Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 22/10/2018 10/23/2018

   tt Số biên nhận Tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ
1 LA1181005001 Lương Văn Buốt 10/1/1963 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
2 LA1181005002 Đoàn Thị Gội 1/1/1964 F Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
3 LA1181005003 Nguyễn Hoàng Mỹ 1/1/1972 M 130/2/66 Quốc Lộ 1, Phường 2
4 LA1181005004 Nguyễn Tấn Mạnh 12/20/1982 M Ấp 4, Mỹ Quý Tây
5 LA1181005005 Huỳnh Thị Gỏ 5/25/1957 F 48/5 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
6 LA1181005006 Trần Văn Cương 12/3/1960 M 48/5 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
7 LA1181005007 Trần Thị Đẹp 3/6/1952 F Ấp 3, Tân Bửu
8 LA1181005008 Nguyễn Văn Ngàn 1/1/1948 M Ấp 6, Mỹ Thạnh Đông
9 LA1181005009 Hồ Thị Thế 7/20/1952 F 144/6 Thủ Khoa Huân, Phường 1
10 LA1181005010 Lê Thị Lo 1/1/1952 F 105/3 Ấp 3, Tân Thành
11 LA1181005011 Nguyễn Văn Tòng 1/1/1950 M 105/3 Ấp 3, Tân Thành
12 LA1181005012 Trần Đoàn Hùng 3/16/1973 M 76/15 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
13 LA1181005013 Trần Thị Mỹ Duyên 2/23/1997 F 76/15 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3
14 LA1181005014 Đặng Ngọc Huyền Diệu 4/20/1993 F Ấp Nhơn Hòa, Bắc Hòa
15 LA1181005015 Đặng Anh Thư 2/6/1995 F Ấp Nhơn Hòa, Bắc Hòa
16 LA1181005016 Trần Trung Hiếu 5/24/1977 M 129a Đinh Thiếu Sơn, Phường 7
17 LA1181005017 Huỳnh Thị Cẩm Vân 11/26/1996 F Ấp An Định, An Ninh Đông
18 LA1181005018 Nguyễn Văn Lâm 5/18/1989 M Tổ 4, Ấp 1, Long An
19 LA1181005019 Trần Tấn Phát 2/18/1999 M Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
20 LA1181005020 Nguyễn Tâm Thiền 2/16/2000 M Ấp Gò Sao, Tân Phú
21 LA1181005021 Vũ Nguyễn Hải My 11/10/2001 F Kp 5, Phường 2
22 LA1181005022 Hoàng Trường An 9/23/1993 M 55/4 Cử Luyện, Phường 5
23 LA1181005023 Lê Hà Khánh Vy 4/6/1996 F 331 Ấp 3, Hướng Thọ Phú
24 LA1181005024 Nguyễn Thị Dung 1/1/1978 F Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
25 LA1181005025 Sók Thanh Sơn 1/1/1979 M 903 Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
26 LA1181005026 Nguyễn Thị Sơn Ca 2/6/1992 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
27 LA1181005027 Lê Ngọc Linh 9/22/1984 F 468 Kv 5, Tt Đức Hòa
28 LA1181005028 Võ Văn Ten 1/19/1992 M Ấp 5, Mỹ Quý Tây
29 LA1181005029 Võ Văn Được Đen 1/1/1992 M Ấp 4, Mỹ Quý Tây
30 LA1181005030 Nguyễn Thiện Nhân 2/29/2000 F Ấp Cả Sách, Vĩnh Lợi
31 LA1181005031 Nguyễn Thị Giang 1/1/1965 F Ấp Hòa Bình 1, Hiệp Hòa
32 LA1181005032 Nguyễn Văn Trí 1/1/1971 M Tổ 2, Ấp 7, Lương Hòa
33 LA1181005033 Trần Thị Mỹ Hạnh 8/14/1971 F 79 Nguyễn Thanh Cần, Phường 2
34 LA1181005034 Phạm Lý Đăng Khoa 11/1/1992 M Ấp 4, Lương Bình
35 LA1181005035 Nguyễn Phước Lộc 9/13/2000 M 100/14a Nguyễn Công Trung, Phường 3
36 LA1181005036 Nguyễn Ngọc Mỹ Hương 9/12/1997 F 20/31 Đường Số 2, Kp Bình Phú, Phường 5
37 LA1181005037 Hồ Tấn Huyền 10/30/1967 M 3/117 Ấp Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn
38 LA1181005038 Châu Ngọc Khánh Vân 7/13/2011 F 79 Nguyễn Thanh Cần, Phường 2
39 LA1181005039 Trần Thị Kim Cương 9/15/1976 F 79 Nguyễn Thanh Cần, Phường 2
