Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 31/10/2018 10/31/2018

STT Số biên nhận Tên Ngày sinh Giới tính                              Địa chỉ
1 LA1181017001 Bùi Kim Phúc 1/1/1975 F Kv 2, Tt Hiệp Hòa
2 LA1181017002 Võ Văn Hùng 1/1/1972 M Kv 2, Tt Hiệp Hòa
3 LA1181017003 Mai Viết Nhuận 7/26/1984 M Ấp Lộc Hưng, Lộc Giang
4 LA1181017004 Trần Thị Kim Hồng 5/29/1983 F 01 Quốc Lộ 1, Phường 5
5 LA1181017005 Lâm Văn Ngưng 2/2/2000 M Ấp 3, Mỹ Quý Tây
6 LA1181017006 Nguyễn Thị Dung 11/10/1958 F 2/2 Châu Thị Kim, Phường 3
7 LA1181017007 Lê Thế Danh 8/29/1992 M 404 Ấp Hòa Tây, Bình Hòa Bắc
8 LA1181017008 Mai Văn Phúc 5/21/1987 M 411 Ấp Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn
9 LA1181017009 Phan Ngọc Linh 7/30/1984 F 115/9/12 Nguyễn Thái Bình, Kp Bình Đông 1, Phường 3
10 LA1181017010 Lê Phước Thành 8/16/1980 M Tổ 12, Ấp Trong, Phước Hậu
11 LA1181017011 Nguyễn Thị Bé 4/30/1962 F 445/1 Ấp Nhà Việc, An Lục Long
12 LA1181017012 Lê Thị Giác 10/2/1967 F Tổ 11, Ấp Kim Điền, Tân Kim
13 LA1181017013 Nguyễn Ngọc Quế Trân 9/21/1995 F Ấp 2, Tân Bửu
14 LA1181017014 Phạm Thị Thanh Phi 1/1/1964 F 28 Phạm Văn Thành, Kp Thủ Tửu, Phường Tân Khánh
15 LA1181017015 Vỏ Ngọc Diệu 2/20/1964 F Ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây
16 LA1181017016 Trịnh Thị Hồng Thắm 6/3/1996 F Ấp 2, Đức Hòa Đông
17 LA1181017017 Bùi Thị Thùy Trang 9/5/1993 F 159/3 Ấp 3, Hòa Phú
18 LA1181017018 Nguyễn Văn Tèo 1/1/1969 M Ấp 2, Mỹ An
19 LA1181017019 Nguyễn Quốc Thiên 6/5/2018 M Ấp 5, Đức Hòa Đông
20 LA1181017020 Huỳnh Ngọc Chân 8/5/1985 M 212/2 Ấp 2, Long Thuận
21 LA1181017021 Nguyễn Ngọc Thái 2/3/1992 M Khu 3, Ấp 7, Lương Hòa
22 LA1181017022 Huỳnh Thị Huyền Trân 1/1/1972 F Khu 4, Ấp 7, Lương Hòa
23 LA1181017023 Mai Văn Của 11/3/1962 M Tổ 19, Ấp Phước Kế, Phước Lâm
24 LA1181017024 Lê Thị Thảnh 1/1/1949 F 12a Ngô Quyền, Phường 1
25 LA1181017025 Hồ Quốc Toàn 6/10/1999 M Ấp 1a, An Thạnh
26 LA1181017026 Đỗ Ngọc Sơn 1/1/1962 M Tổ 22, Ấp Tân Chánh, Tân Tập
27 LA1181017027 Nguyễn Thị Thanh An 2/3/1997 F 47/7 Trương Thị Sáu, Phường 3
28 LA1181017028 Phan Lợi Ích 1/24/1992 M Ấp Bàu Trai Thượng, Tân Phú
29 LA1181017029 Nguyễn Thị Ngọc Cúc 5/5/1977 F Ấp 2, Long Thuận
30 LA1181017030 Nguyễn Tấn Lộc 1/27/1998 M 59/6 Quốc Lộ 1a, Kp 7, Tt Bến Lức
31 LA1181017031 Bùi Thị Mỹ Hà 6/14/1997 F 101a Tổ 9, Khu 7a, Tt Cần Đước
32 LA1181017032 Võ Thị Phượng 6/7/1965 F 87a Tổ 6, Kp 3, Tt Cần Đước
