1986 F Tổ 3 Ấp Kim Điền, Tân Kim
68 LA1181105068 Nguyễn Thị Ngọc 1/1/1969 F 308 Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
69 LA1181105069 Đào Văn Xính 1/1/1962 M 308 Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
70 LA1181105070 Nhan Thị Bích Tuyền 10/10/1997 F 203/8 Ấp 8, Phước Tân Hưng
71 LA1181105071 Trương Thị Hồng Diễm 9/1/1976 F 250/8 Ấp 8, Hiệp Thạnh
72 LA1181105072 Đào Việt Ấn 10/24/2008 M 31 Ấp Hựu Lộc, Long Hựu Tây
73 LA1181105073 Lương Trung Đông 4/23/1956 M 9/5 Nguyễn Văn Tiến Ấp Tân Bình, Tt Tân Trụ
74 LA1181105074 Nguyễn Phát Ngân 3/10/1974 M Ấp 5, Mỹ Yên
75 LA1181105075 Nguyễn Thị Mỹ Tuyến 8/3/1978 F Ấp 5, Mỹ Yên
76 LA1181105076 Vũ Trường Thành 6/9/1996 M 26 Nguyễn Đình Chiểu Kp Gò Thuyền A, Tt Tân Hưng
77 LA1181105077 Ngô Trần Thùy An 10/26/1993 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
78 LA1181105078 Nguyễn Thị Bé 1/1/1962 F 13/3/3 Nkhu Phố 4, Tt Bến Lức
79 LA1181105079 Phạm Văn Thái 10/9/1960 M 18/3/3 Khu Phố 4, Tt Bến Lức
80 LA1181105080 Võ Ngọc Minh Thư 2/1/1997 F B4/69 Ấp Vàm Kinh, Bình An
81 LA1181105081 Nguyễn Thị Lan Hương 10/12/1969 F B4/69 Ấp Vàm Kinh, Bình An
82 LA1181105082 Hà Nhật Tân 2/2/1990 M Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
83 LA1181105083 Huỳnh Tấn Lộc 9/4/1997 M Ấp 1+3, An Nhựt Tân
84 LA1181105084 Wong Ngọc Xuân 9/3/2018 F Ấp Voi Lá, Long Hiệp
85 LA1181105085 Lê Văn Bông 2/1/1967 M Ấp 3, Phước Vĩnh Tây
86 LA1181105086 Dương Thành Tấn 2/16/1999 M 410/3 Ấp 1+3, An Nhựt Tân
87 LA1181105087 Tạ Hoàng Ngọc Diệp 5/7/2008 F 71/2 Trần Phong Sắc Kp Bình Yên Đông 1, Phường 4
88 LA1181105088 Hồ Bích Thủy 11/30/1977 F 634 Ấp 1, Long Khê
89 LA1181105089 Lê Kim Quân 10/19/1988 M 200/4 Ql50 Tổ 7 Khu Phố 4, Tt Cần Giuộc
90 LA1181105090 Phạm Văn Trên 5/15/1965 M 27a Nguyễn Văn Tiếp Kp3, Tt Bến Lức
91 LA1181105091 Dương Thị Hiếu 1/1/1964 F 36a Lê Văn Tao, Phường 2
92 LA1181105092 Phạm Văn Tân 10/21/1965 M 36a Lê Văn Tao, Phường 2
93 LA1181105093 Lê Thị Thanh Hằng 12/20/1991 F Ấp 5, Thạnh Lợi
94 LA1181105094 Lương Văn Nhãn 1/1/1974 M 23/254 Ấp Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
95 LA1181106001 Nguyễn Sơn Hùng 1/1/2014 M 280 Ấp Đông, Long Hựu Đông
96 LA1181106002 Đỗ Văn Bân 1/1/1955 M 70 Thuận Bắc, Thuận Thành
97 LA1181106003 Nguyễn Thị Kim Thoa 7/4/1958 F 70 Thuận Bắc, Thuận Thành
98 LA1181106004 Nguyễn Thị Kim Tuyến 7/11/2000 F Lf/37 Vàm Kinh, Bình An
99 LA1181106005 Trần Thị Lành 4/13/1958 F 70 Ấp 5, Phước Đông
100 LA1181106006 Nguyễn Kim Trừ 1/1/1978 M Gò Thuyền A, Thị Trấn Tân Hưng
101 LA1181106007 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 11/21/2004 F Ấp Cả Bát, Vĩnh Thạnh
102 LA1181106008 Nguyễn Thị Mai 5/1/1982 F Khu Phố Gò Thuyền, Thị Trấn Tân Hưng
103 LA1181106009 Võ Thị Ách 9/6/1947 F Số 01 Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
104 LA1181106010 Nguyễn Thị Hoàng 10/16/1957 F Đức Ngái 2, Đưc Lập Thượng