40 LA1181005040 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 12/18/2008 F 79 Nguyễn Thanh Cần, Phường 2
41 LA1181005041 Lê Thị Thông 11/9/1982 F Ấp Nhà Dài, Tân Lân
42 LA1181005042 Võ Văn Lô 7/14/1962 M 42 Lý Thường Kiệt, Phường 1
43 LA1181005043 Nguyễn Thế Dũng 1/1/1960 M 64 Huỳnh Việt Thanh, Kp 2, Phường 1
44 LA1181005044 Lê Thị Ngọc Hân 10/12/1995 F 17/45a Hẻm 17, Ấp Phú Thạnh, Tt Tầm Vu
45 LA1181005045 Trịnh Phát Đạt 4/9/1994 M 291 Ấp 5, Lạc Tấn
46 LA1181005046 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 9/26/1990 F 134a/4 Ấp 4, Quê Mỹ Thạnh
47 LA1181005047 Nguyễn Thị Kim Anh 11/27/1963 F 153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1
48 LA1181005048 Huỳnh Thị Kim Liên 12/20/1960 F 611/8 Ấp Thanh Tân, Thanh Phú Long
49 LA1181005049 Trần Đăng Khoa 10/16/1993 M Ấp 4, Hựu Thạnh
50 LA1181005050 Nguyễn Thị Kim Hằng 9/8/1993 F Ấp 3a, Hựu Thạnh
51 LA1181005051 Đặng Thị Bạch Tuyết 1/9/1959 F 99 Ấp Trong, Phước Hậu
52 LA1181005052 Đặng Tấn Cường 12/29/2001 M Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
53 LA1181005053 Đinh Thị Hồng Trang 1/4/1996 F 128 Nguyễn Trung Trực, Ấp Tân Bình, Tt Tân Trụ
54 LA1181005054 Wong Truyền Kiệt 8/21/2018 M 144/6 Thủ Khoa Huân, Phường 1
55 LA1181005055 Trần Cao Kiều Anh 9/16/1993 F 939/30 Ql1, Kp Nhơn Hậu 1, P Tân Khánh
56 LA1181005056 Trương Thị Hương 10/20/1957 F Âp 2, Phước Lợi
57 LA1181005057 Phạm Thị Ánh Hồng 11/8/1982 F 144/6 Thủ Khoa Huân, Phường 1
58 LA1181005058 Nguyễn Quốc Cường 11/2/1977 M 13/5 Kp 4, Tt Bến Lức
59 LA1181005059 Lê Thị Mị 1/1/1966 F Thuận Hòa 1, Hòa Khánh Nam
60 LA1181005060 Nguyễn Phương Trúc 4/8/2007 F 02 Võ Công Tồn, Phường 1
61 LA1181005061 Nguyễn Phương Thảo 12/1/2011 F 02 Võ Công Tồn, Phường 1
62 LA1181010001 Võ Tấn Khánh 6/2/1962 M 36-38 Bùi Thị Đồng, Kp 4, Tt Bến Lức
63 LA1181010002 Lê Thị Duy Ngọc 9/19/1995 F Ấp Sồ Đô, Thạnh Hưng
64 LA1181010003 Đoàn Thị Yểm 9/7/1962 M Tổ 20, Ấp Lộc Trung, Mỹ Lộc
65 LA1181010004 Nguyễn Long Hồ 11/6/2002 M 16 Tổ 1, Ấp Cầu Nhỏ, Mỹ Lệ
66 LA1181010005 Lê Thành Tiến 5/27/1992 M Tổ 10, Ấp 4, Long An
67 LA1181010006 Nguyễn Văn Chúc 5/19/1975 M 71 Lê Văn Kiệt, Phường 6
68 LA1181010007 Nguyễn Nhựt Thành 6/29/1994 M 46 Ấp 1a, Long Hòa
69 LA1181010008 Nguyễn Trọng Hiếu 8/11/1997 M Ấp Chánh, Đức Lập Hạ
70 LA1181010009 Huỳnh Thị Lạc 1/1/1944 F 143/14 Tl 8, Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
71 LA1181010010 Vũ Thị Ngọc 2/17/1992 F Ấp 3, Long Định
72 LA1181010011 Lê Trần Túy 3/12/1995 M Ấp Cả Nga, Vĩnh Thuận
73 LA1181010012 Phạm Văn Bình 1/1/1981 M Ấp Bàu Nâu, Vĩnh Trị
74 LA1181010013 Huỳnh Thị Như Ý 1/1/1983 F Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
75 LA1181010014 Nguyễn Quốc Tuấn 12/25/1963 M Ấp 5, Lạc Tấn
76 LA1181010015 Nguyễn Văn Hây 10/6/1968 M 134 Trần Văn Ngà, Ấp Hòa Bình, An Vĩnh Ngãi
77 LA1181010016 Huỳnh Thị Lan 2/10/1973 F 134 Trần Văn Ngà, Ấp Hòa Bình, An Vĩnh Ngãi
78 LA1181010017 Ngô Đức Thành 5/29/1959 M Tổ 7, Ấp Tân Phước, Tân Kim
79 LA1181010018 Ngô Thị Ba 1/1/1955 F Tổ 7, Ấp Tân Phước, Tân Kim
80 LA1181010019 Nguyễn Thị Kim Thủy 1/15/1958 F Tổ 7, Ấp Tân Phước, Tân Kim
81 LA1181010020 Lê Thị Tồn 1/1/1960 F Ấp Tân Phước, Tân Kim
