Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 14/11/2018 11/14/2018

   tt Số biên nhận Tên Ngày sinh Giới tính                    Địa chỉ
1 LA1181027001 Đinh Thái Sang 8/10/1995 M Kp2, P 2, Thị Xã Kiến Tường
2 LA1181027002 Nguyễn Thị Tâm 3/12/1966 F 21 Nguyễn Thái Bình, P 1
3 LA1181027003 Nguyễn Văn Phúc 1/1/1967 M 21 Nguyễn Thái Bình, P 1
4 LA1181027004 Trần Liên Sanh 12/1/1950 M 55 Nguyễn Duy, P 1
5 LA1181027005 Nguyễn Gia Khiêm 12/22/2015 M 243 Võ Công Tồn, Kp3, Tt Bến Lức
6 LA1181027006 Võ Thị Thanh Trúc 4/24/1990 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
7 LA1181027007 Hà Minh Tú 8/14/1987 M Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
8 LA1181027008 Nguyễn Phước Vinh 3/10/1997 M 66a, Hồ Văn Long, P2
9 LA1181027009 Phạm Minh Tâm 2/4/2000 M Ấp An Hưng, An Ninh Đông
10 LA1181027010 Nguyễn Minh Tâm 6/2/1988 M Lò Gạch, Long Hiệp
11 LA1181027011 Nguyễn Trần Duy An 8/1/1990 M 05 Trần Văn Giàu, K P2, Tt Tầm Vu
12 LA1181027012 Nguyễn Thị Thanh Trinh 1/6/1971 F 55 Trương Thị Sáu, Kp Bình An, P3
13 LA1181027013 Phạm Nguyễn Thanh Uyên 2/24/1997 F 55 Trương Thị Sáu, Kp Bình An, P3
14 LA1181027014 Trần Xuân Duy 5/5/1994 M 18 Ấp Chợ Trạm, Mỹ Lệ
15 LA1181027015 Lê Thị Cẩm Hường 12/16/1994 F Ấp 1, Long An
16 LA1181027016 Phạm Nguyễn Tương Như 1/27/2008 F 55 Trương Thị Sáu, Kp Bình An. P3
17 LA1181027017 Phạm Uyên Phương 10/7/1992 F Ấp Cầu Làng, Mỹ Lệ
18 LA1181027018 Phạm Thị Lan Viên 7/29/1989 F Ấp Cầu Làng, Mỹ Lệ
19 LA1181027019 Lê Minh Xuân 2/8/1983 M 45 Trương Định, P2
20 LA1181027020 Lê Anh Minh 11/13/2014 M 45 Trương Định, P2
21 LA1181027021 Hứa Thị Kim Thi 3/28/1989 F Ấp Trong, Phước Hậu
22 LA1181027022 Nguyễn Thị Kim Thanh 3/22/1973 F 216/26 Thủ Khoa Huân, P1
23 LA1181027023 Trần Thị Kim Loan 11/12/1970 F Kp4, Tt Tân Thạnh
24 LA1181027024 Phan Thị Ngọc Hà 1/8/1984 F 38 Ấp Trại Lòn Nam, Nhơn Ninh
25 LA1181027025 Nguyễn Thị Hơn 1/1/1975 F Ấp Trại Lòn, Xã Nhơn Ninh
26 LA1181027026 Huỳnh Tấn Công 10/16/1982 M Ấp Đình, Xã Tân Chánh
27 LA1181027027 Lê Châu Thái 7/25/1994 M 233/7 Ấp Thanh Hóa, Thanh Phú Long
28 LA1181029001 Trần Ngọc Phượng 6/26/1962 F 28/5a Sương Nguyệt Ánh, Phường 2
29 LA1181029002 Lê Thị Ngọc Yến 1/25/1960 F 240 Ấp Hòa Ngãi, An Vĩnh Ngãi
30 LA1181029003 Lê Ngọc Đường 1/1/1964 M 113e/2 Ấp An Hòa 1, Bình An
31 LA1181029004 Phạm Thị Nhan 1/1/1962 F 113e/2 Ấp An Hòa 1, Bình An
32 LA1181029005 Phan Thị Hồng Nhung 3/20/1975 F Ấp Thuận Tây, Thuận Thành
33 LA1181029006 Nguyễn Thị Cúc 1/1/1947 F Ấp 3, Long Hậu
34 LA1181029007 Lê Ngọc Thiên Kim 4/8/1996 F Ấp 1, Long Định
35 LA1181029008 Nguyễn Văn Bé 1/1/1942 M Ấp 1, Long Định
36 LA1181029009 Lê Tiến Đạt 8/26/1996 M 27/5 Ấp Vĩnh Viễn, Thanh Vĩnh Đông
37 LA1181029010 Nguyễn Thị Bé 2/3/1966 F Ấp 3, Tân Thành
38 LA1181029011 Nguyễn Thị Mỹ Phương 11/11/1961 F 341 B Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
39 LA1181029012 Lư Thị Kim Thoa 7/18/1995 F 535 Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
40 LA1181029013 Nguyễn Phan Pull 5/21/1989 M 02 Ô/3 Ấp 3, Mỹ An
41 LA1181029014 Cao Tấn Hoàng 11/11/1985 M Ấp 2, Mỹ Yên
42 LA1181029015 Võ Hùng Danh 10/27/1995 M Ấp 1, Vĩnh Bình
43 LA1181029016 Trương Thị Lá 1/1/1955 F 1 Quốc Lộ 1, Phường 5
44 LA1181029017 Đặng Ngọc Lý 10/1/1942 M 210 Quốc Lộ 1, Phường 2
45 LA1181029018 Đoàn Thị Vân 7/30/1982 F 262/3 Ấp Hồi Xuân, Dương Xuân Hội
46 LA1181029019 Lê Văn Dạn 3/7/1978 M 262/3 Ấp Hồi Xuân, Dương Xuân Hội