105 LA1181106011 Phạm Ngọc Hải 1/1/1966 F Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
106 LA1181106012 Phan Thanh Tiển 7/15/1972 F Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
107 LA1181106013 Trương Thị Ngọc Hoa 1/1/1949 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
108 LA1181106014 Bùi Thị Lịch 6/5/1951 F Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
109 LA1181106015 Trần Văn Út 1/1/1968 M Tân Hội, Đức Lập Thượng
110 LA1181106016 Huỳnh Thị Ngọc Linh 7/1/1970 F Tân Hội, Đức Lập Thượng
111 LA1181106017 Nguyễn Hoàng Huy 1/1/1960 M 35 Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
112 LA1181106018 Nguyễn Văn Hạnh 9/10/1946 M Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
113 LA1181106019 Nguyễn Thị Đẩu 1/1/1969 F 35 Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
114 LA1181106020 Võ Thị Nhành 4/19/1953 F Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
115 LA1181106021 Nguyễn Văn Cắt 1/1/1935 M Đức Ngãi 1, Đức Lập Thượng
116 LA1181106022 Huỳnh Tấn Hiển 4/18/1991 M Ấp 3, Hậu Thạnh
117 LA1181106023 Huỳnh Thị Minh Châu 10/29/1998 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
118 LA1181106024 Nguyễn Thị Minh Phương 10/14/1997 F Ấp 1a, Hựu Thạnh
119 LA1181106025 Lê Thị Mộng Tuyền 1/1/1975 F Ấp 1a, Hựu Thạnh
120 LA1181106026 Trần Văn Vinh 5/13/1958 M 72 Khu Vực 2, Hiệp Hòa
121 LA1181106027 Đỗ Hông Phúc 9/17/2010 F Số 2, Đường Số 1, Kdc Mai Thị Non, Thị Trấn Bến Lức
122 LA1181106028 Đỗ Minh Ngọc 6/26/2006 F Số 2, Đường Số 1, Kdc Mai Thị Non, Thị Trấn Bễn Lức
123 LA1181106029 Lê Thanh Hằng 5/20/1984 F Số 2, Đường Số 1, Kdc Mai Thị Non, Thị Trấn Bến Lức
124 LA1181106030 Phạm Lai Phúc 8/15/1996 M Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
125 LA1181106031 Lê Thị Thu 6/13/1989 F Ấp 2, Tân Đông
126 LA1181106032 Lê Thị Lợi 7/30/1961 F 200a, Khu Vực 5, Thị Trấn Hiệp Hòa
127 LA1181106033 Phạm Đức Huy 6/27/1994 M 200a, Khu Vực 5, Thị Trấn Hiệp Hòa
128 LA1181106034 Nguyễn Hoàng Hưng 11/20/1992 M Ấp 4, Tân Thành
129 LA1181106035 Lê Thị Bé 9/10/1991 F 18 Đường Tỉnh 829, Khu Phố 1, Thị Trấn Tân Thạnh
130 LA1181106036 Nguyễn Thị Điệp 1/1/1962 F Ấp Rạch Mây, Tuyên Bình
131 LA1181106037 Phan Thị Linh 7/9/1980 F 273 Cầu Tràm, Long Trạch
132 LA1181106038 Trần Thị Kim Yến 6/11/1990 F Khu Vực 2, Thị Trấn Hiệp Hòa
133 LA1181106039 Nguyễn Thi Kim Nguyên 10/16/2000 F Ấp Lăng, Tân Chánh
134 LA1181106040 Trương Thị Hồng Nhung 11/24/1987 M Tân Đại, Tân Tập
135 LA1181106041 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2/22/1992 F 335 Nguyễn Văn Siêu, Phu Phố Phú Nhơn, Phường 5
136 LA1181106042 Nguyễn Thị Thanh Thanh 1/15/1990 F 335 Nguyễn Văn Siêu, Khu Phố Phú Nhơn, Phường 5
137 LA1181106043 Nguyễn Thị Thu Vân 9/2/1998 F Ấp 2, Bình Hòa Đông
138 LA1181106044 Đoàn Thị Kim Thoa 3/20/1971 F 8/4 Hùng Vương, Phường 2
139 LA1181106045 Nguyễn Trọng Huyền 3/3/1982 M 399 Ấp 4, Hướng Thọ Phú