82 LA1181010021 Võ Ngọc Kim Cương 12/21/1999 F 04 Lô 2, Kp Thọ Cang, Phường 5
83 LA1181010022 Ngô Nguyễn Anh Tiến 7/20/1992 M Tổ 7, Ấp Tân Phước, Tân Kim
84 LA1181010023 Lê Thị Dung 1/1/1956 F Ấp Nước Trong, Thủy Đông
85 LA1181010024 Nguyễn Thị Hương Quyền 12/14/1990 F Ấp Nước Trong, Thủy Đông
86 LA1181010025 Võ Quốc Duy 10/3/2006 M Ấp 6, Mỹ Quý Tây
87 LA1181010026 Trần Thanh Vũ 6/21/1971 M Ấp 2, Tân Trạch
88 LA1181010027 Trần Thế Cường 12/8/1983 M 6/B1 K202 Nguyễn Văn Thời, Tt Thủ Thừa
89 LA1181010028 Nguyễn Duy Khang 6/11/1994 M 180/15 Kp Nhơn Hậu, Phường Tân Khánh
90 LA1181010029 Hoàng Thị Xuân Trang 1/26/1982 F 79/12 Trương Định, Tổ 5, Kp 1, Tt Cần Giuộc
91 LA1181010030 Trần Ngọc Bảo Thy 9/23/2009 F 79/12 Trương Định, Tổ 5, Kp 1, Tt Cần Giuộc
92 LA1181010031 Trần Nghĩa Khánh Duy 1/22/2012 M 79/12 Trương Định, Tổ 5, Kp 1, Tt Cần Giuộc
93 LA1181010032 Phan Hữu Vinh 6/1/1988 M 14 Ấp 4, Mỹ Thạnh Bắc
94 LA1181010033 Giang Thị Oanh 8/7/1964 F 48/42 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
95 LA1181010034 Châu Văn Lân 1/2/1961 M 17/5 Lưu Văn Tế, Kp Bình Cư 2, Phường 4
96 LA1181010035 Nguyễn Thị Thư Quyền 9/14/1989 F 457 Ấp Long Thanh, Long Trạch
97 LA1181010036 Nguyễn Thị Kim Nhung 10/20/1972 F Ấp Phước Toàn, Long Hiệp
98 LA1181010037 Nguyễn Thị Thúy Oanh 12/10/1978 F Tổ 4, Ấp Phước Lý, Phước Lý
99 LA1181010038 Huỳnh Thạch Gồng 8/30/1955 M 02 Ngô Quyền, Phường 1
100 LA1181010039 Hồ Thị Nhường 12/28/1953 F 02 Ngô Quyền, Phường 1
101 LA1181010040 Huỳnh Hồ Hải Vân 3/19/1995 F 02 Ngô Quyền, Phường 1
102 LA1181010041 Bùi Quốc Nghĩa 10/15/1994 M Ấp 1, Long Thuận
103 LA1181010042 Võ Hồng Khánh 1/15/1993 M Ấp 1, Long Thạnh
104 LA1181010043 Phạm Quí An 12/18/1991 F Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
105 LA1181010044 Lê Quang Phát 11/17/1969 M 2/55 Ấp Cầu Tre, Lợi Bình Nhơn
106 LA1181010045 Nguyễn Trung Cang 3/5/1990 M Tổ 11 Đường 4a, Kdc Thái Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
107 LA1181010046 Nguyễn Nhật Thiên 2/7/2017 M Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
108 LA1181010047 Nguyễn Thanh Tâm 1/1/1986 M Ấp Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng
109 LA1181010048 Nguyễn Ngọc Trân 3/19/1993 F Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng
110 LA1181010049 Bùi Thị Hải Yến 7/17/1968 F Ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ
111 LA1181010050 Nguyễn Văn Lộc 7/20/1969 M Ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ
112 LA1181010051 Ngô Minh Quang 10/15/1946 M Kp 3, Phường 2
113 LA1181010052 Hứa Trọng Phúc 8/8/2007 M Ấp 2, Đức Hòa Đông
114 LA1181010053 Nguyễn Thị Loan 5/4/1968 F Ấp Phước Lý, Phước Lý
115 LA1181010054 Trần Thị Cậy 12/25/1955 F Ấp Nguyễn Sơn, Nhơn Hòa Lập
116 LA1181010055 Trần Thị Luyến 11/20/1960 F 280 Quốc Lộ 62, Kp 3, Phường 1
117 LA1181010056 Võ Thị Thà 1/1/1940 F 99/1 Ấp 1, Lạc Tấn
118 LA1181010057 Trần Tấn Dũng 4/4/1962 M Ấp Hồi Xuân, Dương Xuân Hội
119 LA1181010058 Nguyễn Văn Hồng 1/1/1961 M 27 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1
120 LA1181010059 Ngô Thị Bông 1/1/1965 F Ấp Cả Gừa, Thạnh Hưng
