Thông tin cấp hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 13/9/2018 9/13/2018

   tt Số biên nhận Tên Ngày sinh Giới tính                   Địa chỉ
1 LA1180828001 Phạm Thị Diễm Trinh 3/23/1986 F Ấp Tầm Đuông, Bình Hiệp
2 LA1180828002 Hồ Văn Nình 2/27/1967 M Ấp Hòa Bình 1, Hiệp Hòa
3 LA1180828003 Nguyễn Thị Bươn 12/15/1964 F Ấp Hòa Bình 1, Hiệp Hòa
4 LA1180828004 Nguyễn Văn Trung 10/15/1984 M Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
5 LA1180828005 Lê Châu Tuấn 1/1/1995 M Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
6 LA1180828006 Lâm Thị Ngọc Hương 4/16/1980 F 284/4 Ấp 4, Hòa Phú
7 LA1180828007 Nguyễn Thị Nguê 10/20/1962 F Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng
8 LA1180828008 Nguyễn Kim Loan 10/13/1955 F Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
9 LA1180828009 Nguyễn Văn Phủ 6/30/1956 M 248 Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
10 LA1180828010 Trần Ngọc Trâm 9/30/1993 F Ấp Tân Chánh, Tân Tập
11 LA1180828011 Trần Thị Tuyết Nga 7/16/1993 F Tổ 13 Ấp 1, Long An
12 LA1180828012 Nguyễn Bá Thế Anh 8/17/1994 M 107 Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
13 LA1180828013 Mai Thị Dưỡng 1/1/1971 F Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
14 LA1180828014 Lê Thị Yến Linh 8/6/1999 F Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
15 LA1180828015 Nguyễn Đặng Thùy Trang 8/11/1972 F 16 Huỳnh Văn Tạo, Phường 3
16 LA1180828016 Nguyễn Hoàng Quí 6/24/1990 M Ấp 3, Bình Hòa Hưng
17 LA1180828017 Phan Tấn Xong 1/14/1977 M Ấp Chánh, Bình Hòa Bắc
18 LA1180828018 Nguyễn Trung Duy 6/10/1979 M Khu Phố 1, Tt Tân Thạnh
19 LA1180828019 Ngô Thành Tài 7/10/1987 M Ấp Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng
20 LA1180828020 Cao Văn Chua 9/9/1955 M 32/35 Sương Nguyệt Anh, Phường 4
21 LA1180828021 Trần Bạch Tuyết 9/27/1957 F 32/35 Sương Nguyệt Anh, Phường 4
22 LA1180828022 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 1/18/1995 F Ấp Phú Thạnh, Long Phụng
23 LA1180828023 Lê Thị Chính 1/1/1950 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
24 LA1180828024 Huỳnh Thị Bích Tuyền 2/16/1983 F Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc
25 LA1180828025 Lê Kim Nguyên 5/10/1975 M 27/10/1 Ô 3 Khu A, Tt Hậu Nghĩa
26 LA1180828026 Huỳnh Văn Cà Thuôn 1/1/1976 M Ấp Gò Cao, Tt Hậu Nghĩa
27 LA1180828027 Võ Thị Huỳnh Như 10/22/1990 F 53/1 Ấp 6, An Thạnh
28 LA1180828028 Lưu Kim Kiều 12/22/1962 M 68 Tổ 6 Thống Chế Sỉ, Tt Cần Giuộc
29 LA1180828029 Phạm Thành Tín 5/21/1992 M 10/12 Nguyễn Du Kp1, Phường 1
30 LA1180828030 Trần Thị Kim Hoàng 8/7/1986 F Tổ 10b Ấp Ngoài, Phước Hậu
31 LA1180828031 Võ Văn Ích 7/26/1962 M Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hoà
32 LA1180828032 Nguyễn Thị An 6/10/1964 F Ấp Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa
33 LA1180828033 Lương Trọng Nghĩa 3/5/1978 M 12 K1 Ô 2 H3 Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
34 LA1180828034 Vũ Ngọc Thanh 7/18/1995 F Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
35 LA1180828035 Trình Hòa Bình 2/18/1975 M 249/9 Châu Thị Kim, P.7
36 LA1180828036 Nguyễn Ngọc Phương Di 7/26/2017 F Tổ 6, Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc
37 LA1180828037 Huỳnh Thị Kim Dâu 9/20/1997 F Ấp 2, Thủy Tây
38 LA1180828038 Huỳnh Đỗ Minh Trí 9/16/2011 M Khu Phố 3, Tt Tân Thạnh
39 LA1180828039 Lâm Hoàng Công 1/1/1976 M 78 Hùng Vương, Phường 1
40 LA1180828040 Trần Thị Bích Phượng 4/15/1977 F 283/23 Châu Thị Kim, Phường 7
41 LA1180828041 Huỳnh Khánh Minh 10/4/2015 F Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
42 LA1180828042 Nguyễn Thị Sam 2/1/1940 F 160 Ấp 2, Phước Đông
43 LA1180828043 Bùi Thanh Tuyền 6/15/1992 M 201 Ấp 1, Tân Thành
44 LA1180828044 Dương Thị Thanh Thúy 9/15/1968 F Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
45 LA1180828045 Nguyễn Trường Giang 7/1/1985 M 1/45 Ấp Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn
46 LA1180828046 Nguyễn Tuấn Khanh 1/1/1989 M Ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc
47 LA1180828047 Hồ Hoàng Sơn 3/6/1961 M Ấp Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc
48 LA1180828048 Nhữ Quý Hòa 8/28/1954 M Đường 3/2 Kp Bào Sậy, Tt Vĩnh Hưng
49 LA1180828049 Ngô Thanh Phong 1/10/1996 M Ấp Bằng Lăng, Tân Lập
50 LA1180828050 Đoàn Thị Mỹ Hiền 9/13/1991 F P44/21 Tổ 11 Ấp Vĩnh Phước, Phước Lý
51 LA1180828051 Phạm Thị Thảo Linh 7/21/1993 F 186/5 Ấp 5, Vĩnh Công
52 LA1180828052 Huỳnh Thị Minh 11/20/1966 F Ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ
53 LA1180828053 Đặng Huỳnh Như 2/20/2000 F 41 Trần Văn Ngà Ấp Hòa Bình, An Vĩnh Ngãi
54 LA1180828054 Nguyễn Minh Tân 7/14/1998 M 294 Tổ 4 Phan Văn Mãng, Kp8, Tt Bến Lức
55 LA1180828055 Nguyễn Hoàng Thy Thơ 1/4/1998 F Khu 1 Ấp 7, Lương Hòa
56 LA1180828056 Phan Thị Lệ Hằng 2/12/1989 F 619 Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
57 LA1180828057 Nguyễn Hữu Thanh 9/10/1989 M 619 Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
58 LA1180828058 Phạm Tuấn Anh 5/6/2010 M Ấp Bàu Nâu, Vĩnh Trị
59 LA1180828059 Phạm Minh Nguyệt 4/27/2003 F Ấp Bàu Nâu, Vĩnh Trị
60 LA1180828060 Phạm Ngọc Dung 12/28/1984 F Ấp 1b, An Thạnh
61 LA1180828061 Nguyễn Thị Nhuyến 2/19/1991 F Thôn Tứ Trung 1, Quế Lâm
62 LA1180828062 Nguyễn Minh Xuân 10/17/1991 M Thôn Tứ Trung 1, Quế Lâm
63 LA1180828063 Khưu Thị Mỹ Châu 6/25/1998 F 47 Khu 1 Ô 1 Phan Văn Tình, Tt Thủ Thừa
64 LA1180828064 Huỳnh Chí Hào 8/18/2014 M 43a/1 Nguyễn Trung Trực Kp8, Tt Bến Lức
65 LA1180828065 Từ Kim Đào 10/9/1986 F 43a/1 Nguyễn Trung Trực Kp8, Tt Bến Lức