140 LA1181106046 Trương Trọng Nghĩa 2/23/1992 M Khóm 3, Thị Trấn Thạnh Hóa
141 LA1181106047 Huỳnh Thị Mỹ Dung 11/18/1969 F 73/21h, Ô 3, Khu A, Thị Trấn Hậu Nghĩa
142 LA1181106048 Nguyễn Thị Cô Thắm 4/10/1987 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
143 LA1181106049 Trần Nhật Khang 8/12/2017 M 4/190 Ấp 4, Long Thuận
144 LA1181106050 Hồ Thị Gái 1/1/1962 F Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
145 LA1181106051 Trương Chí Tâm 8/17/2001 M Ấp Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa
146 LA1181106052 Hồ Sơn Nhật 11/4/1985 M 167 Khu Vực 3, Thị Trấn Hiệp Hòa
147 LA1181106053 Vũ Thị Xoái 9/9/1952 F Khu Phố 1, Thị Trấn Vĩnh Hưng
148 LA1181106054 Nguyễn Hồng Lâm 12/24/1992 M Ấp 1, Bình Thành
149 LA1181106055 Kiều Thị Kim Dung 4/8/1967 F 50/12 Võ Văn Tần, Phường 2
150 LA1181106056 Trần Văn Niên 2/12/1986 M Mỹ Điền A, Long Hựu Tây
151 LA1181106057 Nguyễn Thị Kim Ngân 4/11/1998 F Kdc Nam Long, Ấp 4, An Thạnh
152 LA1181106058 Huỳnh Thị Nhỏ 5/20/1964 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
153 LA1181106059 Bùi Phi Yến 10/19/1980 F Ấp 4, Mỹ Yên
154 LA1181106060 Nguyễn Hoàng Yến 2/20/1992 F Số 07, Tổ 1, Ấp 8, Lương Hòa
155 LA1181106061 Cao Thị Thảo 5/12/1960 F Tổ 6, Ấp Vĩnh Phước, Phước Lý
156 LA1181106062 Ngụy Thị Cẩm Út 4/19/1974 F Ấp 3, Long Sơn
157 LA1181106063 Huỳnh Văn Mỹ 1/1/1966 M Kii Ô 2 2/15 Phan Văn Tình, Thị Trấn Thủ Thừa
158 LA1181106064 Hà Trần Anh Duy 3/4/1987 M 256/3 Nguyễn Thông, Khu Phố Bình Đông 3, Phường 3
159 LA1181106065 Lê Thị Thùy Trang 7/29/1980 F 211 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
160 LA1181106066 Nguyễn Thị Thanh Vy 4/9/2002 F Ấp 5, Mỹ Yên
161 LA1181106067 Trần Thị Hảo 1/1/1970 F 123a Ô 5, Khu B Thị Trấn Hậu Nghĩa
162 LA1181106068 Võ Trang Thanh Sang 7/29/2002 M 123a Ô 5, Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa
163 LA1181106069 Võ Thanh Hải 1/1/1968 M 123a, Ô 5, Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa
164 LA1181106070 Võ Trang Thanh Dương 9/6/1996 M 123a, Ô 5, Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa
165 LA1181106071 Nguyễn Trúc Phương 1/15/1963 M Ấp 3, Long Cang
166 LA1181106072 Huỳnh Thị Diễm 6/17/1999 F 150 Ấp 5, Phước Lợi
167 LA1181106073 Trần Minh Bình 1/1/1976 M Khu Phố 3, Phường 1
168 LA1181106074 Trần Thị Kim Vân 1/1/1977 F Khu Phố 2, Phường 1
169 LA1181106075 Trần Kim Buối 1/1/1978 F Số 3, Đường Nguyễn Thị Quảng, Khu Phố 1, Phường 1
170 LA1181106076 Trần Trung Kiên 1/15/1984 M Tổ 3, Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
171 LA1181106077 Nguyễn Diễm Tuyền 6/9/1998 F Tổ 15, Ấp Phú Thành, Phước Lý
172 LA1181106078 Trương Văn Hai 1/1/1984 M Ấp 2, Hựu Thạnh
173 LA1181106079 Trần Lê Thiên Lý 11/23/1991 F Ấp 2, Tân Hiệp
174 LA1181106080 Hồ Thanh Phong 8/22/1983 M 65 Nguyễn Văn Siêu, Khu Phố 2, Thị Trấn Bến Lức
175 LA1181106081 Lâm Ngọc Kim Tuyền 2/26/2016 F Ấp Tân Đại, Tân Tập
176 LA1181106082 Lâm Minh Thắng 9/14/2014 M Ấp Tân Đại, Tân Tập