121 LA1181010060 Lương Thành Long 4/22/1958 M 45a, Ấp Đình, Tân Chánh
122 LA1181010061 Nguyễn Thị Tiếng 11/29/1959 F 45a, Ấp Đình, Tân Chánh
123 LA1181010062 Phạm Thị Ngọc Nhẩn 1/1/1954 F 485/24 Huỳnh Châu Sổ, Kp Xuân Hòa 1, Phường 6
124 LA1181010063 Nguyễn Ngọc Hùng 4/20/1983 M Ấp 2, Phước Vân
125 LA1181010064 Nguyễn Thị An Tâm 8/17/1994 F Ấp 5, Long Hòa
126 LA1181010065 Trần Quang Điền 5/4/1994 M Ấp 2, Long Khê
127 LA1181010066 Bùi Thị Thùy Linh 1/18/1996 F Ấp 6, Tân Phước Tây
128 LA1181010067 Nguyễn Thị Liềng 5/12/1964 F 203 Nguyễn Văn Rành, Phường 7
129 LA1181010068 Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh 4/1/1995 F Khu Phố 3, Tt Thạnh Hóa
130 LA1181010069 Nguyễn Thị Thanh Hà 12/5/1961 F 66 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2
131 LA1181010070 Huỳnh Thị Huyền 10/11/1990 F Ấp Tre 1, Hưng Điền
132 LA1181010071 Nguyễn Thị Anh Đào 4/9/1987 F Ấp 4, Hựu Thạnh
133 LA1181010072 Trương Thị Liệp 8/28/1977 F Ấp Phú Xuân 1, Phú Ngãi Trị
134 LA1181010073 Nguyễn Minh Ngọc Xuyến 9/8/2004 F 243 Khu Vực 1, Tt Đức Hòa
135 LA1181010074 Kiều Ngọc Sang 3/26/1995 F 19 Nguyễn Duy, Phường 1
136 LA1181010075 Võ Trung Hiếu 4/3/2001 M Ấp 6, Mỹ Quý Tây
137 LA1181010076 Trần Minh Đức 7/6/1986 M Tổ 14, Ấp Tân Điền, Long Thượng
138 LA1181010077 Nguyễn Thị Bích 12/5/1986 F Ấp 1, Long Thạnh
139 LA1181010078 Lâm Thị Kim Ngân 7/4/2001 F Ấp 4, Tân Thành
140 LA1181010079 Võ Thị Ngoa 1/1/1961 F Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
141 LA1181009001 Nguyễn Trần Gia Mẫn 8/23/2002 F 294/9/12 Quốc Lộ 62, Phường 6
142 LA1181009002 Ngô Hồng Phúc 12/12/1960 F Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc
143 LA1181009003 Lê Thị Phúc 1/1/1973 F Ấp Kinh Tè, Tân Ninh
144 LA1181009004 Nguyễn Văn Hoàng 12/20/1958 M Ấp Lộc Thạnh, Lộc Giang
145 LA1181009005 Nguyễn Thành Đạt 12/23/1990 M Kp 5, Phường 2
146 LA1181009006 Ngô Thị Phương Thảo 11/22/1991 F 57/31f Huỳnh Văn Gấm, Kp 7, Phường 2
147 LA1181009007 Huỳnh Thị Hồng Phấn 12/7/2000 F Ấp 4, Mỹ Thạnh Bắc
148 LA1181009008 Hồ Lê Bảo Lộc 9/17/1992 M Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
149 LA1181009009 Lê Thị Bơi 1/1/1956 F Ấp An Thạnh, An Ninh Tây
150 LA1181009010 Trần Quốc Việt 1/6/1970 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
151 LA1181009011 Nguyễn Hữu Dư 7/15/1956 M Ấp Giồng Ngang, Hòa Khánh Đông
152 LA1181009012 Lê Hoài Diễm 7/12/1994 F 143/14/4 Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
153 LA1181009013 Lê Thanh Thủy 10/13/1971 F 13 Lê Thị Điền, Kp 3, Phường 3
154 LA1181009014 Lâm Văn Mây 11/20/1993 M Ấp Tà Nu, Hưng Điền A
155 LA1181009015 Huỳnh Thị Lê Diệu 1/1/1981 F Ấp 6, Lương Hòa
156 LA1181009016 Trần Tài Lợi 1/1/1983 M Ấp Kinh Mới, Hưng Điền B
157 LA1181009017 Nguyễn Thị Kim Anh 1/1/1981 F Ấp Kinh Mới, Hưng Điền B
158 LA1181009018 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/23/1999 F Ấp 2, Thạnh Hòa
159 LA1181009019 Nguyễn Ngọc Phương Dung 6/7/1980 F 12b/1 Kv 2, Tt Đức Hòa
160 LA1181009020 Trương Phương Trang 1/8/1986 F 12b/1 Kv 2, Tt Đức Hòa
161 LA1181009021 Nguyễn Thị Kim Dung 1/1/1961 F 591 Ấp Chợ, Long Hựu Đông
162 LA1181009022 Nguyễn Đăng Duyệt 3/6/1990 M 590 Ấp Chợ, Long Hựu Đông