47 LA1181029020 Ngô Thị Xi 1/1/1947 F Ấp 2, Long Sơn
48 LA1181029021 Liêu Thị Thơ 10/11/1968 F Ấp 6, Nhựt Chánh
49 LA1181029022 Trần Thị Chong 1/1/1955 F Ấp 2, Long Sơn
50 LA1181029023 Trần Văn Điều 1/1/1953 M Ấp 2, Long Sơn
51 LA1181029024 Phạm Đăng Khoa 6/9/2001 M 186 Ấp Chợ, Long Hựu Đông
52 LA1181029025 Ngô Minh Gia 2/21/1979 M 186 Ấp 2, Hướng Thọ Phú
53 LA1181029026 Nguyễn Thị Lành 3/24/1956 F Tổ 10, Ấp Kim Điền, Tân Kim
54 LA1181029027 Nguyễn Thanh Vũ 1/1/1979 M Ấp Đông Trung, Tân Chánh
55 LA1181029028 Lê Tấn Đạt 1/1/1995 M Ấp Bảy Ngàn, Tân Ninh
56 LA1181029029 Trần Thanh Vũ 9/9/1989 M 86 A/2 Ấp An Hòa 1, Bình An
57 LA1181029030 Huỳnh Thị Đoan 6/9/1953 F 133 Khu 1 Ấp Chợ, Phước Lợi
58 LA1181029031 Lê Thị Bạch Huệ 7/17/1967 F Ấp 5, Tân Trạch
59 LA1181029032 Phan Thanh Hải 2/1/1970 M Ấp 4, Mỹ Thạnh
60 LA1181029033 Phan Văn Chinh 1/10/1985 M Ấp 5, Mỹ Thạnh
61 LA1181029034 Võ Hoàng Oanh 5/14/1978 M 207 Ấp Tây Nam, Tân Hòa
62 LA1181029035 Nguyễn Văn Chi My 1/1/1954 M 126 A Ấp Thuận Lợi, Nhựt Ninh
63 LA1181029036 Ngô Thị Phải 1/1/1957 F 126 A Ấp Thuận Lợi, Nhựt Ninh
64 LA1181029037 Võ Thị Sự 1/1/1963 F 427 Khu Vực 2, Tt Hiệp Hòa
65 LA1181029038 Trần Thị Thanh Tú 10/15/1962 F 342 Khu Vực 2, Tt Hiệp Hòa
66 LA1181029039 Lê Văn Tâm 8/10/1978 M 141 A Khu Vực 2, Tt Hiệp Hòa
67 LA1181029040 Trương Văn Tràng 5/16/1973 M Ấp 3, Thủy Tây
68 LA1181029041 Đỗ Như Thủy 12/12/1984 F 23/13 Đường Số 10, Phường 4
69 LA1181029042 Nguyễn Thị Hồ Điệp 3/5/1984 F 100/6 Ấp 6, Hiệp Thạnh
70 LA1181029043 Phan Thị Ngọc Bích 4/20/1970 F 134 E/1 Khu Vực 5, Tt Đức Hòa
71 LA1181029044 Trương Lưu Trường Giang 2/7/1994 M 371/8 Ấp 8, Hiệp Thạnh
72 LA1181029045 Nguyễn Thị Hiển 6/10/1967 F 184 Lê Lợi Nối Dài, Khu Phố 3, Phường 1
73 LA1181029046 Huỳnh Quang Nhựt 8/11/1981 M 209 Nguyễn Thành A, Khu Phố 3, Phường 1
74 LA1181029047 Võ Văn Bé 1/1/1950 M Ấp Đông Bình, Phước Vĩnh Đông
75 LA1181029048 Phan Thị Ngọc Châu 12/30/1991 F Ấp 1, Hiệp Thạnh
76 LA1181029049 Phạm Chí Thanh 6/24/1992 M Số 10 Tổ 10, Ấp Phú Ân, Phước Lý
77 LA1181029050 Đinh Thị Lan 1/1/1969 F Ấp Phú Ân, Phước Lý
78 LA1181029051 Trần Ngọc Trâm Anh 1/25/1998 F Đường Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 8, Tt Bến Lức
79 LA1181029052 Võ Văn Phước Linh 4/5/1993 M Ấp 915, Nhơn Ninh
80 LA1181029053 Võ Văn Dực 1/1/1950 M Ấp 915, Nhơn Ninh
81 LA1181029054 Lê Văn Lạc 10/29/1983 M Ấp An Hòa, An Ninh Tây
82 LA1181029055 Lê Thị Út 1/1/1957 F Ấp 915, Nhơn Ninh
83 LA1181029056 Nguyễn Hồng Vũ 6/13/1959 M 1/4 Bình Lương, Bình Thạnh
84 LA1181029057 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 8/27/1981 F Tổ 2, Lộc Trung, Mỹ Lộc
85 LA1181029058 Khưu Thị Nhan 1/1/1974 F 11/22 Nguyễn Minh Trường, Phường 3
86 LA1181029059 Trần Minh Hải 3/16/1993 M Ấp 7a, Mỹ Yên
87 LA1181029060 Huỳnh Phúc Nguyên 9/16/1992 M 94 Ấp 4, Long Sơn
88 LA1181029061 Nguyễn Tài Tuyền 1/1/1972 M 24 Bùi Nhị Đồng, Khu Phố 2, Thị Trấn Vĩnh Hưng
89 LA1181029062 Lê Châu Nhất Hy 11/6/2017 M 273 Lãnh Binh Thái, Tổ 3, Kp2, Tt Cần Giuộc
90 LA1181029063 Bùi Thanh Tâm 9/20/1994 M Ấp 1, Long Thuận, Thủ Thừa
91 LA1181029064 Nguyễn Hồng Sơn 5/21/1991 M 67 Ấp Bình Hòa, Tt Tân Trụ
92 LA1181029065 Nguyễn Anh Tuấn 7/27/1962 F 272/3 Tỉnh Lộ 10, Ô 5 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
93 LA1181029066 Võ Thị Thanh Ngân 9/19/1996 F 93, Đường 278, P7
94 LA1181029067 Huỳnh Thị Hến 10/10/1947 F 7/5 Ấp 5, Vĩnh Công