177 LA1181106083 Nguyễn Thị Tuyết 8/12/1990 F Ấp Kênh Củ, Hưng Điền B
178 LA1181106084 Nguyễn Thanh Tâm 5/6/1999 M Ấp An Hòa, An Ninh Tây
179 LA1181106085 Lương Văn Lâm 10/17/1979 M 417 Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
180 LA1181106086 Dương Thúy Hằng 11/1/1991 F Số 21 Ngô Văn Lớn, Phường 4
181 LA1181107001 Phan Thị Trường 1/1/1952 F Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
182 LA1181107002 Trần Thị Ly 3/19/2002 F Ấp 1, Hưng Điền A
183 LA1181107003 Nguyễn Văn Sang 1/1/1949 M Ấp 3, Bình Hòa Nam
184 LA1181107004 Trần Thị Dư 1/1/1946 F Ấp 3, Bình Hòa Nam
185 LA1181107005 Đào Hòa Bình 5/24/1975 M Ấp Tân Điền, Long Thượng
186 LA1181107006 Tô Thị Hoàng Quyên 7/30/1999 F Ấp Cà Nhíp, Tân Bình
187 LA1181107007 Phùng Văn Tân 2/27/1960 M 178 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
188 LA1181107008 Hoàng Thị Trung Anh 9/10/1988 F Kp 4, Tt Đông Thành
189 LA1181107009 Nguyễn Minh Điền 1/1/1959 M Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
190 LA1181107010 Lê Văn Tươi 2/7/1975 M 76/21/17 Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
191 LA1181107011 Đỗ Hữu Nghĩa 9/20/1995 M Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
192 LA1181107012 Phạm Chí Hùng 9/10/1959 M 445 Kv 5, Tt Đức Hòa
193 LA1181107013 Phạm Hữu Tiến 5/24/1987 M 36a Lê Văn Tao, Phường 2
194 LA1181107014 Nguyễn Thị Tuyết 5/25/1963 F Ấp 1, Thạnh Lợi
195 LA1181107015 Dương Hồng Phi 9/19/1973 M Ấp 1/B, Hựu Thạnh
196 LA1181107016 Vũ Minh Hiếu 1/1/1999 M 107b Khu 2, Ấp 7, Lương Hòa
197 LA1181107017 Huỳnh Thị Quyến 1/1/1966 F Ấp 4, Long Hòa
198 LA1181107018 Phạm Văn Sơn 7/18/1995 M Ấp 5, Mỹ Quý Tây
199 LA1181107019 Đoàn Thế Cần 6/13/1985 M Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
200 LA1181107020 Võ Văn Cơ 4/5/1988 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
201 LA1181107021 Nguyễn Thị Kiều Tâm 7/7/1988 F 11/5 Ấp 5, Phước Tân Hưng
202 LA1181107022 Hà Quốc Hưng 2/2/2013 M Ấp 1, Long Định
203 LA1181107023 Phạm Thương Tín 7/17/1988 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
204 LA1181107024 Phạm Thành Phong 6/18/1993 M 21/1 Ấp 6, An Thạnh
205 LA1181107025 Bùi Gia Bảo 6/20/2012 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
206 LA1181107026 Trần Trọng Đạt 4/24/1973 M 05a Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
207 LA1181107027 Huỳnh Bảo Ngọc 11/9/2015 F Ấp 3a, Hựu Thạnh
208 LA1181107028 Đinh Văn Trường 1/21/1958 M 392 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3
209 LA1181107029 Nguyễn Thị Tơ 7/15/1960 F 392 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3
210 LA1181107030 Hồ Anh Tuấn 1/1/1979 M Ấp Đông Trung, Tân Chánh
211 LA1181107031 Võ Văn Đông 1/1/1975 M Ấp Gò Gòn, Hưng Thạnh
212 LA1181107032 Nguyễn Thị Thơ 7/20/1965 F Ấp 1, Thạnh Đức
213 LA1181107033 Nguyễn Thị Thu Thảo 4/25/1989 F 86 Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