66 LA1180828066 Võ Phước Thịnh 10/15/1994 M 423/10 Phạm Văn Ngô Kp Nhơn Cầu, P Tân Khánh
67 LA1180828067 Nguyễn Thanh Gia Lộc 5/15/2013 M 619 Ấp Bình Tây, Mỹ Bình
68 LA1180828068 Võ Duy Mạnh 9/28/1988 M Ấp Hóc Thơm 1, Hòa Khánh Tây
69 LA1180828069 Phạm Huỳnh Mai 5/24/1966 F 26/6 Ql1a, Kp3, Tt Bến Lức
70 LA1180828070 Lê Thị Cánh 1/1/1962 F 482, Ql62, Phường 6
71 LA1180828071 Phan Văn Toàn 1/1/1963 M 482, Quốc Lộ 62, Phường 6
72 LA1180828072 Nguyễn Hùng Hưng 11/24/1985 M Ấp 3, Nhơn Hòa Lập
73 LA1180829001 Nguyễn Thị Kim Nga 2/10/1995 F Ấp Tân Điền, Long Thượng
74 LA1180829002 Nguyễn Thị Kim Nga 2/10/1995 F Ấp Tân Điền, Long Thượng
75 LA1180829003 Trần Đức An 1/1/1972 M 34/3a Nguyễn Thông, Kp 3, Tt Tầm Vu
76 LA1180829004 Võ Thị Mỹ Lộc 1/1/1977 F 34/3a Nguyễn Thông, Kp 3, Tt Tầm Vu
77 LA1180829005 Trần Thị Trọng Thi 12/17/2003 F 40/8 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
78 LA1180829006 Nguyễn Văn Trải 2/29/1972 M Ấp 3, Long Định
79 LA1180829007 Phạm Anh Tuấn Tú 3/15/1991 M 40/8 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
80 LA1180829008 Trần Thanh Quan 12/12/1981 M Ấp 1, Nhị Thành
81 LA1180829009 Nguyễn Trường An 1/1/1986 M Ấp 1, Long Thạnh
82 LA1180829010 Phan Thanh Thúy 1/1/1971 F Ấp 1, Long Cang
83 LA1180829011 Bùi Huỳnh Chí Thịnh 8/5/1997 M R6 Kp 4, Phường 3
84 LA1180829012 Phạm Thị Tuyết Minh 2/6/1976 F Kp 2, Tt Đông Thành
85 LA1180829013 Phan Đỗ Thùy Vân 12/5/1993 F 15 Ql 1 A, Kp.Thanh Xuân, P.5
86 LA1180829014 Nguyễn Hồng Đào Nhi 5/27/2001 F 60 Huỳnh Việt Thanh, P.2
87 LA1180829015 Lê Hữu Sơn 1/1/1970 M 42/5 Nguyễn Huệ, P.1
88 LA1180829016 Huỳnh Quốc Trung 10/9/1980 M 121 Ấp Rạch Đào, Long Hựu Đông
89 LA1180829017 Hồ Bảo Quốc 2/2/1990 M 256 Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
90 LA1180829018 Võ Anh Tuấn 6/25/1986 M 270/1 Tl 10, Ô 5, Khu B, Tt Hậu Nghĩa
91 LA1180829019 Phạm Nguyễn Kim Yến 4/15/1990 F Ấp 2, Hựu Thạnh
92 LA1180829020 Nguyễn Thị Ngọc Trong 8/27/2000 F Ấp Rạch Đào, Long Hựu Đông
93 LA1180829021 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 8/6/1984 F 175e Kv 5, Tt Đức Hòa
94 LA1180829022 Nguyễn Huỳnh Quốc Thịnh 6/29/1991 M A10/4 Ấp Bình Trị 1, Thuận Mỹ
95 LA1180829023 Lê Thùy Kim Anh 6/21/2014 F Ấp 2, Long Cang
96 LA1180829024 Nguyễn Thị Phương 5/12/1965 F 72a Khu 7a, Hồ Văn Huê, Tt Cần Đước
97 LA1180829025 Đỗ Phước An 4/6/1998 M Ấp Thái Quang, Thái Trị
98 LA1180829026 Nguyễn Thị Tuyết Lan 4/28/1974 F 85/15 Lê Anh Xuân, Phường 1
99 LA1180829027 Thái Thị Thảo Nguyên 7/5/1999 F 531 Huỳnh Châu Sổ, Kp Xuân Hòa 1, Phường 6
100 LA1180829028 Nguyễn Thúy Vy 9/2/2000 F 66/8 Nguyễn Văn Tiếp, Phường 5
101 LA1180829029 Nguyễn Thị Quáng 9/20/1972 F 66/8 Nguyễn Văn Tiếp, Phường 5
102 LA1180829030 Trần Thị Phúc Vinh 1/27/1995 F 67/5 Ấp Kế Mỹ, Trường Bình