95 LA1181030001 Nguyễn Thị Phương Trúc 2/12/1990 F Ấp Cầu Ngang, Long Hựu Đông
96 LA1181030002 Trần Văn Thành 1/1/1951 M 12 Nguyễn An Ninh, Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
97 LA1181030003 Trần Thị Thu Thảo 9/3/1994 F 12 Nguyễn An Ninh, Ấp Hòa Thuận 1, Trường Bình
98 LA1181030004 Trần Thị Nữa 10/20/1965 F Ấp Bình Châu, Tuyên Bình
99 LA1181030005 Nguyễn Thị Hồng 1/15/1953 F 114/8 Ấp 8, Phước Tân Hưng
100 LA1181030006 Nguyễn Mạnh Tuấn 8/18/1992 M Ấp 4, Hựu Thạnh
101 LA1181030007 Nguyễn Thị Bồng 5/25/1977 F Ấp 3, Thạnh Đức
102 LA1181030008 Nguyễn Văn Nhiên 1/1/1969 M Ấp 4, Long Thuận
103 LA1181030009 Võ Kim Bảo Ngọc 2/24/2015 F 248 B Nguyễn Văn Tuôi, Khu Phố 6, Tt Bến Lức
104 LA1181030010 Ngô Đông Định 4/25/1990 F 191/8/10 Huỳnh Châu Sổ, Phường 6
105 LA1181030011 Trần Tấn An 11/19/1977 M Ấp 6, Phước Đông
106 LA1181030012 Nguyễn Thị Ngọc Thu 6/10/1989 F 511/15 Ấp 5, Long Hòa
107 LA1181030013 Huỳnh Thị Cận 3/10/1958 F Ấp Tân Qui Hạ, Tân Phú
108 LA1181030014 Đỗ Thị Mộng Tuyền 8/14/1974 F 108 Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh
109 LA1181030015 Phạm Thị Ngọc Ánh 1/25/1996 F Tỉnh Lộ 831, Ấp Rạch Bùi, Tt Vĩnh Hưng
110 LA1181030016 Nguyễn Thị Tuyết Ánh 1/1/1967 F Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
111 LA1181030017 Nguyễn Thị Ảnh 1/1/1948 F Tổ 1 A Ấp Ngoài, Phước Hậu
112 LA1181030018 Nguyễn Văn Bình 3/3/1979 M Ấp 2, Long Sơn
113 LA1181030019 Nguyễn Minh Tài 4/15/1972 M Ấp Tân Chánh, Tân Tập
114 LA1181030020 Trương Thị Bích Liên 1/1/1975 F 13 Tổ 22, Ấp Tân Chánh, Tân Tập
115 LA1181030021 Nguyễn Thị Kim Hằng 12/18/1985 F Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
116 LA1181030022 Trịnh Khắc Tâm 6/14/1984 M 205/5 Ấp Bà Phổ, Bình Thạnh
117 LA1181030023 Huỳnh Thúy Ái 12/18/1998 F Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
118 LA1181030024 Lê Minh Khánh 10/1/1984 M Ấp Thuận Tây 2, Thuận Thành
119 LA1181030025 Nguyễn Tấn Cường 11/13/1981 M 206 Nguyễn Thông, Phường 3
120 LA1181030026 Lê Yến Nhi 3/8/1996 F 208 Quốc Lộ 62 Khu Phố 4, Phường 2
121 LA1181030027 Nguyễn Thu Hiếu 5/23/1994 F Ấp Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng
122 LA1181030028 Đặng Thị Bỉ 1/1/1960 F 633/5, Ấp 5, Lạc Tấn
123 LA1181030029 Trịnh Văn Na 1/1/1958 M 291/5 Ấp 5, Lạc Tấn
124 LA1181030030 Cao Hải Yến 1/1/1990 F Khu Phố Gò Thuyền A, Tt Tân Hưng
125 LA1181030031 Trần Hoàng Thơ 8/5/1982 M 88 Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
126 LA1181030032 Hồ Thị Lệ 1/1/1970 F Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
127 LA1181030033 Lương Nguyễn Kiến Tường 1/4/1993 M 18 Lê Văn Khuyên, Kp Nhơn Hòa 1, Phường 5
128 LA1181030034 Trần Ngọc Diệp 12/22/1968 M 31/1 Nguyễn Hồng Sến, P3
129 LA1181030035 Dương Thị Anh 1/1/1942 F 7/7 Ấp 11, Tt Thủ Thừa
130 LA1181030036 Phan Thị Ngọt 1/1/1987 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
131 LA1181030037 Ngô Nguyễn Quỳnh Hương 4/29/1999 F Ấp Kinh Nhà Thờ, Tân Lập
132 LA1181030038 Phan Thị Ngọc Ẩn 1/1/1962 F Ấp Chánh, Bình Hòa Bắc
133 LA1181030039 Nguyễn Thị Ngọc Lan 2/17/2002 F 158 Nguyễn Trung Trực, Phường 1
134 LA1181030040 Nguyễn Đoàn Thị Thu Diễm 9/5/1989 F 62/3 Quốc Lộ 1, Phường 2
135 LA1181030041 Nguyễn Thành Lầu 10/20/1950 M 71/6 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
136 LA1181030042 Nguyễn Trần Tuyết Nhung 4/13/1987 F 185/4 Ấp 4, Phước Lợi
137 LA1181030043 Lê Ngọc Thanh Trà 3/18/2015 F 185/4 Ấp 4, Phước Lợi