214 LA1181107034 Nguyễn Văn Hiền 10/20/1964 M 86 Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
215 LA1181107035 Đinh Thị Hồng Lợi 10/2/1965 F 86 Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
216 LA1181107036 Nguyễn Thị Thu Hồng 5/27/1972 F 132/1 Ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh
217 LA1181107037 Huỳnh Thị Ngọc Mai 1/1/1971 F Ấp 1, Thạnh Đức
218 LA1181107038 Lê Minh Thuận 10/12/1976 M Tổ 5, Ấp 2, Long Hòa
219 LA1181107039 Lê Quý Khánh 10/19/2015 M 315 Kv 1, Tt Đức Hòa
220 LA1181107040 Chung Thị Kiều Nga 3/4/1969 F 56/1 Huỳnh Châu Sổ, Kp 1, Tt Bến Lức
221 LA1181107041 Nguyễn Hồng Thái 1/1/1982 M 24b/4 Ấp Bình Thủy, Bình Quới
222 LA1181107042 Hồ Thanh Sơn 6/27/1969 M Ô 5/90b Ấp 2, Mỹ An
223 LA1181107043 Phạm Ngân Gian 7/8/1993 M Ấp 1, Long Thuận
224 LA1181107044 Nguyễn Thành Luân 11/3/1992 M Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
225 LA1181107045 Đinh Hữu Phát 11/22/1995 M Ấp 5, Hậu Thạnh Đông
226 LA1181107046 Lê Đặng Ngọc Anh 7/2/2003 F Ô 2 2/45a Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
227 LA1181107047 Phạm Phước Tiến 1/27/1982 M Tổ 25, Ấp Trong, Phước Hậu
228 LA1181107048 Trần Anh Tuấn 1/1/1980 M 85 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
229 LA1181108001 Nguyễn Quang Long 1/29/2003 M Ấp 3, Phước Đông
230 LA1181108002 Nguyễn Quang Vinh 5/14/2010 M Ấp 3, Phước Đông
231 LA1181108003 Trần Thị Diễm Tiên 6/30/1972 F 46 Lưu Văn Tế, Phường 4
232 LA1181108004 Trần Quốc Việt 6/3/1995 M Ấp 6, Mỹ Quý Tây
233 LA1181108005 Huỳnh Thị Xọi 1/1/1953 F Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
234 LA1181108006 Phan Văn Gứng 1/1/1950 M Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
235 LA1181108007 Lưu Khánh My 12/5/2013 F 12 Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
236 LA1181108008 Nguyễn Thị Nhúng 1/1/1970 F Ấp Hòa Thuận 1, Hiệp Hòa
237 LA1181108009 Đỗ Thị Trúc Linh 1/15/1993 F 323e/2 Kv 5, Tt Đức Hòa
238 LA1181108010 Nguyễn Thị Minh Trang 12/25/1982 F Ấp 2, Đức Hòa Đông
239 LA1181108011 Võ Thị Huyền Trân 12/14/1990 F 153 Ấp Thanh Tân, Thanh Phú
240 LA1181108012 Trương Văn Thiệt 1/1/1967 M Ấp Phú Thạnh, Long Phụng
241 LA1181108013 Nguyễn Thị Kim Thương 1/1/1987 F Ấp 3, Thạnh Đức
242 LA1181108014 Nguyễn Huy Hoàng 4/6/1985 M Ấp 4, Mỹ Quý Tây
243 LA1181108015 Phạm Thị Ngọc Hạc 3/22/1993 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
244 LA1181108016 Trần Văn Tửng 1/1/1949 M 486 Ấp Võ Văn Be, Vĩnh Bửu
245 LA1181108017 Trần Nhất Nam 3/19/1998 M Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
246 LA1181108018 Phạm Văn Tiến 1/1/1975 M Ấp 7, Tân Ân
247 LA1181108019 Lâm Kim Hằng 1/13/1997 F 67 Cách Mạng Tháng 8, Phường 1
248 LA1181108020 Lê Thế Trận 1/28/1988 M Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
249 LA1181108021 Lê Tấn Tài 12/2/2000 M 169/2 Ấp Bình Cang 2, Bình Thạnh
250 LA1181108022 Lê Văn Vinh 6/11/1968 M Ấp Lộc An, Lộc Giang