163 LA1181009023 Lê Thị Ngọc Giàu 10/30/1978 F Ấp 1b, Thanh Phú
164 LA1181009024 Hồ Đặng Nam 7/1/1997 M Ấp Kinh Nhà Thờ, Tân Lập
165 LA1181009025 Nguyễn Ngọc Giàu 6/14/1991 F 5/93b Ấp 3 Nhà Thương, Tt Thủ Thừa
166 LA1181009026 Trương Hoàng Luân 11/26/2000 M Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng
167 LA1181009027 Lê Ngọc Kiều Như 7/21/1995 F 61/3 Nguyễn Thái Bình, Phường 3
168 LA1181009028 Lâm Ngọc Phương Quỳnh 8/17/1993 F 61/3a Nguyễn Thái Bình, Phường 3
169 LA1181009029 Nguyễn Văn Tín 1/1/1974 M Tổ 3, Ấp 3, Phước Vĩnh Tây
170 LA1181009030 Phùng Thị Ven 1/1/1990 F Tổ 7, Ấp 3, Phước Vĩnh Tây
171 LA1181009031 Phùng Thìa 1/1/1997 M Tổ 7, Ấp 3, Phước Vĩnh Tây
172 LA1181009032 Phạm Thị Kim Ngân 9/10/1963 F 5/50 Ô 1, Ấp Nhà Dài, Thủ Thừa
173 LA1181009033 Nguyễn Văn Thảo 2/24/1962 M 5/50 Ô 1, Ấp Nhà Dài, Tt Thủ Thừa
174 LA1181009034 Nguyễn Văn Tự 1/1/1950 M Ấp 1, Tân Đông
175 LA1181009035 Dương Thị Huỳnh Châu 8/13/1981 F 136b/5/3 Kv 2, Tt Đức Hòa
176 LA1181009036 Nguyễn Văn Thọ 11/20/1978 M Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
177 LA1181009037 Nguyễn Thị Kim Hân 1/1/1974 F Ấp 1, Đức Hòa Đông
178 LA1181009038 Cái Minh Tâm 1/1/1973 M Ấp 1, Đức Hòa Đông
179 LA1181009039 Phan Trung Hiếu 4/15/1996 M Ấp Đông Hòa, Thủy Đông
180 LA1181009040 Nguyễn Tiến Đạt 6/24/1994 M D9 Kp 4, Phường 3
181 LA1181009041 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 6/26/1993 F Ấp Đông An, Phước Vĩnh Đông
182 LA1181009042 Lê Thanh Cường 2/27/1985 M Ấp Mỹ Tây, Mỹ Lệ
183 LA1181009043 Võ Thị Loan 8/15/1967 F 48d/1 Kv 4, Tt Đức Hòa
184 LA1181009044 Hồ Thanh Phú 7/8/1991 M C485 Kv 2, Tt Hiệp Hòa
185 LA1181009045 Nguyễn Thanh Phong 9/19/1979 M Ấp Trung, Long Hựu Đông
186 LA1181009046 Nguyễn Hửu Thắng 1/22/2000 M Ấp Chánh, Tân Mỹ
187 LA1181009047 Liêu Thế Hào 12/24/1997 M Ấp Bàu Công, Tân Mỹ
188 LA1181009048 Trần Kim Trung 7/31/1976 M Ấp 6, Hiệp Thạnh
189 LA1181009049 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/1/1987 F Ấp 6, Mỹ Thạnh Đông
190 LA1181009050 Nguyễn Quang Hiển 10/1/1987 M Ấp 6, Mỹ Thạnh Đông
191 LA1181009051 Nguyễn Hồng Phong 11/20/1990 M Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
192 LA1181009052 Dương Văn Hang 1/1/1968 M Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
193 LA1181009053 Huỳnh Thị Ra 1/1/1968 F 274/2 Tl 8, Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
194 LA1181009054 Lê Thanh Sơn 1/1/1979 M 153/35 Nguyễn Thị Bảy, Tổ 11, Kp 2, Tt Cần Giuộc
195 LA1181009055 Lê Kim Chi 5/16/1979 F 153/35 Nguyễn Thị Bảy, Tổ 11, Kp 2, Tt Cần Giuộc
196 LA1181009056 Hồ Văn Thương 9/9/1995 M Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
197 LA1181009057 Nguyễn Thanh Sơn 1/10/1964 M Ấp 5, Nhựt Chánh
198 LA1181009058 Nguyễn Điệt Khánh Khoa 10/3/1984 F Ấp 1a, An Thạnh
199 LA1181009059 Đàm Văn Tuyến 9/8/1981 M 54 Nguyễn Văn Tiếp, Kp Phú Nhơn, Phường 5
200 LA1181009060 Nguyễn Thị Như Ý 3/28/1984 F 91 Hùng Vương, Kp 2, Phường 1
201 LA1181009061 Hà Văn Mân 8/8/1965 M 48/8 Sương Nguyệt Anh, Kp 8, Phường 2
202 LA1181009062 Thái Ngọc Ngân 8/27/2004 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