103 LA1180829031 Trần Thị Thanh Tuyền 4/24/1989 F 67/5 Ấp Kế Mỹ, Trường Bình
104 LA1180829032 Lê Thị Trang 12/3/1995 F Ấp 2, Long Cang
105 LA1180829033 Trịnh Thị Muối 2/12/1970 F Ấp 2, Long Cang
106 LA1180829034 Trần Hà Minh Khoa 7/20/1990 M 06 Lô 3, Ấp 1, Mỹ Yên
107 LA1180829035 Đặng Quang Tuyến 10/7/1995 M 62/3 Ấp Bình Lương 2, Bình Thạnh
108 LA1180829036 Huỳnh Thị Diệp 4/4/1952 F Ấp 1, Mỹ Yên
109 LA1180829037 Huỳnh Thị Ngọc Tú 6/24/1966 F 99 Hl Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa
110 LA1180829038 Phan Minh Quân 4/7/2016 M C5 Kp 4, Phường 3
111 LA1180829039 Tạ Thị Kim Xuyến 1/20/1988 F C5, Kp 4, Phường 3
112 LA1180829040 Phan Thị Minh Thư 8/28/1992 F C5, Kp 4, Phường 3
113 LA1180829041 Trương Tấn Lượng 11/21/1990 M 73/8 Tổ 12, Nguyễn Thị Bảy, Kp 2, Tt Cần Giuộc
114 LA1180829042 Nguyễn Thị Tất 1/1/1948 F Ấp 3, Mỹ Thạnh Đông
115 LA1180829043 Nguyễn Khắc Nhu 3/18/1973 M Kp Bàu Sậy, Tt Vĩnh Hưng
116 LA1180829044 Trần Minh Sang 11/25/1990 M Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ
117 LA1180829045 Nguyễn Chí Hướng 5/1/2014 M 133 Ấp Gò Sao, Tân Phú
118 LA1180829046 Nguyễn Ngọc Minh Hương 4/20/2004 F 460 Ấp 4, Hướng Thọ Phú
119 LA1180829047 Phạm Thị Lệ Thu 11/27/1966 F Ấp 1, Mỹ Yên
120 LA1180829048 Nguyễn Văn Lộc 9/20/1990 M Ấp An Ninh, An Ninh Tây
121 LA1180829049 Nguyễn Thị Kim Chung 1/1/1960 F 25 Nguyễn Trung Trực, Kp Măng Đa, Tt Vĩnh Hưng
122 LA1180829050 Lê Linh Đa 5/6/1988 M Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
123 LA1180829051 Võ Thị Thanh Giang 1/1/1974 F 61 Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông
124 LA1180829052 Nguyễn Thanh Tú 4/30/2004 M 415 Ấp Vĩnh Bình, An Vĩnh Ngãi
125 LA1180829053 Nguyễn Thị Thanh Thảo 5/28/2010 F 415 Ấp Vĩnh Bình, An Vĩnh Ngãi
126 LA1180829054 Lê Thị Ánh Nguyệt 1/6/1986 F Ấp Trung Môn, Thái Bình Trung
127 LA1180829055 Trần Văn Cư 1/2/1967 M 34 Kp 3, Tt Đông Thành
128 LA1180829056 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 1/1/1966 F 34 Kp 3, Tt Đông Thành
129 LA1180829057 Đặng Quốc Khanh 1/1/1977 M 278 Kp 3, Tt Đông Thành
130 LA1180829058 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1/1/1974 F 278 Kp 3, Tt Đông Thành
131 LA1180829059 Lê Thị An 2/1/1967 F 181/3b Ấp 3, Hòa Phú
132 LA1180829060 Lê Thanh Kỳ Duyên 4/25/1993 F 191a Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
133 LA1180829061 Lê Thanh Huyền Trân 2/25/2002 F 191a Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
134 LA1180829062 Lê Thanh Huyền Trang 1/29/1993 F 191a Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
135 LA1180829063 Trương Thị Châu Pha 10/7/1982 F 136/3 Nguyễn An Ninh, Kp 3, Tt Cần Giuộc
136 LA1180829064 Nguyễn Thị Anh Thư 6/16/1993 F 234/4 Ấp Bình Trị 1, Thuận Mỹ