33 LA1181017033 Lâm Thái Phong 10/20/1966 M Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
34 LA1181017034 Trần Duy Khánh 6/12/1983 M Ấp 4, Phước Đông
35 LA1181017035 Phạm Lê Phú Sang 7/28/2010 M 7b, Nguyễn Thị Nhỏ, Kp Bình Cư 1, Phường 4
36 LA1181017036 Phạm Thị Kim Chung 9/12/1973 F 08b Đỗ Tường Phong, Phú Thạnh, Tt Tầm Vu
184 LA1181018001 Nguyễn Thị Hồng Loan 12/11/1991 F Ấp Phú Thành, Phước Lý
185 LA1181018002 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3/30/2001 F Ấp Phú Thành, Phước Lý
186 LA1181018003 Lâm Văn Ớt 1/1/1947 M Ấp Bình Tây 2, Bình Hòa Tây
187 LA1181018004 Trương Thị Sáu 1/1/1950 F Ấp Bình Tây 2, Bình Hòa Tây
188 LA1181018005 Trần Thúy Kiều 6/23/2001 F Ấp Trung Chánh, Thái Bình Trung
189 LA1181018006 Phạm Thị Ánh 9/18/1976 F 7d Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 4
190 LA1181018007 Nguyễn Đức Chương 1/18/1992 M Kp 3, Tt Tân Thạnh
191 LA1181018008 Đỗ Tấn Đức 9/1/1949 M 108 Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung
192 LA1181018009 Đặng Thị Tuyết 1/1/1979 F Ấp 4, Mỹ Phú
193 LA1181018010 Nguyễn Hữu Tiền 4/14/1958 M 42/36 Nguyễn Minh Đường, Phường 4
194 LA1181018011 Lê Ngân Giang 10/22/1997 M Ấp 2, Long Định
195 LA1181018012 Mai Ngọc Phụng 10/12/1967 M Tổ 1, Ấp Long Khánh, Phước Hậu
196 LA1181018013 Trương Thị Ngọc Nữ 7/2/1991 F Ấp Kinh Nhà Thờ, Tân Lập
197 LA1181018014 Trần Thị Thùy Trang 7/1/1978 F Ấp Bàu Nâu, Vĩnh Trị
198 LA1181018015 Nguyễn Văn Chiến 1/1/1974 M Ấp 3, Long An
199 LA1181018016 Huỳnh Thị Nhân 1/1/1962 F 68/2 Hùng Vương, Phường 2
200 LA1181018017 Nguyễn Thị Hồng Nghe 10/2/1994 F Ấp 5, Tân Lập
201 LA1181018018 Phan Hữu Hiếu 5/22/1960 M 235 Hùng Vương, Phường 3
202 LA1181018019 Nguyễn Thị Tư 9/2/1957 F 235 Hùng Vương, Phường 3
203 LA1181018020 Nguyễn Văn Sơn 3/10/1952 M Ấp 1, Lạc Tấn
204 LA1181018021 Thái Văn Bé 1/3/1936 M Ấp Gò Nôi, Nhơn Hòa
205 LA1181018022 Nguyễn Thu Nương 9/16/1957 F Ấp 4, Nhựt Chánh
206 LA1181018023 Phạm Thị Kiều Oanh 10/8/1992 F Tổ 5, Ấp Long Thanh, Long Thượng
207 LA1181018024 Nguyễn Hoàng Anh 1/31/1984 M 146/4 Quốc Lộ 50, Kp 4, Tt Cần Giuộc
208 LA1181018025 Lê Minh Hoàng 1/1/1967 M Ấp 4, Đức Hòa Đông
209 LA1181018026 Võ Thị Mỹ Châu 10/7/1971 F 93/5 Ấp Tân Long, Thanh Phú Long
210 LA1181018027 Phạm Thị Ngọc Dung 1/1/1959 F 117 Tổ 8, Khu 4, Tt Cần Đước
211 LA1181018028 Nguyễn Thụy Như Anh 10/26/1998 F Ấp Tân Mỹ, Mỹ Lệ
212 LA1181018029 Nguyễn Hoàng Khang 6/12/1997 M Ấp 9, Lương Hòa
213 LA1181018030 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 9/2/1969 F Ấp 9, Lương Hòa