138 LA1181030044 Lê Nguyễn Vũ Linh 10/15/1995 M Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
139 LA1181030045 Nguyễn Ngọc Thuận 1/1/1983 M 5/90a Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
140 LA1181030046 Hoàng Lê Đức Khải 8/17/2017 M 191/1 Quê Mỹ Thạnh
141 LA1181030047 Lê Thị Ngọc Hân 1/21/1985 F Quốc Lộ 62, Kp 1, Phường 2
142 LA1181030048 Lê Hữu Minh 10/4/1987 M 185/4 Ấp 4, Phước Lợi
143 LA1181030049 Nguyễn Văn Bé 1/19/1962 M Ấp 2, Thạnh Đức
144 LA1181031001 Đào Thị Kim Sang 1/1/1967 F 193 Kv 3, Tt Hiệp Hòa
145 LA1181031002 Nguyễn Trọng Nhu 2/25/1989 M Ấp 915, Nhơn Ninh
146 LA1181031003 Võ Văn Cường 1/1/1953 M Ấp Bến Long, Tân Mỹ
147 LA1181031004 Huỳnh Thanh Ưu Tú 4/18/1980 M Ấp Bến Long, Tân Mỹ
148 LA1181031005 Nguyễn Thị Ngọc Bích 6/25/1979 F Ấp Hóc Thơm 1, Hòa Khánh Tây
149 LA1181031006 Ngô Đoàn Minh 12/20/1967 M 85 Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3
150 LA1181031007 Phạm Thị Tuyết Lan 11/3/1976 F 85 Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3
151 LA1181031008 Lê Đoàn Dạn Tấn 12/26/2005 M 262/3 Ấp Hồi Xuân, Dương Xuân Hội
152 LA1181031009 Hồ Thị Chét 1/1/1972 F 42 Kv 1, Tt Đông Thành
153 LA1181031010 Nguyễn Quốc Thịnh 3/25/1995 M Tân Đại, Tân Tập
154 LA1181031011 Nguyễn Thị Đen 1/1/1973 F Kv 3, Tt Đông Thành
155 LA1181031012 Nguyễn Thị Vui 5/6/1971 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
156 LA1181031013 Phạm Thị Thúy An 8/10/1993 F 455/2a Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
157 LA1181031014 Trần Thị Thành 1/1/1962 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
158 LA1181031015 Nguyễn Thị Đỉnh 12/6/1957 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
159 LA1181031016 Lê Thị Sáu 10/20/1955 F Ấp Giồng Ngang, Hòa Khánh Đông
160 LA1181031017 Nguyễn Đình Hiếu 3/16/1995 M Tổ 12, Ấp Tây, Đông Thạnh
161 LA1181031018 Trương Công Lê 1/1/1964 M Kv 3, Tt Đông Thành
162 LA1181031019 Lê Trà My 7/19/1989 F Ấp 3, Mỹ Phú
163 LA1181031020 Nguyễn Thị Chiến 1/1/1955 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
164 LA1181031021 Nguyễn Thị Thu Thảo 9/18/1985 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
165 LA1181031022 Trần Thị Thanh Thảo 10/25/1994 F 53 Nguyễn Văn Tiếp, Kp 3, Tt Bến Lức
166 LA1181031023 Nguyễn Phúc Khang 11/13/2014 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
167 LA1181031024 Đặng Thị Cẩm Hướng 12/1/1993 F 86 Ấp Bình Đông, Bình Trinh Đông
168 LA1181031025 Trang Thị Kiều 12/10/1943 F Ấp 3, Long Sơn
169 LA1181031026 Huỳnh Thị Thanh Thúy 10/3/1990 F Ấp 5, An Thạnh
170 LA1181031027 Hồ Minh Trí 2/27/1973 M Ấp 2, Nhị Thành
171 LA1181031028 Đặng Huyền Trân 6/27/1993 F Ấp 1, Long Thạnh
172 LA1181031029 Phạm Thị Diễm Hiếu 2/15/2001 F 75/32/35c Huỳnh Văn Gấm, Phường 6
173 LA1181031030 Hồ Thị Thu Hiền 8/7/1995 F 11/17 Ấp 11, Tt Thủ Thừa
174 LA1181031031 Dương Hà Kim Phương 9/13/1993 F 111/21 Huỳnh Văn Gấm, Phường 6
175 LA1181031032 Dương Minh Khánh 1/13/1998 F Ấp 4, Mỹ An
176 LA1181031033 Trương Thị Hồng Khánh Uyên 11/3/1988 F 85 Ấp Bình Điện, Bình Tịnh
177 LA1181031034 Nguyễn Thị Kim Thoa 3/17/1988 F 1119 Tổ 9 Ấp Phước Thuận, Trường Bình
178 LA1181031035 Huỳnh Văn Một 9/9/1954 M Ấp 3b, Hựu Thạnh
179 LA1181031036 Nguyễn Thị Mộng Linh 8/21/1995 F 120 Ấp Cầu Chùa, Mỹ Lệ
180 LA1181031037 Nguyễn Thị Bốn 1/1/1958 F 87/3 Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