137 LA1180829065 Trịnh Thị Thu Thủy 12/23/1997 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
138 LA1180829066 Đinh Hoài Sang 1/4/1985 M 306/12 Quốc Lộ 50. Kp 4, Tt Cần Giuộc
139 LA1180829067 Võ Chí Linh 2/8/1990 M Ấp Vườn Chuối, Vĩnh Châu A
140 LA1180829068 Nguyễn Quang Dũng 5/27/1975 M 104/8 Ấp Thanh Tân, Thanh Phú Long
141 LA1180829069 Trần Tấn Hùng 1/19/1976 M Ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ
142 LA1180830001 Phạm Thị Hường 1/1/1960 F Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ
143 LA1180830002 Lương Minh Chánh 3/5/1983 M 414 Tổ 6, Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ
144 LA1180830003 Phẩm Thị Hồng Phấn 5/20/1992 F Ấp 4, Thạnh Đức
145 LA1180830004 Phạm Thị Đẳng 1/1/1967 F Ấp 3, Mỹ Thạnh Đông
146 LA1180830005 Phạm Thị Kim Thanh 11/15/1971 F Ấp 3, Mỹ Thạnh Đông
147 LA1180830006 Nguyễn Hoàng Phong 10/5/1983 M Ấp 5, Thạnh Lợi
148 LA1180830007 Nguyễn Văn Bảnh 1/1/1969 M Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông
149 LA1180830008 Đặng Ái Chi 9/16/1989 F 143c Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
150 LA1180830009 Phan Văn Danh 1/1/1958 M Ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây
151 LA1180830010 Nguyễn Hoàng Phi 9/22/1981 M 222 Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ
152 LA1180830011 Trương Nhựt Dy 1/11/2000 M Ấp Hòa Hiệp 1, An Ninh Đông
153 LA1180830012 Lương Thanh Tâm 9/6/1977 M Ấp 2, Phước Tân Hưng
154 LA1180830013 Nguyễn Thị Thanh Loan 12/25/1965 F Ấp 3, Long Hòa
155 LA1180830014 Trần Nguyễn Kim Nguyên 3/14/1996 F Ấp 3, Long Hòa
156 LA1180830015 Nguyễn Phước Ngữ 2/19/1996 M Ấp 5, Nhựt Chánh
157 LA1180830016 Nguyễn Ngọc Lâm 1/1/1965 M Ấp Bình Châu, Tuyên Bình
158 LA1180830017 Trương Văn Lâm 4/20/1965 M Ấp Gò Châu Mai, Khánh Hưng
159 LA1180830018 Tô Văn Đẹp 12/19/1967 M Ấp Rạch Mây, Tuyên Bình
160 LA1180830019 Lê Thị Chợ 12/29/1964 F Ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam
161 LA1180830020 Trần Huỳnh Như 1/12/1994 F Ấp 5, Đức Hòa Đông
162 LA1180830021 Nguyễn Thắng Lợi 8/4/1993 M Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng
163 LA1180830022 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1/1/1948 F Ấp 5, Thạnh Đức
164 LA1180830023 Lê Thị Kim Thảo 3/14/1994 F Ấp 2, Mỹ Quý Tây
165 LA1180830024 Hồ Đào Hồng Tuyên 3/26/1997 F Kp 1, Tt Thạnh Hóa
166 LA1180830025 Võ Hoàng Nhật Minh 5/4/2012 M 86 Nguyễn Thị Bảy, Tô 15, Kp 2, Tt Cần Giuộc
167 LA1180830026 Võ Vũ Nguyên Quân 8/26/2013 M 86 Nguyễn Thị Bảy, Tô 15, Kp 2, Tt Cần Giuộc
168 LA1180830027 Phan Ngọc Khánh 9/9/1958 F Ấp 4, Thanh Phú
169 LA1180830028 Bùi Minh Nhựt 7/10/1964 M Ấp 2, Tân Bửu
170 LA1180830029 Phạm Thị Nguyệt 8/29/1965 F Ấp Hòa Hưng, Bắc Hòa
171 LA1180830030 Nguyễn Thị Hồng Trang 9/6/1979 F Ấp 3, Long Định
172 LA1180830031 Trần Tuyết Hồng 1/1/1952 F Hẻm 2, Phan Văn Mãng, Kp 9, Tt Bến Lức