203 LA1181009063 Nguyễn Văn An 8/27/1978 M Ấp 4, Lương Bình
204 LA1181009064 Cao Thị Tuyết Minh 11/7/1990 F 72 Ka, Ấp Vàm Kinh, Bình An
205 LA1181009065 Tống Thị Yến Loan 10/29/1975 F Ấp 2, Phước Vân
206 LA1181009066 Nguyễn Thanh Thảo 3/17/1993 F 102/7/2 Huỳnh Châu Sổ, Kp Xuân Hòa 2, Phường 6
207 LA1181009067 Phan Thị Thu Hà 1/7/1998 F Ấp 4, Thạnh Hòa
208 LA1181009068 Lê Thành Nhân 6/8/1993 M Ấp An Thủy, An Ninh Tây
209 LA1181009069 Nguyễn Kim Phụng 4/16/1978 F 799/5 Ấp 5, Lạc Tấn
210 LA1181009070 Nguyễn Sỹ Đạt 10/12/2015 M 799/5 Ấp 5, Lạc Tấn
211 LA1181009071 Mai Thành Đô 6/13/1986 M Ấp 4, Đức Hòa Đông
212 LA1181009072 Nguyễn Thị Ái Trinh 10/2/1981 F Ấp 4, Đức Hòa Đông
213 LA1181008001 Trịnh Thị Phương Trinh 5/22/1997 F 125/10a Quốc Lộ 62, Phường 4
214 LA1181008002 Nguyễn Thanh An 12/18/1981 M 107 Kp 3, Tt Đông Thành
215 LA1181008003 Hồ Hoàng Phong 4/13/1993 M Ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú
216 LA1181008004 Trịnh Hồng Thịnh 12/12/1996 M Ấp 1, Tân Đông
217 LA1181008005 Lê Hoàng Hữu Nhân 11/15/1994 M 188 Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn
218 LA1181008006 Ngô Thị Liễu 1/1/1972 F Ấp Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam
219 LA1181008007 Giang Trân 1/1/1954 F 03 Trần Hưng Đạo, Kp 3, Tt Cần Đước
220 LA1181008008 Giang Phước Sang 12/10/1968 M 596 Châu Thị Kim, Phường 7
221 LA1181008009 Lê Hòa Hưng 11/18/1988 M 133 Ấp 2, Lạc Tấn
222 LA1181008010 Nguyễn Thanh Toàn 3/15/1983 M Ấp 5, Phước Tân Hưng
223 LA1181008011 Phạm Huỳnh Alpha 7/10/1987 M 395 Ấp Tân Hòa, Bình Hòa Bắc
224 LA1181008012 Bùi Thị Nhật Lan 11/27/1996 F Ấp Tân Hòa, Bình Hòa Bắc
225 LA1181008013 Trần Thị Lẹ 1/1/1963 F Ấp Chiến Thắng, Tt Vĩnh Hưng
226 LA1181008014 Huỳnh Văn Thừa 1/1/1966 M Ấp Trương Công Ý, Tân Lập
227 LA1181008015 Trần Thị Kim Oanh 2/20/1996 F 137/2 Ấp An Hòa 1, Bình An
228 LA1181008016 Lê Thị Ấm 1/1/1965 F Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
229 LA1181008017 Trần Văn Bích 1/1/1965 M Ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ
230 LA1181008018 Hồ Hoàng Hưng 8/26/1985 M 14 Ấp 1b, Tân Trạch
231 LA1181008019 Nguyễn Huỳnh Long 12/19/1991 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Bắc
232 LA1181008020 Võ Hữu Tường 3/12/1991 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Bắc
233 LA1181008021 Trần Văn Thảo 11/12/1974 M Ấp 4, Long An
234 LA1181008022 Trương Quân Hạo 7/3/2018 M Kp Rọc Chanh, Tt Tân Hưng
235 LA1181008023 Đặng Phước Mến 11/10/1980 M 440 Ấp Đồng Tâm, Long Trạch
236 LA1181008024 Lê Thị Mân 1/1/1946 F Ấp 5, Thạnh Lợi
237 LA1181008025 Trần Thị Dân 1/1/1966 F Ấp Cà Na, Vĩnh Lợi
238 LA1181008026 Lê Văn Huynh 1/1/1964 M Ấp Cà Na, Vĩnh Lợi
239 LA1181008027 Lê Thị Luốc 1/1/1955 F 79-81 Đường Số 2, Kdc Kiến Phát, Phường 6
240 LA1181008028 Nguyễn Thu Cúc 5/5/1990 F 25 Lô 2, Ấp 5, Mỹ Yên
241 LA1181008029 Lê Thị Nhất 11/7/1969 F 206/2 Ấp 2, Phước Tân Hưng
242 LA1181008030 Nguyễn Văn Tuấn 8/20/1967 M 206/2 Ấp 2, Phước Tân Hưng
243 LA1181008031 Nguyễn Thị Lãnh 1/1/1959 F Ấp Đầu Sấu, Tuyên Bình Tây
244 LA1181008032 Lê Văn Mai 1/1/1962 M Ấp Đầu Sấu, Tuyên Bình Tây
245 LA1181008033 Võ Thị Ngân 5/4/1991 F Ấp 4, Mỹ Quý Tây