214 LA1181018031 Nguyễn Thị Bích 1/7/1972 F Ấp 4, Bình Thành
215 LA1181018032 Phan Nhựt Tân 11/13/1981 M Ấp Gò Nôi, Nhơn Hòa
216 LA1181018033 Đỗ Thị Thu Trang 7/9/1983 F Ấp An Hưng, An Ninh Đông
217 LA1181018034 Tạ Thị Bích Trăm 10/2/1992 F 79 Kv 3, Tt Hiệp Hòa
218 LA1181018035 Trần Xuân Hậu 1/6/1995 M 120 Bình Thạnh, Bình Tịnh
219 LA1181018036 Trần Lê Minh Thắng 5/10/1993 M 142/6 Ấp 6, An Nhựt Tân
220 LA1181018037 Nguyễn Hữu Tài 9/30/1969 M 46 Trần Văn Trà, Kp 1, Tt Tân Thạnh
221 LA1181018038 Nguyễn Quốc Nhật 1/24/2000 M 46 Trần Văn Trà, Kp 1, Tt Tân Thạnh
222 LA1181018039 Trần Thị Ngoan 3/10/1963 F Ấp 1+3, An Nhựt Tân
223 LA1181018040 Trần Thị Huỳnh Mai 8/7/1992 F Ấp 3, Long Định
224 LA1181018041 Nguyễn Văn Hoa 9/29/1976 M 76/5 Ấp 5, Hòa Phú
225 LA1181018042 Nguyễn Xuân Vân 12/8/1984 F Lộc An, Lộc Giang
226 LA1181018043 Nguyễn Văn Đa 1/1/1968 M Ấp 5, Long Hòa
227 LA1181018044 Võ Thị Kim Tuyến 1/1/1968 F Ấp 5, Long Hòa
122 LA1181019001 Trần Thị Quốc Minh 10/30/1985 F 110 Ấp Hòa Ngãi, An Vĩnh Ngãi
123 LA1181019002 Tô Ngân Thành Long 8/18/1995 M Ấp 2, Hựu Thạnh
124 LA1181019003 Lê Văn Đựng 1/1/1964 M Ấp Đông Trung, Tân Chánh
125 LA1181019004 Dương Thị Kim Huệ 4/10/1990 F Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
126 LA1181019005 Lê Thị Thơ 1/1/1968 F Ấp Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
127 LA1181019006 Võ Thị Quyên 6/17/1972 F 130 Tổ 3, Khu 5, Tt Cần Đước
128 LA1181019007 Trần Quang Khải 11/6/1983 M 164/1 Ấp Bình Trị 1, Phú Ngãi Trị
129 LA1181019008 Phạm Văn Ca 1/1/1977 M Ấp 2, Đức Hòa Đông
130 LA1181019009 Quách Thị Đăng 1/1/1977 F Ấp 2, Đức Hòa Đông
131 LA1181019010 Kiều Tấn Phát 6/29/1998 M Ấp 1, Tân Hiệp
132 LA1181019011 Nguyễn Việt Tuấn Kiệt 8/20/1977 M 100 Kv 4, Tt Hiệp Hòa
133 LA1181019012 Nguyễn Văn Hiệp 11/15/1971 M Ấp Đông Nhất, Tân Chánh
134 LA1181019013 Trần Bích Cao 4/2/1955 M Ấp Thanh Tân, Thanh Phú
135 LA1181019014 Phạm Văn Bi 3/8/1985 M Ấp 6, Mỹ Quý Đông
136 LA1181019015 Nguyễn Công An 8/6/1974 M Thôn 7, Thiệu Khánh, Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
137 LA1181019016 Lê Thị Lệ Thúy 5/14/1962 F 435e Kv 5, Tt Đức Hòa
138 LA1181019017 Trần Đoàn Thanh Quyên 12/8/2002 F Tổ 21, Ấp Kim Định, Tân Kim
139 LA1181019018 Trần Hữu Hạnh 7/7/1972 M Tổ 21, Ấp Kim Định, Tân Kim
140 LA1181019019 Huỳnh Thị Phi Phụng 1/1/1960 F 90 Bạch Đằng, Kp 1, Phường 1
141 LA1181019020 Huỳnh Thị Phi Hà 1/1/1975 F 227 Bạch Đằng, Kp 1, Phường 1