251 LA1181108023 Trần Nguyễn Thu Nga 6/9/1970 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
252 LA1181108024 Đặng Châu Minh Tùng 8/11/1988 M 242 Tổ 12, Ấp 4, Long An
253 LA1181108025 Võ Thị Thu Vân 12/16/1966 F Kv 1, Tt Đông Thành
254 LA1181108026 Võ Thanh Sanh 6/30/1997 M Ấp 4, Mỹ Quý Đông
255 LA1181108027 Nguyễn Thanh Tú 12/26/1988 M Ấp Cái Đôi Tây, Bình Tân
256 LA1181108028 Nguyễn Thị Đẩu 1/1/1964 F Ấp Vinh, Mỹ Thạnh Tây
257 LA1181108029 Nguyễn Thanh Hậu 6/23/1976 M 76/38/5 Ô 7, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
258 LA1181108030 Vũ Hoàng Hiệp 11/14/1995 M 48 Bùi Thị Của, Kp 3, Phường 1
259 LA1181108031 Nguyễn Ngọc Hân 3/12/1990 F Ấp An Hiệp, An Ninh Đông
260 LA1181108032 Nguyễn Thanh Sơn 5/1/1970 M 100ka Ấp Vàm Kinh, Bình An
261 LA1181108033 Phạm Trần Trung Kiên 9/2/2007 M Tổ 7 Ấp Long Phú, Tân Kim
262 LA1181108034 Phạm Ngọc Minh Châu 5/29/2012 F Tổ 7 Ấp Long Phú, Tân Kim
263 LA1181108035 Lê Thụy Nguyên Thảo 9/10/1973 M 211 Ấp 2, Mỹ Thạnh Bắc
264 LA1181108036 Võ Lê Đăng Khoa 6/24/2008 M 211 Ấp 2, Mỹ Thạnh Bắc
265 LA1181108037 Trương Hồ Trúc Lâm 10/29/2001 F 2/16 K2 Ô 2, Tt Thủ Thừa
266 LA1181108038 Mai Phúc Liên 10/29/2010 F Ấp 4, Long Hòa
267 LA1181108039 Mai Xuân Nghi 12/13/2016 F Ấp 4, Long Hòa
268 LA1181108040 Dương Phúc Nguyên 11/30/2007 M Ấp 4, Long Hòa
269 LA1181108041 Võ Quang Thế 6/15/1987 M 183 Nguyễn Văn Tuôi Khu Phố 8, Tt Bến Lức
270 LA1181108042 Hồ Ngọc Phương Vân 5/21/1989 F Ấp 4, Long Hòa
271 LA1181108043 Hồ Ngọc Phương 6/24/1984 F Ấp 4, Long Hòa
272 LA1181108044 Nguyễn Huệ Thân 1/1/1962 M 473 Ô 4 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
273 LA1181108045 Trương Phát Đạt 1/10/1973 M Ấp 2, Phước Lợi
274 LA1181108046 Lê Tuấn Anh 6/24/1995 M 4/19 K2 Ô 2, Tt Thủ Thừa
275 LA1181108047 Phan Ngọc Trinh 4/3/1995 F 10/99c Ấp Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
276 LA1181108048 Lê Văn Hiếu 6/21/1990 M 76/4 Ấp Thanh Quới, Thanh Phú Long
277 LA1181108049 Nguyễn Thị Mai 1/1/1973 F Ấp 5, Mỹ Quý Đông
278 LA1181108050 Trương Tấn Tài 8/21/1979 M 145 Nguyễn Thái Bình Kp Bình Đông 2, Phường 3
279 LA1181108051 Phan Thị Mỹ Lệ 5/22/1957 F 23/13 Quốc Lộ 1, Phường 4
280 LA1181108052 Nguyễn Chí Thảo 12/25/1995 M Ấp Bà Thoại, Tân Lân
281 LA1181108053 Nguyễn Thị Mai 1/1/1963 F 486 Ấp Võ Văn Be, Vĩnh Bửu
282 LA1181108054 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 9/30/1992 F 147 Ấp 2, Tân Trạch
283 LA1181108055 Phan Ngọc Diễm 8/4/1996 F Ấp 2, Bình Phong Thạnh
284 LA1181108056 Nguyễn Thị Linh 4/30/1972 F Ấp 3, Bình Hòa Đông
285 LA1181108057 Huỳnh Thị Triệu 8/23/1959 F 47 Huỳnh Châu Sổ Kp4, Tt Bến Lức
286 LA1181108058 Đỗ Văn Bình 8/22/1981 M Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
287 LA1181108059 Nguyễn Thị Kim Chi 6/11/1980 F Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
288 LA1181108060 Đỗ Quốc Thái 4/11/2011 M Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