246 LA1181008034 Võ Ngọc Ánh 1/16/1996 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
247 LA1181008035 Nguyễn Thanh Tuấn 11/12/1990 M Ấp 6, Bình Đức
248 LA1181008036 Đào Phương Uyên 8/14/1994 F 120 Đường 833 Kp Phú Nhơn, Phường 5
249 LA1181008037 Nguyễn Văn Tạc 1/1/1965 M Ấp Lộc Chánh, Lộc Giang
250 LA1181008038 Lê Công Hậu 1/3/1998 M Ấp 1b, An Thạnh
251 LA1181008039 Lâm Văn Vương 9/10/1981 M Ấp 4, Tân Đông
252 LA1181008040 Phan Thị Kim Dung 1/1/1970 F Ấp Vĩnh Phước, Phước Lý
253 LA1181008041 Lê Tấn Nhất 8/15/1979 M 47 Lê Văn Kiệt, Phường 6
254 LA1181008042 Đào Phú Hỷ 3/13/1996 M 418 Ấp 1, Long Định
255 LA1181008043 Nguyễn Hoàng Thiện 11/21/2000 M 210 Tổ 6, Ấp Long Mỹ, Mỹ Lệ
256 LA1181008044 Hà Thị Yến Vân 11/24/1999 F Ấp 3, Long Thạnh
257 LA1181008045 Nguyễn Thị Thái 1/1/1949 F 26/3 Ấp Bình Sơn, Bình Quới
258 LA1181008046 Nguyễn Anh Tú 10/23/1972 M 452 Bình Đông, Bình Trinh Đông
259 LA1181008047 Huỳnh Thị Ngọc Hương 2/7/1973 F 452 Bình Đông, Bình Trinh Đông
260 LA1181008048 Nguyễn Thị Gái 1/1/1972 F Ấp Cả, Gừa, Thạnh Hưng
261 LA1181008049 Trần Tấn Phát 3/20/1997 M Ấp Thanh Hiệp, Thanh Phú
262 LA1181008050 Huỳnh Thanh Long 6/23/1988 M Ấp 1, Tân Bữu
263 LA1181008051 Trần Thị Khánh Ly 1/1/1980 F Ấp Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam
264 LA1181008052 Lương Hồng Minh 4/1/1985 M Ấp 2, Mỹ Quý Tây
265 LA1181008053 Nguyễn Thị Bích Ngân 3/25/1986 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
266 LA1181008054 Nguyễn Chí Mẫn 10/2/1979 M Ấp 1b, Long Sơn
267 LA1181008055 Nguyễn Trung Trực 7/23/1996 M 167a Quốc Lộ 1, Phường 5
268 LA1181008056 Mai Thị Tuyết Trinh 5/21/1966 F 167a Quốc Lộ 1, Phường 5
269 LA1181008057 Nguyễn Thùy Trang 3/27/1992 F 167a Quốc Lộ 1, Phường 5
270 LA1181008058 Nguyễn Tri Phương 8/30/1964 M 167a Quốc Lộ 1, Phường 5
271 LA1181008059 Trần Quốc Cường 6/27/1999 M 243 Ấp Bình Thạnh, Nhựt Ninh
272 LA1181008060 Võ Thị Minh Cảnh 6/1/1961 F 243 Ấp Bình Thạnh, Nhựt Ninh
273 LA1181008061 Lê Ngọc Liêm 10/27/1960 M 237 Nguyễn An Ninh, Phường 3
274 LA1181008062 Nguyễn Duy Phương 11/20/1987 M 542/1 Ấp Bình Trị, Phú Ngãi Trị
275 LA1181008063 Ngô Thị Huệ 1/1/1970 F 529/3 Ấp 3, Long Thuận
276 LA1181008064 Trương Văn Đúng 1/1/1966 M 529/3 Ấp 3, Long Thuận
277 LA1181008065 Đỗ Thị Ngọc Thúy 9/16/1987 F Ấp Kinh Đứng, Tân Ninh
278 LA1181008066 Võ Bình Thuận 2/8/1984 M 167 Đường 838, Khu Vực 3, Thị Trấn Đông Thành
279 LA1181008067 Đặng Thị Tiện 12/9/1957 F 152 K2, Lô 2, Ấp 7, Lương Hòa
280 LA1181008068 Lê Xuân Vũ 8/6/1985 M Tổ 14, Long Thạnh, Long Thượng
281 LA1181008069 Châu Thị Nhi 6/10/1954 F 136/6 Huỳnh Hữu Thống, Phường 3
282 LA1181008070 Phạm Tấn Phú 5/22/1983 M Tổ 25, Ấp Phước Thới, Phước Lại
283 LA1181008071 Bành Thị Ngọc Bích 8/19/1992 F 379 Quốc Lộ 1, Phường 4
284 LA1181008072 Đinh Thị Cẩm Loan 6/19/1962 F 338/2 Ấp 2, Hòa Phú
285 LA1181008073 Võ Hữu Thịnh 10/28/1989 M 90 Ấp Nhơn Trị, Nhơn Thạnh Trung
286 LA1181008074 Huỳnh Văn Nghĩa 1/1/1979 M Kp 3, Phường 3
287 LA1181008075 Trần Thị Ngọc Thu 2/2/1983 F Kp 3, Phường 3
288 LA1181008076 Phạm Chiêu Huỳnh 5/30/1981 M 203 Nguyễn Văn Tuôi, Kp 8, Tt Bến Lức