181 LA1181031038 Trần Thị Mỹ Oanh 5/18/1985 F 87/3 Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
182 LA1181031039 Nguyễn Xuân Ái 8/28/1993 F 302 Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
183 LA1181031040 Nguyễn Thị Nhàn 9/8/1970 F 139a Ấp 5, Bình Đức
184 LA1181031041 Nguyễn Thị Huyền Nương 1/25/1991 F 139a Ấp 5, Bình Đức
185 LA1181031042 Trần Thị Thành 5/15/1962 F 1/7a Võ Tánh, Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
186 LA1181031043 Chung Ngọc Yến 1/1/1963 F 150 Quốc Lộ 50, Tổ 3, Kp 4, Tt Cần Giuộc
187 LA1181031044 Lê Thị Sang 1/1/1962 F Tổ 36, Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
188 LA1181031045 Huỳnh Thị Ngọc Trân 5/24/1999 F 14a Ngô Quyền, Phường 1
189 LA1181031046 Phạm Văn Thiêm 1/8/1992 M Ấp Trại Lòn Bắc, Nhơn Ninh
190 LA1181031047 Nguyễn Thanh Tùng 10/12/1979 M Ấp An Hiệp, An Ninh Đông
191 LA1181101001 Nguyễn Văn Sạch 5/1/1933 M 14 Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
192 LA1181101002 Nguyễn Huỳnh Hải Đăng 5/3/1993 M Ấp Tấn Long, Thanh Phú
193 LA1181101003 Huỳnh Thanh Nghi 4/1/1993 F 351 Nguyễn Đình Chiểu. Phường 3
194 LA1181101004 Trần Văn Thành 10/3/1978 M Tổ 1 Ấp Kim Điền, Tân Kim
195 LA1181101005 Huỳnh Thị Hoàng Yến 1/2/1989 F Ấp 2, Mỹ Quý Đông
196 LA1181101006 Võ Thị Tuyết Nhung 10/11/1984 F Ấp 4, Long Thuận
197 LA1181101007 Nguyễn Thị Tư 6/3/1968 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
198 LA1181101008 Nghiêu Đăng Khoa 11/7/2000 M 17 A Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
199 LA1181101009 Nghiêu Đăng Châu 6/16/1996 M 17 Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
200 LA1181101010 Nguyễn Việt Hùng 6/10/1972 M 17 A Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
201 LA1181101011 Trần Văn Dũng 4/20/1967 M Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
202 LA1181101012 Võ Hồng Hoa 10/18/1975 F Ấp 3, Phước Đông
203 LA1181101013 Phan Ngọc Diễm Hương 1/9/1988 F 40/48 Nguyễn Thái Bình, Phường 1
204 LA1181101014 Lê Ngọc Hân 6/2/1992 F 58 Đỗ Văn Bốn, Khu Phố 1, Phường 1
205 LA1181101015 Trần Văn Lẹ 1/1/1978 M Tổ 9, Ấp Vĩnh Thạnh, Phước Vĩnh Đông
206 LA1181101016 Trần Thị Kim Thoa 11/25/2000 F Tổ 9, Ấp Vĩnh Thạnh, Phước Vĩnh Đông
207 LA1181101017 Ngô Thị Tha 10/29/1990 F 104 Ấp Hải Hưng, Nhơn Hòa
208 LA1181101018 Lê Long Hồ 5/6/1988 M Ấp 4, Mỹ Yên
209 LA1181101019 Phạm Nhật Tân 9/1/2000 M 31/4 Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
210 LA1181101020 Đoàn Thanh Lộc 9/2/1988 M 127/1 Cử Luyện, Phường 5
211 LA1181101021 Hà Văn Quyên 1/29/1959 M Ấp Phước Lý, Phước Lý
212 LA1181101022 Trần Vũ Linh 1/1/1981 M Ấp Ngã Tư, Hưng Điền B
213 LA1181101023 Bùi Như Ngọc 7/14/1998 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
214 LA1181101024 Trần Thị Mỹ Điệp 5/11/1989 F 23/37 A Võ Văn Tần, Phường 2
215 LA1181101025 Trần Thị Hồng Gấm 2/8/2005 F Ấp Ngọc An, Hậu Thạnh Tây
216 LA1181101026 Đỗ Thị Ngọc Châu 2/12/2000 F 12 Tl 8 Ô 6 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
217 LA1181101027 Lê Thị Nhàn 3/23/1972 F 140 A Nguyễn Cửu Vân, Phường 4
218 LA1181101028 Trương Thị Hạnh 1/1/1959 F B 2/4 Ấp Bình Trị 1, Thuận Mỹ
219 LA1181101029 Võ Thị Mỹ Duyên 7/2/1996 F 248 Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
220 LA1181101030 Bùi Trung Hiếu 8/20/1990 M 194/2 Ấp 2, Ấp 2, Long Thuận
221 LA1181101031 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 3/20/1990 F Ấp 4, Long Hậu