289 LA1181108061 Đỗ Gia Hân 12/31/2006 F Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
290 LA1181109001 Lê Công Tuấn Anh 2/20/1998 M Ấp An Hưng, An Ninh Đông
291 LA1181109002 Lương Thị Lượm 8/28/1959 F Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
292 LA1181109003 Lê Quốc Cường 8/9/1986 M 23/8.1 Võ Văn Tần, Phường 2
293 LA1181109004 Lê Quang Vinh 6/5/1996 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
294 LA1181109005 Đặng Thị Hoanh 1/1/1964 F Ấp An Hưng, An Ninh Đông
295 LA1181109006 Lê Văn Ngùng 1/1/1966 M Ấp An Hưng, An Ninh Đông
296 LA1181109007 Phạm Thị Hương 9/10/1962 F A133b Kv 1, Tt Hiệp Hòa
297 LA1181109008 Phan Văn Ớ 11/16/1969 M 566 Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
298 LA1181109009 Âu Thị Tuyết Hương 9/2/1995 F Thôn Hy Thế, Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định
299 LA1181109010 Đỗ Huy Quang 11/28/1999 M Thôn Bái Tôm, Điền Quang, Bá Thước, Thanh Hóa
300 LA1181109011 Trịnh Ngọc Cảnh 5/28/1987 M Thôn 10 Thịnh Lạc, Tế Nông, Nông Cống, Thanh Hóa
301 LA1181109012 Phạm Thị Mỹ Nhị 3/22/1995 F Thôn Túy Sơn, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
302 LA1181109013 Phạm Đăng Khôi 5/16/2017 M Tổ 4, Khối 8, Tt Krông Năng, Krông Năng, Đắk Lắk
303 LA1181109014 Trương Văn Năng 1/1/1946 M Tổ 8, Ấp Kim Điền, Tân Kim
304 LA1181109015 Phan Thị Én 3/16/1952 F Tổ 8, Ấp Kim Điền, Tân Kim
305 LA1181109016 Lê Phạm Phương Trang 5/1/1994 F 321 Châu Thị Kim, Ấp Vĩnh Bình, An Vĩnh Ngãi
306 LA1181109017 Lê Thị Chính 9/24/1959 F 32 Nguyễn Thái Bình, Kp 4, Tt Cần Giuộc
307 LA1181109018 Nguyễn Hữu Vinh 7/11/1962 M Tổ 27, Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
308 LA1181109019 Nguyễn Thị Kim Thoa 10/1/1960 F Ấp Phước Thuận, Trường Bình
309 LA1181109020 Lê Thị Hồng 5/1/1964 F Tổ 27, Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
310 LA1181109021 Trần Ngọc Bích Trâm 10/2/1992 F 27/1/6 Ô 6, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
311 LA1181109022 Phạm Thị Kim Hiền 11/6/1986 F 480/30b Quốc Lộ 1, Phường 4
312 LA1181109023 Dương Thị Cẩm Nhung 11/20/1983 F Ấp Nhà Trường, Tân Lân
313 LA1181109024 Lê Tuấn Anh 5/13/1994 M 323 Ấp Giồng Ngang, Hòa Khánh Đông
314 LA1181109025 Huỳnh Bích Hạnh 2/18/1963 F Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
315 LA1181109026 Nguyễn Thị Mết 1/1/1961 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
316 LA1181109027 Đinh Kim Phượng 12/10/1967 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
317 LA1181109028 Phan Thị Huệ 1/1/1965 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
318 LA1181109029 Nguyễn Thị Thuật 9/1/1964 F 40 B Nguyễn Cửu Vân, P.4
319 LA1181109030 Nguyễn Thị Mộng Cầm 6/26/1986 F 181/1 Ấp 1, Quê Mỹ Thạnh
320 LA1181109031 Nguyễn Thị Vân 5/5/1970 F Ấp Hòa Quới, Tân Chánh
321 LA1181109032 Phan Thái Anh 1/19/1992 M 12e/1 Kv 5, Tt Đức Hòa
322 LA1181109033 Dương Hoàng Triên 9/11/1959 M 066 Ấp 2, Hựu Thạnh