289 LA1181008077 Trần Thị Hiền 2/15/1983 F Ấp Gò Gòn, Hưng Thạnh
290 LA1181008078 Nguyễn Thị Bảo Xuyến 1/14/1992 F Ấp Cả Sáu, Thạnh Phước
291 LA1181008079 Đỗ Thị Trúc Linh 11/10/1991 F Ấp 3, Mỹ Thạnh Bắc
292 LA1181008080 Phạm Lê Chí Khải 2/7/2017 M Ấp Vàm Lớn, Thuận Nghĩa Hòa
293 LA1181008081 Võ Thái Bình 11/22/2001 M Tổ 15, Ấp Vĩnh Phước, Phước Lý
294 LA1181008082 Huỳnh Kế Tòng 1/5/2005 M 445/1 Ấp Nhà Việt, An Lục Long
295 LA1181008083 Nguyễn Tiến Hải 10/4/1989 M Ấp Ông Nhan Tây, Bình Hiệp
296 LA1181008084 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 7/9/1988 F 13/2 Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3
297 LA1181008085 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 5/4/1964 F D11 Kp 4, Phường 3
298 LA1181008086 Trương Thị Thúy An 2/8/1990 F 229, Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông
299 LA1181008087 Nguyễn Tiến Tài 1/17/2000 M 206 Hòa Ngãi, An Vĩnh Ngãi
300 LA1181008088 Trương Thị Kim Cương 9/1/1994 F 517/5 Huỳnh Châu Sổ, Phường 6
301 LA1181008089 Lê Hoài Phong 9/13/1987 M Tổ 14, Ấp Long Thạnh, Long Thượng
302 LA1181008090 Trần Thị Kim Chi 2/26/1992 F 315 Kv 1, Tt Đức Hòa
303 LA1181008091 Phan Thị Xinh 1/1/1970 F Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ
304 LA1181008092 Ngô Thị Nhứt Nương 8/15/1993 F Ấp 6, Phước Tuy
305 LA1181008093 Quách Kim Hương 1/1/1968 F 30/8 Trần Văn Hý, Phường 3
306 LA1181008094 Huỳnh Ngọc Thảo Phương 9/12/1993 F 30/8 Trần Văn Hý, Phường 3
307 LA1181008095 Quách Thị Hoàng Phượng 9/14/1992 F 57/12 Trương Thị Sáu, Phường 3
308 LA1181008096 Phan Thanh Tuấn 10/30/1991 M 31 Ấp An Hòa, An Ninh Tây
309 LA1181008097 Lương Tấn Kiệt 3/4/2000 M 582 Ấp Sò Đo, Tt Hậu Nghĩa
310 LA1181008098 Nguyễn Minh Khiêm 7/11/1997 M Ấp 4, Long Định
311 LA1181008099 Trần Trọng Thông 6/10/1987 M 332/13 Quốc Lộ 62, Kp3, Phường 1
312 LA1181008100 Võ Thị Hạnh 12/5/1985 F Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
313 LA1181008101 Nguyễn Thị Ngọc Anh 9/26/1993 F 44 Võ Văn Thành, Kp3, Phường 1
314 LA1181008102 Nguyễn Thị Ngọc Bích 4/22/1997 F 44 Võ Văn Thành, Kp3, Phường 1
315 LA1181006001 Trần Thị Đẹp 7/7/1954 F Ấp 4, Nhựt Chánh
316 LA1181006002 Võ Trần Bảo Trân 6/22/2008 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
317 LA1181006003 Võ Trần Bảo Nam 1/29/2014 M Ấp 1, Mỹ Quý Tây
318 LA1181006004 Trần Thị Thơ 4/18/1987 F Ấp 1, Mỹ Quý Tây
319 LA1181006005 Nguyễn Sơn Hải 4/16/1987 M 42 Nguyễn Văn Nhâm, Kp 2, Tt Bến Lức
320 LA1181006006 Nguyễn Minh Hồng Nhựt 4/15/1996 M Ấp 4, Mỹ Yên
321 LA1181006007 Nguyễn Phượng Hoài Thu 1/25/1995 F Ấp 3, Mỹ Phú
322 LA1181006008 Trần Quang Khải 1/29/2003 M 69 Quốc Lộ 62, Phường 2
323 LA1181006009 Nguyễn Kha Luân 9/7/1988 M Ấp 5, Phước Vân
324 LA1181006010 Võ Thị Thúy Quyễn 6/11/1993 F Bến Kè, Thủy Đông
325 LA1181006011 Phan Thị Cẩm Tú 4/4/1995 F Tổ 16, Ấp 3, Long Hậu
326 LA1181006012 Phạm Thị Ngân Giang 11/8/1996 F 277/2 Quốc Lộ 62, Phường 6
327 LA1181006013 Đỗ Thị Nhanh 4/15/1964 F 277/2 Quốc Lộ 62, Phường 6
328 LA1181006014 Phan Trung Tính 1/1/1965 M 17 Quốc Lộ 62, Kp 2, Phường 3
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/4/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0