222 LA1181101032 Lê Thị Trang 4/24/1975 F 11 Trần Hưng Đạo, Khu Vực 3, Tt Cần Đước
223 LA1181101033 Trần Uyên Uyên 10/28/1970 M 21 D Khu Vực 4, Tt Đức Hòa
224 LA1181101034 Trần Thị Thùy Dương 8/13/1991 F 15 Đ Khu Vực 4, Tt Đức Hòa
225 LA1181101035 Lê Hữu Tòng 2/3/1964 M 127 C Khu Vực 3, Tt Đức Hòa
226 LA1181101036 Trần Thị Rao 1/1/1956 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
227 LA1181101037 Nguyễn Thị Ngọc Sương 6/15/1987 F Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam
228 LA1181101038 Phạm Thị Đăng Khoa 1/31/2006 F Ấp 3, Mỹ Quý Đông
229 LA1181101039 Phạm Đặng Kim Lê 1/9/2014 F Ấp 3, Mỹ Quý Đông
230 LA1181101040 Trần Thị Quỳnh Trâm 10/21/2006 F Ấp 3, Mỹ Quý Đông
231 LA1181101041 Trần Gia Thiện 7/24/2012 M Ấp 3, Mỹ Quý Đông
232 LA1181101042 Nguyễn Thị Kim Huyền 8/11/1995 F 3 A Khu Vực 4, Tổ 1, Tt Cần Đước
233 LA1181101043 Lê Thị Vân Linh 12/13/1974 F 135 Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
234 LA1181101044 Quách Văn Thanh 1/14/1970 M Khu Vực 1, Tt Đông Thành
235 LA1181101045 Phạm Thị Mỹ Hạnh 11/30/1969 F Khu Phố 1, Tt Đông Thành
236 LA1181101046 Huỳnh Hoàng Chương 4/10/1982 M Ấp 2, Mỹ Thạnh Đông
237 LA1181101047 Trần Châu Nhẫn 7/11/1970 M 67 A Nguyễn Quang Đại, Bình Phú, Phường 5
238 LA1181101048 Phạm Văn Út 1/1/1979 M Ấp 3, Mỹ Quý Đông
239 LA1181101049 Trần Thị Ngũng 1/1/1958 F Khu Phố 2, Tt Đông Thành
240 LA1181101050 Phạm Hoàng Minh 6/26/1956 M Khu Phố 2, Tt Đông Thành
241 LA1181101051 Bùi Khánh Trình 10/15/1997 M Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
242 LA1181101052 Phạm Phú Hùng 8/17/1971 M 45/1 Trần Phong Sắc, Phường 4
243 LA1181101053 Phạm Thị Thùy Hương 6/8/1986 F 86/9 Đồng Tre, An Lục Long
244 LA1181101054 Lương Quỳnh Như 7/15/2011 F Ấp 4, Khu Chợ Mới Gò Đen
245 LA1181101055 Huỳnh Văn Việt 10/2/1959 M Ấp 2, Tân Bửu
246 LA1181101056 Trần Thị Mộng Thi 3/14/1982 F 137 Trần Văn Nam, Phường 3
247 LA1181101057 Phan Thị Thanh Thúy 10/21/1975 F 137 A Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
248 LA1181101058 Lê Huỳnh Minh Đặng 10/15/1993 M 210 Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
249 LA1181101059 Trần Minh Tình 2/15/1992 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
250 LA1181101060 Nguyễn Hữu Phước 6/1/1987 M Ấp 915, Nhơn Ninh
251 LA1181101061 Nguyễn Minh Vương 2/12/1992 M Ấp 915, Nhơn Ninh
252 LA1181101062 Nguyễn Hoàng Phúc 3/19/1995 M 307 Ấp Bình Hòa, Bình Trinh Đông
253 LA1181101063 Phạm Đăng Lam 5/5/1971 M Ấp An Hòa, An Ninh Tây
254 LA1181101064 Trịnh Thanh Dũng 12/1/1960 M Ấp 3, Hòa Phú
255 LA1181101065 Hà Văn Tấn 11/25/1960 M 5 B Khu Vực 2, Tt Đức Hòa
256 LA1181101066 Nguyễn Thị Lan Anh 1/16/1995 F 09 Ấp Minh Thiện, Long Trạch
257 LA1181101067 Phạm Hoàng Nghĩa 12/16/1991 M 81 Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
258 LA1181101068 Trần Công Hưởng 2/10/1976 M Ấp 7, Tân Ân
259 LA1181101069 Huỳnh Thị Mộng Tưởng 8/9/2013 F 144 Ngô Quyền, Phường 1
260 LA1181101070 Đặng Thị Thanh Thảo 2/11/2004 F Ấp Bà Mía, Mỹ Lạc
261 LA1181101071 Nguyễn Minh Hải 9/21/1994 M Ấp 4, Tân Phước Tây
262 LA1181101072 Hồ Minh Nhựt 3/31/1993 M 249 Ấp 23, Mỹ Phú
263 LA1181101073 Trần Thị Kim Ngân 10/16/1989 F Ấp 1, Phước Tuy
264 LA1181101074 Đặng Thị Bích Trâm 8/8/1993 F 05 Tổ 21 Ấp Long Giêng, Phước Hậu
265 LA1181101075 Huỳnh Thanh Liêm 5/19/1971 M 22/6 Châu Văn Giác, Phường 4
266 LA1181101076 Huỳnh Thị Mộng Thường 4/27/1979 F 19/5 Trần Minh Châu, Phường 5