142 LA1181019021 Lê Minh Vũ 10/17/1996 M 96/7/10 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
143 LA1181019022 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 4/13/1967 F Ấp Kim Điền, Tân Kim
144 LA1181019023 Lê Thị Dung 1/1/1944 F Ấp Hòa Thuận 2, Trường Bình
145 LA1181019024 Phan Nguyễn Tường Vy 5/18/2002 F Ấp Kim Điền, Tân Kim
146 LA1181019025 Lê Hữu Vinh 2/19/1993 M Ấp 3, Tân Phước Tây
147 LA1181019026 Trần Trí Minh 10/10/1992 M 134/17 Quốc Lộ 1, Phường 2
148 LA1181019027 Lê Thị Hữu 9/6/1973 F Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây
149 LA1181019028 Trần Xuân Hùng 1/1/1977 M Ấp Cái Cát, Tuyên Thạnh
150 LA1181019029 Đinh Thị Thảo 3/23/1994 F Ấp Kinh Bích, Tân Ninh
151 LA1181019030 Huỳnh Thị Kim Cương 3/10/1994 F Ấp Bàu Nâu, Vĩnh Trị
152 LA1181019031 Đỗ Hoàng Kha 3/20/1992 M Tổ 4, Ấp 1, Long An
153 LA1181019032 Phan Kim Truyết 1/6/1957 M 112/5 Ấp Cầu Đôi, An Lục Long
154 LA1181019033 Nguyễn Thị Mân 1/1/1967 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
155 LA1181019034 Đặng Văn Thạnh 1/1/1965 M Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
156 LA1181019035 Võ Công Thống 10/27/1973 M 672 Ấp 3, Long Định
157 LA1181019036 Nguyễn Thị Kim Quyên 7/10/1994 F Ấp Ông Lễ, Bình Hiệp
158 LA1181019037 Phạm Mạnh Kha 1/22/1998 M 472/5 Ấp 5, Lạc Tấn
159 LA1181019038 Nguyễn Thanh Lang 5/8/1980 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
160 LA1181019039 Nguyễn Phạm Ngọc Lan 9/5/2018 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
161 LA1181019040 Phạm Thị Cám 7/17/1961 F 219/2 Ấp Bình Cang 2, Bình Thạnh
162 LA1181019041 Phạm Thị Út 8/20/1963 F 283 Ấp Bình Hòa, Bình Lãng
163 LA1181019042 Nguyễn Thị Bé 1/3/1955 F 67 Nguyễn Thông, Phường 3
164 LA1181019043 Huỳnh Phước Hải 3/29/1955 M 67 Nguyễn Thông, Phường 3
165 LA1181019044 Nguyễn Văn Tiến 7/13/1980 M Ấp 4, Phước Lợi
166 LA1181019045 Nguyễn Kim Bình 5/10/1960 F Ấp 1, Mỹ Yên
167 LA1181019046 Nguyễn Thị Chính 10/18/1963 F Ấp 1, Mỹ Yên
168 LA1181019047 Lý Văn Thuận 9/11/1995 M Ấp 3, Mỹ Phú
169 LA1181019048 Nguyễn Hoàng Tân 9/25/1997 M Ấp 1, Phước Lợi
170 LA1181019049 Phan Ngọc Hưng 3/17/1997 M 93 Ấp 2, Phước Lợi
171 LA1181019050 Phạm Hồng Điệp 9/20/1976 M 73 Ấp 3, Long An
172 LA1181019051 Nguyễn Thị Thanh Thúy 11/13/1975 F Ấp Vàm Lớn, Thuận Nghĩa Hòa
173 LA1181019052 Hoàng Quốc Anh 1/1/1989 M Ấp 2, Mỹ Quý Tây
174 LA1181019053 Nguyễn Phan Trường Hải 4/4/2000 M 54a Đinh Thiếu Sơn, Phường 7