323 LA1181109034 Nguyễn Thị Phượng 4/10/1963 F 287c Kv 3, Tt Đức Hòa
324 LA1181109035 Phạm Hữu Trường Giang 12/29/1983 M Ấp Phước Tú, Thanh Phú
325 LA1181109036 Phạm Văn Hiền 11/19/1996 M Ấp Vĩnh Bửu, Vĩnh Đại
326 LA1181109037 Ngô Văn Lừng 5/1/1970 M Ấp 4, Phước Đông
327 LA1181109038 Nguyễn Tấn Dương 9/6/1986 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Bắc
328 LA1181109039 Nguyễn Phương Khanh 11/11/1993 M 12 Võ Phước Cương, Phường 3
329 LA1181109040 Nguyễn Thị Kim Loan 1/1/1966 F Tổ 2, Ấp Bắc, Đông Thạnh
330 LA1181109041 Nguyễn Ngọc Kim Anh 11/30/1980 F Tổ 15, Ấp 2/5, Long Hậu
331 LA1181109042 Lê Ngọc Bảo 9/2/1977 M Tổ 15, Ấp 2/5, Long Hậu
332 LA1181109043 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1/30/1983 F Kp 5, Phường 2
333 LA1181109044 Ngô Quốc Bình 8/5/1983 M 39 Hùng Vương, Kp 1, Phường 1
334 LA1181109045 Phạm Thúy An 11/1/1985 F Tổ 19, Kdc Ấp Tân Phước, Tân Kim
335 LA1181109046 Phạm Nguyễn Nguyên 1/1/1971 M 17/3 Tổ 4, Cầu Tràm, Kp 1, Tt Cần Giuộc
336 LA1181109047 Trần Thị Mỹ Dung 7/11/1982 F Ấp 9, Lương Hòa
337 LA1181109048 Nguyễn Thị Bông 1/1/1975 F Ấp 1, Tân Bửu
338 LA1181109049 Lê Thị Bạch The 1/1/1967 F 513 Ấp Bình Trung, Nhơn Thạnh Trung
339 LA1181109050 Nguyễn Thị Kiều Thu 9/17/1980 F 11b/5 Ấp 5, Phước Tân Hưng
340 LA1181109051 Đặng Ngọc Quí 8/16/1959 M Quốc Lộ 62, Kp 5, Phường 2
341 LA1181109052 Vương Thị Phượng 1/1/1958 F Quốc Lộ 62, Kp 5, Phường 2
342 LA1181109053 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2/7/1995 F Ấp 2, Bình Thành
343 LA1181109054 Trang Song Hiên 7/27/2004 F Ấp Thuận Tây 2, Thuận Thành
344 LA1181109055 Lê Vũ Duy 12/30/1998 M 140 Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
345 LA1181109056 Tạ Ngọc Xuân An 9/9/2017 F 25 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ 14, Kp 1, Tt Cần Giuộc
346 LA1181109057 Tạ Ngọc Xuân Quý 9/9/2017 F 25 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ 14, Kp 1, Tt Cần Giuộc
347 LA1181109058 Trương Thị Hồng Gấm 9/14/1994 F 103/9 Ấp 9, Hiệp Thạnh
348 LA1181109059 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12/9/1987 F Ấp 3, Long Hòa
349 LA1181109060 Tạ Xuân Mai 4/30/2011 F 25 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ 14, Kp 1, Tt Cần Giuộc
350 LA1181109061 Huỳnh Khánh Trung 5/3/1997 M 113/26 Cử Luyện, Phường 5
351 LA1181109062 Lầu Thị Thùy Linh 9/19/1992 F Kp 6, Phường 2
352 LA1181109063 Phạm Thị Hồng Vân 5/21/1986 F 105/6 Lương Văn Chấn, Kp Quyết Thắng 2, Phường Khánh Hậu
353 LA1181109064 Nguyễn Thị Ngọc Hương 11/3/1984 F Ấp Gãy, Thuận Bình
354 LA1181109065 Kiều Thị Lan Thanh 11/2/1991 F 386 Ấp Bình An, Bình Lãng
355 LA1181109066 Đoàn Kiều Trang 4/15/1996 F Ấp Long Hưng, Long Thượng
356 LA1181109067 Phạm Hồ Phú Huân 3/13/2002 M 45/1 Trần Phong Sắc, Kp Bình Yên Đông 1, Phường 4
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/7/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0