267 LA1181102001 Mai Phước Lâm 9/10/1959 M Ấp An Thuận, An Ninh Đông
268 LA1181102002 Huỳnh Thị Đúng 1/1/1959 F 122 Huỳnh Văn Tạo, Phường 3
269 LA1181102003 Vưu Thị Ngọc Dung 2/24/1966 F 148/20 Thủ Khoa Huân, Phường 1
270 LA1181102004 Nguyễn Hoàng Thái Bảo 4/6/1995 M Ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
271 LA1181102005 Phan Thành Vinh 6/21/1997 M Tổ 7 B, Ấp Ngoài, Phước Hậu
272 LA1181102006 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1/23/1985 F 268 A Nguyễn Thông, Phường 3
273 LA1181102007 Nguyễn Thị Mai Quyền 10/27/1998 F Ấp 2, Phước Đông
274 LA1181102008 Lê Văn Xẻm 5/6/1957 M 48 B, Ô 7 Khu B, Tt Hậu Nghĩa
275 LA1181102009 Nguyễn Giang Linh 8/2/1984 F 73 B, Tổ 5, Khu 1 B, Tt Cần Đước
276 LA1181102010 Lê Minh Trung 11/24/1988 M 175/2 Bình Cang 2, Bình Thạnh
277 LA1181102011 Nguyễn Quang Thành 3/26/1976 M Ấp 3, Phước Đông
278 LA1181102012 Trần Thị Tuyết Mai 10/10/1969 F Ấp 3, Phước Đông
279 LA1181102013 Nguyễn Thị Cẩm 1/1/1977 F Ấp 5, Tân Lân
280 LA1181102014 Nguyễn Trí Lãm 6/26/1953 M 1/53 Ô 1, Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
281 LA1181102015 Trần Thị Nguyệt Mai 1/1/1952 F 1/53 Ô 1 Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
282 LA1181102016 Trương Minh Bằng 6/26/1963 M A152 Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
283 LA1181102017 Nguyễn Thị Huệ 1/1/1969 F A/198 Khu Vực 1, Tt Hiệp Hỏa
284 LA1181102018 Lê Văn Nhiều 4/9/1962 M A/198 Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
285 LA1181102019 Lưu Đại Cẩu 1/1/1949 M A/156 Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
286 LA1181102020 Đặng Văn Nên 1/1/1966 M Ấp 2, Mỹ Thạnh Bắc
287 LA1181102021 Nguyễn Văn Sẽ 1/1/1970 M A/25 Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
288 LA1181102022 Nguyễn Thị Nghiêm 1/1/1955 F 304 Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
289 LA1181102023 Lý Văn Mạnh 2/10/1951 M 155 Khu Vực 1, Tt Hiệp Hòa
290 LA1181102024 Trần Quốc Chiến 8/19/1993 M 246 Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
291 LA1181102025 Nguyễn Thị Hồng Phượng 2/13/1962 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
292 LA1181102026 Trương Thị Kim Ngân 7/16/1999 F 198 Đườngg 827 Khóm 1, Tt Tầm Vu
293 LA1181102027 Nguyễn Thị Thùy Trang 4/26/1995 F 225 An Hiệp, An Ninh Đông
294 LA1181102028 Nguyễn Thị Thu Thảo 7/15/1996 F 225 An Hiệp, An Ninh Đông
295 LA1181102029 Lê Thị Loan 1/1/1974 F 225 An Hiệp, An Ninh Đông
296 LA1181102030 Mang Thị Xuân 1/1/1957 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
297 LA1181102031 Mai Văn Khánh 1/1/1966 M 54 C Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
298 LA1181102032 Nguyễn Văn Vui 1/10/1955 M Ấp Lộc An, Lộc Giang
299 LA1181102033 Đào Thị Hạnh 1/1/1959 F Ấp Lộc An, Lộc Giang
300 LA1181102034 Lưu Thị Kiều Phương 1/1/1967 F Ấ Chợ, Long Hựu Đông
301 LA1181102035 Lê Đại Nghiệp 11/21/1965 M Ấp 2, Đức Hòa Đông
302 LA1181102036 Nguyễn Văn Bình 1/1/1976 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
303 LA1181102037 Nguyễn Thị Bão Trân 3/28/1991 F Ấp 4, Mỹ Thạnh
304 LA1181102038 Trần Thị Tuyết Vân 1/1/1973 F 148 Đỗ Tường Phong, Khu Phố 1, Tt Tầm Vu
305 LA1181102039 Lương Thị Ánh Nguyệt 8/15/1992 F Ấp An Hòa, Bình Hòa Bắc
306 LA1181102040 Trần Thị Thanh Tâm 6/2/1978 F Ấp Chánh, Long Hiệp
307 LA1181102041 Trần Minh Khuyên 5/27/1979 M 210/6 Ấp 6, An Nhựt Tân
308 LA1181102042 Mai Nhật Cường 7/10/1986 M 60 Thủ Khoa Huân, Phường 1