175 LA1181019054 Nguyễn Văn Nhuận 3/11/1969 M Kp Rọc Chanh, Tt Tân Hưng
176 LA1181019055 Thạch Thị Hiệp 4/15/1977 F Ấp Phước Kế, Phước Lâm
177 LA1181019056 Nguyễn Hồ Tuấn Anh 10/18/2003 M 16/1 Huỳnh Châu Sổ, Kp 1, Tt Bến Lức
178 LA1181019057 Nguyễn Thị Ngọc Sương 3/9/1956 F Ấp 6, Thạnh Đức
179 LA1181019058 Đinh Thị Trường An 9/30/1995 F 1/45 Ấp Bình An A, Lợi Bình Nhơn
180 LA1181019059 Lê Thắng Cường 11/25/1955 M 6a Lô 2, Ấp 1, Mỹ Yên
181 LA1181019060 Nguyễn Thị Ngọc Linh 8/9/1999 F 24 Khu 12, Ấp 5, Phước Vân
182 LA1181019061 Hồ Minh Cảnh 12/27/1991 M 269 Tổ 10, Ấp 4, Long Sơn
183 LA1181019062 Nguyễn Toàn Thắng 11/2/1992 M 173 Tổ 7, Ấp 2, Long Cang
105 LA1181020001 Đinh Dũng 9/1/1995 M 75/1c Đường 824, Kp 3, Tt Đức Hòa
106 LA1181020002 Đinh Quang Tuấn 12/11/1958 M 75/1c Đường 824, Kv 3, Tt Đức Hòa
107 LA1181020003 Lê Bình Trí Nguyên 10/2/1994 M 88 Lê Thị Thôi, Phường 2
108 LA1181020004 Đoàn Thị Thủy Tiên 7/19/1994 F 96 Ấp Vĩnh Bình, An Vĩnh Ngãi
109 LA1181020005 Nguyễn Thị Kiểu 1/1/1966 F 17 N27 , Kp 3, Phường 1
110 LA1181020006 Đỗ Cao Nghĩa 5/14/2002 M Ấp 3b, Hựu Thạnh
111 LA1181020007 Huỳnh Tấn Phúc 9/2/1981 M Tổ 28, Ấp Lũy, Phước Lại
112 LA1181020008 Phạm Thị Hồng Nguyên 4/28/1983 F Nguyễn Thái Bình, Tổ 8, Kp 4, Tt Cần Giuộc
113 LA1181020009 Huỳnh Thị Trúc Phương 9/15/2001 F Tổ 28, Ấp Lũy, Phước Lại
114 LA1181020010 Trần Quốc Thiện 1/26/2000 M 89 Trần Văn Ngà, Ấp Hòa Bình, An Vĩnh Ngãi
115 LA1181020011 Nguyễn Huỳnh Sang 4/22/1975 M 2/59 Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
116 LA1181020012 Nguyễn Vũ Linh 9/7/1974 M 197/9 Quốc Lộ 62, Phường 2
117 LA1181020013 Ngô Thị Liễu 8/20/1975 F 47 Sương Nguyệt Anh, Phường 2
118 LA1181020014 Trương Văn Lĩnh 1/1/1970 M F3 Kp 4, Phường 3
119 LA1181020015 Nguyễn Hoài Phương 4/15/1996 M 26đ Kv 4, Tt Đức Hòa
120 LA1181020016 Phạm Phúc Huy 1/22/2018 M 149/3 Ấp Bình Sơn, Bình Quới
121 LA1181020017 Võ Minh Trực 9/24/1994 M 579 Ấp 3, Hướng Thọ Phú
37 LA1181022001 Nguyễn Mai Hồng Như Ý 2/22/1992 F Ấp Gò Sao, Tân Phú
38 LA1181022002 Lê Thị Bắc 1/1/1956 F Kp 2, Tt Đông Thành
39 LA1181022003 Võ Thị Cam 1/13/1956 F Ấp Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
40 LA1181022004 Lê Quốc Việt 12/11/2002 M Ấp Cái Đôi Đông, Bình Hiệp
41 LA1181022005 Nguyễn Tâm Bình 4/26/1997 M Ấp Tân Thiết, Tân Thành
42 LA1181022006 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 11/2/1990 F Kp 4, Tt Vĩnh Hưng