173 LA1180830032 Lê Trung Hưng 10/14/1998 M 85/4/65 Lê Anh Xuân, Phường 1
174 LA1180830033 Nguyễn Văn Minh 7/1/1957 M Ấp Chánh, Đức Lập Thượng
175 LA1180830034 Lầu Cá Sồi 7/24/2000 M Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam
176 LA1180830035 Nguyễn Thái Huy 11/8/2000 M Kp 4, Tt Vĩnh Hưng
177 LA1180830036 Đặng Đình Khương 2/8/1998 M 262 Ấp Bình Nam, Bình Tâm
178 LA1180830037 Huỳnh Thị Thúy Kiều 9/6/1995 F Ấp Cầu Đôi, An Lục Long
179 LA1180830038 Nguyễn Duy Kha 9/4/1997 M 100/60 Nguyễn Văn Cương, Phường Tân Khánh
180 LA1180830039 Võ Ngọc Lệ 1/1/1962 F Ấp 2, Tân Trạch
181 LA1180830040 Phan Nhân Đăng Khoa 1/21/2014 M Tổ 12, Ấp Trị Yên, Tân Kim
182 LA1180830041 Phan Thái Minh Như 8/23/2011 F Tổ 12, Ấp Trị Yên, Tân Kim
183 LA1180830042 Lê Thị Minh Hằng 5/18/1999 F Kp 4, Phường 2
184 LA1180830043 Võ Thị Kim Phượng 11/6/1965 F Ấp Chánh, Tân Phú
185 LA1180830044 Võ Văn Chinh 12/16/1975 M 48/21 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2
186 LA1180830045 Huỳnh Minh Hùng 1/28/1986 M Ấp Vĩnh Viễn, Thanh Vĩnh Đông
187 LA1180830046 Nguyễn Hồng Đức 7/16/1979 M Ấp Long Thanh, Long Trạch
188 LA1180830047 Nguyễn Thị Kim Hồng 4/20/1960 F Ấp Kỳ Châu, Bình Quới
189 LA1180830048 Nguyễn Kim Thoa 5/12/1998 F Ấp Lộc Thanh, Lộc Giang
190 LA1180830049 Nguyễn Thị Hạnh Đào 4/16/1985 F Khóm 1, Tt Thạnh Hóa
191 LA1180830050 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 4/1/1987 F 154/1 Quốc Lộ 1, Phường 2
192 LA1180830051 Nguyễn Văn Thảo 1/1/1978 M Ấp Phụng Thớt, Nhơn Ninh
193 LA1180830052 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11/22/1991 F Ấp 3, An Thạnh
194 LA1180830053 Cù Bảo Anh 2/4/2013 F 246 Võ Công Tồn, Kp 1, Tt Bến Lức
195 LA1180830054 Phan Bảo Khang 9/4/2017 M Ấp 2, Long Sơn
196 LA1180830055 Nguyễn Thị Trúc Giang 7/7/1995 F 32/33/5 Đường Số 1, Kp Bình Yên Đông 2, Phường 4
197 LA1180830056 Lưu Trương Phương Giang 5/31/1998 M Ấp 3, Long Định
198 LA1180830057 Nguyễn Thị Ngọc Liên 11/21/1996 F 3a/2/3 Võ Công Tồn, Kp 3, Tt Bến Lức
199 LA1180830058 Vũ Hoàng 1/25/1991 M 147/36 Nguyễn Thông, Phường 3
200 LA1180830059 Nguyễn Thị Hằng 1/1/1962 F 247/5 Ấp Kỳ Châu, Bình Quới
201 LA1180830060 Nguyễn Văn Tài 1/1/1966 M 247/5 Ấp Kỳ Châu, Bình Quới
202 LA1180830061 Phạm Văn Hùng 1/1/1962 M 25 Phan Văn Mãng, Kp 9, Tt Bến Lức
203 LA1180830062 Âu Chí Trung 3/8/1999 M 126/1 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6
204 LA1180830063 Nguyễn Thị Nhựt Linh 5/5/1996 F 313 Ấp Thanh Phong, Xã Bình Lãng
205 LA1180830064 Nguyễn Thị Trúc Linh 7/17/1993 F 313 Ấp Thanh Phong, Bình Lãng
206 LA1180830065 Đặng Thị Kiều 5/10/1992 F Ấp 1, Tân Bửu
Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 16/4/2019 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0