309 LA1181102043 Võ Minh Khơi 4/14/1984 M Ấp 1, Tân Đông
310 LA1181102044 Bùi Nguyên Khánh 6/19/2015 M Ấp 4, Phước Vân
311 LA1181102045 Bùi Ngọc Bảo Ngân 2/4/2017 F Ấp 4, Phước Vân
312 LA1181102046 Huỳnh Duy Tú 11/25/1987 F 47 Ấp 4, Phước Vân
313 LA1181102047 Bùi Thị Ái Sa 3/31/1989 F 175/2 Ấp Bình Cang 2, Bình Thạnh
314 LA1181102048 Dương Thị Lang 5/29/1958 F 53 Nguyễn Thông, Phường 3
315 LA1181102049 Nguyễn Thị Hương 5/1/1972 F Ấp Xoài Đôi, Long Trạch
316 LA1181102050 Lê Chí Hải 6/29/1996 M 595 Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
317 LA1181102051 Phan Hoàng Minh 5/26/1974 M 27 Nguyễn Cửu Vân, P.4
318 LA1181102052 Nguyễn Văn Du 1/1/1978 M Ấp Cả Bát, Vĩnh Thạnh
319 LA1181102053 Cao Thị Loan 1/1/1976 F Ấp Cả Bát, Vĩnh Thạnh
320 LA1181102054 Trần Thị Tuyết Mai 5/25/1991 F Ấp 3, Long Thuận
321 LA1181102055 Dương Trúc Ly 9/8/1998 F Ấp Kế Mỹ, Trường Bình
322 LA1181102056 Lê Thị Thu Thủy 5/30/1984 F Tổ 9, Ấp Thanh Hà, Tân Kim
323 LA1181102057 Nguyễn Văn Thiện 2/3/1997 M 186 Ấp Cầu Ngang, Long Hựu Đông
324 LA1181102058 Võ Hồng Yến 2/16/1985 F Tổ 5, Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc
325 LA1181102059 Đặng Thị Phương Hoa 11/20/1985 F Ấp Chánh Nhì, Long Phụng
326 LA1181102060 Nguyễn Duy Tân 12/13/1996 M 186 Ấp Bình An, Bình Lãng
327 LA1181102061 Trần Thị Hồng Gine 5/27/1986 F 31 Ấp Hựu Lộc, Long Hựu Tây
328 LA1181102062 Trần Thị Kiều Như 8/14/1980 F Tổ 7, Ấp Long Phú, Tân Kim
329 LA1181102063 Phạm Đông Sơn 3/11/1979 M Tổ 7, Ấp Long Phú, Tân Kim
330 LA1181102064 Nguyễn Thị Phượng 7/1/1972 F 188 Ấp Tân Thạnh, Đức Tân
331 LA1181102065 Nguyễn Thị Kim Thoa 6/15/1997 F Ấp 5, Thạnh Đức
332 LA1181102066 Ngô Tài Anh 8/29/1998 M 23/1 Võ Văn Tần, Phường 2
333 LA1181102067 Huỳnh Thị Thanh Kim 3/30/1980 F Ấp 1, Nhị Thành
334 LA1181102068 Cao Minh Đức 1/15/1989 M 426a Kv 1, Tt Đức Hòa
335 LA1181103001 Mai Thiện Thanh 1/5/1996 M 07 Phước Kế, Phước Lâm
336 LA1181103002 Nguyễn Ánh Sáng 6/3/1991 M Ấp Cả Nổ, Xã Vĩnh Lợi
337 LA1181103003 Phan Thị Thúy Linh 11/8/1994 F Ấp 8, Xã Lương Hòa
338 LA1181103004 Võ Huỳnh Chí 9/8/1992 M Ấp Đông Trung, Tân Chánh
339 LA1181103005 Ngô Thảo Hiền 4/7/1989 F 216/5 Tân Long, Thanh Phú Long
340 LA1181103006 Nguyễn Hoàng Nhã Trúc 12/4/2000 F 441 Khu 3, Ấp Chợ, Phước Lợi
341 LA1181103007 Nguyễn Thị Huyền Trang 5/16/1996 F 441 Khu3, Ấp Chợ, Phước Lợi
342 LA1181103008 Võ Văn Hùng 9/7/1957 M A26, Kv 1, Tt Hiệp Hòa
343 LA1181103009 Hồ Thị Đào 2/12/1957 F A26, Kv 1, Tt Hiệp Hòa
344 LA1181103010 Lê Thị Như Ý 8/28/1999 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
345 LA1181103011 Trần Minh Hùng Dũng 4/21/1989 M 317/1 Ấp Nhà Việc, An Lục Long
346 LA1181103012 Cù Ngọc Anh Đào 2/2/2016 F Kp Tây Cốc, Xã Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
347 LA1181103013 Cù Minh Tuấn Nhật 11/21/2007 M Kp Tây Cốc, Xã Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
348 LA1181103014 Cù Ngọc Nam 11/10/1979 M Kp Tây Côc, Xã Tây Côc, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
349 LA1181103015 Huỳnh Ngọc Lan Vy 1/18/2018 F 199 Ấp 1b, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa
350 LA1181103016 Nguyễn Thị Phương Vi 12/29/1994 F 290/A Ấp Bình Đức, Bình Lãng
351 LA1181103017 Nguyễn Phú Sang 10/21/1994 M 480/2b Ql1, Kp Bình Cư 2, P 4
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/7/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0