43 LA1181022007 Nguyễn Hoàng Phương 11/7/1995 M 145 Ấp 7, Nhựt Chánh
44 LA1181022008 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3/27/1995 F 41/1 Hoàng Anh, Kp Thủ Tửu 2, Phường Tân Khánh
45 LA1181022009 Huỳnh Minh Thành 12/26/1992 M Ấp 1, Mỹ An
46 LA1181022010 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 9/14/1990 F Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
47 LA1181022011 Ông Hải Phi Vân 9/8/2012 F 72/11 Quốc Lộ 62, Phường 2
48 LA1181022012 Ông Cát Mỹ An 7/26/2015 F 72/11 Quốc Lộ 62, Phường 2
49 LA1181022013 Sok Minh 12/28/2007 M 1/29a Ấp Cầu Xây, Tt Thủ Thừa
50 LA1181022014 Võ Duy Thương 7/15/1991 F 90 Quốc Lộ 62, Phường 2
51 LA1181022015 Nguyễn Thị Ý Em 3/25/1974 F 139 Kv 5, Tt Hiệp Hòa
52 LA1181022016 Huỳnh Thị Kim Chung 2/19/1976 F 480/7a2 Quốc Lộ 1, Kp Bình Cư 2, Phường 4
53 LA1181022017 Trần Minh Khánh 10/4/1998 M 480/7a2 Quốc Lộ 1, Kp Bình Cư 2, Phường 4
54 LA1181022018 Trần Thanh Tùng 2/18/1973 M 480/7a2 Quốc Lộ 1, Kp Bình Cư 2, Phường 4
55 LA1181022019 Trương Quốc Việt 3/21/1999 M 410 Ấp Chợ, Long Hựu Đông
56 LA1181022020 Nguyễn Hoàng Phúc 8/23/1996 M Ấp 6, Nhị Thành
57 LA1181022021 Trương Hoàng Mai Thy 11/5/1993 F 46/24 Thủ Khoa Huân, Phường 1
58 LA1181022022 Đặng Ngọc Dung 8/7/1995 F 22a Nguyễn Minh Đường, Phường 4
59 LA1181022023 Phan Văn Thành 2/6/1985 M 98/9 Tổ 08, Quốc Lộ 1a, Kp 1, Tt Cần Giuộc
60 LA1181022024 Đặng Diễm Hồng 4/5/1991 F 160 Ấp Cầu Xây, Long Trạch
61 LA1181022025 Phạm Thị Kim Cúc 1/1/1965 F Ấp Giồng Ngang, Hòa Khánh Đông
62 LA1181022026 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7/20/1997 F 429 Ấp 3, Hướng Thọ Phú
63 LA1181022027 Trần Mỹ Hường 12/14/1952 F 56/36 Quốc Lộ 1, Phường 2
64 LA1181022028 Lê Thị Sàng 1/1/1940 F 230 Tổ 20, Khu 1a, Tt Cần Đước
65 LA1181022029 Phạm Hoàng Tuấn 3/8/1992 M Ấp 8, Nhựt Chánh
66 LA1181022030 Nguyễn Thị Hồng Đào 11/6/1992 F 129 Ấp 1, Phước Lợi
67 LA1181022031 Nguyễn Thanh Cường 8/24/1982 M Kp 3, Tt Thạnh Hóa
68 LA1181022032 Hà Thanh Trường 10/7/1981 M Kp 1, Tt Đông Thành
69 LA1181022033 Trần Viết Kha 2/7/1983 F Kp 1, Tt Đông Thành
70 LA1181022034 Huỳnh Thị Lũng 9/10/1953 F 7b Kv 2, Tt Đức Hòa
71 LA1181022035 Võ Văn Trường 2/9/1982 M Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
72 LA1181022036 Nguyễn Thị Thùy Linh 9/7/1994 F Ấp Hòa Bình 1, Hiệp Hòa
73 LA1181022037 Nguyễn Thanh Liêm 10/24/1979 M 162a Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
74 LA1181022038 Trịnh Lê Diễm Châu 7/16/1991 F 366/25 Hòa Thuận 2, Trường Bình
75 LA1181022039 Lê Hữu Khánh 9/18/1983 M Ấp 1, Mỹ Yên
76 LA1181022040 Trần Lâm Phúc 8/25/2018 M Ấp 5, Nhơn Hòa Lập
77 LA1181022041 Trần Nguyễn Hoài Phương 9/20/2016 F Ấp 5, Nhơn Hòa Lập
78 LA1181022042 Võ Thị Diệu Yên 9/3/1988 F 368/8 Ấp 8, Phước Tân Hưng
79 LA1181022043 Mai Trường An 1/1/1977 M 599 Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
80 LA1181022044 Nguyễn Tuấn Anh 2/22/1993 M 67/1 Ấp 1, Vĩnh Công
81 LA1181022045 Lê Hữu Lộc 1/4/1999 M 15/3 Ấp 3, Vĩnh Công
82 LA1181022046 Lê Nguyễn Hoàng Tuấn 4/9/1997 M Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
83 LA1181022047 Trần Thu Thủy 1/1/1967 F Kp 1, Tt Vĩnh Hưng
84 LA1181022048 Lê Hoàng Đức 7/24/2000 M Ấp 1a, Long Sơn
85 LA1181022049 Phạm Thị Tuyết Lan 8/18/1999 F Ấp 3, Long Thuận
86 LA1181022050 Phạm Thị Kim Ngân 10/20/1999 F Ấp Gò Xoài, Hưng Điền A
87 LA1181022051 Nguyễn Minh Tươi 1/1/1992 M Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
88 LA1181022052 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 8/8/2001 F Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
89 LA1181022053 Lương Thị Hồng 2/22/1992 F Ấp 3, Mỹ Thạnh Bắc
90 LA1181022054 Nguyễn Chí Trung 2/15/1995 M 12 Ấp Cầu Ngang, Long Hựu Đông
91 LA1181022055 Nguyễn Thị Như Ý 10/28/1988 F Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
92 LA1181022056 Nguyễn Minh Tỷ 1/1/1993 M 174/1 Ấp Phú Tây A, Thanh Phú Long
93 LA1181022057 Nguyễn Ngọc Long 5/2/1962 M 68ka Ấp Vàm Kinh, Bình An
94 LA1181022058 Nguyễn Thị Vân 1/1/1960 F 73/2 Nguyễn Minh Trường, Kp Bình Đông 3, Phường 3
95 LA1181022059 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 11/3/1997 F 14a Ngô Quyền, Phường 1
96 LA1181022060 Trần Quang Thảo 6/16/1995 M Ấp 4, Phước Vân
97 LA1181022061 Lê Minh Quốc 12/2/1969 M 325 Ấp 1, Long Khê
98 LA1181022062 Nguyễn Thị Thiên Kiều 12/17/1994 F 27/8 Ấp Long Thuận, Long Trì
99 LA1181022063 Huỳnh Ngọc Hà My 8/29/1990 F Ấp 1, Bình Tâm
100 LA1181022064 Võ Gia Huy 11/8/2010 M 37/2 Bà Chánh Thâu, Kp 2, Tt Bến Lức
101 LA1181022065 Nguyễn Ngọc Gia Hân 11/22/2017 F 37/2 Bà Chánh Thâu, Kp 2, Tt Bến Lức
102 LA1181022066 Nguyễn Phước Thắng 1/29/2011 M 37a/2 Bà Chánh Thâu, Kp 2, Tt Bến Lức
103 LA1181022067 Nguyễn Văn Thành 3/6/1960 M 37/2 Bà Chánh Thâu, Kp 2, Tt Bến Lức
104 LA1181022068 Lưu Hoàng Vũ 4/24/1966 M 323 Khu 3, Ấp Chợ, Phước Lợi
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/7/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0